Zverejnene patenty 15.02.1985

Herbicidní prostředek a prostředek pro regulaci přirozeného růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227697

Dátum: 15.02.1985

Autori: Large George Blackmore, Buren Lawrence Lamont

Značky: herbicidní, prostředek, rostlin, růstu, přirozeného, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek a prostředek pro regulaci přirozeného růstu rostlin, vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje účinné množství sloučeniny obecného vzorce I tvořené fosfoniovým kationtem a glycylmethylfosfátovým aniontem kde R1, R2, R3 a R4 jsou nezávisle voleny ze souboru zahrnujícího alkylovou skupinu vždy s 1 až 10 atomy uhlíku, benzylovou skupinu, fenlylovou skupinu, substituovanou fenylovou skupinu a substituovanou benzylovou...

Zariadenie na kalenie částí nástrojov a strojných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214200

Dátum: 15.02.1985

Autor: Siman Ján

Značky: částí, zariadenie, strojných, kalenie, nástrojov, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká zariadenia na kalenie částí nástrojov a súčiastok, predovšetkým kalibrovacích tŕňov. Pri výrobe nástrojov a strojných súčiastok, u ktorých sa kalí iba časť jejich hmoty je problémom zaistiť kvalitné výrobky s kvalitou zrovnateľnou u jednotlivých súčiastok a nástrojov. Podstatou vynálezu je otočná ponorná doska s lopatkami, na ktorú sa zpracovávané súčiastky kladú a ktorá je zavesená na nosníku stavitelno upevnenom na okraji...

Elektrický snímač polohy, zejména pro vytvářecí zařízení s horní vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214199

Dátum: 15.02.1985

Autor: Žežulka Jiří

Značky: zejména, horní, polohy, elektricky, zařízení, snímač, vytvářecí, vibrací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický snímač polohy sestává ze dvou kyvadel, opírajících se o horní plochu bočnic formy, spojených s vačkami. K vačkám přiléhají koncové spínače kyvadel, mezi nimiž je uspořádán segment zařízení. opatřený snímacím palcem, zarážkou omezující jeho natočení a tažnou pružinou.

Distanční mřížka teplosměnných trubek výměníku tepla s podélným průtokem teplonositele

Načítavanie...

Číslo patentu: 214198

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kolesa Karel

Značky: distanční, teplosměnných, tepla, podélným, výměníku, mřížka, průtokem, teplonositele, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Distanční mřížka teplosměnných trubek výměníku tepla s podélným průtokem teplonositele, zejména pro parní generátory jaderných elektráren. Vynález se tyká distanční mřížky teplosměnných trubek výměníku tepla s podélným průtokem teplonositele, sloužící k podpírání teplosměnných trubek, k zabezpečení jejich vzájemné polohy a znemožnění vibrací trubek nad únosnou mez. U provedení podle vynálezu je distanční mřížka sestavena z kroužků vzájemně...

Zapojení uzavřených hydraulických okruhů pro zařízení na sestavování kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 214197

Dátum: 15.02.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: zapojení, uzavřených, okruhu, zařízení, sestavování, kruhových, hydraulických, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulických okruhů pro zařízení na sestavování kruhových nádob, hydraulického ovládání mechanických prvku pro ustavování ovládání dálkově. Realizuje se tím způsobem, že uzavřené hydraulické okruhy s ovládáním jsou tvořeny několika okruhy, v nichž je zapojeno čerpadlo v serii se zapojeným čističem, paralelně napojeným manometrem a pojistným ventilem, v serii zapojenými rozvaděči, za nimiž v každé větvi okruhů je...

Polohovací zařízení na polohování části pláště nebo celého pláště kruhových nádob o 90°

Načítavanie...

Číslo patentu: 214196

Dátum: 15.02.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: zařízení, nádob, částí, kruhových, polohovací, pláště, celého, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polohovacího zařízení na polohování části pláště anebo plášťů kruhových nádob o 90° pro technologické operace svařování a žíhání. Realizuje se takovým způsobem, že v rámu zařízení jsou na čepech uložena otočná čela s uchycením pro stavitelné prvky, které jsou uchyceny v konzolách rámu zařízení otočně, přičemž otočná čela jsou opatřena vedením pro příčník a že příčník má konzoly pro uchycení stavitelných prvků, které jsou druhou...

Zařízení na sestavování a svařování plášťů kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 214195

Dátum: 15.02.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: zařízení, svařování, kruhových, sestavování, plastů, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na sestavování a svařování plášťů kruhových nádob, jako plášťů mlýnů, rotačních pecí atd., vyrobených ze silných tlouštěk plechů, při jejich sestavování, stehování a svařování. Realizuje se takovým způsobem, že k rámu montážního polohovadla se dvěma páry stavitelných kladek a podpěrným válcem jsou na obou stranách polohovadla otočně umístěna sklopná ramena, přičemž na jednom z nich v horní části jsou umístěny stavěcí...

Mozaiková tiskací hlavička

Načítavanie...

Číslo patentu: 214194

Dátum: 15.02.1985

Autor: Litovčenko Sergej Sergejevič

Značky: mozaiková, hlavička, tiskací

Zhrnutie / Anotácia:

Mozaiková tiskací hlavička, mající duté těleso, ve kterém jsou umístěny elektromagnety, z nich každý sestává z magnetického obvodu z magneticky měkkého materiálu a kostry s vinutím. Uvnitř každého magnetického obvodu je zhotoven podélný průchozí kanál, ve kterém je umístěna kotva s na ní upevněnou jehlou, která se jedním čelem opírá o pružinu. Přitom část magnetického obvodu, v místě, kde se přimyká k čelu kotvy pružina, má zvýšenou hodnotu...

Zapojení symetrizačního obvodu pro nabíjení všech článků nerovnoměrně vybíjené akumulátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214193

Dátum: 15.02.1985

Autor: Uliarczyk Augustin

Značky: akumulátorové, baterie, zapojení, článků, nerovnoměrně, symetrizačního, vybíjené, nabíjení, všech, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrné nabíjení akumulátorové baterie, u které je jeden nebo více článků opatřeno odbočkou pro napálení určitých spotřebičů napětím nižším, než je celkové napětí akumulátorové baterie. Zapojení sametrizačního obvodu podle vynálezu spočívá v tom, že paralelně k oběma pólovým svorkám akumulátorové baterie je připojen odporový dělič napětí, který je svojí odbočkou připojen k prvnímu vstupu regulátoru napětí. Druhý vstup regulátoru...

Zařízení pro středění podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 214192

Dátum: 15.02.1985

Autor: Ševčík Miloslav

Značky: středění, podešví, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro středění podešví, zejména na obuvnických strojích na opracování jejich obvodů, sestávající ze dvou zrcadlově, na špicové a patní straně podešve uspořádaných mechanismů, z nichž každý je tvořen středicí čelistí, spojenou s ovládacím válcem, vyznačující se tím, že jeho oba zrcadlově uspořádané mechanismy jsou uloženy na nosném tělese /1/, upevněném odvráceně od podélné osy pracovního ústrojí pod jeho úrovní k rámu /3/ stroje a každý...

Zařízení na tvarování cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214191

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hollmann Otto, Bureš Josef

Značky: tvarování, zařízení, cívek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na tvarovaní cívek elektrických točivých strojů s tvarovacími segmenty o nestejných poloměrech, otočně uloženými na společném hřídeli ve stojanu. V levé upínací čelisti jsou upnuty konce vodičů cívky pomocí pružných vložek opřených o plovoucí člunky.

Slitina pro výrobu rezonátorů pro elektromechanické filtry

Načítavanie...

Číslo patentu: 214190

Dátum: 15.02.1985

Autori: Křiva Jiří, Tischer Zdeněk

Značky: rezonátorů, filtry, slitina, elektromechanické, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použití slitiny o hmotnostní koncentraci 40 až 45 % niklu, 3 až 6 % chromu, 1 až 4 % titanu, 0,5 až 3 % hliníku, zbytek železo, a která dále obsahuje 0,01 až 0,3 % manganu, k výrobě rezonátorů pro elektromechanické filtry.

Zařízení pro uložení vývodového hřídele převodovky nebo rozvodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214189

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hartman Evžen, Čermák Alexandr

Značky: hřídele, zařízení, rozvodovky, převodovky, vývodového, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uložení vývodového hřídele převodovky nebo rozvodovky. Vývodový pastorek je uložen na seřizovatelných ložiskách, dřík vývodového pastorku, uloženého v tělese převodovky nebo rozvodovky prostřednictvím seřizovatelného ložiska je opatřen osazením, o nějž je opřena alespoň jedna talířová pružina, opírající se o vnitřní kroužek dalšího seřizovatelného ložiska, jehož prostřednictvím je v tělese převodovky nebo rozvodovky uložen výstupní...

Těsnění filtračního členu průmyslových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214188

Dátum: 15.02.1985

Autor: Bečvář Josef

Značky: těsnění, členu, průmyslových, filtračního, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Těsněni filtračního členu, např. v kaspovém uspořádání, je provedeno vtlačením jeho manžety do korýtkové drážky, kterou je opatřen vnější obvod dělícího rámu. K tomu účelu je použito profilové obvodové lišty se stojinami, které tisknou manžetu ke dnu korýtkové drážky pomocí odtlačovacího prvku. Takto provedeným těsněním je docíleno dokonalého oddělení prašného od čistého prostoru filtrační komory.

Samochodný čistič a vrstvič cukrovej repy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214187

Dátum: 15.02.1985

Autor: Andrášik Jozef

Značky: samochodný, čistič, vrstvič, cukrovej

Zhrnutie / Anotácia:

Samochodný čistič a vrstvič cukrovej repy, vyznačujúci sa tím, že pozostáva zo žľabu /2/, opatreného výkyvnou bočnou stenou /4/, v ktorom sú uchytené protismerne sa otáčajúce závitovky /1/, na ktoré nadväzujú odoberacie dopravníky /7/ ústiace do kotúčových odhliňovačov /8/, na konci ktorých sú umiestnené prestaviteľné vynášacie dopravníky repy /11/, pričom nad kotúčovými odhliňovačmi /8/ sú umiestnené ventilátory /18/ pre usmernenie prepadu...

Sázecí stroj balíčkované zeleninové sadby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214186

Dátum: 15.02.1985

Autor: Habarta František

Značky: zeleninové, sázecí, sadby, balíčkované, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sázení balíčkované zeleninové sadby neseným, poloneseným nebo závěsným víceřádkovým sázecím strojem s možností měnit vzdálenost mezi sázecími ústrojími v závislosti na šířce meziřádku, která je určena druhem vysazované zeleninové sadby. Sázecí stroj je tvořen samonosným dopravním pásem opatřeným unášeči s nosnou plochou, předávacím mezikusem a sázecím pásem, který prochází celou sázecí botkou. Společný pohon všech sázecích...

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení cize buzených stejnosměrných trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214185

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hazdra František, Uliarczyk Augustin

Značky: zapojení, regulaci, obvodů, buzených, stejnosměrných, motorů, buzení, plynulou, trakčních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení nejméně dvou cize buzených stejnosměrných trakčních motorů bez kompenzačního vinutí u vozidel nezávislé trakce, sestávajíce z trakčního generátoru se stejnosměrným výstupním napětím, k němuž jsou paralelně připojeny čidlo napětí a obvody kotev trakčních motorů, kde v každém z těchto obvodů je seriově zapojena blokovací dioda, kotva motoru a čidlo proudu kotvy, dále ze samostatných obvodu buzení...

Zapojení tyristorového měniče pro řízení synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214184

Dátum: 15.02.1985

Autor: Hoskovec Josef

Značky: tyristorového, zapojení, řízení, měniče, motorů, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tyristorového měniče pro řízení synchronního motoru, sestávající z tyristorového usměrňovače, tyristorového střídače v můstkovém zapojení, tlumivky s dvojím vinutím a dalších tyristorů, vyznačené tím, že první vinutí /V1/ meziobvodové tlumivky se dvěma symetrickými vinutími je zapojeno mezi katodový uzel /1/ tyristorového usměrňovače /U/ a anodový uzel /3/ tyristorového střídače /S/ a druhé vinutí /V2/ meziobvodové tlumivky mezi...

Zariadenie na prekladanie tyčového a sochorového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214183

Dátum: 15.02.1985

Autori: Gramblička Vendelín, Ivánka Zdenko

Značky: tyčového, prekladanie, zariadenie, materiálů, sochorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje obojsmerné prekladanie tyčí a sochorov kruhového, štvorcového, šesťhranného a obdlžníkovitého prierezu z roštu na dopravník alebo opačným smerom bez rázov. Zariadenie pozostáva z rámu na ktorom sú upevnené dopravné kladky a v ktorom je otočne uložený hriadeľ na ktorom sú upevnené jednak prekladacie ramená a jednak krokovacia hlava spojená cez pákový mechanizmus s ovládacím valcom, ako aj brzdiaca...

Výtlačný ventil pro vstřikovací čerpadla spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214182

Dátum: 15.02.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: výtlačný, spalovacích, motorů, čerpadla, vstřikovací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru pístových vstřikovacích čerpadel. Vynález řeší problém ucpávání škrtících otvorů známých typů rovnotlakých výtlačných ventilů vstřikovacích čerpadel. Zmíněné škrtící otvory trvale propojují prostor nad výtlačným ventilem s prostorem ve válci čerpadla. Tyto škrtící otvory jsou obvykle vytvořeny jako vrtané úzké kanálky, při jejichž ucpání dochází k poruše v činnosti výtlačného ventilu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že...

Zařízení na ovládání pásmových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214181

Dátum: 15.02.1985

Autori: Krulíkovský Jan, Jirousek Ludvík

Značky: ovládání, lisů, zařízení, pásmových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na ovládání pásmových lisů, zejména takových, které jsou používány při zpracování hmot vykazujících nenulovou elektrickou vodivost, kupříkladu hmot keramických. Vynález řeší zařízení, které u pásmových lisů automaticky zajišťuje stejnou délku výtažku. Je libovolně nastavitelné v rozmezí použitelnosti délky pásma. Podstata zařízení je, že v požadované a s výhodou nastavitelné vzdálenosti od ústí lisu a kolmo k jeho ose...

Způsob barvení anebo potiskování textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 214180

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dvorský Drahomír, Socha Jaromír, Čeřovský Karel

Značky: materiálů, potiskování, způsob, celulózová, obsahujících, anebo, textilních, vlákna, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení anebo potiskování textilních materiálů, obsahujících celulózová vlákna, zejména směsí celulózových a polyesterových vláken, při kterém se celulózová vlákna vybarvují aniontovými barvivy za použití vysokotepelné fixace, vyznačující se tím, že před nebo při barvení se na textilní materiál působí látkou, odštěpující amoniak během tepelného zpracování při teplotě 180 až 230 °C, a kvarterní amoniovou sloučeninou obecného vzorce kde R...

Televizní vysílač s korekcí intermodulačních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214179

Dátum: 15.02.1985

Autor: Husník Miloš

Značky: televizní, korekcí, vysílač, intermodulačních, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Televizní vysílač s korekcí intermodulačních produktů u televizního vysílače s odděleným zpracováním obrazového a zvukového signálu v předstupních koncového stupně a společným zesílením obrazového a zvukového signálu v koncovém stupni. Korigující signál je vytvořen v obrazovém předstupni vlivem spolupůsobení obrazového a vhodně voleného zvukového signálu. Podstata vynálezu je zobrazena na obr. 3.

Zapojení výkonového bezkontaktního přepínače pro můstkový napáječ střídavého motoru, zejména krokového

Načítavanie...

Číslo patentu: 214178

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dušek Tomáš, Krčma Alen, Preuss Petr, Preuss Andrej

Značky: přepínače, krokového, střídavého, motorů, zapojení, zejména, můstkový, výkonového, bezkontaktního, napáječ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení výkonového bezkontaktního přepínače pro můstkový napaječ střídavého motoru s výkonovými transistory zapojeními v obou větvích můstku. V každé větvi můstku je připojen řídící transistor zapojený bází na emitor budícího transistoru. Můstek lze rozdělit na dvě poloviny, které jsou vzájemně zrcadlovým obrazem. Při využití vynálezu odpadá nutnost buzení výkonových transistorů připojených na kladný pól stejnosměrného zdroje....

Zapojení pro vyhodnocení vodivého stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214177

Dátum: 15.02.1985

Autori: Podzimek Oldřich, Javůrek Jiří

Značky: stavu, zapojení, vodivého, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vyhodnocení vodivého stavu impulzy řízeného bezkontaktního výkonového spínacího prvku, zejména tyristoru, se zdrojem pomocného napětí a s galvanickým oddělením silového od vyhodnocovacího obvodu. Paralelně k hlavním elektrodám řízeného bezkontaktního výkonového spínacího prvku je připojen obvod tvořený sériovým zapojením zdroje pomocného napětí. Je pólovaný v propustném směru výkonového bezkontaktního prvku. Využití...

Zapojení můstkového střídače pro řízení proudu induktivní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 214176

Dátum: 15.02.1985

Autori: Krčma Alen, Preuss Petr, Dušek Tomáš, Preuss Andrej

Značky: střídače, můstkového, zátěží, induktivní, zapojení, řízení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tká zapojení můstkového střídače pro řízení proudu induktivní zátěží s dvojicí bezkontaktních výkonových spínačů v každé větvi můstku, v jehož napájecí diagonále je stejnosměrný zdroj a v druhá diagonále induktivní zátěž. Zapojení podstatně snižuje kmitočet pulzního řízení proudu při nezměněné rychlosti komutace proudu. Tím se sníží namáhání výkonových spínačů a současně zvýší účinnost řízení. Zjednodušují se také řídící obvody...

Způsob krystalizace aminonaftolsulfokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214175

Dátum: 15.02.1985

Autori: Roman Jan, Vrána Milan

Značky: aminonaftolsulfokyselin, krystalizace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu krystalizace aminonaftosulfokyselin okyselením taveniny po tavení sodných solí příslušných výšesulfidovaných kyselin s hydroxidem sodným, což patří mezi základní technologické operace výroby meziproduktů pro organická barviva. Tento nový způsob sočívá v tom, že se krystalizace provádí kontinuálně v kaskádě za sebou zapojených 2, 3 nebo více míchaných krystalizátorů, kde do prvního je současně dávkována alkalická tavenina...

Zařízení pro kontrolu útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 214174

Dátum: 15.02.1985

Autori: Chramosta Jan, Konfršt Jan

Značky: kontrolu, tkacích, zařízení, strojích, útku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu útku na tkacích strojích, zahrnující před paprskem umístěný zdroj světla a snímač světla, vyznačující se tím, že zdroj (2) světla a snímač (3) světla jsou uspořádány podél lamely paprsku (1), přičemž protilehlé konce světlovodů zdroje (2) světla a snímač (3) světla tvoří zavaděč útku (5) do prostoru (4) kontroly.

Způsob elektrochemické výroby kyseliny peroxodisírové či peroxodisíranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214173

Dátum: 15.02.1985

Autori: Wildner Knut, Balej Jan, Matschiner Hermann, Thiele Wolfgang

MPK: Rüttinger Hans/herman

Značky: peroxodisíranů, elektrochemické, peroxodisírové, kyseliny, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrochemické výroby kyseliny peroxidisírové či peroxodisíranů anodickou oxidací kyseliny sírové anebo síranů na platinových elektrodách, vyznačený tím, že jako potenciál zvyšující přísada se použijí 5-thio-2-imid-3,4-disulfazolidiny obecného vzorce kde R značí vodík, acyl s výhodou formyl či acetyl či alkyl s výhodou metyl či ethyl, přičemž se tyto látky přidávají ve formě roztoku v kyselině sírové do roztoku elektrolytu, u...

Způsob elektrochemické výroby kyseliny peroxodisírové či peroxodisíranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214172

Dátum: 15.02.1985

Autori: Thiele Wolfgang, Balej Jan, Wildner Knut, Matschiner Hermann

Značky: peroxodisíranů, způsob, výroby, kyseliny, peroxodisírové, elektrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytické výroby kyseliny peroxodisírové či peroxidisíranů anodickou oxidací kyseliny sírové anebo síranů na platinových anodách, vyznačený tím, že jako potenciál zvyšujících přísad se použije derivátů kyseliny kyanimidodithiouhličité obecného vzorce kde R a R' mohou být stejné či různé a značí kation, s výhodou alkalického kovu, anebo alkyl, s výhodou methyl, ethyl, cyklohexyl, přičemž deriváty kyseliny kyanimidodithiouhličité se...

Prenosné zariadenie na brúsenie čela loží obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214171

Dátum: 15.02.1985

Autor: Skoupa František

Značky: obrábacích, loží, brúsenie, strojov, prenosné, zariadenie, čela

Zhrnutie / Anotácia:

Korečkový dopravník pro vynášení sklizňového materiálu u strojů pro sklizeň zrnin, zvláště luštěnin, je tvořen soustavou vzájemně tvořených korečků, jejichž bočnice jsou opatřeny prolisy. Každý koreček je opatřen přední úchytkou a zadní úchytkou pro vzájemné spojení korečků a úchytnými pouzdry pro připojení korečků prostřednictvím nosného hřídele k nekonečnému řetězu, pásu nebo lanu. Předními i zadními úchytkami prochází spojovací hřídel dvou...

Způsob kontroly kvality přenosu v digitálních traktech systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214170

Dátum: 15.02.1985

Autori: Culka Jan, Vojta Ludomír

Značky: kódovou, pulsně, přenosu, digitálních, modulací, kontroly, traktech, systému, kvality, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob průběžné kontroly kvality přenosu v digitálních traktech systémů s pulsně kódovou modulací PCM, založený na vyhodnocování počtu chybových impulsů odpovídajících alespoň dvěma různým četnostem chyb, vyznačený tím, že časový interval délky T. ve kterém je vyhodnocován počet chyb p, se rozdělí na k1 a k2 časových úseků délky (l a (2, kde k2(2 ( T a k1(2 ( T a poměr (2/(l je roven poměru požadovaných četností chyb, přičemž v těchto časových...

Zapojení pro průběžnou kontrolu kvality přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214169

Dátum: 15.02.1985

Autor: Gulka Jan

Značky: přenosu, kvality, průběžnou, zapojení, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro průběžnou kontrolu kvality přenosu v digitálních traktech systémů s pulsně kódovou modulací PCM, s registry, vyznačené tím, že sériový vstup prvního registru (1) je připojen ke zdroji, signálu s hodnotou log 1, jeho hodinový vstup je připojen ke kontrolovanému digitálnímu traktu, jeho nulovací vstup je připojen k druhému výstupu časové základny (3) a jeho výstup je připojen na první vstup prvního součinového hradla (4), na jehož...

Sklářská tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 214168

Dátum: 15.02.1985

Autor: Pešek Karel

Značky: sklářská, tavicí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je konstrukční uspořádání pracovní části sklářské tavicí pece, zejména pro mechanizovaný odběr skloviny se zvláštním zřetelem na nátok skloviny v pracovní části pece do feedru nebo jiného místa odběru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vtokový otvor z pracovní části pece je umístěn buď u dna pece nebo nad prahem, který je spojený se dnem pece, a na něj navazuje svislý stoupací kanál, k němuž je v podstatě na úrovni hladiny...

Skřipcový zanašeč tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214167

Dátum: 15.02.1985

Autori: Červený Stanislav, Hudeček Josef

Značky: zanašeč, skřipcový, tkacích, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

vynález se týká skřipcového zanašeče tkacích strojů, sestávajícího z tělesa podlouhlého tvaru, které je opatřeno na obou koncích náraznými plochami a z dvou plochých pružin, upravených pro sevření niti. Těleso skřipcového zanašeče je uprostřed mezi zašpičatělými konci opatřeno nástavcem v jehož dutině jsou na čepu uloženy dvě ploché pružiny, jejichž konce, sahající až k zašpičatělým koncům tělesa, jsou o sebe s předpětím opřeny. Vynález je...

Způsob přípravy 3,4-xylyl-6-fenylazo-1-D-ribitylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214166

Dátum: 15.02.1985

Autori: Coufalová Marie, Mayer Jiří, Gabriel Jiří

Značky: přípravy, způsob, 3,4-xylyl-6-fenylazo-1-d-ribitylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 3,4-xylyl-6-fenylazo-1-D-ribitylaminu kopulací diazoniové soli anilinu s 3,4-xylyl-D-ribitylaminem ve vodném prostředí neb v prostředí vody za přítomnosti organických rozpouštědel, vyznačený tím, že kopulace provádí za přítomností soli kyseliny mravenčí a kyseliny mravenčí v rozmezí pH 3,2 až 4.

Tlaková hlavice pro postřik dutých těles, zejména kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 214165

Dátum: 15.02.1985

Autori: Baeff Peter, Hrdinka František

Značky: těles, dutých, hlavice, postřik, tlaková, kokil, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Tlaková hlavice pro postřik dutých těles, zejména kokil, sestávající z tlakového válce a zásobníku nátěrové hmoty, upevněných na ochranné kovové hadici, vyznačená tím, že v tlakovém válci /1/, na němž je upevněna přívodní pružná hadice/18/ a zásobník /2/ nátěrové hmoty, je posuvně uložen píst /7/ na přívodní trubce /9/, která je šroubem /17/ uchycena na spodní části zásobníku /2/ nátěrové hmoty a je opatřena výtokovým otvorem /16/ a na pístu...

Zariadenie na lisovanie otvorov v rôznych roztečiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 214164

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bezek Augustín, Kňazovický Pavol

Značky: zariadenie, lisovanie, roztečiach, rôznych, otvorov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zrýchlenie výroby prírub hlavne u vzduchotechnického potrubia a pri lisovaní otvorov do plechov v rôznych roztečiach a priemeroch. Toho sa dosiahne lisovaním otvorov pomocou dierovacích jednotiek, ktoré sú zafixované podľa požadovaných roztečí na pracovnej ploche stola, ktorý má mechanizmus na vystredenie a upnutie materiálu zhotovený tak, že materiál sa dostane do požadovanej polohy voči dierovacím jednotkám a prevedie sa...

Pístové vstřikovací čerpadlo, zejména pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 214163

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hübner Antonín, Miffek Karel, Polák Ladislav, Čermák Zdeněk

Značky: vstřikovací, pístové, čerpadlo, spalovací, motory, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

U vstřikovacího čerpadla, jehož válec je opatřen jedním plnícím otvorem o větším průměru a jedním škrtícím otvorem o menším průměru je proti plnícímu otvoru vytvořen odlehčovací otvor téhož průměru.

Zařízení pro řezání přířezů z nevulkanizovaných běhounových pásů pro protektorování plášťů, zejména obřích pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 214162

Dátum: 15.02.1985

Autor: Milták Michal

Značky: protektorování, běhounových, přířezu, obřích, řezání, nevulkanizovaných, pneumatik, pásu, plastů, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řezání přířezů z nevulkanizovaných běhounových pásů pro protektorování plášťů, a zejména obřích pneumatik, vyznačené tím, že sestává ze stolu (1), na jehož vrchní desce (1a) je upevněna dvojice podávacích válců (12, 14) a ve vidlicích (2a)otočného ramene (2) připevněného k vrchní desce (1a) stolu (1) čepem (3) je uložen výkyvný rám (4), v nemž jsou pomocí čepů (10) upevněny první pohyblivá páka (9) a druhá pohyblivá páka (9a),...