Archív za 1984 rok

Strana 70

Způsob sdružování různých druhů přířezů, zvláště bankovek do jednotlivých dávek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217829

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kovář Josef, Drnek Jiří

Značky: přířezu, zvláště, způsob, sdružování, zařízení, bankovek, jednotlivých, různých, tohoto, dávek, způsobu, druhu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro sdružování různých druhů přířezů, zvláště bankovek do jednotlivých dávek. Způsob pro sdružování se provádí u zařízení sestávajícího z řídicí jednotky, která aktivuje jednotlivé odebírací mechanismy pro odběr přířezů ze zásobníků do přepravních kazet a spočívá v současném vyhodnocování údajů o vzájemné poloze všech zásobníků a k nim příslušných přepravních kazet, a na základě tohoto vyhodnocení vydává...

Mechanická brzda s proměnným silovým převodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217828

Dátum: 15.07.1984

Autori: Lehký Bořivoj, Holec Petr

Značky: proměnným, brzda, silovým, mechanická, převodem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanické brzdy s vratnou pružinou. Dosud používané brzdy s vratnou pružinou mají nevýhodnou nelineární silovou charakteristiku, při níž jen část brzdicí síly je využívána k aktivnímu brzdění, přičemž reaktivní složka má maximum v oblasti aktivního brzdění. Silové převodníky (mechanické, hydraulické) mají lineární převod a tento nedostatek neodstraňují. Výhodou mechanické brzdy s proměnným silovým převodem je kompenzace nebo...

Elektroakustický měnič s elektretem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217827

Dátum: 15.07.1984

Autor: Merhaut Josef

Značky: elektroakustický, elektretem, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektroakustického měniče použitelného jako mikrofon, sluchátko, reproduktor nebo čidlo tlaku a podobně, založeného na elektrostatickém principu, u něhož se polarizace elektrického pole ve vzduchové mezeře dociluje použitím elektretové fólie, nebo podobného útvaru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v kovovém rámu je na izolantu umístěno vývodní těleso. Mezi vývodním tělesem a kovovou protielektrodou je umístěna destička...

Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 217826

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: stabilizaci, lince, výrobní, sypkého, zařízení, spojité, materiálů, vlhkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů, zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci automatickou korekcí přenosu regulátoru podle výstupní hodnoty technologického parametru. Podstata vynálezu záleží v tom, že základní přenos regulátoru podle odchylky vstupní hodnoty technologického parametru od žádané hodnoty tohoto parametru se koriguje podle odchylky výstupní hodnoty technologického parametru od...

Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 217825

Dátum: 15.07.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: stabilizaci, materiálů, zařízení, vlhkosti, sypkého, spojité, lince, výrobní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci korekcí vstupního signálu do regulátoru. Podstata vynálezu záleží v tom, že se přivede proud materiálu do upravovače, na vstupu a na výstupu upravovače se měří hodnoty technologického parametru, přičemž podle hodnot technologického parametru na vstupu upravovače a žádané hodnoty technologického parametru se nastavuje...

Způsob přípravy syntetického mordenitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217824

Dátum: 15.07.1984

Autor: Vybíhal Jaromír

Značky: způsob, mordenitu, přípravy, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy syntetického mordenitu hydrotermickým zpracováním reakční směsi obsahující SiO2, Al2O3 a alkálie, při němž se tekutá suspenze připravená vysrážením aluminátu sodného silikasolem nebo vodním sklem sodným za přídavku kyseliny podrobí krystalizaci při teplotách 100 až 220 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa, případně za přídavku krystalického mordenitu z předchozí šarže, načež se krystalický mordenit oddělí a dále zpracuje....

Zařízení na broušení rovných i profilových bočních ploch výrobků ze dřeva, zejména polodrážek dveřních křídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217823

Dátum: 15.07.1984

Autori: Plhal Jaroslav, Musil Zdeněk

Značky: bočních, polodrážek, rovných, dřeva, broušení, zařízení, křídel, dveřních, ploch, zejména, výrobků, profilových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na broušení rovných i profilových bočních ploch výrobků ze dřeva, zejména polodrážek dveřních křídel sestávající z nosného rámu, přítlačného zařízení a brousicích agregátů, je význačné tím, že nosný rám je složen z pevné části (1) a pohyblivé části (2), na které je připevněno horizontální přítlačné zařízení (6) případně brousicí agregáty (3, 4, 5), které jsou připevněny na suportech (17).

Tvarovací ústrojí pro tvarování nepravým zákrutem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217822

Dátum: 15.07.1984

Autori: Čáp Rudolf, Kaspar Mirko

Značky: zákrutem, tvarovací, tvarování, ústrojí, nepravým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvarovacího ústrojí pro tvarování nepravým zákrutem pro zákrut "S" nebo "Z" na tvarovacích strojích, které je poháněno tangenciálním řemenem, procházejícím mezi dvěma přesleny, z nichž vždy jeden je pomocí ozubeného řemene spřažen s tvarovacími vřeteny, přičemž tvarovací ústrojí obsahuje nosnou desku, na níž jsou umístěna tři vřetena, jejichž osy tvoří vrcholy rovnostranného trojúhelníka. Nosná délka je uložena na držáku výkyvně...

Zapojení měniče kmitočtu, zejména pro elektronické řízení otáček gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217821

Dátum: 15.07.1984

Autor: Jágr Jan

Značky: elektronické, zejména, řízení, otáček, měniče, gramofonu, kmitočtu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "Zapojení měniče kmitočtu, zejména pro elektronické řízení otáček gramofonu" se týká oblasti polovodičových měničů pro elektrické pohony a řeší problém vytvoření jednoduchého generátoru střídavého napětí, neobsahujícího součástky s magnetickým rozptylovým polem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tento generátor je vytvořen střídačovým můstkem se dvěma tyristory a jejich dvěma anodovými odpory. Do výstupní diagonály můstku je potom...

Výměník tepla, zejména pro kryochirurgické nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217820

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jelínek Stanislav, Belling Alexandr, Matěna Vladimír, Málek Zdeněk, Jelínek Jan

Značky: tepla, kryochirurgické, zejména, nástroje, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla v kryochirurgickém nástroji s anizotropním teplosměnným materiálem. Účelem vynálezu je zlepšení přestupu tepla z pláště výměníku do chladicího média. Vynález odstraňuje nedostatky dosud vyráběných výměníků zejména tím, že snižuje tepelnou vodivost výměníku ve směru proudění chladicího média při jejím zachování ve směru kolmém k proudění chladiva. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou uspořádání teplosměnného materiálu tak, že se buď...

Automatikový trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 217819

Dátum: 15.07.1984

Autori: Veir Ivan, Lunkmoss Erich, Karlík Karel

Značky: automatikový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoudílného automatikového trnu, sestávajícího z vodicího a pracovního dílu a je určen k použití na válcovacích stolicích duo-automatiku. Automatikový trn podle vynálezu řeší problém poškozování funkčních ploch trnu a kalibrů válce automatiku tím že výběhový konec válcové pracovní část pracovního trnu se opatřuje sférickým zaoblením. Hmotnost pracovního trnu je příznivě ovlivněna stoupavým úkosem, kterým přechází spojovací kužel...

Zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217818

Dátum: 15.07.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: odměřování, číslicovému, jednorozměrných, zapojení, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin, například času, geometrických veličin a podobně v soustavách automatického řízení výrobních procesů. Podstata tohoto zapojení spočívá ve spojení generátoru impulsu, vstupního hradla, čítače s přídavnou logickou sítí sestávající z časového obvodu, jehož výstup je spojen s řídicími vstupy přídavných hradel, propojujících výstupy rozdělovacích paměťových obvodů a řídicími...

Maziva se stabilizačními účinky pro polymery obsahující chlor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217817

Dátum: 15.07.1984

Autori: Ranný Mojmír, Volf Jiří, Sedlák Vladimír, Volfová Eva, Černá Zdena, Stejný Emil, Piškula Jan

Značky: obsahující, účinky, polyméry, chlor, maziva, stabilizačními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká maziv se stabilizačními účinky pro polymery obsahující chlor, především pro polyvinylchlorid a kopolymery vinylchloridu. Pomocí těchto maziv se dosahuje zlepšení tepelné stability polymerních směsí a jejich zpracovatelnosti. Maziva se stabilizačními účinky podle vynálezu se skládají z ionogenních tenzidů, obsahujících fosfatidylový nebo bisfosfatidylový aniont a kationtem je iont výšemocného kovu. Maziva podle vynálezu je vhodné...

Skladovací regál

Načítavanie...

Číslo patentu: 217816

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kubáň Radomír, Sukač Lumír, Juroš Karel

Značky: skladovací, regál

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je skladovací regál a jeho účelem je vyřešení ukládání a vykládání materiálu z vozíků ve vertikálním směru. Uvedeného účelu se dosáhne provlečením řetězu s pevným palcem pod řadami vozíků. Palec je ve své výchozí poloze opřen o klapku opatřenou nosným čepem, jenž je suvně uložen ve vedeních na vnitřní čelní ploše vozíku. V čelních stěnách vozíků jsou jednak vytvořeny otvory a jednak jsou k ním zevně připevněny klíny.

Zkušební zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217815

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šuba Miroslav, Mléčka Jaroslav, Drábek Ivan

Značky: zkušební, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zkušebních zařízení armatur a řeší zařízení pro zkoušení šoupátek a kulových kohoutů, opatřených hladkými hrdly vnitřním přetlakem. Týká se zkušebního zařízení, sestávajícího ze zkušebního rámu, opatřeného dvěma protilehlými těsnicími hlavami a jeho podstata spočívá v tom, že zkušební zařízení je opatřeno upínacím stolem zkoušené armatury, kde upínací stůl a zkušební rám jsou navzájem otočné, přičemž těsnicí hlavy jsou...

Rozdělovač kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217814

Dátum: 15.07.1984

Autori: Červenka Jan, Stricker Josef

Značky: kapaliny, rozdělovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělovače kapaliny na výplň kolon pro sdílení tepla a hmoty ve dvoufázových systémech plyn-kapalina a kapalina-kapalina. Použitelnost vynálezu přichází v úvahu především v chemickém průmyslu při rektifikaci a absorpci plynu do kapalin, ale při všech procesech prováděných ve výplňových kolonách s dvoufázovými systémy tekutin. Rozdělovač kapaliny s rozváděcím zařízením zajišťujícím navedení kapaliny do výtokových žlábků s...

Elektrografická citlivá deska pro diapozitivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217813

Dátum: 15.07.1984

Autori: Slavínská Danka, Hrstka Jiří, Klimovič Josef, Chudáček Ivo

Značky: diapozitivy, deska, elektrografická, citlivá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrografických zobrazovacích členů, jmenovitě transparentních fotocitlivých členů, na nichž lze v elektrografickém režimu vytvořit zmenšené zobrazení předlohy způsobilé k promítání diaprojektorem. Řeší problém rychlé přípravy diapozitivů určených k promítání diaprojektorem elektrografickou cestou, a to po stránce vytvoření fotocitlivé elektrografické desky. Elektrografická citlivá deska podle vynálezu je tvořena...

Přístroj k automatickému měření sorpční kapacity textilních matariálů, zejména zdravotnických, pro vodivé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217812

Dátum: 15.07.1984

Autori: Provazníková Danuše, Možíšek Maxmilián

Značky: zdravotnických, textilních, měření, vodivé, zejména, matariálů, kapacity, automatickému, sorpční, kapaliny, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj k automatickému měření sorpční kapacity textilních materiálů, zejména zdravotnických, pro vodivé kapaliny, vyznačený tím, že v měrné části přístroje, jež je vytvořena stojatým, dutým měrným blokem (1), opatřeným alespoň dvěma topnými tělesy (2), snímačem teploty (3), umístěným v těsné blízkosti měřeného vzorku (4) a jednoho ze dvou nebo více shodných topných těles (2) uspořádaných symetricky vzhledem ke svislé ose měrného bloku (1) a...

Sonda pro okamžité stanovení obsahu prvků a plynů v tavenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 217811

Dátum: 15.07.1984

Autori: Moucha Vladimír, Hendrich Rudolf

Značky: tavenině, stanovení, sonda, plynů, okamžité, prvků, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je sonda pro okamžité stanovení některých prvků a plynů v tavenině při současném změření teploty. Sonda je opatřena teplotním čidlem a uložena v ochranném plášti, jímž prochází plynopropustné čidlo pro odsávání plynů. Na toto plynopropustné čidlo navazuje těsnící část spojená přes konektor a nosič s analyzátory. Předmětné sondy lze využít pro měření teploty a stanovení některých obsahů prvků nebo plynů při výrobních...

Zařízení k reverzaci pohybu plastoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217810

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kulhánek Jan

Značky: zařízení, pohybu, reverzaci, plastoměru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření technologických tvářecích vlastností plastů. U dosavadních přístrojů na měření reologických vlastností plastů se rotující díl po ukončení měřicího cyklu navrací do základní polohy shodnou rychlostí jako při měření. Stejná doba měření i reverzace způsobuje značné časové ztráty. Podstata vynálezu spočívá v zařízení, které zajišťuje zrychlený zpětný pohyb měřicí otočné jednotky. Vynálezu může být využito na měření...

Napínací zařízení pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217809

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kuhn Jan

Značky: napínací, pásového, dopravníku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti dálkové pásové dopravy a řeší problematiku napínání pásu během jeho rozběhu. Napínací zařízení je tvořeno napínacím vozíkem opatřeným napínacím bubnem. Pohyb napínacího vozíku je konstantní mechanickou vazbou svázán s pohybem hnacího bubnu, a to tak, že obvodová rychlost hnacího bubnu je 1,9- až 2násobkem posuvné rychlosti napínacího vozíku. Mezi hnací buben a napínací vozík je do výše uvedené mechanické vazby vřazeno...

Zařízení k elektrochemickému zjištování odolnosti a pasivace povrchu vzorku kovu proti korozi v elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217808

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šíma Aleš, Urbančík Libor, Bár Jaromír

Značky: zařízení, elektrolytu, povrchu, korozi, pasivace, zjišťování, odolností, vzorků, proti, elektrochemickému

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení podle vynálezu má elektricky nevodivá měřicí nádoba obsahující kapalný elektrolyt s elektrodou pod hladinou elektrolytu otvor, opatřený na vnější straně nádoby elektricky nevodivým těsněním, přiléhajícím k povrchu vzorku kovu, na němž vymezuje toto těsnění ze všech stran vodotěsně omezenou plošku, a vzorek kovu a elektroda jsou napojeny na póly zdroje stejnosměrného proudu. Při zkoumání kvality vzorku s oblými povrchy, např. u trubek...

Zapojení pro brzdění krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217807

Dátum: 15.07.1984

Autor: Reljič Jakša

Značky: zapojení, krokového, brzdění, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro brzdění krokového motoru. V zapojení se využívá jednotlivých fází motoru, spínacích prvků a diod. Vinutí fází motoru je bifilární. Jako spínací prvky jsou využívány výkonové tranzistory. K brzdění je použit transformátor, který je sekundárním vinutím zapojen na diody, zapojené jako jednocestný usměrňovač. Brzdění při využití vynálezu je vířivě hysterezní. Vychází se z toho, že hysterezní ztráty jsou úměrné velikosti...

Zařízení pro vytápění ložné plochy hospodářských zvířat, zejména selat a prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 217806

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kacetl Miroslav, Tvrdík Pavel

Značky: vytápění, zvířat, zařízení, ložné, zejména, selat, plochy, prasat, hospodářských

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětu vynálezu lze použít pro vyhřívání ložné plochy hospodářských zvířat, zejména selat a prasat, ale i k vytápění pracovních plošin u strojů a technologických linek v chladném prostředí v různých výrobních oborech. Účelem vynálezu je vyhřívání ložné plochy hospodářských zvířat a zamezit tak jejích nachlazení, případně i úhynu. Podstatou vynálezu je topný panel, v němž je na tepelně izolační vrstvě na dolním krytu panelu rozprostřen tepelně...

Elektrický obvod pro elektrohydraulické ovládání pracovního cyklu napínacího stroje špic obuvi lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 217805

Dátum: 15.07.1984

Autori: Stratil Václav, Valášek Miloslav, Langer František, Seemann Jindřich

Značky: cyklu, elektricky, obuvi, lepením, špic, pracovního, elektrohydraulické, obvod, ovládání, stroje, napínacího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit elektrický obvod pro ovládání napínacích strojů špic obuvi lepením, který dovolí okamžitě přepnutí pracovního cyklu na jiný, požadovaný druh napínané obuvi. Podstatou vynálezu je elektrický obvod pro elektrohydraulické ovládání pracovního cyklu napínacích strojů špic obuvi, který svým jedním spřaženým spínačem změní pracovní cyklus z napínací obuvi na záložku na napínání obuvi flexiblové. Při použití pětipolohového...

Způsob a zařízení k odstránění spékavosti krystalických solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217804

Dátum: 15.07.1984

Autori: Oprchal Oldřich, Hájek Daniel

Značky: spékavosti, zařízení, solí, způsob, odstranění, krystalických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález z oboru chemické technologie řeší odstranění spékavosti krystalických solí bez přídavku pomocných činidel. Účelem je zlepšení kvality solí odstraněním problémů, které ztuhlé zboží způsobuje při dalším zpracování. Podstatou vynálezu je rozrušení mezikrystalových můstků způsobujících ztuhnutí materiálu do kompaktní masy. Po určité době skladování, kdy se spékání prakticky zastaví, se materiál mechanicky rozruší. Krystalové můstky se již...

Zařízení pro měření teplotní přechodové charakteristiky objektů a stanovení měrné teplotní vodivosti vzorků materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217803

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kůnzel Gustav

Značky: objektu, vzorků, zařízení, teplotní, charakteristiky, měrné, materiálů, měření, přechodové, vodivosti, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření teplotní přechodové charakteristiky objektů a stanovení měrné teplotní vodivosti vzorků materiálů podle vynálezu obsahuje nádobu s kapalinou, vytápěcím termostatem a vypouštěcím ventilem. U horního okraje nádoby je zavěšeno kyvadlo, na jehož dolním konci je umístěn vyšetřovaný objekt a blok tepelného izolantu. Na odvrácené straně vyšetřovaného objektu je uloženo druhé teplotní čidlo, připojené ke korekčnímu zesilovači a...

Způsob analytického stanovení aktivity hydrolas a prostředek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217802

Dátum: 15.07.1984

Autori: Svoboda Vlastimil, Hrbotická Eva

Značky: aktivity, analytického, stanovení, hydrolas, provádění, způsob, způsobu, tohoto, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o diagnostický proužek použitelný v lékařství. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nasákavý nosič se skládá z části reakční a indikační. Část reakční obsahuje ve vodě nerozpustní barevný substrát, z něhož se v průběhu analytického stanovení uvolňují ve vodě rozpustné barevné štěpné produkty. Do části indikační tyto štěpné produkty migrují a jsou v ní na základě svého zabarvení vizuálně nebo fotometricky stanovovány. Prostředek je určen...

Zařízení pro kontrolu rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217801

Dátum: 15.07.1984

Autor: Weigert Tomislav

Značky: kontrolu, rotačních, součástí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontrolu rotačních součástí, zejména pro automaty na kontrolu jakosti povrchu kuželové nebo válcové části pláště ložiskových tělísek. Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého mechanického provedení pohybového ústrojí kontrolního zařízení které používá pro všechny typorozměry rotační součásti nevýměnnou pohybovou vačku. Účelu se dosahuje tím, že rotační součást je z podávače naložena mezi roztáčecí a opěrné rolny...

Zařízení na výrobu patkových lanek pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 217300

Dátum: 15.07.1984

Autori: Cimbůrek Alois, Kubíček Rudolf, Maerz Miloslav

Značky: patkových, výrobu, lanek, pneumatik, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu lenek pneumatik. Přesné zastavení navíjecího bubnu ve výchozí poloze po vykonání předvoleného počtu otáček předvolenou rychlostí. Hřídel navíjecího zařízení je spojen s elektricky řazenými brzdou a spojkou. Je přes mechanické převody poháněn stejnosměrným motorem s regulátorem otáček. Na hřídeli navíjecího bubnu je kotouč, do kterého zapadá zub zajišťovací páky. Zajišťovací páka, které je spojena s listovou pružinou vetknutou...

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217299

Dátum: 15.07.1984

Autori: Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír, Čech Miloslav

Značky: kanál, stroje, tkacího, prohozní, tryskového

Zhrnutie / Anotácia:

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje pro prohoz útku prošlupem proudem nosného média, zahrnující zejména alespoň po jedné straně prohazovaného útku uspořádanou alespoň jednu přifukovací sekci tvořenou alespoň třemi přifukovacími tryskami směřujícími šikmo do směru prohozu, vyznačený tím, že osy (16, 17, 18, 26, 27, 28) přifukovacích trysek (6,7, 8, 23, 24, 25) alespoň v jedné sekci (5, 22) jsou vzájemně mimoběžné, přičemž osa (16, 26) první...

Deriváty 3,9-diethyl-7-oxo-7H-benzo/c/ fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217298

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šmejkal František, Semonský Miroslav, Roubík Jiří, Křepelka Jiří

Značky: deriváty, fluorenu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 3,9-diethyl-7-oxo-7H-benzo(o)fluorenu obecného vzorce I, ve kterém R1 značí atom vodíku a R2 představuje alkanoylový zbytek monokarboxylové kyseliny obecného vzorce II, (II) CH3(CH2)xCO- ve kterém x nabývá hodnot 0, 3 nebo 14 nebo skupinu dichloracetylovou, nebo R2 značí atom vodíku a R1 představuje acetylskupinu, seskupení ethoxykarbonylové nebo beta-piperidinoehoxykarbonylové.

Zpětný ventil zejména pro vzduchové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217297

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kuda Vladimír, Čech Miloslav, Vašíček Vladimír

Značky: ventil, vzduchové, stroje, zejména, zpětný, tkací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatických obvodů, zejména vzduchového tkacího stroje. Vynález řeší příznivé tvarování tlakového impulsu na vystup pneumatického obvodu bez zbytečných ztrát tlakového medu. Zpětný ventil zahrnuje těleso ventilu opatřené dutinou, do které ústí vtokové a výtoková díra, přičemž ústí vtokové díry je opatřeno válcovým sedlem, dutina je uzavřena víkem opatřeným vybráním, ve kterém je suvně a do uzavřené polohy ventilu odpruženě...

Způsob uvolnění nitridického dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217296

Dátum: 15.07.1984

Autori: Novák Josef, Kohout Vladimír

Značky: nitridického, uvolnění, dusíku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob uvolnění nitridického dusíku z karbidu křemíku popřípadě z dalších nesnadno rozložitelných karbidů. Způsob uvolnění nitridického dusíku z karbidu křemíku se provádí při teplotě 180 až 250 °C v hermeticky uzavřeném prostoru přičemž se na karbid křemíku působí 12 až 48 hodin 5 až 8 M kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovou. Vynález lze využít při výrobě karbidů popřípadě nitridů křemíku.

Planetová převodovka stavebnicového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217295

Dátum: 15.07.1984

Autori: Pěnkava Josef, Nozar Karel

Značky: převodovka, stavebnicového, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká planetové převodovky stavebnicového typu v provedení s dvojitými satelity, kde v pomaloběžném stupni je stavebnicově sestaveno pomaloběžné centrální kolo z několika věnců pomaloběžného centrálního kola, které jsou připojeny k hřídeli pomaloběžného centrálního kola pomocí pružných prvků. Vynálezu může být využito také jako jednoúčelového provedení koncepce v některé variantě provedení a to při dosažení jednoznačného dělení výkonu...

Zařízení pro zavádění plechů do dělicích a tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217294

Dátum: 15.07.1984

Autor: Chrobák Marcel

Značky: strojů, tvářecích, zařízení, plechů, zavádění, dělicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavádění plechů do dělicích a tvářecích strojů, které je tvořeno mřížkou 1 spojenou s přítlačným ramenem 2, se kterým je kyvně spojena a na svých koncích opatřena kladkami 5. K boční strano mřížky 1 je připevněna nájezdová lišta 3 se spínačem 4, který je funkčně spojen s elektromagnetem 12. Jádro elektromagnetu 12 je pákovým převodem spojeno se zajišťovacím čepem 10 v jeho výchozí poloze opřeným o zarážku 11,...

Turbokompresorové soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217293

Dátum: 15.07.1984

Autori: Míšek Ladislav, Bartoň Petr, Futera Miroslav

Značky: soustrojí, turbokompresorové

Zhrnutie / Anotácia:

Turbokompresorové soustrojí s možností zajištění vzájemného vyosení hnacího a hnaného hřídele při zahřátí na provozní teplotu. Princip vynálezu spočívá v tom, že v místě, kde je hnaný hřídel turbokompresoru zubovou spojkou spojen a hnacím hřídelem poháněcího motoru, nebo s hnacím hřídelem převodové skříně, jsou na dvou hřídelích pevně uchyceny dvojice měřících dotykových ramen, které slouží k měření údajů prostřednictvím dotykových indikátorů...

Samostavitelná podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217292

Dátum: 15.07.1984

Autor: Svoboda Zdeněk

Značky: podložka, samostavitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Samostavitelná podložka pro upínání a ustavení deskovitých součástí vyznačující se tím, že sestává z tělesa /1/ opatřeného dutinou, vekteré je uloženo upínací pouzdro /2/, v němž je posuvně uložen opěrný pístek /3/ odpružený prostřednictvím pružiny /4/, umístěné ve spodní duté části opěrného pístku /3/. přičemž střední část dutiny tělesa /l/, do které vyúsťuje připojovací otvor /9/ vedený tělesem /l/, tvoří tlakovou komoru /8/.

Nástroj pro samočinné opracování odlehlé strany od vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 217291

Dátum: 15.07.1984

Autor: Březina Josef

Značky: strany, opracování, nástroj, odlehlé, samočinně, vřetena

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je opracování odlehlých, tj. vnitřních a zadních stran obrobků bez přítomnosti obsluhy strojů zvláště numericky řízených. Opracování bez obsluhy se provádí nástrojem, který je v odstavné-vyčkávaní poloze pod odlehlou stranou našroubován na neotočný axiálně odpružený odstavný trn, který je upnut na pevné základně. Předání stroje v automatickém cyklu se provede našroubováním nástroje na pracovní trn, který provede za nezměněného...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u obráběcích strojů, zejména souřadnicových, numericky řízených.

Načítavanie...

Číslo patentu: 217290

Dátum: 15.07.1984

Autor: Březina Josef

Značky: automatickou, zejména, řízených, výměnu, zařízení, obráběcích, souřadnicových, nástrojů, numericky, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduché a spolehlivé zařízení pro automatickou výměnu nás nástrojů u obráběcích strojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nástroj je upnut ve vřetenu stroje pomocí závitového spoje. Předání do zásobníku nástrojů se provádí reverzací otáček a upnutí nástroje v zásobníku je též pomocí závitového spoje. Výměna je řízena pouze naprogramovanými pohyby vřetena a naprogramovaným smyslem otáčení. Vnitřní prostor vřetena je volný...