Archív za 1984 rok

Strana 93

Způsob přípravy 4,4′-dinitrostilben-2,2′-disulfokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216126

Dátum: 15.06.1984

Autori: Drábek Josef, Čermák Jiří, Kmoníčková Světla, Mudroch Jaroslav

Značky: způsob, 4,4'-dinitrostilben-2,2'-disulfokyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 4,4'-dinitrostilben-2,2'-disulfokyseliny oxidací 4-nitrotoluen-2-sulfokyseliny v prostředí hydroxidu sodného chlornanem sodným a spočívá v tom, že se v reakční směsi před oxidací udržuje koncentrace hydroxidu sodného v rozmezí 0,1 mol/l až 0,9 mol/l
4,4'-dinitrostilben-2,2'-disulfokyselina je jedním z důležitých meziproduktů pro přípravu barviv a opticky zjasňujících prostředků.

Sendvičová konstrukce chemicky odolné stoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216125

Dátum: 15.06.1984

Autori: Čermák Vladimír, Bareš Richard

Značky: sendvičová, odolné, konstrukce, stoky, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení konstrukce chemicky odolných stok větších rozměrů, zvýšení chemické odolnosti a životnosti, zjednodušení výstavby a snížení pracnosti zhotovení. Uvedeného účelu se dosáhne sendvičovou konstrukcí chemicky odolné stoky. Konstrukce pozůstává z předvyrobených dvojvrstvových obloukových segmentů vnější železobetonová vrstva je nosná, vnitřní plastbetonová vrstva je ochranná. Segmenty se vyrábějí v dělených kruhových...

Zařízení pro biologické čištění odpadních, zejména splaškových vod, včetně denitrifikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 216124

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

Značky: zařízení, včetně, odpadních, splaškových, zejména, biologické, čištění, denitrifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních, zejména splaškových vod, včetně denitrifikace. Zařízení sestává z jedné nebo více vedle sebe uspořádaných podélných nádrží. První nádrž je rozdělena dělící stěnou, opatřenou propojovací pasáží, jednak na neprovzdušňovanou sekci s přívodem surové vody a s míchadlem, jednak na provzdušňovanou sekci, podélně rozdělenou oddělovací stěnou na aktivační prostor, zahrnující provzdušňovací elementy a na...

Trubková odporová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 216123

Dátum: 15.06.1984

Autor: Heger Antonín

Značky: odporová, trubková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trubkové odporové pece pro ohřev, zejména kovových materiálů, spojený s měřením jejich plastických a pevnostních vlastností, tvořené nosnou trubkou (1) ovinutou odporovým topným článkem (2), který je z vnější strany opatřen tepelně vodivou vrstvou (3), která je v přímém styku s nosnou trubkou (1). Topný odporový článek (2) s tepelně vodivou vrstvou (3) je obalen tepelnou izolací (4) a pláštěm (5) odporové pece. Jako příklad je...

Způsob přípravy slévárenského pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216122

Dátum: 15.06.1984

Autori: Křístek Jiří, Čmolík Jiří, Burian Alois

Značky: způsob, přípravy, pojiva, slévárenského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy slévárenského pojiva na bázi vodného roztoku křemičitanu sodného. Podstata způsobu spočívá v tom, že k vodnému roztoku křemičitanu sodného s koagulačním prahem 0,7 až 1,2 mmol HCL na g vodného roztoku křemičitanu sodného se přidá 15 až 40 % hmotnostních hydroxidu sodného a dále se přidá 6 až 12 % hmotnostních hexametylentetraminu, čímž dojde k vytvoření vrstvy volné vody, která se z pojiva odstraní.

Způsob a zařízení k nanášení interferenčního povlaku na odraznou stranu zrcadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216121

Dátum: 15.06.1984

Autori: Plachý Jiří, Knittl Zdeněk Rndr, Řezníček Milan, Obdržálek Pavel

Značky: stranu, způsob, povlaků, nanášení, zrcadel, odraznou, interferenčního, zařízení

Text:

...dvou sousedníeh odpeřovsných zdrojů. Mechanická clona má charakter zobecněné kruhové výseče e vrcholem přivráoeným k ose rotaçe vrstveného zrcadle,přičemž tvar obou radiálních odvěsen mechanické clony je odvisly od směrových vypařovacích charakteristík zdrojů vod souhry vzdálenosti a.dklonů při konúenzaci par na dané rotujíciHlavní výhoda způsobu nanáäení interferenčního povleku podle vynálezu spočíva především vtom, že-je jim možno...

Stěna pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 216120

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hrbáček Ladislav, Novák Vladimír, Kolbaba Jaroslav

Značky: stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stěny pece pro výpal cihlářských výrobků, zejména pece dvoukanálové nebo tunelové. Řeší svislou stěnu pece oddělující z boku kanál od vnějšího prostoru. Stěna má na vnější straně svislou lícovou zeď dělenou dilatačními spárami a spojenou mezi nimi monoliticky s pilíři a jsou v ní uspořádány vzduchovody na odtah horkého vzduchu z pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi pilíři a za rubem lícová zdi je uspořádáno výplňové...

Ukládací zařízení tyčových výrobků do stohů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216119

Dátum: 15.06.1984

Autor: Stařík Eduard

Značky: ukládací, zařízení, stohu, tyčových, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ukládacího zařízení tyčových výrobků profilových válcovaných tratí, to jest na obchodní délky nařezaných nebo nastříhaných profilových tyčí, do stohů. Podstatou vynálezu je, že otočně uložená ukládací ramena jsou vytvořena jako jednoramenné páky s lištami posuvně v nich uloženými a stavebně ve stojanu uspořádána tak, že osa otáčení ukládacích ramen je vždy pod úrovní osy otáčení šikmých ukládacích nosníků. Podstatou vynálezu je...

Způsob využití odpadového tepla u přeplňovaného pístového, kapalinou chlazeného, spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216118

Dátum: 15.06.1984

Autor: Lecnar Josef

Značky: kapalinou, spalovacího, využití, tohoto, způsobu, tepla, odpadového, zařízení, pístového, provádění, způsob, motorů, přeplňovaného, chlazeného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob využití odpadového tepla u přeplňovaného pístového, kapalinou chlazeného spalovacího motoru s vypařovacím chlazením, kde pára vzniklá vypařováním chladící kapaliny je využita pro pohon parní turbiny, přičemž výfukové plyny jsou vedeny do výfukové turbiny pro pohon plnícího kompresoru, vyznačený tím, a práce páry vypařené z chladící kapaliny a expandující v parní turbině se využije společně s prací a energií obsaženou ve výfukových...

Automatická ředicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216117

Dátum: 15.06.1984

Autori: Batík Jan, Hejtman Jiří, Novotný Luděk

Značky: ředicí, automatická, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru chemie, speciálně do měření koncentrace látek v kapalných roztocích. Řeší automatickou ředicí jednotku, zejména pro automatické diskontinuální fotometrické analyzátory kapalin. Ředicí jednotka obsahuje míchací nádobu, tři elektromagnetické ventily a řídicí jednotku. Míchací nádoba je tvořena vertikální odměrnou trubicí tvaru U, jejíž výstupy přecházejí do válcové části, která je nahoře otevřená a do níž je zaústěno...

Zapojení sběrného kolektoru pojistných ventilů na spalovací hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 216116

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hodek Jiří, Pech Jaroslav

Značky: pojistných, kolektoru, spalovací, horák, sběrného, zapojení, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení sběrného kolektoru pojistných ventilů na spalovací hořák. Při provozu chemických zařízení, zejména při provozu zařízení na výrobu uhlovodíků je třeba odvádět úniky z pojistných ventilů a odvádět odluky hořlavých a zdraví škodlivých látek k bezpečné likvidaci také je nutno zabezpečit výměnu pojistných ventilů bez odstavování provozního zařízení. Sběrný kolektor pojistných ventilů je přes střídací ventil propojen střídavě podle nastavení...

Okno z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216115

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kopýtko Walter, Bartoš Otakar, Markvartová Marta, Svoboda Emil, Hájek Miloslav, Riedlová Blanka

Značky: plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci okna pro agresívní a vlhké provozy. Okno sestává z rámů a dvou křidel, z nichž jedno je pevné a druhé vodorovně posuvné. Rám i křídla jsou vytvořena z téhož dutého profilu z plastu s příčným průřezem tvaru písmene L s drážkou, v níž je vsunut vodící profil. Okno může být použito pro stavby chemických agresivních a vlhkých provozů, v zemědělství apod.

Rychločinné přepouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216114

Dátum: 15.06.1984

Autori: Dosoudil František, Jukl František, Matal Oldřich, Panuška Vladimír, Čejka Jiří

Značky: rychločinné, přepouštěcí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru armatur a řešení zařízení, umožňující rychlé uzavření havarovaných sekcí parních generátorů v jaderných elektrárnách se současným přepouštěním zplodin reakce do separačních nádrží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přepouštěcí hrdlo tělesa zařízení je opatřeno válcovým nástavcem, ve kterém je uložena prodloužená část táhla uzávěru pevně spojená s oddělující stěnou přepouštěcího hrdla a opatřená na konci narážkou, přičemž...

Zařízení pro rozprašování paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216113

Dátum: 15.06.1984

Autori: Korenjak Nikolaj Kalistratovič, Novikov Vasilij Vasiljevič, Antoněnko Vladimír Fedorovič, Bobrik Michail Jakovlevič, Beljajev Georgij Alexandrovič, Vološin Gennadij Andrejevič, Pavlenko Boris Andrejevič, Babič Gennadij Vasiljevič, Jacenko Gennadij Andrejevič

Značky: rozprašování, paliva, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozprašování paliva sestává z válcové komory s prostředky pro uvádění proudu vzduchu do rotace a ze směšovací komory pro směšování paliva se vzduchem, přičemž obě komory jsou souosé a jsou spojeny válcovým kanálem. Jím prochází přívodní nátrubek pro přívod paliva, zakončený děrovanou koncovkou. Čelní konec děrované koncovky leží ve vzdálenosti rovné 1 až 3 průměrům směšovací komory před výstupním hrdlem směšovací komory. Do válcové...

Zařízení pro otáčení čtvercových a obdélníkových nábytkových dílců o 90°

Načítavanie...

Číslo patentu: 216112

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kopecký Jan, Ducháček Vlastimil, Tichý Oldřich

Značky: otáčení, čtvercových, zařízení, obdélníkových, dílců, nábytkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém otáčení plochých deskových dílců dopravovaných pomocí dopravníků v přímých výrobních linkách. Podstatou zařízení je hřídel se sadou kotoučů různých průměrů umístěných na zvedatelném rámu společně s podpěrnými kladkami a volně otočným kotoučem, proti němuž je umístěn horní otočný kotouč, který je ovládán pneumatickým válcem. Po najetí dílce do hlídané polohy, zvedne se nosný rám s uvedenými elementy, současně pneumatický...

Zařízení k provádění výběrového smekání cívek pomocí smekacího agregátu na textilních, zvláště pak bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216111

Dátum: 15.06.1984

Autori: Dykast Jaroslav, Buryšek František, Mikulecký Karel

Značky: textilních, smekacího, smekání, dopřádacích, agregátu, pomocí, strojích, zařízení, zvláště, cívek, provádění, výběrového, bezvřetenových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru bezvřetenového předení a řeší problém racionalizace pojezdu smekacího agregátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že smekací agregát je vybaven řídicím centrem pro ovládání smyslu jeho pojezdu a činnosti v závislosti na signálech z testovacího a ověřovacího prostředku. Obor využití se předpokládá na automatických smekacích zařízeních bezvřetenových dopřádacích strojů, na kterých se smekání provádí během nepřetržité...

Zařízení ke spřádání staplových vláken ve spřádacím rotoru se skluzovou stěnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216110

Dátum: 15.06.1984

Autori: Dykast Jaroslav, Tesař Oldřich

Značky: skluzovou, stěnou, staplových, spřádání, zařízení, spřádacím, vláken, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezvřetenového předení a řeší technický problém ukládání vláken na skluzovou stěnou spřádacího rotoru. Ojednocená vlákna přiváděná do rotoru přívodním kanálem ve víku rotoru se usměrňují usměrňovací stěnou separátoru svírající se skluzovou stěnou ostrý úhel 60°, přičemž skluzová stěna je prodloužena oběma směry tak, že na jedné straně zasahuje do vybrání nástavce víka a na druhé straně končí ve vybrání dna rotoru. Vynález lze...

Skleněné oko a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216109

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mrva František, Morávek Jiří, Růžička Václav, Kazda Josef

Značky: způsob, skleněné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skleněného oka pro loutky, vycpaná zvířata, nebo ptáky a způsobu jeho výroby. Tyto skleněné oči se dosud vyráběly ručně navíjením skloviny vhodné barvy z ohříté tyčinky na drát, který posléze sloužil k vytvoření upevňovacího elementu. skleněné oko podle vynálezu se vyrábí lisováním roztavené skloviny ve formě, následujícím odstřižením přelisku, obroušením a vybarvením na zadní straně směsí vhodné barvy a lepidla a/nebo barvy a...

Způsob stanovení objemové hmotnosti ozářených nebo vyhořelých jaderných palivových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216108

Dátum: 15.06.1984

Autori: Medek Jiří, Landsperský Hanuš

Značky: stanovení, ozářených, jaderných, palivových, objemové, hmotnosti, způsob, vyhořelých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rychlé, jednoduché a přístrojově nenáročné stanovení objemové hmotnosti jaderných palivových materiálů po jejich ozáření nebo po vyhoření tak, aby je byla možno provádět dálkově ovládaným způsobem a současně zkrácením pracovní doby nutné pro stanovení snížit riziko z ozáření vysoce radioaktivními palivovými materiály. Uvedeného účinku se dosáhne tím, že ozářený nebo vyhořelý jaderný palivový materiál ve formě úlomků, drti nebo...

Zařízení pro radiální tváření, kupříkladu těles vřetenovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216107

Dátum: 15.06.1984

Autori: Novák Jan, Švercl Josef, Kaláb Zdeněk

Značky: vřetenovitého, zařízení, těles, tvaru, kupříkladu, tváření, radiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru tvářecích strojů, zejména lisovacích a kovacích strojů, a týká se zařízení pro radiální tváření, kupříkladu těles vřetenovitého tvaru, jako jsou rotory a statory jednovřetenových čerpadel. Podstatou vynálezu je stroj sestávající z rámu tvořeného vodicími segmenty a bočnicemi, mezi kterými se po obvodové ploše vodicích segmentů natáčí nosný věnec, ovládaný od pohonu excentrem přes ojnici tak, že vykonává kývavý pohyb. Na...

Zařízení k výrobě těles vřetenovitého tvaru z trubkového polotovaru metodou tváření za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 216106

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kaláb Zdeněk, Švercl Josef, Novák Jan

Značky: vřetenovitého, trubkového, studena, polotovarů, metodou, zařízení, výrobe, těles, tvaru, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru jednovřetenových čerpadel a týká se zařízeni k výrobě rotorů a statorů těchto čerpadel metodou tváření za studena z trubkového polotovaru. Podstatou vynálezu je konstrukční uspořádání tvarovacích čelisti na smykadlech s přímým pohonem a s možností jemného seřízení a středění tvarovacích čelistí. Zařízení umožňuje dále snadnou vyměnitelnost čelistí v širokém rozsahu velikostí. Pracovní zdvih je zajišťován excentrem a je...

Dvoustranné radiolokační zařízení programového vyhodnocování členitosti sypané pláně zakladačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216105

Dátum: 15.06.1984

Autori: Horáček Vladimír, Lužica Štefan, Svoboda Heribert, Kunzmann Rudolf, Vondráček Ferdinand, Hrubý Václav, Ryšťák František

Značky: pláně, sypané, členitosti, vyhodnocování, dvoustranné, zakladačem, programového, radiolokační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné radiolokační zařízení programového vyhodnocování členitosti sypané pláně zakladačem a jeho řízení s kmitočtovou modulací, přepínané pro určování výšky a vzdálenosti prosté nebo vůči vztažné rovině, a snímání profilu terénu i sypané pláně zakladačem. Zařízení je tvořené nosnými rameny upevněnými oboustranně na konci ramene zakladače a nesoucími anténní systémy, anténní kyvné systémy, měřidla úhlu vychýlení ( a nulové polohy anténního...

Zařízení pro pneumatické vytváření prošlupu na tkacím a pletenotkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 216104

Dátum: 15.06.1984

Autori: Jíša Miloslav, Mohelnický Josef

Značky: pneumatické, tkacím, vytváření, prošlupu, stroji, pletenotkacím, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pneumatické vytváření prošlupu na tkacích strojích. Vynález řeší jednoduché, provozně spolehlivé a prostorově úsporné zařízení pro vytváření prošlupu na tkacích strojích, spolupracující S ovládacím ústrojím pro periodické snižování napětí vyvolené skupiny nití osnovy, vhodné zejména pro rychloběžné tkací stroje. Zařízení je vytvořeno nasávací hubicí (21) s podélnou nasávací štěrbinou (22), kolmou na nitě osnovy (2)....

Textilie ve formě propletu, vykazující osnovní pletařskou vazbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216103

Dátum: 15.06.1984

Autori: Votočková Eliška, Kadlus Petr, Kopal Jaroslav, Šimáně Josef, Svoboda Ladislav, Procházka Jan

Značky: formě, propletu, vazbu, osnovní, vykazující, textilie, pletařskou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proplétané textilie, zpevněné alespoň jednou soustavou osnovních nití. Podstatu řešení představuje osnovní pletařská vazba stabilizující proplétaný materiál, jejíž osnovní nitě (4, 5, 6, 7) tvoří očka (20) střídavě ve dvou sousedících sloupcích (l, 2, 3) oček (20) a posunutá pravidelně ob jeden řádek A, B, C oček (20). Rubní spojovací kličky D, E, F, H, J, K pak vážou chytovou kličkou (18) každé očko (20) a to před vytvořením...

Regenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216102

Dátum: 15.06.1984

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

Značky: regenerátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit příčinu únavových lomů trubek regenerátorů zařízení na dělení vzduchu. Tohoto cíle je dosaženo tím, že centrální trubka regenerátoru je spojena nosným mezikusem se střední částí alespoň jednoho dna. Nosný mezikus přitom má tvar koše, který je připojen k hrdlu pro reverzovaná média, nebo tvar rotačního tělesa s otvory, které je připojeno k násypnému hrdlu. Radiální žebra svazku jsou přitom svařena přímo nebo přes...

Způsob extrakční izolace trojmocných lanthanidů a aktinidů z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216101

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rais Jiří, Kadlecová Liběna

Značky: způsob, roztoku, trojmocných, izolace, extrakční, aktinidů, vodných, lanthanidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakční izolace trojmocných lanthanidů a aktinidů z vodných roztoků za přítomnosti metalodikarbolidů. Vynález se týká chemicko-technologické problematiky zpracování kyselých odpadních roztoků procesu Purex s cílem izolace společné frakce lanthanidů a aktinidů z těchto roztoků. Tohoto cíle se dosahuje tím, že uvedené elementy jsou extrahovány rozpouštědlem, ve kterém jsou rozpuštěna dvě extrakční činidla a to dvoudonorové...

Zapojení pro zakončení komunikační sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 215750

Dátum: 15.06.1984

Autor: Smíšek Jiří

Značky: sběrnice, zapojení, zakončení, komunikační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače - spojovací systém. Zapojení řeší zakončení obousměrné asynchronní sběrnice v režimu diagnostiky nebo ladění a v režimu normálního provozu. Řešení se dosahuje rozdělením ovládacího, diagnostického a ladicího panelu na dva konstrukční celky. Jeden celek tvoří deska ovládacích a indikačních prvků s konektorem pro zasunutí desky zakončovacích členů. Druhý celek tvoří deska logiky, zasunutá do konektoru...

Asynchronní motor pro napájení ze zdroje nesinusového napětí a/nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215749

Dátum: 15.06.1984

Autor: Krumpolc Eduard

Značky: asynchronní, motor, proudu, napětí, napájení, zdroje, nesinusového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká asynchronního motoru pro napájení ze zdroje nesinusového napětí a/nebo proudu, opatřeného rotorem s klecí nakrátko, tvořenou tyčemi, uloženými v drážkách svazku plechy rotoru, a kruhy nakrátko, uspořádanými na čelních stranách svazku plechů rotoru. Účelem vynálezu je docílit omezení parazitních účinků proudů vyšších harmonických indukovaných v tyčích klece nakrátko. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením tyčí, které sestávají z...

Regulátor tloušťky natékající vrstvy látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215748

Dátum: 15.06.1984

Autor: Cyprián Karel

Značky: látky, natékající, regulátor, tloušťky, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vyřešení regulátoru tloušťky natékající vrstvy látky ze snadno dostupných prvků a přístrojů. Je tvořen nádobkou, umístěnou mezi zásobníkem natékající látky a pohyblivým pásem, na němž se vytváří žádaná vrstva, nádobka je opatřena nátokovým potrubím s regulačním ventilem ovládaným snímačem s regulátorem hladiny a výtokovým hrdlem se škrticím ventilem.

Způsob chlorace ftalanhydridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215747

Dátum: 15.06.1984

Autor: Kroupa Jaroslav

Značky: ftalanhydridu, chlorace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob chlorace ftalanihydridu roztokem chloranu sodného spočívá v tom, že se do reakční směsi automaticky přivádí roztok chloranu sodného v množství závisejícím na koncentraci volného chloru v reakční směsi. Tato koncentrace se udržuje na konstantní hodnotě a reakce se ukončuje při dosažení hodnoty pH reakční směsi v oblasti 4,2 až 5,0. Produktem je monosodná sůl kyseliny chlorftalové, která slouží jako důležitá surovina pro výrobu...

Způsob přípravy acetylénu pro laboratorní a analytické účely a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215746

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hrubý Miloš, Hrubý Vladimír, Hrubá Alena

Značky: provádění, přípravy, způsobu, zařízení, způsob, analytické, acetylénu, laboratorní, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy acetylénu zejména pro laboratorní a analytické účely reakcí karbidu vápníku a vody, zejména pro stanovení tritia a zařízení k provádění způsobu Účelem způsobu je převedení veškerého vodíku z vody do získaného acetylénu, přičemž získaný acetylén neobsahuje vodu. Karbid vápníku se zahřeje ve vakuu nejméně na 300 °C a po ochlazení na laboratorní teplotu se smíchá jeho stechiometrický přebytek s hydroxidem vápenatým připraveným pro...

Zařízení pro číslicové zobrazení časových funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215745

Dátum: 15.06.1984

Autor: Svoboda Petr

Značky: funkcí, zobrazení, zařízení, časových, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektroniky, zejména zobrazování časových funkcí. Dosavadní způsoby zobrazení číslicově registrovaných funkcí používají oscilografů s vertikálním a horizontálním vychylovacím systémem, přičemž funkce jsou převedeny z číslicové formy, v níž jsou uchovávány v paměti, na analogová napětí. U zařízení podle vynálezu pro zobrazení časových funkcí lze využít televizního přijímače, který je výrobkem masové výroby i spotřeby, jako...

Rotační šoupátko rozvodu dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215744

Dátum: 15.06.1984

Autori: Křivka Jan, Rajchrt Jan

Značky: rotační, spalovacího, rozvodu, dvoudobého, šoupátko, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotačního šoupátka rozvodu dvoudobého motoru. Řeší problém netěsnosti a pomalosti šoupátek, u jiných konstrukcí velké stavební šířky či komplikovanosti pohonu šoupátka. Šoupátko dle vynálezu je tvořeno dvěma válcovými segmenty, které jsou souosé a protiběžné. Sycí kanál motoru je segmenty šoupátka otevírán ve dvou průřezech. Vynález může být využit na vozidlech a dvoudobým motorem. Nejlépe ho charakterizuje obrázek č. 2.

Triethoxysilyl- a diethoxysilylmethylsubstituované aminy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215743

Dátum: 15.06.1984

Autori: Čapka Martin, Rosenberg Ivan, Rmoutil Miroslav, Holý Antonín

Značky: triethoxysilyl, jejich, výroby, diethoxysilylmethylsubstituované, způsob, aminy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou triethoxysilyl- a diethoxysilylmethylsubstituované aminy obecného vzorce (C2H5O)2RlSiR2X(CH3)2, kde představuje R1 methyl- nebo ethoxyskupinu a R2 (CH2)5- nebo (CH2)3C6H4O(CH2)2-skupinu. Tyto nové látky lze vyrobit například adicí triethoxysilanu nebo diethoxymethylsilanu na příslušné nenasycené terc. aminy typu CH2=CH(CH2)3N(CH3)2 a CH2=CHCH2C6H4OCH2CH2N(CH3)2. Reakci lze provádět bez rozpouštědla nebo v aprotickém...

Zapojení obvodu pro eliminaci planých poplachů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215742

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kovářík Oleg, Hruška Jiří, Motejzík Zdeněk, Hejral Josef

Značky: planých, obvodů, zapojení, poplachů, eliminaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro eliminaci planých poplachů pro ústředny elektrické požární signalizace. Zapojení nuluje samočinně signalizační obvody a eliminuje tak plané poplachy, přicházející v delších intervalech po sobě, než je nastavená hodnota. Pro intervaly kratší a skutečný poplach je poplachový signál opožděn jen o dobu reakce hasicích obvodů a malé časové zpoždění. Při poruše paralelní větve nulování pracuje zapojení dále jen s malým zpožděním....

Zapojení pro ovládání vratně pohyblivých hmot, zejména beranu u bucharu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215741

Dátum: 15.06.1984

Autori: Jelínek Rudolf, Harvánek Pavel

Značky: hmot, bucharu, ovládání, zejména, zapojení, vratné, pohyblivých, beranu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládáni vratně pohyblivých hmot, zejména beranu pneumohydraulického bucharu s protiběžnou šabotou, kterým se ovládá zastavení beranu v jeho horní klidové poloze po odrazu z pracovního zdvihu za použití alespoň jednoho snímače zvolené horní klidové polohy beranu, který prostřednictvím logické jednotky ovládá přepínací prvky v tlakovém hydraulickém obvodu zvedacích válců beranu.

Způsob přípravy perlových akrylových kopolymerů vhodných zejména pro výrobu ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215740

Dátum: 15.06.1984

Autori: Musil Václav, Matějíček Alois, Seidl Josef, Krejcar Emil, Šrejber Josef

Značky: výrobu, kopolymerů, perlových, ionexů, vhodných, přípravy, akrylových, zejména, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit tepelný režim suspenzní kopolymerace akrylových monomerů a zaručit technologicky dobře zvládnutelný a plynulý výrobní proces. Dosahuje se toho časovým rozložením tepelného režimu do celé doby kopolymerace, která se tak stává kopolymerací stupňovitou s postupně stoupajícími polymeračními teplotami. Přitom lze celková množství kopolymerů a iniciátoru rozdělit na dvě části a přidat do reakční směsi ve dvou teplotně...

Nástroj na zalisovávanie najmä ložísk do otvorov súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 215739

Dátum: 15.06.1984

Autori: Cingálek Ján, Ondrejovič Anton

Značky: otvorov, najmä, zalisovávanie, nástroj, súčiastok, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné zalisovávanie najmä ložísk do otvorov súčiastok. Uvedeného účelu sa dosiahne nástrojom na zalisovávanie najmä ložísk do otvorov súčiastok, ktorého podstatou je, že na tŕne je prostredníctvom pružných členov uložený dutý lisovací tŕň. Dutý lisovací tŕň má vytvorenú guľovú plochu v mieste dotyku s opiernou plochou nástroja.

Způsob přípravy homogenních stabilních roztoků dianu v epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215738

Dátum: 15.06.1984

Autori: Makovský Leopold, Dobáš Ivan, Starý Stanislav, Rotrekl Bedřich

Značky: způsob, stabilních, homogenních, dianu, epichlorhydrinu, přípravy, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy stabilních skladovatelných roztoků dianu v epichlorhydrinu použitelných jako výchozí složky při syntéze epoxidových pryskyřic. Tyto roztoky se získají přidáváním roztaveného dianu do epichlorhydrinu nebo do roztoku dianu v epichlorhydrinu nižší koncentrace připravovaného roztoku tak, aby molární poměr složek byl 1 : 4,5 až 1 : 12. Přitom teplota směsi nesmí přestoupit 110 (C. Teplota vzniklého roztoku se...

Způsob odstraňování síťovaných polysiloxanů z povrchu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215737

Dátum: 15.06.1984

Autori: Schätz Miroslav, Heidingsfeldová Marta, Prokopová Jitka, Hron Petr

Značky: odstraňování, povrchu, síťovaných, materiálů, polysiloxanů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení snadného odstraňování nežádoucích nánosů nebo zrušení spojů, vytvořených z polysiloxanů. Tohoto účelu se dosáhne tím, že se předmět, opatřený na povrchu síťovaným polysiloxanem, podrobí působení tekuté směsi primárního, sekundárního nebo terciálního aminu s 0,1 až 50 % přísad, sestávajících z hydroxidů alkalických kovů, jejich solí nebo kvarterních amoniových či fosfoniových solí. Vynález je možno použít pro leptání...