Archív za 1984 rok

Strana 71

Termochemický analyzátor hořlavých plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 217289

Dátum: 15.07.1984

Autor: Žagmen Jiří

Značky: termochemický, analyzátor, plynů, hořlavých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká termochemického analyzátoru hořlavých plynů a par. Vynález se týká zejména metanometrie. Podstatou vynálezu je, že v katalyticky aktivním detekčním i v katalyticky aktivním kompenzačním elementu jsou vytvořeny nerovnosti zvětšující jejich reaktivní povrch. Vynález je vhodný zejména pro použití stanovení methanu v dolech.

Zapojení pro lámání třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217288

Dátum: 15.07.1984

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

Značky: zapojení, lámání, třísek

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné zejména pro stavebnicové programově řízené víceúčelové. Na řídící a ovládací část jednoúčelového stroje jsou prostřednictvím posuvného registru připojeny jednotlivé řádky diodová matice vstupních dat, jejíž jeden výstup je přiveden zpět na vstup řídící a ovládací části, zatímco další výstupy jsou připojeny jednak na bloky snímání a vyhodnocování klidu posuvových mechanismů pracovních jednotek, přičemž všechny bloky jsou...

Těsněné vyrovnávací zařízení čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217287

Dátum: 15.07.1984

Autor: Král Emil

Značky: těsněné, zařízení, vyrovnávací, čerpadel

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění potřebného průtoku kapaliny vyrovnávacím zařízením, aby nedocházelo k poškození těsnících ploch a zároveň docílení vhodných charakteristik vyrovnávacího zařízení při jeho velmi dobré těsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou vyrovnávacího zařízení jejíž podstatou je, že první ucpávka je umístěna mezi přední pouzdro (3) a vysokotlakou stranu vyrovnávacího kotouče (4) na větším průměru než druhá ucpávka, která je...

Skládací kulatý stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217286

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

Značky: skládací, stolek, kulatý

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je skládací kulatý stolek, který lze složit do malé desky, přičemž pracovní výšku stolku lze měnit podle růstu dítěte a stolní desky lze snadno i vyměnit. Uvedeného se dosáhne skládacím kulatým stolkem, jehož podstata spočívá v tom, že každá stojina je složena se dvou dílců L vytvořených z dutinových profilů přičemž horní slabší dílce jsou nasunuty jedním ramenem do dolních dílců které jsou opatřeny pro vzájemné spojení prvky a...

Cévka k tamponádě lůžka prostaty při prostatektomii bez použití urotrální cévky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217285

Dátum: 15.07.1984

Autor: Vaněk Bohuslav

Značky: tamponádě, urotrální, prostatektomii, prostaty, použití, cévka, cévky, lůžka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jo cévka k tamponádě lůžka prostaty při prostatektomii bez použití uretrální cévky. Účelem vynálezu je zdokonalení hemostasy lůžka prostaty při současném odvádění moče z močového měchýře. Uvedeného účelu se dosáhne tím že oblouk cévky je před deformovatelným balonkem opatřen odváděcím otvorem spojeným odváděcím kanálkem s odváděcím vývodem a aplikační otvor v zakončení za defomovatelným balonkem spojený s aplikačním kanálkem...

Způsob granulace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217284

Dátum: 15.07.1984

Autori: Svěrák Tomáš, Pěnčík Bohumil

Značky: granulace, způsob, způsobu, tohoto, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kranulace sypkých materiálů. Povrch částic je nataven při průchodu elektrickým obloukem a silnou turbulencí oblouku aglomerován do větších granulí. Zařízení ke granulaci sypkých materiálů je tvořeno elektrickou obloukovou pecí opatřenou chlazenou výústí dávkovacího zařízení s regulační štěrbinou. Tři duté natáčivé a posuvné elektrody třífázového elektrického oblouku jsou umístěny tak, oby se jejich osy protínaly v ose výústí...

Ventilátorový mlýn s třídičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217283

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hloušek Josef, Šlapanice U Brna, Picka Václav, Šanda Josef

Značky: třídičem, ventilátorový, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilátorového mlýna s třidičem pro mletí hnědého uhlí nebo černého uhlí v teplárenských provozech a energetice. U ventilátorového mlýna s třidičem a návratovým kanálem podle vynálezu je návratový kanál třidiče propojen s návratovým otvorem skříně mlýna, uspořádaným v horní části spirálové skříně, přičemž přívod nedomletého uhlí je uspořádán na vnější hrany mlecích desek.

Nosič dvojic polovodičových prvků pastilkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217282

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šťastný Antonín, Ošlejšek Oldřich

Značky: dvojic, polovodičových, pastilkového, nosič, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič dvojic polovodičových prvků pastilkového typu pro jejich propojení v elektrických přístrojích, zejména usměrňovačích, sevřením mezi svírací desky, sloužící jako přívodní kontakty, a za použití plochých přívodů, sevřených mezi prvky dvojic, vyznačující se tím, že ploché přívody jsou vytvořeny jako dvojice rovnoběžných přívodních pásů (4), mezi nimiž je sevřen vyrovnávací člen (9).

Regenerátor zařízení na nízkoteplotní dělení plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217281

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hrnčíř Bohuslav, Bína Ladislav, Celar Lubomír

Značky: plynů, nízkoteplotní, dělení, zařízení, regenerátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení regenerátoru s teplosměnným trubkovým svazkem, který je vyveden pomocí trubkovnice, která je spojena se dnem regenerátoru přes kompenzační člen, umožňující vzájemný posuv dna a trubkovnice. Poloha trubkovnice je pevně fixována vůči plášti regenerátoru. Fixováním polohy trubkovnice vůči plášti regenerátoru s použitím kompenzačního členu, který umožňuje vzájemný posuv dna regenerátoru a trubkovnice je docíleno toho, že...

Způsob přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217280

Dátum: 15.07.1984

Autori: Sálka Ján, Mikláš Emil, Bulla Ján, Béreš Andrej, Čulík Karel, Hladký Václav, Ulbert Stanislav, Pipich Ladislav, Bučko Michal, Hudec Milan, Hano Alexander, Hofbauer Henrich

Značky: způsob, přípravy, l-lysinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu adsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a následující elucí roztokem alkálie, například roztokem hydroxidu sodného a rozprašovacím a sušením elurátu, a to tak, že se eluát zbavený amoniaku odpařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuu na...

Způsob testování aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217279

Dátum: 15.07.1984

Autori: Waldman Michael, Vaněček Miloslav

Značky: způsob, uhlí, testování, aktivního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobem podle vynálezu je testování aktivního uhlí, které je určené pro zachycování par organických rozpouštědel zejména velmi nízkých koncentrací z plynných směsí, například z ovzduší. Tes±ování se provádí plynnou směsí, která sestává z plynného adsorbátu, např. benzenu a jednoho z nosných plynů, nebo jejich směsí, jimiž jsou vzduch a/nebo dusík, a/nebo kysličník uhličitý, a/nebo inertní plyn. Proudem plynné směsi se působí na testovaný...

Způsob výroby metohxykarbonylhydrazonu 2-formylchinoxalin- 1,4-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217278

Dátum: 15.07.1984

Autori: Lupínek Vladimír, Sova Milan, Hebký Jaromír

Značky: výroby, 1,4-dioxidu, způsob, metohxykarbonylhydrazonu, 2-formylchinoxalin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby methoxyrkarbonylhydrazonu 2-formylchinoxalin-l,4-dioxidu tak, že se na vlhký, surový benzofuroxan působí methylglyoxalem nebo jeho funkčně obměněným derivátem, jako acetalem, ve vodě v přítomnosti vodného amoniaku, z reakční směsi se destilací s vodní párou odeženou o-nitroanilin, nezreagovaný benzofuroxan a methylglyoxal, nebo jeho funkčně obměněný derivát, jako acetal, a amoniak a ke zbytku v reakční nádobě se přidá anorganická...

Způsob výroby kulové části tělesa armatury a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217277

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kukol Lubomír, Kudlík Metoděj

Značky: armatury, způsobu, kulové, způsob, provádění, zařízení, tělesa, částí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru armatur a řeší výrobu svařovaného tělesa armatury. Podstatou vynálezu je způsob výroby kulové části tělesa armatury z trubkového polotovaru, kde se nejdříve dostředným lisováním vytvoří z trubkového polotovaru polovina kulového tvaru tělesa armatury, nebo po obrácení se vytvoří stejným postupem druhá polovina, takto vytvořená kulová část se opatří alespoň jedním kruhovým otvorem kolmým na osu dvou protilehlých otvorů a...

Způsob výroby optických a nebo scintilačních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217276

Dátum: 15.07.1984

Autori: Richter Otakar, Fojtík Ladislav, Vašek Tibor

Značky: prvků, optických, scintilačních, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby optických a/ nebo scintilačních prvků plastickou deformací krystalů, zejména alkalických halogenidů, například chloridu sodného nebo jodidu sodného, případně dotovaného thaliem, vyznačující se tím, že výchozí krystalický materiál ve formě tělesa nebo více těles libovolného geometrického tvaru nebo dílků o minimálních rozměrech 1 mm3, průhledných, s nezakaleným povrchem, se lisuje za teploty v rozmezí od 10 °C do 250 °C pod bodem...

Zařízení pro zavěšování břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 217275

Dátum: 15.07.1984

Autor: Čapek František

Značky: zavěšování, zařízení, břemen

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavěšování břemen, zejména pro přenášení stolic jeřábem. Podstatou vynálezu je stabilní zařízení, upevněn jednoduše na závěsných čepech stolice a podepírané stavitelným stojinami. Za použití lana, které je upevněno na podpěrné konstrukci, která zároveň lano stabilizuje v určité poloze, je možno hákem jeřábu bez pomoci vazače zachytit stolici a provést její přemístění a opět bez pomoci a obsluhy vyvěsit hák ze závěsu.

Ventil pro střásací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217274

Dátum: 15.07.1984

Autor: Teichmüller Horst

Značky: střásací, ventil, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilu pro střásací zařízení pro řízení střásacího pochodu zejména u střásacích formovacích strojů, zejména střásacích formovacích strojů s dolisováním, používaných především ve slévárenském průmyslu. K úspoře energie a materiálu při střásacím pochodu je na řídicím šoupátku, volně pohyblivém mezi střásacím stolem a kovadlinou, uspořádána přídavná těsnicí příruba, která během pohybu kovadliny směrem dolů umožňuje velké a časově...

Přenosný pás pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217273

Dátum: 15.07.1984

Autori: Radomil Milan, Boubela Lubomír, Davidová Helena, Trojna Milan

Značky: mechanickou, potrubí, úložného, ochranu, prenosný, izolovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosný pás pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubí, vyznačený tím, že je tvořen vychladlou taveninou složenou z 1 mm až 20 mm silné vrstvy tvořená směsí z 50 až 99,8 % ataktického polypropylenu zbaveného vody, z 0,1 až 10 % roztoku kaučuku v arganickém rozpouštědle v poměru 1 až 50 hmot. dílů ku 99 až 50 hmot. dílům a z 0,01 až 40 % sypkého plnidla, zpevněnou vložkou mechanicky odolnější než směs, přičemž na jeho povrchu je...

Beton vysokých počátečních pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 217272

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj

Značky: počátečních, betón, pevnosti, vysokých

Zhrnutie / Anotácia:

Beton vysokých počátečních pevností z portlandského cementu nebo směsného cementu na bázi portlandského slínku, vody a kameniva zvláště s tvrdnutím urychlovaným ohřevem, vyznačený tím, že obsahuje vyjádřeno v % hmotnosti portlandského respektíve směsného cementu 1 až 20 % účelně 2,5 až 7,5 % hlinitanového cementu a 0,1 až 2,5 % účelně 0,25 až 1,0 ve vodě rozpustného síranu, například sodného a/ anebo draselného.

Svazek lamel třecí lamelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217271

Dátum: 15.07.1984

Autor: Mikýsek Milan

Značky: lamelové, svazek, lamel, třecí, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Svazek lamel třecí lamelové spojky ovládané elektricky, vyznačený tím, že sestává alespoň ze dvou vnitřních lamel (1) a vnějších lamel (2), přičemž třecí povrch alespoň jedněch lamel je ocelový na jejich čelní ploše (4) jsou vytvořeny plošky (3) z třecího materiálu.

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217270

Dátum: 15.07.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: elektromotor, bezkolektorový, kompaudní, charakteristikou

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí /1, 2, 3/ jsou připojeny přes výkonové tyristory /6, 7, 8/ ke svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru /9/ je pevně uchyceno jádro /10/ primárního seriového dobuzování, opatřené vinutím primární cívky /11/ seriového dobuzování a kde v prostoru mezikruží v témže čele motoru /9/ je pevně uchyceno i jádro /41/ primárního obvodu derivačního...

Způsob absolutního měření součinitele přestupu tepla a jeho radiační složky a zařízení k jeho provádění.

Načítavanie...

Číslo patentu: 217269

Dátum: 15.07.1984

Autori: Tydlitát Vratislav, Jadavan Jaromír

Značky: provádění, radiační, absolutního, složky, tepla, zařízení, způsob, součinitele, měření, přestupu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob absolutního měření součinitele přestupu tepla a jeho radiační složky v neustálených podmínkách teploty a přestupu tepla mezi materiálem povrchu čidla a známe velikosti povrchu s plynným, kapalným nebo fluidním prostředím vyznačený tím, že se vytápěná část čidla zahřívá na teplotu o stálý teplotní interval vyšší, než je teplota prostředí určená teploměrnou částí čidla a rozdíl teplot se reguluje v závislosti na oschylce napětí rozdílového...

Způsob čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217268

Dátum: 15.07.1984

Autor: Hladký Václav

Značky: koncentrátů, bezvodého, čpavku, kapalného, fenolového, čištění, průmyslových, výrobou, fenolových, způsob, čpavkových, současnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve odpadní vody odfenolují extrakčním činidlem obsahujícím 2-methylpentanon-4, n-butylacetát a benzol nebo jeho homology, vyextrahované fenoly se separují od extrakčního činidla a takto odfenolovaná voda se odčpavkuje při zkoncentrování čpavkových par a...

Čerpací zařízení, zejména k postřikování pro elektrickou napařovací žehličku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217267

Dátum: 15.07.1984

Autori: Wünsch Albrecht, Pellmann Peter

Značky: naparovací, postřikování, elektrickou, čerpací, zařízení, zejména, žehličku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém spolehlivého a levně vyrobitelného čerpacího a postřikovacího zařízení pro elektrické napařovací žehličky s přikrápěním. Problém je vyřešen použitím ventilových prvků tvaru pružných jazyků v pružném těsnění místo dosud obvykle používaných kuličkových ventilů, jakož i technologicky účelným vytvoření rozvodných kanálů. Vynález obsahuje řešení zařízení s postřikovací tryskou jakož i zařízení, spojeného s napařovací komorou.

Upevnění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranné dýchací masky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217266

Dátum: 15.07.1984

Autori: Krüger Klaus, Zemelka Steffen, Schurig Horst, Müller Rudolf, Görner Walter

Značky: vnitřní, připojovacím, upevnění, masky, dýchací, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Upevnění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranné dýchací masky, vyznačené tím, že připojovací kus (2) je opatřen na svém obvodu přivráceném k vnitřní masce (1) zesílením (3) a přední okraj vnitřní masky (l) je opatřen protilehlou drážkou (5), a že zesílení (3) a drážka (5) jsou opatřeny alespoň jedním aretačním prostředkem.

Zařízení k měření spotřeby paliva, zejména u zážehových a vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217265

Dátum: 15.07.1984

Autor: Vítek Karel

Značky: zejména, vznětových, zařízení, spotřeby, motorů, zážehových, měření, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření spotřeby paliva, zejména u zážehových a vznětových motorů, které jsou vybaveny palivovým čerpadlem nebo spádovou nádrží. Podstatou vynálezu je, že zařízení sestává z přečerpávacího čerpadla sériově zapojeného v palivovém potrubí a složeného alespoň ze čtyř pístových jednotek, poháněných centrální vačkou jejíž hřídel je připojen k počitadlu spotřeby paliva a prostřednictvím nejméně dvojstupňového převodu a prvé...

Křížový kus dvojproudový

Načítavanie...

Číslo patentu: 217264

Dátum: 15.07.1984

Autor: Götz Josef

Značky: křížový, dvojproudový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je křížový kus dvojproudový uspořádaný tak, že osy na sebe kolmých potrubí leží v jedné rovině a ve směru obou os tekou dva na sobě nezávislé proudy média, aniž by se mohly vzájemně mísit. Potrubí, které má větší nebo stejnou dimensi se v místě proniku křížících se os opatří dvěma oválnými, symetricky k těmto osám uspořádanými otvory, jejichž šířka je rovna nejvýše třetině skutečného vnitřního průměru tohoto potrubí a jejichž...

Způsob výroby peroxosloučenin, zejména peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217263

Dátum: 15.07.1984

Autori: Paseka Ivo, Špalek Otomar, Balogh Karel, Balej Jan

Značky: zejména, peroxosloučenin, peroxidu, způsob, kyslíku, redukci, vodíku, výroby, katodickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru anorganické technologie a řeší způsob výroby peroxosloučenin, zejména peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku za plynových porézních elektrodách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do elektrolytu vstupujícího do elektrolyzéru nebo přímo do elektrolyzéru přidávají alkalické křemičitany v množství odpovídajícím molárnímu poměru křemičitanu k louhu 0,1 : 1 až 5 : 1.

(s-Hydrindacen-4-yl)alkylaminy a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 217262

Dátum: 15.07.1984

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: s-hydrindacen-4-yl)alkylaminy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových (s-hydrindacen-4-yl)alkylaminů a jejich solí, v jejichž molekulách je alkylový řetězec rovný a obsahuje 3 nebo 4 uhlíkové atomy a aminoskupina je zbytek dimethylaminu, N-methylpiperazinu nebo N-(2-hydroxyethyl)piperazinu. Tyto látky mají lokálně anestetický a spasmolytický účinek, takže jsou použitelné jako léčiva k místnímu znecitlivění při operačních výkonech v různých chirurgických oborech a dále k potlačování...

Cynnamylpiperazinové deriváty a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 217261

Dátum: 15.07.1984

Autori: Grimová Jaroslava, Kopicová Zdenka, Protiva Miroslav

Značky: deriváty, jejich, cynnamylpiperazinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových 1-cinnamyl-4-(aminoacetyl)piperazinových derivátů a jejich solí, v jejichž molekulách je aminoskupina tvořena anilinovým, propionanilidovým a 4-hydroxy(nebo propienoxy)-4-aryl-piperidinovým zbytkem, přičemž v arylu může být substituce atomem chloru, fluoru nebo trifluormethylen. Látky podle vynálezu jsou nenarkotickými analgetiky, které mají v testech vyvolávání bolesti mechanickým nebo chemickým drážděním podobnou...

Vtoková soustava pro odlévání odlitků rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 217260

Dátum: 15.07.1984

Autori: Lukáš Antonín, Cepek Oldřich, Nobis Jaroslav, Stráský Drahoslav

Značky: těles, odlévání, vtoková, odlitků, soustava, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vtokové soustavy pro odlévání rotačních těles z kovových slitin, hlavně šedé litiny, barevných a lehkých kovů stacionerním odléváním při výrobě forem na formovacích strojích, kdy poloha odlitku ve formě je svislá a dělící rovina je v podélném směru odlitku. Uvedeného účelu se dosáhne vtokovou soustavou, kde tlaková hlava je tvaru hranolu procházejícího napříč jádrem odlitku. Tlaková hlava se dotýká odlitku v horní jeho válcové...

Zapojení elektronických obvodů pro vytváření paměti konstant mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 217259

Dátum: 15.07.1984

Autori: Vidiečan Jiří, Čekal Stanislav

Značky: mikropočítače, obvodů, konstant, elektronických, zapojení, vytváření, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší možnost vytvořit takové zapojení elektronických obvodů pro vkládání konstant do paměťového pole mikropočítače, která umožní vytvořit paměť konstant a vkládacích obvodů bez potřeby interfejsových obvodů a s minimálním počtem prvků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že adresová sběrnice mikropočítače (2) je přivedena ke vstupu dekodéru adres 1, jehož st stránkový výstup (7) je přiveden k prvým vstupům hradel (10) skupiny osmi hradel...

Způsob přípravy 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217258

Dátum: 15.07.1984

Autori: Sádlo Luboš, Šrámek Karel, Čermák Jiří, Kunčický Jiří

Značky: 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-isopropylamino-5-pyrazolonu z 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-nitroso-5-pyrazolonu, 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-amino-5-pyrazolonu nebo jeho na aminoskupině substituovaných derivátů, jako je 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-formylamino-5-pyrazolon nebo 1-fenyl-2,3-dimetyl-4- sulfamino-5-pyrazolon, reakcí s acetonem a redukcí. Redukce se provádí kovovým zinkem za postupného přidávání kyseliny chlorovodíkové, přičemž...

Automatické zarízení pro praní předmětů, zejména smontovaných valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217257

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šik Ladislav, Kovařík Stanislav, Zeman Karel

Značky: zejména, zařízení, předmětů, smontovaných, ložisek, automatické, valivých, praní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je automatické zařízení pro praní předmětů, zejména smontovaných valivých ložisek, na jejichž povrchu působí a stéká nastříkaná kapalina nebo jiné tekuté materiály. Podstatou zařízení je to, že jeho válečková dráha je vytvořena po celé délce skříně zařízení, celá je poháněná náhonovým ústrojím, počátek i konec válečkové dráhy je osazen vodorovnými válečky, za nimiž jsou osazeny jen nakloněné válečky. Nakloněné válečky postupně...

Způsob přípravy 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217256

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šrámek Karel, Vlk Josef, Kunčický Jiří

Značky: způsob, přípravy, 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu reakcí 1-fenyl-3-metyl-5-pyrizolonu a acetonem a hydrogenací vodíkem na palladiovém katalyzátoru za přítomnost kyseliny fosforečné nebo jejích amonných solí, které se přidávají v množství 5 až 50 % hmot., počítáno na množství použitékatalyzátoru. 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolon je meziproduktem pro výrobu léčiv.

Koncovka pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 217255

Dátum: 15.07.1984

Autori: Posrch Bedřich, Kubín Miroslav, Špaček Pavel, Vozka Stanislav

Značky: kolonu, koncovka, zejména, chromatografii, skleněnou, kapalinovou, vysokotlakovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koncovky určené pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii. Předmětem vynálezu je koncovka pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména pro vysokotlakou chromatografii, jejíž podstata spočívá v tom, že se skládá z převlečné matice, jejíž alespoň část závitu má větší světlost než zesílený okraj skleněné kolony a ve kterém je našroubován dutý dělený kovový šroub s elastickým prstencem z plastu nebo...

Zařízení pro omezení krouticího momentu elektrických servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217254

Dátum: 15.07.1984

Autor: Klásek Viktor

Značky: omezení, zařízení, servomotoru, elektrických, momentu, krouticího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení kroutícího momentu elektrických servomotorů s planetovým soukolím, se šnekovým soukolím pro snímání krouticího momentu a s ručním ovládáním, vyznačující se tím, že na hřídeli vícechodého šneku (11) je suvně uloženo pouzdro (23) zakončené ozubením, vytvářejícím jednu část ozubené spojky /25/, jejíž druhou část vytváří čelní ozubení na unašeči (26) kuličkové spojky (27), na jehož vnějším povrchu jsou vytvořena tvarovaná...

Hemokompatibilní sorbent a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217253

Dátum: 15.07.1984

Autori: Tlusťáková Marie, Kálal Jaroslav, Horák Jiří

Značky: hemokompatibilní, způsob, přípravy, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je hemokonpatibilní ní sorbent, sestávající z vlastní syntetické pryskyřice a 0,1 až 20 hmot. % hemokompatibilního polymerního povlaku akrylátového nebo methakrylátového typu. Způsob přípravy tohoto sorbentu spočívá v tom, že se na pryskyřici nanese vhodné srážedlo polymeru a poté se na pryskyřici nanese roztok polymeru, nebo se na povrchu pryskyřice s naneseným srážedlem radikálově zpolymerizuje monomer či jeho oligomery....

Způsob přípravy 4,4′ – diamino-1,1′ -diantrachinonylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217252

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kreidl Zdeněk

Značky: přípravy, způsob, diantrachinonylu, diamino-1,1

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 4,4'-diamino-1,1'-diantrachinonylu kondenzací -diantrachinonylu kondenzací bromaminové kyseliny za přítomnosti mědi za vzniku 4,4'-diamino-1,1'-diantrachinonyl-3,3'-disulfokyseliny, následující desulfonací v kyselině sírové 80 %, při teplotě 140 až 150 (C tak, že se po odfiltrování mědi přidává karborafin a suspenze se za horka zkleruje a 4,4'-diamino-1,1'-diantrachinonyl-3,3 -disulfokyselina se před desulfonací překrystaluje z...

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktanu, popřípadě jeho směsí s laktany w -aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217251

Dátum: 15.07.1984

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Mařík Jiří, Kubánek Vladimír, Čásenský Bohuslav, Králiček Jaroslav Dr

Značky: popřípadě, bázi, způsob, atomy, jejich, výroby, modifikovaných, uhlíku, laktany, směsi, aminokyselin, kopolyamidů, 6-kaprolaktanu, typů, polyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymidů xeho kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu, popřípadě jeho směsí s laktamy (-aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů je použitelný pro kontinuální aktivovanou aniontovou polymeraci laktamů nad teplotou tání směsi monomeru a polymeru za adiabatických a kvasiisothermních podmínek a dopolymerací pod teplotou tání polymeru. Postup je charakteristický tím, že se provádí ve čtyřech stupních. V prvém...

Komutátor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215966

Dátum: 15.07.1984

Autori: Laštovica Milan, Dohnálek Jiří, Ordáň Jan

Značky: komutátor, točivého, stroje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor točivého elektrického stroje podle autorského osvědčení č. 205 207 spojený s přírubou, vyznačující se tím, že pouzdro (4) komutítoru (5) je do osazení (3) příruby (2) zalisováno. `