Archív za 1984 rok

Strana 82

Slitina na bázi hliníkového bronzu a způsob jejího zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 216569

Dátum: 01.07.1984

Autori: Rusín Karel, Macášek Igor, Šibralová Marie, Roučka Jaromír

Značky: hliníkového, slitina, bázi, jejího, způsob, bronzu, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění obráběcích operaci ve stavu normalizačně žíhaném, při němž se provede obrobení na hrubý rozměr. Slitina obsahuje v hmotnostní koncentraci 14 až 16 % hliníku, 3 až 6 % niklu, stopy až 2 % manganu, zbytek měď a doprovodné prvky do 1,5 %. Normalizační žíhání se provádí při teplotě 880 až 980 °C po dobu 1 až 3 hodin s následujícím ochlazováním rychlostí 0,5 až 5 K.s-1. Žíháním normalizované slitiny při teplotách 800 až...

Způsob vícenásobné duplexní radiokomunikace a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216567

Dátum: 01.07.1984

Autori: Habán Jaromír, Hanousek Karel, Říčný Václav

Značky: způsobu, duplexní, vícenásobné, provádění, radiokomunikace, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vícenásobné duplexní radiokomunikace a zařízení, umožňujícího současné obousměrné fonické spojení více účastníků bez nutnosti přepínání režimů příjem-vysílání v jednotlivých účastnických radiostanicích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé přijímače retranslační radiostanice jsou naladěny na kmitočty nosných signálů vysílačů jednotlivých účastnických radiostanic, přičemž signály vysílané těmito účastnickými...

Zařízení pro nanášení tekutých látek na pevné a ohebné podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216566

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kahoun Pavel, Papajanovský Janis, Buša Ladislav

Značky: ohebné, pevně, zařízení, podložky, tekutých, nanášení, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení tekutých látek na pevné a ohebné podložky. Vynález se týká oboru tiskových strojů. Vynález řeší problém dosažení vysoké kvality při nynášení tekutých látek na pevné a ohebné podložky, ovrstvování rozměrnějších formátů podložek, zejména hliníkových fólií, při zachování vysoké produktivity práce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že uvedené zařízení je opatřeno vedením, které je přestavitelná v rozmezí ± 20( od roviny...

Zásobník hřebíků u napínacích strojů obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 216565

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bumbálek Karel, Olšar Ladislav

Značky: napínacích, obuvi, strojů, zásobník, hřebíků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduchý zásobník hřebíků pro napínací stroje obuvi, který bude rovnoměrně a bezporuchově zásobovat hřebíky vodicí kanálky oddělovacího ústrojí. Podstatou vynálezu je zásobník hřebíků u napínacích strojů obuvi, v jehož výkyvné násypce je proti zásobnímu prostoru upraven rozřaďovač, který umožní přiměřené rozdělení zásoby hřebíků na poměrné díly. Při překlopení výkyvné násypky do pracovní polohy jsou hřebíky plynule...

Způsob ochrany vodních chladicích systémů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216564

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sládečková Alena, Eliášek Jaroslav, Kulhavý Teofil, Brodský Artur Csc, Bartoníček Robert, Panáček František

Značky: vodních, ochrany, zařízení, chladicích, způsobu, provádění, systému, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochrany cirkulačních vodních chladicích systémů před korozí, zanášením, inkrustacemi a biologickým zarůstáním, přičemž se využívá i přirozených ochranných protikorozních vlastností vody. Způsob ochrany vodních chladicích systémů z konstrukčních kovových materiálů převážně s cirkulačním režimem a s přídavnou vodou z povrchových toků a nádrží přes korozí a zanášením vyznačený tím, že se k cirkulujícímu množství vody přidává...

Způsob přípravy D-eritadeninu specificky i nespecificky značeného radionuklidem 14C v adeninovém kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216563

Dátum: 01.07.1984

Autori: Votruba Ivan, Holý Antonín

Značky: přípravy, nespecificky, adeninovém, radionuklidem, kruhu, způsob, značeného, d-eritadeninu, specificky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy D-eritadeninu specificky i nespecificky značeného radionuklidem l4C v adeninovém kruhu. Látka se připraví reakcí adeninu značeného radionuklidem 14C s 2,3-O'-cyklohexylem-D-erythronolaktonem v přítomnosti uhličitanu sodného nebo draselného a v dimethylsulfoxidu jako rozpouštědla a kyselou hydrolysou. Produkt se čistí papírovou chromatografií a elektroforesou. Látka má význam při biochemickém studiu...

Zapojení pro dálkovou kontrolu zařízení, zejména výměníkových stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 216561

Dátum: 01.07.1984

Autor: Bednár Peter

Značky: dálkovou, kontrolu, zařízení, zejména, stanic, zapojení, výměníkových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že ke svorkám telefonního vedení je připojen přijímač telefonního vyzvánění, na jehož vstup je připojen výstup generátoru tónů a na jehož výstup je připojen vstup čítače počtu zvonění, k jehož výstupu je připojen vstup generátoru pro postup zkoušek. K výstupu generátoru pro postup zkoušek je připojen vstup čítače provedených zkoušek, jehož výstupy kódu jsou spojeny se vstupy kódu převodníku kódu,...

Magnetický obvod synchronního stroje s buzením permanentními magnety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216557

Dátum: 01.07.1984

Autori: Förchtgott Karel, Rakus Jaroslav, Stolařík Milan

Značky: stroje, permanentními, obvod, synchronního, způsob, výroby, magnety, buzením, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu synchronního stroje s buzením permanentními magnety, uspořádaného na nosných konstrukčních částech stroje, sestávajícího z alespoň jednoho svazku magneticky vodivých plechů, opatřených podle počtu pólů stroje v obdélnikových drážkách permanentními magnety tvaru kostek a z alespoň jednoho dílčího svazku nosných magneticky nevodivých plechů. Účelem vynálezu je docílit výrazné zvětšení užitného objemu magnetů ve...

Způsob odstranění vrstvy světlocitlivé masky z povrchu oxidovaných křemíkových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216551

Dátum: 01.07.1984

Autor: Machala František

Značky: vrstvy, masky, světlocitlivé, povrchu, odstranění, součástek, způsob, oxidovaných, křemíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobu odstranění vrstvy podle vynálezu lze použít při odstraňování podkladové oxidové vrstvy. Podstata spočívá v tom, že se na oxidované polovodičové součástky, pokryté světlocitlivou vrstvou, působí roztokem kyseliny fluorovodíkové o koncentraci 20 až 60 % po dobu 5 až 60 minut. Tímto způsobem lze odstraňovat z povrchu křemíku téměř všechny druhy světlocitlivých látek nebo pryskyřic. Tento způsob je určen především pro hromadnou výrobu...

Manipulátor stroje na těžbu dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 220420

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jaskunov Nikolaj Pavlovič, Pekin Viktor Andrejevič, Safron Felix Genrikovič

Značky: těžbu, manipulátor, stroje, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulátor stroje na těžbu dřeva je technologické zařízení traktorů k přibližování dřeva bez lanového úvazku. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti konstrukce. Manipulátor obsahuje kloubově spojené rameno, čelisťový závěs, kloubově zavěšený na konci ramena, kde je upevněna pojistka čelisti, provedená jako vypružené páky. Novost manipulátoru spočívá v tom, že pojistné páky čelisti jsou ustaveny v tělese, upevněném na čele ramena snímatelně, a...

Zařízení pro radiální tváření, kupříkladu těles vřetenovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216488

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novák Jan, Švercl Josef, Kaláb Zdeněk

Značky: radiální, těles, vřetenovitého, zařízení, tváření, tvaru, kupříkladu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro radiální tváření, kupříkladu těles vřetenovitého tvaru, sestávající z rámu, ve kterém jsou uloženy nejméně dva vodicí segmenty, které tvoří vedení pro smykadla opatřená vyměnitelnými tvarovacími čelistmi a uložena na táhlech zavěšených na volně otočném věnci, opatřeném okem pro uložení ojnice spojené prostřednictvím excentrického pouzdra a excentrického čepu s pohonným hřídelem, vyznačující se tím, že rám (1) sestávající ze dvou...

Převodník okamžité hodnoty střídavého napětí na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216487

Dátum: 01.07.1984

Autor: Seka Jan

Značky: okamžité, hodnoty, střídavého, převodník, napětí, stejnosměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení převodníku okamžité hodnoty střídavého napětí na stejnosměrné napětí. Je použit impulsy ovládaný spínač, nabíjející paměťový kondenzátor a operační zesilovač jako impedanční měnič. Využití vynálezu je zejména v televizní měřicí technice, např. v zařízeních, která vyhodnocují se signálem přenášené měřicí řádky. Další využití je možné všude tam, kde je třeba měřit okamžitou hodnotu libovolného střídavého nebo kolísajícího...

Usměrňovač s časovým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216486

Dátum: 01.07.1984

Autor: Komínek Miroslav

Značky: časovým, obvodem, usmerňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je usměrňovač s časovým obvodem, zejména pro napájení elektromagnetů se zvláštním zřetelem na vysokou provozní spolehlivost a minimální rozměry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že neřízený usměrňovač v můstkovém zapojení má společnou větev s řízeným usměrňovačem, který je řízen dvěma tyristory pomocí časového obvodu, přičemž výstup neřízeného usměrňovače je připojen k jednomu vinutí elektromagnetu a výstup řízeného...

Způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216485

Dátum: 01.07.1984

Autori: Janda František, Schreiber Jiří, Pscheidt Jiří

Značky: metylesteru, způsob, 2-naftyloxyoctové, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny 2-naftyloxyoctové, která se používá jako růstový stimulátor, kondenzací 2-naftolátu a monochloroctanu sodného v molárním poměru 1 : 0,8 až 5, přičemž při přípravě roztoku monochloroctanu sodného nebo jeho směsi s 2-naftolátem je nutno dodržovat teplotu do 40 °C. Reakční směs se rychle vyhřeje na teplotu kondenzace a teplota se udržuje 4 až 14 hodin.

Způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216484

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pscheidt Jiří, Janda František, Schreiber Jiří

Značky: přípravy, metylesteru, kyseliny, způsob, 2-naftyloxyoctové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové, používaného jako aktivní komponenta pro herbicid na heřmánkovité plevele. Metylester kyseliny 2-naftyloxyoctové se připravuje esterifikací v nadbytku metanolu za katalytického působení kyseliny sírové, kdy po esterifikaci se reakční směs naředí vodou za intenzivního míchání a získá se produkt ve formě granulí.

Pojivo pro minerálně vláknité izolace pro výbušná prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216483

Dátum: 01.07.1984

Autori: Uhrecký Július, Dudová Anna, Papánek Demeter, Čech Josef, Šanta Ladislav

Značky: izolace, prostředí, vláknité, výbušná, minerálně, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo pro minerálně vláknité izolace pro výbušné prostředí obsahuje fenolformaldehydovou pryskyřici rezolového typu ve vodném roztoku, popřípadě sol kysličníku křemičitého a retardéry na bázi kyseliny fosforečné a močoviny. Minerálně vláknité izolace s tímto pojivem lze použít ve výbušném prostředí do teploty 400 °C.

Zařízení pro odvětvování stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216482

Dátum: 01.07.1984

Autori: Michl Václav, Formánek Vojtěch, Dressler Mirko, Stejskal Miroslav

Značky: odvětvování, zařízení, stromů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odvětvování stromů, zejména jehličnatých, v lesní velkovýrobě. Toto zařízení řeší jednoduchým způsobem zejména snížení protahovací síly při odvětvování a zjednodušuje vedení kmene stromu. Podstata vynálezu je založena na otočném umístění bočních vodicích elementů a vybavení zařízení naháněnými vodicími válci, které mohou být hydraulicky dotlačovány na kmen. Využití vynálezu se předpokládá v podmínkách lesního...

Polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216481

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vysloužil Stanislav, Kaláb Zdeněk, Novák Jan, Švercl Josef

Značky: polohovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru svářecích automatů a týká se polohovacího zařízení, zejména pro automatické svařování kruhových svarů na šroubové ploše, kupříkladu svarového spoje šroubovice a spojkové hlavy vřetena jednovřetenového čerpadla. Podstatou vynálezu je zařízení tvořené polohovacím zařízením šroubovice a spínacím zařízením spojkové hlavy a jemu funkčně přiřazeného elektronického obvodu, sestávajícího z ovládacích obvodů spojených na vstupu se...

Zapojení opakovače digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216480

Dátum: 01.07.1984

Autor: Meninger Milan

Značky: zapojení, digitálního, opakovače, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení opakovače digitálního signálu, zejména v systémech s pulsně kódovou modulací, které má korekční zesilovač s prodlouženou časovou odezvou, prahové obvody, taktovací obvody a zpožďovací členy, vyznačené tím, že sumační člen (12) je připojen jedním neinvertujícím vstupem k výstupu korekčního zesilovače (1) s prodlouženou časovou odezvou, druhým neinvertujícím vstupem s výstupem řízeného zdroje (8) kladných protiimpulsů, invertujícím...

Podkritický parní kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216479

Dátum: 01.07.1984

Autori: Matev Milen, Libich Vladimír, Heinze Bedřich

Značky: parní, kotel, podkritický

Zhrnutie / Anotácia:

U podkritického parního kotle jsou alespoň dvě paralelní větve výparníku nebo přehříváků vzájemně hydraulicky propojeny, po výstupu páry ze separátorů, potrubím. Při provedení hydraulického propojení podle vynálezu se srovnávají tlaky v separátorech a tím dochází i k zrovnoměrnění průtoku přes ohříváky, čímž se zrovnoměrňují i vstřiky, takže je zde předpoklad dostatečně dimenzovaného hydraulického propojení mezi jednotlivými větvemi a kotel je...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216478

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kaše Oldřich, Zouhar Drahomír, Dolíhal František, Musil Ivan, Župka Bedřich, Andó Ján, Havránek Milan

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový s větším počtem systémů, opatřený dvoukolénkovými pletacími jehlami a výkyvnými stopry a jím přiřazenou zámkovou soustavou, kde hornímu kolénku dvoukolénkové pletací jehly jsou přiřazeny zatahavací zámky a spodnímu kolénku zvedací zámky, přičemž zvedací zámek v činné poloze přiřazený spodnímu kolénku dvoukolénkové pletací jehly se nachází ode dna jehelního válce ve větší vzdálenosti než je délka...

Materiál pro výrobu podkladových desek pro vysekávání dílců z přírodní usně i plastické kůže

Načítavanie...

Číslo patentu: 216477

Dátum: 01.07.1984

Autori: Macháček Václav, Mařík Jiří

Značky: plastické, desek, materiál, podkladových, kůže, přírodní, usně, vysekávání, výrobu, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití bloků polyamidů na bázi 6-kaprolaktamu, popřípadě jeho kopolymerů s vyššími laktamy ? -aminokyselin, změkčených polyuretanem.

Pružné spojení běhounu vibračního válce s rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216476

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bárta Jaroslav, Uxa Milan, Polda Josef, Trojan Oldřich

Značky: rámem, válce, pružné, spojení, běhounu, vibračního

Zhrnutie / Anotácia:

Pružné spojení běhounu vibračního válce s rámem, s budičem vibrace uloženým zejména ve středu běhounu a s umístěním agregátů pohonu budiče vibrace na jedné straně běhounu a agregátů pohonu pojezdu na druhé straně běhounu, vyznačující se tím, že je tvořeno dvojicí nosičů(6,16), pevně spojených s nábojem (14,22), který je na straně pohonu vibrace uložen přes ložiska (5,5´) na dutém náboji (4), jenž je součástí čela (3´) běhounu (4), a na straně...

Hlavice pro přímočarý hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216475

Dátum: 01.07.1984

Autori: Škrobálek Jaroslav, Měřva Zdeněk, Gröger Josef, Krulík Jiří

Značky: přímočarý, hlavice, hydromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlavice pro přímočarý hydromotor, zejména pro individuální hydraulickou stojku, používanou v hlubinných dolech. Vynález řeší problém zvýšení provozní bezpečnosti, snadné opravy poškozených stojek přímo v provozu a snížení nákladů na opravy. Podstatou vynálezu je, že v trubce hlavice, nasunuté na hlavě stojky, jsou vytvořena alespoň dvě vybrání o průměru větším, než je průměr ventilového bloku, přečnívajícího do těchto vybrání....

Způsob suspenzní polymerace a kopolymerace vinylických monomerů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216474

Dátum: 01.07.1984

Autori: Matějíček Alois, Seidl Josef, Musil Václav, Šrejber Josef

Značky: provádění, suspenzní, monomerů, způsobu, polymerace, tohoto, kopolymerace, způsob, zařízení, vinylických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob suspenzní polymerace a kopolymerace vinylických monomerů a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález uvádí kvantitativní podmínky, za kterých je možno úspěšně provádět suspenzní polymerace a kopolymerace bez vzniku aglomerátů v reaktorech různých velikostí s použitím listových míchadel. Optimální hydrodynamický režim při polymeraci vyjadřují dva matematické vztahy udávající počet otáček míchadla ve dvou rozdílných fázích průběhu...

Směs pro výrobu ochranných rukavic pro elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216473

Dátum: 01.07.1984

Autor: Sulke Vladimír

Značky: směs, ochranných, rukavic, elektrotechniku, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na výrobu ochranných rukavic pro elektrotechniku, vyznačená tím, že obsahuje 180,00 až 220,00 hmotnostních dílů dvakrát odstředěného nízkoamoniakálního latexu o sušině 60 až 61 hmotnostních dílů kaučuku, 0,9 až 2,5 hmotnostních dílů koloidní síry, 0,4 až 2,00 hmotnostních dílů kysličníku zinečnatého, 0,5 až 2,00 hmotnostních dílů fenylethylendithiocarbamátu, 0,25 až 2,00 hmotnostních dílů Zn-N-diethyldithiocarbamátu, 0,15 až 1,5...

Zařízení k překládání unášecích desek s prázdnými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 216472

Dátum: 01.07.1984

Autori: Blažek Jan, Rychtrmoc Josef

Značky: unášecích, zařízení, desek, paletami, prázdnými, překládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k překládání unášecích desek s prázdnými paletami z vratného na krokovací dopravník v přepravní jednotce s horním a spodním párem přepravních řetězů, vyznačené tím, že sestává z otevřeného otočného rámu (1) uloženého mimostředně v čepech (2, 3) v konzolách (14) s lůžky (5) otočně uspořádanými v letmých koncích ramen otočného rámu (1) pro zvedání unášecích desek (20), které působí na odjišťovací rameno (10) odpružené zarážky (8)...

Způsob dělení niklu a mědi z amoniakálního výluhu kapalinovou extrakcí za podmínek zlepšené selektivní reextrakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 216471

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hrnčíř Bohumil, Pedlík Miroslav, Alexa Miroslav, Horák Vladimír, Fiala Tomáš

Značky: výluhu, niklu, selektivní, podmínek, amoniakálního, způsob, extrakci, kapalinovou, zlepšené, mědi, dělení, reextrakce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení niklu a mědi z amoniakálního výluhu kapalinovou extrakcí za podmínek zlepšené selektivní reextrakce a v němž jsou obsaženy společně nikl a měď, vyznačený tím, že větší část organické fáze, obsahující nikl a měď se smísí s vodným roztokem anorganické kyseliny, kupř. kyseliny sírové, v přebytku, při kterém konečná hodnota pH roztoku bude v rozmezí 0,5 až 2,5, přičemž dojde k úplnému přechodu niklu a malé části mědi do vodného...

Zásobníková cívečnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216470

Dátum: 01.07.1984

Autor: Blašková Marie

Značky: cívečnice, zásobníková

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zásobníkovou cívečnici, zejména pro velkoprůměrové slunečnicové cívky, která pozůstává z alespoň jedné řady vertikálních stojanů uspořádaných v jedné rovině a z výkyvných cívkových trnů, spojených se stojany pomocí ramen tak, že vždy dva cívkové trny, spojené každý s jedním ze sousedících stojanů, stojí v poloze pro odvíjení proti stejnému vodiči, přičemž jsou drženy pomocí dorazových prvků. Podle vynálezu jsou konce ramen cívkových...

Způsob přípravy silikonových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216469

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čermák Jiří, Sasín Miroslav

Značky: přípravy, polymerů, způsob, silikonových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy silikonových polymerů založený na hydrolýze organokřemičitých látek vodou v prostředí aromatického uhlovodíku a mezifázového rozpouštědla spočívající v tom, že se hydrolyzuje směs kapalných organokřemičitých látek z přímé syntézy metylchlorsilanů o teplotě varu vyšší než 70 °C.

Způsob přípravy esterů kyseliny dipropylmalonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216468

Dátum: 01.07.1984

Autori: Smrž Rudolf, Zelenka Antonín, Štrof Jiří, Vejdělek Zdeněk

Značky: způsob, esterů, kyseliny, přípravy, dipropylmalonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů kyseliny dipropylmalonové reakcí esterů kyseliny malonové s n-propylhalogenidem, v přítomnosti alkoxidu alkalického kovu, v prostředí alkoholu, nejlépe takového, kterým je esterifikována kyselina malonová. Principem tohoto způsobu je proti známému stavu obrácený postup alkylace, při němž se ke směsi malonanu a propylhalogenidu, zahřátého na vhodnou teplotu, přidává alkoholický roztok alkoxidu alkalického...

Universální savka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216467

Dátum: 01.07.1984

Autor: Jiruše Jaroslav

Značky: savka, universální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytvoření universální savky pro nakládací zařízení tiskových strojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na nosné trubce je přestavitelně uchycen nosič, opatřený tělesem, na kterém je posuvně uložen písty opatřený výstupky, z nichž jeden je umístěn ve výřezu vytvořeném v ovladači, uchyceném na tělese, přičemž ovladač je v horní části opatřen ozubem, který je v záběru s jedním ze zářezů vytvořených v opěrce, která je pevně uchycena...

Způsob rafinace surové 2-methylfenoxyoctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216466

Dátum: 01.07.1984

Autori: Handlovský Anrej, Šplháček Roman, Heyberger Aleš, Jančina Otakar, Procházka Jaroslav

Značky: surové, způsob, 2-methylfenoxyoctové, kyseliny, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rafinace surové 2-methylfenoxyoctové kyseliny obsažené ve formě své sodné soli v alkalickém vodném roztoku a znečištěné přítomností 2-methylfenolátu sodného, při němž se pH roztoku upraví přídavkem kyseliny chlorovodíkové na hodnotu 6,3 až 6,7 a uvolněný 2-methylfenol se extrahuje kontinuálně protiproudně toluenem za pomoci vibračního pohybu při teplotě 50 až 90 °C, přičemž poměr objemových průtoků vodné a organické fáze...

Kovová slitina jako nosič tepla mezi sodíkem a vodou v parním generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216465

Dátum: 01.07.1984

Autori: Košťál Miroslav, Bár Jaromír, Urbančík Libor

Značky: vodou, generátoru, elektrárny, kovová, nosič, jaderné, parním, sodíkem, tepla, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová slitina jako nosič tepla mezi sodíkem a vodou v parním generátoru jaderné elektrárny, vyznačená tím, že obsahuje jako základní kov cín v hmotnostní koncentraci v mezích od 0,40 do 0,95 % a kromě toho ještě druhý kov, jímž je buď zinek, nebo olovo, nebo kadmium, nebo bismut, přičemž hmotnostní koncentrace tohoto druhého kovu je v mezích od 0,05 do 0,60 %.

Způsob výroby instantních prášků alkalických solí vysokomolekulárních polykyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216464

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kudrna Stanislav, Janda František

Značky: instantních, vysokomolekulárních, solí, způsob, alkalických, výroby, polykyselin, prášků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby instantních prášků alkalických solí vysokomolekulárních polykyselin, jejichž roztoků se používá zejména jako antistatických a pomocných textilních přípravků, přísad do škrobových lepidel a tužidel. Podstatou vynálezu je přídavek polyetylenglykolu k roztoku soli vysokomolekulární polykyseliny při pH 6,5 až 8,5 a následující sušení roztoku na rozprašovací sušárně, přičemž vzniknou duté kuličky, rychle a snadno rozpustné...

Zařízení k připevňování podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 216463

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vlček Jaromír, Polaštík Josef, Bodanský Miroslav, Mrázek Karel

Značky: zařízení, připevňování, podešví

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k připevňování podešví, zvláště monolitních podešví se zvýšenou obvodovou manžetou, na svršek obuvi, které sestává z lisovací formy uložené na stolku hlavního tlakového válce a nad ní uspořádaného opěrného ramene, vyznačené tím, že lisovací forma (4) má dno dutiny (13) opatřeno elastickou vložkou (16), na jejíž horní plochu doléhá kompaktní elastická membrána (15), která je upravena ekvidistantně se stěnami dutiny (13) a je přírubou...

Kleště pro pojistné kroužky na hřídele a díry

Načítavanie...

Číslo patentu: 216462

Dátum: 01.07.1984

Autor: Švec František

Značky: kroužky, hřídele, díry, pojistné, kleště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kleští pro pojistné kroužky na hřídele a díry. Kleště skládající se ze dvou vyhnutých ramen shodného tvaru, s upevňovacími prostředky rovněž shodného tvaru a přestavovacím mechanismem, jsou jednoduchého provedení a schopné k použití pro pojistné kroužky na hřídele a díry. Jejich podstata spočívá v tom, že ve vyhnutých ramenech v místech jejich spojení je vytvořena rádiusová drážka napojená na obou koncích na průchozí otvory. Do...

Zapojení pro vícestupňové tranzistorové zesilovače se sériovou napěťovou zápornou zpětnou vazbou a samočinnou regulací zesílení, závislou na kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216461

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lange Rainer, Brandes Manfred, Behnke Hans-uwe, Prüfer Leander, Dicke Rolf

Značky: kmitočtu, vícestupňové, tranzistorové, zapojení, samočinnou, zesílení, regulaci, sériovou, závislou, vazbou, napěťovou, zpětnou, zesilovače, zápornou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vícestupňové tranzistorové zesilovače se sériovou napěťovou zápornou zpětnou vazbou a samočinnou regulací zesílení, závislou na kmitočtu, za použití čtyřpólového obvodu, sestávajícího z podélného a příčného odporu, působícího jako dělič napětí a zapojeného do větve záporné zpětné vazby, zejména pro regenerační zesilovače v přenosových soustavách a impulsovou kódovou modulací, vyznačující se tím, že ve větvi záporné zpětné vazby je...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216460

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, anténa, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým spodním koncem připojena ke kotevnímu bloku (5) a svým horním koncem prostřednictvím...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216459

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: uzemněná, vysílací, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým horním koncem připojena přes kotevní izolátor (4´) ke střední části anténního stožáru...