Archív za 1984 rok

Strana 67

Vícenásobný rotační zapletač

Načítavanie...

Číslo patentu: 217107

Dátum: 01.08.1984

Autor: Kovář Stanislav

Značky: zapletač, vícenásobný, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vícenásobný zapletač pro bezčlunkové tkací stroje umožňuje vytváření více rotačních perlinek, paralelně uspořádaných na jednom okraji tkaniny. Jedna rotační perlinka může sloužit k vlastnímu zpevnění kraje tkaniny a druhou rotační perlinkou mohou být vázány např. útkové konce, odstříhávané na doletové straně tkacího stroje. Takto provázané útkové konce jsou potom jako útkový odpad navíjený na cívku nebo ukládány do sběrné nádoby.

Vpichovaná filtrační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217106

Dátum: 01.08.1984

Autori: Strašáková Alena, Mrština Václav

Značky: vpichovaná, textilie, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichovaná filtrační textilie podle vynálezu je určena pro filtraci kapalinových suspenzí na bubnových nebo diskových filtrech, zejména pro filtraci cukerných šťáv a pigmentových barev. Je také určena k použití pro separaci v elektrolytických lázních. Podstata vpichované filtrační textilie podle vynálezu spočívá v tom, že sestáv z podkladové polypropylenové tkaniny o hmotnosti 100 až 250 g.m-2, do níž je vpraveno vlákenné rouno, přičemž na...

Zařízení k ovládání znamenáků zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217104

Dátum: 01.08.1984

Autori: Rychnovský Oldřich, Kovář Zdeněk, Czepy Tibor

Značky: zařízení, zemědělských, znamenáků, ovládání, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání znamenáků zemědělských strojů. Zařízení podle vynálezu vhodně využívá hydraulického a pneumatického okruhu traktoru k ovládání pracovních orgánů např. znamenáků zemědělských strojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že první prostor hydraulického válce je spojen s hydraulickým rozvaděčem a druhý prostor hydraulického válce je spojen se vzduchovým brzdovým válcem traktoru.

Zapojení dvou návěstních časových normálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217103

Dátum: 01.08.1984

Autor: Vavříček Valter

Značky: časových, návěstních, normálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení dvou návěstních,časových normálů, zejména v důlní dopravě, u téžního stroje, vyznačující se tím, že na první časový člen (3) opatřený prvním regulačním prvkem (4) a spojený s indikačním prvkem (5) je napojen nejméně první a druhý návěstní výstup (1,1') od návěsti jednoho druhu a na druhý časový člen (3´) opatřený druhým regulačním prvkem (4') a spojený s timtéž indikačním prvkem (5) je napojen nejméně třetí a čtvrtý návěstní výstup (2,...

Způsob tvarování trubek, zvláště pro výrobu kolen a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217102

Dátum: 01.08.1984

Autori: Špaček Jindřich, Strašák Tomáš, Voda Karel

Značky: kolen, výrobu, trubek, tohoto, zvláště, provádění, způsob, způsobu, zařízení, tvarování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvarování trubek, zvláště pro výrobu kolen. spočívající v tom, že se trubka naplní kapalinou a spolu s kapalnou na(plní se při protitlaku dopředně protlačí zakřivenou dráhou až se podle ní zakřiví. Zařízení prs tvarování trubek zahrnuje lisovací nástroj opatřený dutinou ve tvaru neúplného kruhového prstence u jehož jednoho ústí je upraven pohyblivě zaváděcí přidržovač lisovacího nástroje je uspořádán opěrný plunžr k přilehnutí na přední...

Způsob detekce nežádoucích kovových předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217100

Dátum: 01.08.1984

Autori: Bouška František, Mařík Jan, Bouček Jiří, Bouček Alexandr

Značky: zařízení, předmětů, kovových, detekce, způsob, provádění, nežádoucích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro detekci kovových předmětů, které jsou jako nežádoucí obsaženy v surovinách, jež se při zpracování drtí, melou nebo lisují. Detekce se provádí pomocí rámové detekční cívky, kterou prochází dopravníkový gumový pás, dále pomocí oscilátoru, jehož výstup je zapojen na elektronické ústrojí, provádějící komparaci a integraci signálu.

Způsob detekce nežádoucích kovových předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217099

Dátum: 01.08.1984

Autori: Ullrich Gerd, Bouška František, Bouček Jiří, Mařík Jan, Bouček Alexandr

Značky: způsob, kovových, nežádoucích, provádění, předmětů, detekce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k detekci nežádoucích kovových předmětů v substrátu, dopravovaném na dopravníkovém pásu, např. v biomase. Detekce se provádí dvěma detekčními cívkami kterými prochází. dopravníkový pás, dvěma oscilátory a vyhodnocovacím obvodem s koncovým členem ovládání motoru, pohánějícího dopravník.

Zařízení k samočinnému proplachování potrubí dojicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217098

Dátum: 01.08.1984

Autor: Hofman Zdeněk

Značky: dojicích, proplachování, samočinnému, potrubí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické proplachování vzduchového potrubí u dojících zařízení. Podstatou vynálezu je, že z nádrže umístěné na konci větve vzduch. potrubí je před zahájením dojení při zapnutí vývěvy vysáta voda do vzduchového potrubí a v nejnižším bodě potrubí je zachycena do odlučovače a po vypnutí vývěvy a poklesu podtlaku odteče do odpadu. Z nádrže je voda nasávána přes sací hrdla s plovákem, které se po vyčerpání vody přisaje působením...

Elektricky krátká vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217096

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: elektricky, vysílací, krátká, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky krátká vysílací anténa s vodivými, od země izolovanými kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru v jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) a spodní kotva (3) je na horním konci spojena vodivě s anténním stožárem (1) a ve spodní části jsou obě kotvy (2,3) nad kotevním izolátorem (4) kotevního bloku (5) navzájem spojeny vodivou spojkou (6), přičemž ke střední části...

Natáčecí zařízení rozváděcích lopatek vodních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217095

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mojžíš Josef

Značky: zařízení, turbin, lopatek, vodních, rozváděčích, natáčecí

Zhrnutie / Anotácia:

Natáčecí zařízení rozváděcích lopatek vodních turbín se používá k samostatnému natáčení jednotlivých rozváděcích lopatek zejména u čerpadlových turbín a jeho účelem je umožnit synchronizaci natáčivého pohybu těchto lopatek. Skládá se z měřicího ústrojí připojeného ke zdroji laděného oleje a z hydraulického servomechanismu tvořeného šoupátkovým rozvaděčem a hydromotorem, jehož pístnice je kloubově připojena k natáčecí klice upevněné nábojovým...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217093

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: širokopásmová, vysílací, uzemněná, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález si klade za úkol vyřešit anténu, jejíž impedanční průběh, který je v širokých mezích přizpůsobitelný na 50 ohmů, je získán elektrickým využitím struktury stávajících mechanických kotev, a to s minimálními doplňky. Zároveň má být celá anténní izolační výstroj chráněna proti účinkům atmosférické elektřiny tím, že všechny elementy antény jsou přímo uzemněny. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že každá vrchní kotva je na horním...

Mechanismus pro přesun nosného rámu se zvedacími plošinami, zejména k odkládacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 217092

Dátum: 01.08.1984

Autor: Pálenský Zdeněk

Značky: přesun, odkládacím, zejména, nosného, plošinami, rámu, zvedacími, zařízením, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění částečného prokluzu hnacích kol při rozjezdu nosného rámu a naloženou zvedací plošinou hrání nábytkových dílců. Pro přesné vymezení krajních poloh pojezdové dráhy nosného rámu je nutné opatřit zařízení pevnými zarážkami. Výše uvedeného účelu se dosáhne mechanismem pro přesun nosného rámu se zvedacími plošinami. Matice šroubu je uložena v tělese, které je opatřeno čepem vertikálním směrem posuvně a horizontálně...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217090

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, anténa, širokopásmová, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je na horním konci spojena s vrcholovou oblastí anténního stožáru (l) a ve spodní části je nad kotevním izolátore (4) kotevního bloku (5) spojena vodivou spojkou (6) se spodní částí spod ní kotvy (3), která je svým horním koncem připojena přes izolátor...

Emulgační a dispergační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 217089

Dátum: 01.08.1984

Autori: Tesař Petr, Tesařová Anna

Značky: dispergační, systém, emulgační

Zhrnutie / Anotácia:

Emulgační a dispergační systém, tvořený ionogenními a neionogenními povrchové aktivními látkami, přičemž jako ionogenní látka je použita sodná sůl sulfonovaného butylesteru kyseliny olejové se sulfonáten substituovaného polyglykoleteru a jako neionogenní látka zpravidla blokový kopolymer etylenpropylenoxidu. Tneto systém příznivě ovlivňuje způsob výroby polyuretanových pěn, vyznačuje se vysokou vyvážeností všech svých vlivů na průběh této...

Zapojení ochrany elektrických zařízení před tepelnými účinky nadproudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217088

Dátum: 01.08.1984

Autor: Muselík Miloslav

Značky: zapojení, tepelnými, elektrických, nadproudu, zařízení, účinky, ochrany, před

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ochrany elektrických zařízení před tepelnými účinky nadproudu,s převodníky proudu na napětí, zapojenými do každého fázového vodiče chráněného elektrického zařízení, připojeného přes spínač na síť, vyznačené tím, že paměť (M), ovládací obvod (OVO), analogo-číslicový převodník (A/D) a multiplexor (MPX) jsou skupinami vstupů s výstupů (1,11,21,31) připojeny na sběrnici (SB) mikropočítače (MP), přičemž výstupy převodníků proudu ne napětí...

Indukčnostní snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217087

Dátum: 01.08.1984

Autori: Kostohryz Jiří, Gabryš Miloslav

Značky: indukčnostní, polohy, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčnostní snímač polohy obsahující cívky s budicím a indukovaným napětím, vyznačený tím, že cívka (1) budicí napojená na zdroj (3) budicího napětí a cívka (2) snímací připojená na vyhodnocovací zařízení (4) jsou uloženy vedle sebe s posuvně vůči sobě v konstantní vzdálenosti, přičemž osy obou cívek (1,2) jsou na sebe kolmé.

Indukčnostní snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217086

Dátum: 01.08.1984

Autori: Gabryš Miloslav, Kostohryz Jiří

Značky: polohy, indukčnostní, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčnostní snímač polohy obsahující cívky s budicím a indukovaným napětím, vyznačený tím, že cívka (1) budicí napojená na zdroj (3) budicího napětí a cívka (2) snímací připojená na vyhodnocovací zařízení (4) jsou upevněny vedle sebe tak, že osy obou cívek (1,2)jsou na sebe kolmé a na cívce (1) budicí je nevlečen posuvný zkratovací závit (5).

Způsob ohřevu žáruvzdorné vyzdívky a předehřevu pevné vsázky v ocelářských konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 217085

Dátum: 01.08.1984

Autor: Bulina Vladimír

Značky: ohřevu, konvertorech, vyzdívky, ocelářských, vsázky, pevně, způsob, předehřevu, žáruvzdorné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu žáruvzdorné vyzdívky a předehřevu pevné vsázky v ocelářských konvertorech, opatřených ve dně nebo ve stěně zkujňovacími tryskami s přívodem plynného chladicího média, při němž se plynné palivo přivádí zkujňovacími tryskami, překrytými alespoň částečně pevnou vsázkou, jako železným odpadem určité kusovosti, do které je možné přimísit pevné palivo jako koks, uhlí, dříví nebe dehet, vyznačený tím, že se spalovací kyslík přivádí do...

Zařízení zajišťující vybití kondenzátorů při vstupu do zablokovaného prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217084

Dátum: 01.08.1984

Autori: Štěrba Ladislav, Sudzina Pavel

Značky: vstupu, zablokovaného, prostoru, kondenzátorů, vybití, zařízení, zajišťující

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení zajišťující vybití kondenzátorů při vstupu do zablokovaného prostoru vysokonapěťových baterií i při ztrátě ovládacího napětí elektromagnetického ventilu nebo při přerušení přívodu tlakového vzduchu. Při vstupu do zablokovaného prostoru přeruší spínač dveří obved ovládací cívky. Elektromagnetický ventil uzavře přívod vzduchu do pneumatického pohonného ústrojí, přičemž se sepne spínač, který uzavře obvod kondenzátorové...

Zařizení pro spalování plynných škodlivých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225553

Dátum: 01.08.1984

Autori: Brandwein Gerd, König Jürgen, Köckeritz Gerd, Kassner Arno, Fladung Gerd, Jaenicke Norbert, Franke Peter, Scherz Harald, Dziadzka Wolfgang, Lachmann Hans

Značky: látek, plynných, zařízení, spalování, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem předpokládaného vynálezu je zmírněni znečištění životního prostředí škodlivými plynnými latkami, které vznikají při výrobních procesech, cestou zvýšeni tahu a použití tepelného obsahu spalování těchto škodlivých látek při současném získání energie. Pro realizací tohoto cíle byla vyrobena spalovací komora. V souladu s vynálezem postupuje proud odpadového vzduchu, který je znečištěn těmito látkami, do dvojstenné spalovací komory, kde obtéká...

Zařízení pro čištění vrtného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225552

Dátum: 01.08.1984

Autori: Alechin Stanislav Afanasjevič, Burov Alexandr Alexandrovič, Tichonov Jurij Petrovič, Bachir Vitold Michajlovič

Značky: čištění, roztoku, vrtného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hornického průmyslu těžby nafty a plynu, zařízení může být použito při čištění vrtného roztoku elektrickým proudem a odstranění změněné pevné fáze. Cílem vynálezu je zvýšení intenzity a kvality čištění a zpracování vrtného roztoku. Pro zvýšení intenzity a jakosti čištění a zpracování roztoku se diskové elektrody otáčejí na opačné strany, zajišťující tvorbu adhezívní vrstvy na pracovním povrchu elektrod.

Měřicí zařízení pro stanovení toxicity látek pomocí mikroorganismů žijících ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 225551

Dátum: 01.08.1984

Autori: Peukert Volkmar, Thomsch Ullrich

Značky: mikroorganismu, stanovení, zařízení, látek, měřicí, žijících, pomocí, toxicity, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení pro stanovení toxicity látek pomocí mikroorganismů žijících ve vodě má mezi zesilovačem měřicích hodnot a měřicími nádobami připojeno provzdušňovací čerpadlo a elektronické regulační zařízení je uspořádáno jako Schmittův spoušťový obvod se spínačem pro regulování hysterezí. Řídicí zařízeni je vytvořeno jako spínač mezních hodnot.

Způsob výroby brusného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225358

Dátum: 01.08.1984

Autori: Martirosjan Rafik Balabekovič, Apojan Gaspar Saakovič, Šatvorjan Ruben Bagratovič

Značky: výroby, nástroje, způsob, brusného

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený vynález se týká výroby nástrojů a zejména technologie výroby brusného nástroje a může být využit při výrobě brusných kotoučů s vybráním na rybinu, segmentů, vrtacího nástroje. Je znám způsob výroby brusného nástroje lisováním vícevrstvenné hmoty, získané prokládáním vrstev pojiva a brusných zrn v lisovací formě, která je opatřena regulovatelnou formovací komorou. Cílem uvedeného vynálezu je zvýšení kvality brusného nástroje. Uvedeného...

Způsob výroby vrtného roztoku a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225357

Dátum: 01.08.1984

Autori: Aljochin Stanislav Afanasjevič, Born Raisa Ivanovna, Tichonov Jurij Petrovič, Bachir Vitold Michajlovič, Burov Alexandr Alexandrovič

Značky: výroby, provádění, roztoku, zařízení, vrtného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vrtného roztoku a zařízení k provádění tohoto způsobu a může být použit v průmyslu též by ropy a plynu, při vrtech a také ve strojírenském, chemickém a jiných odvětvích národního hospodářství. Clem vynálezu je zvýšení rychlosti připravy roztoku a snížení nákladů na jeho zpracování. Způsob přípravy vrtného roztoku je založen na dispergování pevné fáze ve vodě ve vícestupňovém dispergátoru. Novou skutečnosti,je to, že na...

Způsob stanovení tepelných režimů zhutňování asfaltobetonového povrchu a zařízení k jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225356

Dátum: 01.08.1984

Autori: Šestopalov Alexandr Andrejevič, Okunev Vjačeslav Ivanovič, Denikin Ernst Ivanovič, Charchuta Nikolaj Jakovlevič, Vasiljev Alexandr Alexandrovič

Značky: režimu, povrchu, způsob, zhutňování, provedení, stanovení, zařízení, asfaltobetonového, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti železničního stavitelství, způsobu stanovení tepelných režimů zhutňování asfaltobetonového po vrchu a zařízení k jeho provedeni. Cílem vynálezu je zvýšení přesnosti měření tepelných režimů zhutňováni asfaltobetonových povrchů. Uvedený spůsob zahrnuje měření teploty vzduchu, který je používán jako teplo nosné médium. Podstatou je to, že vzduch je předem proháněn vrstvou povrchu. Zařízení k provádění uvedeného způsobu...

Zanášeč útkové nitě pro tkací stroj s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225354

Dátum: 01.08.1984

Autori: Loščilin Jevgenij Dmitrijevič, Komarov Jurij Ivanovič, Galperin Alexandr Lvovič

Značky: stroj, útkové, vlnitým, tkací, prošlupem, zanašeč, nitě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdvihacích a dopravních zařízení a může být vaužit k obráceni kusového materiálu, např. železobetonových výrobků. Cílem vynálezu je zvýšení výkonnosti tím, že plošina je vykonána jako otočná o 360° a je vyloučen chod naprázdno. Proto je obraceč opatřen dodatečnými válečky a upínacími zařízeními, které jsou instalovány na plošině na protilehlé straně k základním válečkům a upínacím zařízením, přičemž je plošina vybavena rodicími...

Membránový pulsátor pro střídání dob s fázovým posunem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225353

Dátum: 01.08.1984

Autori: Milde Klaus, Spillecke Volkmar, Parnak Manfred, Tutte Alfred

Značky: pulsátor, membránový, střídání, fázovým, posunem

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový pulsátor: pro sčítání dob je určen pro získání pulsujícího vzduchu, který je přiváděn do mezidutin strukového násadců. Účel vynálezu spočívá ve vypracování membránového pulsátoru pro střídání dob, jehož fázový poměr je prakticky nezávislý na počtu dob pulsátoru a jenž je výrobně levný. Technický úkol spočívá v tom, aby vystačil jen jediný regulační škrtič. Podle vynálezu se toho dosahuje tím, že tlak v pracovní komoře působí na tři...

Zařízení pro normování rozměrů znaků písma

Načítavanie...

Číslo patentu: 225352

Dátum: 01.08.1984

Autori: Sturm Edgar, Grünewald Uta, Notbohn Karlheinz

Značky: znaků, písma, normování, rozměrů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro normování rozměrů značek, jehož použití v zařízení pro rozeznávaní znali je nutné, když se pomocí standartního analyzátoru příznaků musí zpracovat znaky velmi různé velikosti, například znaky rukopisů. Cílem je vytvořit předpoklady pro zvýšení spolehlivosti rozeznávání bez druhé paměti, kde znak se plně zapisuje. Pásmo každého rozdělovače, zvolené v souladu se změřenou výškou a šířkou znaku, obsahuje přehled adres...

Výtlačný prvek se šikmou uzavírací hranou pro odpojení válce ve vstřikovacích čerpadlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225351

Dátum: 01.08.1984

Autor: Wolf Friedrich

Značky: šikmou, výtlačný, prvek, vstřikovacích, čerpadlech, válce, odpojení, hranou, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Výtlačný prvek se šikmou uzavírací hranou pro odpojení válce, používaný u čerpadel vysokého tlaku diezelových motorů. Vynález se týká vytlačného prvku se šiknou uzavírací hranou pro odpojení válce diezelového motoru, přičemž v čerpadle vysokého tlaku všechny písty čerpadlových prvků se otáčejí o jeden a tentýž úhel, a u jedné časti výtlačných prvků v režimu běhu naprázdno a nízkého zatížení není efektivní aneb pouze málo efektivní výtlačný chod...

Pružný klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216781

Dátum: 01.08.1984

Autori: Filippov Petr, Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav

Značky: pružný, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zjednodušení montovaného pružného klínu. Týká se pružného klínu, zejména uzavíracích šoupátek, sestávajícího ze dvou úkosových desek, uložených výkyvně na čočce, opatřené v podélné ose klínu průchozím otvorem. Podstatou vynálezu je, že úkosové desky jsou v podélné ose klínu opatřeny válcovými otvory, přičemž průchozím otvoru čočky je umístěn kolík, jehož konce jsou upevněny ve válcových otvorech desek klínu.

Zapojení prioritního arbitru periferie

Načítavanie...

Číslo patentu: 216776

Dátum: 01.08.1984

Autor: Smíšek Jiří

Značky: prioritního, zapojení, periferie, arbitru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače - periferní zařízení. Vynález řeší proces rozhodování v asynchronním systému se seériově zřetězeným prioritním signálem, zejména z hlediska obvodově nenáročného ošetření případu vzniku metastabilních stavů. Řešení se dosahuje blokováním výstupních signálů z klopného obvodu, který je ve funkci přidělovače priority, po dobu nutnou k ustálení metastabilního stavu. Přitom se využívá integračního členu, který...

Sonda vlhkoměru pro elektricky nevodivé biologické tkáně a porésní sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216772

Dátum: 01.08.1984

Autor: Hirš Pavel

Značky: sonda, porésní, biologické, tkáně, nevodivé, vlhkoměru, elektricky, látky, sypké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká sondy pro měření obsahu vody sypkých porésních látek, například zemědělských plodin, při současné korekci naměřené vlhkosti podle teploty měřené látky. Elektrická vodivost látek je mimo jiné závislá také na její teplotě, která se dosud měřila ručně samostatně a pak bylo nutno pomocí tabulek naměřenou vlhkost zkorigovat vzhledem k určité předem stanovené teplotě. Tuto nevýhodu odstraňuje sonda vlhkoměru podle tohoto vynálezu....

Hmota pro konečnou povrchovou úpravu vnitřních částí staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 216756

Dátum: 01.08.1984

Autor: Moravec Vladimír

Značky: konečnou, hmota, částí, povrchovou, staveb, vnitřních, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota, určená pro aplikaci ve stavebnictví při progresivních metodách výstavby za zvýšení produktivity práce, zejména nástřikovou technologií, sestává podle vynálezu z disperzního makromolekulárního pojiva, derivátů celulózy ve vodě rozpustných, smáčedel, jednozrnných plniv ve vodě nerozpustných, inertních plniv. Může též obsahovat vodu a/nebo barviva či pigmenty, popřípadě vlákna, fungicidní přísady a odpěňovače silikonového typu. Jednotlivé...

Zařízení pro zajištění polohy regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216754

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: polohy, regálového, zakladače, zajištění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zajištění přesné polohy pojízdného regálového zakladače oproti pevným regálům. Uspořádáním podle vynálezu je dosazeno maximálně přesného ustavení nakladače proti regálům tím, že na pojízdné části nakladače jsou uspořádány protilehlé dvojice vysouvatelných stavítek jdoucích ze sebou ve směru pojízdné části nakladače a vystupujících proti deskám vytvořeným na regálech, přičemž alespoň jedno z vysouvatelných stavítek...

Zařízení pro zajištění polohy traverzy regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216600

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: regálového, zajištění, zakladače, polohy, zařízení, traverzy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zajištění přesné polohy svisle se pohybující traverzy regálového zakladače oproti pevným regálům. Uspořádáním podle vynálezu je dosaženo maximálně přesného ustavení traverzy oproti regálům tím, že na traverze jsou uspořádána vysouvatelná stavítka proti otvorům vytvořeným na pevných částech regálů.

Vidlicový regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216597

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: regálový, zakladač, vidlicový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vidlicového regálového nakladače s traverzou zavěšenou na zdvihacím zařízení, u kterého je traverze opatřena stranově výsuvnými vidlicemi. Uspořádání podle vynálezu umožňuje přesné zakládání volně loženého tyčového materiálu do regálů jednoduchým jeřábovým zařízením se zavěšenou traverzou. Při ukládání tyčového materiálu do regálů zajede zakladač se stranově výsuvnými vidlicemi otočenými do zvoleného směru nad mezerou regálů,...

Způsob tepelného leštění skleněných výrobků s prostorovým vzorkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216596

Dátum: 01.08.1984

Autori: Jeremejev Vadim Vasiljevič, Gulojan Jurij Abramovič

Značky: leštění, sklenených, vzorkem, způsob, výrobků, prostorovým, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob tepelného leštění skleněných výrobků s prostorovým vzorkem působením tepelné energie na jejich povrch. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se leštění provádí tepelným proudem soustředěným do tvaru paprsku, který se postupně posunuje po celém povrchu skleněného výrobku, přičemž šířka pásma působení soustředěného tepelného proudu se volí poněkud menší, než je perimetr výrobku při konstantním teplotním napětí každého prvku...

Způsob měření spolehlivosti funkce podavačů nití na textilních, zejména okrouhlých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216595

Dátum: 01.08.1984

Autori: Jelínek Rudolf, Neveselý Vlastislav

Značky: nití, měření, okrouhlých, strojích, pletacích, textilních, podavačů, spolehlivosti, zejména, způsob, funkce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro využití v textilním, zejména pletařském průmyslu při výrobě pletenin, kde je nutno určit spolehlivost funkce podavačů nití. Předmětem vynálezu je způsob měření spolehlivosti funkce podavačů nití vhodný pro zjišťování hodnot napětí podávané niti před podavačem a za podavačem. Princip tohoto způsobu spočívá v tom, že se po zjišťování základních hodnot napětí podávané niti před podavačem a za podavačem zjišťují srovnávací...

Dvourotorové kruhadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216593

Dátum: 01.08.1984

Autori: Káš Karel, Will František, Reissig Ivo, Sůva Milan, Kejkrt Přemysl, Strakoš Karel

Značky: kruhadlo, dvourotorové

Zhrnutie / Anotácia:

Dvourotorové kruhadlo např. skrývky umístěné na násypce předního pásového dopravníku rypadla. Účelem vynálezu je odstranit kusovitost z toku těženého materiálu ještě před vstupem na pasovou dopravu rypadla. Dvourotorové kruhadlo sestává z rámu zavěšeného na násypce předního pásového dopravníku, ve kterém je za sebou uložen podávací rotor a rozpojovací rotor, které jsou po obou stranách osazeny setrvačníky. Přenos kroutícího momentu ze...

Způsob výroby epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216591

Dátum: 01.08.1984

Autori: Chčejan Chačik Jegorovič, Krasotkina Bella Jevgenijevna, Alferova Inna Konstantinovna, Šachovceva Galina Alexandrovna, Ošin Leonid Andrejevič

Značky: epichlorhydrinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby epichlorhydrinu. Vynález spočívá v tom, že epoxidace allylchloridu se provádí terc.butylperoxidem za zahřívání v přítomnosti molybdenorganických sloučenin. Epoxidace se provádí při teplotě 90 až 100 °C a molárním poměru allylchloridu k terc.butylpenoxidu 6:1 až 10:1 a jako molybdenorganických sloučenín se používá molybdenkarboxylátu, popřípadě komplexních solí molybdenu, které se získávají reakcí molybdenu s...