Archív za 1984 rok

Strana 75

Napínací vratné zařízení stacionárních pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214428

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pallay Ján

Značky: vratné, stacionárních, pásových, napínací, dopravníku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Je určeno pro pásové dopravníky velkostrojů pro povrchovou těžbu nerostů nebo terénních dopravních pásů, u nichž je dopravní pás napínán vratným bubnem nebo napínací smyčkou, paralelní s pracovní nebo nezatíženou větví dopravního pásu. Sestává ze dvou dvojic paralelně nad sebou uspořádaných vodítek 1 kruhového průřezu, uložených ve vodorovných koncových příčnících 2, které jsou upevněny kotevními šrouby buď ke konstrukcí 6 velkostroje nebo ke...

Síto pro prosívání malty

Načítavanie...

Číslo patentu: 214427

Dátum: 01.07.1984

Autor: Gorčák Jiří

Značky: síto, malty, prosívání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení přípravy jemné malty, při strojním míchání. Síto, zhotovené z materiálu potřebné propustnosti, tvoří buben, který je opatřen rychlospojkami. pro upevnění na nádobu míchačky. Buben síta je tvořen minimálně třemi rovnými střásacími plochami, potřebnými pro automatické prosívání malty při vyklápění z nádoby míchačky. Síto pro prosívání malty je možno vhodně využít ve stavebních organizacích, ale hlavně při drobných...

Výpusť zásobníku sypkých lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214426

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor

Značky: materiálů, zásobníku, lepivých, výpusť, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výpustě zásobníku (l) sypkých lepivých materiálů, která sestává z volně na zásobníku (1) zavěšené násypky (4). Na násypce (4) může být zavěšen vibrační podavač (7). Schematicky je výpusť zásobníku (l) znázorněna na výkresu. Výpusť zásobníku zamezuje tvorbě kleneb a nálepů sypkých lepivých materiálů na stěnách zásobníku (1) a je vhodná pro zásobníky (l), používané v hutích, energetice, chemickém průmyslu a podobně.

Zařízení pro vynášení zrnitých lepivých materiálů ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214425

Dátum: 01.07.1984

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

Značky: zrnitých, vynášení, materiálů, zařízení, zásobníku, lepivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vynášení zrnitých lepivých materiálů ze zásobní ku, které je tvořeno vyústěním (1) zásobníku a vibračním podavačem (6) s vibrátorem (7) a s jednostranně čelně u zavřeným žlabem (2), který je upraven pod vyústěním (l) zásobníku. Nejméně jedna ze stěn a to buď přední čelní stě na (5) vyústění (l) zásobníku a nebo je ho zadní čelní stěna (3) a nebo zadní čelní stěna (4) žlabu (2) jsou zakřiveny směrem k otevřené přední...

Zapojení řízené mechanické směšovací soustavy práškových materiálů, zejména cementářské surovinové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214424

Dátum: 01.07.1984

Autori: Höfer Jan, Hajman Jiří

Značky: soustavy, zapojení, řízené, práškových, materiálů, směsi, směšovací, mechanické, zejména, surovinové, cementářské

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řízení mechanické směšovací soustavy práškových materiálů, zejména cementářské surovinové směsi umožňuje mnohonásobné homogenizování tím, že práškové materiály procházejí postupně buňkovými komorami, proudovými směšovači a průtočným zásobovacím silem. Homogenizační efekt je dosahován přímým řízením chemické skladby surovinové moučky v soustavě buňkových komor, současným vyprazdňováním buňkových komor, jejichž odchylky od požadovaných...

Opěrka pro brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214423

Dátum: 01.07.1984

Autori: Horák Karel, Bače Jaroslav, Výšek Jan

Značky: opěrka, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zlepšení opěrných prostředků, používaných při broušení málo tuhých obrobků, např. klikových a vačkových hřídelů. Podstata řešení spočívá v tom, že těleso opěrky obsahující opěrné čelisti je opatřeno ložisky pro čepy ramen paralelogramů, jejichž protilehlé čepy jsou zakotveny v ložiskách ve stojanu brusky. Kývavý přísuv tělesa opěrky a jejími čelistmi obstarává prostřednictvím ramen paralelogramů pracovní válec, uchycený ve...

Zařízení pro omezení ztrát tavidla při svařování rotačních částí automatem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214422

Dátum: 01.07.1984

Autori: Záluský Josef, Štumbauer Jiří, Ausperger Josef

Značky: tavidla, omezení, zařízení, částí, automatem, svařování, ztrát, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení ztrát tavidla při svařování rotačních částí automatem, obsahující hubici přívodu tavidla napojenou na zásobník tavidla a odsavač tavidla spojený s exhaustorem vyznačené tím, že mezi hubicí (l) přívodu tavidla a odsavačem (2) je uspořádán přidržovač (4) tavidla, vytvořený alespoň ze dvou souběžných bočnic (40), jejichž každá spodní část je vydutá a je opatřena těsnící zástěrkou (45), a že tyto bočnice (40) jsou spojeny na...

Zařízení pro přetlakovou regeneraci tepelné energie brýdových par

Načítavanie...

Číslo patentu: 214421

Dátum: 01.07.1984

Autori: Roth Zdeněk, Altmann Josef

Značky: energie, regeneraci, přetlakovou, tepelně, brýdových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přetlakovou regeneraci tepelné energie brýdových par. Vynález se týká v podstatě kondenzačních zařízení parních turbin, kde řeší využití brýdových par, které se dosud vypouštěly do ovzduší, nebo nedokonale využívaly k předávání svého tepelného obsahu. Tento problém je řešen zařízením, které využívá proudového čerpacího stupně k interakci brýdových par s anulárním vodním paprskem. Tím se vytvoří podmínky pro pohlcení inertní plynné...

Spojení rámů deskových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214420

Dátum: 01.07.1984

Autor: Mráz Vladimír

Značky: deskových, spojení, rámu, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je rychlé a snadné spojení rámů deskových filtrů s vloženou filtrační vložkou, kterou je nutno pravidelně vyměňovat. Spojení je provedeno čepem, který je upevněn na jednom rámu a proti tomuto čepu je vytvořena v protilehlém rámu bajonetová drážka. Spojení se provádí zasunutím čepu do bajonetové drážky.

Elektrický izolátor mechanicky spojující potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214419

Dátum: 01.07.1984

Autori: Švarc Zdeněk, Habla Valdemar

Značky: elektricky, mechanicky, izolátor, spojující, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je elektrický izolátor, který mechanicky spojuje potrubí s rázným elektrickým potenciálem. Prstenec izolátoru má vytvořen na vnějším a vnitřním obvodu izolátoru nejméně v jedné rovině výstupek, který prodlužuje povrchovou vzdálenost, což umožňuje zkrátit délku izolátoru a tím zmenšit objem zastavěný izolátorem. Montáž po případě demontáž se provádí pouhým nasunutím izolátoru.

Uspořádání spojení segmentů třecích kotoučů diskové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214418

Dátum: 01.07.1984

Autori: Partika Antonín, Olšovský Petr, Černý Jan, Veleba Stanislav

Značky: diskové, uspořádání, třecích, spojení, segmentů, kotoučů, brzdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení segmentů třecích kotoučů diskové brzdy, podstata vynálezu spočívá v tom, že vždy dva sousední segmenty 1 jsou spojeny kloubovou spojkou 10, která se skládá alespoň z jedné vnější části 11, alespoň z jedné vnitřní části 12, které jsou tvořeny tělesem, patřeným po stranách kruhovými výběžky 14, 15 a z vložky 13 se čtyřmi úkosovými plochami 16. Kloubová spojka je svými kruhovými výběžky 14,15 uložena v otevřených válcových...

Zařízení na kontinuelní namáčení dutých válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 214417

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hříbal František

Značky: válcových, těles, zařízení, namáčení, kontinuelní, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém kontinuálního vytváření ochranného povlaku na dutých válcových tělesech, zejména na troubách, např. namáčením v asfaltu, azitu a pod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad namáčecí nádrží je umístěn otočný zásobník s pohonem a pod nádrží je umístěno čerpadlo horkého tekutého média, napojené na ohřívací nádrž. Před i za otočným zásobníkem jsou umístěny manipulační hydraulické válce přemísťující dutá válcová tělesa při...

Experimentální článek parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214416

Dátum: 01.07.1984

Autori: Martoch Josef, Kugler Vladimír, Matal Oldřich

Značky: článek, generátoru, experimentální, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Experimentální článek parního generátoru s dvojitými trubkami a s vnější obalovou trubkou vyznačený tím, že vnější obalová trubka je na obou koncích opatřena přírubou (1), mezipřírubou (2), vnější přírubou (3) a vnější trubky (4) dvojitých trubek, volně procházející na obou svých koncích mezipřírubou (2), jsou suvně uloženy ve vnější přírubě (3) a mezitrubkový prostor (8) je pomocí těsnících kroužků (6) na ně navlečených a sevřených...

Zařízení na vstřikování tekutin do roztaveného kovu, zejména sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214415

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mach Václav, Kafka František, Holý František, Martoch Josef, Matal Oldřich

Značky: zejména, zařízení, roztaveného, sodíku, tekutin, kovů, vstřikování

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je soubor přípravy parametrů propojen se vstřikovadlem přes soubor regulace parametrů a přes soubor měření parametrů je propojen zpětnou vazbou se souborem přípravy parametrů a se souborem regulace parametrů a k vstřikovadlu je paralelně připojen cejchovací soubor. Vytvořením a vzájemným propojením souboru přípravy parametrů tekutiny, souboru regulace parametrů, souboru měření se zpětnou vazbou, vstřikovadla,...

Zařízení k měření pronikání páry nebo vody do teplonositele, zvláště sodíku parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214414

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sobotka Jiří, Jung Jiří

Značky: zvláště, pronikání, měření, teplonositele, parního, generátoru, sodíku, zařízení, páry

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je za řízení tvořeno systémem budících cívek navinutých na vnějším potrubí protékané ho teplonositelem a buzených generátorem výkonu a systémem měřících cívek, jehož rozdílové napětí je přivedeno na diferenciální zesilovač s indikátorem. U tohoto zařízení se nezmenšuje magnetická indukce v měřícím kanále i při vzrůstajících průměrech potrubí, citlivost čidel zůstává stejná a rovněž se vylučuje přivařování elektrod.

Indikační zařízení začátku reakce páry nebo vody se sodíkem a porušení stěny výměníkové trubky parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214413

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jung Jiří, Sobotka Jiří

Značky: páry, parního, stěny, výměníkové, generátoru, trubky, zařízení, reakce, porušení, indikační, sodíkem, začátku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká indikačního zařízení začátku reakce páry nebo vody se sodíkem a porušení stěny výměníkové trubky parního generátoru pracujícího s tekutým kovem, např. se sodíkem a vodou nebo párou. U provedení podle vynálezu je indikační zařízení tvořeno budící cívkou, napájenou výkonovým zesilovačem, jehož vstup je připojen k budícímu generátoru a dvěma měřícími cívkami, zapojenými proti sobě, jejichž napětí je zavedeno na diferenciální...

Zapojení pro ohřev kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214412

Dátum: 01.07.1984

Autori: Štěpánek Pavel, Pejcha Bohumír, Votýpka Jiří

Značky: ohrev, kapalných, zapojení, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro ohřev kapalných paliv, zejména ke spalování v průmyslových hořácích a jiných spalovacích zařízeních pro kapalná paliva. Podstatou vynálezu je, že v jedné z paralelních ohřívákových větví spa1inovodu spalovacího zařízení je umístěn palivový ohřívák, na jehož vstupní komoru s ustaveným prvním teploměrem je připojeno vstupní potrubí a na jehož výstupní komoru s ustaveným druhým teploměrem je připojeno výstupní potrubí...

Vyrovnávací hlava pro uchycení měřických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214411

Dátum: 01.07.1984

Autor: Halada Pavel

Značky: uchycení, měřických, vyrovnávací, přístrojů, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vyrovnávací hlava pro uchycení měřických přístrojů, hlavně při měřických pracích v dolech. Podstatou vyrovnávací hlavy je, že její kulový kloub má kulový čep pro upnutí měřického přístroje. Tento kulový čep je pak uložen v kulovém sedle podstavce a proti němu je k podstavci upnut prstenec s vnitřní kulovou plochou. Prstenec je odtlačován od podstavce a kulového čepu pružinami. Pro znehybnění kulového čepu je pak prstenec...

Magnetický obvod synchronního stroje s buzením permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 214410

Dátum: 01.07.1984

Autori: Rakus Jaroslav, Stolařík Milan, Förchtgott Karel

Značky: stroje, synchronního, obvod, buzením, magnety, magnetický, permanentními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu synchronního stroje s buzením permanentními magnety, uspořádanými v drážkách svazku plechů, o počtu odpovídajícím počtu póla stroje, polarizovanými ve směru buzeného magnetického toku a orientovanými v tangenciálním směru svazku plechů se střídavou polaritou. Účelem vynálezu je docílit omezení rozptylových magnetických toků při současném výrazném zvýšení hodnot aktivního budicího magnetického toku a tím i...

Vozík pro dopravu na závěsných kolejových drážkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 214409

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kristl Rudolf, Dombrovský Zdeněk, Pavlas Milan, Ivan Lubomír

Značky: drážkách, závěsných, vozík, kolejových, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vozíku pro dopravu na závěsných kolejových drážkách, instalovaných zejména na důlních pracovištích. Jeho podstata spočívá v tom, že na pod vozku vozíku jsou upraveny tři nápravy dvojic pojezdových kol, z nichž obě kraj ní nápravy s dvojicemi pojezdových kol jsou vůči střední nápravě uloženy otočně nejméně na jednom svislém čepu. Pojezdová kola krajních náprav jsou vzájemně spoje na pomocí záchytu s čepem, umístěným ve vodítku,...

Elektromechanický příložný vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 214408

Dátum: 01.07.1984

Autor: Jirounek Ladislav

Značky: vibrátor, elektromechanický, příložný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení rovno měrné plynulé amplitudy vibrátoru a dále celého zařízení, na který je vibrátor montován. Dociluje se takovým způsobem, že všechna těžiště rotujících nevývažků za účelem získání odstředivé síly vibrátoru jsou spojeny do jedné radiální roviny, z která při otáčení pomocí elektromotoru radiálně působí odstředivou silou, přičemž je možno velikost odstředivé síly snadno proměňovat tím způsobem, že vzdálenost těžiště...

Způsob přípravy ve vodě nerozpustných azových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214407

Dátum: 01.07.1984

Autori: Růžička Karel, Kozlová Monika

Značky: způsob, nerozpustných, azových, barviv, přípravy, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ve vodě nerozpustných azových barviv obecného vzorce I kde Al, A2, A3 jsou shodné nebo různé substituenty a znamenají atom vodíku, skupinu -CH3, -COOCH3, -COOC2H5, -0H, -N02, -Cl, diazotací aromatických aminů obecného vzorce II kde Al, A2, A3 mají shora uvedený význam, a kopulací s kopulační komponentou obecného vzorce III kde A4 znamená skupinu -CH3, -C2H5, -COOC2H5, -C0NH2, -CN, -COOCH3, vyznačený tím, že se diazotační a...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov v prítomnosti síry a sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214406

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bučko Miloš, Baxa Jozef, Kopernický Ivan, Bajús Martin, Veselý Václav, Hlinšťák Karol, Potisk Jozef, Huba František

Značky: uhľovodíkov, přítomnosti, pyrolýzou, spôsob, síry, olefínov, výroby, sírovodíka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií v prítomnosti elementárnej síry a sírovodíka. Vynálezom sa rieši problém zvýšenia konverzie pri pyrolýze ropnej frakcie pôsobením elementárnou sírou a sírovodíkom na olefíny za súčasného potláčania tvorby koksu. Pyrolýza sa podrobuje frakcia s teplotou varu 170 - 240°C, ktorá obsahuje 12 až 20 % hmotnostných aromátov s nízkym substitučným stupňom alkylových...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214405

Dátum: 01.07.1984

Autori: Potisk Jozef, Veselý Václav, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Hlinšťák Karol, Huba František, Bajús Martin, Baxa Jozef

Značky: pyrolýzou, olefínov, uhľovodíkov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií. Rieši sa problém zhodnocovania uhľovodíkovej suroviny na olefíny vo väčšej miere. Pyrolýze sa podrobia uhľovodíky z ropnej frakcie so strednou teplotou varu okolo 200 °C, ktorá obsahuje l2 až 20 % hm, aromátov s nízkym substitučným stupňom dlhších a rozvetvených alkylových reťazcov pri teplote 600 až 900 °C pri parciálnom tlaku nižšom než 100 kPa a pri zdržnej dobe...

Montovaný základ konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 214404

Dátum: 01.07.1984

Autor: Brůna Bohumil

Značky: konstrukce, základ, montovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do stavebnictví, oboru zakládání stavebních konstrukcí, zejména dočasných stavebních konstrukcí. Tyto konstrukce jako sila, zásobníky, stožáry osvětlení zemníků a skládek apod. není vhodné právě pro jejich dočasný charakter umisťovat na monolitický základ. Při použití prefabrikovaného základu je nutné řešit kompromis mezi potřebnou hmotností základu danou statickými poměry v konstrukci a únosností zdvíhacích a někdy i přepravních...

Způsob a zařízení k provádění kondicionace olejnatých semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 214403

Dátum: 01.07.1984

Autori: Malenický Miloslav, Matas Jiří, Koželský Vlastimil, Čmolík Jiří, Volhejn Emil, Uhlíř František

Značky: semen, způsob, zařízení, provádění, olejnatých, kondicionace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší optimalizaci podmínek kondicionace olejnatých semen. Nahrazením jednoho až tří spodních pater kondicionační pánve klasické koncepce perforovaným dnem a instalací přívodu a odvodu vzduchu je možné intenzivní a regulovatelné odpaření potřebného množství vody v semifluidní vrstvě při optimální teplotě materiálu 50 - 100° C a tím i zvýšení extrahovatelnosti materiálů připravovaných pro extrakcí olejnatých semen.

Zariadenie na meranie a nastavovanie prítlačných síl pri valčekovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 214402

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hansel Karol, Reháček Ján, Marek Vladimír

Značky: meranie, nastavovanie, prítlačných, valčekovaní, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie a nastavovanie prítlačnej sily pri valčekovaní, pozostávajúce z telesa snímača v ktorom je posuvne umiestený piest opatrený tesnením a tlakové médium, pričom k telesu snímača je pripojený vyhodnocovač a v púzdre je posuvne uložený prenosový člen, vyznačujúce sa tým, že teleso snímača (2) je spojené s púzdrom (l) presuvnou maticou (5) pre manuálnu možnosť zmeny ich vzájomnej vzdialenosti.

Včelí úl s nástavcem česna s čelním vstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214401

Dátum: 01.07.1984

Autor: Richter František

Značky: čelním, vstupem, včelí, česna, nástavcem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je získat samoodtah pruhu teplého vzduchu z plodiště úlu do zahřívacího prostoru nástavce a ohříváním vstupujícího pruhu studeného vzduchu z venkovní ho prostoru a tím zmenšit tepelné ztráty zimujícího chomáče včel. Cílem vynálezu je získat samočinnou tepelnou regulaci a tím v cílovém prostoru vytvářet nejpříznivější teplotní poměry, aby včelstvo nemuselo vynakládat tolik práce na jeho udržení při životě i rozvoji, čímž je možno šetřit...

Přírubové vstřikovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 214150

Dátum: 01.07.1984

Autor: Vonka Zdeněk

Značky: vstřikovací, přírubové, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů. Řeší problém zlepšení vstřikovacího čerpadla pomocí tvarování vlastního elementu čerpadla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v zadní straně měniče vstřiku jsou vytvořeny obvodové drážky rozdělené radiálními přepážkami a v přední stěně upevňovací příruby je vytvořeno žebro s přilehlou sběrnou drážkou. Vynálezu je možné použít v oborech, které se týkají rotačních strojů. Nejlépe charakterizuje obr. č. 1.

Příčka spojovacího šroubu, zejména šikmé ojniční hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214149

Dátum: 01.07.1984

Autori: Koláček Jaromír, Cagaš Jaroslav

Značky: šikmé, spojovacího, zejména, hlavy, příčka, ojniční, šroubu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je příčka spojovacího šroubu, zejména šikmé ojniční hlavy. Příčka, jež je uložená v podélném otvoru vytvořeném v dříku spojovacího šroubu, je tvořena čepem, jehož jeden konec je válcový a zbytek těla čepu je zúžen dvěma rovnoběžnými plochami. Ve střední části příčky je vytvořeno vybrání, jehož dosedací plocha je válcová o poloměru shodném s poloměrem zaoblení konce podélného otvoru. Svými konci je příčka opřena v kruhovém...

Zařízení pro upevnění tažného lana lanovleku, zejména ingotového vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214148

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kuchař Antonín, Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: zejména, ingotového, zařízení, tažného, upevnění, lanovleku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro upevnění tažného lana lanovleku, zejména ingotového vozu, jenž sestává z dutého válce s navinutým lanem, který je otočně upraven na trubce připevněné zespodu k základnímu rámu vozu. V dolní části je na vnitřním obvodu dutý válec opatřen ozubením, do kterého zabírá pastorek upravený ve víku, které tvoří základnu dutého válce, jehož přírubový horní konec je v základní poloze spojen s přírubou trubky čepy.

Způsob přípravy ethylesteru 3-jod-4-(4-methoxyfenoxy)-a-benzoylaminoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214147

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jarý Jiří, Kefurtová Zdeňka, Kefurt Karel, Potáčová Miloslava

Značky: 3-jod-4-(4-methoxyfenoxy)-a-benzoylaminoskořicové, ethylesteru, způsob, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká způsobu přípravy ethylesteru 3-jod-4-(4-methoxyfenoxy)-(-benzoylaminoskořicové kyseiny, která je vhodným meziproduktem pro synthezu 3-jodthyroninu, 3,3'-dijodthyroninu a 3,3'5'-trijodthyroninu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ethylester 3-nitro-4-(4-methoxyfenoxy)(-benzoylaminoskořicové kyseliny redukuje vodíkem při teplotě 20 až 50 °C za přítomnos ti paládiového katalyzátoru, vzniklý aminoester se diazotuje v prostředí...

Zařízení pro pohon hmatače ořezávací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214146

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vávra Vojtěch, Zeman Zdeněk

Značky: ořezávací, jednotky, pohon, zařízení, hmatače

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pohon hmatače ořezávací jednotky vyznačené tím, že hmatač (8) je přes hřídel (7) připojen k hydromotoru (l).

Indikační prvek povrchového ovlhčení určený zejména pro prašná prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214145

Dátum: 01.07.1984

Autor: Košek Vlastimil

Značky: indikační, určený, prostředí, prašná, zejména, prvek, ovlhčení, povrchového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru klimatických a klimatickotechnologických měření a řeší problém kontroly orosování povrchu pevných látek při libovolných vlhkostně-teplotních parametrech vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že snímač povrchového ovlhčení, případně jiné měřící čidlo, je odděleno od vnějšího prostředí nosnou objímkou, na níž je upevněna semipermeabilní membrána. Tato umožňuje volný průchod vzduchu k povrchu snímače, ale zabraňuje jeho...

Generátor programovo riadeného prietoku, najmä pre prístroje riadenej pľúcnej ventilácie s elektrickým prívodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 214144

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mistrík Slavomír, Bednár Peter, Brychta Ondrej, Kákoš Július, Tlučko Jozef, Magdolen Viktor

Značky: ventilácie, pľúcnej, riadeného, prístroje, prívodom, programovo, generátor, riadenej, najmä, elektrickým, prietoku

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor programovo riadeného prietoku, najmä pre prístroje riadenej pľúcnej ventilácie s elektrickým prívodom vyznačený tým, že zdroj tlaku(l), je spojený mechanickým prevodom (2) s elektromotorom (3), ktorý je vybavený snímačom otáčok (4), ktorého výstup (5) signálu okamžitých otáčok je spojený s diferenčným členom (7), so ktorým je rovnako spojený výstup (8) programovaných otáčok z programátora otáčok (9), zatiaľ čo výstup(10) z...

Přípravek pro broušení břitů řezných dostiček, zejména větších poloměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214143

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mužík Vítězslav, Burian Jan

Značky: větších, poloměrů, zejména, přípravek, břitů, broušení, dostiček, řezných

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro broušení břitů řezných destiček, zejména větších poloměrů s pozitivním nebo negativním úhlem hřbetu, umístěný na stole brousícího, případně jemu podobného zařízení a konající vratný přímočarý pohyb podél brousicího kotouče, například čela hrncovitého brousícího kotouče, vyznačený tím, že sestává z unášecího třmene (8) přestavitelně uloženého podél roviny (A) brousicího kotouče (7) a vykloněného o úhel (() vůči rovině (A), a...

Spôsob výroby termizovaných kyslomliečnych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214142

Dátum: 01.07.1984

Autori: Krčál Zdeněk, Herian Karol, Rosinec Jozef, Jamrichová Soňa

Značky: výrobkov, termizovaných, výroby, kyslomliečnych, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je použitie hladkej múky ako stabilizátoru pri výrobe termizovaných kyslomliečnych výrobkov a najmä kyslomliečnych nápojov, ktoré sa v ČSSR nevyrábajú najmä z dôvodov nedostatku domácich stabilizátorov. Výroba kyslomliečnych výrobkov s predĺženou trvanlivosťou nie je bez použitia stabilizujúcich látok možná. Pri termizačných teplotách je nebezpečenstvo vyzrážania kazeínu a uvoľnenia vody. Vynález rieši stabilizáciu mliečnej...

Závěsná keramická tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214141

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hamouz Zdeněk

Značky: keramická, závěsná, tvarovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká keramického průmyslu a řeší vhodný tvar závěsné keramické tvarovky pro těsné závěsné stropy pecí a jiných tepelných zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že závěsná keramická tvarovka má všechny svislé stěny v horní části opatřeny zkosením. Spojením s dalšími obdobnými tvarovkami se vytvoří klínové drážky v obou kolmých směrech, které po vyplnění tmelem nebo jinou těsnící hmotou zaručují absolutní těsnost stropu. Vynálezu...

Hydraulicky ovládaná brzda tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214140

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kamelander Ivan, Michlík Libor

Značky: tvářecích, ovládaná, hydraulický, strojů, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulicky ovládaná třecí brzda mechanických tvářecích strojů současně působící třecími špalíky z protilehlých stran kolmo na čelní plochy věnce brzdového disku, pevně spojené s brzděným hřídelem, přičemž třecí špalíky jsou spojeny s pístky, posuvně uloženými v brzdových tělesech, vyznačená tím, že brzdová tělesa hlavní brzdy (6a, 6b) jsou pevně spojena se stojanem (l) a brzdová tělesa záložní brzdy (7a, 7b) jsou střídavě rozložena s brzdovými...

Rošt fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214139

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel, Škvoroň Alois

Značky: rošt, fluidního, reaktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Rošt fluidního reaktoru vytvořený ze spirálovitě vinuté trubky s mezerami mezi jednotlivými závity, vyznačený tím, že spirálovitě vinutá roštová trubka (l)je v otvorech ramen (2) nosného kříže uložena suvně svým jedním koncem, který je ve střední části roštu, zatímco druhý konec roštové trubky (l) u obvodu roštu je spojen s výkyvnou přívodní trubkou (8) chladícího média.