Archív za 1984 rok

Strana 94

Vstřikovací zařízení pro vznětový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215736

Dátum: 15.06.1984

Autor: Indra Jaromír

Značky: motor, zařízení, vstřikovací, vznětový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vznětových motorů. Řeší problém životnosti sedla diferenciální jehly vstřikovací trysky volbou malé hodnoty tzv. hydraulického poměru při současném zmenšení maximálního zdvihu diferenciální jehly. Volbou malého hydraulického poměru umožňuje využití stlačitelnosti paliva v prostoru držáku nad diferenciální jehlou u bezodpadního provedení vstřikovače. Předpokládá se práce tohoto vstřikovače se vstřikovacím čerpadlem...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215735

Dátum: 15.06.1984

Autori: Dobáš Ivan, Rada Antonín, Makovský Leopold, Lidařík Miloslav, Rotrekl Bedřich, Šíma Milan, Vogel Tomáš, Kocián Antonín, Šedivý Jaroslav, Macků Vladislav, Starý Stanislav

Značky: nízkomolekulárních, pryskyřic, přípravy, způsob, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují katalyzovanou silicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin, dehydrochlrorací adičního produktu za varu reakční směsi účinkem alkalických hydroxidů, za současného odstraňování vodních par z reakčního prostředí a izolací vzniklé pryskyřice z konečné reakční směsi. Dehydrochlorační fáze přípravy se uskutečňuje přidáváním 10 až 55% vodného roztoku alkalického hydroxidu při tlaku 20 až 60 kPa do vroucí směsi reakčních složek,...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215734

Dátum: 15.06.1984

Autori: Vogel Tomáš, Šíma Milan, Lidařík Miloslav, Dobáš Ivan, Rotrekl Bedřich, Kocián Antonín, Rada Antonín, Macků Vladislav, Šedivý Jaroslav, Makovský Leopold, Starý Stanislav

Značky: přípravy, nízkomolekulárních, pryskyřic, epoxidových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují adicí epilchlorhydrinu na vícemocné fenoly, především na bisfenoly a fenolické novolaky, v přebytku epichlorhydrinu a dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů účinkem alkalických hydroxidů. Pro adici se použije 0,15 až 0,5 molu alaklického hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin. Přitom reakce se zahájí přídavkem 0,03 až 0,15 molu hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin a...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215733

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rotrekl Bedřich, Vogel Tomáš, Dobáš Ivan, Rada Antonín, Šíma Milan, Makovský Leopold, Lidařík Miloslav, Macků Vladislav, Šedivý Jaroslav, Kocián Antonín, Starý Stanislav

Značky: pryskyřic, přípravy, způsob, epoxidových, nízkomolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava probíhá adicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin a vícestupňovou dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů postupným přídavkem alkalických hydroxidů. Poslední stupeň dehydrochlorace se provádí v inertním rozpouštědle po odstranění nezreagovaného epichlorhydrinu a před jeho započetím se roztok meziproduktu v tomto rozpouštědle podrobí při teplotě 20 až 90 (C promývání vodou nebo zředěnými vodnými roztoky specifikovaných kyselin nebo...

Obvod pro snímání mezí analogových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215732

Dátum: 15.06.1984

Autori: Schlemmer Arnošt, Náprstek Vladimír, Hudec František, Řanda Zdeněk, Foldyna Antonín

Značky: mezí, analogových, snímání, obvod, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diskrétního řízení technologických procesů na základě analogových signálů zaváděných do obvodu pozůstávajícího ze selektivního zesilovače, komparátoru, kalibrovaného nastavitelného referenčního zdroje, zpožděného koncového obvodu, odporového čidla a zdroje konstantního proudu. Ten je paralelně napojen jak na selektivní zesilovač tak i na odporové čidlo. Výstup selektivního zesilovače je připojen na jeden vstup komparátoru, na...

Dvoudobý motor se sacím kanálem ovládaným šoupátkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215731

Dátum: 15.06.1984

Autor: Křivka Jan

Značky: motor, ovládaným, dvoudobý, šoupátkem, kanálem, sacím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoudobého motoru se sacím kanálem ovládaným šoupátkem, jehož pohyb je mechanicky spojen s klikovým hřídelem. Řeší problém neměnnosti časování začátku sání vzhledem k zatížení a především k momentálním otáčkám motoru nebo přílišné komplikace u motorů s dvěma šoupátky u dosavadních konstrukcí. Řešení podle vynálezu spočívá v tom, že na ojnici je uložena ojnička šoupátka, která se posouvá souběžně s posuvnou regulační klapkou....

Kontaktní snímač pro stanovení spotřeby kyslíku biologickým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215730

Dátum: 15.06.1984

Autor: Šerák Lubomír

Značky: materiálem, kontaktní, spotřeby, kyslíku, snímač, stanovení, biologickým

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač sestává z pouzdra, ve kterém je uložena kyslíkové čidlo a elektrolytický generátor kyslíku s elektrolytem, katodou a anodou, pracující v kontinuálním nebo pulsním galvanostatickém režimu, který je uložen mezi dvěma stejnými membránami, ktejsou propustné pro kyslík, z nichž jedna odděluje elektrolyt od vzorku vyšetřovaného materiálu a druhá od kyslíkového čidla. Snímač slouží ke stanovení spotřeby kyslíku například vypreparovaných tkání...

Kombinované zariadenie na meranie a nastavovanie prítlačných síl pri valčekovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 214400

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hansel Karol, Marek Vladimír

Značky: nastavovanie, valčekovaní, zariadenie, kombinované, prítlačných, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované zariadenie na meranie a nastavovanie prítlačných síl pri valčekovaní, vyznačujúce sa tým, že v telese snímača (2) je piest (3) a protipiest (5) opretý o pružinu (8), pričom priestor medzi piestom (3) a protipiestom (5) je vyplnený tlakovým médiom (7) a poloha protipiestu (5) je regulovateľná nastavovacou skrutkou (13).

Zariadenie na meranie prítlačných síl pri valčekovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 214399

Dátum: 01.06.1984

Autori: Marek Vladimír, Hansel Karol, Slaviček Dušan

Značky: zariadenie, prítlačných, valčekovaní, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie prítlačných sál pri valčekovaní vyznačené tým, že pozostáva z telesa snímača (2) v ktorom je posuvne uložený piest (3) opatrený tesnením (4) a tlakové médium (6), pričom teleso snímača (2) ja pevne spojené s púzdrom (1) a je k nemu pripojený vyhodnocovač (7), pričom v púzdre (1) ja posuvne uložený prenosový člen (8).

Lanový převod pro řízení vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 214398

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ježek Miroslav, Kaloč Rudolf, Štíhel Miroslav

Značky: převod, řízení, lanový, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Převod mezi řídícím kotoučem a řízeným kotoučem, které jsou upevněny otočně na rámu, je zajištěn lanem v omezeném rozsahu úhlu pohybu se zařízením pružného členu, který má předpětí.

Spôsob prípravy 1-metyl-4-metoxy-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214397

Dátum: 01.06.1984

Autori: Konečný Václav, Wolfshörndlová Jozefína

Značky: spôsob, přípravy, 1-metyl-4-metoxy-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1-metyl-4-metoxy-5-chlór-6oxo-1H-pyridazínu vzorca vyznačený tým, že sa nechá reagovať dimetylsulfát, alebo metyljodid s alkalickou soľou 4,5-dichlór-6-oxo-1H-pyridazínu vzorca v ktorom H znamená sodík, alebo draslík v prostredí metylalkoholu pri teplote 5 °C až 25 °C pričom po ukončení základnej reakcie sa následne pridá ekvivalentné množstvo hydroxidu sodného, alebo draselného, uhličitanu sodného alebo draselného a reakčná...

Zariadenie na kontrolu nánosu lepidla a dodatočné nanášanie na nenanesené miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 214396

Dátum: 01.06.1984

Autori: Školník Juraj, Klimek Milan, Vavrovič Ján, Žilinec Ján

Značky: zariadenie, nenanesené, kontrolu, dodatočné, lepidla, nanášanie, miesta, nánosu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu nánosu lepidla a dodatočné nanášanie na nenanesené miesta na veľkoplošné materiály v drevárskej výrobe. Drevársky. Účelom vynálezu je odstránenie miest z veľkoplošných materiálov, na ktorých nie je celistvo nanesené lepidlo a tým súčasne aj zabránenie vzniku nezlepených miest medzi dýhami alebo dýhami a laťovkovými stredmi. Toto má za následok zvýšenie pevnosti a kvality preglejok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením...

Způsob výroby formy, kupříkladu z kamenných kostek, pro tvarování stonků stolního užitkového skla, a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214395

Dátum: 01.06.1984

Autor: Zapalač Josef

Značky: formy, skla, užitkového, způsob, tvarování, stolního, zařízení, provádění, výroby, kamenných, kostek, kupříkladu, stonku, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby formy, kupříkladu z kamenných kostek, pro tvarování stonků stolního užitkového skla, případně zabroušených zátek složitých rotačních tvarů, vyznačující se tím, že mezi dvě kamenné kostky se vloží obráběcí nástroj, kterým se za stálého dostředného pohybu obou kamenných kostek, a za plynulého otáčení obráběcího nástroje, odebírá postupně materiál obou kamenných kostek, a tak se v nich vytváří dokonale okrouhlá dutina odpovídající...

Sposob chemickej modifikácie oxidovaného izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214394

Dátum: 01.06.1984

Autori: Mikulášová Darina, Majer Josef, Šimek Milan, Benč Gabriel, Citovický Pavol, Mejzlík Jiří, Chrástová Viera

Značky: polypropylénu, oxidovaného, izotaktického, spôsob, modifikácie, chemickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob chemickej modifikácie oxidovaného izotaktického polypropylénu vo forme prášku, fólie a vlákna polárnymi monomérami ako metyl až pentylakrylátom resp. metyl až pentylmetakrylátom vo vodnom emulznom systéme, vyznačujúci sa tým, že sa pri teplotách 20 až 30 °C po dobu 3 až 9 hodín modifikuje očkovaním 70 až 100 hm.d. oxidovaného izotaktického polypropylénu s obsahom 0,02 až 0,08 hm. % hydroperoxidického kyslíka za prítomnosti 100 hm.d....

Polymérne tenzidy na báze hydroxyetylovaných škrobov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214393

Dátum: 01.06.1984

Autori: Babov Karol, Markušovská Elena, Kalač Vladimír, Antoš Kamil, Hodúl Pavol, Blažej Anton

Značky: tenzidy, spôsob, škrobov, báze, přípravy, polymérne, hydroxyetylovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob prípravy nového typu polymérnych tenzidov na báze hydroxyetylovaných škrobov, ktorých účinnou zložkou sú alkylderiváty s počtom uhlíkových atómov 10 až 18 hydroxyetylovaných škrobov stupňa oxyetylácie 0,17 až 1,0 a stupňa alkylácie 0,05 až 0,2. Pripravujú sa reakciou hydroxyetylovaného škrobu stupňa oxyetylácie 0,17 až 1,0 s alkylhalogenidom s počtom uhlíkov 10 až 18, a výhodou...

Polymérne tenzidy na báze hydroxyetylovanej celulózy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214392

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hodúl Pavol, Borovský Rudolf, Blažej Anton, Markušovská Elena, Antoš Kamil

Značky: polymérne, celulózy, báze, hydroxyetylovanej, tenzidy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej technológie. Rieši problematiku tenzidov, ktorých účinnou zložkou sú alkylderiváty s počtom uhlíkov 10 až 18 hydroxyetylovaných celulóz stupňa oxyetylácie 0,9 až 2,0 a stupňa alkylácie 0,2 až 0,6. Pripravuje sa takým spôsobom, že sa na hydroxyetylovanú celulózu pôsobí alkylhalogenidom s počtom uhlíkových atómov 10 až 18, s výhodou alkylbromidov v prostredí aromatických rozpúšťadiel, s výhodou v dimetyl...

Zapojení pro znázornění informace vybrané ze sítě vysílačů na displeji z listových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214391

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: zapojení, displeji, sítě, vybrané, informace, znázornění, listových, vysílačů, jednotek

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro znázornění informace vybrané ze sítě vysílačů na displeji z listových jednotek skládající se z obvodu výběru, displeje druhu informace, první listové jednotky až N-té listové jednotky, součtového obvodu, prvního periferního displeje až M-tého periferního displeje, prvního vysílače se zdrojem až M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že informační výstup (10) obvodu (l) výběru je spojen s informačním vstupem (13) displeje...

Zapojení pro kontinuální zápis informací ze sítě vysílačů na listové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214390

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: jednotky, listové, zápis, kontinuální, sítě, vysílačů, informaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kontinuální zápis informací ze sítě vysílačů na listové jednotky skládající se z první listové jednotky, druhé listové jednotky až z N-té listové jednotky, ze součtového obvodu, z prvního vysílače se zdrojem, druhého vysílače se zdrojem až z M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že výběrový vstup (8) první listové jednotky (l) je spojen s napájecím výstupem (21) prvního vysílače (5) se zdrojem, výběrový vstup (9) druhé...

Zapojení pro volbu libovolné konfigurace kontinuálního zápisu informací ze sítě vysílačů na síť displejů z listových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214389

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: informaci, jednotek, volbu, kontinuálního, zápisu, sítě, síť, listových, displejů, vysílačů, konfigurace, zapojení, libovolné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro volbu libovolné konfigurace kontinuálního zápisu informací ze sítě vysílačů na síť displejů z listových jednotek skládající se z obvodu volby vysílače, obvodu volby displeje, první paměti až N-té paměti, prvního displeje až N-tého displeje, součtového obvodu, prvního vysílače se zdrojem až a M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že druhý výstup (13) obvodu (l) volby vysílače je spojen se vstupem (14) obvodu (2) volby...

Prefabrikovaný betónový obrubník

Načítavanie...

Číslo patentu: 214388

Dátum: 01.06.1984

Autor: Miklánek Ján

Značky: obrubník, betónový, prefabrikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný betónový obrubník. Odbor stavebníctva dopravného staviteľstva, mestských komunikácií a prefabrikácie. Rieši sa vhodný priečny profil a tvar prefabrikátu umožňujúci spriemyselnenie od výroby, cez dopravu a manipuláciu až po osadzovanie. Prefabrikát podľa vynálezu je v priečnom profile dvojramenný s prípadným pozdĺžnym vystužením. Má priečne hmoždinkové vyústenia v horizontálnom ramene smerom nadol. Vynález je využiteľný v...

Způsob odstraňování vlhkosti z kapaliny brzdového ústrojí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214387

Dátum: 01.06.1984

Autor: Roušar Ivo

Značky: kapaliny, zařízení, odstraňování, provádění, ústrojí, brzdového, způsobu, vlhkosti, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování vlhkosti z kapaliny brzdového ústrojí a zařízení k provádění způsobu. Účelem vynálezu je udržování nízkého obsahu vody v brzdové kapalině, zvýšení její životnosti a snížení nákladů na provoz motorového vozidla. Podle vynálezu se vzduch, nalézající se v nádržce brzdové kapaliny nebo samotné brzdové kapalině, podrobí působení látky obsahující vodu nebo vodní páry. Zařízení je řešeno tak, že nádržka brzdové kapaliny je svým...

Zařízení na výrobu velkoplošných laťovek oplášťovaných tenkou dřevotřískovou deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214386

Dátum: 01.06.1984

Autori: Červík Miloš, Kavalír Jan, Falta Vratislav, Větrovský Vladimír

Značky: dřevotřískovou, tenkou, výrobu, deskou, zařízení, laťovek, velkoplošných, oplášťovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby velkoplošných opláštěných laťovek pro potřeby zejména nábytkářského průmyslu. Předmět vynálezu řeší problém výroby oplášťovaných laťovek bez lepení nebo svazování jednotlivých latí v laťovkovém středu za současného plášťování laťovkového středu. Podstatou vynálezu je technologické zařízení na sestavení a oplášťování laťovkového středa vřazené mezi technologická zařízení přípravy latí a slisování oplášťovaného...

Ofsetová tisková forma a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214385

Dátum: 01.06.1984

Autori: Lichačeva Zinajda Vasiljevna, Samošenkova Xenia Grigorjevna, Ovčinnikov Jurij Markovič, Morozov Valerij Vladimirovič, Nečiporenko Nikolaj Arsenjevič, Dobricyna Ruzana Ilinična, Solochina Valentina Gavrilovna

Značky: její, forma, výroby, ofsetová, tisková, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ofsetová tisková forma tvořená kovovou deskou, na jejímž povrchu jsou umístěny tiskové prvky a prvky bez tiskové funkce, vyznačující se tím, že je vyrobena z pochromované oceli, pracovní plochy tiskových prvků a prvků bez tiskové funkce leží ve stejné rovině, tiskové prvky jsou vyrobeny chemickým sloučením chromu a vyšší jednosytnou nenasycenou mastnou kyselinou nebo s její solí, která je rozpustná ve vodě, prvky bez tiskové funkce jsou...

1-fosforyl(tiofosforyl)semikarbazidy a tiosemikarbazidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214384

Dátum: 01.06.1984

Autori: Wolfshörndlová Jozefína, Konečný Václav

Značky: 1-fosforyl(tiofosforyl)semikarbazidy, tiosemikarbazidy

Zhrnutie / Anotácia:

1-fosforyl(tiofosforyl)semikarbazidy a tiosemikarbazidy všeobecného vzorca (I) v ktorom Rl znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, R2 znamená alkoxy-, N-alkylamido-, alebo N,N-dialkylamidoskupinu vždy s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti, R1 a R2 spolu so susedným atómom fosforu môžu tvoriť kruh všeobecného vzorca (II) R3 znamená vodík, alebo metyl, R4 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, fenyl voľný alebo substituovaný 1 až 2 atómami...

Přímočarý hydromotor jednočinný s proměnným geometřickým objemem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214383

Dátum: 01.06.1984

Autor: Cerha Josef

Značky: objemem, proměnným, geometrickým, přímočarý, hydromotor, jednočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zařízení se střídavým proudem, které umožňuje plynulou změnu zdvihu přímočarého hydromotoru při konstantním geometrickém objemu hydrogenerátoru. Jeho podstata spočívá v tom, že válec hydromotoru je v činné části opatřen otvory, vytvořenými ve šroubovici tak, že se vzájemně překrývají, a po něm po suvným regulačním pláštěm, přičemž píst hydromotoru, otvory ve válci a regulační plášť tvoří regulovatelný odpor proti...

Přímočarý hydromotor dvoučinný s proměnným geometrickým objemem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214382

Dátum: 01.06.1984

Autor: Cerha Josef

Značky: dvoučinný, hydromotor, přímočarý, objemem, proměnným, geometrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého zařízení se střídavým proudem, které umožňuje plynulou změnu zdvihu přímočarého hydromotoru při konstantním geometrickém objemu hydrogenerátoru. Vynález spočívá a tom, že válec hydromotoru je v činné části opatřen otvory, vytvořenými ve šroubovici tak, že se vzájemně překrývají, a po válci posuvnými dvěma regulačními plášti. Píst hydromotoru, otvory ve válci a regulační pláště tvoří dva, nepřetržitě a...

Pracovní stůl pro čištění ocelových a litinových odlitků pneumatickým kladivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214381

Dátum: 01.06.1984

Autor: Martynek František

Značky: kladivem, pneumatickým, pracovní, odlitků, litinových, čištění, oceľových, stůl

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovní stůl pro čištění odlitků pneumatickým kladivem ve slévárnách oceli litiny, kde na nosné kovové konstrukci je připevněna kovová plotna, na níž je upevněna dřevěná deska, nesoucí plstěnou vložku, chráněnou pryžovou deskou.

Statická miešačka na miešanie viskóznych reaktoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214380

Dátum: 01.06.1984

Autor: Tinka Stanislav

Značky: statická, reaktoplastov, miešačka, miešanie, viskóznych

Zhrnutie / Anotácia:

Statická miešačka na miešanie viskóznych reaktoplastov pozostávajúca z plášťa na ktorého jednom konci sú usporiadané prívodné kanále vyúsťujúce do zberného medzikružia vytvorenom na obvode prvého zmiešavacieho tŕňa, pričom zmiešavacie tŕne sú uložené v plášti za sebou na povrchu opatrené vodiacimi drážkami a druhý koniec plášťa je opatrený výtokovou tryskou vyznačujúca sa tým, že dvojica vodiacich drážok (5) na každom zmiešavacom tŕňi (6)...

Hlava válce vzduchem chlazeného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214379

Dátum: 01.06.1984

Autor: Jalůvka Jindřich

Značky: válce, chlazeného, motorů, hlava, vzduchem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém vytvoření kanálů kolem otvoru pro vstřikovací trysku a jeho společné zalití s dilatačními členy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kanál je vytvořen jako uzavřené duté těleso, které svým tvarem kopíruje tvar sacího a výfukového kanálu a tvoří s dilatačními členy kompaktní celek, zalitý kolem otvoru pro vstřikovací trysku, přičemž kanál při odlévání slouží zároveň pro uložení na trn kokily....

Čidlo úniku hydraulického oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214378

Dátum: 01.06.1984

Autor: Špatný Vladimír

Značky: úniku, oleje, čidlo, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo úniku hydraulického oleje, které sestává z trubkového tělesa opatřeného clonou a tlakovým relé, vyznačující se tím, že tlakové relé je součástí tělesa (l) a prostor před škrticím orgánem (5) je propojen kanálkem (7) s prostorem (11) před pístem (9) a prostor (6) za škrticím orgánem (4) je propojen s prostorem (12) za pístem (9) tlakového relé.

Otočný prevádzač tlakovej energie a elektrických signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214377

Dátum: 01.06.1984

Autori: Čipčala Ľudovít, Gargulák Ivan

Značky: signálov, prevádzač, otočný, energie, tlakovej, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Otočný prevádzač tlakovej kvapaliny a elektrických signálov slúži na spojenie podvozku s otočným zvrškom. Stroje takéhoto typu sa vyskytujú u rýpadiel, dokončovacích strojov a iných stavebných a lesníckych mechanizmov. Vynález rieši usporiadanie komponentov tak, že pevný diel vysokotlakovej časti je opatrený zámkou, zaisťujúcou otočný dielec, ktorý má v hornej a spodnej časti ložiská, v ktorých je uložený neotočný dielec nízkotlakovej časti,...

Způsob úpravy modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214376

Dátum: 01.06.1984

Autori: Marešová Vlasta, Lucek Jiří, Průša František, Landa Václav

Značky: modelů, způsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob úpravy modelů, zejména z vosků nebo z měkčeného polyvinylchloridu pro chemické zvodivění. Podstata řešení spočívá v tom, že povrch modelů se opatří vrstvou polyuretanového nebo novodurového laku, který se na povrch modelu nanese postřikem, máčením nebo nátěrem.

Magnetický obvod statoru elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214375

Dátum: 01.06.1984

Autori: Škoda Karel, Procházka Karel, Staniček Zdenko, Šrámek Karel, Mezírka Milan, Válka Jiří

Značky: statoru, elektrického, točivého, obvod, způsob, stroje, výroby, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod statoru elektrického stroje točivého opatřeného mezi jhem statoru a pólovými nástavci hlavními budicími permanentními magnety, polarizovanými v radiálním směru statoru a mezi pólovými nástavci opatřeného pomocnými budicími permanentními magnety, polarizovanými v tangenciálním směru statoru a přivrácenými k pólovým nástavcům s polaritou odpovídající polaritě hlavních budicích permanentních magnetů, vyznačující se tím, že sestává...

Zařízení pro hromadné pájení drátových vývodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214374

Dátum: 01.06.1984

Autor: Židů Josef

Značky: hromadné, vývodu, pájení, drátových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hromadné pájení drátových vývodů na jednu součástku, zejména vývodů nízkofrekvenčních rezonátorů a hybridních integrovaných obvodů složené z nosné konstrukce, pájecí hlavy, podavače a základní desky, vyznačené tím, že nosná konstrukce (27), podavač a pájecí stolek (10) jsou pevně spojeny se základní deskou (26) a pájecí hlava je přes žhavící ústrojí (4) pevně spojená s deskou (11) pohyblivou v nosné konstrukci (27), přičemž pájecí...

Preparačné zmesi pre zvlákňovaciu,dĺžiacu, tvarovaciu a finálnu úpravu syntetických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 214373

Dátum: 01.06.1984

Autori: Svoboda Karol, Mikolaj Dušan, Beck Zoltán, Bernát Viktor, Furman Stanislav

Značky: finálnu, syntetických, zvlákňovaciu,dĺžiacu, preparačné, tvarovaciu, úpravu, vlákien, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Preparácia pre syntetické vlákna, ktorá zlepšuje ich dĺžiteĺnosť, tvarovateľnosť a ďalšie textilné spracovanie, obsahujúci O,1 až 15 % hmot. účinnej látky, ktorou je zmes 10 až 90 % hmot. polyoxyalkylénového produktu ricínového oleja alebo 6 až 16 C alkylfenylpolyglykoléterfosfátu a 10 až 90 % zložky, obsahujúcej 5 až 15 hmot. d. 2 až 4 C alkylolamidu 8 až 22 C mastných kyselín, 2 až 12 hmot. d. 8 až 22 C mastných kyselin, 45 až 75 hmot. d....

Rozkládací stanová nástavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 214372

Dátum: 01.06.1984

Autor: Míka Zdeněk

Značky: nástavba, stanová, rozkládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozkládací stanové nástavby pro uchycení na korbě nákladního přívěsného vozíku za automobilem. Účelem vynálezu je možnost použití vozíku pro převážení nákladů a současně i pro přespávání po namontování stanové nástavby. Tohoto účelu je dosaženo rozkládací stanovou nástavbou, která sestává z rozložitelné podložky uchycené ne korbě vozíku a opatřené po obvodu plátěnou stanovou částí s laminátovým víkem. Střešní část je napnuta...

Měřicí stanice pro měření průměru kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 214371

Dátum: 01.06.1984

Autor: Holub Jaroslav

Značky: měření, průměru, stanice, kuliček, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je měření průměru kuliček se zvýšenou stabilitou měření zejména u třídicích automatů, kde je důsledně řešeno omezení kolísání teplotního rozdílu mezi snímačem délek a hmotou měřicího třmenu a vyloučena chybná funkce cejchovacího zařízení v důsledku nadměrného opotřebení etanolu v místě měření a tím i změny jeho jmenovitého rozměru. Účele se dosahuje tím, že snímač délek je pevně začleněn do přestavitelné části měřicího třmenu...

Přípravek proti nosemové nákaze včel

Načítavanie...

Číslo patentu: 214370

Dátum: 01.06.1984

Autori: Stuchlík Milan, Čech Milan, Svoboda Jaroslav, Peroutka Miloslav

Značky: nosemové, včel, proti, nákaze, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku proti nosemové nákaze včel, který jako účinné složky obsahuje guanidin, nejlépe ve formě soli, s výhodou karbonátu, nebo, derivát guanidinu, dále aldehyd s 1 až 4 atomy uhlíku, s výhodou formaldehyd a popřípadě přísadu glycerolu, propylenglykolu nebo polyethylenglykolu. Přípravek se podává ve formě vodného roztoku včelám napadeným parazitem Nosema apis Zander.

Způsob zvýšení produkce jiker při umělém výtěru lína obecného (Tinca tinca)

Načítavanie...

Číslo patentu: 214369

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hamáčková Jitka, Barth Tomislav, Flegel Martin, Kouřil Jan

Značky: tinca, zvýšení, jiker, obecného, výtěru, lína, umělém, způsob, produkce

Zhrnutie / Anotácia:

Luliberin, peptidový hypothalamický faktor hovězího původu, je používán zejména k stimulaci uvolnění odpovídajících adenohypofysárních hormonů. Vynález využívá tohoto peptidu při umělém výtěru jiker a jejich zvýšení pracovní plodnosti u lína obecného (Tinca tinca). Způsob aplikace je intramuskulární v dávkách 50-200 µg/kg živé hmotnosti pohlavně dospělých jikrnaček této ryby.

Zařízení pro vrtání držadel plochých stětců

Načítavanie...

Číslo patentu: 214368

Dátum: 01.06.1984

Autor: Hejda Josef

Značky: plochých, stětců, vrtání, zařízení, držadel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby štětců. Vynálezem se řeší požadavek automatizování vrtání otvorů do držadel plochých štětců. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrtací hlavy upevněné v pravidelných vzdálenostech od sebe ve zdvižných zařízeních jsou vertikálně a v osové shodnosti proti sobě situovány nad a pod sklopným stolem podávacího zařízení opatřeného zásobníky držadel a zasouvačem držadel, přičemž dvojice vrtacích hlav jsou poháněny vždy...