Archív za 1984 rok

Strana 91

Spôsob zvýšenia adhézie polyvinylacetátového latexu na polypropylénovú podkladovú tkaninu kobercov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218077

Dátum: 15.06.1984

Autori: Markušovská Elena, Hajdučková Edita, Antoš Kamil, Hodúl Pavol

Značky: polyvinylacetátového, polypropylénovú, kobercov, tkaninu, zvýšenia, spôsob, latexu, podkladovú, adhézie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania podlahových krytín na báze polypropylénu. Rieši spôsob adhézie polyvinylacetátového resp. polyvinylacetátového latexu s obsahom 1 až 5 % vodivých sadzí na polypropylénovú podlahovú tkaninu kobercov tak, že pred nanesením polyvinylacetátového latexu sa pôsobí 1 až 10 %-ným roztokom kyseliny trichlorizokyanurovej v organickom rozpúšťadle, s výhodou v octane etylnatom počas 0,5 až 4 hodín pri teplote 25 až 70 °C.

Pružná nosná plocha pod čalúnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218076

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kukoľ Ladislav, Kuchár Ján

Značky: čalúnenie, plocha, pružná, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spružnenie odpočinkovej alebo sedacej plochy, zabezpečenie zdravotne a hygienicky nezávadného odpočinku, prevzdušnenie čalúnenia a sprístupnenia úložných priestorov odklopením nosnej plochy. Účinok sa dosiahne spojením nosných pásov priečnymi textilnými pásmi, ktoré vytvoria pružnú nosnú plochu schopnú niesť čalúnené vankúše a umožniť ľubovoľné odklápanie za účelom sprístupnenia úložných priestorov.

Insekticídny a fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 218075

Dátum: 15.06.1984

Autori: Wolfshörndlová Jozefína, Varkonda Štefan, Konečný Václav

Značky: insekticídny, fungicídný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticídny a fungicídny prostriedok obsahujúci ako účinnú látku zlúčeninu vzorca (II)

Prípravok na viečkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218074

Dátum: 15.06.1984

Autor: Leinwather Viliam

Značky: prípravok, viečkovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa dotýka pomocného prostriedku pre viečkovanie doma pripravených a konzervovaných rastlinných i živočíšnych potravinárskych produktov alebo poloproduktov odkladaných do normalizovaných typov nádob, pričom prípravkom sa viečko zakladané na nádobu v podstate vzduchotesne uzatvára. Riešením podľa vynálezu sa v porovnaní s obdobnými typmi prípravkov docieli veľmi dlhá životnosť, nízke opotrebovanie, značné prispôsobenie sa k...

Triedička chleba

Načítavanie...

Číslo patentu: 218073

Dátum: 15.06.1984

Autori: Polášek Milan, Palka Pavol

Značky: triedička, chleba

Zhrnutie / Anotácia:

Triedička chleba na triedenie podľa rozmerov vyznačujúca sa tým, že pozostáva z dopravníka (1), nad ktorým je v mieste merania upevnená pohyblivá horná rovinná plocha (5) pre meranie výšky (v), po bokoch je uchytené pevné vedenie (3) a pohyblivá bočná rovinná plocha (4) pre meranie šírky (š), predný snímač (6) a zadný snímač (7) pre meranie dĺžky (d), pričom na konci dopravníka (1) je umiestnená triediaca klapka (8) pre vysúvanie rozmerov...

Spôsob rafinácie roztokov solí od elektropozitívnejších kovových nečistôt a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218072

Dátum: 15.06.1984

Autori: Cempa Štefan, Wagnerová Emília

Značky: roztokov, elektropozitívnejších, zariadenie, uskutočňovanie, solí, rafinácie, kovových, nečistot, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru hutníckej technológie. Jeho podstatou je rafinácia roztokov solí od elektropozitívnejších kovových nečistôt, a je kombináciou elektrolytickej a cementačnej rafinácie v elektrickom poli. Znečistený roztok soli sa elektrolyticky rafinuje pri nízkych hustotách prúdu od 0,01 až do 0,8 A.dm-2 za prídavku cementačného činidla, tvoreného kovovým práškom z menej ušľachtilého kovu ako sú kovové nečistoty, ktoré sa udržujú vo...

Zariadenie pre čerpanie sedimentov z vodných nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 218071

Dátum: 15.06.1984

Autori: Chalabala František, Pál Barnabáš, Bezák Jaroslav

Značky: nádrží, čerpanie, zariadenie, vodných, sedimentov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre čerpanie sedimentov z vodných nádrží najmä obdĺžnikového tvaru s využitím pohyblivého mosta preloženého medzi brehmi vyznačujúce sa tým, že pozostáva z rovného plávajúceho mosta (10) uloženého po celej svojej dĺžke na pontónoch (11) a svojimi koncami opretého medzi pozdĺžnymi bočnými vedeniami (20) prostredníctvom vertikálnych operných valcov (12), ďalej z ťažného ústrojenstva (30) so samonavíjacími pohonmi (31) umiestnenými na...

Zdvíhací mechanizmus plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218070

Dátum: 15.06.1984

Autor: Chalány Michal

Značky: mechanizmus, plechov, zdvihací

Zhrnutie / Anotácia:

Dvíhací mechanizmus plechov, použiteľný najmä u zariadení na odoberanie plechov zo stohu. Riešeným problémom je zjednodušenie a vyľahčenie konštrukcie dvíhacieho mechanizmu plechov so zreteľom na dodržanie, prípadne i zlepšenie spoľahlivosti oddeľovania jednotlivých odoberaných plechov od seba. To sa dosahuje osobitným usporiadaním nadstavca piestnice a tlačnej pružiny v zdvíhacom ústrojenstve odoberacieho zariadenia.

Zvárací prášok pre zváranie vysokolegovaných austenitických chrómniklových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218069

Dátum: 15.06.1984

Autor: Pikna Eduard

Značky: zvárací, zváranie, vysokolegovaných, chrómniklových, austenitických, prášok, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka strojárenskej technológie. Vynález rieši problém vhodného zváracieho prášku pre zváranie vysokolegovaných austenitických chróm-niklových ocelí, najmä jeho zlepšené technologické a metalurgické vlastnosti pri zvýšení produktivity práce. Zvárací prášok je pripraviteľný pretavením z nasledujúcej zmesi: 1,5 až 5 % hmotnostných kremičitého piesku, 25 až 38 % hmotnostných kysličníka hlinitého, 1,5 až 7 % hmotnostných mangánovej rudy...

Spôsob zvárania nehrdzavejúcich ocelí pod tavivom do úzkeho úkosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218068

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mosný Ján, Ehrenstein Elemír, Pikna Eduard

Značky: úkosu, spôsob, oceli, úzkeho, nehrdzavejúcich, zvárania, tavivom

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zváranie nehrdzavejúcich ocelí pod tavivom do úzkeho úkosu s ekonomickým využitím tejto technológie pri zváraní materiálov väčších hrúbok. Tohoto účelu sa dosiahne tak, že na zváranom materiáli sa upravia úkosy tak, že zvarové hrany majú sklon najviac 2°, pričom sa zvára pod tavivom, ktoré je pripravené pretavením zo zmesi: 1,5 až 5 % hmot. kremičitého piesku, 25 až 38 % hmot. kysličníka hlinitého, 1,5 až 7 % hmot. mangánovej...

Automatické uvoľňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218067

Dátum: 15.06.1984

Autor: Zoň Vincent

Značky: automatické, zariadenie, uvoľňovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické uvoľňovacie zariadenie použiteľné najmä pre odoberací koniec prívodného sklzu výliskov, výkovkov alebo odliatkov s osadenou hlavou. Vynález rieši problém zvýšenia spoľahlivosti funkcie odoberacieho zariadenia pri súčasnej minimalizácii jeho výrobných nákladov. To sa dosahuje pomocou osobitne konštruovaného držiaka so skrutkovnicovou drážkou, upevneného na odoberacom konci prívodného sklzu.

Zapojenie pre napájanie jednosmerných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218066

Dátum: 15.06.1984

Autor: Samek Ernest

Značky: napájanie, jednosmerných, zapojenie, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Na striedavé prívody je pripojená kotva cez dva páry tyristorov, pričom sú na oba konce pripojené ešte dva tyristory, ktoré vedú prúd kotvy cez pár diod k striedavému prívodu. Budiace vinutie je rovnako pripojené k sieťovému prívodu cez pár diod a druhým koncom k páru diod vedúcich kotevný prúd.

Spôsob výroby sušeného mlieka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218065

Dátum: 15.06.1984

Autor: Barabáš Ján

Značky: výroby, sušeného, mlieka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby mlieka sušeného s obsahom tuku. Podstatou vynálezu je prídavok monoacylglyceridov, alebo zmesi mono a diacylglyceridov do mlieka po jeho predchádzajúcom tepelnom ošetrení a úprave tukovosti, následná homogenizácia a sprayové sušenie s aglomerizáciou častíc, alebo bez nej. Dosahujú sa lepšie rekonstitučné vlastnosti mlieka a spomalenie hydrolytických a oxidačných zmien mliečneho tuku a tým predĺženie doby...

Ovládací mechanizmus riadiaceho posúvača hydraulických samočinných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218064

Dátum: 15.06.1984

Autor: Polák Štefan

Značky: hydraulických, riadiaceho, ovládací, obvodov, mechanizmus, posúvača, samočinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukcie mechanizmu uvádzajúceho posúvače hydraulických rozvodov, používaných u hydraulických kopírovacích zariadení, do činnosti. Úlohou riešenia je podstatne zjednodušiť celý mechanizmus blokovania kopírovacieho šupátka a tým zhospodárniť výrobu kopírovacích zariadení, ako aj zlepšiť kvalitatívne parametre zariadení. Podstatou vynálezu je uloženie všetkých blokovacích a činných prvkov do osi riadiaceho posúvača, prípadne do...

Spôsob výroby tvarovky z plastickej látky s otočnou prírubou a forma pre uskutočňovanie tohto spôsobu výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218063

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hupka Ladislav, Zahustel Jozef, Konč Juraj, Fázik Anton, Pleva Štefan

Značky: tvarovky, uskutočňovanie, látky, prírubou, forma, spôsobu, plastickej, tohto, spôsob, výroby, otočnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém výroby tvaroviek z plastickej látky s otočnou prírubou, ktorého podstatou je, že pred vystreknutím vlastnej tvarovky sa do formy vloží príruba a po uzatvorení formy sa prevedie vlastné vstrekovanie do vytvorenej dutiny pri čiastočnom obstreknutí vloženej príruby. Možné obory využitia: výroba tohto typu tvaroviek aj z iných materiálov, sklo, kovy. Podstata vynálezu je najlepšie vyobrazená na obr. č. 1 pripojenom k...

Spôsob znižovania koncentrácie kysličníka siričitého v etanolových destilátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 218062

Dátum: 15.06.1984

Autori: Čapla Igor, Wild Jozef

Značky: znižovania, siřičitého, etanolových, koncentrácie, spôsob, kysličníka, destilátoch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka potravinárstva. Rieši sa ním znižovanie koncentrácie kysličníka siričitého v etanolových destilátoch, hlavne ovocných a vínnych. V etanolových destilátoch sa oddeľuje kysličník siričitý destiláciou na rektifikačnej kolóne, pričom z hlavy odchádza SO2 a aldehydy. Proces sa uskutočňuje pri vysokom refluxnom pomere. Podstatná časť etanolu s vodou odchádza ako destilačný zvyšok. Obsah kysličníka siričitého v destilačnom zvyšku sa...

Jadrová kŕmna zmes pre teľatá so zastúpením močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218061

Dátum: 15.06.1984

Autor: Blaho Rudolf

Značky: močoviny, jadrová, kŕmna, teľatá, zastúpením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jadrovej kŕmnej zmesi pre odchov teliat v období do veku 90 dní. Účelom vynálezu je zníženie podielu drahých extrahovaných pokrutinových šrotov v kŕmnych zmesiach. Podstatou vynálezu je zaradenie močoviny do jadrových kŕmnych zmesí v množstve 0,5 až 0,6 %, ktorým sa obsah extrahovaných pokrutinových šrotov môže znížiť z terajších 20 - 25 % na 15 až 16 %.

Pohonná jednotka rotačných zdrojov elektrickej energie osobných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218060

Dátum: 15.06.1984

Autor: Urda Michal

Značky: elektrickej, rotačných, osobných, energie, jednotka, vozňov, pohonná, zdrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom prihlášky vynálezu je pohonná jednotka, používaná pri skúškach osobných vozňov na simulovanie prevádzkovej činnosti elektrickej výzbroje vozňa počas jeho státia na opravárenskom stanovišti. Ide o pripojenie motora pohonnej jednotky na rotačný zdroj elektrickej energie, bez demontáže zdroja z vozňa. Pohonná jednotka pozostáva z podvozku na dvoch kolesách, jednosmerného motora, polohovacieho mechanizmu a prevodu. Prevod umožňuje zmenu...

Spôsob zamedzenia zelenania údenárských výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218059

Dátum: 15.06.1984

Autor: Izák Štefan

Značky: výrobkov, zelenania, údenárských, spôsob, zamedzenia

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa spôsob zamedzenia zelenania údenárskych výrobkov prídavkom vápnika do diela udenice. Vápnik ako inhibítor xantínoxidázy, ktorá podmieňuje v mäsovom výrobku tvorbu peroxidu vodíka, ktorý je bezprostrednou príčinou vzniku zeleného pigmentu, potlačuje uvedenú enzýmatickú reakciu, čím zabraňuje tejto farebnej vade udeníc. Vápnik sa dôkladne vmieša do diela udenice vo forme mliečňanu vápenatého v množstve 250 až 500 mg %.

Zapojenie vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218058

Dátum: 15.06.1984

Autor: Gáborík Anton

Značky: lanové, vyhodnocovacieho, súboru, zabezpečovacieho, zapojenie, zariadenia, vleky, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia univerzálneho vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky, u ktorého sa rieši reprodukovateľnosť pri výrobe, jednoduchá diagnostika a signalizácia poruchových stavov pri zachovaní vysokej spoľahlivosti a stability parametrov zabezpečovacieho zariadenia. Zapojenie vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky pozostáva zo svoriek 1, 2 pre pripojenie k...

Univerzálny homokinetický kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: 218057

Dátum: 15.06.1984

Autor: Turanský Dušan

Značky: univerzálny, homokinetický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie konštrukcie a výroby univerzálneho homokinetického kĺbu a súčasne zväčšenie uhla výkyvu hriadeľov, ktoré kĺb spája. Uvedený účel sa dosahuje tým, že k obidvom hriadeľom (1, 2), ktoré kĺb spája, je svojím jedným koncom pružne pripojený zhodný počet pák (4). Svojimi druhými koncami sú páky (4) spojené medzi sebou do dvojíc pomocou guľového čapu (5) a puzdra (6). Páka (4) je v mieste pripevnenia k hriadeľu (1, 2)...

Zariadenie pre rozrezávanie profilových plechov, najmä vlnitých plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218056

Dátum: 15.06.1984

Autori: Telecký Ľudovít, Ďurčík Vladimír

Značky: vlnitých, plechov, najmä, rozrezávanie, zariadenie, profilových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém kvalitného rozrezávania profilových plechov do hrúbky steny 4 mm. Podstata vynálezu spočíva v tom, že bolo zhotovené prenosné zariadenie pozostávajúce z rozbrusovacej píly s elektromotorom, pričom sa dá voliť výška rezu podľa hrúbky rezaného materiálu.

Spôsob čistenia odpadových anorganických kyselín znečistených fenolom a jeho derivátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218055

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hässler Jozef, Filák Mirek

Značky: znečištěných, čistenia, derivátmi, anorganických, odpadových, kyselin, spôsob, fenolom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia anorganických kyselín znečistených fenolom a jeho derivátmi je využiteľný v rôznych chemických výrobách, kde tieto kyseliny ako nevyužiteľný odpad sú vypúšťané do odpadových vôd. Podstata vynálezu spočíva v reakcii znečisťujúcich fenolických látok s formaldehydom a močovinou za vzniku fenolformaldehydových živíc, ktoré sú v príslušných kyselinách nerozpustné a z roztoku je ich možné oddeliť sedimentáciou niektorým zo známych...

Odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218054

Dátum: 15.06.1984

Autor: Bednář Jiří

Značky: spojka, odstredivá

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá spojka vhodná ako rozbehová spojka motorových vozidiel. Účelom vynálezu je zabezpečiť prenos vysokých výkonov pri dodržaní plynulého a mäkkého záberu. Uvedeného účelu sa dosiahne odstredivou spojkou, u ktorej nosná časť 6 čeľustí 1 tvaru pásika ohnutého do oblúka sústredeného s priemerom záberovej plochy 9 bubna 3 spojky je prichytená na závesnú časť 7 čeľuste 1. Závesná časť 7 čeľuste 1 je tvorená bočnými stenami 11 opatrenými...

Spôsob inhibície a/alebo retardácie autokondenzačných reakcií formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218053

Dátum: 15.06.1984

Autori: Bobok Ján, Macho Vendelín, Komora Ladislav

Značky: inhibície, retardácie, formaldehydu, spôsob, reakcií, autokondenzačných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob inhibície alebo retardácie autokondenzačných reakcií formaldehydu, zvlášť dôležité pri výrobe diolov až polyolov (pentaerytritol, trimetylolpropán, neopentylglykol ap.) kondenzáciou formaldehydu s aldehydmi C2 až C20 a/alebo ketónmi C3 až C20 pri teplotách 0 až 150 °C (30 až 60 °C) sa uskutočňuje kyslík obsahujúcim plynom (samotný kyslík, vzduch, ozón ap.) a/alebo povrchovoaktívnych látok, najmä s odpeňovacím účinkom, prípadne tiež za...

Snímač teploty pre ovládanie technických zariadení budov v závislosti na vonkajších klimatických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218052

Dátum: 15.06.1984

Autor: Potoček Karol

Značky: snímač, klimatických, budov, teploty, technických, zariadení, ovládanie, podmienkach, vonkajších, závislosti

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšiť snímanie pôsobenia všetkých rozhodujúcich činiteľov vonkajších klimatických podmienok z hľadiska tepelnej techniky na stavebný objekt a tým súčasne umožniť zvýšenie hospodárnosti prevádzky technických zariadení budov, ako sú ústredné vykurovanie a klimatizácia. Uvedeného účelu sa dosiahne vhodným usporiadaním dvoch elektrických teplomerov, z ktorých prvý teplomer je umiestnený v dutej uzatvorenej guli mimo obvodovej...

Spôsob zvýšenia charakteristík supravodivého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218051

Dátum: 15.06.1984

Autori: Moroz Jelena Alexandrovna, Savickij Jevgenij Michajlovič, Michajlov Boris Petrovič, Kružliak Ján, Jefimov Jurij Vladimirovič

Značky: charakteristik, spôsob, zvýšenia, supravodivého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia charakteristík supravodivých materiálov, vytvorený cestou difúzneho žíhania, v tavenine cínu alebo zliatiny cínu s meďou pocínovanej nióbovej fólie a nióbovej fólie alebo drôtu legovaného do 3 hmotnostných percent zirkónia, hafnia alebo titanu, vyznačujúci sa tým, že nióbová fólia alebo drôt sa podrobí vnútornej oxidácii anodickou cestou v 0,5 až 3 percentnom vodnom roztoku kyseliny fosforečnej pri napätí 3 až 6 V . cm-1 po dobu...

Bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216331

Dátum: 15.06.1984

Autori: Polouček Eduard, Handlíř Karel, Lyčka Antonín, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Boček Vladimír, Nádvorník Milan

Značky: chromové, bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester, způsob, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci -olefinů, především ethylenu. Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny bis(cyklahexyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové obecného vzorce [(C6H11)(C6H5)2SiO]2CrO2 a způsobu a podmínek její přípravy konverzí cyklohexyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo...

Kapalinou chlazený pístový spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216330

Dátum: 15.06.1984

Autor: Lecnar Josef

Značky: kapalinou, spalovací, pístový, motor, chlazený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinou chlazeného spalovacího motory s chladicím prostorem pro chlazení válce a hlavy válce, kde dochází ve vrchní části chladicího prostoru k vypařování chladicí kapaliny a pára vystupující z chladicího prostoru parním potrubím kondenzuje v kondenzátoru, ze kterého je chladicí kapalina vedena přes kondensační potrubí zpět do chladicího prostoru. Podstatou vynálezu je rozdělení chladicího prostoru mezistěnou na předehřívací s...

Způsob úpravy mezery válců při nánosování výztužných materiálů na víceválcových kalandrech

Načítavanie...

Číslo patentu: 216329

Dátum: 15.06.1984

Autori: Jabůrek Jiří, Večeřa Ivan, Chytil Oldřich

Značky: válců, nánosování, mezery, víceválcových, výztužných, úpravy, způsob, kalandrech, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob úpravy mezery válců při nánosování výztužných materiálů na víceválcových kalandrech, zejména při výrobě pneumatik, při nastavení počátečních hodnot velikostí mezery mezi válci. Jako výztužný materiál je možno použít textilní, skelnou nebo kovovou osnovu. Změny obvodové rychlosti válců víceválcových kalandrů se měří snímačem rychlosti. Naměřené hodnoty se vedou přes regulační soustavu, která stavěcími impulsy upravuje mezeru...

Opálové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216328

Dátum: 15.06.1984

Autor: Honců Zdeněk

Značky: opálové

Zhrnutie / Anotácia:

Opálové sklo, vyznačené tím, že obsahuje tyto základní složky v množství, uvedeném v hmotnostní koncentraci: kysličník křemičitý 40 až 78 % kysličník hlinitý 1 až 10 % kysličník sodný a draselný 9 až 25 % a to buď jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci fluoridy 0,50 až 7 % sírany 0,02 až 2 %.

Způsob výroby velkoplošných konstrukčních dílců, zejména nábytkových

Načítavanie...

Číslo patentu: 216327

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kudlička František, Potštejnský Josef, Berger Vladimír, Martinka Jiří

Značky: výroby, konstrukčních, velkoplošných, způsob, nábytkových, dílců, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby velkoplošných konstrukčních dílců, zejména nábytkových z poddimenzních přířezů nebo pořezového odpadu: Navržený způsob výroby je použitelný z výhodou ke zhodnocování malorozměrových přířezů nebo pořezového odpadu z dřevotřískových , pazdeřových, pilinotřískových konstrukčních desek, z laťovek, překližek nebo i z rostlého dřeva, a to většinou v nábytkářském průmyslu, kde se tento malorozměrový odpad dosud nezpracovával, tedy...

Bezkontaktní polarizovaný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 216326

Dátum: 15.06.1984

Autor: Srb Stanislav

Značky: bezkontaktní, systém, polarizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkontaktní polarizovaný systém, vyznačený tím, že začátek prvého záznamového vinutí (11) prvého feritotranzistoru (1) je připojen jednak na prvý vstup (01) systému, jednak na začátek (901) budícího vinutí neutrálního relé (9), zatímco konec prvého záznamového vinutí (11) prvého feritotranzistoru (1) je připojen na konec prvého záznamového vinutí (31) třetího feritetranzistoru (3), přičemž začátek prvého záznamového vinutí (31) třetího...

Jednoduché zařízení pro přesné odměřování dávkovaných tekutých chemických přísad do záměsové vody při výrobě stavebních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216323

Dátum: 15.06.1984

Autor: Žert Vlastimil

Značky: chemických, zařízení, výrobe, přesné, záměsové, směsi, odměřování, tekutých, dávkovaných, jednoduché, stavebních, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutá chemická přísada je načerpána do odměrné nádoby až po úroveň přelivné hrany. Přebytek odteče zpět do zásobní nádrže. Přesné nastavení odebíraného množství chemických přísad se provádí ponořením násoskového potrubí do různé hloubky pod konstantní hladinu v dávkovací nádrži. Tekutá přísada je nasávána při růtoku záměsové vody známým ejektorem, ve kterém se obě tekutiny dokonale promísí před vstupem do mísícího ústrojí. Nastavení přesné...

Zařízení pro dělení knedlíkových šišek na plátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216322

Dátum: 15.06.1984

Autori: Bednář Ladislav, Novotný Jaroslav

Značky: dělení, knedlíkových, šišek, zařízení, plátky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dělení knedlíkových šišek, na plátky, vyznačené tím, že se skládá z kotoučových nožů (1), přestavitelně uložených na hnaném hřídeli (2), kde hnaní hřídel (2) je točně uložen v rámu (3) zařízení, ve kterém je déle točně uložen hnaný hřídel (4), na kterém jsou přestavitelně ve směru osy tohoto hřídele (4) uloženy náboje (5), se kterými jsou pevně spojena lopatková kola (6), jejichž lopatky jsou umístěny proti mezerám mezi...

Zařízení k nanášení vrstvy fluidisovatelnými prášky posypem v elektrostatickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 216321

Dátum: 15.06.1984

Autor: Vlček Vladimír

Značky: zařízení, elektrostatickém, fluidisovatelnými, nanášení, posypem, vrstvy, prášky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nanášení vrstvy fluidisovatelnými prášky posypem v elektrostatickém poli slouží zejména k povrchové úpravě elektronických součástek vytvarovacími epoxidovými prášky. Posypová komůrka je zavěšena pery k základně pod cyklonem a je vybrována elektromagnetem. Asi v polovině posypové komůrky je vodorovně uložena záchytná mřížka na níž se udržuje konstantní vrstva posypového prášku, indikovaná vrtulovým čidlem. Ta zabraňuje pronikání...

Zapojení pro automatickou regulaci jasu jasových značek vkládaných do televizního obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216320

Dátum: 15.06.1984

Autor: Špunda Jan

Značky: zapojení, obrazů, televizního, značek, vkládaných, regulaci, jasových, automatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou regulaci jasu jasových značek vkládaných do televizního obrazu, vyznačené tím, že první vstupní svorka (1) zapojení je spojena se signálovým vstupem (61) obvodu (6) doplnění jasové značky a se vstupem obvodu (4) měření charakteristické veličiny videosignálu, jehož výstup je spojen se vstupem upravujícího zesilovače (5), jehož výstup je spojen s řídicím vstupem (63) obvodu (6) doplnění jasové značky, přičemž jeho...

Zařízení k aretaci tělesa vijáku podávacího zařízení nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 216319

Dátum: 15.06.1984

Autori: Svatý Vladimír, Prášil Vladimír

Značky: zařízení, aretaci, tělesa, podávacího, nitě, vijáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k aretaci tělesa vijáku podávacího zařízení nitě a řeší problém spolehlivého zajištění polohy vijáku. Podstata zařízení k aretaci tělesa vijáku podávacího zařízení nitě, u kterého je nit ukládána na alespoň jeden šroubový válec rotačně uloženým křídlem, spočívá v tom, že je tvořeno nejméně jednou opěrkou doléhající k povrchu závitu šroubového válce a upevněnou na rámu podávacího zařízení.

Zapojení pro řízení automatického provozu hořáků na plynná a tekutá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216318

Dátum: 15.06.1984

Autori: Machalík Ludvík, Kriegler Adolf

Značky: hořáku, zapojení, řízení, provozu, automatického, paliva, plynná, tekutá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro řízení automatického provozu hořáků na plynná a tekutá paliva, zaručující spolehlivou funkci ve všech provozních podmínkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vstup komparátoru je připojena snímací elektroda plamene a na vstupy převodníku úrovní jsou připojeny termostaty. Výstupy převodníku úrovní, časovače a komparátoru jsou připojeny na vstupy vyhodnocovacího obvodu. První výstup vyhodnocovacího obvodu je...

Zdroj referenčního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216317

Dátum: 15.06.1984

Autori: Machalík Ludvík, Punčochář Josef

Značky: napětí, referenčního, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zdroje referenčního napětí s operačním zesilovačem s ochranou proti nežádoucí saturaci. Zdroj referenčního napětí je podle vynálezu určen zejména pro přesné stabilní zdroje referenčního napětí pro napájení citlivých obvodů, které musí pracovat spolehlivě v širokém rozmezí teplot, dále pro napájení čidel s vysokou citlivostí, např. pro přesné měření teploty, magnetického pole, osvětlení, tlaků, záření atd., kde přesnost...