Archív za 1984 rok

Strana 87

Koncentrační kolektor slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 224171

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jaška Karel, Nábělek Bohumil, Hajfler Jaroslav, Malý Miroslav, Černý Jaroslav

Značky: koncentrační, kolektor, slunečního, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrační kolektor slunečního záření s lineární Tresnelovou čočkou soustřeďující sluneční záření na absorbér o účinné délce odpovídající účinné délce této čočky, vyznačující se tím, že absorbér /2/ je uložen přestavitelně posuvně podél roviny /3/ kolmé k lineární Fresnelově čočce /1/ a obsahující její fokální přímku /5/, přičemž řídicí křivkou posuvného uložení je kružnice /k/ se středem /S/ ležícím mezi lineární Fresnelovou čočkou /1/ a...

Koreček rypadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224170

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hora Jiří

Značky: rypadla, koreček

Zhrnutie / Anotácia:

Koreček rypadla tvořený pláštěm a bandáží s břitem opatřeným zuby, jehož boční část bandáže je předkloněná o úhel předklonění ? , který svírá boční hrana bandáže se spojnicí osy čepu bandáže a osy kolesa, vyznačený tím, že břit čela (7) bandáže (3) je tvořen dvěma symetrickými úseky s osou symetrie v podélné ose (9) kolesa (1), přičemž tyto úseky svírají s příčnou osou (8) kolesa (1) ostrý úhel.

Úsporná sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224169

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šafek Miroslav, Peterka Milan, Šafková Ludmila, Rehbergerová Gabriela, Polanský Alois

Značky: sušička, prádla, úsporná

Zhrnutie / Anotácia:

Úsporná sušička prádla sestávajícím ze dvou nosných stěn mezi které je napnuta prádelní šňůra vyznačená tím, že nosné stěn jsou tvořeny topnými sendvičovými stěnami /1/ mající jednu stěnu vytvořenu elektrickou topnou folii /2/ s kterými jsou otočeny k sobě a spojeny tyčovými prvky /3/

Zařízení pro tvarování fólií u vertikálních hadicových balicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224168

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hyský Miloš

Značky: zařízení, vertikálních, strojů, tvarování, balicích, hadicových, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke tvarování fólií obalového materiálu u vertikálních hadicových balicích strojů, které sestává z přírub a tvarovacího límce z plastické hmoty, vyznačené tím, že horní část límce tvoří ramena (2) a kovový výměnný segment (4), připevněný k vnitřní válcové dutině (3) ramen (2), ve spodní části ramen (2( jsou kovové výměnné klopy(5a) a (5b), připevněné ke kovové vložce (1) a upínací přírubě (9), přičemž náběhové hrany klopy (5a) i (5b)...

Spôsob výroby zmesných peroxidov a/alebo zmesí peroxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224167

Dátum: 01.07.1984

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín, Mojžiš Teodor, Smejkal Václav, Glevitzký Edmund, Tribulík Ján, Porubský Juraj, Rusina Miroslav

Značky: zmesných, spôsob, peroxidov, výroby, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zmesných peroxidov a/alebo zmesí peroxidov obecného vzorca (str. 17), vyznačujúci sa tým, že do vodného roztoku peroxidu alkalického kovu alebo zmesi peroxidov alkalických kovov sa pridávajú súčasne alebo jednotlivo pretržite, polopretržite alebo kontinuálne aspoň dve rôzne látky obecného vzorca R´COX a/alebo R´´ OCOX a organické rozpúšťadlo, alebo opačne, do zmesi aspoň dvoch rôznych látok obecného vzorca R´COX a/alebo R´´ OCOX a...

Zapojení k automatickému měření doby trvání a velikosti roznětného impulsu roznětnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 224166

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bielecki Bohdan, Moravec Jaromír, Krejčí František, Matyšťák Lubomír

Značky: zapojení, automatickému, impulsů, velikostí, roznětného, trvání, měření, roznětnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k automatickému měření doly trvání a velikosti roznětného impulsu především důlně bezpečných roznětnic.

Stĺp regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 224165

Dátum: 01.07.1984

Autor: Vavro Rudolf

Značky: zakladača, regálového, stĺp

Zhrnutie / Anotácia:

Stĺp regálového zakladača, pozostávajúci z dvoch navzájom rovnobežne usporiadaných profilových nosníkov, na ktorých príruby sú pripojené bočné steny stĺpa ako aj vodiace lišty pre vozík zdvihu regálového zakladača, vyznačujúci sa tým, že tieto vodiace lišty (4) sú upevnené na vonkajších okrajových častiach prírub (2) aspoň jedného profilového nosníka (1) prierezu "I" stĺpa regálového zakladača

Zariadenie na mazanie ložísk bez potreby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224164

Dátum: 01.07.1984

Autor: Viskup Vladimír

Značky: ložísk, mazanie, elektrickej, potreby, energie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na mazanie ložísk bez potreby elektrickej energie, vhodného pre ťažké stroje a zariadenia, pracujúce so zotrvačníkom, ktoré majú pri výpadku elektrickej energie dlhý dobeh, počas ktorého dochádza ku zadretiu klzných ložísk. V súčasnosti majú ťažké stroje a zariadenia mazanie klzných ložísk riešené čerpadlami s pohonom elektromotorom. Pri výpadku elektrickej energie dochádza k prerušeniu dodávky mazacieho média do...

Způsob výroby velkoplošných laťovek plášťovaných tenkou dřevotřískovou deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224163

Dátum: 01.07.1984

Autori: Červík Miloš, Větrovský Vladimír, Falta Vratislav, Kavalír Jan

Značky: tenkou, dřevotřískovou, plášťovaných, způsob, výroby, velkoplošných, laťovek, deskou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby velkoplošných laťovek plášťovaných tenkou dřevotřískovou deskou vycházející z třídění a formátování latí a z lisování plášťů na laťovkový střed, vyznačující se tím, že za neustálého tlaku působícího kolmo ke směru podélných os latí se z obou stran přilepí na kontinuální koberec latí tenké, dřevotřískové desky, opatřené na stranách přivrácených k latím lepidlem a po vytvrzení lepidla se pevně spojená slož formátuje.

Odsávací zařízení pro termické odjehlování strojírenských součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224162

Dátum: 01.07.1984

Autor: Oždian Bedřich

Značky: odsávací, zařízení, součástí, strojírenských, odjehlování, termické

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací zařízení pro termické odjehlování strojírenských součástí vyznačené tím, že sestává ze sacího tělesa (7) napojeného na sací potrubí (2) a opatřeného kruhovými otvory v horní i dolní stěně, které je umístěno s minimální vůlí na pracovní komoře (4), uzavřené přítlačným talířem (5), přičemž mezi spodní stěnou sacího tělesa (7) s kruhovým otvorem a spodním okrajem pracovní komory (4) je vytvořena sací štěrbina.

Ochranná izolační hmota pro potrubí a úložná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224161

Dátum: 01.07.1984

Autori: Doležal Vladimír, Vondráček Petr Csc, Schätz Miroslav

Značky: izolační, potrubí, úložná, ochranná, zařízení, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná izolační hmota pro potrubí a úložná zařízení ve tvaru pásů nebo manžet ze zesítovaného ethylen-propylenového kopolymeru, podrobená jednosměrné orientaci protažením za tepla a ochlazením, vyznačující se tím, že zesíťovaný ethylen-propylenový kopolymer je zesíťován vinyltriethoxysilanem za použití peroxidického radikálového iniciátoru.

Způsob beztřískového odstraňování vnější mikrovrstvy železných povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224160

Dátum: 01.07.1984

Autori: Petrášek František, Steinbach Milan

Značky: odstraňování, mikrovrstvy, způsob, beztřískového, železných, povrchu, vnější

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob beztřískového odstraňování vnější mikrovrstvy železných povrchů, předem očištěných a odmaštěných, vyznačený tím, že na železný povrch se působí vodným roztokem peroxodvojsíranu amonného (NH4)2 S2O8 o koncentraci 10 až 40 % a teplotě 20 až 60° C.

Válečkový dopravník plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224159

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kocour Václav, Koláček Jaroslav, Gavula Ferdinand

Značky: válečkový, dopravník, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Válečkový dopravník plechů, tvořený dopravními válečky, mezi nimiž je vytvořeno pevné pokrytí s vybráními, ve kterých jsou uložena ramena zvedacích stolů připevněných na nosných rámech, jejichž dolní konce jsou upevněny na rámu zvedacího zařízení vyznačený tím, že ve střední části každého nosného rámu (1) je vytvořen můstek (8) s příčnými žebry (7), které v horní zvednuté poloze zvedacích stolů (3) zakrývají vybrání pevného pokrytí (4)...

Způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 224158

Dátum: 01.07.1984

Autori: Krtil Josef, Biheller Jan, Mikoláš Petr, Řezáč Jan, Bor Jan, Stříhavka Vladimír

Značky: biosorbentů, způsob, rostlin, zpevněného, obsahujícího, telomových, biomasu, aktivace

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas za účelem dezaktivace vody od směsi štěpných produktů. Zatím není známý účinný způsob čištění vody od směsi štěpných produktů. Dosavadní stagnace v tomto oboru není způsobena jenom rozdílnou sorpční afinitou samotných radionuklidů. Radionuklidy jsou v daném případě odvozeny od více než deseti prvků, a to z velké většiny naprosto...

Guĺový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: 224157

Dátum: 01.07.1984

Autor: Turanský Dušan

Značky: guĺový

Zhrnutie / Anotácia:

Guĺový kĺb pozostávajúci z guĺovej panvy, guĺového krúžku a čapu, kde guĺový krúžok je uložený v nedelenej guĺovej panve, vyznačený tým, že guĺový krúžok /2/ se skladá z dvoch polovíc, oddelených v rovine idúcej cez os otvoru /3/, v ktorom je uložený čap /4/.

Spôsob prípravy chromogénneho škrobu pre detekciu izoenzýmov alfa amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224156

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zemek Juraj, Kuniak Ľudovít

Značky: amylázy, škrobu, chromogénneho, izoenzýmov, spôsob, detekciu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy chromogénneho škrobu pre detekciu izoenzýmov alfa amylázy, vyznačený tým, že zemiakový škrob sa v prvom stupni sieťuje v 0,1 mol hydroxide sodnom pri teplote 15 až 25 °C po dobu 18 až 24 h za použitia epichlórhydrínu v množstve 0,03 až 0,1 % počítané na hmotnosť suchého škrobu a za súčasného použitia elektrolytu s výhodou síranu sodného a/alebo octanu sodného v množstve 30 až 50 % počítané na hmotnosť suchého škrobu, načo sa v...

Zařízení na oddělování výlisku od vtoku ve formách na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224155

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hubený Josef

Značky: oddělování, výlisků, vtoku, formách, plasty, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na oddělování výlisků od vtoků přímo ve formě, vyznačující se tím, že hříbek (4), posuvně uložený v desce (10) je přitlačován do dělící roviny formy vtokovou deskou (6), čímž na jedné straně částečně překrývá výlisky (3), na druhé straně uzavírá vtokovou soustavu pro vtok (9), současně je hříbek (4) posuvně uložen na vytrhávači vtoku (5) a ze strany vyhazování výlisku podepřen vyhazovači (8), z druhé strany uzavřen vtokovou deskou (6),...

Spôsob automatického riadenia protikoróznej ochrany výrobných aparátov proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224154

Dátum: 01.07.1984

Autori: Podhradský Milan, Hečko Jozef, Beran Jaroslav

Značky: proti, riadenia, protikoróznej, korózii, automatického, spôsob, aparátov, výrobných, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatického riadenia ochrany výrobných aparátov proti korózii vo vodných roztokoch s použitím systému pre sledovanie korózie elektrochemickými metódami a systému ovládania regulačných orgánov vyznačený tým, že systém pre kontrolu prerušovane, podľa nastaveného programu signalizuje, či odchylka, potenciálu indikačnej elektródy, ustálená alebo neustálená, vyvolaná po nemennej, trvale nastavenej dobe katodickej polarizácie, vykonanej...

Zapojení pro rozdělování toku plynných médií do paralelních potrubních větví

Načítavanie...

Číslo patentu: 224153

Dátum: 01.07.1984

Autori: Urban Antonín, Voborský Zdeněk

Značky: médií, větví, zapojení, rozdělování, plynných, potrubních, paralelních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozdělování toku plynných médií do paralelních potrubních větví, zejména při automatické regulaci teplotního režimu regenerátorů, dosahující minimální celkové tlakové ztráty v cestě vstupního vzduchu do páru regenerátorů, kdy automatickým regulátorem ovládaný regulační orgán, s výhodou klapka uspořádaná v potrubí pro vstupní vzduch do každého ze všech párů regenerátorů, je přestavován s cílem, aby alespoň jedna ze všech klapek byla...

Konštrukčné dosky so zníženou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224152

Dátum: 01.07.1984

Autor: Nagy Vojtech

Značky: zníženou, konštrukčné, dosky, hmotnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčné dosky so zníženou hmotnosťou z menej hodnotných sortimentov dreva a iných lignocelulózových materiálov, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z plástov priečne narezaných zo zlepených profilovaných dosák, orientovaných kolmo na rovinu povrchu krycieho materiálu.

Filtrační lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 224151

Dátum: 01.07.1984

Autori: Topolánek Alois, Hampl Ivo

Značky: filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační lis vyznačený tím, že je vytvořen pevnou nosnou deskou (1), kterou suvně procházejí nosné tyče (2) filtračních desek (3), které jsou vzadu opatřeny po nich suvnými filtračními deskami (3) a pevně k nim připojenou opěrnou deskou (6), a vpředu jsou spojeny s tahovým zařízením.

Pásový vůz pro přepravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215587

Dátum: 01.07.1984

Autori: Husák Robert, Borovička Vladimír, Jeřábek František

Značky: prepravu, materiálů, pásový, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce pásového vozu pro přepravu sypkých materiálů zejména na povrchových dolech a řeší problém natáčení předávacího a nakládacího výložníku spolu s celou horní otočnou stavbou při zajištění minimální vzdálenosti nakládacího výložníku nad terénem, když je tento v pracovní poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k volnému konci nakládacího výložníku je přes vyrovnávací vozík otočně připojen podpěrný, housenicový podvozek...

Páteřní dlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 215562

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čech Oldřich, Beznoska Stanislav, Hrubý Ivan, Lukáš Jaroslav

Značky: páteřní, dlaha

Zhrnutie / Anotácia:

Páteřní dlaha, vyznačená tím, že je tvořena podélným tělesem (1), které je napříč podélné osy opatřeno radiálním prohnutím o poloměru 40 až 60 mm a na každém konci je upravena trojúhelníková sestava (2) tří závitových otvorů a ve střední části řada závitových otvorů (3) pro operační šrouby.

Kaskádový magnetický aktivátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 223800

Dátum: 01.07.1984

Autori: Rejdák Zdeněk, Otradovec Vlastimil, Andrs František, Hokynář Otakar

Značky: kaskádový, aktivátor, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Kaskádový magnetický aktivátor vody sestávající z trubice z neferomagnetického materiálu tvaru spirály opatřené na každém závitu, na společně spojnici, na protilehlých stěnách, zdrojem magnetického pole, vyznačující se tím, že trubice (1) je uložena v ochranném obalu (6) vytvořeném z diamagnetické látky, který je opatřen na vnější straně kovovým obalem (7).

Ovládací mechanismus středicího ozubu ucpávačky odpichového otvoru vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 223799

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vlček Ladislav, Jedelský Jaroslav

Značky: otvorů, mechanismus, odpichového, ovládací, ozubu, vysoké, středicího, ucpávačky

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací mechanismus středicího ozubu ucpávačky odpichového otvoru vysoké pece, vyznačený tím že příchytka (1) středicího ozubu (2) ucpávačky je spojena s koncem nejméně jednoho řetězu (3) jehož druhý konec je připevněn k oku (4) pevně uchycenému k válci (5) dolní pohybové části (6) ucpávačky.

Zařízení ke stabilizaci podtlaku v mléčném okruhu potrubních dojicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223798

Dátum: 01.07.1984

Autori: Budín Jiří, Haberle Jiří, Kopal Vladimír, Plášil Jan, Kotrč Bohumír

Značky: dojicích, okruhu, zařízení, strojů, stabilizaci, podtlaku, potrubních, mléčném

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stabilizaci podtlaku v mléčném okruhu potrubních dojicích strojů, opatřených sběrnou nádobou, připojenou na mléčné a podtlakové potrubí, které je rozděleno neméně do dvou větví, vyznačené tím, že první větev (1´) mléčného potrubí (1) je připojena přes trojcestný kohout (3) a trubku (4} na sběrnou nádobu (5), nad níž je upravena ve druhé větvi (1) vyrovnávací nádoba (6), dále propojena jednak podtlakovou trubkou (12} s rozvodem...

Zapojení řadiče mokroprogramově řízeného procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223797

Dátum: 01.07.1984

Autori: Janda Petr, Zapletal Zdeněk

Značky: zapojení, řízeného, mokroprogramově, procesoru, řadiče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řadiče mikroprogramově řízeného procesoru, vyznačující se tím, že na vstup registru (6) konstanty a první vstup přepínače (2) výstupů paměti je připojen výstup (110) lichých adres řídicí paměti (1) a na druhý vstup přepínače (2) výstupů paměti je připojen výstup (120) sudých adres řídicí paměti (1), přičemž výstup (21) přepínače (2) výstupů paměti je přiveden na vstup registru (3) z obvodů latch a na vstup prvního registru (4)...

Snímač pro indikátor průtoku kapalin, zejména mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223796

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kubát Stanislav, Roganský Jozef

Značky: kapalin, snímač, průtoku, indikátor, zejména, mléka

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač pro indikátor průtoku kapalin, zejména mléka, vyznačený tím, že snímací komora (5), opatřená kapacitním čidlem (10) je propojena jednak vstupním otvorem (4) s přívodní komorou (2) nebo hadicí (l), jednak kalibrovanými otvory (7) nebo nejméně jednou svislou štěrbinou v přepážce (6) s odtokovou komorou (9), přičemž kapacitní čidlo (10) je svým vývodem (15) napojeno na indikátor (16).

Zařízení k uložení dlouhých tlačítek, zejména mezerníků kancelářských a podobných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223795

Dátum: 01.07.1984

Autor: Ducháček Karel

Značky: uložení, dlouhých, podobných, zařízení, tlačítek, kancelářských, zejména, strojů, mezerníků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k uložení dlouhých tlačítek, zejména mezerníků kancelářských a podobných strojů se stavebnicovým uspořádáním spínačů sestávajících ze základny a v ní přestavitelně uloženého přesuvníku opatřeného dříkem, dále opatřených stabilizační tyčí k zabránění naklánění a vzniku šikmých poloh tlačítka, vyznačené tím, že v tlačítku (4) v jeho vnitřním prostoru (7) jsou vytvořeny alespoň tři výstupky (8), z nichž alespoň ve dvou umístěných v...

Vodič nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223794

Dátum: 01.07.1984

Autori: Smítal František, Fučík Bořivoj, Honsová Vera, Uher František

Značky: nitě, vodič

Zhrnutie / Anotácia:

Vodič nití pro podávání nitě pro zesilování úpletu na dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji pro výrobu ponožkového a pod. zboží, který je výkyvně uložen, vyznačující se tím, že na konci vodiče (1) je výkyvně uložena páka (5) spřažená s ovládacím zařízením, přičemž je vzhledem ke zbývající části (2) vodiče výkyvně uložené odpružena tlačnou pružinou (9).

Zpětný kuličkový ventil akumulátoru oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223793

Dátum: 01.07.1984

Autori: Fleischmann Jaroslav, Petrovský Ivan

Značky: zpětný, ventil, oleje, akumulátorů, kuličkový

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný kuličkový ventil akumulátoru oleje, vhodný zejména pro stroje pracující ve vysokých tlakových hladinách, které jsou vybaveny zásobníkem oleje, např. pro turbodmychadla na dálkovou dopravu zemního plynu, sestávající z tělesa ventilu, ve kterém je uloženo dno ventilu s několika otvory, opatřené nálitkem se středovým kanálkem a kuličkou, umístěnou mezi kuželovým dolním sedlem na nálitku dna ventilu a horním sedlem, vytvořeným v dutině...

Zapojenie pamäti vzoriek analógového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223792

Dátum: 01.07.1984

Autor: Lányi Štefan

Značky: analogového, pamäti, vzoriek, signálu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pamäti vzoriek analógového signálu pozostávajúce z oddeľovacieho bloku, k výstupu ktorého je pripojený spínač, spojený s pamäťovým kondenzátorom a s výstupným blokom vyznačujúci sa tým, že ovládacia svorka /c/ spínača /3/ je spojená s výstupnou svorkou /a/ oddeľovacieho bloku /2/ cez zdroj /7/ zatváracieho napätia, ku ktorému je cez väzbový člen /9/ pripojená svorka /8/ vstupu ovládacích signálov, pričom výstupná svorka /b/ spínača...

Zapojení pro ovládání pulsního provozu elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223791

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lorenc Jaroslav, Kouklík Ivo

Značky: ovládání, zapojení, provozu, pulsního, elektromagnetů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání pulsního provozu elektromagnetu pletacího stroje, které obsahuje kondenzátor, vinutí elektromagnetu a první spínací prvek, přičemž paralelně ke kondenzátoru je přes oddělovací diodu napojen první zdroj napětí a dále je tu druhý spínací prvek připojený na druhý zdroj napětí paralelně napojený k vinutí elektromagnetu, vyznačující se tím, že první spínací prvek tvoří dva tranzistory (T4, T5), z nichž první je svojí bází...

Zařízení pro fotostimulaci s lokátorem aktivních bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223790

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sedlák Stanislav, Hrubý Jaroslav

Značky: lokátorem, fotostimulaci, zařízení, bodů, aktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro fotostimulaci s lokátorem aktivních bodů, sestávající ze zdroje lokalizačního signálu, indikátoru změn impedance, generátoru stimulačního signálu, luminiscenční diody, referenční elektrody a aktivní lokalizační elektrody, vyznačené tím, že aktivní lokalizační elektrody /1/ je spojena jednak s prvním přívodem luminiscenční diody /2/ a dále s první výstupní svorkou generátoru /3/ stimulačního signálu a dále s první výstupní svorkou...

Hermetická průchodka pro tesná provedení, zejména pro krdiostimulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223789

Dátum: 01.07.1984

Autori: Banýr Josef, Holeš Zdeněk

Značky: hermetická, krdiostimulátor, zejména, provedení, průchodka, tesná

Zhrnutie / Anotácia:

Hermetická průchodka pro těsná provedení, zejména pro kardiostimulátor, sestávající z kontaktního nástavce nebo plošného kontaktu s propojovacím vodičem a víčka, vyznačená tím, že kontaktní nástavec (1) nebo plošný kontakt (10) s propojovacím vodičem (7) je pomocí pájky (3) připevněn na horní čelo (2) keramického tělíska (6), přičemž spodní čelo (4) keramického tělíska (6) je pomocí pájky (3) připevněno na víčko (5).

Zapojení pro fixaci referenční úrovně napětí s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223788

Dátum: 01.07.1984

Autor: Polívka Jiří

Značky: napětí, referenční, zapojení, fixaci, pamětí, úrovně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro fixaci referenční úrovně napětí s pamětí, které má operační zesilovače s paměťovým kondenzátorem, spínač referenční úrovně a potenciometr zdroje referenčního napětí pro nastavení této úrovně, vyznačené tím, že ke vstupní svorce (6) zdroje vstupního napětí je připojen neinvertující vstup (+) prvního operačního zesilovače (1) s nižším ziskem, k jehož invertujícímu vstupu (-) je připojen výstup druhého operačního zesilovače (2) s...

Diamantový rozšiřovač kořenových kanálků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223787

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novotný Jaromír, Soviar Pavol, Petr Zdeněk

Značky: kořenových, rozšiřovač, diamantový, kanálků

Zhrnutie / Anotácia:

Diamantovaný rozšiřovač kořenových kanálků, vyznačující se tím, že pracovní část (1) opatřená břity (4) je pokryta diamantovým bortem různé zrnitosti.

Zařízení pro měření kapalin dopravovaných tlakovým spádem odsávaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223786

Dátum: 01.07.1984

Autori: Preisler Vlastimil, Šťastný Karel, Talich Stanislav

Značky: měření, odsávaného, dopravovaných, spádem, kapalin, zařízení, vzduchu, tlakovým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření kapalin, dopravovaných tlakovým spádem odsávaného vzduchu, vyznačené tím, že pod příjmovou nádobou (2) kapaliny, do níž je zaústěno podtlakové potrubí (1, 26) přívodu kapaliny, je uspořádána odměrná nádoba (6) s hladinovým měřičem (7), propojená s ní přes průtočný otvor (5), uzavíratelný ventilovým uzávěrem (4), který je spojen s pracovní membránou (20), uspořádanou v membránové komoře (15), jejíž nadmembránový prostor (16)...

Poháněcí stanice pro důlní dobývací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 223785

Dátum: 01.07.1984

Autor: Kalivoda Antonín

Značky: dobývací, důlní, stanice, poháněcí, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Poháněcí stanice pro důlní dobývací stroj, zejména pro uhelný škrabák, sestávající z rámu, pohonu a kotvení, vyznačená tím, že její rám (1) je opatřen vedením (12), v němž je posuvně uložen kotvicí nosník (30), ke každému z jehož konců je připojena patka (31) s alespoň jednou kotvicí stojkou (37) a mezi kotvicí nosník (30) a rám (1) je vřazeno přesouvací zařízení (13).

Závěsný hlavní nosník svislých potrubí pro jámy a šibíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223784

Dátum: 01.07.1984

Autor: Ševeček Jiří

Značky: svislých, závěsný, šibíky, potrubí, jámy, hlavní, nosník

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsný hlavní nosník svislých potrubí pro jámy a šibíky kruhových průřezů, vyznačující se tím, že sestává z dvojice závěsných patek (1), upevněných proti sobě jednou částí v jámovém zdivu (4) a v nich shora zasunutém nosníku (2), zajištěném v obou závěsných patkách (1) spojovacím dílem (3), přičemž závěsná patka (1) je tvořena nejméně dvěma stojnami (11) se soustřednými otvory (111), pevně spojenými s plocháči (12) kratší délky a nosník (2) je...