Archív za 1984 rok

Strana 69

Prídavné zariadenie k tabuľkovým nožniciam

Načítavanie...

Číslo patentu: 217668

Dátum: 16.07.1984

Autori: Janiga Jaroslav, Vicena Pavol

Značky: tabuľkovým, nožniciam, zariadenie, přídavné

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné zariadenie k tabuľovým nožniciam a spôsob obstrihu nevyžadujúci obrysovávanie polotovaru. Účelom vynálezu je zabezpečenie zníženia pracnosti a zvýšenia presnosti pri obstrihovaní polotovaru výparníka. Účelu sa dosiahne prídavným zariadením k tabuľovým nožniciam tvoreným minimálne tromi posuvne uloženými chápadlami 3 tvorenými hlavicami 6 opatrenými hranatou dierou pre rameno 9 zameriavača 10 a dierou pre jeden koniec radiálnej pružiny...

Rotorový odstredivý regeneračnofiltračný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 217667

Dátum: 16.07.1984

Autori: Kryška Evžen, Bartoš Zdenek

Značky: odstredivý, agregát, regeneračnofiltračný, rotorový

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši čistenie kvapalín a hustých roztokov. Umožňuje získavanie sušiny z balastných látok. Podstatou agregátu je odstredivá nádoba opatrená na obvode skupinou satelitov s hviezdivými filtračnými elementami ktoré postupne filtrujú kvapalinu a otočnou zmenou polohy filtra odstredivou silou vyvrhujú balastné látky. Vzduch vháňaný do satelitu filter prečisťuje.

Spôsob vysoko účinnej stabilizácie kontinuálnej výroby polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217666

Dátum: 16.07.1984

Autori: Kuniak Ľudovít, Fedoroňko Michal

Značky: vysoko, polyolov, kontinuálnej, výroby, stabilizácie, spôsob, účinnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vysokoúčinnej stabilizácie kontinuálnej výroby polyolov. Vynález rieši inhibíciu tvorby cukrov pri aldolových kondenzáciách formaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého ako bázického katalyzátora. Podstata vynálezu je v tom, že pri kontinuálnom spôsobe výroby polyolov sa do reaktorov okrem základných surovín dávkuje účinný redox-inhibítor a komplexotvorný inhibítor, ktoré zabraňujú vzniku cukrov. Redox-inhibítor môže...

Čeľusť odstredivej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217665

Dátum: 16.07.1984

Autori: Michalík Jozef, Bednář Jiří

Značky: spojky, odstredivej, čeľusť

Zhrnutie / Anotácia:

Čeľusť odstredivej spojky opatrená trecím obložením ukončeným zrazením, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že zrazenie obloženia (2) čeľustí (1) je na strane ukončenia (4) čeľuste (1) tvorené odklonenou valcovou plochou (7) obsiahnutou vo valcovej ploche (8), ktorej os rotácie je totožná s osou (10) vykyvovania čeľuste (1).

Spôsob vytvorenia opticky čitateľného záznamu akustického poľa v elektroopticky aktívnych materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 217664

Dátum: 16.07.1984

Autori: Kolník Stanislav, Tyrek Ivan

Značky: akustického, záznamu, vytvorenia, opticky, elektroopticky, aktívnych, spôsob, poľa, materiáloch, čitateľného

Zhrnutie / Anotácia:

Ak sa elektrická vodivosť akustoelektricky aktívneho materiálu, napríklad osvetlením, moduluje koherentne s akustickou vlnou, ktorá sa týmto prostredím šíri, vytvorí sa priestorové rozloženie nosičov náboja, ktoré má mimo periodickej zložky i stacionárnu zložku, svojím tvarom zodpovedajúcu akustickej vlne. Vďaka tejto stacionárnej zložke rozloženia voľných nosičov náboja sa v materiáli vytvorí i značná modulácia koncentrácie nosičov zachytených...

Voľnobežná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217663

Dátum: 16.07.1984

Autor: Mancel Ľubor

Značky: voľnobežná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Voľnobežná spojka, pozostávajúca z aspoň jedného hnacieho kotúča a aspoň z jedného hnaného kotúča, medzi ktorými je uložený aspoň jeden spojujúci kolíček, vyznačujúci sa tým, že spojujúci kolíček (3) v podobe pružnej vzpernej tyčky je svojimi koncami uložený v protiľahlých operných sedlách (4) či plochách (5), príslušných jednotlivým spojkovým kotúčom (1, 2).

Spalovacia pec pre kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217662

Dátum: 16.07.1984

Autori: Chovan Slavomír, Ternény Eduard, Hanák Miroslav, Řežábek Antonín, Doležel Pavel

Značky: odpadových, materiálov, spaľovanie, spaľovacia, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém konštrukcie spaľovacej pece pre rovnomerné, ľahko ovládateľné kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov, najmä použitých katalyzátorov na báze aktívneho uhlia. Základom zariadenia je vzájomne pospájaný systém radu nad sebou usporiadaných valcových spaľovacích komôr, opatrených vnútri dopravnými šnekmi s regulovateľnou rýchlosťou otáčania. Väčšina komôr je vybavená elektrickým odporovým ohrievačom, najnižšia z nich je...

Spôsob a zariadenie pre výrobu kvapalného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 217661

Dátum: 16.07.1984

Autori: Bicek Dušan, Pecsérke Ján

Značky: hnojiva, zariadenie, výrobu, kvapalného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob a zariadenie pre výrobu kvapalného hnojiva na báze roztokov minerálnych hnojivových solí, využívajúcich medziprodukty výroby močoviny a dusičnanu amónneho ako východiskových surovín. Je využiteľný v dusikárenskom priemysle pri výrobe kvapalných beztenzných hnojív. Postupom a spôsobom usporiadania zariadenia podľa vynálezu je možné spracovávať vstupné komponenty s koncentráciou vyššou, alebo rovnou bilancii výroby. Vyšší...

Spôsob odstraňovania chlórkrezolov z amonných alebo amínových solí kyseliny 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 217660

Dátum: 16.07.1984

Autori: Husár Štefan, Hauskrecht Peter

Značky: kyseliny, chlórkrezolov, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, amínových, amónnych, solí, odstraňovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši znižovanie chlórkrezolov v amónnych alebo amínových soliach 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Chlórkrezoly sa odstraňujú z amónnych alebo amínových solí 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny vodnou parou. V destiláte obsiahnuté chlórkrezoly sa pôsobením alkalického hydroxidu prevedú na alkalické chlórkrezoláty, ktoré kondenzáciou s chlóroctanom alkalického kovu vytvoria chlórsubstituované fenoxyoctové kyseliny. Vynález možno...

Spôsob odstraňovania chlórkrezolov a čistenie taveniny po chlorácii 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217659

Dátum: 16.07.1984

Autori: Hauskrecht Peter, Husár Štefan

Značky: taveniny, odstraňovania, spôsob, 2-metylfenoxyoctanu, čistenie, chlórkrezolov, chlorácii, alkalického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania chlórkrezolov a čistenie taveniny po chlorácii 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu. Vynález rieši odstraňovanie chlórkrezolov a čistenie taveniny 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny po chlorácii 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu. Tavenina 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny sa destiluje s vodnou parou, pričom sa oddestilujú chlórkrezoly. Zo zmesi vody a taveniny sa oddelí sedimentáciou voda...

Mobilná dvojpodlažná klietka pre ustajnenie oviec

Načítavanie...

Číslo patentu: 217658

Dátum: 16.07.1984

Autor: Pauer Gustáv

Značky: ustajnenie, klietka, dvojpodlažná, oviec, mobilná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie kapacity ustajnenia oviec v jestvujúcich prízemných maštaľných objektoch a využiť ich vnútorný priestor - interiér a zaviesť novú vysokoefektívnu technológiu v ustajnení oviec a v odstraňovaní trusu samotiažou bez použitia vody. Uvedený účel sa dosiahne mobilnou dvojpodlažnou klietkou pre ustajnenie oviec, ktorej podstatou je, že pod roštovou podlahou je upevnené do kovového profilu kalište lievikovitého tvaru z...

Rozvodové orgány dvojtaktového motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 217657

Dátum: 16.07.1984

Autor: Toporcer Emil

Značky: rozvodové, dvojtaktového, kývavým, dvojčinného, orgány, piesta, pohybom, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojtaktového spaľovacieho motora s kývavým pohybom piesta, ktorý rieši rozvod sania pomocou ejektorového účinku vyvolaného pohybom piesta a pod tlakom vzniknutým pri unikaní spalín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sací kanál ústi do dutiny vytvorenej v strednej časti skrine, pričom stredná časť skrine je spojená pomocou prefukovacích kanálov so spaľovacím priestorom.

Tepelne izolačná stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 217656

Dátum: 16.07.1984

Autori: Bugorčík Imrich, Bauček Mikuláš

Značky: izolačná, stavebná, tepelně, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby stavebných hmôt. Rieši problém zužitkovania tuhých priemyselných odpadov so súvisiacou sanáciou životného prostredia odstránením haldovania uvedených produktov. Podstata vynálezu spočíva vo využití magnezitového úletu, popolčeka vznikajúceho pri spaľovaní uhlia v teplárenských kotloch spolu s expandovaným perlitom, ílom, vodou a sulfitovým výluhom na stavebnú tepelne-izolačnú hmotu. Uvedené stavivo môže byť využité...

Podlahová trojvrstevná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 217655

Dátum: 16.07.1984

Autori: Vőrős Michal, Hegedűs Ladislav

Značky: krytina, trojvrstevná, podlahová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši podlahovú krytinu, určenú pre vonkajšie oceľové paluby plavidiel, pre podlahy vnútorných priestorov, ako aj ošľapovú vrstvu podláh s kovovým alebo betónovým podkladom plavidiel a tiež u podláh pozemných stavieb. Optimálne zloženie podlahovej krytiny pozostávajúcej z troch vrstiev (kotviaca vrstva, vyrovnávacia vrstva a nášľapová vrstva) zabezpečuje dokonalú priľnavosť ku kovovému základu, spoľahlivú a dlhodobú protikorozívnu...

Tepelne-izolačná stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 217654

Dátum: 16.07.1984

Autori: Bugorčík Imrich, Bauček Mikuláš

Značky: stavebná, hmota, tepelne-izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tepelne izolačnej stavebnej hmoty, použiteľnej do teploty 400 °C. Podstata vynálezu je v tom, že tepelne izolačná stavebná hmota sa skladá z 5 až 50 % hmotnostných magnezitového úletu, 5 až 40 % hmotnostných popolčeka, 5 až 60 % hmotnostných expandovaného perlitu, 5 až 40 % hmotnostných cementu, 5 až 20 % hmotnostných vody.

Konvekčná pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 217653

Dátum: 16.07.1984

Autor: Polášek Milan

Značky: konvekčná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konvekčnej pece pre tepelnú úpravu produktov (ohrev, chladenie) v potravinárskom priemysle. Uvedeného účelu sa dosiahne konvekčnou pecou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v tepelne izolovanej skrini je medzi pracovným priestorom a ventilátorom komora, do ktorej prúdi médium z vonkajšieho zdroja. Pracovné médium nasávané ventilátorom je tlačené do pracovného priestoru, kde je umiestnený kontajner s tepelne...

Plošný podlahový štvorstranný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 217652

Dátum: 16.07.1984

Autor: Malovaný Jaromír

Značky: podlahový, plošný, štvorstranný, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný podlahový štvorstranný prvok opatrený po obvode dvomi polodrážkami otvorenými smerom bočným dole a dvomi polodrážkami smerom bočným hore, vyznačujúci sa tým, že polodrážky zhodného otvorenia sú na jeho vzájomne protiľahlých stranách.

Rmutovacie zariadenie na analýzu sladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217651

Dátum: 16.07.1984

Autor: Štovčík Viliam

Značky: sladu, analýzu, zariadenie, rmutovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Rmutovacie zariadenie na analýzu sladu je určené k laboratórnym analýzam sladu podľa ČSN 56 0187. Toto zariadenie sa používa vo všetkých odvetviach poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovávaním a výskumom jačmeňov a sladov. Doposiaľ vyrábané a dovážané zariadenia tohoto druhu pracujú s rotačným pohybom miešadla (1). Pri náhone väčšieho počtu miešadiel je potrebný zložitý prevodový mechanizmus....

Elektrický obvod pro automatické polohování pásového štípacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 217851

Dátum: 15.07.1984

Autori: Doležal František, Ševčík Miloslav

Značky: polohování, automatické, pásového, obvod, nože, elektricky, štípacího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit takový elektrický obvod, který by umožnil automatické optimální polohování za provozu přebrušovaného ostří pásového štípacího nože. Podstatou vynálezu je elektrický obvod pro automatické polohování pásového štípacího nože, sestávající z indikačního, ovládacího a silových obvodů, jejichž prvky svým zapojením toto polohování umožňují. Rovněž jsou v elektrickém obvodu podle vynálezu zapojeny prvky umožňující...

Zařízení na zapichování vodicího chmelového drátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217850

Dátum: 15.07.1984

Autor: Brabec Josef

Značky: drátku, vodicího, zapichování, chmelového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění ruční práce při zapichování vodicích chmelových drátků do půdy a zproduktivnění této operace. Podstata spočívá v tom, že zapichovací jehly vodicího chmelového drátku jsou uloženy na suportu, který při zapichování pojíždí po rámu směrem dozadu, přičemž posuvná rychlost suportu po rámu odpovídá pojezdové rychlosti celého zařízení, to znamená, že k zapichování vodicího chmelového drátku dochází za relativního klidu...

Manipulátor k závěsné manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 217849

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hubálek Jan, Mach Josef

Značky: manipulátor, závesné, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k uchopování a uvolňování dlouhých válcových předmětů nebo svazků tyčí při manipulaci pomocí jeřábů nebo podobných zvedacích mechanismů. Manipulátor má svěrací čelisti, jejichž otočné body jsou vhodně přesazeny tak, aby při rozevření čelistí se minimálně zvětšila vnější šířka manipulátoru. Tím je možno jej použít v omezeném prostoru například v regálech apod. Je opatřen ovládacím členem, který ve střídavých cyklech v...

Zařízení pro kontrolu dávkování útkové příze do zanašeče u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217848

Dátum: 15.07.1984

Autori: Dubánek Jan, Musil Petr

Značky: příze, dávkování, tkacích, zanašeče, víceprošlupních, kontrolu, strojů, útkové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly a snímání poklesu napětí příze v pracovním procesu při výrobě tkanin. Jedná se o zařízení pro kontrolu dávkování útkové nitě v prostoru místa soukání na cívku zanašeče. Podstatou vynálezu je snímač poklesu napětí na tkacím stroji umístěný bezprostředně v místě soukání útkové nitě do zanašeče vybavený vodicími elementy a clonkou v pracovním poli čidla. Snímač na kontrolovaném útku spočívá vlastní vahou a při sníženém...

Zapojení galvanicky odděleného výkonového zkratuvzdorného spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217847

Dátum: 15.07.1984

Autor: Krejčí František

Značky: odděleného, zapojení, spínače, elektronickou, pojistkou, galvanicky, vestavěnou, výkonového, zkratuvzdorného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení galvanicky odděleného výkonového zkratuvzdorného spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou je jednoduchým způsobem ovládat podle předem stanoveného algoritmu řízení akční člen řízeného technologického procesu při současném hlídání přenosové linky proti zkratu v obou polaritách napájecího zdroje a galvanickém oddělení řídicí vstupní jednobitové veličiny mikroprocesorového řídicího systému od řízeného akčního členu...

Zařízení pro kompletování prostorové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 217846

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kraus Karel

Značky: výztuže, kompletování, zařízení, prostorové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kompletování prostorové výztuže umožňuje snadnější sváření nebo svázání prostorové výztuže. Jde o zpřístupnění jednotlivých bodů prostorové výztuže za účelem provedení potřebného úkonu. Zařízení sestává z překlápěče, který umožňuje překlopit výztuž tak, aby jednotlivé body byly přístupné. Horizontálně posuvná přesuvna umožňuje zatlačení třmínků pod rameno překlápěče. Nosič podélných tyčí umožní zasunutí podélných tyčí do třmínků....

Způsob budování kompletu důlní chodbové výztuže s předmontáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 217845

Dátum: 15.07.1984

Autori: Svoboda Ludvík, Barabosz Ondřej

Značky: chodbové, výztuže, předmontáží, způsob, budování, kompletu, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví. Vynález se týká způsobu budování kompletu důlní chodbové výztuže s předmontáží, zejména při ražení dlouhých důlních děl a tunelů. Podstata spočívá ve způsobu budování kompletu důlní chodbové výztuže, při demontáži horního oblouku se závěsem technologické drážky a dílu technologické drážky na meziskládce nebo v čelbě. Tento komplet se manipulátorem zvedne do definitivní polohy horního oblouku a zajistí čepem načež...

Šlichta pro vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 217844

Dátum: 15.07.1984

Autori: Rothschein Karel, Sauer Vladimír, Kábrt Jaromír

Značky: šlichta, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Šlichta pro vlákna je určena k povrchové ochraně a úpravě zejména skleněných vláken, na která je nanášena ve formě vodného roztoku. Základní složku šlichty tvoří 0,5 až 5 % hmotnosti polyetylenoxidu obecného vzorce -(O-CH2CH2-)n, kde n = 2 000 až 100 000 o průměrné molekulové hmotnosti 100 000 až 4 000 000. Šlichtu lze použít i k úpravě skleněného hedvábí a osnov určených k výrobě jemných sklotkanin na tryskových či jiných výkonných stavech....

Modifikovaná pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 217843

Dátum: 15.07.1984

Autori: Moc Miloš, Jarolímek Přemysl, Klátil Karel

Značky: modifikovaná, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru modifikovaných pryskyřic, používaných v průmyslu nátěrových hmot zasychajících na vzduchu. Jedná se o pryskyřice, vznikající reakcí maleinizovaných esterů mastných kyselin vysychavých rostlinných olejů a kopolymeru, obsahujícího hydroxylové skupiny, tvořeného esterem obecného vzorce a monomerem ze skupiny vinylických aromatických uhlovodíků a/nebo vinylesterů alifatických karboxylových kyselin a/nebo alkylesterů...

Článek kolejového pásu pásových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217842

Dátum: 15.07.1984

Autori: Zaťovič Ivan, Ježek František, Kolybelník Ivan, Cenek Mojmír, Bezděková Jiřina

Značky: článek, vozidel, pásu, kolejového, pásových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení tvarové pevnosti a tuhosti vodicích ozubů, tvarové pevnosti ok článku a zvýšení tvarové pevnosti pojezdové desky článku podle vynálezu č. patentu 148 991. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním bočních žeber (2) přecházejících plynule do stěny vodicích ozubů (1), vytvořením nákružků (4) přecházejících kapkovitě do stěn ok článků (3) a opatřením podélných žlábků (6) na pojezdové desce článku (5), omezující nepříznivý...

Trojrozměrné makroporézní polymerní gelové materiály a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217841

Dátum: 15.07.1984

Autori: Slovák Zdeněk, Slováková Světlana, Dočekal Bohumil, Smrž Miloslav

Značky: makroporézní, trojrozměrné, přípravy, jejich, způsob, materiály, polymerní, gelové

Zhrnutie / Anotácia:

Trojrozměrné makroporézní polymerní gelové materiály na bázi kopolymerů C2 až C6 hydroxyalkylmetakrylátu a/nebo 2-(2-hydroxyetoxy)etylmetakrylátu s obsahem divinylického komonomeru ze skupiny diesterů kyseliny metakrylové s vícesytnými C2 až C6 alkoholy obsahujícími 1 až 50 % molárních strukturních jednotek obecného vzorce. Gely podle vynálezu se připravují tak, že se příslušná polymerní aminosloučenina diazotuje a vzniklá polymerní diazoniová...

Zařízení na výrobu balíčků pro předpěstování zeleninové sadby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217840

Dátum: 15.07.1984

Autor: Dokoupil Jaroslav

Značky: sadby, zařízení, balíčků, zeleninové, výrobu, předpěstování

Zhrnutie / Anotácia:

Použití zařízení na výrobu balíčků spadá do oboru pěstování zeleniny, odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je snížení ruční práce při výrobě balíčkované sadby při sledování kontinuity výroby. Vynález řeší balíčkování sadby systémem šnekového dávkovače substrátu, který je dávkován pod hydraulický píst, který střídavé vtlačuje substrát do pravé nebo levé poloviny balíčkové šablony. Polovina šablony, která není naplňována hydraulickým pístem, je...

Náplňový odlučovač kapalných nebo/a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217839

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír, Vrba Vladimír

Značky: odlučovač, kapalných, náplňový, tuhých, nečistot, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Náplňový odlučovač kapalných nebo/a tuhých nečistot z plynu, sestávající z nádoby a vestavby, jejímž funkčním prvkem je separační vrstva náplně tuhých vláken nebo tělísek, vyznačený tím, že vnitřní prostor nádoby (1) je ve svisle podélném směru rozdělen lomenou přepážkou (2) nejméně na dva souběžné kanály (3), z nichž každý má nejméně jednu rozšířenou část a nejméně jednu zúženou část a alespoň v jedné rozšířené části každého kanálu (3) je...

Aktivní hmota stříbrné elektrody elektrochemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217838

Dátum: 15.07.1984

Autori: Dvořák Zdeněk, Krejčík Miroslav, Provazník Jiří, Koudelka Vojtěch

Značky: hmota, elektrody, zdroje, elektrochemického, stříbrné, proudu, aktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stříbrná elektroda elektrochemického zdroje proudu s výhodou stříbrozinkového akumulátoru, při jejíž výrobě se použije aktivní hmota, která před uvedením do činnosti mimo stříbro nebo jeho sloučeniny obsahuje jako zporézňovadlo též sloučeniny zinku, např. kysličník zinečnatý nebo kovový zinek, které se působením elektrolytu převedou na zinečnatan, který je běžnou složkou alkalických elektrolytů se zinkovou elektrodou.

Třecí spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217837

Dátum: 15.07.1984

Autori: Milbach Vilém, Peška Jiří

Značky: třecí, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třecí spojky pro obráběcí a jiné stroje, vhodné zvláště pro spínání posuvových mechanismů obráběcích strojů. Vynález se zabývá problémem optimálně vhodné spojky pro obráběcí stroje, zejména pro jejich posuvové mechanismy, jež by odstranila vady dosavadních spojek, např. spojek lamelových, kuželových a zubových. Řešením je třecí spojka, ovládaná automaticky prostřednictvím pákového mechanismu, sestávající z hnací a hnané části,...

Způsob třídění kovových jehel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217836

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kukelka František

Značky: třídění, provádění, způsob, jehel, zařízení, způsobu, kovových, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Třídění jehel pomocí rozdílného magnetického odporu na koncích jehly a zařízení k tomuto třídění. Účelem vynálezu je zlepšení třídění jehel, při kterém je třeba srovnat dávku jehel špičkami k jedné straně a oušky ke druhé straně, bez fyzické námahy, mimo řádné zručnosti. Doposud se jehly srovnávaly špičkou k jedné straně střásáním na ohraničené desce a to ručně. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že k roztřídění kovových jehel se použije...

Zapojení pro generování synchronizačních sérií řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217835

Dátum: 15.07.1984

Autori: Novotný Vladimír, Hercik Jiří, Hrdlička Řehoř, Batíková Jana, Hašek Václav

Značky: synchronizačních, generování, impulsů, sérií, zapojení, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generování synchronizačních sérií řídicích impulsů pro číslicové systémy, např. počítače. Zapojení řeší současně problém stability kmitočtu těchto řídicích synchronizačních sérií, jednoduchého nastavování jejich vzájemného časového odstupu a nastavování šíře pulsů z jednoho místa počítače. Podstata zapojení spočívá v tom, že výstupní signál z generátoru stabilního kmitočtu 1 je přiveden jednak na generátor záporného impulsu s...

Souprava pro komplexní měření zplodin tepelné degradace polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217834

Dátum: 15.07.1984

Autor: Michal Jan

Značky: zplodin, komplexní, měření, polymerních, tepelně, degradace, souprava, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká soupravy pro komplexní měření nebezpečného působení zplodin tepelné degradace polymerních materiálů, ať již přírodních, jako je dřevo, vlna, hedvábí nebo umělých, jako jsou plasty, syntetické polymery a jiné. Souprava je opatřena spalovací komorou a kouřovou komorou, jejichž vnitřní prostory jsou vzájemně propojeny jednak spojovací trubicí zavedenou do jejich horních stropních částí a jednak spojovacím kanálem zavedeným do...

Zařízení pro expansi plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217833

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kamberský Vladimír

Značky: zařízení, plynů, expansi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení hladiny hluku při expanzi plynu. Podstata spočívá v tom, že expandující plyn je zaveden do vstupní části válcového expandéru I, prochází přes expanzní stupně a vrstvy svařenců z trubek do výstupního prostoru, ze kterého vystupuje do atmosféry přes děrovaný plášť. Před deštěm je zařízení chráněno stříškou s odvodní trubkou.

Pelota pro kontaktní peroperační chlazení ledviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217832

Dátum: 15.07.1984

Autori: Záťura František, Scheinar Jiří, Sobota Jiří, Ramert Bohumil

Značky: pelota, kontaktní, peroperační, ledviny, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou peloty podle vynálezu je, že chladicí příložná plocha opatřená alespoň jedním teplotním čidlem je konkávní, přičemž vnější plocha je tepelně izolovaná.

Způsob stanovení průchodnosti materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217831

Dátum: 15.07.1984

Autori: Částek Dalibor, Votava Petr

Značky: materiálů, způsob, stanovení, průchodnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení průchodnosti materiálu technologickým zařízením s ohledem na tvorbu nálepků materiálu na stěnách tohoto zařízení. Účelem vynálezu je získat možnost plynulého sledování tvorby nálepků dopravovaného materiálu na stěnách technologického zařízení. Tohoto účelu je dosaženo tím, že materiál se prozařuje fotony gama, přičemž se detekují jednak fotony gama procházející sledovaným materiálem, jednak fotony gama...

Zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217830

Dátum: 15.07.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: jednorozměrných, číslicovému, veličin, zapojení, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin, v soustavách automatického řízení. Podstata tohoto zapojení spočívá ve spojení generátoru impulsů, vstupního hradla a čítače s přídavnou logickou sítí sestávající z časového obvodu, jehož výstup je propojen s předvolbami čítače přes hradla, řízené výstupními signály rozdělovacího paměťového obvodu, přičemž jednotlivé měření uvolňuje řídicí paměťový obvod, napojený na...