Archív za 1984 rok

Strana 76

Směšovací regulátor průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214138

Dátum: 01.07.1984

Autori: Polešovský Jiří, Procházka Vladimír

Značky: kapaliny, regulátor, směšovací, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru úpravny vody a řeší zjednodušení konstrukce regulátoru průtoku kapaliny otevřeným pískovým filtrem. Podstatou vynálezu je, že výstupní potrubí filtru je ukončeno směšovacím potrubím, jehož horní otevřený konec dosahuje nad minimální přípustnou úroveň hladiny kapaliny ve filtru, přičemž ve spodní části směšovacího potrubí je umístěn otevřený konec řídícího potrubí regulačního vzduchu.

Betón s vysokou koróznou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214137

Dátum: 01.07.1984

Autor: Slanička Štefan

Značky: odolnosťou, betón, koróznou, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Betón s vysokou koróznou odolnosťou, pozostávajúci z portlandského, alebo treoskoportlandského cementu, vyznačujúci sa tým, že obsahuje vyjadrené, v % hmotnostných z cementu - 3 až 20 % amorfného kysličníka kremičitého s obsahom najmenej 30 % častíc menších ako 3 (m a najmenej 50 % častíc menších ako 20 (m. - 0,5 až 1 % dispergátora s výhodou vodorostpustnej soli sulfonovanej melamínformaldehydovej živice, alebo libnosulfonana vápenatého, alebo...

Způsob výroby kryté pleteniny na dvouválcových třísystémových punčochových strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214136

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pavlát Michal, Třeštík Karel

Značky: třísystémových, tohoto, kryté, punčochových, výroby, zařízení, dvouválcových, způsob, pleteniny, způsobu, provádění, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kryté pleteniny na dvouválcových třísystémových punčochových strojích, vyznačený tím, že kladení kryté a krycí nitě se provádí v poloze zobáků odhozových platin mimo činnost, čímž se při zátahu zabrání vadám v krytí, přičemž úhel kladení kryté nitě u prvního pracovního systému se seřizuje pro dosažení čistého krytí zejména při ujímání zboží.

Měřidlo kuželových dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214135

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tláskal Zdeněk, Hruška Stanislav

Značky: kuželových, měřidlo, dutin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřidel kuželových dutin. Stávající měřidla, zejména kuželové kalibry na barvu, nejsou dostatečně přesná a vyžadují velkou zručnost a zkušenost. Měřidlo sestává ze dvou vzájemně kyvně spojených mechanických částí se segmenty pro dosednutí na protilehlé povrchové přímky kuželové dutiny a z měřící jednotky vzájemné polohy obou segmentů. Alespoň jeden ze segmentů je opatřen ryskou pro kontrolu osové polohy měřidla anebo je jedna z...

Kotevná príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214134

Dátum: 01.07.1984

Autor: Maco Vladimír

Značky: príchytka, kotevná

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevná príchytka najmä pre prichytenie oceľových konštrukcií k už hotovej dĺžke, pozostávajúca z kotevnej skrutky, opatrenej v jej dolnej časti hlavicou s unášacou plochou pre kotevný prvok. Riešeným problémom je zvýšenie prídržnej sily kotevnej príchytky bez podstatného zvýšenia nárokov na pracnosť výroby kotevnej príchytky a pri znížení nárokov na presnosť výroby kotevného otvoru. To sa dosahuje osobitnou úpravou kotevného prvku.

Kapkový dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 214133

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hein Milan

Značky: kapkový, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kapkový dávkovač jako zařízení umožňující odměřování objemů roztoků nebo jejich průtokových množství ve zdravotnictví a chemických laboratořích. Objem dávkované kapaliny je určen počtem, průtokové množství frekvencí prošlých kapek. Každá prošlá kapka vyvolává odezvu ve snímači průchodu kapek, počet nebo frekvence těchto odezev se porovnává v diferenčním obvodu s počtem nebo frekvencí řídících pulzů z obvodu hodin a výstup...

Způsob distancování praporků komutátorů kotev

Načítavanie...

Číslo patentu: 214132

Dátum: 01.07.1984

Autori: Poříz František, Stoklasa Oldřich

Značky: kotev, způsob, komutátorů, distancování, praporků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu distancování praporků komutátoru kotev, zejména velkých elektrických točivých strojů s dlouhými praporky. Způsob distancování praporků podle vynálezu zajišťuje stabilitu izolačních vzdáleností mezi jednotlivými praporky, které spojují vývody cívek kotvy s lamelami komutátorů. Podstatou vynálezu je, že se po obvodu kružnice, zvolené na čelní straně radiálně uspořádaných praporků, vlnovitě vtlačí mezi jednotlivé praporky...

Brdový list s odpojitelnými, asymetricky uspořádanými krajnicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214131

Dátum: 01.07.1984

Autori: Exner Petr, Patočka Vladimír

Značky: odpojitelnými, asymetricky, brdový, uspořádanými, krajnicemi

Zhrnutie / Anotácia:

Brdový list s odpojitelnými, asymetricky uspořádanými krajnicemi vyznačený tím, že aspoň jedna krajnice (2) je na brdovém listu uspořádána příčně asymetricky tím způsobem, že je na obou svých koncích pevně spojena se spojovacím hranolem (3), který stupňovitě přesahuje činek (l) na jedné straně a který má v každém svém příčném průřezu menší šířku než je rozteč brdových listů ve vodítkách (10) a jehož vnitřní plocha (18) má od konce činků (l)...

Zařízení pro konstantní podávání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 214130

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pleskač Karel, Hrubý Jan

Značky: zařízení, podávání, příze, konstantní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro konstantní podávání příze na textilních strojích, hlavně pletacích, kde je požadováno stálé stejné množství příze podávané do pracovního systému a které obsahuje klecovitý bubínek tvořený pevnými kolíky, na obvodu pro několik ovinů příze a ústrojí k odsouvání těchto ovinů příze na klecovitém bubínku.

Rošt fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 214129

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

Značky: rošt, ohniště, fluidního

Zhrnutie / Anotácia:

Rošt fluidního ohniště. Vynález patří do oboru spalovacích zařízení. Řeší problém bezpropadovosti a trvanlivosti roštu jakož i možnosti vytvořit jej jako tlakovou membránovou plochu napojenou na tlakový systém kotle. Podstatou vynálezu je rošt, u něhož mezery mezi jednotlivými závity trubky jsou překlenuty vyhnutými můstky opatřenými otvory. Vynález lze využít v oboru fluidního spalování. Předmět vynálezu je nejlépe vystižen na obr. 2.

Samostaviteľný odsávací nástavec vrtných súprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 214128

Dátum: 01.07.1984

Autor: Nikov Jordan

Značky: vrtných, samostaviteľný, nástavec, súprav, odsávací

Zhrnutie / Anotácia:

Samostaviteľný odsávací nástavec vrtných súprav vyznačujúci sa tým, že pozostáva z plášťa (l), opatreného poddajnou tesniacou hmotou (10) na svojom spodnom obvodě a hrdlom na pripojenie odsávacej hadice (22), ktorý je prostredníctvom spodného kruhového prstenca(2) a horného kruhového prstenca (3) uložený na guľovom prstenci(4), ktorý je pomocou spojovacieho hrdla (5) uchytený na spodný koniec lafety (6).

Zařízení pro odstřih nití u šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214127

Dátum: 01.07.1984

Autor: Skořepa Václav

Značky: odstřih, zařízení, strojů, nití, šicích

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká zařízeni pro odstřih nití u šicích strojů s automatizovanou funkcí, mezi jednotlivými díly hotovenými kontinuálním způsobem. Zařízení podle vynálezu sestává z pohyblivého nože, který proniká volně při svém pohybu do štěrbiny v podložce, po niž jsou vedený šité díly a který současně unáší dvě pružné lamely dosedající na podložku před a za štěrbinou, lamely s výhodou vytvořené z pružných ocelových planžet přitláčejí na...

Způsob mechanizovaného stírání glazury z nožek horizontálně se pohybujících keramických výrobků a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214126

Dátum: 01.07.1984

Autori: Staněk Bohumír, Hykš Milan

Značky: nožek, glazury, provádění, pohybujících, výrobků, mechanizovaného, způsob, stírání, způsobu, zařízení, horizontálně, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mechanizovaného stírání glazury z nožek horizontálně se pohybujících keramických výrobků pomocí pohyblivých stíracích prostředků z pružné nasákavé látky v rovině rovnoběžné s rovinou nožek, vyznačující se tím, že stírání se provádí kruhovým pohybem a přítlačná síla stíracích prostředků se samočinně udržuje na konstantní hodnotě jejich vlastní hmotností nezávisle na výšce výrobku.

Nástroj na zarovnávanie, zahlbovanie a zrážanie hrán priebežných otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214125

Dátum: 01.07.1984

Autor: Struhár František

Značky: zahlbovanie, zarovnávanie, zrážanie, hrán, otvorov, priebežných, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nástroja na zarovnávanie, zahlbovanie a zrážanie hrán priebežných otvorov obrobkov na odvrátenej strane od vretena obrábacieho stroja, ktorý vykonáva uvedené operácie v automatickom cykle, bez ručného zásahu, v horizontálnej i vo vertikálnej polohe. Výhoda vynálezu spočíva v tom, že v telese nástroja je vytvorená drážka, pre výklopný držiak, otočne uložený na čape, pričom výklopný držiak je v styku s pružinou, ktorej predpätie...

Spoj stěn krystalizátoru s přívodem a odvodem chladicí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214124

Dátum: 01.07.1984

Autori: Blažková Marta, Tučník Drahomír

Značky: stěn, kapaliny, odvodem, chladicí, krystalizátoru, přívodem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spoje stěn krystalizátoru s přívodem a odvodem chladící kapaliny, který je tvořen kovovými válcovými tělesy, suvně uloženými ve vyhrdleních jak přívodních tak odvodních potrubí chladící kapaliny, tak ve vyhrdleních jednotlivých stěn krystalizátoru, nebo pouze ve vyhrdleních stěn krystalizátoru, kde alespoň jedna ze stěn krystalizátoru je opatřena přívodním a alespoň jedna stěna krystalizátoru odvodním potrubím chladící kapaliny .

Zařízení pro vázání součástí drátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214123

Dátum: 01.07.1984

Autor: Bielý Jiří

Značky: drátem, součástí, zařízení, vázání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vázání součástí drátem, například šroubů a podobných spojovacích součástí. Vynález řeší problém racionalizace svazkování součástí se závitem, které byly dosud spojovány drátem, provlečeným otvorem vyvrtaným v součásti. Podstatou vynálezu je, že v rámu zařízení je jednak otočně uložena zkrutná hlava, jednak suvně uložena alespoň jedná dvojice čelisti, přičemž u vstupní strany zkrutné hlavy je umístěn tvarovací kus,...

Detonující směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 214122

Dátum: 01.07.1984

Autori: Strnad Jiří, Vacek Jan, Drexler Jan, Hájek Karel

Značky: detonující, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší plátování tenkých kovových folií výbuchem pomocí detonující pasty, kterou tvoří výbušnina kupř. třaskavina typu azidu olovnatého rozptýlena v thixotropním alkydovém laku s obsahem výbušniny od 50 - 98 %. Tato detonující pasta má výhodné rheologické vlastnosti (roztíratelnost a jakost výsledného nátěru) a stabilně detonuje i v tenké vrstvě (řádově 10-1 mm). Přípravu pasty lze provádět v upraveném malaxeru. K nanášení na plátující...

Způsob výroby záporných elektrod olověných ekumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214121

Dátum: 01.07.1984

Autori: Syslová Květa, Fiedler Vlastimil, Hanák Jan, Malíková Viola

Značky: olověných, ekumulátorů, záporných, výroby, elektrod, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrochemie. Řeší problém přísad do negativních elektrod olověných akumulátorů, které způsobí, že se odstraní potřeba dobíjení při skladování. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jako přísady do aktivní hmoty elektrody použije kondenzátů fenolů s betansulfonovou kyselinou a formaldehydem. Vynálezu může být použito při výrobě akumulátorů.

Zapojenie striedavého motora s obmedzením záberového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214120

Dátum: 01.07.1984

Autor: Slávik Ivan

Značky: zapojenie, obmedzením, striedavého, záberového, motora, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie striedavého motora s obmedzením záberového momentu. Vynález rieši zapojenie striedavého motora s tlmivkami vo všetkých troch fázach, tlmivky sú zapojené do hviezdy a premostené trojicou tyristorov zapojených do trojúholníka. Fázovou reguláciou zapínacieho uhla tyristorov sa mení efektívna hodnota indukčnosti tlmiviek a tým i prúd a momen motora. Pri zábere sa obmedzuje tlmivkami zábehový moment, v normálnom chode sú tlmivky vyradené...

Univerzáoní urychlovač tuhnutí a tvrdnutí cementových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214119

Dátum: 01.07.1984

Autor: Štepita Matej Ostrava

Značky: urychlovač, tvrdnutí, tuhnutí, univerzáoní, směsi, cementových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je urychlovač tuhnutí a tvrdnutí cementových směsí, který je tvořen hydroxymravenčanem vápenatým. Urychlené tuhnutí a tvrdnutí betonových směsí podle vynálezu lze využít při betonování za nízkých teplot, při požadavcích na vysoké počáteční mechanické pevnosti, například při zhotovování podlah, při výrobě panelů ambulantním způsobem apod. Urychlovač podle vynálezu lze s výhodou použít při zhotovování tenkých vrstev pomocí hmot...

Spôsob úpravy masážnej vody pre jej viacnásobné použitie u vodoliečebných zariadení a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214118

Dátum: 01.07.1984

Autori: Široký Róbert, Čerňanský Alojz, Lošonský Andrej, Divinec František

Značky: vodoliečebných, masážnej, zariadení, spôsob, uskutočnenie, použitie, úpravy, viacnásobné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy masážnej vody pre jej viacnásobné použitie u vodoliečebných zariadení vyznačujúci sa tým, že cirkulácia masážna voda je filtrovaná hĺbkovou filtráciou pri jej súčasnom dezinfikovaní tak, že tlak na prívode k masážnej hubici je pri prietoku 50 litrov za minútu udržiavaný v rozmedzí 0,3 až 0,5 MPa a maximálny tlak masážnej vody na vstupe do filtra hĺbkovej filtrácie je 0,85 MPa, pričom v masážnej vode sa udržiava koncentrácia...

Polymerový gel pro těsnění ztrátových obzorů hlubinných vrtů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214117

Dátum: 01.07.1984

Autori: Cink Jiří, Přikryl Josef, Bednařík František, Oliva Ladislav

Značky: způsob, přípravy, polymerový, obzorů, ztrátových, vrtů, hlubinných, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hlubinného vrtání, zejména na naftu a zemní plyn. Řeší problém těsnění ztrátových horizontů chemickými kompozicemi přidávanými do vrtného výplachu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polymerový gel na bázi polyvinylalkoholu síťovaného boraxem nebo kyselinou boritou obsahuje přídavek hydroxidů nebo uhličitanů alkalických kovů a mikromletého vápence. Předmětem vynálezu je také postup přípravy plymerového gelu. Vynález může...

Zařízení pro odsávání sloupce kapaliny z výtlačného potrubí odměřovacích pístových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 214116

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zavadil Jaroslav, Matouš Zdeněk, Křižka Josef

Značky: výtlačného, odměřovacích, sloupce, kapaliny, čerpadel, odsávání, pístových, potrubí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odsávání sloupce kapaliny z výtlačného potrubí odměřovacích pístových čerpadel. Účelem vynálezu je snížit možnost znečištění povrchu obalu při jejich plnění kapalinami. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou čela pístu odměřovacího čerpadla s neřízenými ventily a stálou vnější úvratí pístu, kterou se dosáhne otevření výtlačného ventilu v první fázi sacího zdvihu a tím odsátí části kapaliny z výtlačného potrubí - plnící...

Žáruvzdorný panel, zejména pro stěny pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214115

Dátum: 01.07.1984

Autori: Otáhal Josef, Zink Stanislav, Veselovský Petr

Značky: panel, agregátu, stěny, zejména, pecních, žáruvzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorný panel, zejména pro stěny pecních agregátů, vyznačující se tím, že sestává z pravoúhlého miskovitého ocelového rámu (l), na jehož stěnu je prostřednictvím kotev (4) připevněna tuhá deska (6) z kalciumsilikátu nebo z anorganických vláken a k ní jsou přitmeleny lamely (7) z anorganických vláken.

Zařízení pro autonomní blokování sledovacího měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214114

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mirsch Miroslav, Růžička Miroslav

Značky: zařízení, autonomní, blokování, sledovacího, měřidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je autonomní blokování výstupních povelů ze sledovacího měřidla užívaného při aktivní kontrole na brousicích strojích. Účele se dosahuje tím, že vstupní svorka je spojena přes měřící vstup s komparátorem, kam je též připojena přes referenční vstup referenční svorka. Výstup komparátoru je zapojen na vstup součinového členu přes první časovač a výstup tohoto součinového členu je propojen s výstupní svorkou a blokovací svorka je...

Řídící obvod pro vládání ústrojí podávání a plnění adjustačních pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214113

Dátum: 01.07.1984

Autor: Sousedík Bohuslav

Značky: řídící, vládání, obvod, podávání, pásků, adjustačních, plnění, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídícího obvodu, pro ovládací ústrojí podávání a plnění adjustačních pásků samočinně pracujícího plnícího stroje, vytvářejícího časovou vazbu mezi těmito funkcemi jak poloautomatickém, tak i v automatickém cyklu. Řídící obvod je sestaven z povelové a výkonové části, tvořených systémy paralelních větví, v nichž jsou jako povelové prvky napojeny relé a stykače a dále jako výkonové prvky elektromagnety rozvaděčů, ovládací pracovní...

Brusle

Načítavanie...

Číslo patentu: 214112

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mazák Ivan, Šmíd Zdeněk, Lehký Josef, Hora Josef, Kebrle Ondřej, Hušák Zdeněk, Svozil Zdeněk

Značky: brusle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci brusle s nosným tělesem z plastické hmoty s ohledem na dilataci plastické hmoty. Brusle podle vynálezu sestává ze dvou základních prvků - nože brusle a nosného tělesa z plastické hmoty, které přesahuje přes horní část nože brusle. Tatáž plastická hmota tvoří výplň podélných průchozích otvorů, vytvořených podél horní hrany nože. Podélné průchozí otvory jsou minimálně tři. Středicí průchozí otvor, situovaný v příčné ose...

Bezvodý uhlíkatý žárovzdorný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 214111

Dátum: 01.07.1984

Autori: Osladil Jan, Skovajsa Ladislav

Značky: materiál, uhlíkatý, žárovzdorný, bezvodý

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem PV je bezvodý uhlíkatý žárovzdorný materiál pro odtokové cesty průmyslových pecí a tepelných zařízení, obsahující hmotově l až 60 % dehydratovaného jílu, 1 až 75 % neuhlíkové žárovzdorné složky, 1 až 93 % uhlíkové složky a 5 až 35 % tekutého organického bitumenového pojiva. Neuhlíkovou žárovzdornou složku tvoří kyselá a neutrální kameniva, uhlíkovou složku technické druhy amforního a krystalického uhlíku. Bezvodý uhlíkatý materiál se...

Spôsob postupného ostrenia tvarove symetrických súčiastok, najmä tvarových sústružnických nožov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214110

Dátum: 01.07.1984

Autor: Kubík Mikuláš

Značky: nožov, tvarových, ostrenia, tvarově, spôsob, najmä, symetrických, sústružnických, súčiastok, postupného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob postupného ostrenia tvarove symetrických súčiastok najmä tvarových súst užníckych nožov vyznačený tým, že axiálny tvar symetrických súčiastok (2a) sa ostrí tvarovým brúsnym kotúčom (l) negatívneho tvaru symetrickej súčiastky (2a), ktorého šírka negatívneho tvaru je väčšia ako šírka tvarovej symetrickej súčiastky(2a) postupne asiálnym zápichom tvarovej symetrickej súčiastky (2a) do tvarového brusného kotúča (l) z jednej strany a po...

Zapojení číslicového koncového stupně s definovanou vnitřní impedancí v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214109

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tauš Viktor, Průcha Josef

Značky: kódovou, impedancí, zařízeních, systému, definovanou, stupně, číslicového, vnitřní, pulsně, zapojení, modulací, koncového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového koncového stupně s definovanou vnitřní impedancí v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací PCM, s výstupním transformátorem, vyznačené tím, že kolektor prvního tranzistoru (T1) je přes první odpor (R1) připojen na první konec (7) primárního vinutí výstupního transformátoru (Tr), kolektor druhého tranzistoru (T2) je přes druhý odpor (R2)připojen na první konec (7) primárního vinutí výstupního transformátoru (Tr),...

Zařízení pro nastavování sekvenčních obvodů logických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214108

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jirkovský Jiří, Větrovec Jindřich, Němeček Václav

Značky: logických, sekvenčních, obvodů, zařízení, systému, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování sekvenčních obvodů logických systémů, zejména u válcovacích tratí a upráverenských línek. Vynález řeší nastavování a nulování sekvenčních obvodů z více než dvou míst, a to buď prostřednictvím kontaktních spínačů, nebo libovolným bezkontaktním signálem. To se děje tak, že na výstupů logického součinového bloku vznikne trvalý napěťový skok, který vybudí časový blok, na jehož výstupu vznikne krátký časový...

Zařízení k ochraně teploměrného čidla před poškozením nadměrnou teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214107

Dátum: 01.07.1984

Autor: Antoš Antonín

Značky: ochraně, teploměrného, teplotou, nadměrnou, poškozením, zařízení, čidla, před

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ochranu teploměrného čidla, obzvláště tyčového teploměru, před spálením nebo deformací nadměrnou teplotou. Jedná se zvláště o takové případy, kdy z důvodů rychlého působení regulačních orgánů není možno čidlo opatřit silnějším ochranným obalem, hlavně však v případě, kdy v měrném prostředí může, například v důsledku poruchy procesu, nastat rychlý vzestup teploty nad normální úroveň. V tom případ dá vyhodnovací člen impuls mžikovému...

Zapojení selektivního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214106

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hora Jiří, Klinkovský Tomáš

Značky: zesilovače, selektivního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká zapojení selektivního zesilovače, vhodného zejména pro frekvenční analýzu biologických signálů. Podle vynálezu je vstupní signál připojen do neinvertujícího vstupu a přes zesilovač je přiveden na výstup. Mezi invertující vstup a výstup je zapojen první zpětnovazební odpor. K výstupu je dále přes první odpor připojen první kondenzátor a vstup prvního sledovače. Součásně je k výstupu přes druhý kondenzátor připojen druhý odpor a...

Způsob přípravy 1-styrylpyrenu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214105

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pirkl Jaromír

Značky: přípravy, 1-styrylpyrenu, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1-styrylpyrenu a jeho derivátů kondenzací benzylfosfitové sloučeniny obecného vzorce kde X značí vodík, chlor nebo -CN skupinu, Y značí vodík, chlor, fenyl nebo -COOCH3 skupinu a R je metyl - či etylskupina, s 1-pyrenaldehydem v prostředí dimetylformamidu. Vyráběné sloučeniny jsou použitelné jako účinné látky pro přípravu opticky zjasňujících prostředků pro umělé hmoty a vlákna.

Zapojení bezdotykového čidla otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 214104

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zeller Wolfgang, Lamač Jiří

Značky: čidla, zapojení, otáček, bezdotykového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení bezdotykového čidla otáček s dvouvodičovým připojením, zejména pro regulaci vodních turbin, vyznačující se tím, že každá vstupní svorka (9, 10) zapojení je spojena s přiřazenou vstupní svorkou (11, 12) usměrňovače (l), jehož první výstupní svorka (13) je spojena s první napájecí svorkou (21) stabilizátoru (2), jehož výstupní svorka (23) je spojena s první napájecí svorkou (31) oscilátoru (3) a s první napájecí svorkou (51) hladinového...

Uložení ložiskových těles válečků ve válcovací stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 214103

Dátum: 01.07.1984

Autori: Košťál Stanislav, Reiter Milan, Smetana Oldřich, Hanel Ivan

Značky: uložení, válečků, stolici, těles, ložiskových, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je uložení ložiskových těles válečků ve válcovací stolici, připevněných k rámu válečkového dopravníku upínacími elementy. V rámu válečkového dopravníku je vytvořeno prizmatické vybrání, o jehož jednu opěrnou plochu je opřeno ložiskové těleso válečku, v jehož druhé opěrné ploše je vytvořeno kulovité vybrání, kterým je ložiskové těleso válečku opřeno o kulovitou plochu kamene. Tento kámen je svou základnou opřen o druhou...

Odtrhávací uzávěr láhve

Načítavanie...

Číslo patentu: 214102

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jenčík Petr, Lyer Jaroslav

Značky: láhve, uzáver, odtrhávací

Zhrnutie / Anotácia:

Odtrhávací uzávěr láhve Odtrhávací uzávěr z umělé hmoty se zaskakovacími lamelami je vyroben z jednoho kusu. Účelem je vyrobit levný a spolehlivý uzávěr. Plášť uzávěru má na sobě vytvořenu trhací pásku od dolního konce šikmo vzhůru a potom po obvodě pod hlavou pláště. Zaskakovací lamely jsou v místech obvodové části odtrhávací pásky.

Zařízení pro rozbrušování tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214101

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lukáš Josef, Penn Karel, Plucnar Radim

Značky: zařízení, materiálů, rozbrušování, tyčového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro rozbrušování tyčového materiálu, zejména trubek, které je opatřeno rotační upínací hlavou trubek, suvně uloženou na loži vstupní strany zařízení, kde lože je opatřeno stavitelným valníkem a polohovadly a je samo spojeno s výškově stavitelným mechanismem. K přitlačování tyčového materiálu na polohovadla je zařízení opatřeno přitlačovacími válečky, upravenými na páce a situovanými v těsné blízkosti...

Zapojení stabilizovaného zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214100

Dátum: 01.07.1984

Autor: Grýgera Ladislav

Značky: stabilizovaného, proudu, zapojení, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stabilizovaného zdroje proudu podle vynálezu umožňuje skokově přepínat řídící odpor proudu, aniž by výstupní proud překmitoval k maximální hodnotě a bylo nutno použít speciálního přepínače.

Převodovka s rozdělením výkonu do dvou větví

Načítavanie...

Číslo patentu: 214099

Dátum: 01.07.1984

Autori: Švehlák Josef, Nozar Karel, Pěnkava Josef

Značky: výkonu, větví, rozdělením, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodovky s jednoznačným dělením výkonu do dvou větví ve třístupňovém provedení (se dvěma dvojnásobnými předlohami) nebo dvoustupňovém provedení (se dvěma jednonásobnými předlohami), přičemž koncepce převodovky je z hlediska složení soustavy stereostaticky určitá. Převodovka je uspořádána s koaxiálními osami centrálních kol a osami předloh v jediné dělicí rovině a s možností montážního axiálního ustavení rychloběžných nebo...