Zverejnene patenty 15.03.1985

Způsob výroby 1-azolyl-3,3-dimethyl-1-fenoxybutan-2-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218600

Dátum: 15.03.1985

Autor: Kranz Eckart

Značky: 1-azolyl-3,3-dimethyl-1-fenoxybutan-2-olů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1-azolyl-3,3-dimethyl-1-fenoxybutan-2-olů obecného vzorce I, v němž znamená X atom dusíku nebo CH skupinu, Y halogen, fenylovou skupinu, nitroskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu s 5 až 6 atomy uhlíku a n celá čísla od 0 do 3, vyznačující se tím, že se 1-azolyl-3,3-dimethyl-1-fenoxybutan-2-ony obecného vzorce II, v němž X, Y a n mají shora uvedené významy, nechají reagovat s adiční...

Mycí zařízení přenosového válce tiskařského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218599

Dátum: 15.03.1985

Autor: Oda Osamu

Značky: mycí, tiskařského, přenosového, válce, zařízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Mycí zařízení přenosového válce (23) tiskařského stroje sestává z kartáčového válce (13) s měkkými vlasy po obvodu, uloženého otočně v mycí nádobě (9) s mycí kapalinou (12), jejíž polohu lze vůči přenosovému válci (23) vertikálně měnit z mimopracovní polohy do mycí polohy a obsahuje stěrací prostředky, tužené dvojicí stěracích desek (18) a osušovacím válcem (22), spolu s kartáčovým válcem (13) vratně pohyblivě vůči přenosovému válci (23) pro...

Způsob ukládání povlaku kysličníku cínu o nízkém specifickém odporu na nerostný podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 218598

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kalbskopf Reinhard, Baumberger Otto

Značky: způsob, nerostný, podklad, specifickém, odporu, nízkém, cínu, ukládání, povlaků, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ukládání přilnavého povlaku kysličníku cínu o specifickém odporu nižším než 10-2 (.cm na podklad ze skla, keramiky nebo jiné nerostné látky, při kterém se na povrchu podkladu předběžně zahřátém na nejméně 500 °C uvádí v reakci těkavá sloučenina cínu a vodní páry rozředěné v nosném plynu. Řeší problém, aby se zajistil dostatečně nízký specifický odpor povlaku SnO2. Způsob podle vynálezu záleží v tom, že nosný plyn...

Polovodičové zařízení aktivované světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218597

Dátum: 15.03.1985

Autori: Ohashi Hiromischi, Shirasaka Yokoshihiro

Značky: světlem, polovodičové, zařízení, aktivované

Zhrnutie / Anotácia:

Polovodičové zařízení s fototyristorem, na jehož fotocitlivou plochu se přivádí světelný signál světlovodem procházejícím pouzdrem polovodičového prvku. Mezi zúženým výstupním koncem světlovodu a fotocitlivou plochou je umístěno pružné světlovodné těleso, např. ze silikonového kaučuku, které ustavuje mechanicky světlovod vůči polovodičovému prvku a vede světelný signál na fotocitlivou plochu.

Kapalný herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 218596

Dátum: 15.03.1985

Autori: Frensch Heinz, Albrecht Konrad

Značky: herbicidní, prostředek, kapalný

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný herbicidní prostředek ve formě vodného suspenzního koncentrátu obsahující 4-isopropylfenyldimethylmočovinu, popřípadě ve směsi s 4-hydroxy-3,5-dijodbenzonitrilem, 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilem, 2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propionovou kyselinou nebo jejich solemi, dále alkalickou sůl kondenzačního produktu fenolu a formaldehydu, přičemž tento kondenzační produkt obsahuje sulfoskupiny, a další pomocné formulační činidlo na bázi derivátů...

Zařízení pro prachotěsné upevňování hadic filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218595

Dátum: 15.03.1985

Autor: Kordas Friedel

Značky: hadíc, zařízení, upevňování, prachotěsné, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro prachotěsné upevňování hadic filtru v dělicí přepážce mezi prostorem se znečištěným a čistým plynem v plynových filtrech sestává z pružného nátrubku, v němž je výkyvně uložen svěrací kroužek opatřený na dvou proti sobě ležících stranách zploštěními. Nátrubek, na němž může být připojen i filtrační koš, se zasune do otevřeného konce hadice, přičemž svěrací kroužek je při zasouvání ve své kolmé poloze a slouží zároveň jako rukojeť. Po...

Přípoj zařízení pro zpětné proplachování plynu, které je vytvořeno jako dvoustupňový injektor, k přívodnímu potrubí tlakového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218594

Dátum: 15.03.1985

Autor: Kordas Friedel

Značky: které, zařízení, přívodnímu, vytvořeno, tlakového, zpětné, přípoj, dvoustupňový, proplachování, potrubí, plynů, injektor

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zpětné proplachování plynu u plynových filtrů na zachycování prachu je vytvořeno jako dvoustupňový injektor, přičemž každý jednotlivý injektor je třeba plynotěsně připojit na potrubí pro přívod tlakového plynu. Jednoduchý a snadno smontovatelný přípoj, který nevyžaduje dodatečného těsnění, spočívá podle vynálezu v tom, že injektory prvního stupně jsou svými připojovacími objímkami navlečeny na potrubí pro přívod tlakového plynu...

Způsob řezání prefabrikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218593

Dátum: 15.03.1985

Autor: Slavík Miroslav

Značky: způsob, řezání, prefabrikátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vytváření příčných řezů, instalačních prostupů a kombinací příčných a podélných řezů průmyslovým způsobem při zlepšení pracovního prostředí, zejména snížení hladiny hluku a snížení nebezpečí zahoření tenkým vodním paprskem pod tlakem 10 až 25 mPa na čerstvě zhutnělé hmotě betonu. Obnažená výztuž se přeruší dodatečně tradičními způsoby, například rozbrušovací bruskou. Vysokotlaké zařízení pro provádění způsobu sestává z pohonné jednotky, a...

Manipulátor pro válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 218592

Dátum: 15.03.1985

Autor: Szabó Tibor

Značky: manipulátor, válcovací, tratě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulátoru pro válcovací tratě, zejména k přesnému přistavení obrobků k válcovacímu kalibru u stolic duo a stolic trio, s manipulačním vozíkem, který umožňuje stranové pohybování, a s kolébkou uloženou v manipulačním vozíku výkyvnou kolem své vodorovné osy otáčení v úhlu mezi 0 a 90°, která je spojena s pohybovým členem upevněným na manipulačním vozíku a se dvěma klešťovými díly volně otočnými kolem svých vlastních os, z nichž...

Způsob zpracování heptahydrátů síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 218591

Dátum: 15.03.1985

Autor: Ludewig Fritz

Značky: zpracování, způsob, heptahydrátů, síranu, železnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování heptahydrátu síranu železnatého reakcí s chloridem vápenatým na surovou sádru a chlorid železnatý. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kyselinou chlorovodíkovou slabě kyselý roztok, získaný po vysrážení síranu vápenatého a jeho oddělení a obsahující vytvořený chlorid železnatý a nezreagovaný chlorid vápenatý, smísí v přítomnosti kyslíku, s výhodou vzdušného kyslíku, s páleným vápnem nebo s uhličitanem...

Způsob zvlákňování roztaveného skla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218590

Dátum: 15.03.1985

Autori: Battigelli Jean, Bouquet Francois, Fezenko Igor, Massol Jean-jacques

Značky: zvlákňování, tohoto, způsob, roztaveného, zařízení, provádění, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvlákňování roztaveného skla, při němž skleněná vlákna se vytváří v několika úrovních a jsou odváděna prstencovitým proudem plynu, přičemž skleněná vlákna se ve vyšší úrovni tvoří rychleji než v nižší úrovni, vyznačující se tím, že se veškeré sklo, určené ke zvlákňování, přivádí na nejvyšší úroveň, čímž vzniká laminární proudění skla z nejvyšší úrovně na nižší úroveň ve formě nepřetržitého a v podstatě neporušeného proudu ve tvaru vrstvy.

Vysoce legovaná slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 218589

Dátum: 15.03.1985

Autor: Coupland Duncan Roy

Značky: legovaná, vysoce, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina obsahuje kromě nezbytných nečistot v hmotnostní koncentraci 5 až 25 procent chromu, 2 až 7 % hliníku, 0,5 až 5 % titanu, alespoň jeden kov ze skupiny zahrnující yttrium a scandium v celkovém množství 0,01 až 3 %, 3 až 15 % jednoho nebo několika kovů ze skupiny platiny zahrnující platinu, paládium, rhodium, iridium, osmium a ruthenium, a zbytek nikl. Slitina má vysokou odolnost proti oxidaci a korozi za vysokých teplot a je vhodná pro...

Zařízení pro seskupování výrobků plochého tvaru do sestav

Načítavanie...

Číslo patentu: 218588

Dátum: 15.03.1985

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: seskupování, zařízení, sestav, plochého, tvaru, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro seskupování výrobků plochého tvaru do sestav ve tvaru kvádru a pro přebalování těchto sestav.

Způsob redukce kysličníků železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 218587

Dátum: 15.03.1985

Autori: Meissner David Charles, Sanzenbacher Charles Walter

Značky: kysličníku, způsob, redukce, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Přímá redukce kysličníků železa na surové železo, vhodné především ke zpracování v obloukové peci, se provádí v šachtové redukční peci. Ze spotřebovaného redukčního plynu z pece se odstraňuje CO2 a voda a tím vzniká plyn bohatý na redukční látky. Horký plyn vzniklý zplyňováním fosilního paliva se temperuje částí plynu bohatého na redukční látky, jejich směs se odsiřuje vápnem a smíchává se s druhou částí zahřátého plynu bohatého na redukční...

Stroj pro výrobu punčochových kalhot s klínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218586

Dátum: 15.03.1985

Autori: Maselli Maria, Elbetti Meri, Frullini Luisa, Frullini Alberto

Značky: punčochových, kalhot, výrobu, klínem, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje pro výrobu punčochových kalhot s klínem sešitím dvou předem zhotovených jednotlivých punčochových úpletů a klínu. Stroj obsahuje řadu upínacích a manipulačních prostředků, z nichž každý sestává ze dvou jednotek tvořených otočnými rameny, které nesou pevné a pohyblivé čelisti pro sevření a napnutí punčochového úpletu. Stroj také obsahuje nosič klínu s talíři odpovídajícími tvaru všívaného klínu, které slouží pro přivádění...

Způsob výroby C3-karboxhydrazidů 4-deacetylvinkaleukoblastinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218585

Dátum: 15.03.1985

Autori: Gerzon Koert, Cullinan George Joseph

Značky: 4-deacetylvinkaleukoblastinu, způsob, výroby, c3-karboxhydrazidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby C3-karboxhydrazidů 4-deacetyl-vinkaleukoblastinu obecného vzorce I ve kterém Q představuje zbytek vzorce kde R znamená alkanoylovou skupinu s 2 až 4 atomy uhlíku, dichloracetylovou skupinu nebo benzoylovou skupinu, vyznačující se tím, že se C3-derivát 4-deacetyl-vinkaleukoblastinu obecného vzorce IA, ve kterém Q´ znamená skupinu -NHNH2, nechá reagovat s anhydridem nebo chloridem alkanové kyseliny s 2 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby C3-karboxhydrazidů 4-deacetylvinkaleukoblastinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218584

Dátum: 15.03.1985

Autori: Gerzon Koert, Cullinan George Joseph

Značky: způsob, c3-karboxhydrazidů, 4-deacetylvinkaleukoblastinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby C3-karboxyhydrazidů 4-deacetyl-vinkaleukoblastinu obecného vzorce I ve kterém Q představuje zbytek vzorce ve kterém Q´ znamená zbytek -N3, nechá reagovat v inertním rozpouštědle se sloučeninou obecného vzorce ve kterém R znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, ?-hydroxyethylovou skupinu nebo ?-acetoxyethylovou skupinu a R1 představuje atom vodíku, přičemž v případě, že R znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku,...

Způsob výroby C3-karboxhydrazidů 4-deacetylvinkaleukoblastinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218583

Dátum: 15.03.1985

Autori: Gerzon Koert, Cullinan George Joseph

Značky: výroby, způsob, c3-karboxhydrazidů, 4-deacetylvinkaleukoblastinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby C3-karboxhydrazidů 4-deacetyl-vinkaleukoblastinu obecného vzorce I ve kterém Q představuje zbytek vzorce kde R znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, a R1 představuje atom vodíku nebo R a R1 společně tvoří alkylidenovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se C3-derivát 4-deacetylvinkaleukoblastinu obecného vzorce IA, ve kterém Q´ znamená zbytek -NHNH2, nechá reagovat v roztoku s formaldehydem,...

Přetlakový ventil pro hydraulické prvky důlní výztuže, zejména pro kamenouhelné doly

Načítavanie...

Číslo patentu: 218582

Dátum: 15.03.1985

Autor: Block Siegmar

Značky: důlní, prvky, přetlakový, zejména, kamenouhelné, ventil, hydraulické, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Přetlakový ventil pro hydraulické prvky důlní výztuže, zejména pro kamenouhelné doly, v jehož válcovém pouzdru opatřeném připojovacím hrdlem je ventilová komora, ve které je osově posuvně uloženo závěrné těleso ventilu zatížené pružinou a za ním ventilové sedlo s osovým odtokovým kanálem a odtokovým vrtáním. Ventil pracuje na protiproudovém principu: tlak v potrubí přitlačuje závěrné těleso k ventilovému sedlu, při překročení nastaveného tlaku...

Obvodové zapojení pro vysokovýkonové elektrické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218581

Dátum: 15.03.1985

Autor: Gotoh Miyuki

Značky: elektrické, vysokovýkonové, obvodové, zapojení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodové zapojení pro vysokovýkonové elektrické zařízení, jež v sobě zahrnuje elektrické reléové zařízení opatřené reléovým vinutím zapojeným na sekundární vinutí snižovacího transformátoru, jehož primární vinutí je připojeno na zdroj střídavého napětí, sadu reléových kontaktů, spínač ve spouštěcím obvodě od sekundárního vinutí k reléovému vinutí, přidržovací obvod souběžně spojený se zmíněným spínačem a zahrnující v sobě další spínač a první...

Pojízdná podbíječka koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218580

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: pojízdná, koleje, podbíječka

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná podbíječka koleje s ústrojím pro nadzdvihování a, případně nebo vyrovnávání koleje, zejména v oblasti výhybek, křižovatek nebo podobně, opatřená nástrojovým rámem, který je přestavitelný hydraulickými pohony napříč k ose koleje a kolmo k rovině koleje, který je spojen s hydraulickými nadzdvihovacími a vyrovnávacími pohony, a který má pro pojíždění po koleji kola s nákolky, sloužící jako vyrovnávací kladky, jakož i nadzdvihovacím...

Zařízení pro gravitační oddělování pevných látek od kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218579

Dátum: 15.03.1985

Autori: Niebling István, Sugár Mátyás, Réczey István, Molnár Sándor, Bornemissza Endre, Korda Rudolf, Mezö Árpád

Značky: kapaliny, oddělování, pevných, látek, zařízení, gravitační

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k odstraňování pevných látek z kapalin. Skládá se z vtokového prostoru pro přivádění kapaliny, z odtokového prostoru, z usazovacího prostoru a ze shromažďovacího prostoru pro shromažďování usazených kalů. Usazovací prostor je tvořen nejméně dvěma vibračními usazovacími dekami vibrujícími v rovinách jejich uložení s amplitudou 0,1 až 0,8 mm a frekvencí 10 až 100 Hz. Vtokový prostor bezprostředně navazuje na shromažďovací...

Zařízení k tepelnému zpracování práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218578

Dátum: 15.03.1985

Autori: Ritzmann Horst, Schmits Heinz-herbert, Goldmann Wolf, Korn Hennig, Bauer Klaus

Značky: zpracování, materiálů, práškového, zařízení, tepelnému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k tepelnému zpracování práškového materiálu, s předehřívačem, rotační trubkovou pecí, chladičem a předkalcinační zónou. Chladicí vzduch se přivádí do předkalcinační zóny v několika dílčích proudech, do kterých se před vstupem do kalcinační zóny zavádí dílčí proudy materiálu. Tím lze dosáhnout úplného a velmi stejnoměrného přenosu tepla z paliv do suroviny při jednoduché konstrukci předkalcinační zóny.

Způsob výroby fólie křemíkové ocele s orientovanými zrny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218577

Dátum: 15.03.1985

Autor: Fiedler Howard Charles

Značky: křemíkové, fólie, ocele, výroby, orientovanými, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fólie křemíkové ocele s orientovanými zrny o slohu (110) (001), vyznačující se tím, že se tavenina křemíkové ocele, obsahující 2,2 až 4,5 hmot. % křemíku, 0,003 až 0,0035 hmot. % boru, 0,003 až 0,0075 hmot. % dusíku, přičemž poměr boru a dusíku je 1 až 15, 0,02 až 0,05 hmot. procenta manganu, 0,005 až 0,025 hmot. % síry a cín nebo antimon v množstvích od 0,01 do 0,1 hmot. %, přičemž obsah dusíku, boru, manganu, síry a cínu nebo...

Sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 218576

Dátum: 15.03.1985

Autori: Mikola Sándor, Ónodi Zoltán, Kovács István, Farkas Ferencs

Značky: sušárna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sušárny pro snížení obsahu vlhkosti drolivých látek, zejména hlíny. Je jím řešeno účinné předsušení hlíny před tvarováním, čímž se odstraní nebezpečí deformace příliš vlhkých tenkostěnných výrobků. Sušárna podle vynálezu je opatřena sušicí komorou s vnějším a vnitřním perforovaným pláštěm, mezi nimiž je prostor, pro sušenou látku, která obklopuje přívodní kanál sušicího média. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jak sušicí...

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218575

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: pojízdné, odebírání, ukládání, zařízení, kolejových, jařem, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem, složených z kolejnic a pražců, prostřednictvím po koleji pojízdného přepravního vozu a s ním přes boční portálové podpěry spojeného a v podstatě nad přepravním vozem upraveného mostového nosníku a po obou podélných stranách mostového nosníku, případně přepravního vozu, jsou pro volný průchod výhybkových jařem bočně přečnívající portálové podpěry výkyvné nebo posuvné...

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218574

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: případně, jařem, ukládání, zařízení, pojízdné, kolejových, odebírání

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro odebírání a, případně nebo ukládání kolejových jařem, složených z kolejnic a pražců, zejména výhybkových jařem, celých výhybek a podobných kompaktních částí koleje, u kterého jsou portálové podpěry, na kterých spočívá mostový nosník a které jsou spojeny s přepravním vozem, jednotlivě výkyvné nebo posuvné rovnoběžně s rovinou přepravy a napříč k podélné ose mostového nosníku.

Rozpínací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 218573

Dátum: 15.03.1985

Autor: Nelles Wilhelm

Značky: rozpínací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínací spoj je určen k upevnění součásti v otvoru pomocí pouzdra, vsazeného do stěny, do něhož zasahuje rozpínací díl z plochého materiálu, který svým kuželovým úsekem roztahuje pouzdro a tlačí jej proti stěně otvoru. Rozpínací díl je na straně, odvrácené od konce otvoru, opatřen dílem, vyčnívajícím přes průměr pouzdra. Je uložen v podélné drážce pouzdra a opírá se o okraj otvoru. Podle vynálezu je upevňovaná součást tvořena dutým profilem,...

Porézní sféroidní útvar z chloridu hlinitého, zejména pro elektrolytickou výrobu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218572

Dátum: 15.03.1985

Autori: Starner Bernard Mcclelland, Schoener Ronald Carl, Jarrett Noel, Remper John Alan, King Larry Keith, Bruno Marshall Joseph, Kloap Nicholas, Stroup Philip Trimble, Russel Allen Stevenson, Knap Lester Leroy

Značky: sféroidní, útvar, chloridů, porézní, hlinitého, výrobu, elektrolytickou, zejména, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Porézní sféroidní útvar z chloridu hlinitého, zejména pro elektrolytickou výrobu hliníku, vyznačený tím, že má laločnatý, zaoblený povrch a skládá se z autogenně spojených částeček chloridu hlinitého se zaobleným tvarem povrchu.

Kotoučová brzda ovládaná tlakovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 218571

Dátum: 15.03.1985

Autor: Reinecke Erich

Značky: brzda, kotoučová, tlakovým, ovládaná, prostředím

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučová brzda ovládaná tlakovým prostředím, s provozním brzdovým ústrojím, s alespoň jednou komorou provozní brzdy, dále s ručním brzdovým ústrojím, s alespoň jedním tlakovým prostorem, s ústrojím pro zajištění polohy pístů brzdy nebo pístů a válců brzdy a popřípadě s ústrojím pro dodatečné vymezování opotřebení třecích destiček, vyznačená tím, že v pouzdru (1, 30, 82) brzdy jsou uspořádány píst (4, 34, 83) provozní brzdy, píst (5, 35, 92)...

Zařízení na úpravu a vedení vysokopecní strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218570

Dátum: 15.03.1985

Autori: Heinz Carlo, Legille Edouard

Značky: zařízení, vysokopecní, vedení, úpravu, strusky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na úpravu a vedení vysokopecní strusky, které obsahuje dezintegrační buben k dezintegraci proudu strusky mechanickými nárazy a chladicí ústrojí k ochlazování struskových částic. Podstata vynálezu, kterým se podstatně zvyšuje hospodárnost, umožňuje se nepřetržitý provoz, a zamezuje znečišťování ovzduší, spočívá v tom, že v dráze dopadu částic vymršťovaných dezintegračním bubnem (20) je umístěn nejméně jeden perforovaný...

Rozstrikovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218569

Dátum: 15.03.1985

Autor: Lestradet Maurice Cyrille Justin

Značky: rozstrikovač, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný rozstřikovač, zejména pro rozstřikování hnojiv nebo insekticidů, se zásobníkem na kapalinu a příčnou rozstřikovací troubou spojenými potrubím, kde je zapojeno čerpadlo a průtokoměr, se snímačem rychlostí pohybu a komparátorem, na jehož vstup se vede referenční signál požadovaného množství kapaliny pro danou rychlost pohybu, odvozený ze signálu rychlosti, a signál skutečné hodnoty z průtokoměru. Výstup komparátoru ovládá přes motor...

Způsob odstraňování chloridu sodného při výrobě buničiny se zařazeným regeneračním postupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218568

Dátum: 15.03.1985

Autor: Reeve Douglas William

Značky: regeneračním, postupem, sodného, chloridů, odstraňování, zařazeným, výrobe, způsob, buničiny

Zhrnutie / Anotácia:

Chlorid sodný se odstraňuje při způsobu výroby buničiny se zařazeným regeneračním postupem pomocí usazování z regenerovaného bílého louhu. Při výhodném provedení se pevná směs uhličitanu sodného, síranu sodného a chloridu sodného nejprve odstraňuje z bílého louhu jeho odpařením a je částečně recirkulována do pecního stupně regeneračního potupu a částečně se získává roztok taveniny při tomto regeneračním postupu, přičemž odstraňovaný chlorid...

Žáruvzdorný kysličníkový povlak pro elektromagnetickou křemíkovou ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218567

Dátum: 15.03.1985

Autor: Miller Clarence Lake

Značky: žáruvzdorný, elektromagnetickou, kysličníkový, povlak, křemíkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorný kysličníkový povlak pro elektromagnetickou křemíkovou ocel, mající orientaci krychle na hranu a permeabilitu nejméně 2,350.10-3 H.m-1 při 795 A.m-1. Ocel obsahuje uhlík, bór, křemík, eventuálně dusík, hliník. Povlak se nanáší po oduhličení oceli a před jejím žíháním na konečnou strukturu. Povlak je tvořen kompozicí, obsahující bór v hmotnostní koncentraci 0,1 až 2 % a dále obsahující 100 dílů hmotnostních nejméně jedné látky ze...

Křemíková ocel inhibovaná bórem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218566

Dátum: 15.03.1985

Autor: Malagari Frank Angelo

Značky: bórem, křemíková, inhibovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká křemíkové oceli inhibované bórem, se zrny orientovanými krychle na hranu, o permeabilitě alespoň 2,350.10-3 H.m-1 při 795 A.m-1 a ztrátě v jádru nižší než 1.544 W.kg-1 při 1,7 T vyrobená z taveniny křemíkové oceli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocel, inhibovaná bórem, obsahuje měď v hmotnostní koncentraci od 0,3 do 1,0 %.

Katalyzátor pro selektivní výrobu p-dialkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218565

Dátum: 15.03.1985

Autori: Rodewald Paul Gerhard, Hagg Werner Otto, Olson David Harold, Chu Chin-chiun

Značky: selektivní, katalyzátor, p-dialkylbenzenů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro selektivní výrobu p-dialkylbenzenů, vyznačený tím, že sestává z krystalického aluminosilikátového zeolitu, který má aktivitu ? 2 až 5000, kapacitu sorpce xylenu vyšší než 1 g/100 g zeolitu, dobu sorpce o xylenu pro 30 % shora uvedené kapacity vyšší než 10 minut, přičemž kapacita sorpce a doba sorpce jsou měřeny při 120 °C a tlaku 0,6 + 0,1 kPa, poměr SiO2/Al2O3 12 až 3000 a C-index v rozmezí od 1 do 12.

Vysílač a přijímač pro radiokomunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218564

Dátum: 15.03.1985

Autor: Richardson Christopher Keith

Značky: vysílač, přijímač, radiokomunikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vysílač a přijímač pro radiokomunikaci, jenž v sobě zahrnuje oscilátor úhlově modulovatelný pro dodávku výstupního signálu pro anténní zařízení k vysílání, dva směšovače opatřené jednotlivě vždy dvěma vstupními svorkami, z nichž jedna je pro přívod výstupního signálu do anténního zařízení a druhá je pro přívod vstupního signálu od oscilátoru, hybridní spojku pro přívod kvadraturních signálů ke směšovačům a demodulační zařízení, přímo napájené...

Způsob zpracování stabilizovaných feritických, nerezavějících chromových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218563

Dátum: 15.03.1985

Autori: Aslund Christer, Gemmel Göran, Bergh Sigvard

Značky: stabilizovaných, způsob, nerezavějících, zpracování, chromových, feritických, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování stabilizovaných, feritických, nerezavějících chromových ocelí pro svařované předměty a řeší problém zachování vysoké vrubové houževnatosti ve svarových oblastech. Podstata řešení spočívá v tom, že z prášku, získaného rozprašováním feritických žáruvzdorných stabilizovaných chromových ocelí v ochranné argonové atmosféře se metodou práškové metalurgie vytvoří polotovar, který se dále aglomeruje a hutní a...

Odpružené kolo pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218562

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hauber Ödön, Rádics István, Bartók János, Gáthy Barnabás, Nagy László, Ször Péter

Značky: odpružené, kolejová, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Odpružené kolo pro kolejová vozidla, u kterého v obvodové dutině mezi vnějším povrchem tělesa kola a vnitřním povrchem obruče jsou umístěny pryžové špalíky, vyznačené tím, že podél obvodu kola jsou výšky obvodové dutiny (11) mezi tělesem (1) kola a obručí (2) u obou okrajů každého pryžového špalíku (3) menší, než mezi okraji tohoto špalíku (3).

Ústrojí pro manipulaci s hrdlovými jádry, upevňovanými do hrdlového konce kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: 218561

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pierrel Michel, Malivoir Roger

Značky: kokily, hrdlovými, jádry, konce, upevňovanými, ústrojí, hrdlového, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí pro manipulaci s hrdlovými jádry upevňovanými do hrdlového konce kokily pro odstředivé lití, které obsahuje první nosič hrdlového jádra, který je překlopitelný kolem pevného čepu mezi vodorovnou a svislou polohou, opatřený kleštěmi, zarážkami a blokujícím ústrojím. Vynález řeší problém vytvořit takové ústrojí pro manipulaci s hrdlovými jádry o velkých průměrech, které by umožňovalo přemísťování a natáčení hrdlových...