Archív za 1984 rok

Strana 8

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 225523

Dátum: 01.12.1984

Autori: Süss Jaroslav, Benda Břetislav, Argay Vladimír, Maloušek Antonín

Značky: rozběhové, vyjádřenými, strojů, tlumící, synchronních, vinutí, póly

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými poly, sestávající z tyčí rozběhového vinutí axiálně umístěných v pólových nástavcích a nerozebiratelně spojených s plochými vodivými segmenty či vodivými lamelami, které tvoří vodivé čelní plochy obou stran pólového nástavce, ze dvou svorníků s maticemi a dvou vodivých spojek pro každý pól stroje, vyznačené tím, že v obou postranních koncích pólových nástavců je souběžně s tyčemi (1)...

Zařízení pro uzavírání konce trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225522

Dátum: 01.12.1984

Autori: Chládek Vlastimil, Kovařík Jan

Značky: trubky, konce, zařízení, uzavírání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uzavírání konce trubky, zejména při výrobě ocelových láhví na stlačené plyny, které sestává ze sklíčidla pro upnutí trubky, upevněného k vřeteníku opatřeném poháněcím ústrojím pro otáčivý pohyb a dále z držáku upraveného posuvně ve směru osy tvářené trubky, jež je opatřen volně otočnými vydutými tvarovacími rolkami, uloženými na čepech, jejichž osy jsou uspořádány šikmo k ose tvářeného kusu a kde k ohřevu konce trubky, v konečné...

Zapojení pro řízení ukazovátka v zobrazovacích jednotkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225521

Dátum: 01.12.1984

Autori: Trhlin Alois, Lang Pravdomil, Znamenáček Jiří, Rameš Zdeněk

Značky: jednotkách, zapojení, ukazovátka, řízení, zobrazovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení ukazovátka v zobrazovacích jednotkách, u kterého je první adresovací vstup přepínacího obvodu spojen s adresovým vstupem zapojení, jehož synchronizační výstup je spojen s prvním výstupem časové základny, jejíž třetí výstup je spojen se třetím vstupem součtového obrazového obvodu, jehož výstup je spojen s obrazovým výstupem zapojení, jehož obrazový vstup je spojen se druhým vstupem součtového obrazového obvodu, vyznačující se...

Vysokonapäťový kábel s izoláciou zo zosieteného polyetylénu so zvýšenou odolnosťou proti tvorbe vodných stromčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225520

Dátum: 01.12.1984

Autori: Gál Egon, Marček Otto, Langfelder Ján, Griač Juraj, Šimunková Dagmar

Značky: odolnosťou, kábel, vodných, izoláciou, proti, tvorbě, stromčekov, polyetylénu, zvýšenou, zosieteného, vysokonapäťový

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokonapäťový kábel s izoláciou zo zosieteného polyetylénu so zvýšenou odolnosťou proti tvorbe vodných stromčekov, vyznačujúci sa tym, že izolácia kábla je z rozvetveného polyetylénu s indexom toku taveniny 0,2 až 20 g/10 min, ktorý obsahuje v pomere k 100 hmotnostným dielom tohto základného polyméru ako integrované zmesné zložky podiely 0,2 až 5 hmotnostných dielov dialkylperoxidu vo funkcii sieťovacieho činidla, a ako zložku vo funkcii...

Zařízení na redukci tlaku ve vnitřních vodovodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225519

Dátum: 01.12.1984

Autor: Marek Miroslav

Značky: tlaku, vnitřních, redukci, zařízení, vodovodech

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na redukci tlaku ve vnitřních vodovodech sestávající z redukčního prvku, rozebíratelného spoje s těsnící uzavírací plochou, vyznačující se tím, že redukční prvek (1) je opatřen hlavním průtočným otvorem (2), kolem kterého jsou symetricky uspořádány pomocné průtočné otvory (3) a jim protilehlá zešikmená těsnící uzavírací plocha (4) rozebíratelného spoje.

Způsob izolace opticky čistých enanciomerů N-acylfenylalaninu po asymetrické hydrogenaci N-acylaminoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225518

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vilím Jindřich, Šabata Stanislav, Hetflejš Jiří

Značky: čistých, kyseliny, opticky, asymetrické, způsob, enanciomeru, n-acylfenylalaninu, hydrogenaci, izolace, n-acylaminoskořicové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob isolace opticky čistých enanciomerů N-acylfenylalaninu po asymetrické hydrogenaci N-acylaminoskořicové kyseliny obecného vzorce C6H5CH=C(NHCOR)COOH, kde R značí metyl nebo fenylskupinu s využitím krystalizace enanciomeru vznikajícího v přebytku, vyznačený tím, že se enanciomer vzniklý asymetrickou hydrogenací v přebytku izoluje přímo z reakční směsi, obsahující rozpouštědla použitá při hydrogenaci, řízenou krystalizací, vedenou nejvýše...

Způsob čištění 2-hydroxyethoxyethylesteru kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225517

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vacík Jiří, Borovička Miloš, Prchal Emanuel

Značky: způsob, čištění, 2-hydroxyethoxyethylesteru, kyseliny, methakrylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění 2-hydroxyethoxyethylesteru kyseliny methakrylové, připraveného reesterifikací methyl- nebo ethylesteru kyseliny methakrylové diethylenglykolem, za katalytického působení alkoholátů alkalických kovů, zejména methylátu sodného, popřípadě kvartérních amoniových bází, po zředění reakční směsi vodou a po oddělení nezreagovaného výchozího esteru kyseliny methakrylové, vyznačující se tím, že se takto upravená reakční směs nejprve...

Způsob výroby bázických esterů kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225516

Dátum: 01.12.1984

Autori: Borovička Miloš, Vacík Jiří, Prchal Emanuel, Obereigner Blahoslav

Značky: esterů, způsob, výroby, kyseliny, bazických, methakrylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bázických esterů kyseliny methakrylové obecného vzorce I, ve kterém R značí alkyly s 1 až 3 atomy uhlíku, které spolu popřípadě tvoří pětičlenný methylenový řetězec,reesterifikací methyl- nebo ethylesteru kyseliny methakrylové bázickým alkoholem obecného vzorce II, ve kterém R značí totéž co ve vzorci I, za přítomnosti katalyzátoru,vyznačující se tím, že se při reesterifikaci jako katalyzátoru používá kvarterní amoniové báze...

Forma pro odstředivé nalévání desek axiálních ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225515

Dátum: 01.12.1984

Autori: Podlaha Václav, Procházka Pavel, Červený Jiří

Značky: nalévání, ložisek, axiálních, forma, desek, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro odstředivé nalévání desek axiálních ložisek, vyznačující se tím, že na základní desce (1) odstředivky je uložena a spojovacími kolíky (9) zajištěna dosedací deska (2), která tvoří dosedací a těsnící plochu vnějšího spodního okraje ložiska (10) a rozstřikovací talíř (5), který zároveň tvoří těsnící plochu vnitřního spodního okraje ložiska (10), je uložen na nadlehčovací pružině (7) a jeho poloha je zajištěna středovým přítlačným...

Zapojenie pre integrálne testovanie číslicových integrátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225514

Dátum: 01.12.1984

Autor: Štofka Marian

Značky: testovanie, integrálně, zapojenie, číslicových, integrátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre integrálne testovanie číslicových integrátorov vyznačené tým, že vstup číslicového integrátora /1/ je spojený s výstupom číslicovo-analógového prevodníka /2/, ktorého vstup je spojený s výstupom vratného impulzného počítadla /3/, ktorého vstup je pripojený na výstup riadiacej jednotky /4/.

a-substituované-5-pyridíniové soli-3-/2-furyl/-akrylonitrilu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225513

Dátum: 01.12.1984

Autori: Végh Daniel, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav

Značky: přípravy, a-substituované-5-pyridíniové, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

?-substituované 5-pyridíniové soli-3-/2-furyl/akrylonitrolu všeobecného vzorca I, kde X je CN, CONH2, COOCH3 Z(-) je C104(-), JO4(-)

Způsob přípravy 2-hydroxyethoxyethylesteru kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225512

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vacík Jiří, Borovička Miloš

Značky: kyseliny, 2-hydroxyethoxyethylesteru, methakrylové, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-hydroxyethoxyethylesteru kyseliny methakrylové reesterifikací methyl- nebo ethylesteru kyseliny methakrylové 2-/2-hydroxyethoxy/ethanolem za přítomnosti katalyzátoru, vyznačující se tím, že se jako katalyzátoru používá kvartérní amoniové báze obecného vzorce 1 ve kterém R1 značí alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo benzyl, v množství 0,005 až 0,1 mol, vztaženo na 1 mol výchozího esteru kyseliny...

Kapalina na bázi uhlovodíků a jejich chlorovaných derivátů pro odstraňování zbytků barev, pigmentů a jiných nečistot z válců a gum tiskařských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225511

Dátum: 01.12.1984

Autori: Matějka Jindřich, Švajgl Oldřich

Značky: jejich, barev, jiných, derivátů, bázi, tiskařských, odstraňování, nečistot, uhlovodíku, zbytků, kapalina, chlorovaných, válců, strojů, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina na bázi uhlovodíků a jejich chlorovaných derivátů pro odstraňování zbytků barev, pigmentů a jiných nečistot z válců a gum tiskařských strojů, vyznačená tím, že se skládá z 0,1 až 3 % obj. chlorovaných derivátů uhlovodíků s jedním nebo dvěma atomy uhlíku v řetězci, 5 až 200 ppm sloučenin s antioxidačním účinkem, například homologů sek. nebo terc. propylfenolů nebo butylfenolů, nebo homologů sek. nebo terc. butylaminů aromatických...

Sklářská komorová chladicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 225510

Dátum: 01.12.1984

Autori: Černý Milan, Horký Lubomír, Bačík Ivan, Černý Petr

Značky: sklářská, komorová, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Sklářská komorová chladicí pec, sestávající z kovového obalu vyloženého anorganickým vláknitým tepelně-izolačním materiálem a zahrnující čelní stěnu se zakládacím otvorem opatřeným dveřmi, postranní stěny, zadní stěny, strop a dno, ohraničující chladicí prostor, vybavená nejméně jedním plynovým hořákem a odtahem spalin, vyznačená tím, že krátkoplamenný automatický hořák (18) je umístěn v zadní stěně (9) pece (1) a ústí do spalovacího prostoru...

Způsob nízkoteplotního pěstování monokrystalů arsenidu gallia se strukturou prostou mosaikových bloků a diskolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 225509

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hrubý Arnošt, Štěpánek Bedřich

Značky: mosaikových, diskolací, pěstování, monokrystalů, bloků, gallia, prostou, arsenidu, strukturou, způsob, nízkoteplotního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nízkoteplotního pěstování monokrystalů arsenidu gallia se strukturou prostou mosaikových bloků a dislokací s hustotou nižší než 102 x cm-2 za sníženého tlaku transportem v parní fázi, v uzavřené nádobce vertikálně posunovatelné v peci s třemi nebo více nad sebou se nacházejícími a na sobě nezávislými teplotními zónami, při kterém se k výchozí látce přidává 0,1 až 10 mg transportního činidla a 1 až 100 mg elementárního arsenu počítáno na...

Kolektor slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 225508

Dátum: 01.12.1984

Autori: Nábělek Bohumil, Malý Miroslav

Značky: kolektor, slunečního, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektor slunečního záření s koncentrátorem na bási lomu paprsků, obsahující absorbér soustředěného slunečního záření a nejméně jeden plošný absorbér zářivé energie, který je do okruhu teplonosného media předřazen absorbéru soustředěného slunečního záření, přičemž plošný absorbér zářivé energie je uspořádán podél vnitřních ploch obvodových stěn ochranné skříně kolektoru, vyznačující se tím, že plošný absorbér (6) zářivé energie tvoří alespoň...

Zariadenie pre prípravu dymového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225507

Dátum: 01.12.1984

Autori: Dúbravický Jozef, Jajcay Jozef, Fančovič Karol

Značky: kondenzátu, dymového, zariadenie, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre prípravu dymového kondenzátu vyznačené tým, že pozostáva z vonkajšieho plášťa /2/ opatreného duplikátorom /3/ a tangenciálnym prívodom /1/ tvoriacim celok, do ktorého zapadá ďalší celok pripevniteľný uzávermi /9/, pozostávajúci z vrchnáka /8/, vnútorného plášťa /11/, čiastočne oddeleného od vonkajšieho plášťa /2/ valcovitou priehradkou /10/, odvodu plynov /13/, pričom vonkajší plášť /2/ prechádza do zberného kužeľa /6/ ukončeného...

Zařízení pro natáčení difusorových lopatek vícestupňového radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225506

Dátum: 01.12.1984

Autori: Šídlo Pavel, Škaloud Vladimír, Matějů Pavel, Bartoň Petr, Futera Miroslav

Značky: zařízení, difusorových, vícestupňového, radiálního, turbokompresoru, natáčení, lopatek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro natáčení difusorových lopatek vícestupňového radiálního turbokompresoru při nestejném úhlu jejich nastavení v jednotlivých stupních, které je umístěno uvnitř pláště stroje a které sestává z přestavitelného systému pák a táhel napojených na prstence natáčecího mechanismu, které jsou uloženy v každém stupni kompresoru a napojeny na difusorové lopatky vyznačující se tím, že na patku (10) každého prstence (9) otočného kolem osy (11)...

Způsob výroby (2-hydroxy-3-chlorpropyl)nitrilodioctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225505

Dátum: 01.12.1984

Autori: Burešová Marie, Beneš Milan

Značky: způsob, 2-hydroxy-3-chlorpropyl)nitrilodioctové, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby (2-hydroxy-3-chlorpropyl)nitrilodioctové kyseliny reakcí kyseliny iminodioctové s 1-chlor-2,3-epoxypropanem ve vodném roztoku, vyznačený tím, že se kyselina iminodioctová ve formě hydrogensoli sodné, draselné nebo amonné nechá reagovat s 1-chlor-2,3-epoxypropanem v molárním poměru 0,6 až 1,35 při teplotě 30 až 100 °C po dobu kratší než 60 minut a produkt se vyloučí okyselením silnou minerální kyselinou na pH 1,5 až 2 a případným...

Způsob strojní výroby skleněných kombinovaných tyčí a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225504

Dátum: 01.12.1984

Autori: Horák Miroslav, Žák Jaroslav, Kováčik Štefan

Značky: tyčí, provádění, zařízení, kombinovaných, výroby, strojní, sklenených, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob strojní výroby skleněných kombinovaných tyčí tažením z natékajícího proudu sklovin, jenž je tvořen nejméně dvěma odlišnými sklovinami tak, že nejméně jedna sklovina vytváří jádro vyráběné tyče charakteristického tvaru a vzhledu, vyznačující se tím, že na proud základní skloviny tekoucí nakloněným výtokovým žlábkem, který je opatřen ve dně výtokovým otvorem, se přivádí nejméně jeden proužek doplňkové skloviny do místa před výtokovým...

Komplexonové deriváty perlové celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225503

Dátum: 01.12.1984

Autori: Matějka Zdeněk, Tokar Oldřich, Kahovec Jaroslav, Beneš Milan

Značky: celulózy, komplexonové, deriváty, perlové

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexonové deriváty perlové celulózy obecného vzorce 1, kde alespoň jedno R je celulózový zbytek a ostatní jsou CH2COOH nebo H, n =1 až 10.

Spôsob výroby a- fenoxyalkánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 225502

Dátum: 01.12.1984

Autori: Paldan Milan, Truchlik Štefan, Tuleja Juraj

Značky: výroby, kyselin, fenoxyalkánových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby ????fenoxyalkánových kyselín reakciou ????chlóralkánových kyselín alebo ????brómalkánových kyselín s 2 až 3 atómami uhlíka, fenolu a hydroxidu alkalického kovu v prostredí inertného organického rozpúšťadla, vyznačujúci sa tým, že zmes ????chlóralkánovej alebo ????brómalkánovej kyseliny, fenolu a hydroxidu alkalického kovu sa najprv za adiabatických podmienok v prítomnosti reakciou vytvorenej alebo pridanej vody v množstve 0,01 až...

Řídicí jednotka programovatelného logického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225501

Dátum: 01.12.1984

Autor: Jakl Milan

Značky: programovatelného, jednotka, řídící, obvodů, logického

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí jednotka programovatelného logického obvodu, vyznačující se tím, že sestává z prvního dekodéru /1/, jehož výstupy instrukcí jsou připojeny na vstupy řadiče /3/, opatřeného jednobitovým registrem /A/ a srovnávacím registrem /B/ s řídicí logikou, a výstup tohoto řadiče /3/ je spojen s prvním vstupem druhého dekodéru /2/.

Nástroj k leštění optického skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225350

Dátum: 01.12.1984

Autor: Trpišovský Josef

Značky: leštění, optického, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj k leštění optického skla, tvořený rovinným kotoučem, miskou, hříbkem, nebo válcem, opatřeným na svém povrchu lešticí hmotou, vyznačující se tím, že lešticí hmota je tvořena porézní hmotou, impregnovanou směsí chloroprenového kaučuku a alkylfenolické pryskyřice v hmotnostním poměru l:l.až 2:l, rozpuštěnou v organickém rozpouštědle.

Vnější plášť makromodulového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225349

Dátum: 01.12.1984

Autori: Malásek Václav, Říman Jaroslav, Mašek Václav, Mánek Oldřich

Značky: parního, plášť, generátoru, vnější, makromodulového

Zhrnutie / Anotácia:

Vnější plášť makromodulového parního generátoru, v němž je uspořádána teplosměnná plocha a který sestává z horního přímého úseku z dolního přímého úseku a z ohybu vnějšího pláště o poloměru zakřivení R a o vnitřním průměru D, přičemž teplo směnná plocha je v příčném řezu uspořádána uvnitř obalové kružnice o průměru d., vyznačený tím, že ohyb vnějšího pláště je radiálními řezy rozdělen na segmenty 3, jejichž přední řez (9) a zadní řez (10)...

Vícestupňový regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 225348

Dátum: 01.12.1984

Autor: Rejsek Jaromír

Značky: regulační, vícestupňový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňový regulační ventil, jehož jednotlivé škrtící stupně jsou tvořeny samostatnými komorami, které jsou uspořádány souose podél vřetena a v jednotlivých komorách jsou vytvořeny soustavy podélných drážek, jejichž poloha se shoduje při uzavřeném ventilu s polohou odpovídajících komor, s u kterých je v každém následujícím stupni vrcholový úhel větší než u stupně předchozího, přičemž funkční průřez u každé následující komory je větší než...

Způsob úpravy loužené klihovky pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 225347

Dátum: 01.12.1984

Autori: Slanina Bohumil, Wagner Jiří, Laurin Josef, Jarkovská Božena

Značky: klihovky, loužené, krmné, účely, způsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy loužené klihovky pro krmné účely předběžným mechanickým rozmělněním, vyznačující se tím, že se klihovka zahřívá po dobu 20 až 120 minut na teplotu nepřesahující 130° C, poté se na ni působí 0,2 až 3 % chlornanu sodného a následná se neutralizuje přídavkem 0,3 až 3 % kyseliny solné, která se přidává volně po dobu pěti minut.

Způsob výroby radioterapeutického očního aplikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225346

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kubizňák Jiří

Značky: způsob, očního, výroby, radioterapeutického, aplikátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby radioterapeutického očního aplikátoru vyznačený tím, že se z termoplastu například směsného polyetylenu tlakem 0,l až 0,5 kg/cm2 při teplotě zpracovatelnosti 160 až 180 °C vylisuje ve formě jedna část pouzdra aplikátoru, na ni se umístí vytvarovaný zářič,překryje se stejným termoplastem na výrobu druhé části pouzdra a za uvedených podmínek se tlakem při teplotě zpracovatelnosti ve formě vytvoří oční aplikátor se zářičem plně...

Způsob výroby jádrové příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225345

Dátum: 01.12.1984

Autori: Štork Vladimír, Štěpánek Vladimír

Značky: příze, způsobu, tohoto, zařízení, způsob, provádění, jádrové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby jádrové příze, kde obal je tvořen jednoduchými přízemi souhlasného zákrutu, vyznačující se tím, že těsně před bodem seskání jednoduchých přízí právě vyráběných způsobem předenoskaní se mezi ně přivádí jádro, načež se jednoduché příze skají kolem jádra zákrutem stejného smyslu jako samostatný zákrut jednotlivých jednoduchých přízí.

Prostředek na čistění povrchu silně znečistěných rozměrných předmětů, zejména kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 225344

Dátum: 01.12.1984

Autori: Zika Zdeněk, Fűrbacherová Božena, Jaroš Miroslav Rndr, Hezina Jiří

Značky: prostředek, vozidel, předmětů, čištění, povrchu, zejména, kolejových, znečištěných, rozměrných, silně

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na čistění povrchu silně znečistěných rozměrných předmětů, zejména kolejových vozidel, na bázi kyseliny fosforečné, vyznačující se tím, že obsahuje od 5 do 60 hmot. % kyseliny fosforečné, od 0,2 do 20 hmot. % komplexotvorné sloučeniny mající v molekule dvě ketoskupiny spojené metylenovou skupinou, například /3-diketonu nebo /3 ketokyseliny, popřípadě jejich derivátu, a do 100 hmot. % vody, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku.

Plniace zariadenie pre vozidlá určené na zber a odvoz komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225343

Dátum: 01.12.1984

Autori: Májek Ján, Gerthoffer Alexander, Němeček Milan, Élesztös Pavol, Palčák František, Palčák Dušan

Značky: vozidla, odvoz, komunálneho, určené, zariadenie, plniace, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Plniace zariadenie pre vozidlá určené na zber s odvoz komunálneho odpadu, tvorené horným krytom, bočnými stenami a násypkou, vybavené vodiacim rámom s plniacou doskou a priamočiarymi hydromotormi vyznačujúce sa tým, že odpad z násypky /5/ v tvare válcovej plochy do zbernej skrine /6/ vozidla, nasypaný plniacim otvorom /7/ z kontajnera /8/, je posúvaný plniacou doskou /9/, vysúvanou z vodiaceho rámu /13/ priamočiarym hydromotorom /10/,...

Zariadenie pre usmernenie závesovej žrde lyžiarskeho vleku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225342

Dátum: 01.12.1984

Autor: Vechter Vladimír

Značky: závesovej, usmernenie, zariadenie, vleku, lyžiarskeho, žrde

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre usmernenie závesovej žrde lyžiarskeho vleku v nástupnej stanici pozostávajúce z hnaného dopravníka, usmerňovacej lišty a vyhadzovacej narážky vyznačené tým, že ťažný pás /52/ je opatrený palcami /53/, pre unášanie závesnej žrde /2/, a pozdĺž dopravníka /5/ je upravená usmerňovacia lišta /3/, ktorá je na svojom konci pri výstupe závesovej žrde /2/ z dopravníka /5/, opatrená opierkou /7/, pre uloženie závesovej žrde /2/, po jej...

Způsob výroby doplňkového krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 225341

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kremr Milan, Knedla Robert, Tkáč Josef, Pecha František

Značky: způsob, doplňkového, výroby, krmiva

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby doplňkového krmiva, při němž se štěpí chromočiněné usňové odpady působením alkalických činidel při tlakové hydrolýze ne nižší bílkovinné složky, zejména na aminokyseliny, vyznačující se tím, že se ke 100 hmotnostním dílům chromočiněných usňových odpadů přidává 50 až 400 hmotnostních dílů odpadních vod z loužení libovolného druhu koželužské suroviny, načež se směs podrobí alkalické hydrolýze.

Zariadenie na presné dávkovanie tlakovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 225340

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kollár Ladislav

Značky: dávkovanie, tlakovej, zariadenie, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na presné dávkovanie tlakovej vody pozostávajúce z pneumatického valca, výtlačného valca, nastaviteľných ciachovaných narážok a jednosmerných ventilov vyznačené tým, že pneumatický piest /2/ pneumatického valca /1/ je piestnicou /6/ spojený s výtlačným piestom /5/ výtlačného valca /7/, ktorý je opatrený výtlačným jednosmerným ventilom /8/ a plniacim jednosmerným ventilom /9/ pričom na výtlačnom valci /7/ sú v disku /13/ opatrenom...

Elektromagnet pro kontaktní spínací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225339

Dátum: 01.12.1984

Autori: Sláma Jiří, Paukert Josef, Vodička Bohumil

Značky: prístroje, spínací, elektromagnet, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnet pro kontaktní spínací přístroje, zejména pro impulsní stykače, obsahující magnetický obvod, tvořený pevnou části a kotvou a dále cívku, vyznačený tím, že magnetický obvod elektromagnetu je alespoň z části vytvořen ze zmagnetovaného magneticky tvrdého materiálu.

Způsob vymývání ionexového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 225338

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hűbner Pavel, Kadlec Václav

Značky: lože, vymývání, ionexového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymývání ionexového lože od přebytku regeneračního činidla po regeneraci,vyznačený tím, že se nejprve kapalina z ionexového lože vypustí, pak se ionexové lože zespodu naplní vodou, načež se vymývací voda vede ionexovým ložem shora dolů.

Elastická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 225337

Dátum: 01.12.1984

Autor: Wiesner Ivo

Značky: hmota, elastická

Zhrnutie / Anotácia:

Elastická hmota připravitelná vytvrzením kompozice sestávající z 5 až 40 hmotnostních dílů esterů kyseliny akrylově o molekulové hmotnosti 86 až 350, střední funkčnosti 1 až 3 a obsahu akrylových skupin 0,400 až 1,180 mol/100 g, a 60 až 95 hmotnostních dílů středněmolekulární epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 701 až 2 000 a obsahu epoxidových skupin 0,095 až 0,290 mol/100 g. polyaminy o molekulové hmotnosti 100 až 245 majícími...

Kelímek pro odpařování materiálů ve vakuu s ohřevem pomocí elektronového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225336

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kufa Josef, Holoubek Jiří

Značky: svazků, materiálů, vakuu, pomocí, odpařování, elektronového, ohřevem, kelímek

Zhrnutie / Anotácia:

Kelímek pro odpařování materiálů ve vakuu s ohřevem pomocí elektronového svazku vyznačený tím, že odklon vnitřní stěny kelímku /2/ od svislého směru v kterémkoliv jejím bodě je vyšší než hodnota, při které je tečná složka napětí působícího na stěnu kelímku /2/ vlivem rozpínání tuhé části vsádky /3/ v rovnováze se třením mezi vsádkou /3/ a kelímkem /1/.

Zariadenie na odvalcovanie rúrok z ťažného trňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 225335

Dátum: 01.12.1984

Autor: Koštialik Pavol

Značky: odvalcovanie, rúrok, trňa, zariadenie, tažného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odvalcovanie rúrok z ťažného trna pozostávajúce z telesa, vodiacích púzdier a sústavy piestov s kladkami vyznačené tým, že v telese /4/, opatrenom horným prívodom /9/ a dolným prívodom /10/, sú uložené piesty /3/, ktoré sú v styku s vidlicami /5/ uloženými vo vložke /7/ upravenej vo vnútri telesa /4/ a opatrenej predným vodiacím púzdrom /1/a zadným vodiacim púzdrom /2/, pričom vidlice /5/ sú spojené s kladkami /6/ a proti...

Nasávacie potrubie piestového spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225334

Dátum: 01.12.1984

Autor: Záhlava Miroslav

Značky: spaľovacieho, potrubie, piestového, motora, nasávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávacie potrubie piestového spaľovacieho motora s dvojstupňovým karburátorom vyznačené tým, že je vytvorené z dvoch trubiek, kde prvá trubka /1/ je obalená plášťom /3/ a napojená svojim začiatkom na výstupné hrdlo prvého stupňa /6/ karburátora a svojim koncom na sací kanál /4/ hlavy valca motora a druhá trubka /2/ je napojená svojim začiatkom na výstupné hrdlo druhého stupňa /7/ karburátora a svojim koncom na sací kanál /4/ hlavy valca motora...