Archív za 1984 rok

Strana 90

Obal bázickej elektródy na zváranie a naváranie ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214613

Dátum: 01.07.1984

Autor: Ševár Štefan

Značky: elektrody, oceli, naváranie, zváranie, bázickej

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata obalu bázickej elektródy na zváranie a naváranie ocelí, obsahujúceho 15 až 22% hmotnostných kazivca a 6 až 13% hmotnostných rutilu, podľa vynálezu spočíva v tom, že sa skladá z 32 až 45% hmotnostných dolomitu a vápenca, pričom percentuálny hmotnostný pomer dolomitu a vápenca je 1 ku 8 až 13, zo 6 až 13% hmotnostných legujúcich zložiek, ktorými sú ferochróm, feromolybdén, ferovanád, pričom ich vzájomný percentuálny hmotnostný pomer je...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214609

Dátum: 01.07.1984

Autori: Palčo Štefan, Staroň Jozef, Eichner Alexander

Značky: výroby, spôsob, magnézie, slinutej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyslu vyrábajúceho žiaruvzdorné materiály z prírodného magnezitu. Účelom vynálezu je zníženie spotreby energie a zjednodušenie technologického procesu, pri prepracovaní produktu hydropyrolýzy chloridu horečnatého na slinutú magnéziu. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že po rozpustení horečnatej suroviny v kyseline chlorovodíkovej a termickom rozklade roztoku sa vzniklý produkt, ktorým je kysličník horečnatý, žíha pri teplote...

Zaťažovacie zariadenie kruhovej skúšobnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214607

Dátum: 01.07.1984

Autor: Baška Ivan

Značky: kruhovej, zaťažovacie, skúšobnej, dráhy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zaťažovacie zariadenie kruhovej skúšobnej dráhy je určené na skúšanie roznych vzorkov konštrukcií vozoviek, diaľníc a letiskových ploch, zabudovaných na skúšobnej dráhe. Podstata riešenia podla vynálezu spočíva v tom, že zaťažovacie zariedenie pozostáva z nosnej hviezdice, ktorá je otočne uložená pomocou velkorozmerových ložisiek na dutom stredovom čape, pričom každé rameno hviezdice má upravené konzoly, v ktorých je klbovo uložený priečnik, v...

Regulačný autotransformátor pre reguláciu a stabilizáciu napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214606

Dátum: 01.07.1984

Autor: Samek Ernest

Značky: reguláciu, napätia, regulačný, stabilizáciu, autotransformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný autotransformátor pre reguláciu a stabilizáciu nap(tia, vyznačujúca sa tým, že má dva polovodičové prvky (3) napr.tyristory alebo tranzistory v antiparalelnom zapojení zaradené v sérii s hlavným vinutím /1/ pre reguláciu magnetizačného prúdu.

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214605

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zlacký Alojz, Kováčová Klára, Lichvár Milan, Zeman Svatopluk, Kováč Jozef, Fridrich František

Značky: výroby, 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spracovania, matečných, lúhov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob spracovania matečných lúhov, odpadajúcich z výroby 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, a obsahujúcich dusičňan sodný, dusitan sodný, voľný formaldehyd a prípadne i produkty formozačných a N-Mannichových kondenzácií, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z piatich stupňov, pri čom prvým stupňom je okyselenie matečných lúhov kyselinou dusičnou na pH 4 až 0, s výhodou 2 až 1, pri teplotách 50 až 100 °C, s výhodou pri...

Způsob výroby kysličníku hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 214545

Dátum: 29.06.1984

Autori: Markalous František, Najmr Stanislav, Marek Tibor, Pálka Ján

Značky: způsob, výroby, horečnatého, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt způsob, jak odstranit zbytky dusičnanových iontů z filtračního koláče hydroxidu hořečnatého. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se k hydroxidu hořečnatému získanému nitrátovým postupem přidá organická látka schopná redukční reakce s anorganickými nitráty, jako jsou cukry, alkoholy nebo organické kyseliny, a tato směs se kalcinuje při teplotě nad 200°C.

Způsob přípravy rozpustného preparátu acetylcholinesterázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214543

Dátum: 29.06.1984

Autori: Zabranský Josef, Marhoulová Jiřina

Značky: acetylcholinesterázy, způsob, přípravy, preparátu, rozpustného

Zhrnutie / Anotácia:

Mozková tkáň se homogenizuje při teplotě 10 až 20°C v organickém rozpouštědle rozpouštějícím lipidy, poté se nerozpustný zbytek zůstávající po homogenizaci v roztoku oddělí, šetrně vysuší a ze získané sušiny se uvolní acetylcholinesteráza působením vodného roztoku 0,05 až 10% neionogenního kondenzačního produktu lipidického alkoholu s etylénoxidem obecného vzorce C16H33(OC2H4)nOH, kde n je v průměru 16. Acetylcholinesterára se izoluje z tohoto...

Způsob objektivního hodnocení barviv a pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214542

Dátum: 29.06.1984

Autor: Komínek Václav

Značky: barviv, pigmentů, hodnocení, objektivního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je metoda k objektivnímu hodnocení barviv a pigmentů, spočívající v měření absorpčních nebo transmisních spekter na transparentní fólii ze silikonového kaučuku, v němž je barvivo nebo pigment rozpuštěno nebo dispergován.

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214541

Dátum: 29.06.1984

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: práškovitých, kalcinaci, materiálů, zařízení, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškovitých materiálů, především cementářské surovinové moučky před jejím slínováním v dalším agregátu, nejčastěji v rotační peci, při suchém způsobu výpalu cementářského slínku. Přívodní kanál plynů od rotační pece je veden podél šachty výměníku směrem na horu nad úroveň zaústění do šachty, pak svisle dolů a obloukem k šachtě výměníku, do níž je zaústěn tangenciálně, spodní stěnou šikmo dolů...

Hydroizolační kompozitní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214540

Dátum: 29.06.1984

Autori: Vachuda Jiří, Pichrt Aleš, Štepita Matej

Značky: hmota, hydroizolační, kompozitní

Zhrnutie / Anotácia:

Provádění hydroizolací nánosem tenkých vrstev modifikované silikátové hmoty na bázi cementu v pastovitém stavu. Podstata účinku spočívá v reakci funkčních skupin polymeru, z kterého je vytvoře na vodní disperze, s alkalickými ionty pojiva, čímž vznikají ve vodě rozpustné a nebotnající sloučeniny.

Zařízení pro obracení kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214554

Dátum: 29.06.1984

Autor: Rožnovský Josef

Značky: kroužků, zařízení, obracení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obracení kroužků nádob z horizontální polohy osy do vertikální a opačně zvedacím mechanismem pomocí závěsu s okem a podložkou pro zavěšení kroužku a trámci s kolíkem pro uložení kroužku je určeno pro kotlárny, kalírny a těžké obrobny. Je vhodné zejména pro usnadnění uložení kroužků při rýsování, obrábění, tepelném zpracování, sestavování a svařování, zejména větších rozměrů a hmotností.

Zapojení feritové paměti s potlačením parazitních kapacitních proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214552

Dátum: 29.06.1984

Autor: Štefl Jiří

Značky: zapojení, proudu, feritové, potlačením, parazitních, kapacitních, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky, zejména paměti číslicových zařízení. Vynález řeší problém potlačení parazitních kapacitních proudů ve výběrových vodičích feritových pamětí s maticovým výběrem. Podstata vynálezu spočívá v definování potenciálů na nevybuzených vodičích feritové paměti pomocí spínacího obvodu, řízeného signálem pro rozlišení čtení a zápisu, čímž je dosaženo bezpečného uzavření diod maticového výběru u proudově...

Katalyzátor pro přípravu organických esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214550

Dátum: 29.06.1984

Autori: Novrocík Jan, Stratilová Jana, Fiala Miroslav, Malík Miloš, Růžičková Dana

Značky: přípravu, katalyzátor, esterů, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro přípravu organických esterů, zejména ftalátových a jiných změkčovadel. Jeho podstatou je, že je tvořen aktivovaným filtrovatelným gelem na bázi TiO2.xH2O, který se připraví hydrolýzou kyselého vodného roztoku titanylsulfátu, s výhodou z výroby titanové běloby, za varu. Vysrážený hydrolyzát se odfiltruje, promyje se vodou, načež se provede jeho aktivace varem v roztoku alkalického louhu o koncentraci minimálně 35...

Zařízení ke zvlákňování vysokoviskozních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214549

Dátum: 29.06.1984

Autori: Fallada Miroslav, Pávek Václav, Blažek Jiří

Značky: vysokoviskozních, zařízení, kapalin, zvlákňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zvlákňovací blok podle vynálezu je lehký, snadno montovatelný a sestává z filtrační ho kompletu a zvlákňovací trysky. Komplet zvlákňovací trysky je řešen jako část separátně oddělitelná od filtračního kompletu. Komplet zvlákňovací trysky je vytvořen pouzdrem, do něhož se vkládá tryska se středovým otvorem, profilové těsnění a víko s pojistným kroužkem. Filtrační komplet je přichycen k filtrační části jedným závitem středového šroubu, který má...

Montážní zařízení zvlákňovacích bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214548

Dátum: 29.06.1984

Autori: Fallada Miroslav, Blažek Jiří, Havelka Miloslav

Značky: zařízení, zvlákňovacích, montážní, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření kompletu na sebe navazujících přípravků pro základní montážní úkony se zvlákňovacími bloky, jako je přenášení předehřátých zvlákňovacích bloků, pneumatické zvedání pro spodní montáž bloků do rozvodných větví, utahování a povolování dlouhým provozem, teplotou a tlaky "zapečených" závitů a tím snížení namáhavosti těchto úkonů a zvýšení bezpečnosti obsluh. Montážní zařízení sestává z montážního přípravku, kliky a...

Kontaktní zařízení pro heterogenní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214547

Dátum: 29.06.1984

Autori: Šimon Zdeněk, Navrátil František, Holéci Ivan

Značky: systémy, zařízení, heterogenní, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontaktního zařízení pro heterogenní systémy s otáčivou vrstvou tuhých částic. Zařízení se skládá z válcovité komory, která je opatřena potrubím pro přívod a odvod zpracovávaných fází a tryskami pro přívod lehčí fáze a dále otáčivým dnem, nad jehož střední částí je ukončeno potrubí pro přívod kondenzované fáze. Na tomto otáčivém dnu mohou být pevně uchyceny kolíčky.

Zařízení pro výrobu objemových přízí s vlasem, hladkých nebo efektních, z nekonečných chemických vláken a nebo v kombinaci se staplovými přízemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232458

Dátum: 15.06.1984

Autor: Tallman Karel

MPK: D02J 3/02, D02G 3/34

Značky: efektních, staplovými, chemických, přízemi, kombinací, výrobu, zařízení, vlasem, nekonečných, hladkých, vláken, přízí, objemových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu efektních objemových přízi s vlasem z nekonečných chemických vláken. Toto zařízení zahrnuje přívod vláken se samostatnými brzdami příze, k vytváření napětí jednotlivých přiváděných přízí nebo svazků nekonečných vláken, s vedením přízí ve vodicích očkách a nástroj opatřený drsným povrchem. Podstata vynálezu tkví v tom, že drsným povrchem je opatřena plocha čela otočného kotouče. Výhodným provedením je to, že...

Mechanizmus pre prestavovanie vretena s leštiacim kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218100

Dátum: 15.06.1984

Autor: Chobot Emanuel

Značky: mechanizmus, kotúčom, leštiacim, prestavovanie, vřetena

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prestavovacieho mechanizmu umožňujúceho presné nastavovanie vretena s leštiacim kotúčom. Mechanizmus pozostáva z telesa, v ktorom je otočne uložená samosvorná závitovka opatrená ručným kolesom. Teleso je pevne pripojené ku skrini leštiacej jednotky, v ktorej je v prednom a zadnom ložisku otočne uložené vreteno na konci opatrené leštiacim kotúčom, pričom predné a zadné ložisko je upevnené v prednom a zadnom ložiskovom telese...

Vertikálna batéria s ochranou ponorných vibrátorov pred mechanickým poškodením

Načítavanie...

Číslo patentu: 218099

Dátum: 15.06.1984

Autor: Makovíny Peter

Značky: vibrátorov, poškodením, mechanickým, batéria, ochranou, ponorných, vertikálna

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikálna batéria s ochranou ponorných vibrátorov pred mechanickým poškodením vyznačujúca sa tým, že na rozprestierači (3) sú umiestnené snímače polohy (4) po nosných vibrátorov (1), ktoré spínajú prívod elektrickej energie k náhonu pojazdu rozprestierača (3).

Spôsob kontinuovanej výroby vodného roztoku hydroxidu vápenatého a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218098

Dátum: 15.06.1984

Autori: Bobok Ján, Kordík Jozef, Ilavský Ján, Paľo Ondrej, Vidovenec Ján, Vanko Milan

Značky: výroby, kontinuovanej, spôsob, vodného, zariadenie, hydroxidů, roztoku, uskutočňovanie, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby vodných roztokov hydroxidu vápenatého s presnou a stabilnou koncentráciou, ktorá sa vyžaduje pre mnohé technologické procesy, najmä pre kondenzácie aldehydov na metylolalkány, ako je napríklad pentaerytritol. Podstatou vynálezu je realizácia viacstupňovej výroby s doladením požadovanej koncentrácie v poslednom stupni, pričom v procese prípravy sa uskutočňuje aj mechanické rozdružovanie väčších prítomných častíc a...

Spôsob výstupkového hlbinného dobývanie úžitkových nerastných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 218097

Dátum: 15.06.1984

Autori: Zahoranský Gejza, Mašlej Štefan

Značky: surovin, dobývanie, výstupkového, hlbinného, spôsob, nerastných, užitkových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výstupkového hlbinného dobývania úžitkových nerastných surovín. Rieši problém zníženia zásob viazaných v pilieroch, čím sa zvýši výrubnosť ložiska a rieši zvýšenie kapacity ťažobného komína na začiatku dobývania. Pri tomto spôsobe sa nad ťažobným obzorom dobývaného priestoru ponecháva jediná súvislá vrstva, ktorá je stropným ochranným pilierom ďalšieho dobývacieho priestoru nižšieho ťažobného obzoru a do tejto vrstvy sa vyrazia ťažobné...

Prenosný škrobomer na meranie škrobnatosti zemiakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218096

Dátum: 15.06.1984

Autori: Bohony Pavol, Baráth Ondrej

Značky: prenosný, škrobomer, škrobnatosti, zemiakov, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosný škrobomer na meranie škrobnatosti zemiakov meraním objemu kvapaliny, napr. vody, vytlačenej zemiakmi, pozostávajúci zo zhora otvorenej nádoby, napr. valcovitého tvaru, ktorá je vo vnútri pre delená horným dnom, vyznačujúci sa tým, že na hornú plniacu časť a spodnú odmernú komôrku v hornom dne (4) je vsadená zvislá prepadová rúrka (3) siahajúca pod vrchný otvor nádoby (1) a spájajúca plniacu časť (5) s odmernou komôrkou (7) opatrenou v...

Proporcionálny redukčný tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 218095

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mancovič Milan, Brindziar František, Ochodnický Vladimír, Baráni Vladimír

Značky: ventil, proporcionálny, tlakový, redukčný

Zhrnutie / Anotácia:

Proporcionálny redukčný tlakový ventil s valcovým odstupňovaným šupátkom axiálne pohyblivo uloženým vo valcovej odstupňovanej dutine telesa s dvoma pracovnými hranami, ktoré v statickej polohe oddeľujú priestory vetiev tlakovej, redukčnej a odpadovej, pričom silové pôsobenie na šupátko od veľkosti redukovaného tlaku hydraulickej kvapaliny v redukčnej vetve proti účinku riadiacej sily vyvodenej na šupátko prostredníctvom tyčky elektromagnetu, je...

Ultrazvukový veľkoplošný ponorný žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 218094

Dátum: 15.06.1984

Autori: Martinus Vladimír, Nemec Ján

Značky: veľkoplošný, ponorný, ultrazvukový, žiarič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie súborov ultrazvukových meničov s požadovanou vyžarovacou plochou. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým veľkoplošným ponorným žiaričom, ktorého podstatou je, že je tvorený aspoň dvomi ultrazvukovými žiaričmi pevne uchytenými na nosníku. Nosník je v hornej časti opatrený závesom a v dolnej časti opierkami.

Spôsob izolácie butylciničitých zlúčenín z alkylácie cínu alebo chloridu ciničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 218093

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rattay Vladimír, Kizlink Juraj

Značky: zlúčenín, alkylácie, cíničitého, chloridů, cínu, spôsob, izolácie, butylciničitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob izolácie butylciničitých zlúčenín z alkylácie cínu alebo chloridu ciničitého s prvotným oddelením tetrabutylcínu v prostredí alkoholu tak, že na zmes ostatných butylciničitých zlúčenín z alkylácie sa pôsobí alkalickými soľami kyseliny octovej. Získané acetáty sa delia ďalej destilačne tak, že zo zmesi sa oddelí dibutylcínacetát a v destilačnom zvyšku zostane tributylcínácetát.

Spôsob výroby tekutého pepsínového syridla z bravčových žalúdkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218092

Dátum: 15.06.1984

Autori: Krčál Zdeněk, Herian Karol, Rosinec Jozef, Jelšík Anton, Brezáni Pavol

Značky: pepsínového, tekutého, syridla, žalúdkov, výroby, bravčových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyššie využitie surovín pri výrobe tekutého pepsínového syridla, ktoré sa používa k enzymatickému zrážaniu mlieka pri výrobe čerstvých a mäkkých syrov. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím celých výrezov bravčových žalúdkov, v mieste s červeným sfarbením sliznice. Tieto sa po pomletí rozpúšťajú v kyslom roztoku o pH 1 až 3 za prídavku 1 až 5 % chloridu vápenatého. Po rozpustení sa pridajú konzervačné látky a 2 až 6 % chloridu...

Spôsob výroby N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218091

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mrva Bohumír, Jaras Albert

Značky: výroby, spôsob, n-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)morfolínu reakciou morfolínu s 1,2,2,2-tetrachlóretylformamidom v organických rozpúšťadlách alebo reakciou morfolínu s reakčným roztokom vzniknutým reakciou chloralu a formamidu, nasledujúcou reakciou vzniknutého chloralformamidu, bez jeho izolácie s tionylchloridom v organických rozpúšťadlách. Na viazanie vznikajúceho reakčného chlorovodíka sa použijú pevné alebo práškovité...

Zapojenie na voľbu regulácie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218090

Dátum: 15.06.1984

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, volbu, teploty, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je voľba náročnej cyklickej i automatickej regulácie teploty s možnosťou časového spínania. Podstata vynálezu spočíva v tom, že druhý prepínací kontakt druhého relé je pripojený k piatemu dielu prepínača a piaty diel prepínača je pripojený k druhému regulátoru teploty.

Spôsob výroby granulovanej močoviny so zvýšenou pevnosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 218089

Dátum: 15.06.1984

Autori: Jäger Lubomír, Marek Tibor, Nedvěd Josef, Ústí Nad Labem, Hegner Pavel, Švoňava Marián, Pálka Ján, Kohút Ján, Harmaniak Ivan, Bartoš Vladimír

Značky: částic, granulovanej, výroby, močoviny, pevnosťou, zvýšenou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby granulovanej močoviny so zvýšenou pevnosťou častíc na základe pridávania 0,2-3 % hm. močovinoformaldehydového kondenzátu priamo do taveniny, pred granuláciou.

Spôsob stanovenia obsahu látok s teplotou varu do 300 C

Načítavanie...

Číslo patentu: 218088

Dátum: 15.06.1984

Autor: Zemanová Eva

Značky: teplotou, stanovenia, látok, obsahu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu, stanovenia obsahu látok s teplotou varu do 300 °C, typu aldehydov, ketónov, esterov, alkoholov a olefínov v metylalkohole, ktorého podstata spočíva v tom, že sa na 1 objemový diel skúmaného metylalkoholu pôsobí 0,1 objemovým dielom roztoku salicylaldehydu a 2 objemovými dielmi koncentrovanej kyseliny sírovej po dobu 40 až 80 minút, s nasledujúcim kolorimetrovaním a/alebo fotometrovaním vzniklej zmesi, majúcej teplotu...

Kvapalné hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 218087

Dátum: 15.06.1984

Autori: Liptáková Veronika, Juhás Milan, Teren Ján, Nádvorník Róbert, Lúčanský Dušan

Značky: hnojivo, kvapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalné hnojivo vhodné najmä pre mimokoreňovú - foliárnu výživu rastlín, obsahujúce horčík, síru, dusík a prípadne tiež draslík, vápnik, stopové prvky, vitamíny, rastové regulátory a farbivo obsahujúce v 100 hmotnostných dieloch finálneho produktu: 2,5 až 24,9 hmotnostných dielov síranu horečnatého, 0,5 až 24,9 hmotnostných dielov močoviny.

Zariadenie na kontinuálne meranie hrúbky stien vytláčaných plastických rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 218086

Dátum: 15.06.1984

Autori: Fogltanc Martin, Osuský Marián, Mojto František, Hupka Ladislav, Krivošík Tomáš, Konč Juraj, Trúchly Marián, Šugra Pavol, Szabó Pavol, Petráš Peter, Sáraz Jozef

Značky: hrúbky, meranie, vytláčaných, zariadenie, stien, kontinuálně, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne meranie hrúbky steny vytláčaných plastických rúr. Účelom vynálezu je kontinuálne meranie hrúbky steny rúr z plastov vyrábaných vytláčaním. Tento účel spĺňa zariadenie, ktoré pozostáva z ložiska, nosnej časti, držiaka snímača s nosičom a ovládania reverzačného chodu. Zariadenie je znázornené na obr. 1. Možno ho využiť pri výrobe rúr z plastov na zabezpečenie kontroly hrúbky steny rúr v pozdĺžnom i priečnom smere.

Spôsob prípravy polyvinylacetátovej disperzie na povrchovú úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 218085

Dátum: 15.06.1984

Autori: Molda Emil, Kuka Igor, Waradzin Walter, Buday Mikuláš, Oravec Eduard

Značky: povrchovú, přípravy, disperzie, sklenených, polyvinylacetátovej, úpravu, spôsob, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy polyvinylacetátovej disperzie odolnej voči koagulačným účinkom katiónaktívnych látok používaných v technológii povrchovej úpravy sklených vlákien. Spôsob spočíva v emulznej polymerizácii vinylacetátu v prítomnosti alkylpolyetylénglykoléteru, alkylpolyetylénglykoléterfosfátu sodného a hydroxietylcelulózy.

Spôsob výroby komplexnej manganatozinočnatej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 218084

Dátum: 15.06.1984

Autori: Viskup Ján, Frajšták Pavol, Hutár Eduard, Vaňo Juraj, Macko Jozef

Značky: komplexnej, výroby, etylénbisditiokarbamidovej, spôsob, manganatozinočnatej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby komplexnej manganatozinočnatej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej s vysokou stabilitou reakciou amónnej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej s manganatými a zinočnatými soľami anorganických kyselín vo vodnom prostredí. Reakcia prebieha pri teplotách 20 až 50 °C za postupného zmiešavania jednotlivých reakčných komponentov v časovom intervale prevyšujúcom 30 minút a vzniknutý produkt, ktorého viac ako 50 % tvoria častice...

Spôsob prípravy anhydridu kyseliny jantárovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 218083

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hrnčiar Pavol, Šraga Ján

Značky: spôsob, jantárovej, kyseliny, anhydridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy anhydridu kyseliny jantárovej na báze anhydridu kyseliny maleinovej. Podstata vynálezu spočíva v selektívnej hydrogenácii uhlík - uhlík dvojitej väzby, konjugovanej s dvomi karbonylovými skupinami na čiastočne dezaktivovanom Raneyovom nikli ako katalyzátore pri teplote miestnosti a atmosferickom tlaku v prostredí aprotického rozpúšťadla. Vynález môže byľ využitý ako pre priemyselnú produkciu, tak aj laboratórnu prípravu...

Polyesterová predimpregnovaná sklenená rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: 218082

Dátum: 15.06.1984

Autori: Lukáčová Jozefína, Valentovič Jozef, Rakús Jozef, Bednář Alois

Značky: skleněná, rohož, předimpregnovaná, polyesterová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterovej predimpregnovanej sklenenej rohože, ktorá obsahuje vedľa ostatných aditív kopolymér vinylchlorid-propylén ako prísadu zvyšujúcu lesk a rovnomernosť lesku výliskov.

Spôsob výroby kyseliny tereftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 218081

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hronec Milan, Ilavský Ján

Značky: spôsob, tereftálovej, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob oxidácie kyseliny tetereftálovej oxidáciou p-xylénu kyslíkom, vzduchom alebo kyslík obsahujúcim plynom pri teplote 150 až 220 °C pri tlaku 1 až 15 MPa tak, že reakcia prebieha vo vodných roztokoch aromatických monokarboxylových kyselín za katalytického účinku solí prechodných kovov aktivovaných zlúčeninami brómu a v prítomnosti látok, obsahujúcich aspoň jeden atóm dusíka v molekule alebo sa ako katalyzátory používajú...

Kazeta na prepravu dýhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218080

Dátum: 15.06.1984

Autor: Oroszlán Tibor

Značky: súborov, dýhových, kazeta, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je mechanizácia a automatizácia výroby tvarových preglejok, vylúčenie pracovníkov z rizikového a zdraviu škodlivého prostredia a zníženie ich fyzickej námahy. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že v uzavretom ráme kazety sú umiestnené prepážky, v ktorých sú v hornej a dolnej stene rámu urobené drážky po celej dĺžke. Kazety môžu byť ešte opatrené v strede prepážok vybraniami pre zasúvanie dýhových súborov do kaziet.

Zariadenie na plnenie dýhových súborov do kaziet

Načítavanie...

Číslo patentu: 218079

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mozola Peter, Pálenský Zdeněk, Oroszlán Tibor, Surma Ján

Značky: súborov, dýhových, plnenie, kaziet, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom spôsobu a zariadenia podľa vynálezu je zmechanizovanie a automatizovanie operácií pri lisovaní tvarových preglejok. Umožňuje sa príprava dýhových súborov mimo priestoru lisovne, čím sa odstraňujú výpary z lisovne a tým sa zároveň zvyšuje hygiena a bezpečnosť práce. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že dýhové súbory sa poskladajú a zasúvajú pomocou zasúvadla do kaziet, ktoré sa posúvajú o jednu prepážku pomocou vertikálneho podávača až do...

Zariadenie na zasúvanie dýhových súborov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218078

Dátum: 15.06.1984

Autori: Pálenský Zdeněk, Surma Ján, Mozola Peter, Oroszlán Tibor

Značky: zariadenie, hotových, súborov, dýhových, zasúvanie, vysúvanie, výliskov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vylúčenie ručnej obsluhy pri vkladaní, zasúvaní a vysúvaní dýhových súborov do lisu, čo zároveň zvyšuje produktivitu práce, bezpečnosť a hygienu pri práci a znižuje spotrebu elektrickej energie. Uvedeného účelu spôsobu a zariadenia podľa vynálezu sa dosiahne tým, že dýhové súbory sa dopravujú k lisom v špeciálnych kazetách, ktoré sa posúvajú a zasúvajú do úrovne káps plniaceho zariadenia a pomocou zasúvadiel sa zasúvajú do...