Zverejnene patenty 01.04.1985

Ventilový válec skládacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231357

Dátum: 01.04.1985

Autor: Birke Oskar

MPK: B41F 13/62

Značky: skládacího, válec, ventilový, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilového válce skládacího zařízení, určeného pro skládací zařízení rotačních tiskáren s rozmístěnými po dvojicích otočných skládacích ventilů řízených pomocí pevných kotoučových vaček. Cíl vynálezu spočívá v tom, aby pro takový ventilový válec skládacího zařízení se rozšířily možnosti použití uvnitř skládacího zařízení, přičemž náklady na zhotovení se nezvýší. Základem vynálezu je úkol zabezpečit pomocí tohoto ventilového...

Zařízení pro čištění plničů lahví s protitlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231356

Dátum: 01.04.1985

Autori: Göthling Klaus, Frank Wolfgang, Anker Bardolf, Ueberschär Klaus, Löwe Edgar

MPK: B67C 3/22

Značky: čištění, plničů, zařízení, protitlakem, lahví

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se používá u plničů lahví s protitlakem a týká se čištění takových strojů, které mají zvenčí na otáčivém kruhovém kanále umístěné plnicí ventily, které jsou spojeny se stran plynu a kapaliny s kruhovým kanálem a kromě toho s odděleným vákuovým kruhovým vedením a jejichž horní části jsou navzájem spojeny kruhovým vedením, přičemž je možné připojit kruhový kanál a vakuové kruhové vedení k čisticímu zařízení. Podstata vynálezu spočívá v...

Vakuový přepravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 231355

Dátum: 01.04.1985

Autori: Morgenstern Karlheinz, Brauer Dieter

MPK: B65H 3/08

Značky: přepravník, vakuový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález může být použit při uchopení a odvádění plochých polotovarů z vyrovnaného stohu. Cílem vynálezu je zabránit snížené produktivitě seřízení nasávání atmosferického vzduchu v době pohybu elementu spojení za použití proudu nasávaného vzduchu jako pohonu pro daný pohyb. Úkolem vynálezu je zkonstruovat vakuový přepravník, který sestává z elementu spojení na volném konci pístní tyče se středovým otvorem a z pístu na druhém konci, který...

Zařízení pro kontrolu vnějšího kuželovitého závitu součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231354

Dátum: 01.04.1985

Autori: Kňjazev Jurij Elexejevič, Zubkov Vladimir Stěpanovič, Mustajev Rašid Chabibrachmanovič

MPK: G01B 3/40

Značky: kontrolu, kuželovitého, součástí, zařízení, závitů, vnějšího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřicí techniky jmenovitě prostředků pro kontrolu vnějšího kuželového závitu určeného k sešroubování s válcovým závitem. Cílem vynálezu je zvýšit životnost kalibru. Zařízení pro kontrolu vnějšího kuželového závitu součástí se skládá ze závitového kalibru s válcovým závitem a z měřiče vzdálenosti od základní roviny závitu do základního čela součásti. Novým je to, že zařízení je vybaveno dodatečným měřičem vzdálenosti, kalibr se...

Elektrochemický zdroj proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231353

Dátum: 01.04.1985

Autori: Isagulov Kim Semjonovič, Košečko Vjačeslav Grigorjevič, Barčuk Vladimir Iljič, Pochoděnko Vitalij Dmitrijevič

MPK: H01M 4/60

Značky: elektrochemický, proudu, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Sekundární elektrochemický zdroj proudu, založený na oxidaci a redukci volných radikálů, je tvořen katodou, anodou a organickým rozpouštědlem, ve kterém je rozpuštěna anorganická sůl. Jako aktivní hmota anody se používají stabilní volné aniontové radikály organických sloučenin, jako katoda stabilní volné kationtové nebo různé elektroneutrální radikály. Aktivní hmoty katody a anody jsou rozpuštěny v organickém rozpouštědle, proud se odvádí...

Fotoelektrický refraktometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 231352

Dátum: 01.04.1985

Autor: Eisenhut Peter

MPK: G01N 21/41

Značky: refraktometr, fotoelektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Fotoelektrický refraktometr zejména pro kontrolu procesů, musí být zhotoven s nejmenšími náklady pro dosažení vysoké přesnosti měření. Je nutné, aby byl snadno čistitelný, musí mít jen malé množství optických prvků a určenou dráhu průchodu světla, zakončenou vždy ve stejném místě fotopřijímače. Refraktometr podle vynálezu má osvětlovací soustavu, sběrnou optickou soustavu a přijímací soustavu, jejichž optické osy jsou umístěny v podstatě...

Pístová kompresorová stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231351

Dátum: 01.04.1985

Autor: Malick Manfred

MPK: F04B 25/02

Značky: pístová, stanice, kompresorová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoustupňové, dvouválcové pístové kompresorové stanice v protilehlém provedení se shora umístěným elektrickým pohonem. Cíl vynálezu spočívá ve vytvoření pístové kompresorové stanice v protilehlém provedení kompaktně a symetricky. Úkol vynálezu spočívá v tom, aby osa klikového hřídele byla shodná s osou těžiště celé konstrukce. Podle vynálezu je tento úkol řešen tak, že se klikový hřídel umísťuje v karteru, volně zavěšená vana na...

Způsob měření parametrů součinnosti mezi paramagnetickými centry

Načítavanie...

Číslo patentu: 231261

Dátum: 01.04.1985

Autori: Milov Alexandr Dmitrijevič, Chmelinskij Vsevolod Jevgeněvič, Širov Michail Dmitrijevič

MPK: G01N 24/10

Značky: centry, způsob, parametrů, součinnosti, měření, paramagnetickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření parametrů součinnosti mezi paramagnetickými centry. Podstata způsobu měření záleží v tom, že na vzorek umístěny v polarizujícím magnetickém poli působí série radioimpulsů, které tvarují signál spinového ozvu od jedné skupiny paramagnetických center a v intervalu mezi impulsy série působí na druhou skupinu paramagnetických center pomocný impuls rádiového kmitočtu a sleduje se změna signálu spinového ozvu způsobená...

Způsob stanovení modulu deformace půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231260

Dátum: 01.04.1985

Autor: Pasičničenko Vasilij Grigorjevič (su)

MPK: E02D 1/00

Značky: půdy, modulu, deformace, způsob, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patři do stavebnictví, a přesněji ke způsobu stanovení modulu deformace půdy. Cíl vynálezu je zvýšení přesnosti stanovení modulu deformace půdy. Stanovený cíl se dociluje tím, že se navrhuje způsob stanovení modulu deformace půdy, zahrnující vtlačování lisovadla do půdy příkladným stupňovítým statickým zatížením, měření sedání lisovadla, stanovení parametrů deformace půdy, přičemž, po přiložení každého stupně statického zatížení se měří...

Zařízení pro automatické formování řádek k fotosázecímu stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 231259

Dátum: 01.04.1985

Autori: Remizov Jurij Borisovič, Jeršov Genij Stěpanovič, Maxová Bronislava Davydovna, Guterman Mojsej Emmanuilovič, Kabo Jevgenij Rafailovič, Dulatov Igor Vasiljevič

MPK: B41B 25/10

Značky: stroji, fotosázecímu, zařízení, automatické, řádek, formování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polygrafie, zejména zařízení pro automatizaci procesu sazby. Předpokládané zařízení umožňuje automatizovat proces formování řádek textu v různých jazycích národů SSSR a cizích jazyků při zpracování programů sazby. Při srovnání s prototypem má předpokládané zařízení širší technologické možnosti, zejména umožňuje realizovat sazbu proloženou, zpracování vysázení mezer, provádí formou řádek s ohledem na morfologické požadavky...

Magnetohydrostatický způsob dělení materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231258

Dátum: 01.04.1985

Autori: Gubarevič Vladimir Nikolajevič, Kravčenko Nikolaj Dmitrijevič, Kozlovskij Konstantin Pavlovič

MPK: B03C 1/00

Značky: dělení, magnetohydrostatický, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti obohacení užitkových nerostů, přesněji magnetohydrostatického způsobu dělení materiálů. Cílem vynálezu je zvýšení účinnosti dělícího procesu snížením sil způsobujících slepení mezi částicemi. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že je navržen magnetohydrostatický způsob dělení materiálů, který zahrnuje působení konstantního magnetického pole na materiál umístěny ve ferromagnetické kapalině s gradientem intenzity v...

Zařízení na odměřování délek druhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231257

Dátum: 01.04.1985

Autori: Zepalov Jurij Ivanovič, Sumka Josef, Kmec Ľudovít, Korobov German Borisovič, Brcko Teodor, Samodov Grigorij Vasiljevič, Fedorov Jurij Michajlovič

MPK: B27B 5/00, B27B 27/00

Značky: délek, druhu, zařízení, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří k zařízení lesního průmyslu, zvláště k posunovacím prvkům odvětvovacích pil. Cíl vynálezu je zvýšení přesnosti odměřování délek při podélném posunu kmenů. Stanovený cíl se dociluje tím, že páka měřicího válečku je provedena jako dvouramenná a její ramena jsou vůči sobě pod určitým úhlem, přičemž na jednom rameni je instalován váleček a druhé rameno je pod určitým úhlem k prvnímu a odpruženo vůči otočnému nosnému prvku tahového...

Pračka k dezinfekci prádla se stanoveným pracovním rytmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231256

Dátum: 01.04.1985

Autor: Geissler Helmut

MPK: D06F 31/00

Značky: pracovním, rytmem, prádla, stanoveným, dezinfekci, pračka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pračky se stanoveným pracovním rytmem, která obsahuje rotační buben se sekcemi umístěnými za sebou v osovém směru. Vynález vychází z úkolu vyvinout s ohledem na možnost změny počtu sekcí pračku jednoduché konstrukce se stanoveným pracovním rytmem, která by zajišťovala spolehlivou dezinfekci prádla a sterilitu odpadní vody. Úkol se řeší tak, že prací buben je rozdělen na prostor přímého proudu s pohybem prádla a pracího roztoku v...

Způsob nanášení měděných vrstev na povrch skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231255

Dátum: 01.04.1985

Autori: Malejev Igor Josifovič, Opajnič Michail Dmitrijevič, Tvardoňovová Irina Jevgenijevna, Cvetkov Nikolaj Semenovič, Gladyševskij Jevgenij Ivanovič

MPK: C03C 17/10

Značky: měděných, vrstev, povrch, způsob, nanášení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sklářského průmyslu, zvláště výroby spotřebního zboží, například termosek. Cílem vynálezu je zvýšení stability dvoustranné zrcadlové vrstvy. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že se senzibilizace provádí v 0,0005 až 0,007 % vodném roztoku chloridu cínatého aktivace v 0,005 až 0,15 % roztoku dusičnanu stříbrného při teplotě povrchu 30 až 60°C a po mědění povrchu skla se tento zpracuje 0,0001 až 0,5 % roztokem stabilizátoru. Vynález...

Blok nástroje pro lisování elastickým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 231254

Dátum: 01.04.1985

Autori: Krasnokutskij Jurij Borisovič, Laboda Viktor Alexandrovič, Sysojev Vjačeslav Nikolajevič, Zujev Vladimir Timofejevič, Něstěrov Viktor Ivanovič, Kurovič Arkadij Nikolajevič, Golman Lev Davydovič

MPK: B30B 5/02

Značky: lisování, prostředím, nástroje, elastickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti opracování kovů tlakem a může být použit při lisování listových polotovarů tlakem elastického prostředí. Cílem vynálezu je zvýšení stálosti bloku nástroje. Tohoto cíle se dosahuje tak, že periferní část hydraulické dutiny má kapkovitý tvár se zaoblenou částí umístěnou nad štěrbinou. Stěny, které tuto část ohraničují, jsou plynule spojeny s horizontálními stěnami, které ohraničují štěrbinu.

Kalolis pro dělení pivních rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231253

Dátum: 01.04.1985

Autori: Sokolenko Anatolij Ivanovič, Rjabčenjuk Leonid Michajlovič, Poljakov Nikolaj Fedorovič, Kobzar Vladimir Alexandrovič, Jemeljanovová Nina Alexandrovna, Ivaněnko Oleg Vladimírovič, Peresuňko Stanislav Rostislavovič, Sulim Georgij Timofejevič

MPK: C12C 7/14

Značky: kalolis, dělení, rmutu, pivních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká potravinářského průmyslu, jeho odvětví, kterým je pivovarnictví, zejména kalolisů pro dělení pivních rmutů. Cílem vynálezu je zvýšení produktivity kalolisu a zlepšení promývacího procesu a účinnosti vyslazování mláta. Tohoto cíle se dosahu tím, že kalolis je opatřen přídavným kolektorem pro odstranení vzduchu a sladiny. Kolektor je spojen se spodní dutinou každé filtrační desky. Ve spodní dutině desky jsou umístěny vertikálně...

Zařízení na přepravu polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231252

Dátum: 01.04.1985

Autori: Triess Matthias, Schultz Wolfgang, Ackert Jürgen, Keller Berthold, Leuschner Peter, Schmidt Gerhard

MPK: B30B 15/30

Značky: zařízení, prepravu, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na přepravu polotovarů mezi sousedními lisy lisovací linky, ve kterém se připravuje polotovar od vykládacího zařízení předcházejícího lisu k podávacímu zařízení lisu následujícího. Cílem vynálezu je vytvoření volného spojení mezi lisy pracujícími v nepřetržitém provozu v lisovací lince tak, aby byly značně sníženy náklady na techniku ovládající synchronizaci lisů. Ke splnění tohoto cíle vynálezu je tedy nutno sestrojit...

Rotující fóliová hlavice s chlazením vnitřní dutiny fóliové trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 231251

Dátum: 01.04.1985

Autori: Franz Helmar, Tragsdorf Bodo

MPK: B29D 7/04

Značky: rotující, chlazením, trubice, hlavice, dutiny, vnitřní, fóliová, fóliové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotující hlavice pro vyfukování fólie s chlazením vnitřní dutiny fóliové trubice, která pracuje na princípu výměny vzduchu s centrálním přesunem taveniny. Cílem vynálezu je sníženi technickoekonomických nákladů na výrobu, zvýšení jakosti fólie a odstranění náchylnosti k závadám a poškozování fólie při práci. Úlohou vynalezu je významně zjednodušit konstrukci hlavice pro vyfukování fólie a systém přívodu a odvádění vzduchu....

Zařízení k podávání pruhového a pásového materiálu do pracovního pásma lisovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231109

Dátum: 01.04.1985

Autor: Torpanov Vladimir Sergejevič

MPK: B21D 43/02

Značky: pásma, materiálů, pásového, podávání, pruhového, lisovadla, pracovního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zpracování kovů tlakem a může být využito k podávání nepřetržitého materiálu zejména lisovadly a lisy . Cílem vynálezu je zjednodušení konstrukce. Zařízení s uchycovacími segmenty k podávání nepřetržitého materiálu, například přes lisovadlo, zahrnuje řídicí klín, jehož pracovní povrch je proveden ve formě kopírovacího žlabu a klouzátka, působícího spolu s kopírovacím žlabem klínu. Nové je to, že kopírovací žlab je...

Způsob odčerpávání vysocereaktivních, toxických plynů nebo par vývěvou a lamelovým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231108

Dátum: 01.04.1985

Autori: Krödel Gunter, Fabian Lutz, Möller Rainer, Schmidt Günter

MPK: F04C 25/00

Značky: lamelovým, vysocereaktivních, rotorem, toxických, odčerpávání, plynů, vývěvou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odčerpávání vysocereaktivních, toxických plynů nebo par vývěvou s lamelovým rotorem pro úče1y použiti pro chemické zpracování podložek v oblasti mikroelektrotechniky. Úkolem vynálezu je zabránit uvnitř vývěvy tvorbě nežádoucích reakcí produktů, korozí oleje a také zahušťování odčerpávaných plynů nebo par bez významných technických nákladů a rovněž nalezení způsobu výroby čerstvého oleje v samotné vývěvě. Podle vynálezu...

Řetězový převod pro přenos otáčivého pohybu na montážním celku dvou spojených pásových dopravníků u zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231107

Dátum: 01.04.1985

Autori: Eistert Theodor, Fischer Gerd, Gustke Helmut, Bergmann Konrad, Reissig Peter, Wilk Jan-joachim

MPK: F16H 7/06

Značky: převod, strojů, dopravníku, otáčivého, prenos, řetězový, pohybu, pásových, zemědělských, spojených, montážním, celku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řetězového převodu pro přenos otáčivého pohybu montážního celku dvou spojených pásových dopravníků pro zemědělské stroje, který představuje kompletní unifikovaný montážní celek s pevně stanovenou meziosou vzdáleností řetězových kol. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dvě tělesové součástky opatřené otvory v čelních stranách umístěnými proti sobě, jsou elasticky spojeny gumovým článkem a přidržují dvě řetězová kola, která se...

Zařízení pro kontrolu vstřikování paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 231106

Dátum: 01.04.1985

Autori: Gerašenko Leonid Ivanovič, Jakubovič Jevgenij Vaclavovič, Někraševič Vladimir Petrovič, Bratskij Fjodor Fjodorovič, Konstantinov Vladimir Alexejevič

MPK: F02M 65/00

Značky: kontrolu, vstřikování, zařízení, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti měření úhlu předstihu vstřikování paliva. Zadaného účelu se dosáhne tím, že zařízení pro kontrolu vstřiku paliva do spalovacího motoru, obsahující čidlo zkoumaného procesoru, pásmový filtr nosné frekvence, zesilovač nízké frekvence zařízení pro analýzu signálu, měřící přístroj časových intervalů, spouštěcí obvod a indikátor přičemž zesilovač je spojen se zařízením pro analýzu a jedním ze vstupů měřícího...

Aritmetické logické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231105

Dátum: 01.04.1985

Autori: Filinov Jevgenij Nikolajevič, Civlin Petr Iljič, Kabalevskij Alexandr Nikolajevič, Solochin Alexandr Andrejevič, Filin Adolf Vasiljevič

MPK: G06F 7/38

Značky: aritmetické, zařízení, logické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na oblast výpočetní techniky a může býti využit u výpočetních systémů jako periferijní speciální procesor, aparátově plnící operace násobení, dělení, logické/aritmetické posunutí, normalizace. Cílem vynálezu je zvýšení rychlé práce zařízení a snížení rozsahu zařízení. Zařízení obsahuje první, druhý a třetí registr, první, druhý a třetí multiplexor, registr slova stavu, registr cyklů, registr operací, sčítačku-odčítačku,...

Zařízení pro tepelné zpracování laserem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231104

Dátum: 01.04.1985

Autori: Archipov Vladimir Jevgeněvič, Beljajev Vladislav Pavlovič, China Michal Lvovič, Grečin Anatolij Nikolajevič, Cholodnov Jevgenij Vasilevič, Katolíčuk Valerij Antonovič

MPK: B23K 26/00

Značky: zpracování, tepelně, laserem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tepelné zpracování součástí. Cílem vynálezu je možnost současného tepelného zpracování čelních symetricky umístěných vnitřních ploch a zvýšení produktivity práce. Zařízení pro tepelné zpracování laserem převážně vnitřních ploch dutých součástí, má opěrnou desku, zdroj laserového zařízení, zrcadla s jejich mechanickým upevněním a také přípravek pro umisťování součásti s jeho pohonem otáčení vzhledem ke své ose. Kromě...

Způsob hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231103

Dátum: 01.04.1985

Autori: Döhler Erhard, Wrabetz Günter, Pohl Dietrich, Franke Hermann, Bierwagen Hans, Becker Karl, Wittkopf Manfred, Berrouschot Hans-dieter, Rebbe Manfred, Köhler Richard, John Heino, Sachse Jürgen, Limmer Heinz, Shütter Hartmtu, Lorenz Christian, Hergeth Heinz

MPK: C10G 45/04

Značky: hydrogenační, uhlovodíkových, vysokovroucích, způsob, rafinace, olejů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů, používaných jako suroviny při katalytickém krakování při výrobě benzinu nebo jako suroviny pro výrobu topných olejů s nízkým obsahem síry. V důsledku nalezených příznivých parametrů způsobu separace rafinátu z produktu je tento způsob hydrogenační rafinace velmi eko-nomický.

Fréza pro jemné obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231102

Dátum: 01.04.1985

Autor: Reinhardt Hermann

MPK: B23C 5/24

Značky: fréza, jemné, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká frézy pro zvláště jemné obrábění povrchů kovových výrobků zfrézovaných nahrubo. Základem vynálezu je úkol, vypracovati pro frézy na jemné obráběni s regulovatelnou ploškou pro rovinné obrábění upínací a regulační zařízení pro řezné destičky, které umožňuje seřizovati s vysokou přesností plochy řezných hran nástroje, zejména plošky pro rovinné obrábění ve vztahu k rovině řezání při současné kompensaci čelních rázů vřetena...

Rorační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 231101

Dátum: 01.04.1985

Autori: Born Raisa Ivanovna, Aljochin Stanislav Afanasjevič, Beršickij Alexandr Abramovič, Bachir Vitold Michajlovič, Kuzněcov Eduard Bronislavovič

MPK: B01F 7/28

Značky: rorační, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační přístroj patří k zařízení k míchání a dispergaci pevné fáze vrtných roztoků, které se používají při vrtání. Cílem vynálezu je zlepšení procesu dispergace vytvořením akustických vln. Dosahuje se toho tak, že rotor i stator jsou koaksiálně uspořádány, přičemž poměr výšky ozubu rotoru a statoru je 0,85 až 0,9 a vnitřní povrch ozubu je odkloněn vzhledem k ose základny rotoru o 5 až 6 °. Zařízení může být použito v různých průmyslových...