Archív za 1984 rok

Strana 74

Mnohonásobné připojovací pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 214468

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šturc František, Šob Josef, Zajíček Ladislav

Značky: mnohonásobné, připojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mnohonásobné připojení desek plošných spojů k elektronickým částem testovacích systémů. Podstatou vynálezu je provedení mnohonásobného připojovacího pole, které má základní desku s průchozími otvory. V každém otvoru základní desky je zasunut kontakt spojený pružinou s koncovkou. Tato podsestava, která je řešena jako výměnná je dále přes vývod spojena s měřící částí elektronického systému. Využití mnohonásobného připojovacího pole...

Zapojení návěstního bloku s vyhodnocením prvního došlého hlášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214467

Dátum: 01.07.1984

Autori: Schlemmer Arnošt, Foldyna Antonín, Šimková Margarita, Hudec František, Chvátal Josef

Značky: zapojení, bloků, návěstního, hlášení, došlého, vyhodnocením, prvního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení návěstního bloku s vyhodnocením prvního došlého hlášení, které je sestaveno z n návěstních jednotek a jedné vyhodnocovací jednotky. Zapojení je určeno pro řídící a zabezpečovací systémy technologických zařízení, především zařízení energetická.

Zapojení klešťového ampérvoltohmmetru s číslicovou indikací na tablech s tekutými krystaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 214466

Dátum: 01.07.1984

Autori: Cihlář Miloslav, Krejčí Bohuslav, Pracný Dušan

Značky: krystaly, číslicovou, tekutými, ampérvoltohmmetru, tablech, indikaci, zapojení, klešťového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení klešťového ampérvoltohmmetru s číslicovou indikací na tablech s tekutými krystaly, které se skládá z klešťového transformátoru, dvou usměrňovačů pro měření proudu a napětí, spínacích obvodů, obvodu analogově digitálního převodníku a obvodu paměťového kondenzátoru. Zařízení je možno využít ke zhotovení jednoduchého digitálního měřiče střídavých napětí, střídavých proudů a ohmických odporů, vybaveného jednoduchou...

Způsob měření gradientu magnetické indukce kvadrupólu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214465

Dátum: 01.07.1984

Autor: Galaš Jiří

Značky: indukce, kvadrupólu, způsobu, provádění, zařízení, způsob, měření, gradientu, magnetické, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření gradientu magnetické indukce kvadrupólu a zařízení k provádění tohoto způsobu, určené k experimentálnímu stanovení základ ní vlastnosti magnetického pole kvadrupólu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do pracovního prostoru kvadrupólu umístí ferokapalina, do níž se vloží nemagnetické těleso, a z magnetických hodnot ferokapaliny, rozměrů nemagnetického tělesa ve ferokapalině se stanoví gradient magnetické...

Způsob určování magnetické osy kvadrupólu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214464

Dátum: 01.07.1984

Autor: Galaš Jiří

Značky: určování, magnetické, provádění, způsob, zařízení, způsobu, kvadrupólu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu určování magnetické osy kvadrupólu a zařízení k provádění způsobu, určené k experimentálnímu ověření polohy osy magnetické čočky u realizovaného kvadrupólu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do pracovního prostoru kvadrupólu umístí ferokapalina, do níž se vloží ne magnetický plovák, z jehož polohy se určí magnetická osa kvadrupólu. Vynález lze využít kromě stanovování základních parametrů kvadrupólu též pro...

Samočinný uzavírací kombinovaný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 214463

Dátum: 01.07.1984

Autor: Jirák Josef

Značky: kombinovaný, ventil, uzavírací, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný uzavírací kombinovaný ventil, v jehož horní části (2) tělesa ventilu je dutina, ve které se pohybuje píst (4) tlačený dovnitř tělesa hlavní pružinou (5) nebo hlavní pružinou (5) a uzavíracím šroubem (8) a zajišťovaný v dolní úvrati jednou nebo dvěma západkami (10), vyznačující se tím, že spodní konec pístu (4) je opatřen otvorem s kuželovým dnem, do kterého dosedá kulová plocha (n) přítlačné kuželky (6) volně uložené nad středem...

Zariadenie na bezkontaktné snímanie priemeru navíjaného alebo rozvíjaného svitku pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214462

Dátum: 01.07.1984

Autori: Černoch Stanislav, Kováč Ján

Značky: pásu, snímanie, zariadenie, navíjaného, priemeru, svitku, bezkontaktné, rozvíjaného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na bezkontaktné snímanie priemeru navíjaného alebo rozvíjaného svitku pásu vyznačujúce sa tým, že na spoločnom držiaku (5) nad povrchom zvitku a rovnobežne s jeho osou sú oproti sebe umiestnené svetelný zdroj (2) a nastaviteľné svetelné čidlo (3).

Stahovák pro demontáž ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214461

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jalůvka Adolf, Kaděra Radovan

Značky: demontáž, ložisek, stahovák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenské technologie a řeší problém demontáže ložisek malých průměrů ze slepých otvorů s pevným dnem při opravách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že stahovák sestává nejméně ze dvou rozpěrných členů, opatřených na jednom svém čele vnějším osazením a na bočních stranách oplošením, přičemž vnitřní plocha každého rozpěrného členu je opatřena závitem pro uložení šroubu, opatřeného na čele dříku opěrnou plochou.

Zapojení elektronického komutátoru pro řízení fázových spínačů krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214460

Dátum: 01.07.1984

Autor: Podzimek Oldřich

Značky: motorů, řízení, fázových, elektronického, spínačů, krokového, zapojení, komutátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického komutátoru pro řízení fázových spínačů krokového motoru, zapojených na výstupy dekodérů, s čítačem čítajícím cyklicky v binárním kódu připojeným ke generátoru krokových impulsů, vyznačený tím, že na čítač (R) je připojen převodník (P) binárního kódu na dekadický kód jedna z deseti tak, že vstupy (21, 22 až 2n) řádu 21, 22 až 2n převodníku (P) h jsou spojeny s výstupy (21, 22 až 2n) téhož řádu čítače (R) a vstup (2°) řádu...

Zapojení generátoru posloupností časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214459

Dátum: 01.07.1984

Autori: Trojánek Antonín, Holub Igor

Značky: zapojení, generátoru, posloupností, intervalu, časových

Zhrnutie / Anotácia:

Řízení programovaných procesů, například řízení elektrochemických analytických postupů. Pro generování všech intervalů časových posloupností je využití pouze jediného čítače a každému intervalu přísluší pouze komparátor. Vlivem toho jsou ostatní logické obvody jednoduché, běžné. Vynálezem je vyřešen problém snadné nastavitelnosti, přesnosti, reprodukovatelnosti a časové stálosti, universálnosti nastavení a dobré spolehlivosti časových...

Zařízení pro automatické změření a výpis hodnot elektrického odporu prokovených otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214458

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šob Josef, Uhlíř Karel, Kolliner René

Značky: odporu, hodnot, zařízení, automatické, změření, otvorů, elektrického, prokovených, výpis

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické změření a výpis hodnot elektrického odporu prokovených otvorů na deskách vícevrstvých plošných spojů, vyznačené tím, že obsahuje řadič (11), jehož prvý výstup (111) je zapojen do vstupu proudového zdroje (3), druhý výstup (112) řadiče (11) je zapojen do proudového přepínače (4), do analogového multiplexeru (5), do panelu (9) a do tiskárny (10), třetí výstup 113) řadiče (11) je zapojen do bloku (6) úpravy signálu, čtvrtý...

Zařízení pro časování řadících členů převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214457

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sýkora Jan, Wangler Jan

Značky: řadících, zařízení, časování, členu, převodovek

Zhrnutie / Anotácia:

Kanály řadících členů I. a II. stupně i jsou přivedeny k časovému ventilu, spojenému spojovacím kanálem s prostorem pod přidržovacím šoupátkem, nad které je přivedena kapalina s nižším přidržovacím tlakem. Pří řazení se přeruší přívod tlakové kapaliny do kanálu řadícího členu I, stupně. Kapalina tlačí přidržovací šoupátko dolů a vytlačuje kapalinu přes časovací ventil do kanálu a odtud přes rozvaděč a clonu do odpadu. Tím se udržuje v kanálu...

Ventil pro vytváření signálu o průběhu řazení převodovek s třecími řadicími členy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214456

Dátum: 01.07.1984

Autori: Wangler Jan, Sýkora Jan

Značky: řazení, třecími, převodovek, členy, řadicími, průběhu, ventil, signálu, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že na dolní čelo přidržovacího šoupátka posuvného ve vývrtu přidržovacího ventilu působí hlavní tlak kapaliny přivedený z řadicího členu do spojovacího kanálu a udržuje přidržovací šoupátko v horní poloze proti nižšímu přidržovacímu tlaku přivedenému nad horní čelo přidržovacího šoupátka. V průběhu řazení tlak ve spojovacím kanálu klesne, přidržovací šoupátko se přesune dolů a jeho dolní nákružek uzavře spojení mezi...

Točné uložení převodového kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 214455

Dátum: 01.07.1984

Autor: Eichinger Miroslav

Značky: točné, uložení, převodového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je točné uložení pře vodového kola na čepu, který je uložen ve stěnách nedělené převodové skříně. Axiální zajištění převodového kola je provede no tak, že nenamáhá, a tím nedeformuje boční stěny převodové skříně, neboť zajišťovací síla působí pouze na jednom konci čepu. Zajištění může být provedeno šroubovým spojem nebo nalisováním.

Zařízení pro převod rotačního pohybu na dva vratné kmitavé pohyby navzájem kolmé

Načítavanie...

Číslo patentu: 214454

Dátum: 01.07.1984

Autori: Komínek Václav, Levinský Stanislav

Značky: pohybu, převod, vratné, zařízení, pohyby, kmitavé, navzájem, rotačního, kolmé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převod rotačního pohybu na dva vratné kmitavé pohyby navzájem kol mé, které je založeno na principu excentru. Tento mechanický převodový mechanismus, tvořený pohonnou hřídelí s excentrem, nasunutým do naklápěcího ložiska, které je vnějším prstencem uloženo do kostky, pevně spojené s táhlem, které je vedeno ve dvou ložiskách, je vhodný hlavně pro pohon laboratorních třepaček.

Spôsob prípravy predkompozitu so smerove usporiadanými diskrétnými spevňovacími vláknami v matricových materiáloch vo forme práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214453

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pulc Vojtech, Kaldrovitš Jozef, Čabelka Jozef

Značky: smerove, vláknami, spôsob, predkompozitu, matricových, formě, materiáloch, diskrétnými, usporiadanými, přípravy, práškov, spevňovacími

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy predkompozitu so smerove usporiadanými diskrétnymi spevňovacími vláknami v matricových materiáloch vo forme práškov, vyznačujúci sa tým, že sa kontinuálne nosné vlákno matricového materiálu preťahuje cez alespoň jeden obaľovací prievlak naplnený homogenizovanou suspenziou diskrétnych spevňovacích vlákien a práškového matricového kovu vo viskóznom roztoku teplom dobra rozložiteľného organického pojiva, pričom obalené vlákno po...

Zařízení k ohřevu vody větrnou energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 214452

Dátum: 01.07.1984

Autor: Dvořák Jiří

Značky: ohřevu, energií, větrnou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ohřevu vody větrnou energií, určené pro umývání, temperování koupališť, vytápění skleníků, budov a podobně. Vynález řeší přeměnu kinetické energie větru na teplo za použití většiny vyráběných a osvědčených prvků s automatickou regulací vysoké spolehlivosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává z větrného motoru spojeného s hydraulickou brzdou opatřenou regulátorem, jež ovládá řídící páku sací trubky...

Zavřený elektrický točivý stroj s přídavným výměníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214451

Dátum: 01.07.1984

Autori: Charvát Jaroslav, Sušen Josef, Alexa Karel

Značky: elektricky, přídavným, stroj, zavřený, výměníkem, tepla, točivý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavřeného elektrického točivého stroje s přídavným výměníkem tepla na horní straně stroje. Účelem vynálezu je docílit výrazného snížení hmotnosti přídavného výměníku tepla při současném podstatném zmenšení zastavovacích rozměrů zavřených elektrických to čivých strojů. Uvedeného účelu se do sáhne tím, že v přepážce výměníku tepla, oddělující prostor vnitřního chladicího vzduchu, je upevněna soustava teplovodných trubic, přičemž...

Způsob výroby roztoků chloridů – hydroxidů hlinitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 214450

Dátum: 01.07.1984

Autor: Havlíček Jan

Značky: výroby, roztoku, způsob, hlinitých, chloridů, hydroxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt jednoduchý způsob výroby roztoků chloridů hydroxidů hlinitých se zaručenou konstantní kvalitou produktu. Tohoto cíle se dosáhne tak, že do roztoku kyseliny chlorovodíkové nebo roztoku chloridu hlinitého se postupně za míchání přidá vodní disperze hliníku. Reakce se provádí nejlépe při bodu varu reakční směsi.

Rozebíratelné průtokové čidlo pro měření aktivity alfa roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214449

Dátum: 01.07.1984

Autori: Feist Ivan, Vdoleček Květoslav

Značky: průtokové, roztoku, aktivity, čidlo, měření, rozebíratelné

Zhrnutie / Anotácia:

Rozebíratelné průtokové čidlo pro měření aktivity alfa roztoků s měřicí komůrkou o malém objemu. Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti měření aktivity alfa průtokovým čidlem s křemíkovým polovodičovým detektorem, jehož měřicí komůrkou měřený roztok protéká a dosažení jednoduché rozebíratelnosti měřicí komůrky pro snadné odmořování povrchu křemíkového detektoru. Vyšší účinnosti měření je dosaženo tím, že objem měřicí komůrky je zmenšen na...

Zapojení k proudové ochraně stejnosměrného zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214448

Dátum: 01.07.1984

Autor: Zetek Petr

Značky: zapojení, ochraně, napětí, proudové, stejnosměrného, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší klíčový problém stejnosměrných zdrojů napětí, a to proudovou ochranu bez zavedení ztrát na snímacím odporu a s galvanickým oddělením. Podle vynálezu je ke zdroji stejnosměrného proudu připojena tlumivka, v je jímž magnetickém obvodu je umístěn Hallův generátor. Výstup Hallova generátoru je připojen přes rozhodovací obvod zpětně ke zdroji stejnosměrného napětí, přičemž výstup tlumivky je připojen k zátěži. V případě, kde není nutno...

Spôsob prípravy (U-14C) D-xylózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214447

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kolina Josef, Kučár Štefan, Zemek Juraj

Značky: u-14c, spôsob, přípravy, d-xylózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy (U-14C) značenej D-xylózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na celé bunky rias s výhodou zelených, modrozelených alebo červených nakultivovaných v prostredí kysličníka uhličitého značeného 14C rádionuklidom sa pôsobí roztokom enzýmu celulózy, xylanázy aß-D-xylozidázy, pufrovanými na pH hodnotu 4,5 až 6, pričom uvoľnená D-xylóza (U-14C) sa získa z roztoku papierovou chromatografiou. Vynález má význam pre...

Regulační šoupátko pro cyklotermické pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 214446

Dátum: 01.07.1984

Autor: Limpouch Bohuslav

Značky: šoupátko, regulační, cyklotermické, pásové, pekařské

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační šoupátko pro cyklotermické pásové pekařské pece. Regulační šoupátko sestává z pevné části s otvory a z posuvné části s otvory. Podstata spočívá ve tvaru otvorů, charakterizovaných vztahem mezi podílem maximálního zdvihu, okamžitého zdvihu a podílem příslušných ploch, pro který plat.

Způsob bezpečného skladování pevných toxických odpadů s obsahem kyanidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214445

Dátum: 01.07.1984

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír, Zoltán Pavel

Značky: toxických, bezpečného, způsob, kyanidů, pevných, odpadů, obsahem, skladování

Zhrnutie / Anotácia:

Při skladování odpadů s obsahem kyanidů se tvoří vlivem kysličníku uhličitého z ovzduší kyanovodík, který smrtelně ohrožuje pracovníky skladu, popřípadě celé okolí skladu. Překrytím kyanidových odpadů hydroxidem vápenatým se zamezí styku kysličníku uhličitého s kyanidem, a tím i vzniku prudce jedovatého kyanovodíku.

Způsob výroby 4-amino-4H-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214444

Dátum: 01.07.1984

Autori: Toman Jaromír, Socha Jaromír, Večeřa Miroslav

Značky: 4-amino-4h-1,2,4-triazolu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 4-amino-4H-l,2,4-triazolu je založena na reakcí hydrazinu s formamidy vzroce I, kde R1 a R2 je vodík anebo alkyl až se čtyřmi uhlíky. Směs hydrazinu a formamidů v molárním poměru 2:1 až 1:2, nejlépe však v poměru 1:l, se za přítomnosti kyselých katalyzátorů zahřívá až na 250 °C, nejlépe však na teplotu 170 až 190 °C za současného odstraňování vody i uvolňovaného aminu nebo amoniaku. Odstraňování vody i aminu lze ovlivnit i změnou tlaku v...

Spôsob izolácie enzýmov cholínesterázového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214443

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zámocký Juraj, Kuniak Ľudovít, Kučár Štefan, Zemek Juraj

Značky: enzýmov, izolácie, cholínesterázového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že biologický roztok obsahujúci enzým cholínesterázového typu sa zriedi tlmivým roztokom pH 7,5 až 8,5 na 1 % koncentráciou proteínu a nanesie sa na kolónu z polysacharidového gélu, s výhodou z celulózy obsahujúcej viazanú p-/? aminofenyl/ borónovú kyselinu adjustovanú na pH 7,5 tlmivým roztokom s obsahom 0,5 M glycerolu a prečistený podiel enzýmu cholínesterázového typu sa eluuje pri ďalšom premývaní dolóny...

Zařízení pro zachycení axiálního zatížení nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214442

Dátum: 01.07.1984

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr, Lankočí Aleš, Kuchař Antonín

Značky: axiálního, nádoby, mísiče, pojízdného, zatížení, zařízení, zachycení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zachycení axiálního zatížení pojízdného nosiče a jeho účelem je vyřešení uložení nádoby na válečcích a zachycení jejich axiálního zatížení pomocnými kladkami. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním dvojic vahadel s válečky na rám podvozku. Na válečcích je svými odvalovacími plochami uložen prstenec nádoby pojízdného mísiče. Jedna odvalovací plocha je po stranách opatřena nákružky, o jejichž boky jsou opřeny vodící...

Opěrný prstenec rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214441

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kršek Petr, Lankočí Aleš, Láncoš Jozef, Foldyna Lubomír, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír

Značky: opěrný, rotační, prstenec, zejména, mísiče, pojízdného, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká opěrného prstence rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče. Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce opěrného prstence pro jeho jednoduchou údržbu a pro přenos radiálních a axiálních sil. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením válcového osazení na dutém válci, na kterém je nasazen ozubený věnec, jehož krajní část má na svém vnějším povrchu vytvořenou funkční válcovou plochu. V čelní ploše dutého válce jsou vy tvořeny drážky...

Zařízení pro naklápění rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214440

Dátum: 01.07.1984

Autori: Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kuchař Antonín, Kršek Petr

Značky: naklápění, nádoby, mísiče, rotační, zařízení, pojízdného, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro naklápění rotační nádoby, zejména nádoby po jízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení konstrukce a uspořádání tohoto zařízení tak, aby docházelo k co nejmenšímu přídavnému zatížení otočného uložení nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vytvoře ním dvojitého řetězového ozubení na válcovém konci nádoby mezi funkčními válcovými odvalovacími plochami, uloženými na válečcích kolébky uloženém v kulovém ložisku, mostu...

Způsob výroby keramických výrobků nebo polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214439

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kunik Jaroslav, Rambousek Vladimír, Áč Eduard, Fátor Jaroslav, Šabata Stanislav, Čavčík Ján

Značky: výroby, výrobků, keramických, polotovarů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby keramických výrobků nebo polotovarů, při němž je použito technologického vratu v množství 25 až 100 % hmot, s výhodou elektrotechnického porcelánu. Vynález řeší zvláštní případ technologických postupů primárně odvozených od technologie plastického tváření, zpracovávajících technologický vrat, vznikající např. při obrábění výlisků v kožovitém stavu, nebo v důsledku přirozené zmetkovitosti v nevypáleném stavu....

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214438

Dátum: 01.07.1984

Autori: Piller Květoslav, Svoboda Emil, Polák Josef

Značky: obsahujících, elektrolyt, anoda, ochrany, elektrochemické, kovových, zařízení, pomocná

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že elektrolyticky inertní nebo poloinertní elektroda (l) protáhlého tvaru o délce aktivní části elektrody L a průměru d, je pomocí nejméně dvou dielektrických přídržných sloupků (2) připevněna ke kovovému připevňovacímu prvku (3) ve vzdálenosti b/d›3 d, s výhodou b = 5 až 20 d, kde b je nejbližší kolmá vzdálenost povrchu elektrody (l) od kovového...

Zařízení pro zkoušení účinnosti injektorů autogenních hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214437

Dátum: 01.07.1984

Autor: Krpec Josef

Značky: zařízení, zkoušení, injektorů, autogenních, účinnosti, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zkoušení účinnosti injektorů autogenních hořáků podle vynálezu sestává z tlakoměru připojeného jednak potrubím ke kyslíkovému redukční mu ventilu a jednak potrubím přes uzavírací ventil ke kyslíkové přípojce ruko jeti hořáku, z průtokoměru a vakuometru, které jsou opatřeny uzavíracími ventily připojenými k potrubní spojce, do níž je zaústěno propojovací potrubí hořlavého plynu přípojky rukojeti hořáku.

Způsob výroby difrakční mřížky se sinusovým reliéfem v pozitivním fotorezistu SCR 11

Načítavanie...

Číslo patentu: 214436

Dátum: 01.07.1984

Autori: Miler Miroslav, Skalský Miroslav, Třísková Marta

Značky: výroby, difrakční, mřížky, reliéfem, způsob, sinusovým, pozitivním, fotorezistu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby difrakční mřížky se sinusovým reliéfem v pozitiv ním fotorezistu SCR 11. Uvedený způsob zajišťuje lineární proces záznamu sinusového interferenčního pole, vytvořeného laserem (argonový, He-Cd) o vlnové délce pro kterou je fotorezist citlivý. Mřížky mohou být realizovány na ploše několika desítek centimetrů a optimalizovány pro požadované vlnové pásmo. Geometrický rozměr mřížky může být až několik desítek...

Způsob výroby serie difrakčních mřížek se sinusovým reliéfem v pozitivním fotorezistu SCR 11 s reprodukovatelnými parametry

Načítavanie...

Číslo patentu: 214435

Dátum: 01.07.1984

Autori: Skalský Miroslav, Třísková Marta, Miler Miroslav

Značky: serie, výroby, sinusovým, způsob, difrakčních, pozitivním, fotorezistu, mřížek, parametry, reprodukovatelnými, reliéfem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby serie difrakčních mřížek se sinusovým reliéfem v pozitivním fotorezistu SCR 11 s reprodukovatelnými parametry. Mřížky vyrobené podle tohoto způsobu mají parametry v žádoucích tolerancích pro využití i ve spektroskopických aplikacích. Geometrický rozměr mřížky může být až několik desítek cm2. Maximální hodnota difrakční účinnosti 30 až 33 %.

Zapojení řízeného zdroje napětí nebo proudu, zejména pro obloukové svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 214434

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šára Bohumil, Šára Zbyněk, Babovák Václav

Značky: zapojení, svařování, napětí, obloukové, řízeného, zdroje, proudu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řízeného zdroje napětí nebo proudu, zejména pro obloukové svařování. Vynález se týká oboru silnoproudé elektrotechniky, zejména zdrojů.obloukového svařování. Technický problém, který vynález řeší: snížení hmotnosti a objemu řízeného zdroje, jakož podstatná snížení jeho hlučnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je řízen stejnosměrný napájecí zdroj, popřípadě i střídač, například ve stupních. Vynálezu lze vy užít zejména pro...

Stropnice pro důlní posuvnou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 214433

Dátum: 01.07.1984

Autori: Koudelka Karel, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír

Značky: důlní, výztuž, stropnice, posuvnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení stropnice pro jednotku důlní posuvné výztuže. Vynález řeší problém zvětšení výškového rozsahu jednotky důlní posuvné výztuže, zejména pro sloje s proměnlivou mocností. Podstatou vynálezu je, že stropnice, sestávající z nejméně jedné nosné konzoly a z nejméně jedné podpěrné části má mezi konzolu a podpěrnou část vřazen alespoň jeden nástavec, s výhodou provedený jako skříňová konstrukce.

Spôsob prípravy celobiózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214432

Dátum: 01.07.1984

Autori: Repáš Milan Člen Korešpondent, Kubala Jozef, Bauer Štefan

Značky: přípravy, spôsob, celobiózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy celobiózy z vysladených repných rezkov enzymatickou hydrolýzou. Podstata vynálezu spočíva d tom, že repné rezky po uvoľnení L-arabinózy, pektínu, lignínu sa hydrolyzujú enzymaticky za katalýzy celulolytickým enzýmovým komplexom z huby Trichoderma viride po dobú 6 až 24 hodín pri 40 až 60 °C, pričom sa z reakčnej zmesi D-glukóza odstráni skvasením pivovarskými kvasinkami a celobióza sa po deionizácii na...

Spôsob prípravy D-manózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214431

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bílik Vojtech, Rendoš František, Kubala Jozef, Repáš Milan Člen Korešpondent, Čaplovič Ján

Značky: přípravy, spôsob, d-manózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-manózy z epimerizačnej zmesi D-glukózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zo zmesi D-manózy a D-glukózy sa D-manóza po reakcii s anilínom selektívne viaže vo forme kryštalického N-fenyl manozylamínu, z ktorého sa D-manóza uvoľňuje hydrolýzou a anilín sa odstráni destiláciou vodnou parou.

Zařízení ke chlazení sklářských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214430

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pažout Emil, Cibulka Jan, Havelka Antonín

Značky: zařízení, forem, sklářských, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení ke chlazení sklářských forem, u strojů na výrobu obalového skla, kde díly formy vykonávají přímý pohyb kolem otočného čepu a vnější povrch se ochlazuje vzduchem. Podstatou vynálezu je usměrnění proudění chladicího vzduchu pomocí krycího plechu, upevněného na držácích forem. Chladicí vzduch se přivádí mezi krycí plech a po vrch formy pomocí otočně a posuvně uložených kolen. Kolena sou napojena na přívod vzduchu od stolu....

Těsnění sekce cyklónové odlučovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 214429

Dátum: 01.07.1984

Autori: Švidrnoch Ladislav, Šotkovský Emil

Značky: těsnění, cyklónové, stanice, sekce, odlučovací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je těsnění sekce cyklónové odlučovací stanice a jeho účelem je vyřešení bezšroubového spojení a utěsnění sacích a výfukových potrubí a současně utěsnění a uložení jednotlivých sekcí s možností jejich jednoduché výměny. Uvedeného účelu se dosáhne nasazením dutého obvodového rámu, z vnitřní strany otevřeného na svislé příruby konce sekce a přilehlého potrubí. Dolní základna sekce je po celém svém obvodě opatřena břitem, kterým...