Zverejnene patenty 15.01.1985

Antidotický prostředek k ochraně užitkových rostlin před poškozením herbicidy typu thiolkarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221916

Dátum: 15.01.1985

Autor: Teach Eugene Gordon

Značky: rostlin, herbicidy, užitkových, ochraně, thiolkarbamátů, prostředek, poškozením, antidotický, před

Zhrnutie / Anotácia:

Antidotický prostředek k ochraně užitkových rostlin před poškozením herbicidy typu thiolkarbamátů, vyznačující se tím, že jako antidoticky účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce A kde X představuje kyslík nebo síru a R1 představuje alkylskupinu obsahující 1 až 6 atomů uhlíku, R představuje halogenalkylskupinu obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, kde halogenem je chlor nebo brom, nebo alkoxyalkanoylskupinu obsahující 3 až 6 atomů uhlíku,...

Archový rotační tiskový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 218000

Dátum: 15.01.1985

Autor: Weisgerber Willi

Značky: archový, stroj, tiskový, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Archový rotační tiskový stroj se zařízením pro přestavení okamžiku otevření sad chytačů s nejméně dvěma tiskovými soupravami, spojenými nejméně jedním chytacím válcem, opatřeným nejméně dvěma oddělenými sadami chytačů pro přivádění archu na přenášecí válec, přičemž arch je předáván za účelem potištění v následující tiskové soupravě další barvou při dvou nebo vícebarevném tisku přední hranou na sadu chytačů přenášecího válce, nebo za účelem...

Způsob výroby 1-alkyl-2-aminomethylpyrrolidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217999

Dátum: 15.01.1985

Autori: Kamiya Takashi, Hashimoto Masashi

Značky: 1-alkyl-2-aminomethylpyrrolidinů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 1-alkyl-2-aminomethylpyrrolidinů s alkylovou částí o 1 až 5 atomech uhlíku tak, že se uvede v reakci odpovídající 1-alkyl-2-pyrrolidinon s nižším trialkyloxoniumfluorboritanem a takto získaný 1-alkyl-2-nitromethylenpyrrolidin se redukuje katalytickou hydrogenací.

Způsob výroby 1-alkyl-2-aminomethylpyrrolidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217998

Dátum: 15.01.1985

Autori: Kamiya Takashi, Hashimoto Masashi

Značky: výroby, způsob, 1-alkyl-2-aminomethylpyrrolidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 1-alkyl-2-aminomethylpyrrolidinů s alkylovou částí o 1 až 5 atomech uhlíku tak, že se uvede v reakci odpovídající 1-alkyl-2-pyrrolidinon s nižším dialkylsulfátem, alkoholátem alkalického kovu a s nitromethanem, načež se výsledný 1-alkyl-2-nitromethylenpyrrolidin redukuje katalytickou hydrogenací.

Způsob výroby nových derivátů pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217997

Dátum: 15.01.1985

Autor: Kienzle Frank

Značky: derivátů, pyrimidinu, nových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů pyrimidinu obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo methylovou skupinu, a jejich tautomerů, vyznačující se tím, že se na ester obecného vzorce II v němž R1 má shora uvedený význam a R2 a R3 představují alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, působí amoniakem.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217996

Dátum: 15.01.1985

Autori: Brandes Wilhelm, Elbe Hans-ludwig, Reiser Wolf, Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný fenyl-triazolylvinylketon obecného vzorce I ve kterém X znamená atom halogenu nebo fenylovou či fenoxylovou skupinu, které mohou být popřípadě substituovány halogenem, R představuje methylovou skupinu, ethylovou skupinu, isopropylovou skupinu, alkylovou skupinu se 4 až 7 atomy uhlíku, popřípadě methylsubstituovanou cyklohexylovou či...

Způsob výroby esterů kyseliny 2-chloracetoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217995

Dátum: 15.01.1985

Autori: Blum René, Tenud Leander

Značky: způsob, 2-chloracetoctové, kyseliny, esterů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby esterů kyseliny 2-chloracetoctové. Reakce se provádí při teplotách +10 až -40 °C, třístupňově tím, že se diketen v přítomnosti chlorovaných alifatických uhlovodíků převede chlorovodíkem v chlorid kyseliny acetoctové, tento se působením chloru převede v chlorid kyseliny 2-chloracetoctové, který se esterifikuje. Reakce se může provádět v přítomnosti kyselých katalyzátorů. Estery kyseliny 2-chloracetoctové se...

Způsob výroby substituovaných triarylthiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217994

Dátum: 15.01.1985

Autori: Matsumoto Ken, Koh Ho Peter Peck

Značky: způsob, substituovaných, derivátů, výroby, triarylthiazolových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných triarylthiazolových derivátů obecného vzorce I ve kterém X znamená atom vodíku, bromu, chloru nebo fluoru, vyznačující se tím, že se thiobenzamid obecného vzorce II ve kterém X má shora uvedený význam, nechá reagovat s dimethoxysubstituovaným benzoinem obecného vzorce III ve kterém R představuje hydroxylovou skupinu nebo atom chloru, v organickém rozpouštědle při teplotě od 20 °C do 150 °C, přičemž v případě, že R...

Skladovací nádrž na pevný částicový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 217993

Dátum: 15.01.1985

Autor: Eales David Frank

Značky: pevný, nádrž, skladovací, částicový, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Skladovací nádrž na pevný částicový materiál je opatřena zdrojem mazacího plynu připojeného k fluidizační části. Fluidizovaný pevný částicový materiál je dopravován ze skladovací nádrže proudem transportního plynu. Nad výstupní částí kladovací nádrže je umístěn deflektor, který uvádí dopravovaný materiál do toku v podstatě horizontálního a zabraňuje tak zablokování výstupní části pevnými látkami v době, kdy je tok plynu přerušen. Množství...

Způsob výroby kyseliny di-n-propyloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217992

Dátum: 15.01.1985

Autori: Pigerol Charles, Chignac Michel, Grain Claude

Značky: di-n-propyloctové, způsob, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby di-n-propyloctové kyseliny z di-n-propylacetamidu získávaného hydrolýzou di-n-propylacetonitrilu v prostředí koncentrované kyseliny sírové spočívá v tom, že se po skončení hydrolýzy přidává do reakční směsi obsahující di-n-propylacetamid voda v množství potřebném ke snížení koncentrace kyseliny sírové na 60 % a tato směs se zahřívá za varu po dobu 4 až 6 hodin a vzniklá di-n-propyloctová kyselina se z reakční směsi oddělí...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217991

Dátum: 15.01.1985

Autori: Marhold Albrecht, Behrenz Wolfgang, Homeyer Bernhard, Stendel Wilhelm, Hammann Ingeborg, Fuchs Rainer, Naumann Klaus

Značky: insekticidní, prostředek, složky, způsob, akaricidní, účinné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden trifluormethylbenzylester karboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R znamená zbytek vzorce v němž R1 znamená vodík, fluor, chlor nebo brom, a R2 znamená fluor, chlor nebo brom, X znamená halogen, m znamená číslo 1, 2 nebo 3 a n znamená číslo 0, 1, 2, 3 nebo 4, s tím, že součet m a n se pohybuje mezi 2 a 5.

Peristaltické čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 217990

Dátum: 15.01.1985

Autor: Lenton Douglas Francis

Značky: peristaltické, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Peristaltické čerpadlo, které sestává z otočné válečkové hlavy obsahující válečky otočné kolem os rovnoběžných s osou válečkové hlavy, která je opatřena hnacím ústrojím a držákem trubice, jehož vnitřní oblouková strana těsně a soustředně obepíná válečkovou hlavu a přitlačuje pružnou čerpací trubici k válečkové hlavě, takže válečky se při otáčení válečkové hlavy s přítlakem odvalují po pružné čerpací trubici a přemisťují kapalinu podél této...

Insekticidní a akaricidní prostředek, a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217989

Dátum: 15.01.1985

Autori: Hammann Ingeborg, Naumann Klaus, Fuchs Rainer, Stendel Wilhelm

Značky: způsob, prostředek, výroby, insekticidní, akaricidní, účinných, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden ester substituované 3-(1,2-dibromalkyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylové kyseliny obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom halogenu nebo popřípadě halogenem substituovanou fenylovou skupinu, R2 představuje atom halogenu, a Y znamená benzyloxyskupinu, popřípadě substituovanou kyanoskupinou, halogenem nebo/a fenoxyskupinou.

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217988

Dátum: 15.01.1985

Autori: Hamprecht Gerhard, Acker Rolf-dieter, Kiehs Karl, Adolphi Heinrich

Značky: prostředek, výroby, akaricidní, látek, způsob, insekticidní, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje vedle inertních přísad 0,1 až 95 % hmotnostních alespoň jednoho N-methyl-N-silylkarbamátu obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo popřípadě halogenem substituovaný alkylový zbytek s až 4 atomy uhlíku, R2, R3 a R4 znamenají nezávisle na sobě alkylový zbytek s až 4 atomy uhlíku, a R5 znamená alkylový zbytek s až 4 atomy uhlíku nebo fenylový zbytek, jako účinnou látku.

Způsob výroby proti angiotensinu-II antagonisticky působících oktapeptidesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217987

Dátum: 15.01.1985

Autori: Nyéki Olga, Szporny László, Kárpáti Egon, Kisfaludy Lajos

Značky: oktapeptidesterů, proti, působících, antagonisticky, angiotensinu-ii, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby proti angiotensinu-II antagonisticky působících oktapeptidesiterů obecného vzorce I X-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Y-OA , (I) ve kterém X znamená ?-hydroxyacetylovou, ?-hydroxypropionylovou, ?-aminooxyacetylovou, ?-aminooxypropionylovou nebo sarkosylovou skupinu, Y znamená isoleucylový, alanylový, threonylový nebo O-methylthreonylový zbytek, a A znamená methylovou skupinu, a jejich adičních solí s kyselinami a farmaceuticky...

Způsob výroby 2-keto-L-gulonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217986

Dátum: 15.01.1985

Autori: Kita Donald Albert, Hall Karlene Elizabeth

Značky: 2-keto-l-gulonové, výroby, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-keto-L-gulonové kyseliny nebo její soli kultivací mikroorganismu produkujícího 2-keto-L-gulonovou kyselinu ve vodném živném prostředí v přítomnosti 2,5-diketo-D-glukonové kyseliny nebo její soli, při němž se použije mikroorganismu rodu Citrobacter. Vyráběná 2-keto-L-gulonová kyselina je známým meziproduktem pro výrobu kyseliny askorbové, tj. vitaminu C.

Psací hlava v inkoustových mosaikových psacích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 217985

Dátum: 15.01.1985

Autor: Rosenstock Gűnter

Značky: zařízeních, psacích, psací, inkoustových, mosaikových, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká psací hlavy pro inkoustová mosaiková psací zařízení s psacími kanály uspořádanými v psací hlavě, prostřednictvím kterých jsou působením elektromechanického měniče individuálně říditelně vytlačovány kapičky inkoustu pro zlepšení kvality písma jsou pro každý kanál uspořádány nejméně dva tryskové otvory tím je dosažitelný jemnější rastr kapiček, který je v důsledku volitelného uspořádání tryskových otvorů také lépe přizpůsobený...

Zařízení pro kapkové zavlažování

Načítavanie...

Číslo patentu: 217984

Dátum: 15.01.1985

Autori: Horánszky Zsigmond, Vasbányai János, Szabó Ambrus

Značky: kapkové, zařízení, zavlažování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kapkové zavlažování a jeho podstatou je, že je tvořeno pouzdrem upraveným pro nastřelení do zavlažovacího otvoru vodovodního potrubí a opatřeným průchozí komorou s boční stěnou vyúsťující na jednom konci do osově uspořádaného výstupního otvoru, popřípadě do rozvětvujících se výstupních otvorů, přičemž v průchozí komoře pouzdra je umístěno pružné závěrné těleso s výhodou zvonovitého tvaru, přičemž boční stěna komory...

Hebricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217983

Dátum: 15.01.1985

Autori: Howe Robert Kenneth, Lee Len Fang

Značky: hebricidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

2-Chlor-4,5-disubstituované thiazoly účinně snižují herbicidní poškozování rostlin čiroku způsobované aplikací známých herbicidů acetanilidového a thiokarbamátového typu na zmíněné rostliny.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217982

Dátum: 15.01.1985

Autori: Lee Len Fang, Howe Robert Kenneth

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 2-substituované kyseliny 4-alkyl nebo trihalogenalkyl-5-oxazolkarboxylové jsou účinné ke snížení herbicidního poškození užitkových rostlin, způsobeného thiokarbamátovými a acetanilidovými herbicidy a zvláště ke snížení herbicidního poškození rýže, čiroku a pšenice, především rýže a čiroku, způsobeného herbicidy triallátem, alachlorem a butachlorem.

Odtahové ústrojí niti pro spřádací zařízení pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217981

Dátum: 15.01.1985

Autori: Karl Rupert, Schuller Edmund, Oexler Rudolf, Braun Erwin, Schreyer Franz, Bock Erich

Značky: otevřeným, ústrojí, zařízení, koncem, spřádací, odtahové, předení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odtahového ústrojí niti pro spřádací zařízení pro předení s otevřeným koncem, s dvojicí odtahových válců, která má letmo uložený přítlačný váleček s nejméně jedním vybráním na jeho čelní straně, který pružně spolupracuje s poháněným válcem, vyčnívajícím přes čelní stranu přítlačného válečku. U známého stavu techniky trvá určitou dobu, nežli se nit uloží do svěrné přímky. Má se tudíž vytvořit takové odtahové zařízení, které...

Antidotický prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217980

Dátum: 15.01.1985

Autori: Tasnádi Márta, Dudar Erzsébet, Kocsis Mária, Görög Katalin, Gaál Sándor, Gárdi Iván

Značky: antidotický, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Antidotický prostředek pro ochranu kulturních rostlin před poškozením herbicidy typu thiakarbamátů, substituovaných močovin, substituovaných triazinů, chloracetanilidů nebo uracilů, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I kde X znamená hydroxyskupinu, aminoskupinu, alkylaminoskupinu o 1 až 5 atomech uhlíku, dialkylaminoskupinu o 1 až 5 atomech uhlíku v každé alkylové části, hydroxyalkylaminoskupinu o 1 až...

Způsob výroby cykloalkanonoximetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217979

Dátum: 15.01.1985

Autori: Görög Péter, Kónya Aranka, Kiszelly Enikö, Mezei Tibor, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Kosóczky Ibolya, Budai Zoltán

Značky: způsob, výroby, cykloalkanonoximetherů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cykloalkanonoximetherů obecného vzorce I ve kterém znamená A alkylenovou skupinu obsahující 2 až 6 atomů uhlíku s přímým nebo rozvětveným řetězcem, R a R1 každý představuje alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo tyto substituenty tvoří společně s přilehlým dusíkovým atomem heterocyklický kruh se 4 až 7 atomy uhlíku a popřípadě s atomem dusíku jako dalším heteroatomem, a uvedený kruh je popřípadě substituován alkylovou...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217978

Dátum: 15.01.1985

Autor: Brown Irvin Frederick

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je fungicidní prostředek, který obsahuje jako fungicidně účinnou složku pyrimidin obecného vzorce I kde X je chlor nebo fluor, a sloučeninu vzorce II přičemž pyrimidin obecného vzorce I a sloučenina vzorce II jsou v hmotnostním poměru 2 : 1 až 1 : 50. Prostředek podle vynálezu má velký význam při ošetřování polních plodin, citlivých vůči napadení plísněmi.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217977

Dátum: 15.01.1985

Autor: Brown Irvin Frederick

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je fungicidní prostředek, který obsahuje jako fungicidně účinnou složku triazol vzorce I a sloučeninu vzorce II přičemž triazol vzorce I a sloučenina vzorce II jsou v hmotnostním poměru 10 : 1 až 1:50. Prostředek podle vynálezu má velký význam při ošetřoväní polních plodin, citlivých vůči napadení plísněmi.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217976

Dátum: 15.01.1985

Autor: Brown Irvin Frederick

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je fungicidní prostředek, který obsahuje jako fungicidně účinnou složku triazol vzorce I a sloučeninu obecného vzorce II kde R je fur-2-yl nebo CH2OCH3, přičemž triazol vzorce I a sloučenina obecného vzorce II jsou v hmotnostním poměru 5 : 1 až 1 : 250. Prostředek podle vynálezu má velký význam při ošetřování polních plodin, citlivých vůči napadení plísněmi.

Generátor s vířivým ložem na výrobu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217975

Dátum: 15.01.1985

Autori: Gaessler Heinz, Dürrfeld Rainer, Alkemper Johannes, Buchner Günter

Značky: ložem, generátor, plynů, výrobu, vířivým

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor s vířivým ložem na výrobu plynu z uhlí a vodní páry za zvýšeného tlaku, s přívodem tepla pomocí topných trubek ve stacionární válcové retortě, přičemž vnitřní prostor na ležato upravené retorty je rozdělen děrovanou vanou do plochého spodního prostoru, do něhož ústí přívody pro vodní páru a do vysokého horního prostoru, do něhož ústí přívodní žlab na uhlí, výstup zbytků paliva a odtah plynů a přičemž profilové kolejnice s nebo bez...

Způsob obohacování nízkojakostního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217974

Dátum: 15.01.1985

Autori: Van Raam Leopold, Van Breugel Josefus Wilhelmus, Ruyter Herman Petrus

Značky: nízkojakostního, obohacování, způsob, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

V postupu podle tohoto vynálezu se dvojstupňovým způsobem obohacuje nízkojakostní uhlí, přičemž v prvním stupni se uhlí zahřívá v přítomnosti vody na teplotu v rozmezí od 150 do 300 °C, při tlaku, který je přinejmenším stejný jako tenze par vody při použité teplotě, přičemž v druhém stupni zpracovávání se uhlí oddělené přinejmenším od části své kapalné vodné fáze přítomné po prvém stupni zahřeje na teplotu větší než 300 °C při tlaku nižším, než...

Způsob ztekucování uhlí za využití selektivního zavádění tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217973

Dátum: 15.01.1985

Autori: Kirby Lawrence, Richardson Thomas, Ward John, Schimd Bruce

Značky: způsob, selektivního, ztekucování, využití, tepla, zavádění, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ztekucování uhlí, při kterém se zahřívá pouze část veškerého technologického vodíku ke zvýšení jeho teploty na poměrně vysokou hodnotu, a tento zahřátý vodík se mísí pouze s částí veškeré suspenze uhlí a rozpouštědla před reakční zónou. Vodík má poměrně nízké specifické teplo, a zavedení poměrně malého množství tepla zvyšuje proto jeho teplotu dostatečně k iniciaci hydrokrakovacích reakcí, když se horký vodík smísí jen s částí suspenze...

Způsob ztekucování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217972

Dátum: 15.01.1985

Autori: Ward John, Kirby Lawrence, Schmid Bruce, Richardson Thomas

Značky: ztekucování, způsob, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ztekucování uhlí, při kterém se vede mokrá uhelná vsázka do předsoušecí zóny k odstranění části obsažené vlhkosti, částečně vysušené uhlí se z předsoušecí zóny vede spolu s recyklovanou suspenzí, obsahující produkt ze ztekucování uhlí o teplotě varu nad 454 °C, produkt ze ztekucování uhlí o teplotě varu 193 až 454 °C a minerální zbytek, do směšovací nádoby k promíchání vsázky za tlaku nižšího, než je tlak provozní, suspenze se po...

Způsob zpracování kyselých ropných destilátů s obsahem merkaptanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217971

Dátum: 15.01.1985

Autor: Frame Robert Roy

Značky: destilátů, způsob, obsahem, merkaptanů, ropných, kyselých, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování kyselých ropných destilátů s obsahem merkaptanů uvedením do styku ropného destilátu ve směsi s oxidačním činidlem a v přítomnosti alkalického činidla s katalytickou kompozicí, obsahující katalyzátor oxidace merkaptanů na bázi chelátu kovu, deponovaný na pevném adsorpčním nosiči. Podstatou řešení podle vynálezu je to, že katalytická kompozice je rozdělena do první zpracovatelské zóny a do druhé zpracovatelské...

Způsob oddělování složek, nerozpustných v chinolinu, ze smoly z černouhelného dehtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217970

Dátum: 15.01.1985

Autori: Collin Gerd, Stadelhofer Jürgen

Značky: oddělování, dehtu, chinolinu, způsob, smoly, složek, černouhelného, nerozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob oddělování složek, ne rozpustných v chinolinu, ze smoly z černo uhelného dehtu působením organického rozpouštědla na smolu a oddělením nerozpustných složek, který spočívá v tom, že se na smolu z černouhelného dehtu o teplotě měknutí podle Kraemera-Sarnowa vyšší než 60 °C působí při teplotě v rozmezí 200 až 270 °C směsí rozpouštědel, se začátkem teploty varu nad 80 °C, sestávající alespoň z jednoho rozpouštědla s parafinickými...

Způsob čištění provozního kondenzátu z výroby syntézního plynu a vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217969

Dátum: 15.01.1985

Autori: Jóźwiak Henryk, Wasała Tadeusz, Dmoch Marek

Značky: kondenzátu, výroby, vodíku, způsob, čištění, provozního, syntézního, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění provozního kondenzátu z výroby syntézního plynu a vodíku. Provozní kondenzát se čistí od nečistot v něm rozpuštěných tím, že se jím za tlaku v rozmezí 0,2 až 6 MPa provádí částečné nebo veškeré množství vodní páry před jejím použitím při chemické konverzi suroviny ve vodík nebo syntézní plyn. Veškeré množství vodní páry, odcházející z vypuzovacího stupně a obsahující těkavé produkty získané odplyněním provozního...

Reaktor pro oxidaci alkylaromátů v kapalné fázi za použití plynů obsahujících kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: 217968

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schroeder Heinrich, Schoengen Anton

Značky: kapalné, použití, obsahujících, oxidací, reaktor, alkylaromátů, fázi, kyslík, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro oxidaci alkylaromátů, zvláště směsí p-xylenu a methylesteru kyseliny p-toluylové pomocí plynů obsahujících kyslík, který se skládá z válcovité nádoby uložené horizontálně nebo vertikálně, která je rozdělena přepážkami nebo dny na sousedící reakční komory. Tyto komory jsou opatřeny svazky horizontálně zabudovaných příčně obtékaných chladicích trubek a přívodem oxidačního plynu a část komor je opatřena přívody...

Žáruvzdorná kysličníková kompozice k povlékání křemíkové oceli, obsahující bor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217967

Dátum: 15.01.1985

Autor: Miller Clarence Lake

Značky: křemíkové, povlékání, kompozice, žáruvzdorná, oceli, kysličníková, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorná kysličníková kompozice k povlékání křemíkové oceli obsahující bor, která je po povlečení žíhána na konečnou strukturu. Kompozice obsahuje 100 hmot. dílů alespoň jedné látky ze skupiny obsahující kysličníky, hydroxidy, uhličitany a sloučeniny boru s hořčíkem, vápníkem, hliníkem a titanem, 0,1 až 100 hmot. dílů alespoň jedné další látky ze skupiny obsahující bor a jeho sloučeniny, přičemž povlak obsahuje bor v hmotnostní koncentraci...

Děrovací zařízení k perforování obvodové stěny filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217966

Dátum: 15.01.1985

Autor: Payne Elmer Leslie

Značky: perforování, obvodové, zařízení, děrovací, stěny, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Děrovací zařízení k perforování obvodové stěny filtru spojeného s cigaretou, umožňující vyrábět reprodukovatelně filtrové cigarety se stejným množstvím ředicího vzduchu nasávaného otvory ve filtru, aniž by bylo třeba používat speciálního ovíjecího spojovacího papírku a způsobu lepení. Otočný nosný kotouč nese na obvodu vakuová sedla pro uchycení tělesa cigaret a vratně pohyblivé pneumaticky ovládané upínací písty a přídržné písty pro konce...

Způsob výroby derivátů 3-(1-pyrazolyl)pyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217965

Dátum: 15.01.1985

Autori: Kasztreiner Endre, Elek Sándor, Kovács Szabó Ilona, Cseh György, Szilágyi Géza, Kósa Edit, Tardos László, Tolnay Pál, Polgári István, Jaszlits László, Elekes István

Značky: způsob, výroby, 3-(1-pyrazolyl)pyridazinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-(1-pyrazolyl)-pyridazinu obecného vzorce I kde každý ze symbolů R1 a R3 znamená vodík nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, R7 znamená vodík a Z znamená aminoskupinu, alkoxykarbonylaminoskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části nebo cykloalkylovou skupinu se 3 nebo 4 atomy uhlíku, nebo symboly R7 a Z znamenají společně s atomem dusíku, na nějž jsou vázány ve zbytku obecného vzorce -NR7Z, morfolinovou...

Způsob výroby 3-(1-pyrazolyl)-pyridazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217964

Dátum: 15.01.1985

Autori: Kósa Edit, Szilágyi Géza, Jaszliis László, Tardos László, Cseh György, Elekes István, Kovács Szabó Ilona, Kasztreiner Endre, Elek Sándor, Tolnay Pál, Polgári István

Značky: způsob, 3-(1-pyrazolyl)-pyridazinových, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-(1-pyrazolyl)-pyridazinových derivátů obecného vzorce I kde R1 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R1 znamená atom vodíku, chloru bromu, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, nitroskupinu nebo aminoskupinu, a R3 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku, fenylovou...

Stříkací zařízení na barvy s čištěním upotřebeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217963

Dátum: 15.01.1985

Autori: Walwalker Regnald John, Geen David Thomas

Značky: stříkací, barvy, čištěním, upotřebeného, vzduchu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Stříkací zařízení na barvy s čištěním upotřebeného vzduchu je opatřeno podlahou propustnou pro vzduch, uspořádanou pod předměty určenými k nastříkání barvou a pod podlahou nádržkou pro vodu s příslušným zachycovacím zařízením a sběrným korytem. Podle vynálezu je zásobník vody opatřen několika s odstupem od sebe uspořádanými směrem dolů se zužujícími trubkovými kusy, jimiž čištěná směs vzduchu, vody a barvy prochází k záchytnému nebo nárazovému...

Způsob stanovení obsahu trijod-thyroninu v tekutinách, například v krevním séru a směsné činidlo k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217962

Dátum: 15.01.1985

Autori: Renzi Pierluigi, Baroncelli Vittorio

Značky: směsné, například, provádění, trijod-thyroninu, tekutinách, séru, způsob, obsahu, činidlo, stanovení, krevním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení trijod-thyroninu v tekutinách, například v séru z lidské krve, jakož i přípravku k tomuto účelu, který obsahuje trijod-thyronin jako takový a enzym, který je vázán kovalentně na trijodthyronin. Způsob spočívá v odstranění trijod-thyroninu ze vzorku hodnoceného séra pomocí nesolubilizované anti-T3-protilátky a v působení senzibilizovaným enzymem na takto získaný zbytek tímto senzibilizovaným enzymem je látka...