Archív za 1984 rok

Strana 86

Zařízení pro synchronizaci činnosti hydraulických válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 216061

Dátum: 01.07.1984

Autor: Zasadil Vladimír

Značky: činnosti, válců, synchronizaci, zařízení, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se nazývá "Zařízení pro synchronizaci činnosti hydraulických válců". Týká se oboru hydrauliky. Řeší problém regulace relativní rychlosti pohybu a relativní polohy pístnic pracovních válců hydraulických systémů v průběhu jejich pracovního zdvihu. Předmět vynálezu je zřejmý z obr. 1. Zařízení pro synchronizaci činnosti hydraulických válců podle vynálezu, je vyznačeno tím, že sestává z jednotlivých, hydraulicky navzájem oddělených obvodů,...

Zapojení odpojovače okruhu žárovky důlního osobního svítidla se záchranným vysílačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216060

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lazar Mojmír, Kuchta Zdeněk

Značky: odpojovače, žárovky, osobního, okruhu, zapojení, důlního, svítidla, vysílačem, záchranným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení odpojovače žárovky důlního osobního svítidla se záchranným vysílačem pro vyhledávání zasypaných horníků. Jeho podstata spočívá v tom, že žárovka je připojena ke kladnému pólu akumulátoru svítidla a k jednomu kontaktu vypínače, přičemž je druhý kontakt vypínače připojen prostřednictvím klopného obvodu a pojistky se záporný pólem akumulátoru, zatímco napájecí okruhy klopného obvodu jsou ovládány klíčovacím obvodem,...

Zařízení pro vyfukování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216059

Dátum: 01.07.1984

Autor: Steklík Jaroslav

Značky: zařízení, vyfukování, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyfukování otvorů, zejména slepých, určeného pro vyčištění otvorů bezprostředně před jejich obráběním. Zařízení je upraveno na obráběcích strojích, zvláště numericky či jinak programově řízených. Řeší se problémem automatického, časově bezztrátového vyfukování slepých otvorů znečistěných třískami či jinými nečistotami, pocházejícími od prvotní operace vyvrtání otvoru nebo od jiných obráběcích operací, prováděných v...

Zařízení k montážI přírubového osinkokovového těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216058

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vrba Jaromír, Hoferek Vladimír

Značky: montáži, těsnění, zařízení, přírubového, osinkokovového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k montáži vybraných druhů osinkokovového přírubového těsnění symetrických ke středu přírubového - otvoru čtverec, kruh, kosočtverec, stejnostranný trojúhelník. Účelem vynálezu je soustředit montáž na jedno pracoviště a částečně je zautomatizovat. Účelu se dosáhne tím, že ke standardnímu výstředníkovému lisu se připojí několikastanicový karuselový stůl s krokovacím zařízením spřaženým s pohybem beranu lisu. Pro montáž...

Zapojení rozdílového obvodu s přepínatelným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216057

Dátum: 01.07.1984

Autor: Vrba Kamil

Značky: zesílením, rozdílového, zapojení, obvodů, přepínatelným

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení rozdílového obvodu s přepínatelným zesílením, opatřené invertujícím a neinvertujícím vstupem a výstupem a obsahující operační zesilovač s invertujícím a neinvertujícím vstupem a výstupem, alespoň dvě dvojice spínačů, každý opatřený vstupem, výstupem a řídicím vstupem, řídicí obvod spínačů s alespoň dvěma výstupy, alespoň dvě paralelně řazené sériové kombinace odporů, z nichž každá je tvořena vstupním a zpětnovazebním odporem, dále...

Přestavitelný kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 216056

Dátum: 01.07.1984

Autor: Babák Jan

Značky: kloub, přestavitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku výrobně jednoduchého a funkčně spolehlivého kloubu s velkou únosností oproti zatěžujícímu momentu a s relativně velmi malou diferencí mezi sousedními polohami nastavení. Přestavitelný kloub je tvořen ramenem opatřeným vnitřním a ramenem opatřeným vnějším trochoidním ozubením, přičemž ramena jsou stažena šroubem a maticí s podložkou pro zajištění stability kloubu v bočním směru. Vzájemný krouživý pohyb těchto...

Zapojení čidla nulového proudu reverzačního usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216055

Dátum: 01.07.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: proudu, nulového, čidla, zapojení, reverzačního, usměrňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení čidla nulového proudu reverzačního usměrňovače spočívá v tom, že mezi výstup reverzačního usměrňovače a výstupní svorku měniče je vřazen pracovní odpor čidla, ke kterému jsou připojeny vstupy napěťového komparačního obvodu čidla, jehož výstup je spojen s Řídícími obvody reverzačního usměrňovače.

Rentgenový fotofluoro-radiografický systém s pohyblivou štěrbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216054

Dátum: 01.07.1984

Autor: Slabý Jiří

Značky: štěrbinou, pohyblivou, systém, fotofluoro-radiografický, rentgenový

Zhrnutie / Anotácia:

Fotofluoro-radiografický systém je určen pro lékařskou radiodiagnostiku pomocí snímkování. Rentgenové sekundární záření podstatně snižuje kontrast zobrazení, které je odstraňováno sekundární mřížkou, která však zvyšuje radiační zátěž pacienta. Snímkovací systém s pohyblivou štěrbinou odstraňuje sekundární záření při současné možnosti snížení radiační zátěže. Navrhovaný systém využívá pohyblivý štěrbinový systém s řadou štěrbin vytvořený...

Rentgenka s rotační katodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216053

Dátum: 01.07.1984

Autor: Slabý Jiří

Značky: rentgenka, katodou, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rentgenka je určena pro kruhovou tomografii do rychlého lékařského diagnostického rentgenového tomografu. Rentgenka a rotační katodou odstraňuje dosavadní poměrně dlouhou dobu expozice plošného tomogramu. Rentgenka má kruhovou nepohyblivou anodu, okolo které rotuje katoda, která je uložena na rotačním vakuovém uložení. Napájení katody je realizováno přes rotor katody a vodičem vedeným izolovaně středem rotoru a dále rotačním katodovým nosičem....

Zdrojová souprava, zvláště pro silniční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 216052

Dátum: 01.07.1984

Autor: Kladivo Antonín

Značky: vozidla, zdrojová, zvláště, souprava, silniční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku prosvěcování kontrolní žárovky při rovnosti napětí regulovaného na usměrněném výstupu třífázového generátoru a na svorkách akumulátorové baterie u zdrojových souprav, na kterých je signalizace dobíjení baterie řešena pomocí signalizačního relé. Řešení spočívá v tom, že v obvodu přítažného vinutí signalizačního relé je zařazen zvláštní pomocný tranzistor, který v čase kdy třífázový generátor je přechodné odbuzen, napájí...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého s buzením permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 216051

Dátum: 01.07.1984

Autori: Válka Jiří, Staniček Zdenko

Značky: točivého, elektrického, stroje, magnetický, obvod, buzením, permanentními, magnety

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu elektrického stroje točivého s buzením permanentními magnety opatřeného jhem a vyniklými póly. Účelem vynálezu je docílit vytvoření magnetického obvodu s možným užitím na statoru nebo na rotoru elektrického stroje točivého, uzpůsobitelného jak pro řešení koncepce stroje s radiální vzduchovou mezerou, tak i pro řešení stroje s axiální vzduchovou mezerou při dosažení optimálních výstupních parametrů vlivem...

Způsob oxidace studené katody

Načítavanie...

Číslo patentu: 224200

Dátum: 01.07.1984

Autor: Grossman Jan

Značky: způsob, katody, studené, oxidace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oxidace studené katody pro trubice plynových laserů, vyznačený tím, že chemicky vyčištěná katoda se ve vakuovém prostoru vyhřívá na teplotu 300 až 400°C po dobu nejméně 4 hodiny a poté se podrobí čištění vysokofrekvenčním výbojem v argonu při tlaku max. 15 Pa a stejnosměrným výbojem při tlaku 80 až 100 Pa, a to tak dlouho, až změna, zvýšeného tlaku při opakovaném cyklu je menší než 5 %, načež se provádí oxidace vnitřního povrchu katody...

Přípravek pro oxidaci studených katod

Načítavanie...

Číslo patentu: 224199

Dátum: 01.07.1984

Autor: Grossman Jan

Značky: přípravek, oxidací, studených, katod

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro oxidaci studených katod pro trubice plynových laserů, vyznačený tím, že sestává ze skleněné trubice (1) na jednom konci uzavřené odnímatelnou přírubou (2) a na druhém konci ukončené čerpací trubičkou (3) s nasouvatelnou kovovou zátkou (4) s čerpacími průchody (5), na kterou je nasunuta skleněná trubka (6), vystředěná slídovou přepážkou (7) a ukončená kuželem (S), jejímž středem prochází skleněná trubička (9) s přívodním vodičem...

Způsob automatického svěšování prasat, surových hovězích kůží a jiných podobných břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 224198

Dátum: 01.07.1984

Autori: Horák Petr, Zelinka Karel

Značky: podobných, kůži, hovězích, automatického, způsob, prasat, surových, břemen, jiných, svěšování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob automatického svěšování prasat,surových hovězích kůží a jiných podobných břemen dopravovaných na prostorovém dopravníku, vyznačený tím,že ke svěšování břemen dochází za pohybu dopravníku na zvoleném místě,pod klesající větví prostorového dopravníku pomocí pevné svěšovací vidlice v intervalu daném rychlostí dopravníku a roztečí zavěšených břemen.

Dvouštěrbinová magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 224197

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kocour Jaroslav, Hrdý Čeněk

Značky: dvouštěrbinová, hlava, magnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouštěrbinová magnetická hlava vyznačená tím, že pevně uložená magnetická jádra (20) v levém pouzdru (10) a v pravém pouzdru (11) jsou přitisknuta přes levou a pravou štěrbinovou vložku (31, 32) k středním magnetickým jádrům (40) uloženým volně v rámečku (50) s minimální stranovou vůlí (45), vytvořenou bočními stěnami (55) v rámečku (50) a bočními plochami (47) středních magnetických jader (40), přičemž střední magnetická jádra (40) jsou svými...

Nenávratná paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 224196

Dátum: 01.07.1984

Autori: Berkeš Fridrich, Melec Ladislav

Značky: paleta, nenávratná

Zhrnutie / Anotácia:

Nenávratná paleta z viacvrstvovej vlnitej lepenky alebo z kombinácie viacvrstvovej vlnitej lepenky a hladkej lepenky tvorená nosnou plochou opatrenou podpernými nožičkami, vyznačujúca sa tým, že podperné nožičky /2/ majú v priečnom reze tvar rovnoramenného lichobežníka, ktorého dlhšia základňa /7/ je pripevnená k hornej nosnej ploche /1/ palety a vnútorným priestorom podperných nožičiek /2/ prebieha diagonálne výstuha, ktorá v priečnom reze má...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 224195

Dátum: 01.07.1984

Autori: Andó Ján, Kaše Oldřich, Dolíhal František

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj maloprůměrový, zejména vícesystémový, opatřený prostředky pro individuelní volbu pletacích jehel, kde každé pletací jehle je přiřazen stopr pružný vzorovací stopr a mezistopr, který je uložen posuvně a výkyvně v tělese mezistoprů, vyznačující se tím, že vnějšímu konci (91) mezistoprů je přiřazen pružný vzorovací stopr (13), uložený posuvně a výkyvně v drážce (14) tělesa (10) mezistoprů rovnoběžně s drážkou (2) jehelního...

Závěsné zařízení pro vytahování ingotů z kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 224194

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mainx Oskar, Foltýn Josef, Sedláček Jindřich

Značky: kokil, vytahování, závesné, ingotu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsně zařízení pro vytahování ingotů z kokil, tvořené závěsy sestavenými z dolního dílu, uloženého ve vidlicovitém konci horního dílů, vyznačené tím, že horní konec horního dílu /5, 5´/ každého závěsu je kyvně uložen na nosném čepu /6, 6´/, který je svými konci uložen ve dvojici ložisek /7, 7´/ uložených na vodicích lištách /8, 8´/ uspořádaných v otvorech /3, 3´/ traverzy /1/ závěsného zařízení, kde ložiska /7, 7´/ jsou pevně spojena s...

Urýchĺovač sírnej vulkanizácie kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224193

Dátum: 01.07.1984

Autori: Beniska Jozef, Kúdela Štefan, Kyselá Gabriela, Štaudner Emil, Rattay Vladimír

Značky: sírnej, vulkanizácie, kaučukov, urychlovač

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie dialkylciničitých derivátov dialkylcínditiokarbamidových kyselín obecného vzorca I kde R je C4 H9 alebo (R)2 je C2 H4 - O - C2H4, (CH2)4, (CH2)5 R1 je CH3, C2H5, C3H7, C4H9 ako urýchľovača sírnej vulkanizácie kaučukov.

Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224192

Dátum: 01.07.1984

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

Značky: vetva, vstupná, meracích, potravinářských, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení tvorená čerpadlom, snímačmi hladiny, solenoidovým a spätným ventilom vyznačená tým, že prívod /1/ je opatrený jednak vstupným hrdlom /2/ s čerpadlom /3/ a spätným ventilom /4/ a jednak odvzdušňovacím potrubím /5/ so spodným hladinovým snímačom /8/ a solenoidovým ventilom /7/ s otvorom /6/ do atmosféry.

Kabelová lávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224191

Dátum: 01.07.1984

Autori: Veselý Vladimír, Kloeppel Friedrich, Vykypěl Jan, Löschner Wolfgang

Značky: kabelová, lávka

Zhrnutie / Anotácia:

Kabelová lávka s kabelovými rošty uloženými na výložnících a tvořenými dvěma rovnoběžně uspořádanými nosníky, mezi nimiž jsou upevněny příčky, vyznačená tím, že vodorovně probíhající ramena (41) obou podélných nosníků (4) jsou vzájemně spojena příčkami (5) pro vytvoření horní plochy kabelového roštu (2) a svisle pobíhající ramena (42) obou podélných nosníků (4)jsou uložena svými konci na výložnících (3) kabelové lávky (1), přičemž na vnějších...

Způsob výroby doplňujících motivů matrice na světlocitlivý materiál, překrývajících se se základním obrazcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224190

Dátum: 01.07.1984

Autor: Matyáš Vlastimil Česká Třebová

Značky: způsob, matrice, výroby, motivů, materiál, doplňujících, světlocitlivý, překrývajících, základním, obrazcem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby doplňujících motivů matrice na světlocitlivý materiál překrývajících se se základním obrazcem předpokládá vytvoření shodných naváděcích otvorů do světlocitlivých materiálů, kterých bude použito při výrobě matrice, tyto otvory slouží k přesnému a reprodukovatelnému založení fotocitlivého materiálu pomocí naváděcích kolíčků do pracovní polohy kreslícího zařízení, nejprve se vykreslí základní obrazec, ten se vyvolá, j e v ý z n a č n...

Zariadenie pre chladenie hubice impulzného čistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 224189

Dátum: 01.07.1984

Autori: Muráni Ján, Dóczy Anton

Značky: hubice, impulzného, chladenie, zariadenie, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre chladenie hubice impulzného čistenia zaústenej do parného kotla plynotesným spôsobom vyznačujúce sa tým, že vonkajší plášť hubice (6) spolu s prstencovou komorou (4) je plynotesne spojený s telesom hubice (5) pričom prstencová komora (4) je cez nátrubok (3) a prívodné potrubie (8) prepojená s výtlačným potrubím (9) vzduchového ventilátora (1).

Kombinovaný plastifikátor pre stavebné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224188

Dátum: 01.07.1984

Autori: Komora Ladislav Ing, Pavlačka Eduard, Štepita Matej, Macho Vendelín

Značky: hmoty, plastifikátor, stavebné, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kombinovaného plastifikátora pre stavebné hmoty, najmä pre cementové spojivo, ktorý spôsobuje zmenenie vzájomnej priľnavosti cementových častíc vo vodnej suspenzii, následkom čoho vzrastá tekutosť celej suspenzie.

Šablona pro rychlou konstrukci n-úhelníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224187

Dátum: 01.07.1984

Autor: Caha Milan

Značky: konstrukcí, rychlou, šablóna, n-úhelníků

Zhrnutie / Anotácia:

Šablona pro rychlou konstrukci n-úhelníků, v y z n s č e n á t í m, že sestává z plochého segmentu (10), na kterém je vyznačena základní polopřímka (11) ohraničená středovým vrcholem (12) segmentu (10), ke které jsou na ploše segmentu (10) znázorněny radiální přímky (13) procházející středovým vrcholem (12) a se základní polopřímkou (11) svírající úhel příslušný znázorňovanému n-úhelníku.

Jednořezný závitník s vnitřním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224186

Dátum: 01.07.1984

Autor: Froněk František

Značky: jednořezný, vnitřním, otvorem, závitník

Zhrnutie / Anotácia:

Jednořezný závitník s vnitřním otvorem opatřený řeznou korunkou vytvořenou řezným kuželem a příslušnými drážkami, kde v závitové části řezného kužele je uspořádána první předřezávací část M3 s kuželově odstupňovaným odběrem třísek se vyznačuje tím, že za částí M3 následuje radiálně předřezávací část M2 s odběrem přední a zadní boční třísky v šířce rovnající se délce boku závitového profilu a pak následuje radiálně vyhlazovací a kalibrovací část...

Bázické žiaruvzdorné stavivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 224185

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mikula Ján, Peťko Julius, Šimko Ladislav

Značky: žiaruvzdorné, stavivá, bazické

Zhrnutie / Anotácia:

Bázické žiaruvzdorné stavivá s funkčnými a dilatačnými povlakmi vyznačené tým, že jedna alebo dve funkčné plochy staviva sú opatrené vrstvou 1 až 3 mm, vytvorenej z 8 až 10 hmot.dielov železnej alebo inej kovovej rudy, alebo vyhorievajúceho materiálu a to koks, uhlie, drevo o zrnistosti pod 0,2 mm, 2 až 4 hmotnostných dielov pojiva, ako je disperzia vynylacetátu a sulfitového výluhu a až z 3 hmot. dielov vody.

Koželužské plnidlo na báze koželužských odpadov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224184

Dátum: 01.07.1984

Autori: Machálek Róbert, Száraz Július

Značky: koželužských, koželužské, plnidlo, báze, spôsob, odpadov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Koželužské plnidlo na báze koželužských odpadov, vyznačujúce sa tým, že obsahuje 10 až 90 hmot. dielov bielkovinového koagulátu, 10 až 90 hmot. dielov hydroxidov hliníka a/alebo chrómu a/alebo zirkónu a do 80 hmot. dielov vody s rozpustenými soľami katiónov použitých hydroxidov.

Způsob urychlování přípravy alkylcinnamyleterů a alkyl-/fenylallyl/-eterů z cinnamylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224183

Dátum: 01.07.1984

Autori: Červený Libor, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil

Značky: cinnamylchloridu, urychlování, způsob, přípravy, alkylcinnamyleterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob urychlování přípravy alkylcinnamyleterů a alkyl-/fenylallyl/-eterů z cinnamylchloridu a alkoholů s počtem uhlíkových atomů 1 až 9 jejich eterifikací za přítomnosti alkalií, vyznačující se tím, že se eterifikace provádí za přítomnosti vody, jejíž množství činí 0,1 mol až 10 mol na mol cinnamylchloridu.

Způsob zavádění fosforečného nitridu jako getru do halogenových žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224182

Dátum: 01.07.1984

Autori: Alberti Milan, Kouřil Milan, Seger Jiří

Značky: halogenových, způsob, zavádění, nitridů, getru, žárovek, fosforečného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zavádění nitridu fosforečného jako getru do halogenových žárovek s náplní obsahující kromě halogenu, inertního plynu a vodíku též nitrid fosforečný nebo produkty vzniklé jeho rozkladem a reakcemi, vyznačený tím, že se na volframové vlákno halogenové žárovky zavede čerpací trubičkou vodní roztok hexaamido-cyklo-trifosfazenu P3N3(NH2)6, pak se proudem inertního plynu odstraní voda, žárovka se vyčerpá a potom se bez přerušení čerpání...

Spôsob prípravy tabletových farebných štandardov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224181

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Juraj, Janiš Jozef

Značky: přípravy, štandardov, tabletových, spôsob, farebných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy tabletových farebných štandardov vyznačený tým, že v prvom stupni sa pripraví roztok farbiva o koncentrácii 0,5 až 5,0 g/l v organickom rozpúšťadle neobmedzene sa miešajúcom s vodou, s výhodou v acetóne a/alebo alkohole, s výhodou v zmesi acetónu a/alebo alkoholu s vodou, v druhom stupni sa roztok naleje na mikrokryštalickú celulózu, pričom hmotnostný pomer roztoku k mikrokryštalickej celulóze nie je vyšší ako 0,7 až 1,0, načo...

Spôsob konzervovania potravín a nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224180

Dátum: 01.07.1984

Autori: Floch Ľubomír, Farkaš Ján

Značky: nápojov, potravin, spôsob, konzervovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob konzervovania potravín a nápojov vyznačený tým, že do potravín a nápojov pridávajú sa v množstve 10 mg.l-1 až 25 mg.l-1, resp. 10 mg.kg-1 až 25 mg.kg-1, alkylestery izotiokyanátokarboxylových kyselín, výhodne izotiokyanáty alkylesterov L-lyzínu, L - tyrozínu a glycínu.

Způsob několikanásobného svařování pásů termoplastických tkanin a fólií a zařízení k provadění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224179

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kocůrek Ladislav, Fiala Otakar, Šilar Jiří

Značky: tohoto, několikanásobného, provádění, tkanin, fólií, způsob, termoplastických, zařízení, způsobu, svařování, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob několikanásobného svařování pásů termoplastických tkanin a fólií, které jsou ke svařování dodávány napnuté s přesahem pro šev a svařeny natavením povrchu pásů s použitím tlaku na svařované místo a ochlazeny, vyznačený tím, že nejméně dva pásy tkaniny uložené vedle sebe s překrývajícími se okraji se podávají kontinuálně ke svařování a po svaření nepřerušeným svárem se tkanina odvádí mimo svařovací zónu a po dosažení nastavené délky se...

Zařízení pro automatické polohování obráběného tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 224178

Dátum: 01.07.1984

Autor: Březina Josef

Značky: tělesa, automatické, zařízení, obráběného, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické polohování obráběného tělesa, které je upnuto na otočně uspořádaném přípravku, ustaveném na stole programově řízeného obráběcího stroje vyznačené tím, že přípravek (l) a/nebo obráběné těleso (2) je opatřeno nejméně jednou narážkou (3) proti které je ve vřetenu obráběcího stroje upnuta tyč (4).

Preparát se širokým spektrem účinnosti na léčení kožních chorob

Načítavanie...

Číslo patentu: 224177

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hošek Pavel

Značky: kožních, léčení, účinnosti, preparát, chorôb, širokým, spektrem

Zhrnutie / Anotácia:

Preparát se širokým spektrem účinnosti na léčení kožních onemocnění Herpes simplex, Dermatitis seborrhoica, skupina ekzémů, vyznačený tím, že obsahuje kyselina salicylová v množství 1 až 6 hmot.dílů, kyselina boritá v množství 2 až 6 hmot.dílů, tetraboritan sodný v množství 8 až 15 hmot.dílů močovina v množství 4 až 10 hmot.dílů, menthol v množství 0,05až 0,5 hmot.dílů, glycerín v množství 10 až 40 hmot. dílů, ethanol v množství 15 až 50...

Kotvení vodítek klece výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224176

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vojtěch Jaroslav, Valouch Lubomír

Značky: kotvení, klece, vodítek, výtahu

Zhrnutie / Anotácia:

Kotvení vodítek klece výtahu ve zděné výtahové šachtě připevněných ke konzolám, přičemž tyto konzoly jsou připevněny k čelní stěně šachty ve které je pevně uchycena zárubeň šachetních dveří výtahu jejichž rovina na straně výtahové šachty leží v rovině čelní stěny výtahové šachty, vyznačující se tím, že nejméně jedna z vodorovně uložených částí zárubně /3/ šachetních dveří výtahu, například práh /4/, je na obou stranách opatřena výčnělky /16/,...

Prípravok k navrtávaniu jamiek, najmä do technologických čapov listových lopatiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224175

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pavlovec Oldřich, Zámečník Štefan

Značky: navrtávaniu, čapov, jamiek, technologických, listových, prípravok, lopatiek, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok k navrtávaniu jamiek, najma do technologických čapov listových lopatiek pozostávajúci z dolnej a hornej upínacej časti vyznačujúci sa tým, že nad pevnou dolnou upínacou časťou /1/ je prestaviteľne v rovine kolmej na pozdĺžnu os /3/ listovej lopatky /8/ uložená horná upínacia časť /2/.

Zařízení k měnitelnému perforování útvarů z termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224174

Dátum: 01.07.1984

Autor: Rozsypálek Miroslav

Značky: útvaru, měnitelnému, termoplastických, perforování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měnitelnému způsobu perforování pásovitých útvarů z termoplastických hmot, zejména tenkých fólií a desek a tenkostěnných hadic z polyetylénu, sestávající ze zásobovací a podávací části, z perforovacího ústrojí, tvořeného dvojicí rovnoběžně a otočně uložených válců a z navíjecího mechanismu, vyznačující se tím, že každý z otočně uložených válců perforovacího ústrojí sestává z hřídele (1), na němž jsou pomocí čelních kotoučů (8) a...

Zařízení k podélnému přerušovanému pořezávání pásovitých útvarů z termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224173

Dátum: 01.07.1984

Autori: Rozsypálek Miroslav, Čermák Jaroslav

Značky: pořezávání, podélnému, termoplastických, zařízení, útvaru, pásovitých, přerušovanému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podélnému přerušovanému prořezávání pásovitých útvarů z termoplastických hmot, zejména tenkých fólií a tenkostěnných hadic z polyetylénu, sestávající ze zásobovací a podávací části, z prořezávacího ústrojí s kotoučovými prořezávacími noži a z navíjecího mechanismu, vyznačující se tím, že jeho prořezávací ústrojí je tvořeno třemi hnanými vodorovnými prořezávacími válci (11, 12 a 13), jež jsou na strojovém podstavci uspořádány tak, že...

Preparát na léčení nehtů s porušeným keratinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224172

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hošek Pavel

Značky: porušeným, nehtů, preparát, léčení, keratinem

Zhrnutie / Anotácia:

Preparát na léčení nehtů s porušeným keratinem, poškozeným hlavně patogenními mikroorganismy, vyznačující se tím, že obsahuje 7 až 25 hmot.% methanalu ve vodní suspensi bentonitu.