Archív za 1985 rok

Způsob stanovení stupně zesítění krystalinických homomerů a kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246651

Dátum: 16.12.1985

Autori: Vít František, Rovnaník Eduard, Zavadil Jan, Veverka Josef

MPK: G01N 25/00

Značky: stupně, zesítění, krystalinických, stanovení, homomerů, kopolymerů, způsob

Text:

...blokového až etatistického kopolymeru (J/q nebo J/mol) m. molârní zlomek príslušné výchozí polymerní eložky1 ZSHpi entalpie tání nebo tuhnutí příslušné výchozí nezesítované polymerní složky.V případě homopolymeru, kdy je príslušný molární zlomek roven jedné, se uvedený vzoreckde XHP je opět entalpie tání nebo tuhnutí výchozí nezesítované polymerní složky.. Podle vyná 1 ezu 1 ze stupeň zesítění stanovit i pre kopolymery...

Způsob výroby N-alkylsubstituovaných amidů kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245758

Dátum: 16.12.1985

Autor: Kúnovský Jozef

MPK: C07C 103/58

Značky: způsob, amidů, výroby, skořicové, n-alkylsubstituovaných, kyseliny

Text:

...parenterálním podávání intramuskulárními nebo íntraperitoneálnímí injekcemi se mohou sloučeniny používat V množství pro jedínłou dávku, nebo mohou být v zásobnících pro větší počet dávek ve vodných nebo neuoudných injekčních roztiocích, které mohou obsahovat antiioxirlační činidla, pufry, bakteriostatika a iozpuštěné látky, které upravují tlak rozpuštěné složky na isotonický s krví. Může také jít o vodné či nevodné suspenze,...

Suchý spôsob kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245314

Dátum: 16.12.1985

Autor: Szots Tamás

MPK: E04B 1/64, E04D 11/02

Značky: suchý, kladenia, prefabrikátov, vodoizolačných, spôsob, vrstevnatých, tepelno, strešných

Text:

...s plastbetónovým povrchom je schematicky znázornený na priloženom výkrese,kde na obr. 1 je znázornený pôdorys, na obr. 2 rez v rovine AA z obr. 1, a na obr. 3 rez v rovine B-B z obr. 1.Suchý spôsob kladenia trojvrstvových tepelno a vodoizolačných preíabrlkátov s povrchovou plastovou úpravou zhotovenou už vo výrobní preťabrikátov je schematicky znázornený na obr. 4, v reze v rovine C-C z obr. 4 na obr. 5 a v reze v rovine D-D z obr. 4 na...

Spôsob usmernenej dediferenciačnej transformácie rastlinného organizmu pomocou 3-benzyloxykarbonylmetyl-3-benzotiazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245313

Dátum: 16.12.1985

Autori: Horváth Ágnes, Breining Tibor, Szász György

MPK: C07D 277/62

Značky: spôsob, rastlinného, 3-benzyloxykarbonylmetyl-3-benzotiazolinónu, dediferenciačnej, transformácie, organizmu, pomocou, usmernenej

Text:

...organizácie.Amorfné kalusy vznikajú dediferenciáciou v podmienkach in vitro. V štádiu primokalusu pletivo je rozpadavé na bunky. Po preočkovani na čerstvé médium analogického zloženia ako bolo médium počas dediferenciácie, kalus zachováva typický neorganizovaný rast. Po aplikácii predmetnej látky na kalusové bunky čerstvá hmotnosť biomasy počas pretrvávajúcej dediferenciácie sa zvyšuje v závislosti od koncentrácie a času pôsobenia látky...

Způsob přípravy N-/(2.alfa.,4a.beta.,10b.alfa.)/-7-amino-1,2,3,4,4a,5,6,10b-oktahydro- 4-alkyl-6-oxo-benzo/f/chinolin-2-yl/-N’,N’-diethylmočovin a jejich 7-formylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245200

Dátum: 16.12.1985

Autori: Sedláeek Vlastimil, Kropáeek Jaroslav, Kováo Valter

MPK: C07D 215/20, C07D 215/38

Značky: způsob, 7-formylderivátů, jejich, přípravy

Text:

...manganistanu kvarterní amoniově báze, jako je manganistan tetraethylamonný, za vzniku produktů obecného vzorce I.2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, že se užije molárního poměru jodistanu ku ergolinovému prekursoru obecného vzorce II 3 až 8, s výhodou 3 a molární poměr shora uvedeného katalyzátoru ku ergolinovému prekursoru obecného vzorce II činí o,ooo 1 až 0,02,s výhodou 0,001.3. Způsob podle bodu 2 vyznačující se tím, že se jako...

N-[(5R,8S,10R)-6-Allyl-8-ergolinyl]-N’,N’-diethylmočovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245184

Dátum: 16.12.1985

Autori: Klimeš Pavel, Cvrk Zdenik, Matal Oldoich, Servus Stanislav, Šmakal Vladimír, Papp Ludovít

MPK: C07D 457/12

Značky: způsob, n-[(5r,8s,10r)-6-allyl-8-ergolinyl]-n',n'-diethylmočovina, výroby, její

Text:

...ktorý ee po alkalizeci reekční směsi vyjnó do inertního orgenickěho rozpouštědla nemíeitelného s vodou mztok zídu ve zmínäném rozpouätědle ee po dokonalám vyeušení podrobí při 70 až 100 °C termickému rozkladu za vzniku iaokyanátu vzorce II, ktorý ae bez izolace uvede do reakce e dietylaminem.Jako vhodných inertních rozpouätědel lze pro reakci používat eterů, jako dietyleterunebo diieopropyleteru, eromatickýoh uhlovodíků, jako benzenu nebo...

Spôsob stanovenia obsahu stabilizátorov na báze tienených amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245178

Dátum: 16.12.1985

Autori: Anderle Alois, Kalina Jaroslav, Strya Josef, Staneek Ivan, Pícha Petr, Prudil František, Línek Radislav

MPK: G01N 33/44

Značky: stanovenia, obsahu, tienených, báze, stabilizátorov, amínov, spôsob

Text:

.../0,02 mglml/ a Tinuvinu 770 /0,008 mg/ml/ v chloride uhličitom s prídavkom roztoku jódu a krivky la,2 b, 3 b, 4 b ilustrujú priebeh absorpčných spektier roztokov Tinuvinu 622 /0,4 mg/1/, 3 245178Chimosorbu 944 /0,016 mg/ml/, Dastibu /0,02 mg/ml/ a Tinuvinu 770 /0,016 mg/m 1/ v chloride uhličitom bez jódu.Na obr. 2 krivka a znamená absorpčné spektrum extraktu polypropylénového granulátuUvedené príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet...

Vodorozpustný kationaktivní polyelektrolyt a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245170

Dátum: 16.12.1985

Autori: Janeeek Miroslav, Martynek Jan, Vopršal František, Dohnal Karel

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: výroby, polyelektrolyt, kationaktivní, vodorozpustný, způsob

Text:

...Jakog 7 ll-(CH 2)n-NR 3 L- nebo -NR 4-(CH 2)n- Jsw pro hodnoty x 2R 1 jsou skupiny -Cl, -OH, nebo H-BR 2 je nom vodíku, nebo skupiny -A-OH, -A-Cl, -A-B-H, -A-B-A-R, R 3, R 4 jsou tom vodiku nebo alkyl s počtem uhlíků l až 4 o je celé číslo 1 až 4 .Kontinnktivni polyelektrolyt je připruvitelný reakcií sloučenin obecného vzorce U) s vicefunkčnimi aminy obecného vzorce (J)kde symboly n, s, R 3, R 4 moji výše uvedený význam.Na jeden mol...

Způsob výroby 6-substituovaných N-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-N’N'-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245151

Dátum: 16.12.1985

Autori: Hermecz István, Sebestyén Gyula, Bitter István, Breining Tibor, Virág Sándor, Mészáros Zoltán

MPK: C07D 457/12

Značky: výroby, n-[(5r,8s,10r)-8-ergolinyl]-n'n'-diethylmočovin, způsob, 6-substituovaných

Text:

...nssycenych nebo nenssycsných uhlovodíků, jako chloroformu, tetrschlorv metmu, tetrschloretsnu nebo trichloretylenu, nebo směsi těchto rozpouätědel.Rsokce isokysnátu obecného vzorce ÍI s dietylsminem -se provádí pdsobením l si O molekvivslentů, výhodné 4 sž 5 molekvivslentů, dietylsminu na roztok isokysnátu v orgsnickěm rozpouštědle, získaný shormuvedeným postupem. Reskce se provádí při teplotě 0 až -120 °C, výhodné při 70 .už 100 °C,...

Filtr k čištění tekutin od unášených částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245132

Dátum: 16.12.1985

Autor: Lipinski Christopher Andrew

MPK: B01D 25/00

Značky: částic, unášených, filtr, čištění, tekutin

Text:

...větve 3 potrubí pokračující směrem dolů od interakčíií dutiny 34. Sekundární přídržná stěna 9 naväzuje ve sve na obr. 1 spodní části na stěnu sekundární větve 4 potrubí, do kterého je vložena záložní filtrační vložka 2. Preferovaná přídržná stěna íl a sekundární přídržná stěna H jsrou rovínné a jsou sklo-něny tak, že interakční dutina 34 se směrem dolů na obr. 1 rozširuje. V tomto přílkladit provedení je odklon sekundární přídržné stěny...

Farbiteľný polypropylén pre výrobu vláken, fólií a iných tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245097

Dátum: 16.12.1985

Autori: Szabó Lajos, Kalaus György, Marxer Adrian, Kárpáti Egon, Cyphelly Ivan Jaroslav, Szántay Csaba, Szporny László

MPK: D01F 1/10, D01F 6/06, C08L 23/12...

Značky: iných, farbiteľný, výrobkov, polypropylén, fólií, tvarovaných, výrobu, vláken

Text:

...kúpeľa pri pH 2,5 až 3,5. Pre zmes je typické, že je farbitelná kyslými farbivami.Podla toh-otuo vynálezu sa môžu použiť aj reaktívne farbivá., napríklad C. I. Reactive Red 24, alebo kyslá moridlové farbivá, napríklad C. I. Mordant Blue 13. .VýsledIky farbenia sa porovnávajú vizuálnym hodnotením, alebo použitím -optických metód, alebo zmeranĺm relatívneho množstva farbiva fixovanéhuo na vzorke.Prídavok sa pripravil tak, že v 200 ml acetónu...

Těleso kluzného radiálního ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 220850

Dátum: 15.12.1985

Autori: Futera Miroslav, Šídlo Pavel, Holeček Jaroslav, Sciezska Miloslav, Vondruška Miloslav

Značky: kluzného, ložiska, radiálního, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

V tělese ložiska je vytvořena radiální válcová komora pro uložení odpruženého čidla teploměru. Radiální válcová komora je umístěna pod dělicí horizontální rovinou ložiska ve směru proti otáčení hřídele pod úhlem o velikosti 20 až 50 úhlových stupňů a ve vzdálenosti od vnějšího okraje ložiska, která je rovna alespoň 15 % šířky ložiska. V ose radiální válcové komory je vytvořena v tělese ložiska radiální drážka pro vedení odpruženého čidla...

Způsob acetylace kyseliny anthranilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220849

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kvis František, Žák Jiří

Značky: acetylace, anthranilové, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu acetylace kyseliny anthranilové acetanhydridem ve vodně-amoniakálním roztoku kyseliny anthranilové, přičemž acetanhydridu se používá v 1,5 až 3násobném molárním přebytku. Titulní látka slouží jako farmaceutický meziprodukt.

Zapojení obvodu krokového režimu mikropočítačových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220848

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zeman Vojtěch

Značky: mikropočítačových, systému, krokového, obvodů, režimu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu krokového režimu mikropočítačových systémů řeší problém provádění programu po jednotlivých instrukcích pro účely odlaďování programů, běžnou diagnostiku a také pro technickou instruktáž školeného personálu u mikropočítačových systémů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup obvodu výběru funkčních bloků je pomocí výběrového vodiče připojen na vstup posuvného registru, a výstup obvodu generování synchronizačních impulsů je...

Dělený klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220847

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čejka Jiří, Skružný Josef

Značky: delený, šoupátka, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší uzávěr rychločinného šoupátka pro okruhy jaderných elektráren, sestávající z objímky, v jejímž středovém otvoru je upravena alespoň jedna obvodová drážka a kde v objímce jsou uloženy těsnicí desky. Podstatou vynálezu je, že středový otvor objímky je opatřen alespoň jednou podélnou drážkou a těsnicí klíny alespoň jedním výstupkem uloženým v obvodové drážce středového otvoru objímky.

Zařízení pro stanovení obsahu uhlíku a jeho sloučenin v tekutých alkalických kovech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220846

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kovář Čestmír, Stuchlík Stanislav, Dočekal Josef

Značky: uhlíku, sloučenin, stanovení, kovech, obsahu, alkalických, tekutých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které umožňuje snadnější stanovení obsahu uhlíku a jeho sloučenin v tekutých alkalických kovech diskontinuálním způsobem. Zařízení podle vynálezu umožňuje spojení dvou i více analytických postupů na stanovení uhlíku v tekutých alkalických kovech, založených na převedení pevných uhlíkatých složek ve vzorku alkalického kovu na plynná individua k jednomu koncovému stupni, určenému k detekci jednotlivých složek. Koncový...

Zapojení pro vypírání kysličníků sýry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220845

Dátum: 15.12.1985

Autori: Rott Jiří, Sedláček Jiří, Jílek Pavel, Machač Pavel, Vejvoda Josef, Černoch Milan

Značky: sýry, kalcinovaného, vypírání, spalin, zapojení, magnezitu, suspenzí, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vypírání kysličníků síry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu, které řeší dostupnost čerstvě připravené přísady a využitelnost horkých kalcinačních plynů začleněním kalcinační stanice do komplexu odsiřovacího souboru aparátů. Podstata vynálezu spočívá v zařízení kalcinační jednotky pro přípravu čerstvého kalcinovaného magnezitu do soustavy zařízení magnezitové odsiřovací technologie, přičemž čerstvý kalcinovaný magnezit se...

Plynový rekuperační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 220844

Dátum: 15.12.1985

Autor: Fík Josef

Značky: plynový, horák, rekuperační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvýšení účinnosti využití plynných paliv u průmyslových plynových pecí. Účelem vynálezu je nové uspořádání vzduchové trasy v tělese hořáku a rekuperátoru, zajišťující nízké aerodynamické ztráty při vysokém teplosměnném účinku v rekuperátoru. Současně vynález řeší snížení spotřeby deficitních legovaných ocelí oproti známým konstrukcím. Podstatou vynálezu je usměrňovací těleso, tvarované z hlediska nízkých aerodynamických odporů a...

Předtopeniště pro spalování tekutých a sypkých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220843

Dátum: 15.12.1985

Autor: Čácha Zbyněk

Značky: spalování, tekutých, palív, sypkých, předtopeniště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích zařízení, a to zejména pro spalování méněkalorických tekutých a sypkých paliv. Řeší stabilitu hoření a dokonalost prohořívání méněkalorických paliv při současném omezení tepelných ztrát povrchem ohniště. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spalovací komora ze žáruvzdorného materiálu je obklopena pláštěm, mezi nímž a spalovací komorou je volný prostor pro průtok spalovacího vzduchu, který se ohřívá teplem...

Výsuvný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 220842

Dátum: 15.12.1985

Autor: Švarc Zdeněk

Značky: výsuvný, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výsuvného zásobníku, určeného zejména pro ukládání zboží, jehož skříň je v dolní části opatřena pojezdovými koly pro kolejnici pevného základu a vertikálními sklopnými vodicími lištami pro unášeč nekonečného řetězu poháněného motorem, zajišťujícím přesouvání zásobníku mezi dvěma krajními polohami, přičemž vodicí lišty jsou odpružené a spojené s ovládacím bovdenem, jehož podstatou je to, že skříň zásobníku je po celé délce spodní...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220841

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fischer Evžen, Maléř Josef, Čermák Stanislav

Značky: zámková, pletacího, soustava, okrouhlého, dvouválcového, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží se dvěma pletacími systémy pro pletení ve vratném chodu, kde každý z těchto pletacích systémů obsahuje levý a pravý zatahovací zámek a střední zámek pro ovládání vodicích platin, pod nimiž jsou uloženy mezistopry a stopry obsahuje v dráze vykývnutých horních konců mezistoprů zvedací hrany zámků pro oba směry točení s vrcholy mezi sousedními zatahovacími...

Způsob výroby dvoudílné slévárenské formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220840

Dátum: 15.12.1985

Autori: Machač František, Štrbík Jan

Značky: formy, dvoudílné, slévárenské, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit výrobu dvoudílné slévárenské formy najednou na jedno modelové zařízení při použití rozdílných formovacích směsí pro obě poloviny formy. Vynález řeší tento úkol tím způsobem, že na vyrobenou první polovinu formy se uloží nepropustná fólie, na níž se vyrábí druhá polovina formy z rozdílné formovací směsi oproti první polovině formy.

Zalévací hmota pro pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220839

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bártová Jana, Lidařík Miloslav, Rothbauer Miloš

Značky: hmota, mikrovlnných, pouzdření, součástek, zalévací, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy zalévací látky pro částečné nebo kompletní pouzdření mikrovlnných polovodičových součástek pracujících v GHz kmitočtové oblasti. Pryskyřičným základem je cykloalifatická epoxidová pryskyřice, která obsahuje vysoké objemové procento anorganických plniv zbavených iontových nečistot. Tvrdidlem jsou anhydridy dikarboxylových nebo polykarboxylových kyselin s cykloalifatickou strukturou. Zalévací epoxidová látka podle...

Zařízení k měření rozběhového třecího momentu ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 220838

Dátum: 15.12.1985

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zařízení, měření, třecího, ložiska, momentu, rozběhového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření rozběhového třecího momentu ložiska, zejména radiálního valivého ložiska s těsněním a trvalou náplní maziva, po dlouhodobém skladování. Zařízení podle vynálezu je opatřeno upínkou pro nehybné spojení vnitřního nebo vnějšího kroužku ložiska se stojanem a úchytkou pro připevnění lože k vnějšímu nebo vnitřnímu kroužku ložiska. Na loži spočívá rotační těleso polohované unášečem přesuvným po vedení spojeném se...

Zařízení pro natlačování lemů na roštový přířez

Načítavanie...

Číslo patentu: 220837

Dátum: 15.12.1985

Autori: Svojetice U Mukařova, Šindelář Ladislav, Dušátko Karel, Jaroš Josef

Značky: přířez, lemů, natlačování, zařízení, roštový

Zhrnutie / Anotácia:

Lemování roštových přířezů se provádí postupným natlačením jednotlivých dvojic lemů na obvod přířezu. Zařízení sestává ze stolu, kde horní obvod tvoří vodítka. Ve vodítkách jsou smýkadla. Vždy protilehlá smýkadla jsou spojena ramemy. Tyto pak tvoří dvojici zatlačovacích prostředků horních a dvojici zatlačovacích prostředků dolních. Na ramenech jsou přemísitelné rozevíratelné čelisti. Vzdálenost ramen je přestavitelná. Zařízení lze využít ve...

Čep valivého uložení opěrného válce kvartostolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220836

Dátum: 15.12.1985

Autori: Tyleček Antonín, Vogel Rudiger

Značky: valivého, válce, uložení, kvartostolice, opěrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního tvaru čepu valivého uložení opěrného válce kvartostolice a řeší úložné poměry mezi tímto čepem a valivým ložiskem. Čep valivého uložení opěrném válce kvartostolice uložený na víceřadém valivém ložisku, které je opatřeno válcovou úložnou dírou, se vyznačuje podle vynálezu tím, že čep (1) opěrného válce (2) je v místě uložení valivého ložiska kuželově podbroušen pod vrcholovým úhlem ( rovným 0,032 až 0,076° tak, že...

Bis(benzyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220835

Dátum: 15.12.1985

Autori: Polouček Eduard, Boček Vladimír, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Handlíř Karel, Nádvorník Milan, Lyčka Antonín

Značky: způsob, kyseliny, přípravy, chromové, bis(benzyldifenylsilyl)ester

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(benzyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(C7H7) (C6H5)2SiO]2CrO2, způsobu a podmínek její přípravy konverzí benzyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným, nebo esterifikací benzyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále...

Bis(p-anisyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220834

Dátum: 15.12.1985

Autori: Handlíř Karel, Klikorka Jiří, Holeček Jaroslav, Boček Vladimír, Nádvorník Milan, Lyčka Antonín, Polouček Eduard

Značky: kyseliny, přípravy, chromové, bis(p-anisyldifenylsilyl)ester, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemiciké sloučeniny, bis(p-anisyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(CH3OC6H4) (C6H5)2SiO]2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí p-anisyldifenylchlorsilanu nebo p-anisyldifenylbromsilanu s chromanem stříbrným. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využito jako...

Bis(isobutyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220833

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nádvorník Milan, Handlíř Karel, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Lyčka Antonín, Boček Vladimír, Polouček Eduard

Značky: přípravy, kyseliny, chromové, bis(isobutyldifenylsilyl)ester, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(isobutyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce {[(CH3)2CHCH2](C6H5)2SiO}2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí isobutyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrnym, nebo esterifikací isobutyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může...

Krmná směs pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 220832

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bříštěla František, Kusý Stanislav, Lyér Radko

Značky: směs, hospodářská, zvířata, kŕmna

Zhrnutie / Anotácia:

Krmná směs pro hospodářská zvířata vyznačená tím, že se skládá ze 75 až 84 % hmotnostních prasečích výkalů, sterilizovaných v destruktoru při teplotě 120 až 130 °C a přetlaku 0,25 až 0,30 MPa po dobu 25 až 30 minut, 15 až 20 % hmotnostních zdrcené slámy, 0 až 2 % hmotnostních vápníku nebo tuzemských zeolitů a 0 až 2 % hmotnostních melasy.

Klempířské předehýbací kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 220831

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kynčl Josef

Značky: předehýbací, klempířské, kleště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká klempířských předehýbacích kleští složených z ramene s ohýbací čelistí a ramene s přítlačnou čelistí s vybráním ve tvaru žlábku v ohýbací čelisti a dorazovou plochou v přítlačné čelisti, svěrací plochy obou čelistí jsou vzájemně rovnoběžné a tvoří svěrací štěrbinu, vyznačené tím, že svěrací štěrbina má šířku menší, než je tloušťka ohýbaného plechu, a ohýbací čelist je opatřena ohýbací plochou, svírající se svěrací plochou...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Beňa Miloslav, Raška Pavel

Značky: způsob, strusky, složení, oceli, chemického, tandemové, výrobe, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Odkládací roštnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220829

Dátum: 15.12.1985

Autori: Karpíšek Oldřich, Otevřel Josef

Značky: roštnice, odkládací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je odkládací roštnice k ukládání vývalků a jeho účelem je vyřešení ztlumení kinetické energie těchto ukládaných vývalků. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním pružných členů mezi pevné stojany a odkládací nosník roštnice.

Kloubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220828

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kubiš František

Značky: spojka, kloubová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kloubové spojky pro spojení vřetena a válce válcovací stolice, skládající se z hlavy (1) spojky, ve které jsou upravena kulová vybrání, v nichž jsou uloženy kameny (7) tvaru kulových úsečí, které svými rovnými plochami dosedají na plochý čep (2) spojky. Kameny (7) jsou s hlavou (1) spojky spojeny odpruženými kloubovými táhly (8), které jsou uloženy v osách kamenů (7). Hlava (1) spojky je ve své ose opatřena vodicím čepem (4), na...

Zařízení pro ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220827

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kovář Josef, Odstrčil Jiří, Jordánek Jaroslav

Značky: ohýbání, zařízení, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lehkého zařízení pro ohýbání trubek (hlavně slabostěnných a plášťovaných) za studena, kde se ohýbání provádí postupně a ohyb začíná vždy na doposud nedeformovaném průřezu. Zařízení je zvlášť vhodné pro ambulantní ohýbání plášťovaných trubek na stavbách při provádění topenářských instalačních prací. Nevyžaduje žádný zdroj energie.

Rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcováných a plynule litých sochorů a bram

Načítavanie...

Číslo patentu: 220826

Dátum: 15.12.1985

Autori: Cagaš Jaroslav, Koláček Jaromír

Značky: sochorů, plynule, podepírání, materiálů, horkých, zejména, litých, rošt, válcovaných

Zhrnutie / Anotácia:

ředmětem vynálezu je rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcovaných a plynule litých sochorů a bram, a jeho účelem je vyřešení prostorově tuhého spojení roštnic s příčníky při dokonalém zachycení všech sil působících na roštnice a jejich snadnou montáž. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením podélné drážky (4) v dolní ploše roštnice (1), kterou tato roštnice (1) dosedá na úchytné žebro (2) příčníku (3). Do podélné drážky (4) zasahují...

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220825

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kolínský Vladimír

Značky: zejména, induktor, loží, ploch, vodicích, vysokofrekvenční, součástí, obráběcích, kalení, jiných, středofrekvenční, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí, se stávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody (1´) vlastního induktoru (1), přívody (2´) kalicí sprchy (2) a přívody (3´) rozvodu...

Otvírak lahviček na antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 220824

Dátum: 15.12.1985

Autori: Možný Jaroslav, Pechan Zdeněk, Imrich Róbert

Značky: antibiotika, otvírak, lahviček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru obalové techniky a řeší nástroj k bezpečnému otevírání lahviček na antibiotika ve zdravotnických a podobných laboratořích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že držák je opatřen záchytem, proti němuž je protiopěrka pro záběr s protilehlou částí uzávěru. Rovina protiopěrky svírá s rovinou držáku v úseku mezi záchytem a protiopěrkou tupý úhel v rozsahu 95 až 105°.

Otevírač lahviček na antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 220823

Dátum: 15.12.1985

Autori: Možný Jaroslav, Imrich Róbert, Pechan Zdeněk

Značky: otevírač, antibiotika, lahviček

Zhrnutie / Anotácia:

Otevírač lahviček na antibiotika, sestávající z držáku a otevíracího ústrojí, vyznačený tím, že na jednom konci podélného držáku (1) je provedena čelní opěrka (2) a proti ní alespoň jeden protilehlý úchyt (3), zakončený ozubem (4) a nejkratší vzdálenost mezi čelní opěrkou (2) a ozubem (4) je menší, než je průměr uzávěru (5) lahvičky.

Způsob přípravy dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220822

Dátum: 15.12.1985

Autori: Homola Vítězslav, Jeřábek Oldřich, Jirásek Stanislav, Kroupa Jiří

Značky: přípravy, dianu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy dianu kondenzací fenolu s acetonem. Úkolem bylo dosáhnout vysokého výtěžku a čistoty produktu při maximální efektivitě celého procesu. Výsledku bylo dosaženo vedením reakce acetonu s fenolem za přítomnosti komplexního katalyzátoru, připraveného částečnou neutralizací silně kyselých katexů s vysokou aktivitou sekundárními nebo terciárními aminothioly.