Archív za 1984 rok

Strana 80

Tekutý suspenzní abrazivní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217046

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tolman Jiří, Novák Jan, Hrbek Milan, Prachař Josef

Značky: abrazivní, tekutý, prostředek, suspenzní

Zhrnutie / Anotácia:

Abrazivní prostředek vhodný zejména pro čištění, leštění a broušení povrchů různých materiálů obsahuje v hodnostních % 5 až 50 abraziva o velikosti částic 1 až 20 % polyfosfátů alkalických kovů, 0,5 až 10 % derivátů amidů mastných kyselin obecného vzorce kde R je ClOaž C22 alifatický alkyl, R1 je C2 až C5 alkanol, nebo skupina (CH2CHZ 0)nH, kde Z je H nebo CH3 a n je celé čísla 1 až 20 ve vzorci I, 1 až 10 ve vzorci II a/nebo kondenzačního...

Přítlačný mechanismus pro induktor k indukčnímu pájení, zejména plátků ze slinutého karbitu na vícebřité nástroje a jiné součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 217045

Dátum: 01.07.1984

Autori: Ruža Viliam, Paukner Jaromír

Značky: vícebřité, součástí, induktor, jiné, pájení, zejména, mechanismus, přítlačný, plátků, karbitu, slinutého, indukčnímu, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přítlačného mechanismu pro zařízení k indukčnímu pájení a řeší problém udržování pájených součástí na jednom nebo vícezávitovém induktoru. Účelu je dosažen(c) tím, že do nejméně jednoho otvoru, vytvořeného v chlazeném induktoru je kovově připojen nejméně jeden přítlačný mechanismus, který sestává se stínicího kovového pláště v jehož jednom konci je pomocí vodícího pouzdra uložen keramický přítlačný váleček a vodicí pouzdra je...

Dvousouřadnicová stabilizovaná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 217044

Dátum: 01.07.1984

Autori: Růžička Jiří, Reček Jiří

Značky: plošina, dvousouřadnicová, stabilizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouseuřadnicová stabilizovaná plošina pro přesné zaměřování měřicích přístrojů na zářící objekt, sestávající z rámu měřících přístrojů a rámu směrových čidel, vzájemně propojených pomocí servomechanismů a kulových kloubů, vyznačující se tím, že k rámu družice (l) jsou ve vedlejších vrcholech rovnoramenného trojúhelníka připevněny stavěcí servomechanismy (4) a v hlavním vrcholu trojúhelníka pevná noha plošiny (2), k jejichž horním částem jsou...

Smyčkovač řetízkového šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217043

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kučera Alois, Kronek Josef

Značky: šicího, řetízkového, stroje, smyčkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šicích strojů průmyslových, z jména pak smyčkovačů řetízkových strojů a to úpravy zamezující vynechávání stehů na začátku řití. Tato úprava spočívá v tom, že na zadní straně smyčkovače je provedena přídavná oválná drážka klínovitého tvaru, jehož spodní plocha akloněná pod ostrým úhlem k povrchu nosu smyčkovače vytváří ostrou stěrací hranu.

Zařízení pro regulaci průtoku tekutin s odděleným implozním pásmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217042

Dátum: 01.07.1984

Autori: Altmann Josef, Roth Zdeněk

Značky: tekutin, pásmem, zařízení, implozním, regulaci, průtoku, odděleným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se především týká regulace průtoku kondenzátu v tepelně regeneračním systému parní turbiny. Technickým problémem bylo vyřešit jednoduchým způsobem a prostorově úsporně odstranění zbytkových parazitních sil, vzniklých kolidujícími proudy a odstranění eroze funkčních ploch ventilů v regenerační smyčce parní turbiny. Toho bylo dosaženo vytvořením implozní komory, nepohyblivě spojené s tělesem ventilu a umístěné tak, že je spojena...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování niklových povlaků s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217041

Dátum: 01.07.1984

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

Značky: lázeň, povlaků, elektrolytická, vylučování, grafitem, niklových, dispergovaným, katodické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování niklových povlaků s dispergovaným grafitem v množství 0,5 až 10 hmotnostních, sestávající z vodného roztoku solí vylučovaného kovu anorganických a organických sloučenin, vyznačené tím, že 1 1 lázně obsahuje 50 až 500 g solí niklu a přídavek 20 až 200 g intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou, obsahující jednu síranovou skupinu SO4 na 10 až 1 000 atomů uhlíku.

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování měděných povlaků s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217040

Dátum: 01.07.1984

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

Značky: katodické, měděných, lázeň, grafitem, povlaků, elektrolytická, vylučování, dispergovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování měděných povlaků s dispergovaným grafitem, sestávající z vodného roztoku solí mědi, anorganických kyselin, organických přísad a přídavku intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou.

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování železných povlaků s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217039

Dátum: 01.07.1984

Autori: Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

Značky: dispergovaným, grafitem, železných, lázeň, katodické, vylučování, elektrolytická, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování železných povlaků dispergovaným grafitem sestávající z vodného roztoku solí železo, anorganických a organických sloučenin a přídavku intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou.

Elektrolytická lázeň pro katodické vyloučování slitinových povlaků železo-fosfor s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217038

Dátum: 01.07.1984

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

Značky: povlaků, grafitem, dispergovaným, elektrolytická, železo-fosfor, lázeň, katodické, vyloučování, slitinových

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vyluřování slitinových povlaků železo-fosfor s dispergovaným grafitem sestávající z vodného roztoku soli železa, sloučenin fosforu, anorganických a organických přísad a přídavku intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou.

Pojistný orgán tlakových prostorů parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217037

Dátum: 01.07.1984

Autori: Řezníčková Vlasta, Řezníček Mojmír

Značky: orgán, turbin, pojistný, tlakových, parních, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pojistný orán tlakových prostorů parních turbin, který v případe použití nevyžaduje odstavení turbiny z po vozu, s možností jeho nastavení a odzkoušení za provozu. Uvedeného účinku se dosahuje pomocí tvarovaného vrstveného pružného členu, uloženého v tělese a spojeného s tlakovým prostorem parní turbiny, pomocí něhož je otevírán ventil expanzního prostoru.

Zapojení obvodu pro digitální řízení vychylování paprsku obrazovky při pomalém snímkovém rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217036

Dátum: 01.07.1984

Autori: Frank Luděk, Vašina Petr

Značky: řízení, obvodů, digitální, snímkovém, obrazovky, vychylování, paprsků, rozkladu, zapojení, pomalém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímacího systému umožňující pomocí mnohonásobného dvourozměrného prokladu lépe zviditelnit obraz při pomalém snímkování. Zapojení tvoří binární čítač o délce 2.I bitů zapojený se dvěma číslicově analogovými převodníky, Podstatou zapojení je, že čítač počínaje váhově nejnižšími i vstupy je spojen s váhově nejvyššími i výstupy prvního a druhého převodníku, jejichž nejnižší vstupy jsou spojeny s nejvyššími výstupy čítače a výstup...

Podkladová vložka pro břemena s feromagnetickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217035

Dátum: 01.07.1984

Autor: Jelínek Josef

Značky: podkladová, vložka, bremená, vlastnostmi, feromagnetickými

Zhrnutie / Anotácia:

Podkladová vložka pro břemena s feromagnetickými vlastnostmi pro manipulaci nízko zdvižnými nebo vysokozdvižnými vozíky. Účelem vynálezu je vytvoření mezery mezi podlahou a ložnou plochou břemena pro vytažení a zasunutí vislic vozíku. Uvedeného účelu se dosáhne u břemen s feromagnetickými vlastnostmi podkladovou vložkou, která je tvořena tělesem, v kterém je uspořádána nejméně jedna magnetická jednotka. Magnet v magnetické jednotce je uložen do...

Způsob odstraňování aktivního chlóru z pitné vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 217034

Dátum: 01.07.1984

Autor: Veger Jaromír

Značky: chlóru, aktivního, způsob, odstraňování, pitné

Zhrnutie / Anotácia:

Při použití vyšších dávek Aktivního chlóru k dezinfekci vody má voda nevhodné organoleptické vlastnosti a je zdravotně závidná. Voda přechlórovaná nebo dechlórovaná dosud používanými chemikáliemi vzbuzuje nechuť ke konzumaci. Vynález řeší způsob odstranění aktivního chlóru z pitné vody přídavkem kyseliny askorbové v hmotnostním poměru 1-100 : 1 Cl2, s výhodou 3:1 Cl2. Uvedený způsob je vhodný zejména pro dechloraci individuálních dávek pitné...

Elektronická vyhodnocovací jednotka s opakovaným vyhodnocováním signálů vad v textiliích, zejména v pleteninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 217033

Dátum: 01.07.1984

Autori: Svoboda Petar, Trmač Miloslav, Válek Lubomír, Zezula Radomír

Značky: textiliích, vyhodnocováním, vyhodnocovací, zejména, pleteninách, elektronická, opakovaným, signálu, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v textilním průmyslu zejména v textilním průmyslu na okrouhlých pletacích strojích ve spojení s optickým čidlem, které zaznamenává vady v pleteninách, např. puštěná očka, ažury nebo díry. Předmětem vynálezu je elektronická vyhodnocovací jednotka s opakovaným vyhodnocováním signálů vady jako součást aparatury pro snímání vad během procesu výroby pletenin. Podstatou vynálezu je elektronická vyhodnocovací jednotka...

Pohon náprav elektrických vozidel s trakčním motorem a převodovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217032

Dátum: 01.07.1984

Autor: Bystřický Antonín

Značky: motorem, trakčním, elektrických, vozidel, pohon, převodovkou, náprav

Zhrnutie / Anotácia:

Sloučený pohon náprav vozidel poháněných elektromotorem, zvláště kolejových vozidel. Trakční elektromotor je převodem sloučen v jeden celek. Rotor trakčního motoru je uložen na prodlouženém hřídeli převodovky. Ventilátor je uložen na straně převodu. Vynálezu je možno využít také u silničních vozidel s elektrickou trakcí. Předmět vynálezu je nejlépe charakterizován obr. 1.

Zapojení obvodu pro odstranění momentových skoků při reverzaci řízeného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217031

Dátum: 01.07.1984

Autori: Falc Bohumil, Hercik Petr

Značky: odstranění, skoků, obvodů, zapojení, momentových, reverzaci, řízeného, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro odstranění momentových skoků při reverzaci řízeného pohonu, zejména válcovací stolice. Vynález umožňuje odstranit beze zbytku momentové rázy, vyskytující se u tratí s úsporným provedením pohonu. Podstatou vynálezu je zapojení obvodu k tonuto účelu, který sestává ze zadávacího bloku, definičního bloku, omezovacího bloku, regulátoru rychlosti a bloku logického součtu. Výstupním signálem definičního bloku, který...

Vozíkový dopravník plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217030

Dátum: 01.07.1984

Autori: Koláček Jaroslav, Vítek Ervín

Značky: vozíkový, plechů, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vozíkový dopravník plechů, jenž sestává z vozíků (3,4) uložených ve vedeních (1,2) zvedacích nosných rámů. Tyto rámy jsou uspořádány po obou stranách obraceče (6). Svými vnějšími konci zasahují vedení (l,2) nosných rámů mezi válečky válečkových dopravníků (5,12) a svými protilehlými vnitřními konci zasahují pod příslušná ramena obraceče (6) a pod ukládací rošt (8). Nosná ramena obou vozíků (3,4) zasahují v krajní poloze...

Zařízení pro zkrácení rakčního času řízeného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217029

Dátum: 01.07.1984

Autori: Falc Bohumil, Harcik Petr

Značky: rakčního, zařízení, zkrácení, pohonů, řízeného, času

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zkrácení reakčního času řízeného pohonu, určeného ze jméno k pohonu válcovacích stolic. Vynálezem se řeší zkrácení mrtvé doby reverzace a zajištění předpovědi znaménka žádosti buzení při rozběhu z klidu a při velmi rychlých změnách zadání rychlosti. Podstatou vynálezu je zapojení jednotlivých bloků, které se stává z čidla rychlosti, programátoru zadávané veličiny, tří vyhodnocovacích bloků a definičního bloku....

Způsob přípravy steroidních sloučenin ze skupiny (2H) progesteronu, 3H progesteronu a (3H) 17-alfa -hydroxyprogesteronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217028

Dátum: 01.07.1984

Autori: Fajkoš Jan, Vereš Karel, Kočovský Pavel

Značky: 17-alfa, sloučenin, způsob, hydroxyprogesteronu, steroidních, progesteronu, přípravy, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy steroidních sloučenin ze skupiny (2H) progesteronu s (3H) 17-?-hydroxyprogesteronu. 21-mesyloxyderivát odpovídající steroidní sloučeniny se zahřívá s /2H2/0 nebo /3H2/0 v poměru 1 : 5 až 1 : 50 za přítomnosti zinku a jodidu sodného a za vyloučení vzdušné vlhkosti na teplotu 40 až 100 °C v aprotickém rozpouštědle. Připravované látky nacházejí uplatnění ze jména v biochemickém výzkumu včetně radioimunoanalýzy.

Sázeč brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217027

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šťastný Miloš, Rychnovský Oldřich

Značky: brambor, sázeč

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro centrální změnu otevření přidržovačů kotoučových sázecích systémů sázečů brambor. Vynález řeší vytvoření kotoučového sázecího systému, u něhož při změně velikosti otevření přidržovačů dochází současně ke změně jejich efektivní délky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na hřídeli jsou v točivém záběru uspořádány dva vzájemně axiálně posuvné kotouče pružně přitlačované svými šroubovými segmenty na odtlačovací prsty disku volně...

Vertikální převodová skříň pohonu pracovních válců vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 217026

Dátum: 01.07.1984

Autori: Ryjáček František, Lhoták Jiří, Mareš Václav

Značky: válců, skříň, stolice, pohonů, vertikální, pracovních, válcovací, převodová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vertikální převodové skříně pohonu pracovních válců vertikální válcovací stolice pro kontisochorové tratě, u které je vertikální elektromotor umístěný paralelne s hřebenovými válci. Vynález řeší vertikální převodovou skříň uloženou ve vertikální stolici, která umožňuje paralelní umístění vertikálního elektromotoru v těsné blízkosti vertikální stolice při současném splnění požadavků na možnost výměny reservních kazet pracovních...

Frézovací nástroj pro výrobu T-drážek uzavřených a kruhových

Načítavanie...

Číslo patentu: 217025

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šebesta Eduard, Gottwald Jiří

Značky: kruhových, výrobu, nástroj, frézovací, uzavřených, t-drážek

Zhrnutie / Anotácia:

Frézovací nástroj pre výrobu T-drážek uzavřených a kruhových, opatrený kuželovou nebo válcovou stopkou, vyznačený tím, že pracovní část (113) nástroje (10) je na bocích omezena plochami (113) a nástrojová stopka (11) je opatřena polohovým vymezovacím prvkem (115)

Radionuklidový analyzátor vlastností a složení vzorků látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217024

Dátum: 01.07.1984

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: vzorků, vlastností, látek, složení, radionuklidový, analyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká radionuklidového analyzátoru vlastností a složení vzorků látek, zejména nerostných. Lze jej využívat pro stanovení uranu v mediícha produktech zpracování uranové rudy. Je použitelný i pro analýzu složení a vlastnosti vzorků látek v ostatním průmyslu. Analyzátor sestává ze základového podstavce, na němž je umístěn box s nosičem vzorků, dvou zdrojů záření umístěných pod a nad analyzovaným vzorkem a otočného nosiče, vybaveného...

Způsob určení množství radionuklidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217023

Dátum: 01.07.1984

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: radionuklidu, určení, způsob, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu určení množství radionuklidu podle velikosti příslušného píku v diferenciálním spektru získaném pomocí stincilačního detektoru. Mezi velikostí plochy píku a množstvím radionuklidu v měřeném objektu je závislost ovlivňovaná geometrií systému zdroj záření-detektor. Stanovení plochy píku se provede synchronním měřením signálu ve dvou koaxiálně nastavených kanálech analyzátoru. Jeden z kanálů je užší než druhý a jeho šířka...

Zařízení k regulaci teploty v kabině řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 217022

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hrubý Milan

Značky: kabině, regulaci, teploty, řidiče, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší problém regulace teploty v kabině řidiče a to jak v zimním tak i v letním období. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno dvoukomorovým výměníkem tepla, u něhož první komora slouží jako chladič oleje a druhá komora jako výparník, ve kterém je médium pro přejímání tepla, který prvým potrubím navazuje na kompresor, přičemž v prostoru kabiny je umístěn zkapalňovač s ventilátorem, navazující druhým potrubím na kompresor a třetím...

Samočinný výpustný systém vertikálního úseku hydraulické dopravní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217021

Dátum: 01.07.1984

Autor: Rež Miloslav

Značky: dopravní, systém, samočinný, linky, výpustný, úseků, vertikálního, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný výpustný systém vertikálního úseku hydraulické dopravní linky, např. pro dopravu směsi drcené rudy s vodou, opatřený výpustným ventilem s pístem a kuželkou. Na vertikální dopravní potrubí je napojen filtr, jehož výpustní potrubí je zaústěno zdola do tlakové nádoby, do které je rovněž shora za ústěn čtyřcestný rozvodný orgán, jehož jeden ze dvou průchodů je napojen na tlakovou nádobu a současně kanálem zaústěn k jednomu konci do...

Způsob přípravy kuličkového silikagelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217020

Dátum: 01.07.1984

Autori: Víška Jarmil, Čížková Jana

Značky: silikagelu, kuličkového, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Silikagel kuličkové formy nachází po vytřídění na vhodnou velikost částic uplatnění jako adsorbent ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii. Dále může být výchozí surovinou pro adsorbenty s chemicky vázanými fázemi, které se v kapalinové chromatografii rovněž široce používají. Kuličkový silikagel o velikosti částic 0,001 až 0,1 mm a objemu pórů většího než 1 cm3.g-1 se podle vynálezu připravuje dispergací amoniakem zalkalizovaného...

Katoda pre iontové zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217019

Dátum: 01.07.1984

Autor: Novotný Karel

Značky: katoda, zdroje, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katody iontového zdroje, která se používá v hmotových spektrometrech, heliových hledačích netěsností a dalších přístrojích. Provedení katody podle vynálezu má pří vody zatlačeny s přesahem do konců šroubovice.

Dopravník pro přemísťování prostorových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 217018

Dátum: 01.07.1984

Autori: Svoboda Václav, Hora Pavel, Horčička Václav

Značky: prostorových, přemísťování, dílců, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník pro přemísťování prostorových dílců umožňuje přepravu dílců za účelem jejich konečné úpravy. Dopravník tvoří horní a spodní větev přepravních prvků. Na konci obou větví jsou osazeny synchronizované zvedací plošiny. Před nimi z jedné strany horní větve a z druhé strany spodní větve je umístěn zatlačovací element. Dopravník lze použít při kompletaci a vystrojování prostorových dílců, například koupelnových buněk v panelové výstavbě.

Rychle tuhnoucí betonová směs tekuté konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 217017

Dátum: 01.07.1984

Autor: Štepita Matej

Značky: tekuté, konzistence, směs, betonová, tuhnoucí, rychle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rychle tuhnoucí betonové směsi tekuté konzistence sestávající z cementu, plniv, modifikačních přísad upravujících vlastnosti pojiv, případně z vodních disperzí makromolekulárních látek, u které se tokové vlastnosti docilují kombinací polyvinylalkoholu a regulace tuhnutí pojiva trietanolaminem. Vynálezu se může s výhodou použít na zhotovení samonivelačních podlah, na výrobu pohledových betonů, nebo na zhotovení prvků s členitým...

Tkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: 217016

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pařízek Josef, Liška Vladislav, Polášek Vladimír

Značky: tkanina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tkaniny, určené zejména pro vyztužování fólií, papíru a jiných obdobných plošných útvarů. Tkanina se vyznačuje tím, že se u ni v základní vazbě provázané osnovní nitě střídají s alespoň jednou osnovní nití navázanou s alespoň jednou přídavnou osnovní nití.

Forma pro výrobu odlitků nosičů pístních kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217015

Dátum: 01.07.1984

Autori: Žák Bedřich, Tvrdý Miroslav

Značky: kroužků, pístních, výrobu, forma, nosičů, odlitků

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro výrobu odlitků nosičů pístních kroužků je sestavena v etážovém uspořádání z nepravých jader, která vytvářejí centrál ní licí kůl ve svislé ose rotace. Odlitky v jednotlivých etážích jsou vůči sobě po otočeny o polovinu úhlu, který svírají dva vedla sebe umístěné v etáži odlitky se svislou osou rotace formy. Otáčky formy jsou takové, že odstředivé zrychlení v místě napojení odlitků na licí kůl má hodnotu l,0 až 3,0 g.

Zařízení pro kompletaci koupelnové vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 217014

Dátum: 01.07.1984

Autori: Knap Milan, Dušátko Karel

Značky: zařízení, koupelnové, kompletaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení dle vynálezu umožňuje montáž vany na základový rám a přenesení tohoto souboru do stavební buňky. Zařízení tvoří vertikálně přestavitelná plošina, na které je usazen rám s kladkami. Mezi plošinou a rámem je umístěn první skluz, z boku plošiny je umístěna horizontálně posuvná vidlice. Vynález lze využít při kompletaci prostorových dílců pro bytová jádra.

Vestavná elektrická zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217013

Dátum: 01.07.1984

Autor: Poupera Milan

Značky: vestavná, zásuvka, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit výrobu vestavné elektrické zásuvky a usnadnit montáž elektrických vodičů k této vestavné elektrické zásuvce. Uvedeného účelu se do sáhne tím, že ve válcovém pouzdře elektrické vestavné zásuvky je vytvořeno vnitřní ozubení se zuby, jejichž úhlová rozteč činí 30° neb jejich celý násobek. Na čelech těchto zubů, přivrácených ke vstupnímu otvoru pouzdra jsou vytvořeny zajišťovací výstupy převyšující tyto zuby. U okraje...

Elektricky izolovaná polovodičová součástka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217012

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kolman Bohumil, Makovička Jan

Značky: izolovaná, způsob, součástka, elektricky, polovodičová, její, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektricky izolovaná polovodičová součástka např. polovodičový modul a způsob její výroby. Polovodičová součástka je vytvořena tak, že její styková plocha s chladičem je tvořena plochou elektroizolačního tepelně vodivého substrátu na kterém je umístěna podložka s vývodem, tvořícím jednu elektrodu, zatímco druhá elektroda je tvořena vývodem na křemíkové destičce umístěné na podložce, přičemž křemíková destička, podložka,...

Kartáčový držák elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 217011

Dátum: 01.07.1984

Autor: Liška Jaroslav

Značky: stroje, točivého, držák, kartáčový, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kartáčového držáku elektrického stroje točivého, opatřeného na nosiči komůrky pro vedení kartáče otočně uloženým ramenem, na němž je upevněna ohnutá plochá pružina, opatřená na ohnutém konci přítlačným palcem, dosedajícím na kartáč v komůrce nosiče komůrky, přičemž mezi komůrkou a ramenem je uspořádána válcová prutina pro natočení ramene a přitlačení palce na kartáč. Účelem vynálezu je dosáhnout geometricky podobných kartáčových...

Způsob výroby kroužků zejména pro valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 217010

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sommer Karel, Bucha Karol, Rusňák Zdeněk, Bezrouk Jiří, Holemář Alois, Habrovec František

Značky: kroužků, zejména, ložiska, valivá, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit způsob výroby kroužků, při kterém by byly minimalizovány výrobní náklady tím, že se zvýší podíl objemu hotového kroužku na objemu polotovaru, zmenší energetická náročnost tvářecích o tvrdicích operací, jakož i pracnost obráběcích operací. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že polotovary kroužků z železných slitin a obsahem uhlíku 0,2- 0,6% hmotových a alespoň jed noho nitridotvorného prvku, zejména chromu, hliníku,...

Fluorderiváty N-/1-fenylethyl/-3,3-difenylpropylaminu, jejich soli a způsoby jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217009

Dátum: 01.07.1984

Autori: Trčka Václav, Bláha Ludvík, Pírková Jana, Rajšner Miroslav, Muratová Jitka, Vaněček Miroslav

Značky: fluorderiváty, přípravy, způsoby, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou nové fluorderiváty N-/1-fenylethyl/-3,3-difenylpropylaminu vzorce I, ve kterém buď jeden ze substituentů Rl a R2 je fluor a druhý vodík nebo oba jsou atomy fluoru, a jejich příprava jednak redukcí N-/1-(4-R1 -fenyl)ethyl/-3,3-bia(4-R2-fenyl) propionanidů nebo redikční alkylací 3,3-bia (4-R2-fenyl)propylaminů 4-Rl-acetofenony. Sloučeniny I mají ve srovnání s nefluorovanou látkou (I,R1-R2=H), klinicky používaným...

Pěnotvorný adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: 217008

Dátum: 01.07.1984

Autor: Gavenda Karel

Značky: pěnotvorný, adaptér

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pěnotvorného adaptéru, který je určen zejména k vytváření husté saponátové pěny při čištění bytových textilií, např. koberců. Pěnotvorný adaptér se přitlačuje na výtlačnou část vysávače a jeho podstatou je to, že sestává z válcového pláště, v jehož podélné ose je upravena dmyšná trubice, opatřená ve své horní části přepouštěcími otvory a utěsněná ve válcovém plášti horním a dolním víkem, přičemž přes dmyšnou trubici jsou v...

Zařízení k přesnému vystřihování plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217007

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novotný Josef, Langer Zdeněk

Značky: zařízení, plechů, vystřihování, přesnému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přesnému vystřihování plechu, zejména ne jednočinných mechanických lisech, tvořené horním a dolním nástrojovým blokem s tlakovou kapalinou v dutinách pro vzájemně teleskopické písty s rozdílnými průměry, přičemž vnější písty nesou přidržovací desky plechu a vnitřní písty nesou střižník a podpěrný dřík.