Archív za 1984 rok

Strana 63

Pružinový prvek pro elektromagnety s vtažným jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223561

Dátum: 01.09.1984

Autor: Mandel Walter

Značky: pružinový, vtažným, elektromagnety, jádrem, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Pružinový prvek pro elektromagnety s vtažným jádrem Takové pružinové prvky se používají v elektromagnetech s vtažným jádrem pro matricové tiskové stroje, především v elektromagnetech s vtažným jádrem, pracujících s velkou pracovní četností. Cíl vynálezu spočívá ve vypracování plochého pružinového prvku s radiálně umístěnými pružinovými rameny, který se vyznačuje velkou životností i při vysokých pracovních teplotách. Úkol vynálezu spočívá ve...

Zařízení pro souřadnicovou transformaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223560

Dátum: 01.09.1984

Autor: Firkert Günter

Značky: souřadnicovou, transformaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spínacího uspořádání k transformaci souřadnic spojovacích uzlů čipu (Bondinsel), přesazeného oproti ideální poloze. Čip je přitom posunut jak ve směru X a Y, tak i úhlem natočení. Ve spínacím uspořádání jsou vstupní hodnoty (znaménko, velikost přesazení) přeměněny takovým způsobem, že pro každý spojovací uzel v souřadnicích stroje jsou z velikostí posunutí čipu vypočteny odpovídající transformované souřadnice. Na vyobrazení 2 je...

Způsob zplyňování prachového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 223559

Dátum: 01.09.1984

Autori: Schingnitz Manfred, Berger Friedrich, Göhler Peter, Neumann Berthold, Schweigel Hans-joachim, Kretzschmar Horst, Lucas Klaus, König Dieter, Jaschke Peter, Kuhlbrodt Klaus

Značky: prachového, zplyňování, způsob, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování prachového paliva, přičemž reaguje prachové palivo v plamenové reakci s dmýcháním obsahujícím volný kyslík za tvorby hořlavého plynu obsahujícího CO a H2. Úkolem je zabránění proniknutí kyslíku do uzlů chlazení a úpravy vyrobeného plynu v případě poruchy přívodu prachového paliva do reaktoru s přihlédnutím k mrtvým časům systému havarijního uzavření a regulačních orgánů v systému přívodu kyslíku. Podle...

Způsob výroby tvarovaných výrobků z pěnového polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223558

Dátum: 01.09.1984

Autori: Seltmann Joachim, Menzel Werner, Aehlig Karsten

Značky: způsob, výrobků, polyuretánu, výroby, pěnového, tvarovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tvarovaných výrobků z pěnového polyuretanu, zejména měkké pěnové plastické hmoty a jejich použití pro měkký nábytek, matrace a vybavení automobilů. Podkladové vrstvy ze dřeva, dřevných materiálů, kovu, lepenky atd. se umístí do formy a po ukončení procesu napěňování se úplně nebo částečně pokrývají pěnou. Úkolem vynálezu je vypracování způsobu pro výrobu tvarovaných výrobků z pěnového polyuretanu s podkladovými...

Víceúčelový lis pro dvou- a třírozměrné spojování materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223557

Dátum: 01.09.1984

Autori: Reuner Wolfgang, Karste Eberhardt

Značky: materiálů, víceúčelový, spojování, třírozměrné, dvou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sestává z přípravku pro spojování tkaninových materiálů vhodných pro slepování, svařování aneb vulkanizaci. Přípravek sestává z ústředního stojanu, k němuž jsou přibudována dvě lisovadla nezávisle na sobě navzájem - horní a spodní. Prvky spodního lisovadla se přemisťují v horizontálním směru. Horní lisovadlo sestává z ohřívaného kovového profilového lisovadla, v němž jsou zářezy. Spodní lisovadlo sestává z několika jednotlivých matric,...

Zařízení pro kontrolu práce zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223556

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mejkson Tatjana Grigorjevna, Kinker Michail Grigorjevič, Golša Alexandr Trofimovič, Valajev Vladimír Sergejevič, Lušnikov Vjačeslav Michajlovič, Chorošenkov Vjačeslav Kuzmič, Proničev Vladislav Konstantinovič

Značky: zařízení, práce, kontrolu, zemědělských, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu práce zemědělských strojů spadá do oboru zemědělského strojírenství. Cíl tohoto vynálezu spočívá ve zvýšení účinnosti kontrolního zařízení a ve zlepšení podmínek pro práci mechanizátorů. Kontrolní zařízení obsahuje kontrolní snímače, měnící obvod a signalizační jednotku, která obsahuje za sebou spojené matice, klíč, zdroj zvuku a akustický vysílač, a také shodně s vynálezem dodatečný klíč, článek časového zpoždění,...

Uspořádání k potlačení chvění indukovaných prouděním

Načítavanie...

Číslo patentu: 223555

Dátum: 01.09.1984

Autor: Grunwald Gerhard

Značky: potlačení, uspořádání, indukovaných, chvění, prouděním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na oblast vibrací indikovaných prouděním prostředí v zařízeních, k tomu určených, ale samy nevibrují. Vynález se vztahuje hlavně na kazety aneb regulační prvky jaderných reaktorů, přemisťované podél osy a obtékané proudem chladicího media. Vynález má za cíl spolehlivě zabrániti aneb efektivně potlačiti vibrace indikované prouděním pomocí prostředků, ve stejné míře účinkující na všechny druhy buzení s tím, aby se zabránilo...

Způsob optimizace topeniště na uhelný prach u parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223554

Dátum: 01.09.1984

Autori: Friedrich Alfred, Tittelwitz Günter, Thor Gunter, Freiwald Günther, Boche Gerd

Značky: prach, optimizace, způsob, uhelný, kotlů, topeniště, parních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na způsob optimizace topenišť na uhelný prach u parních kotlů, převážně pro zlepšení režimu částečného zatížení a dalšího snížení meze minimálního zatížení, u něhož je možno pracovati bez pomocného topeniště. Vynález musí zajišťovati optimizaci režimu částečného zatížení topenišť na uhelný prach a dosažení jak možno velkého snížení meze minimálního zatížení, u něhož je možno pracovati bez pomocného topeniště, za tím účelem,...

Výkonový regulátor otáček s omezením dodávky palivových čerpadel závislým na otáčkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 223553

Dátum: 01.09.1984

Autor: Matthees Klaus

Značky: otáčkach, otáček, čerpadel, výkonový, závislým, palivových, regulátor, dodávky, omezením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonového regulátoru otáček se závislým na otáčkách omezením dodávky při plném zatížení pro Palivová čerpadla dieselových motorů, jehož odstředivý regulátor má přestavitelný čep, přemísťovaný na stranu palivového čerpadla při stoupání otáček. Přitom na tyč působí ve směru "stoupání dodávky" se silovým závěrem a ve směru "nulové dodávky" s kinematickým závěrem výkonný člen. Účelem vynálezu je realizace klesajícího a stoupajícího...

Zařízení pro posun nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223552

Dátum: 01.09.1984

Autori: Spörl Heinrich, Tröger Johannes, Läuter Gernot

Značky: posun, nástrojů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro posun rotačního přístroje v axiálním směru, používané na obráběcích strojích. Na rozdíl od suportů s mechanizmem pro posun, přístroj u tohoto zařízení posouvá se pouze na nástrojovém vřetenu. Pro tento účel se axiální posun dociluje pomocí stavěcího vřetena působícího přes upínadlo přímo na přístroj. Následkem toho drahé suporty se svými posuvnými mechanizmy odpadají, což má kladný vliv na cenu obráběcích strojů.

Zařízení pro přípravu vrtného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223551

Dátum: 01.09.1984

Autori: Nadžimitdinov Anvar Chodžajevič, Tichonov Jurij Petrovič, Bachir Vitold Michajlovič, Alechin Stanislav Afanasjevič

Značky: roztoku, vrtného, zařízení, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přípravu vrtného roztoku při vrtání ropných a plynových vrtů, které může být použito ve strojírenském a chemickém průmyslu i v jiných průmyslových odvětvích. Cílem vynálezu je zvýšení efektivnosti procesu a vlastností konečného produktu. Novým aspektem zařízení pro přípravu vrtného roztoku je to, že je spojeno s elektrolyzerem s diafragmou, jehož katodový prostor je spojen s tryskami násypky a přívodní hrdlo mísiče je otočně...

Přístroj pro elektrochemické čistění znečištěné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223000

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šamša Ludmila Fedorovna, Nazarjan Miron Migranovič, Koljada Vladimir Alexandrovič, Aksenko Alexandr Alexandrovič, Šatyj Pavel Pavlovič, Matajev Arkadij Romanovič

Značky: kapaliny, znečištěné, čištění, prístroj, elektrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj pro elektrochemické čištění znečištěné kapaliny se týká oblasti elektrochemického zpracování průmyslových stočných vod. Cílem je zmenšení obtížnosti obsluhy. Přístroj obsahuje vzájemně souose upravenou odkalovací nádrž a cirkulační trubku, rozpustné elektrody, vpustní hrdlo znečištěné kapaliny a soustavu výpustních hrdel očištěné kapaliny a odpadu, jakož i záběrník pěny konzolově upravený na potrubí otočném v horizontální rovině, které...

Způsob nepřetržité výroby sovětského šampaňského

Načítavanie...

Číslo patentu: 222999

Dátum: 01.09.1984

Autor: Šarišvili Naskid Grigorjevič

Značky: výroby, způsob, nepřetržité, sovětského, šampaňského

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká vinařského oboru, zejména způsobu nepřetržité výroby sovětského šampaňského. Cílem vynálezu je řízení jakosti u kazatelů řezání vína při šampanizaci, zlepšení jakosti výroby a možnost jedno rázového získání šampaňského různé zralosti. Cíle se dosahuje tím, že se v předloženém způsobu, který má na zřeteli přípravu zákvasu, sekundární kvašení kvasné směsi sestávající z řezání vína, zásobního likéru a kvasnic, obohacení...

Způsob difuzního svařování magnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222998

Dátum: 01.09.1984

Autori: Ljušinskij Anatolij Vladimirovič, Karakozov Eduard Sergejevič, Vlasov Jevgenij Nikolajevič, Těrnovskij Alexandr Petrovič

Značky: materiálů, svařování, magnetických, difuzního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti difuzního svařování, zejména svařování magnetických materiálů. Cílem vynálezu je zachování magnetických vlastností a zajištění přesnosti svarového spoje. Za účelem zachování magnetických vlastností a zajištění přesnosti svarového spoje se vytváří svarový tlak, odpovídající plastické deformaci svařovaných materiálů.

Obal na měřící přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222997

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kazajnis Guntis Janovič

Značky: měřicí, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obalu na měřicí přístroje, např. automobilové přístroje. Cílem vynálezu je zmenšit spotřebu materiálu a zvýšit spolehlivost obalu. Stanoveného cíle se dosahuje tím, že předkládá obal na měřicí přístroje, který se skládá z krabice a opěrných desek vyrobených z pružného materiálu, desky jsou na obou stranách opatřeny drážkami pro upevnění přístrojů, přitom jsou drážky, v souladu s vynálezem, na jedné straně každé desky vůči opačné...

Tvarovač impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222996

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jaremenko Anatolij Petrovič

Značky: tvarovač, impulzů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti impulzní techniky á lze jej využít v automatizovaných systémech řízení technologických procesů a systémech řízení pomocí robotů-manipulátórů. Cíl vynálezu: rozšíření funkčních možností zařízení. Tvarovač obsahuje klopný obvod RS, časovací kondenzátor a diodu. Katoda diody je spojena a výstupem klopného obvodu RS a anoda s jedním z polepů časovacího kondenzátoru. Novým je ve vynálezu to, že k tvarovači je přidán...

Jednotaktní dynamický invertor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222995

Dátum: 01.09.1984

Autori: Andrejeva Anna Vasiljevna, Karachanjan Eduard Rafaelevič

Značky: dynamický, jednotaktní, invertor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti výpočetní techniky a lze jej využít ke konstrukci dynamických posuvných registrů, pamětí a logických zařízení. Cílem vynálezu je zjednodušení a zabezpečení možnosti funkce při prahovém napětí, rovném nule. Jednotaktní dynamický invertor s tranzistory MOP má vstupní tranzistor, jehož řídicí elektroda je připojena ke vstupní sběrnici a výstupní tranzistor, jehož zdrojová elektroda je připojena k výstupní sběrnici....

Způsob čištění vrtného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222994

Dátum: 01.09.1984

Autor: Mamadžanov Ulmas Džurajevič

Značky: vrtného, čištění, roztoku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění vrtného roztoku od kalu a různé jílovité hmoty a může být použit v ropném průmmyslu, v geologickém průzkumu při vrtání vrtů a rovněž v důlním úpravárenském průmyslu a v metalurgii. Cílem vynálezu je zvýšení efektivnosti čištění vrtného roztoku. Ke zvýšení efektivnosti čištění vrtného roztoku se regulace provádí změnou lineární rychlosti pohybu povrchu adhezní vrstvy a rotační rychlosti, která se pohybuje v...

Membránový modulátor světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222993

Dátum: 01.09.1984

Autor: Rabinovič Vladimír Abramovič

Značky: modulátor, světla, membránový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti optického zpracování informace a zejména k prostorově-časovým modulačním zařízením.Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti provozu a modulátoru a zjednodušení jeho vazby na jiné prvky světelného informačního systému.Membránový modulátor se skládá z řídicích elektrod, perforované vrstvy a z membrány s reflexní pokovenou vrstvou. Novinkou je to, že povrch řídicích elektrod je zrcadlový membrána je průhledná a...

Zařízení ke zpevňování skleněných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222992

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pauškin Jevgenij Vasiljevič, Sobolev Jevgenij Vasiljevič, Belov Ivan Jakovlevič, Frolov Boris Ivanovič, Zarembo Vladimir Nikolajevič

Značky: výrobků, zařízení, sklenených, zpevňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke zpevňování skelných výrobku se týká skleněných výrobků se týká sklářského průmyslu, a to zařízení ke zpevňovaní skleněných výrobků v roztavených solích. Cílem vynálezu je zvýšení kvality zpracování v zájmu stabilizace procesu zpevňování. Předloženého cíle je dosaženo tím, že ve známém zařízení, které je složeno z vany, kazet a ohřívacího zařízení, je ve vaně umístěna podél dna přepážka o délce 0,5 až 0,9 délky dna a vana je opatřena...

Způsob přípravy vrtného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222991

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tichonov Jurij Petrovič, Mamadžanov Ulmas Džurajevič

Značky: vrtného, způsob, roztoku, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vrtného roztoku pro promývání vrtů v procesu jejich hloubení.Cílem vynálezu je zvýšení kvality přípravy roztoku zajištěním rovnoměrného dávkování.Toho se dosahuje působením elektrického pole na hliněný prášek a vodu a jejich mísením, přičemž mechanismus dávkování hliněného prášku je připojen ke kladnému pólu zdroje proudu a dávkovací mechanismus vody k zápornému pólu. Může se použít i v jiných průmyslových odvětvích, např. v...

Zařízení pro snímání keramických polotovarů zvláště oušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222990

Dátum: 01.09.1984

Autori: Lindig Volker, Rössger Christian, Lindig Sieglinde, Hampel Werner

Značky: keramických, oušek, zvláště, snímání, polotovarů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické snímání keramických polotovarů, zvláště oušek, které má mechanismus pro začišťování a řezání oušek. Automatické snímání oušek s jádrem se provádí zpětným pohybem desky, při kterém nadzvedávají šrouby ouška a také jádro a pod nadzvednutá ouška s jádrem se zasunuje vysunovací deska. Vysunovací deska je upevněna na ose, na které jsou také přimontována kolečka. Kolečka, osa a vysunovací deska tvoří jeden...

Materiál pro korektury při psaní na stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 222989

Dátum: 01.09.1984

Autori: Smirnov Valentin Alexandrovič, Chajkin Mark Solomonovič, Štrejs Genadij Borisovič, Krylov Viktor Petrovič

Značky: korektury, psaní, materiál, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Je předložen materiál pro korektury při psaní na stroji, sestávající s papírové nebo foliové podložky a nánosu, obsahujícího bílý pigment na bázi kysličníku titaničitého, polymerní pojivo, plastifikátor a povrchově aktivní látku. Novým se ve vynálezu jeví to, že nános obsahuje jako polymerní pojivo polyvinylbutyral, a jako povrchově aktivní látku terc. butylfenolformaldehydovou pryskyřici při následujícím poměru poukázaných složek směsi v %...

Výfukové hrdlo osové turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222988

Dátum: 01.09.1984

Autori: Garkuša Anatolij Viktorovič, Dobrynin Vladimír Jevgeňjevič

Značky: hrdlo, turbiny, osové, výfukové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výfukového hrdla používaného v osových parních a plynových turbínách. Cílem vynálezu je zvýšit hospodárnost a spolehlivost turbíny v širokém pásmu jejích provozních režimů. Výfukové hrdlo osové turbíny se skládá z tělesa s vnitřním obtokem a vnějším obtokem, vytvářejícími průtokovou část hrdla a z deflektorů umístěných v tělese v oblasti ohraničené vnějším obtokem a osou průtokové části. Nové u tohoto řešení je to, že vstupní...

Stavěcí regulátor omezení spotřeby paliva při maximálním zatížení v závislosti na počtu otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 222987

Dátum: 01.09.1984

Autor: Matthees Klaus

Značky: paliva, zatížení, regulátor, počtu, maximálním, spotřeby, omezení, otáček, závislosti, stavěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátoru, který pracuje v závislosti na počtu otáček a používá odstředivého pracovního ústrojí, jehož stavěcí kolík se pohybuje při zvyšování počtu otáček ve směru k palivovému čerpadlu. Regulační tyč se posouvá od horního bodu přenosu pohybu pracovního ústrojí, které má tvar dvouramenné páky, se silovým uzavíráním ve směru větší dodávky a s geometrickým uzavíráním ve směru nulové dodávky. Takový regulátor musí být opatřen...

Regulace vzduchu v chladicím systému u hnacího motoru samojízdného zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222986

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hohlfeld Gottfried, Berth Dieter, Oliva Klaus, Noack Christian

Značky: chladicím, regulace, vzduchu, stroje, zemědělského, motorů, hnacího, samojízdného, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace vzduchu u chladicího systému a hnacího motoru samojízdního zemědělského stroje, zvláště sklízecího kombajnu. Cílem vynálezu je vytvořit nucenou regulaci vzduchu s vysoce účinným chlazením a vysokým efektem čištění síťkových povrchů a motorového úseku. Vynález řeší úkol regulace vzduchu tak, že zajišťuje vedení teplého vzduchu nahoru nebo podle volby na jednu stranu, že umožňuje přepínání proudu chladicího vzduchu k...

Zařízení pro přivádění korunkových uzávěrů do uzavíracích hlavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222985

Dátum: 01.09.1984

Autor: Weigt Dieter

Značky: uzávěru, přivádění, korunkových, zařízení, hlavic, uzavíracích

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález je užíván v plničích s vysokou výkonností a týká se zařízení pro přivádění korunkových uzávěrů do uzavíracích hlavic v plničích láhví od třídicího zařízení přes stacionární, přiváděcí dráhy k uzavíracím hlavicím posunujícím se po kruhu. Přiváděcí dráhy mají svodné úseky a jsou na nich umístěna čidla a blokovací zařízení. Úkolem tohoto vynálezu je přivádět korunkové uzávěry k uzavíracím hlavicím roztříděné, přičemž zachycení,...

Vícestupňové odstředivé čerpadlo se společnou sací a výtlačnou mazilehlou částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222984

Dátum: 01.09.1984

Autor: Wagner Lothar

Značky: společnou, sací, mazilehlou, vícestupňové, odstředivé, čerpadlo, výtlačnou, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícestupňového odstředivého čerpadla se společnou sací a výtlačnou mezilehlou částí, která obsahuje kruhový kanál s přímo připojeným propouštěcím kanálem na sací straně. Cílem vynálezu je snížit opotřebení oblasti zasunutí společné sací a výtlačné části při velkém osovém tlaku. Podstata vynálezu záleží ve vytvoření takové společné sací a výtlačné mezilehlé části, která pro oblast zasunutí zajistí požadovaný součinitel tuhosti....

Dvoutaktní motor s vnitřním spalováním s karterem, plnícím funkci čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222983

Dátum: 01.09.1984

Autor: Wolf Franz

Značky: karterem, dvoutaktní, spaľovaním, vnitřním, plnicím, motor, čerpadla, funkcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoutaktního spalovacího motoru s plněním klikovou skříní, s výfukovým, sacími a přepouštěcími kanály řízenými pisty, který nasává vzduch a pohonnou směs odděleně a přivádí jí do válců. Úloha spočívá v tom, dosáhnout bezvadného dělení pohonné směsi a vzduchu během sání a bezztrátového přívodu do válce při malé spotřebě. Úloha je řešena tím, že válec pod pístem je dělen na dvě komory, které vždy s jedním sacím a nejméně jedním...

Rýpací zařízení kolesového rýpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222982

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jurisch Horst, Krahl Manfred, Müller Rolf

Značky: rýpací, rypadla, zařízení, kolesového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rýpacího zařízení kolesového rýpadla jehož osa kolesa svírá s pracovní osou ramene rýpadla úhel. Cílem vynálezu je vytvořit takové rýpací zařízení, které vykazuje stejné vlastnosti v obou směrech otáčení a v libovolné rovině výkopu, a tím snížit náklady na energii, snížit opotřebení pohonů mechanizmu pro otáčení a kolesa při stejnoměrném dobývání. Podle vynálezu se toho dosáhne tak, že přední břit má střechovitý tvar vytvořený v...

Zařízení k odpojení membránových pulsátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222981

Dátum: 01.09.1984

Autori: Spillecke Volkmar, Milde Klaus, Parnack Manfred

Značky: odpojení, zařízení, pulsátorů, membránových

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je široké využití odpojování pulsátorů s pneumatickým ovládáním jak při obvyklém dojení, tak i při použití automatického systému sejmutí dojicích přístrojů. Zařízení k odpojení musí být lehké a pohodlné, aby mohlo být využito v přenosných zařízeních, předpokládajících sběr mléka potrubím nebo do konví. Technický úkol spočívá v tom, aby byl využit elektrický nebo pneumatický impuls od kontrolního přístroje toku mléka nebo od...

Zařízení k ochraně před přetížením pro pohon těžebních velkorýpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 222980

Dátum: 01.09.1984

Autori: Stahn Udo, Buge Horst, Sommer Hasso, Kluge Rüdiger

Značky: velkorýpadel, přetížením, zařízení, ochraně, před, těžebních, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká velkokapacitních pohonů, používaných u hlavních pohonů těžebních velkorýpadel. Cílem vynálezu je jednoduchá konstrukce ochranného zařízení, nízké výrobní náklady, vysoká spolehlivost a minimální technická obsluha. Vynález vychází z úko1u vyvinout ochranné zařízeni umístěné v přívodní větvi poháněcího mechanismu tak, aby pro převod síly mezi konstrukčními články byly realizovány optimální poměry zatížení a zajištěny podmínky...

Univerzální konstrukční systém zejména pro elektrická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222979

Dátum: 01.09.1984

Autori: Thiele Immanuel, Thiede Werner, Mehner Karl-heinz, Schliewe Ernst

Značky: systém, zejména, elektrická, zařízení, konstrukční, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční systém musí zajistit racionální a jednotnou technologii sestavení konstrukce pro elektrická zařízení ze stavebnicových součástí v různých tvarech, rozměrech a vnitřním vybavení pro umístění unifikovaných montážních jednotek. K tomu účelu je uvažována montáž konstrukce, včetně konstrukčních prvků pro umístění unifikovaných montážních jednotek, z univerzálních profilů, použitých jako svislých trámků a několika prvků univerzálního...

Spouštěcí a synchronizační zařízení pro elektromotory, které jsou napájené z měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222978

Dátum: 01.09.1984

Autori: Birenheide Reinhard, Kloock Dietrich, Zimmer Joachim

Značky: zařízení, měničů, synchronizační, napájené, které, elektromotory, spouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spouštěcího a synchronizačního zařízení pro motory, které jsou napájeny z měničů a které mají k dispozici několik spouštěcích a pracovních měničů, jež musejí být udržovány na stejném napětí, kmitočtu a fázi. Základem vynálezu je úkol vytvořit spouštěcí a synchronizační zařízení, které umožní synchronizovat měniče a rozběh motorů při jejich bezprostředním připojení bez použití číslicových časovačů u záložních a pracovních měničů....

Opěra výložníku, zejména na kolesových rýpadlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222977

Dátum: 01.09.1984

Autor: Müller Erich

Značky: kolesových, zejména, výložníku, rýpadlech, opěra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonných těžebních a jiných zařízení, zejména kolesových rýpadel. Cílem vynálezu je podstatné snížení materiálních nákladů i pracnosti při výrobě změnou konstrukce otočné části při současném zvýšení užitných vlastností rozšířením možnosti mnohostranného použití. Úkolem vynálezu je změnit nevhodnou polohu těžiště a nevhodné zavádění sil a momentů do otočné části tak, aby síly a momenty podle možnosti mohly být zaváděny přímo do...

Zařízení pro kompletaci desek s tištěnými spoji spojovacími prvky typu dutých nýtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222976

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mai Bernd, Viehweger Hermann

Značky: desek, spojovacími, kompletaci, nýtů, dutých, spoji, zařízení, tištěnými, prvky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojové kompletace desek s plošnými spoji spojovacími prvky typu dutých nýtů. Jeho úkolem je vytvoření zařízení pro montáž spojovacích prvků do předem určených otvorů na spojové desce, přičemž prvky typu dutých nýtů se ve větším množství, pokud je to nutné, přivádí na systém rozdělovacích desek uvedený do stavu vibrací, po zaplnění všech osazovaných posic prvky se přebytečné prvky odstraní a ty, které zbudou v systému...

Barevník

Načítavanie...

Číslo patentu: 222975

Dátum: 01.09.1984

Autor: Döbler Hermann

Značky: barevník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevníku pro ofsetové a rotační tiskařské stroje pro tisk z výšky. Cílem vynálezu je zjednodušení konstrukce barevníků s klínovitou barvevnicí, vodicím válcem, otáčejícím se proti barvicím noži klínovité barevnice, doplňkovým barvicím nožem, který je umístěným nad klínovitou barevnicí, který je regulovatelný, a rovněž sběrnou nádobu pro příjem barvy setřené stěračem s vodicího válce, jež je umístěna nad klínovitou barevnicí, a...

Způsob tváření válcovitých konců hřídele rotoru elektromotorů o nízkém výkonu třením pod tlakem na vypuklé čelní plochy hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 222974

Dátum: 01.09.1984

Autori: Schober Dietmar, Lorenz Gerald, Winkler Jochen, Lagner Bernd

Značky: plochy, výkonu, hřídele, trením, nízkém, tlakem, elektromotorů, rotoru, čelní, způsob, konců, válcovitých, tváření, vypuklé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká osového ložiska hřídele rotoru elektromotorů o nízkém výkonu třením pod tlakem na vypuklé čelní plochy hřídele, zejména pro domácí elektrospotřebiče, např. mixéry, u nichž je použit šnekový převod. Cílem vynálezu je snížení výrobních nákladů. K tomu je třeba vyvinout příslušný technologický proces. Technologický proces výroby třecího hřibovitého tvaru konce hřídele je založen na tváření tlakem za tepla, při kterém se potřebná...

Způsob zhotovovaní mikrootvorů v kapilárních nástrojích pro připojení elektrodových vývodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222973

Dátum: 01.09.1984

Autor: Rudolph Karl-heinz

Značky: způsob, připojení, elektrodových, zhotovování, mikrootvorů, vývodu, kapilárních, nástrojích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zhotovování mikrootvorů v kapilárních nástrojích pro připojení elektrodových vývodů, při kterém se kovový prášek zhutní kolem tvarovací jehly, sestávající z válcovitého dříku s kónickým hrotem, potom se prášek spéká a elektroerozivním ubíráním materiálu se opracovává do vytvoření kapiláry potřebné pro protažení drátového vývodu. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že se ve výlisku vytvoří pomocí tvarovací...

Způsob membránové filtrace a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222972

Dátum: 01.09.1984

Autori: Morgenstern Sylvia, Tietze Rainer, Koschade Freital, Herrmann Hans, Kutzsche Friedrich, Friedrich Eberhard

Značky: membránové, zařízení, filtrace, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti způsobů dělení, při nichž se užívá polopropustných membrán. Cílem vynálezu je způsob a zařízení, umožňující efektivní a stabilní filtraci pravých roztoků tím, že snižuje koncentrační polarizaci, zabraňuje vytváření sedimentů a kontinuálně odstraňuje přítomné nebo vznikající částice. Podle vynálezu nástřikový proud před vstupem do membránového separátoru, přednostně už v sacím hrdle čerpadla, se směšuje s proudem plynu a...