Zverejnene patenty 15.04.1985

Kontaktní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 218700

Dátum: 15.04.1985

Autor: Lorman Jiří

Značky: systém, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontaktního systému v určení pro propojováni a montáž na úrovni desek plošných spojů a řeší se jím uspořádaní prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu jé kontaktní systém, jehož těleso sestává ze Stření části, tak zvaného jádra, válcovitého, kónického nebo vícehranného tvaru, a prstencovité vložky, v otvoru desky plošného spoje, přičemž toto jádro nebo vložka, nebo oboji, jsou opatřeny pružným prvkem, například tvaru pera,...

Otočný rošt tlakových zplyňovacích generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218699

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pech Jaroslav, Dostál Jaroslav, Petr Miloslav

Značky: zplyňovacích, tlakových, otočný, generátoru, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nové spojení tepelně namáhaných dílů, jejich ochranu a chlazení a současně nový rozvod a výstup zplyňovacího média. Na nosném kruhu s pohonem je nasazen vyhrnovací prstenec, do kterého zapadá rozvodný díl, na vyhrnovací prstenec nasedá rozváděcí prstenec a dále rozváděcí klobouk. Tyto části sestávají ze dvou vzájemně oddělených dutých uzavřených komor.

Zapojení elektrohydraulického polohového servomechanismu s aktivním zlepšením dynamických parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218698

Dátum: 15.04.1985

Autori: Prchlík Vojtěch, Vávra Zdeněk, Vurm Vladimír

Značky: aktivním, elektrohydraulického, polohového, zlepšením, parametrů, servomechanismu, zapojení, dynamických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektrohydraulického polohového servomechanismu s aktivním zlepšením dynamických parametrů. Řeší zlepšení dynamických parametrů elektrohydraulického polohového servomechanismu. Podstata vynálezu je způsob zapojení elektrohydraulického polohového servomechanismu použitím kombinace vnitřní tlakové a nadřazené rychlostní zpětnovazební smyčky. Oblast využití vynálezu je zejména v pohonech posuvů NC obráběčích strojů,...

Způsob sledování otupení řezných nástrojů u automatických obráběcích strojů, zejména linek, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218697

Dátum: 15.04.1985

Autori: Martikan Jaroslav, Burian Jan, Pelej Libor

Značky: způsob, zejména, řezných, automatických, zařízení, linek, otupení, strojů, obráběcích, způsobu, provádění, sledování, nástrojů, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení, kterými se sleduje, například signalizačním zařízením, velikost otupení řezných nástrojů. Sledováním je zajištěno, že nedochází k velkému otupení nástrojů a k následným škodám, jako zničení nástrojů, poškození nebo zničení strojního zařízení a prostojům po dobu odstraňování vzniklých škod. Jeho podstata spočívá v tom, že v závislosti na řezném odporu nástrojů, který je úměrný velikosti tlaku tlakového média...

Šoupátko s děleným klínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218696

Dátum: 15.04.1985

Autori: Harazim Alfons, Gala Alexander, Kerlín Kurt, Vašíček Miroslav

Značky: klínem, děleným, šoupátko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zvýšení spolehlivosti a životnosti šoupátka. Týká se šoupátka s děleným klínem, zejména do potrubí pro dopravu plynů a kapalin, sestávající z tělesa, v jehož vedení je uložen dělený klín s vybráním pro tvarovou hlavu vřetena a jeho podstatou je, že v dělicí rovině klínu jsou kolem jeho podélné osy rozmístěny alespoň tři pružné prvky, dále že vybrání pro tvarovou hlavu vřetena a drážky pro vedeni klínu jsou...

Hydromechanická převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218695

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šrubař Jiří, Hau Antonín, Giruckij Olgert Ivanovič, Fridrich Jiří, Skokov Jevgenij Michajlovič, Fisenko Igor Alexejevič, Jesenovskij-laškov Jurij Konstantinovič

Značky: hydromechanická, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydromechanických převodovek s rozvětveným tokem výkonu hydrodynamickou a/nebo mechanickou cestou a převážně pro motorová vozidla. Vynález řeší problém přesnosti činnosti řazení třecí spojky. Podstata vynálezu spočívá v zařazení dvoupolohového ventilu do hydraulické větve ovládání třecí spojky a jeho vytvoření a propojení tak, aby ovládací kapalina procházela vždy přes výměník tepla. Vynálezu může být použito u jakýchkoliv...

Střechovitý řetězový chladník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218694

Dátum: 15.04.1985

Autor: Stařík Eduard

Značky: střechovitý, řetězový, chladník

Zhrnutie / Anotácia:

Střechovitý řetězový chladník s nosnými trámci k vychlazování a příčné přepravě za tepla vyválcovaných profilových tyčí vyznačující se tím, že nosné trámce (15) jsou uspořádány do střechovité konstrukce chladníku, přičemž jejich připevnění k základům i vzájemná spojení jsou kloubová.

Zapojení pro vyloučení chyb elektrických měření působených harmonickým rušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 218693

Dátum: 15.04.1985

Autor: Halousek Jan

Značky: zapojení, působených, měření, rušením, harmonickým, vyloučení, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyloučení chyb elektrickým měřením působených harmonickým rušením, jehož součástí je integrační vyhodnocovací obvod připojený k vstupnímu zesilovači měřeného signálu přes hradlovací obvod, který je ovládán nastavitelnými čítači a mezerovacím nastavitelným děličem, připojenými k oscilátoru a vysílači, vyznačené tím, že na řídicí svorku (11) oscilátoru (5) s elektricky řiditelným kmitočtem je přes integrační odchylkový zesilovač (15)...

Rozmrazovací tělíska, zejména rozmrazovací granule asfaltové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218692

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vošta Jan, Němcová Jitka, Humhej Jaroslav, Smrž Milan, Mostecký Jiří, Lohniský Jaroslav, Pelikán Josef

Značky: rozmrazovací, tělíska, směsi, asfaltové, zejména, granule

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozmrazovacích tělísek, zejména rozmrazovacích granulí asfaltové směsi pro úpravu vozovek, tvořených jádrem obsahujícím chlorid vápenatý a popřípadě chlorid sodný a hydroxid sodný, které je uloženo v hydrofobním obalu. Vynález spočívá v tom, že hydrofobní obal obsahuje 0,4 až 5 % hmot. stearanu zinečnatého a 0,1 až 3 % hmot. síranu zinečnatého a 0,01 až 0,1 % hmot. oktadecylaminu vztaženo na celkovou hmotnost rozmrazovacích...

Kyselá metalokomplexní čerň

Načítavanie...

Číslo patentu: 218691

Dátum: 15.04.1985

Autori: Krotil František, Pidra Egon, Beránek Milan, Roškot Miloslav

Značky: metalokomplexní, kyselá, čerň

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselá metalokomplexní čerň obecného vzorce ve formě sodné, araselné nebo amonné soli je vhodná pro barveni polyamidu.

Zařízení pro zabránění přeplňování dopravních korečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218690

Dátum: 15.04.1985

Autori: György Jozef, Richter Rudolf, Lonský Jiří

Značky: přeplňování, zabránění, zařízení, dopravních, korečku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke zlepšení kvality práce sklízecích strojů pro zrniny a luštěniny. Sestává z dvou rovnoběžných svislých usměrňovacích stěn z poddajného materiálu, umístěných pod násypkou nad úrovní horní hrany korečků, rovnoběžně s touto horní hranou.

Zařízení pro automatické odečítání inhibičních zón v agarových vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218689

Dátum: 15.04.1985

Autori: Salvet Miroslav, Hromádka Ladislav, Stajner Karel

Značky: odečítání, automatické, zařízení, inhibičních, agarových, vrstvách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro odečítání velikosti inhibičních zón při měření vzájemné působnosti dvou látek na sebe. V mikrobiologii se velikost inhibičních zón dosud měřila ručně a naměřené hodnoty se pak matematicky vyhodnocovaly. Vynález tvoří zařízení sestávající z rámu přibližně čtvercového tvaru, do něhož se zasune skleněná deska s agarovou vrstvou. Podél jedné strany rámu je umístěn pohybový šroub, který pohybuje saněmi nesoucími příčný...

Průhledový elektroluminiscenční panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218688

Dátum: 15.04.1985

Autor: Autrata Rudolf

Značky: panel, elektroluminiscenční, průhledový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průhledového elektroluminiscenčního panelu, mající několik průhledných vrstev za sebou vakuově nanesených na skleněné podložce. Předností panelu je možnost současného pozorování elektricky vyvolaných jevů na panelu s pozorováním současného děje za panelem. Podstatou panelu je, že obsahuje osnovu s průhledných proužků, na které je nanesena elektroluminiscenční vrstva, na ní pak dielektrická vrstva a na ní druhá osnova vodivých...

Pouzdro pro ochranu konců trubek výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218687

Dátum: 15.04.1985

Autor: Šámal Václav

Značky: tepla, trubek, ochranu, konců, výměníku, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytvoření pouzdra pro ochranu konců trubek výměníků tepla, obzvlášť parních a horkovodních kotlů se žárovými trubkami, proti účinkům sálavého tepla hlavně v tom případě, když konec plamene hořáku zasahuje k trubkovému dnu. V podstatě se válcové pouzdro skládá z vnitřní části válcového tvaru, která je zasunuta do chráněné trubky. Vyčnívající část má tvar kuželový, rozvírající se v úhlu 5 až 10°. Po celé délce pouzdra je provedena...

Zapojení řídicího obvodu pro řízení mnohokanálového přepínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 218686

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hruška František, Šustek Jaroslav

Značky: přepínání, obvodů, zapojení, řízení, mnohokanálového, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektrického řídicího obvodu pro mnohokanálové přepínání různých typů spínačů s vyloučením toho, aby zůstaly sepnuty současně dva kanály. Účelu se dosáhne zapojením obvodu složeného ze synchronních klopných obvodů, monostabilního klopného obvodu a logických negátorů tak, že klopné obvody (01, 02 až 0n) mojí propojeny své vstupy (101, 201 až n01) pomocí vodičů (1, 2 až n), jednak s ovládacími prvky povelového zařízení,...

Zapojení k programovému ovládání strojů s řadičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218685

Dátum: 15.04.1985

Autor: Burda Zdeněk

Značky: strojů, zapojení, programovému, řadičem, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zapojení je možno použít pro ovládání jednotlivých operací strojů v závislosti na vnějších signálech. Možnost využití se naskýtá u velkého počtu strojů, zatím je použito pro ovládání gumárenských vulkanizačních lisů. Účelem vynálezu je programové spínání akčních členů v závislosti na fázi pracovního cyklu a stavu koncových spínačů. Zapojení obsahuje vlastní řídicí systém, který zajišťuje postupné spínání výstupně sběrné sítě v závislosti...

Zařízení pro odběr vzorků látek při vysokých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218684

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vašíček Eduard

Značky: vzorků, vysokých, odber, teplotách, látek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odběr vzorků při vysokých teplotách, zejména pyroplynů při pyrolýzních procesech, sestává ze tří základních částí: předchlazovače chlazeného sytou nebo vlhkou párou, chladiče, chlazeného vodou, a dochlazovače chlazeného solankou. Předchlazovač, resp. předchlazovače jsou trvale instalovány v místě odběru, chladič v kombinaci s dochlazovačem je na příslušný předchlazovač napojen až v okamžiku odběru vzorku. Předchlazovač je vytvořen...

Montážní stojánek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218683

Dátum: 15.04.1985

Autor: Prause Petr

Značky: stojánek, montážní

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní stojánek podle vynálezu spadá do oboru slaboproudé techniky, speciálně techniky používající tištěných spojů. Vynález řeší problém manipulace s destičkami nesoucími jak polovodičové prvky, tak i předem vytvořené tištěné spoje, speciálně pak usnadňuje letování přípojek. Podstata vynálezu spočívá v nejméně jednom stojánku, resp. bočnici, na které jsou opěry zajišťující její polohu na pracovní ploše, dále pak upínací hlavice s upínacími...

Způsob výroby pojených textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 218682

Dátum: 15.04.1985

Autori: Mitavkin Albert Vasiljevič, Krivatkin Alexandr Mojsejevič, Telešov Viktor Alexandrovič, Movsikov Grigorij Davidovič

Značky: způsob, textilií, pojených, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pojených textilií, zejména pro výrobu elektrotechnického a radiotechnického průmyslu, strojírenství, dopravy a stavebnictví, sestávajících ze spojení krátkovlákenného plniva s pojivem v oblasti spojení, do níž se přivádí plnivo působením tlakového vzduchu a současně pojivo v dispergovaném stavu, s následujícím usazením produktu spojení na nosiči a jeho zahuštěním. Podstatou vynálezu je, že spojení krátko...

Stator krokového elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218681

Dátum: 15.04.1985

Autori: Škoda Karel, Šrámek Karel

Značky: stator, elektromotorů, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statoru krokového elektromotoru, v jehož kostře je uspořádán alespoň jeden svazek plechů. Účelem vynálezu je především snížení momentu setrvačnosti rotoru při maximálním využití magnetického toku permanentních magnetů. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením statoru krokového elektromotoru, kde u vnějšího povrchu svazku plechů jsou uspořádány permanentní magnety, polarizované v radiálním směru statoru, jež jsou v magneticky...

Zařízení pro indikaci opotřebení obráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218680

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vintner František, Luhan Pavel

Značky: nástroje, opotřebení, zařízení, indikaci, obraběcího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru nástrojů pro soustružnické nebo vyvrtávací obráběcí stroje. Řeší se zařízení pro bezprostřední kontinuální indikaci zvoleného limitního opotřebení obráběcího nástroje s vyměnitelnou řeznou destičkou, nebo jeho lomu. Podstatou vynálezu je uložení řezné destičky na podložné destičce, která je opatřena průběžnou drážkou pro uložení čidla s koncem v určité vzdálenosti od hřbetu obou destiček. Kovové čidlo plného nebo...

Vibrační třídič pro třidění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218679

Dátum: 15.04.1985

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: třídič, třídění, materiálů, vibrační, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se stýká vibračního třídiče pro třídění sypkých materiálů, zejména aglomerátů, který sestává ze skříně (1) třídiče, ke které je připevněn vibrátor (2), a ve které jsou uspořádány kolmo na směr toku tříděného sypkého materiálu třídicí lišty (3), tvořící třídicí plochu. Uspořádání vibrátoru (2) je provedeno tak, že směr jeho vektoru kmitání svírá s kolmicí, vedenou na nejkratší spojnici (5) náběhové a výběhové hrany dvou sousedních...

Forma pro polymerační odlévání kruhových pouzder z poly-6-kapralaktamu plněného anorganickými i organickými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218678

Dátum: 15.04.1985

Autori: Horský Jaroslav, Holý Ladislav

Značky: anorganickými, plněného, pouzder, forma, plnivy, poly-6-kapralaktamu, organickými, kruhových, odlévání, polymerační

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro polymerační odlévání kruhových pouzder z poly-6-kaprolaktamu plněného anorganickými i organickými plnivy, vyznačená tím, že vlastní forma je tvořena vytápěnou válcovitou nádobou (1), opatřenou vytápěným víkem (2), kotoučovým míchadlem umístěným v ose nádoby (4) a posuvným jádrem uspořádaným souose na hřídeli míchadla (3).

Způsob výroby lizu pro přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218677

Dátum: 15.04.1985

Autori: Petkov Sabi, Pánek Rudolf, Hubáček Vladimír

Značky: způsob, výroby, přežvýkavce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lizu pro přežvýkavce, vyznačený tím, že mikrochemikálie, s výhodou síran měďnatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran kobaltnatý, uhličitan manganatý, jodid draselný, citronilseneciát, se míchají ve vodném roztoku a tento se vpravuje do namíchaných makrochemikálií, jako je s výhodou močovina, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, síran vápenatý, hydroxid vápenatý, kysličník hořečnatý bikarbonát solný.

Beranidlo s gravitačním beranem zdvíhaným řetězem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218676

Dátum: 15.04.1985

Autor: Simonyi Juraj

Značky: beranidlo, beranem, gravitačním, zdvíhaným, řetězem

Zhrnutie / Anotácia:

Beranidlo s gravitačním beranem zdvíhaným řetězem poháněné např. výbušným motorem, sestávající z nosné věže a nepřipoutaného berana, řeší zařízení o zvýšené účinnosti. V nosné věži se na kladkách pohybuje beran zdvihaný dvojicí nekonečných článkových řetězů upravený tak, aby dopadal z předem nastavitelné libovolné výšky volným pádem centricky na čepec beraněného tělesa v pravidelných intervalech automaticky bez zásahu obsluhy.

Keramické těleso, zejména izolátor, k zatmelení do kovových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 218675

Dátum: 15.04.1985

Autori: Růžička Stanislav, Hanuš Josef, Doležal Emanuel, Mazánková Zdeňka

Značky: zatmelení, těleso, zejména, izolátor, keramické, armatur, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se stýká keramického tělesa zejména izolátoru určeného k zatmelení do kovových armatur. Vynález řeší technologicky nenáročné vytvoření excentrických drážek do stmelených izolátorů, čímž se dosáhne vyšší mechanické pevnosti. Podstatou vynálezu je, že keramické těleso je opatřeno nejméně dvěma excentrickými vzájemně proti sobě pootočenými drážkami o obecný úhel (, přičemž osy drážek jsou proti ose izolátoru kolmo nebo s odchylkou až (5...

Zapojení kontrolního obvodu fází s automatickou sebekontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218674

Dátum: 15.04.1985

Autori: Schmucker Antonín, Kratochvíl Alois

Značky: fázi, obvodů, kontrolního, zapojení, sebekontrolou, automatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení kontrolního obvodu fází s automatickou sebekontrolou, zejména třífázových elektromotorů letmých pil válcovacích tratí, napájených vlečnými kabely, uloženými na kabelovodu, u kterého je statorové vinutí kontrolního elektrického motoru (7) propojeno přes kabelový vlek (6), dále tepelnou ochranu (5), kontakty (3) síťového stykače (29) a pojistky (2) s napájecí sítí (1). Propojovací svorka hvězdy vinutí elektrického motoru...

Zařízení pro samočinné středění pohybujícího se pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218673

Dátum: 15.04.1985

Autori: Stuchlík Milan, Grygar Rudolf

Značky: středění, zařízení, samočinně, pásu, pohybujícího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se stýká zařízení pro samočinné středění dopravního pásu, případně obdobného pohybujícího se pásu. Řeší problém zjednodušení samočinného středicího zařízení, pracujícího v prašném a vlhkém prostředí. Podstatou vynálezu je, že zařízení s válečkovou podpěrou, uloženou otočně kolem svislé osy, má tuto podpěru na každé boční straně opatřenu alespoň jedním ložiskem, v němž je otočně uložen hřídel, k jehož hornímu konci je připevněn třecí...

Zařízení k podávání součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218672

Dátum: 15.04.1985

Autor: Pechr Jiří

Značky: podávání, součástí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podávání, oddělování a dávkování součástí kulového, válcového i rozmanitého tvaru pro jejich montáž, jako je zalisování, vkládání, zašroubování ve strojírenských a jiných výrobcích. S výhodou je možno zařízení podle vynálezu využít při zátkování strojírenských výrobků. Jeho podstata spočívá v tom, že podávané součásti jsou zavedeny do příslušných podávacích pouzder, upevněných v horní pevné desce zařízení. Pod touto deskou se...

Zařízení na odstraňování spadaného materiálu pro dálkovou pásovou dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218671

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zelenka Jaroslav, Barták Jiří, Felcman František, Škarda Bohdan

Značky: dopravu, zařízení, dálkovou, odstraňování, materiálů, spadaného, pásovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odstraňování spadaného materiálu pro dálkovou pásovou dopravu, zejména pod středními díly pásových dopravníků v povrchových hnědouhelných dolech. Zařízení na odstraňování spadaného materiálu pro dálkovou pásovou dopravu je řešené jako samostatné vozidlo s vlastním nebo nuceným pohonem, které obkračuje konstrukci dálkové pásové dopravy a pojíždí podél pásového dopravníku na kolejovém, housenicovém nebo kolovém...

Způsob výroby náročných druhů ocelí na tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218670

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vaníček Václav

Značky: náročných, druhu, výroby, způsob, tandemové, oceli, ocelářské

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby náročných druhů ocelí na tandemových ocelářských pecích spolu s nenáročnými druhy ocelí, kde náročným druhem oceli se rozumí uklidněná ocel s vyššími obsahy uhlíku a legujících prvků, jejichž obsah je v úzkém rozmezí, nenáročnými druhy ocelí se rozumí nízkouhlíkaté, zpravidla neuklidněné ocele, vyznačující se tím, že v první nístěji se začne se zkujňováním náročného druhu ocele a po skončeném zkujňováním se tavba v této nístěji...

Křížový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218669

Dátum: 15.04.1985

Autori: Babíček Josef, Menša Ludvík

Značky: křížový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Křížový dopravník sestává z přiváděcí a odváděcí válečkové tratě, mezi kterými je příčně umístěn řetězový dopravník. Přiváděcí trať je opatřena odměřovacím zařízením a odklopným dorazem. Vnější strana odváděcí tratě obsahuje dorazové válečky a vnitřní strana sklopné válečky. Nad řetězovým dopravníkem je jařmo a v úrovni řetězů další odklopné dorazy. Hnací válečky odváděcí tratě jsou opatřeny elektromagnetickými spojkami. Obě válečkové tratě a...

Vedený silniční vibrační válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 218668

Dátum: 15.04.1985

Autor: Venc Stanislav

Značky: vedený, silniční, vibrační, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Vedený silniční vibrační válec se dvěma běhouny a řídicím podvozkem, kde rameno podvozku je opatřené ve středicí části svislým čepem k uchycení řídicího kola a na převislém konci závažím, vyznačující se tím, že rameno (1) podvozku je k rámu (5) válce uchyceno prostřednictvím svislé desky (6), jejíž šířka je stejná nebo větší, než je šířka válce, přičemž svým horním okrajem přesahuje výšku válce a dolním okrajem zasahuje pod vodorovnou osu...

Zařízení pro odstraňování textilního prachu zejména u pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218667

Dátum: 15.04.1985

Autori: Polášek Jiří, Kuda Vladimír, Henzl Jindřich, Peřík Jaroslav, Vašíček Vladimír, Povolný Václav

Značky: odstraňování, zejména, tkacího, prachu, zařízení, stroje, pneumatického, textilního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování textilního prachu zejména u pneumatického tkacího stroje tvořené dutým kanálem pro nucený průchod vzduchu, upraveným u soustavy osnovních nití alespoň po části její šíře napříč stroje vyznačené tím, že kanál (20) je uložen v prostoru vymezeném brdovými listy (5), soustavou osnovních nití (3) a osnovním válem (2) a alespoň ve stěně přivrácené k osnovním nitím (3) je opatřen alespoň jednou odsávací štěrbinou (21),...

Analogová paměť s komparátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218666

Dátum: 15.04.1985

Autor: Štork Milan

Značky: analogová, paměť, komparátorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém uchování (zapamatování) hodnoty, která je časově proměnná a kterou lze převést na elektrický signál. Podstatou vynálezu je použití komparátoru, který řídí nabíjení kondezátoru (použitého jako paměťový prvek) ze zdrojů proudu, které jsou vzájemně polarizovány opačně. Při vyrovnání napětí vstupního s napětím na kondezátoru je zastaveno nabíjení. Analogová paměť s komparátorem obsahuje též obvod pro korekci chyby, která...

Kovová fólie pro komínové vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218665

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kaleta Vladimír

Značky: kovová, vložky, fólie, komínové

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová fólie je určena zejména pro takové komínové vložky, u kterých se nejprve dlouhý pás kovové fólie v polovině své šířky přehne tak, že jeho podélné hrany na sebe dolehnou. Pak teprve se tyto podélné hrany na sebe doléhající navzájem spojí podélným, několikanásobným přehybem, který je poměrně úzký a je proveden tak, že je snadno rozvinutelný. Kovová fólie, jejíž maximální tloušťka je 0,1 mm, je na jedné své straně nerozebíratelně pokryta...

Axiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 218664

Dátum: 15.04.1985

Autor: Michele František

Značky: axiální, ložisko, segmentové

Zhrnutie / Anotácia:

Axiální segmentové ložisko má v ložiskové skříni uloženy nosiče naklápivých dutých segmentů, jejichž činné plochy jsou ve styku s rotujícím tlačným kotoučem. Naklápivé duté segmenty mají v alespoň jedné své boční stěně, kolmé na osu otáčení ložiska, v místech průniku rovin proložených boční stěnou a činnou plochou naklápivého dutého segmentu, vytvořeno průběžné vybrání, v jehož čelní stěně, přivrácené k ploše rotujícího tlačného kotouče, jsou...

Způsob kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj – nástroj – obrobek a kompenzace dilatací brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218663

Dátum: 15.04.1985

Autor: Janda Jan

Značky: soustavy, polohy, orovnávacího, úbytku, stroj, obrobek, diamantu, orovnávače, brousicího, nástroj, dilatací, brusky, kompenzace, způsob, napružení, kotouče, různého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj-nástroj-obrobek a kompenzace dilatací brusky za účelem dodržení přesnějšího rozměru obroušeného obrobku a zkrácení času potřebného pro poslední fáze brousicího cyklu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že orovnávací diamant je upevněn na vůči průměru brousicího kotouče v kladném neb záporném směru...

Způsob kombinované předúpravy lněného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218662

Dátum: 15.04.1985

Autor: Novák Luděk

Značky: předúpravy, způsob, kombinované, lněného, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinované předúpravy lněného materiálu před vypřádáním vysokými průtahy, zahrnující kyselení s následným vícestupňovým bělením, přičemž po každém zušlechťovacím pochodu se zařazuje praní studenou nebo teplou vodou pro účinnější působení následné lázně, vyznačený tím, že textilní materiál se napouští při teplotě 10 až 60 °C po dobu 20 až 60 minut kyselou lázní o pH 2 až 3,5 obsahující 1 až 1,5 ml/l sodné soli etyléndiaminotetraoctové...

Vačkové prošlupní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218661

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pařízek Josef, Hašek Václav

Značky: vačkové, zařízení, prošlupní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vačkového prošlupního zařízení tkacích strojů pro tkaní vícevazné tkaniny s alespoň zdvojenou útkovou nití, oddělující střídy vzoru. Jeho podstata spočívá v tom, že každá dvojice brzdových listů je opatřena dvojicí kotoučů se shodnými vačkovými drahami, do kterých zabírají kladky na platinách listů, přičemž vačkové dráhy na kotoučích jsou opatřeny pro zakládání jednotlivých útků stříd vzorů pravidelně se opakujícími vrcholy na...