Archív za 1984 rok

Strana 83

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216458

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, anténa, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněné vysílací anténa a kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým horním koncem připojena vodivě ke střední části anténního stožáru (1), spodním koncem...

Elektricky krátká vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216457

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, krátká, vysílací, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky krátká vysílací anténa s vodivými, od země izolovanými kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačené tím, že každá vrchní kotva (2) a spodní kotva (3) je na horním konci spojena vodivě s anténním stožárem (1) a ve spodní části je přes kotevní izolátor (4) samostatně připojena ke kotevnímu bloku, a ke střední části spodní kotvy (3) je vodivě připojen horní...

Zařízení pro kontaktní reakce v třífázovém systému plyn-kapalina-pevná fáze, zejména pro oxidační čištění odpadních vod za použití katalytické chemické nebo biochemické oxidace

Načítavanie...

Číslo patentu: 216456

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich

Značky: oxidace, kontaktní, zařízení, odpadních, oxidační, katalytické, systému, reakce, čištění, zejména, fáze, použití, chemické, třífázovém, plyn-kapalina-pevná, biochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízeni pro kontaktní reakce v třífázovém systému plyn-kapalina-pevná fáze, zejména pro oxidační čištění odpadních vod za použití kytalytické chemické nebo biochemické oxidace. Komunikačně-odplyňovací systém, vytvořený mezi reakčním a separačním prostorem zařízení, je tvořen jednak odplyňovací trubicí uspořádanou v separačním prostoru a sahající částečně do reakčního prostoru, v němž prochází nástavcem napojeným na spodní okraj kuželovité...

Způsob přípravy žlutého azokondenzačního pigmentu se zvýšenou termickou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216455

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kadaníková Věra, Velínský Jaroslav, Chráska Jiří, Horák Milan, Dračínská Bohumila

Značky: termickou, přípravy, azokondenzačního, zvýšenou, žlutého, pigmentů, způsob, stabilitou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy žlutého azokondenzačního pigmentu se zvýšenou termickou stabilitou kondenzací 2-metyl-3-chloranilinu s dichloridem mezibarviva v prostředí o-dichlorbenzenu tak, že se kondenzace provede při teplotě 140 °C až teplotě varu použitého rozpouštědla. Tímto způsobem se připraví barvivo bez vázaného o-dichlorbenzenu, které je tepelně odolné až do teploty 300 °C, což má význam například při barveni materiálů ve hmotě, například při...

Endoprotéza s náhradou horní části stehenní kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 216454

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čech Oldřich, Beznoska Stanislav, Lukáš Jaroslav, Hrubý Ivan

Značky: náhradou, částí, endoprotéza, kosti, stehenní, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je endoprotéza s náhradou horní -proximální - části stehenní kosti (femuru). Podstata vynálezu spočívá v tom, že na dřík, opatřený nejméně jedním podélným vybráním, plynule navazuje kuželová část, na niž je samosvorně nasunuta náhrada horní části stehenní kosti, která je svou plochou opřena o široký límec a opatřena nejméně jedním průchozím otvorem. Předmětu vynálezu lze využít při lékařských zákrocích v oblasti horní části...

Zařízení pro chlazení nositele tlakové energie u hydraulických a mazacích systémů, zejména obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216453

Dátum: 01.07.1984

Autori: Štěpanovský Jiří, Dvořák Emil, Bürger Rudolf

Značky: strojů, energie, tlakově, hydraulických, mazacích, obráběcích, zařízení, nositele, zejména, systému, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chlazení nositele tlakové energie u hydraulických a mazacích systémů, zejména obráběcích strojů, vyznačující se tím, že je tvořeno hydrogenerátorem (2), spojující nádrž (1) nositele tlakové energie hydraulického obvodu a chladičem (3), uloženým v nádrži (4) chladicí řezné kapaliny, ve které je současně uložen chladič (5) nositele tlakové energie mazacího obvodu, zařazený v mazacím obvodu přímo mezi nádrží (6) nositele tlakové...

Vrstvený útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 216452

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kabina Pavol, Mrština Václav, Gašparová Márta, Húska Dušan

Značky: útvar, vrstvený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá po stránce výrobní do textilního průmyslu, kdežto po stránce použití výrobku zejména do stavebnictví a průmyslu automobilového. Vrstvený útvar sestává z více vrstev, nejčastěji ze dvou až pěti vrstev, a obsahuje ve své tloušťce nejméně jednu vrstvu štípaného vypěněného polystyrenu, umístěnou mezi vlákennými vrstvami vytvořenými převážně z odpadových termoplastických vláken. Alespoň jeden povrch vrstveného útvaru je natavený a...

Způsob přípravy azokondenzačních pigmentů žlutých odstínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216451

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dobrovolný Jan, Weisbauer Václav, Bartošek Jan, Brabenec Ladislav, Kvapilová Lenka

Značky: způsob, azokondenzačních, pigmentů, odstínů, přípravy, žlutých

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava azokondenzačních pigmentů vzorce kde R je aryl a A a B arylen, případně dále substituované skupinami nemajícími solubilisační charakter, kondenzací dichloridů dikarboxylových kyselin s aromatickými aminy. Kondenzace se provádí v prostředí prostém přidávaných bázických látek.

Dávkovač lepivých práškovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 216400

Dátum: 01.07.1984

Autor: Novák Rudolf

Značky: práškovitých, dávkovač, lepivých

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač lepivých práškovitých hmot, které ulpívají na stěnách zařízení. Skládá se z rotoru, v němž se radiálně pohybuje píst, jehož činné plochy odměřují materiál v horní části dávkovače a ve spodní části materiál vytlačují. Píst se pohybuje vlastní váhou i nuceným pohybem vyvolaným čepem pístu, který se pohybuje po obvodu vodítek. Je vhodný pro dávkování lepivých prášků, past a těstovitých hmot. Konstrukce umožňuje regulaci dávkovaného...

Způsob přípravy diethylenglykolmonomethyletheracetátu a diethylenglykolmonobutyletheracetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216399

Dátum: 01.07.1984

Autori: Arient Josef, Hrdlička Jaroslav

Značky: diethylenglykolmonobutyletheracetátu, přípravy, diethylenglykolmonomethyletheracetátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje přípravu diethylenglykolmonomethyl- a butyletheracetátů působením acetylchloridu nebo anhydridu kyseliny octové na odpovídající karbitoly. Připravené látky jsou použitelné jako rozpouštědla různých organických sloučenin, zejména fotochemických přísad při výrobě barevného fotomateriálu.

Způsob řízeného odvalování ložiskových kuliček za účelem kontroly celého jejich povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216398

Dátum: 01.07.1984

Autor: Braný Jaroslav

Značky: účelem, odvalování, ložiskových, povrchu, způsob, kuliček, kontroly, celého, jejich, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ložiskových kuliček a řeší způsob řízeného odvalování za účelem kontroly celého jejich povrchu. Kontrolovaná kulička se odvaluje pomocí přítlačného náhonného kotouče pod kontrolním místem na svém řídícím elementu. Při tomto odvalování se během každé poloviny otáčky řídícího elementu periodicky mění osa rotace kontrolované kuličky. Na jejím povrchu se vytváří poledníkový systém, jehož každý bod se postupně dostává pod kontrolní...

Rozdružovací fréza vybíracího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216397

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dolejší Emil, Kábrt Karel, Tobiška Jaromír

Značky: rozdružovací, vybíracího, stroje, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rozdružovací frézu s minimálním počtem snadno vyměnitelných nožů, s minimální potřebou krouticího momentu a tím i energetické náročnosti, ale s vyšší výkonností, minimálně 150 t/h. Přitom je nutno zajistit dobré a kvalitní rozdružování silážního a zvláště senážního materiálu, s vyloučením deformací nožů působením bočních sil, a tím dosáhnout zvýšené životnosti nožů. Rozdružovací fréza vybíracího stroje, zejména senážního materiálu,...

Stabilní cirkulační válec umístěný v technologickém zařízení, zejména ve fermentoru, s regulací nátoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216396

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sláma Vladimír, Jaroměřský Jaroslav, Kvasnička Jan, Melichar Bohuslav

Značky: technologickém, fermentoru, zařízení, umístěný, zejména, regulaci, stabilní, válec, kapaliny, nátoku, cirkulační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilního cirkulačního válce, zejména ve fermentoru, s regulací nátoku kapaliny, jehož horní hrana je pevná a jenž je opatřen čerpadlem nebo míchadlem. Stabilní cirkulační válec s regulací nátoku kapaliny je doplněn stavitelným souosým dutým válcem nebo stavitelným souosým dutým komolým kuželem, který je posuvný v axiálním směru. Část kapaliny pak protéká mezerou vytvořenou mezi stabilním cirkulačním válcem a stavitelným...

Způsob vytváření transparentních, elektricky vodivých kysličníkových vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 216395

Dátum: 01.07.1984

Autori: Musil Jindřich, Ščobák Karel, Rajský Antonín

Značky: vrstev, vodivých, transparentních, kysličníkových, elektricky, způsob, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se uplatní při výrobě optických snímacích elektronek, v laserové technice a ve fyzice. Podle způsobu lze vytvořit na substrátu transparentní, elektricky vodivé vrstvy typu SnO2, In2O3, In2O3 + SnO2, Cd2SnO4, TiO2 a Ta2O5. Podstatou vynálezu je rozprašování pevných terčů vytvořených z kovu M nebo jeho kysličníku MOx ve směsi argonu a kyslík za tlaku 10-2 až 10 Pa.

Hydrofilní trojrozměrné kopolymery s chemicky vázanými komplexy kovů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216394

Dátum: 01.07.1984

Autori: Buttgereit Käthe, Beneš Milan, Čoupek Jiří, Kühn Manfred

Značky: chemicky, způsob, vázanými, kovů, trojrozměrné, kopolymery, jejich, komplexy, výroby, hydrofilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrofilních trojrozměrných kopolymerů s chemicky vázanými komplexy kovů, které sestávají z hydrofilních makroporézních kopolymerů hydroxyalkylmethakrylátů, kde alkyl obsahuje 2 až 6 atomů uhlíku, s alkylendimethakryláty, kde alkylen obsahuje 2 - 4 atomy uhlíku, které obsahují chemicky vázané komplexy heterocyklických sloučenin s makrocyklickými sloučeninami obsahujícími kov, vybranými ze skupiny porfyrinů nebo ftalocyaninů....

Způsob přípravy celulosy obsahující aminofenylsulfoethylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216393

Dátum: 01.07.1984

Autori: Musil Václav, Tokar Oldřich, Jeništa Petr

Značky: aminofenylsulfoethylové, přípravy, celulosy, obsahující, způsob, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zefektivnění přípravy celulosy obsahující aminofenylsulfoethylové skupiny, která je výrobní surovinou pro přípravu elektivních měničů iontů. Tohoto cíle se podle vynálezu dosahuje způsobem přípravy celulosy obsahující aminofenylsulfoethylové skupiny alkalizací celulosy vysušené v prostředí pyridinu, která se provádí v prostředí chlorbenzenu, a následnou adicí 3- a/nebo 4-aminofenylsulfatoxyethylsulfonu na vzniklou...

Kostra elektrického stroje s přečnívajícími nástavci otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216392

Dátum: 01.07.1984

Autor: Laštovica Milan

Značky: kostra, elektrického, stroje, nástavci, otvorů, přečnívajícími

Zhrnutie / Anotácia:

Kostry elektrických strojů mívají obdélníkové otvory pro obsluhu. Tyto otvory mívají zpravidla rámečky pro rovinné kryty /obr, 1, 2/. Provede-li se rámeček podle vynálezu užší než tětiva otvoru na vnějším průměru kostry /obr. 3/, lze jeho tvar zjednodušit o stejný rámeček použít i u koster jiných průměru.

Zařízení ke sklizni brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216391

Dátum: 01.07.1984

Autor: Žíla Bohumil

Značky: sklizni, zařízení, brambor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je mechanizovaná sklizeň brambor za současného snížení spotřeby živé práce, snížení poškození brambor a zvýšení produktivity práce. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že brambory jsou přímo na poli oddělovány od kamení, a to na principu různé vznosné rychlosti brambor a kamení. K tomuto účelu je pod výpadem z překulovacího pásu upraven ventilátor, jehož potrubí ústí k prutovému bubnu, pod kterým je uchycen hrabicový dopravník,...

Zapojení zvukové indikace pro číslicový ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216390

Dátum: 01.07.1984

Autor: Rychnovský Michael

Značky: indikace, zvukové, zapojení, číslicový, ovladač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zvukové indikace pro číslicový ovladač, například pro ovládání elektromagnetických čoček elektronového mikroskopu. Zapojení umožňuje snadno rozlišit sluchem jednotlivé stavy číslicového ovladače a koncové stavy čítače. Podstatou vynálezu je, že vstupní svorka je spojena jednak přes zesilovač střední hodnoty, oscilátor laděný napětím s prvním vstupem hradla a jednak přes monostabilní klopný obvod s druhým vstupem hradla,...

Depoziční komora na přípravu epitaxních vrstev AIIIBV látek z plynné fáze transportními metodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 216389

Dátum: 01.07.1984

Autor: Deml František

Značky: přípravu, transportními, plynné, fáze, látek, depoziční, vrstev, komora, epitaxních, aiiibv, metodami

Zhrnutie / Anotácia:

Depoziční komora podle vynálezu na přípravu epitaxních vrstev AIIIBV látek z plynné fáze transportní metodou je vyhřívána odporovým ohřevem a obsahuje uvnitř ochranný plášť s přívody aktivní složky, přídavného plynu a dotační látky. Ve spodní části ochranného pláště je umístěn zásobník s vývodem, směřujícím ke vstupu přídavného plynu a dotační látky. Podložky z AIIIBV látek jsou umístěny kolmo na osu pláště v bezprostřední blízkosti vrchu...

Způsob stanovení koncentrace vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216388

Dátum: 01.07.1984

Autor: Škavrada Jan

Značky: způsob, stanovení, vápníku, koncentrace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení vápníku, především v biologickém materiálu a ve vodě. Podstata způsobu stanovení vápníku podle vynálezu spočívá v tom, že se ke zkoumanému vzorku přidá 1-5 ml pracovního roztoku, tvořeného stejnými díly chromogenu monoetanolaminového pufru. Chromogen obsahuje kresolftalexon a 8-hydroxichinolin rozpuštěný v kyselině chlorovodíkové. Reakcí pracovního roztoku s vápenatými ionty vznikne komplex...

Zařízení na plynulou regulaci amplitudy vertikálního kmitání vibrační stolice na výrobu betonových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 216387

Dátum: 01.07.1984

Autor: Žalud Ladislav

Značky: regulaci, vibrační, betonových, stolice, dílců, zařízení, amplitudy, vertikálního, kmitání, plynulou, výrobu, stavebních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je dosíci při změně výroby stavebních betonových dílců /hmotnost, druh/ vždy optimálních podmínek pro účinnou vibraci a zhutnění zpracovávané beto nové směsi. Podstatou zařízení na plynulou regulaci amplitudy vertikálního kmitání vibrační stolice na výrobu betonových stavebních dílců podle vynálezu je to, že vibrační stolice je uložena na základu prostřednictvím dutých těles z pružného materiálu, z nichž každé má přívodní otrubí...

Zapojení obvodu čítače a digitálně-analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216386

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dušek Jaroslav, Bartoš Ján, Gabaš Ivan

Značky: čítače, digitálně-analogového, převodníku, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu čítače a digitálně analogického převodníku sestávajícího z oddělovacího členu, tvarovače pulsů, blokovací jednotky, programovatelné děličky frekvence, řídicí jednotky, jednotky signalizace funkce čítače, jednotky nulování, předvolby a omezení, výstupní jednotky, stejnosměrné zesilovací jednotky, jednotky signalizace stavu čítače a kompenzační jednotky, vyznačené tím, že na zdroj hodinových pulsů je připojen buď výstup /11/...

Sonda pro měření pohyblivosti magnetických bublin v monokrystalických vrstvách magnetických granátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216385

Dátum: 01.07.1984

Autori: Strejček Pavel, Šumšál Petr

Značky: měření, bublin, granátu, sonda, vrstvách, pohyblivosti, monokrystalických, magnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru magnetických pamětí - specielně magnetických bublinových pamětí. Vynález řeší problém sondy pro měření pohyblivosti magnetických bublin v monokrystalických vrstvách magnetických granátů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oba paralelní vodiče upravené na nosné destičce z průhledného materiálu, z nichž se sonda skládá, jsou zapuštěny do nosné destičky tak, že jejich okraje lícují s povrchem nosné destičky. Vynálezu lze...

Zařízení k manipulaci s oběžným dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216384

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novotný Vladimír, Hamr Miroslav

Značky: dopravníkem, zařízení, manipulaci, oběžným

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k manipulaci s oběžným dopravníkem přináší novou koncepci uspořádání oběžného dopravníku na pojízdně upraveném, naklápěcím a současně zvedacím rámu. Na podvozkovém rámu je otočně uchycen naklápěcí rám, mezi nímž a podvozkovým rámem je uspořádán alespoň jeden lineární motor. Na naklápěcím rámu je pak naklouben horní nosný rám oběžného dopravníku. Mezi horním nosným rámem je uspořádán druhý lineární motor. Oba motory, například...

Zařízení pro hydraulický zdvih zajména zavážecích plošin pro vertikální přemisťování

Načítavanie...

Číslo patentu: 216383

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sejk Jiří, Dudek Jaroslav

Značky: zavážecích, vertikální, plošín, hydraulický, zdvih, přemísťování, zařízení, zajména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hydraulický zdvih zavážecích plošin pro vertikální přemísťování podložek se stavebními dílci je provedeno tak, že přes kladnici upravené na pístnici alespoň jednoho hydraulického válce uchyceného v pevném závěsu je opásán přenosový člen, jedním koncem uchycený v pevném závěsu, který je veden přes systém převodních kladek a přes eliminační člen k závěsným bodům břemene. Zavážecí plošina je vedena v prostorovém nosném rámu, na kterém...

Zařízení pro posuv zejména podložek se stavebními dílci s tlumením mechanických rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216382

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sejk Jiří, Dudek Jaroslav

Značky: rázů, dílci, tlumením, podložek, mechanických, zejména, stavebními, posuv, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení posunuje podložky se stavebními dílci tak, že nekonečný přenosový člen poháněný pohonnou jednotkou je veden jednak přes kladky na pístnici hydraulického válce a jednak přes pevné kladky vratné. Na přenosovém členu je úchyt, který tlačí na podložky, přičemž hydraulický válec má funkci tlumiče mechanických rázů. Zařízení lze využít ve stavebnictví ve výrobě prefabrikátů zejména pro posuv podložek s dílci například do proteplovacího...

Vodovzdorný a pěnotvorný prostředek proti ohni s regulovatelnou dobou tuhnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216381

Dátum: 01.07.1984

Autori: Stojčev Alexandr, Novotný Milan

Značky: dobou, prostředek, regulovatelnou, proti, pěnotvorný, vodovzdorný, tuhnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovzdorný a pěnotvorný prostředek proti ohni s regulovatelnou dobou tuhnutí, vyznačený tím, že se skládá ze směsi 4,4 hmotnostních dílů dihydregenfosforečnanu amonného, 2,5 až 4,4 hmotnostních dílů dusičnanu amonného, 30 až 50 hmotnostních dílů dextrinu, 14 až 60 hmotnostních dílů modifikátoru, např. močovinoformaldehydové pryskyřice, melaminoformaldehydové pryskyřice, 22 až 35 hmotnostních dílů vody a 0,12 až 1,2 hmotnostních dílů...

Zařízení k samočinnému odstraňování ostřin po ostřižení výronku vnějšího obrysu na podlouhlých tvarových výkovcích či výliscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216380

Dátum: 01.07.1984

Autori: Profant Ladislav, Talafous Jiří

Značky: ostřižení, obrysu, vnějšího, odstraňování, podlouhlých, samočinnému, tvarových, ostřin, zařízení, výronku, výkovcích, výliscích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k samočinnému odstraňování zbylých ostřin na podlouhlých tvarových výkovcích či výliscích, např. otevřených matkových klíčů. Zbylé ostřiny po ostřihování výronků jsou obrušovány brousicími jednotkami za pohybu podélného tvarovaného výkovku či výlisku, přičemž přítlak i kopírování tvaru brousicím kotoučem je řízeno v podstatě rovnoměrně gravitačně šikmo zavěšenou brousicí jednotkou, nebo jednoduchým přítlačným elementem např. pružinou...

Skladebný nábytkový korpus, zejména skříňový

Načítavanie...

Číslo patentu: 216379

Dátum: 01.07.1984

Autor: Janouš Miroslav

Značky: zejména, skříňový, nábytkový, skladebný, korpus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší skladebný nábytkový korpus, zejména skříňového, sloužícího jako velký úložný prostor. Skladebný nábytkový korpus sestává z nosné konstrukce a k ní připojených zad, dvěří, půd a bočnic a jeho podstata spočívá v tom, že na dvoudílné vzájemně spojené ohybatelným spojem jsou připojeny z jedné jejich strany rohové prvky se zády a z druhé jejich strany rohové prvky se dveřmi, přičemž k zádům nebo rohovým prvkům přední části korpusu jsou...

Způsob ochrany lavinových diod měřením šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216378

Dátum: 01.07.1984

Autor: Vodička Ivan

Značky: lavinových, šumu, ochrany, měřením, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavovací postup pro nastavování mikrovlnných obvodů s lavinovými diodami podle vynálezu spočívá v tom, že během nastavování je měřen šum v napájecím obvodu, který indikuje přetížení diody. Místo šumu v napájecím obvodu lze měřit též šum namodulovaný na výstupním vysokofrekvenčním výkonu. Metoda podle vynálezu umožňuje automatickou ochranu diod, pokud je použito vhodného logického obvodu, kterým se vypíná nebo omezí příkon lavinové diody.

Zařízení pro orientování a skládání výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216377

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hošek Stanislav, Provazník Jiří

Značky: skládání, zařízení, výrobků, orientování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro orientování a skládání výrobků například feritových magnetů, které je sestaveno z řadící sekce a alespoň jedné skládací sekce, pohybových ústrojí a pomocných prvků. Podstatou vynálezu je, že sestává z násypky napojené na vlnovitě řadící lišty ustavené pod zpětným kartáčem s motorem nebo pohybovým prvkem, které navazují na zásobník s podávacím válcem, fixační třmen s pneumatickým válcem zásobníku a koncový doraz s...

Způsob průtočného anaerobního biologického zpracování kapalin obsahujících organické látky, při kterém je produkován bioplyn a biologický kal a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216376

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich, Mackrle Vladimír

Značky: produkován, biologicky, zpracování, bioplyn, způsob, látky, biologického, zařízení, průtočného, tohoto, obsahujících, provádění, kapalin, způsobu, organické, anaerobního, kterém

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob průtočného anaerobního biologického zpracování kapalin obsahujících organické látky, při kterém je produkován bioplyn a biologický kal a zařízení k provádění tohoto způsobu. Biologický kal je oddělován od kapaliny fluidní filtrací a je samočinně vracen do anaerobního biologického procesu. Zařízení obsahuje fermentační prostor, k němuž je přiřazen separační prostor s fluidním filtrem a mezí ně je zařazen komunikačně odplyňovací systém.

Zapojení pro ovládání paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 216375

Dátum: 01.07.1984

Autor: Smíšek Jiří

Značky: zapojení, pamětí, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače - operační paměť. Zapojení řeší možnost hardwareového vyřazení paměti z činnosti. Řešení se dosahuje spojením blokovacího vstupu paměti s blokovacím vstupem adresního dekodéru pamětí, jehož výstup řídí čtení a zápis do paměťových modulů. Propojením ovládacího prvku servisního panelu s blokovacím vstupem paměti může operátor ovládat paměť a v případě potřeby jí vyřadit z činnosti. Možnost použití je pouze...

Vícepolohový svážný rošt pro dopravu tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216374

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pazdiora Tadeáš, Štefek Oldřich

Značky: předmětů, rošt, svážný, tyčových, průřezu, kruhového, vícepolohový, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícepolohového svážného roštu určeného k dopravě tyčových předmětů kruhového průřezu, například ocelových sochorů, trubek apod., pokulováním. Nevýhody existujícího stavu techniky odstraňuje z největší části svážný rošt pro dopravu tyčových předmětů kruhového průřezu, kdy výběhový konec svážného roštu je výkyvně upraven na čepu a náběhový konec svážného roštu je podepřen výložníkem zdvižného zařízení, například pístnicí...

Zařízení pro výškové přestavování vertikálního přepravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216373

Dátum: 01.07.1984

Autori: Štefek Oldřich, Pazdiora Tadeáš, Neužil Josef

Značky: přestavování, vertikálního, přepravníku, výškově, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výškové přestavování vertikálního přepravníku, navazujícího na svážný rošt, a je vhodný zejména pro přepravu tyčových předmětů kruhového průřezu. Nedostatky existujícího stavu techniky odstraňuje z největší míry zařízení pro výškové přestavování vertikálního přepravníku, který dopravně navazuje na svážný rošt, jenž je na svém náběhovém konci vertikálně přestavován zdvižným zařízením, a podstata vynálezu spočívá v tom, že horní část...

Odlučovač vody z brzdové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216372

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bartoš Josef, Doležal Zdeněk, Hofmanová Helena, Dymeš Lubor, Kučera Stanislav

Značky: brzdové, kapaliny, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalinových brzd a řeší vylučování vody z brzdové kapaliny. V brzdové kapalině jsou umístěny alespoň dvě elektrody, na kterých se po přivedení elektrického proudu na ně, vylučuje hlavně plynný vodík a kyslík. Tyto elektrické elektrody jsou umístěny na některé elektricky nevodivé části brzdy v jejímž prostoru se nachází brzdová kapalina jako je například nádržka brzdové kapaliny. Mezi elektrodami je umístěna vrstva z elektricky...

Rozstřikovací kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 216371

Dátum: 01.07.1984

Autori: Plesník Miloslav, Kubeša Jaroslav

Značky: rozstřikovací, kotouč

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozstřikovacího kotouče pro rozstřikování kapalin s obsahem pevných abrazivních částic, vytvořeného z vlastního tělesa kotouče, náboje a víka. podstatou vynálezu je použití trysek ze slinutého čediče a jejich upevnění a utěsnění v rozstřikovacím kotouči. Využití vynálezu přichází v úvahu zejména v chemickém průmyslu u rozprašovacích sušáren.

Laboratorní míchačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216370

Dátum: 01.07.1984

Autor: Mindl Jaromír

Značky: laboratorní, míchačka

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je míchačka s hnací turbinou uloženou vertikálně, v jejíž ose je fixováno míchadlo. Vodící tyč tohoto míchadla je variabilně upevněna v duté ose turbiny (tj. v jejím dutém hřídeli). Laboratorní míchačko je zhotovena zčásti nebo úplně z plastických hmot.

Axiální uložení hřídele, zejména šnekových vytlačovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216369

Dátum: 01.07.1984

Autor: Čelák František

Značky: strojů, uložení, zejména, šnekových, vytlačovacích, hřídele, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce axiálního uložení hřídele pro vysoká axiální zatížení. Axiální uložení hřídele podle vynálezu má tandemově uspořádaná axiální ložiska a jeho podstatou je rozdělení osové síly na jednotlivá axiální ložiska prostřednictvím distančních pouzder, opřených přes deformační vložku o nákružek. Ten je vytvořen buď na hřídeli, přičemž potom jsou distanční pouzdra opřena o vnitřní kroužky axiálních ložisek, nebo je upraven na...