Archív za 1984 rok

Strana 62

Papírový pytel pro zběr odpadků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215649

Dátum: 01.09.1984

Autori: Julínek Pavel, Ječmínek Jaroslav, Fajt Pavel, Karas Jaromír

Značky: pytel, zběr, papírový, odpadků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sanitární techniky a příbuzných oborů. Podstatou vynálezu, jehož základem je papírový pytel pro sběr odpadků opatřený nepromokavou výstelkou a separátním uzávěrem, je skutečnost, že horní okraj pytle je ohnut dovnitř a separátní uzávěr má výřez a dvě zpětně ohnuté záložky. Tyto záložky mají na své vnitřní straně lepící pásku. Uzavření pytle zabraňuje šíření zápachu a znečišťování ovzduší v domácnosti. Pytel se používá za pomoci...

Zapojení obvodů převodníku resolver-číslo se spojitou převodní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223600

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tůma Pavel, Čekal Stanislav

Značky: resolver-číslo, zapojení, obvodů, převodní, převodníku, spojitou, charakteristikou

Zhrnutie / Anotácia:

Referenční vstup 13 je připojen jednak na hodinový vstup prvého klopného obvodu 1 a jednak přes logický invertor 17 na hodinové vstupy druhého klopného obvodu 2, šestého klopného obvodu 6 a sedmého klopného obvodu 7. Na hodinový vstup čítače 8 je připojen výstup z hradla 9. Negovaný výstup čtvrtého klopného obvodu 4 je připojen na nulovací vstupy pátého klopného obvodu 5, prvního klopného obvodu 1 a druhého klopného obvodu 2. Výstup prvního...

Zařízení pro přesouvání jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 223599

Dátum: 01.09.1984

Autori: Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Rohovský Milan

Značky: jednotky, přesouvání, výztuže, mechanizované, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přesouvání jednotky mechanizované výztuže sestávají z přímočarého hydromotoru a z alespoň jednoho táhla, připojeného kloubově k hydromotoru, vyznačené tím že jeho táhlo (3) je vytvořeno z pilířové části (30) a ze závalové části (31), které jsou vzájemně spojeny kloubem (32), přičemž závalová část (31) nebo/a k ní příslušný kloub (32) jsou vedeny ve vodítkách (4), připojených k rámu (1) jednotky mechanizované výztuže nad úrovní jeho...

Hřebenový záchyt důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223598

Dátum: 01.09.1984

Autor: Pangl Antonín

Značky: záchyt, hřebenový, vozů, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Hřebenový záchyt důlních vozů, zejména pro aretaci důlního vozu v kolejišti, vyznačený tím, že sestává z nosníku (11), který je v horní části opatřen alespoň jedním záchytem (14) a je prostřednictvím ramen (13) otočně upevněných na nosníku (11) čepy (12), připojen ke kolejišti (20) otočnými hřídeli (25), přičemž alespoň na jednom hřídeli (25) je upevněna ovládací páka (22), přičemž dále v kolejišti (20) je vytvořen opěrný doraz (15).

Hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X

Načítavanie...

Číslo patentu: 223597

Dátum: 01.09.1984

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: záření, hlavice, zejména, multizdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavice multizdroje záření, zejména záření gama a X, na jednom konci s přepážkou opatřenou průchozím otvorem pro výstup záření a primárním excitačním zdrojem záření, umístěným na její vnitřní straně a na druhém konci s otočným tělesem držáku zdrojů výstupního záření, vyznačená tím, že zdroje (6) výstupního záření jsou na samostatných nosičích (7) přestavitelně uložených v otočném tělese (5) držáku zdrojů (6) výstupního záření.

Otočné rameno licího stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223596

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koláček Jaromír, Vlček Miloš

Značky: rameno, stojanu, otočné, licího

Zhrnutie / Anotácia:

Otočné rameno licího stojanu je tvořeno nosníkem z uzavřeného skříňového profilu, jenž je svým středem točně uložen na pevném podstavci, přičemž oba jeho konce v nichž jsou vytvořena vybrání mají vidlicovitý tvar, vyznačené tím, že na každém konci(3, 3´, 4, 4´) první i druhé vidlice nosníku (1) je nasazen výměnný konzolovitý nádstavec (5, 13), k jehož horní ploše je připevněn podstave (12, 20) s dosedacími plochami pro uložení licí pánve,...

Zapojení číslicově-analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223595

Dátum: 01.09.1984

Autor: Podzimek Oldřich

Značky: číslicově-analogového, převodníku, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicově-analogového převodníku s převodem U -kN-l, kde N je číselnou kombinací ovládacích vstupů, sestávající ze zdroje referenčního napětí a zesilovače se zpětnovazebním obvodem, vyznačené tím, že mezi jeden pól zdroje referenčního napětí (Ur) a invertující vstup (-) zesilovače (Z) je zapojen odporový řetěz (R1 až 2m R1), v němž poměr hodnot sousedních, v sérii zapojených odporů odpovídá použití číselné soustavě, přičemž ke každému...

Způsob voltametrické detekce elektrochemicky aktivních látek v kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223594

Dátum: 01.09.1984

Autor: Trojánek Antonín

Značky: chromatografii, detekce, elektrochemický, voltametrické, způsob, kapalinové, aktivních, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob voltametrické detekce elektrochemicky aktivních látek kapalinové chromatografii, které poskytují odezvu ve formě píku při použití střídavých a pulzních voltametrických technik, při které se detekované látky uvádějí ve styk s pracovní elektrodou, na které podléhají elektrochemické reakci za vzniku proudového signálu, úměrného jejich koncentraci, vyznačený tím, že hodnota stejnosměrné složky na pracovní elektrodu vloženého potenciálu se...

Izolační vrstvený plošný útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 223593

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mrština Václav, Húska Dušan, Kabina Pavol

Značky: útvar, izolační, plošný, vrstvený

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační vrstvený plošný útvar obsahující syntetickou fólii, na jejíž obou stranách je připevněná textilní vrstva, vyznačený tím, že syntetická fólie je trojrozměrně tvarovaná a textilní vrstva je vytvořena ze vpichovaného rouna sestávajícího z termoplastických syntetických vláken, zejména z odpadových vláken polypropylenových a/nebo polyesterových.

Otiskovací drátky bodových tiskáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 223592

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kachlík Jiří

Značky: tiskáren, bodových, drátky, otiskovací

Zhrnutie / Anotácia:

Otiskovací drátky bodových tiskáren umístěné mezi ovládacími elektromagnety a vodítkem otiskovacích drátků přilehlým k otiskovací podložce papíru, vyznačené tím, že otiskovací drátky (1) sestávají z přímé části (2) vedené z ovládacích elektromagnetů (3), lomené části (4) a vyhnuté části (5) uložené ve vodítku (6) otiskovacích drátků (1), kde lomená část (4) je umístěna mezi přímou částí (2) a vyhnutou částí (5) a je tvořena dvojitým ohybem (7)...

Distanční mříž parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223591

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mašek Václav, Říman Jaroslav, Mánek Oldřich, Malásek Václav

Značky: distanční, mříž, parního, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Distanční mříž parního generátoru s příčnými přepážkami v mezitrubkovém prostoru, zvláště pro jaderné elektrárny vyznačená tím, že je tvořena soustavou distančních prvků (2) pevně spojených s příčnou přepážkou (1), kteréžto distanční prvky (2 jsou tvořeny mezikruhovým výřezem (5) se třemi výstupky (3) obdélníkového nebo lichoběžníkového tvaru vycházejícími z vnitřní kružnice (6) mezi kruhového výřezu (5) a vyhnutými pod úhlem ?= 90o až 100° k...

Průjezdná mostová váha důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223590

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pecivál Ivan, Pruner Vladimír, Herold Ervín

Značky: průjezdná, mostová, váha, vozů, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Průjezdná mostová váha důlních vozů tvořená vážicím mostem opatřeným kolejištěm důlního vozu a silovými snímači umístěnými mezi vážicím mostem a základem mostové váhy, vyznačená tím, že vážicí most (1o) je prostřednictvím kulových opěrek (14) uložen na kulových hlavicích (21) posuvné části (22) silových snímačů (20), obsahujících tlakové čidlo (30) uložené uvnitř silového snímače (20), přičemž mezi tlakovým čidlem (30) a posuvnou částí (22) je...

Bubnový třídič pro třídění zrnitých materiálů v okruhu mokrého mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223589

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kašpar Jiří, Blecha František, Zahradníček Jiří

Značky: mletí, materiálů, bubnový, zrnitých, třídění, okruhu, mokrého, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový třídič pro třídění zrnitých materiálů v okruhu mokrého mletí, kterýžto třídič má plášť bubnu sestavený z podélných žeber překrytých sítovou plochu a přidržovaných na obou koncích do kruhu, vyznačující se tím, že na výstupní hrdlo (1) mlýnu (2) je upevněna nosné příruba (3), jejíž nátrubek (4) souose přiléhá na výstupní hrdlo (1) a přitom je na nosnou přírubu (3) pružně uchyceno pryžovými zpružinami (5) vstupní mezikruží (6) bubnu (7),...

Způsob zjišťování savosti plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 223588

Dátum: 01.09.1984

Autori: Patočka Radoslav, Jahn Karel

Značky: textilií, způsob, plošných, zjišťování, savosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování savosti plošných textilií, při němž se zavěšený pruh plošné textilie, například o rozměru 10 x 250 mm, ponoří spodním koncem do zkušební kapaliny, například do hloubky 2 mm, a během předem stanovené doby, trvající obvykle 30 minut od okamžiku ponoření textilie do zkušební kapaliny, se zjistí ve zvolených časových intervalech nejméně dvě kontrolní sací výšky, z nichž alespoň jedna v časovém rozmezí prvních pěti minut uplynulých...

Zařízení k broušení orovnávacích diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223587

Dátum: 01.09.1984

Autori: Schrumpf Rudolf, Uhlíř Josef

Značky: orovnávacích, zařízení, broušení, diamantu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k broušení orovnávacích diamantů s vřetenem držáku diamantu, s obrušovacím litinovým kotoučem a s náhonovým elektromotorem, vyznačené tím, že rameno (1) kyvného ústrojí je připojeno jedním koncem k vřetenu (2) držáku (3) diamantu (4), zatímco na druhém konci tohoto ramene (1) je umístěno závaží (6) a střední část ramene (1) je kyvně uložena ve vidlici (12), která je uspořádána otočně v pouzdře (10) a která je opatřena kladkou (7)...

Stavebnicový modul pro elektronické přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223586

Dátum: 01.09.1984

Autori: Novák Lubomír, Švarc Zdeněk, Sedlák František

Značky: elektronické, modul, stavebnicový, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový modul pro elektronické přístroje sestávající z čela modulu, páteře modulu, nosných ramen a bočnic, vyznačující se tím, že páteř modulu (2) je spojena s horním nosným ramenem (3) opatřeným větracím otvorem (35) prvním průchozím dutým nýtem (5) a s dolním nosným ramenem (4) opatřeným větracím otvorem (45) druhým průchozím dutým nýtem (6), přičemž obě nosná ramena (3), (4) jsou po svém obvodu opatřena lemy (31), (32), (41), (42),...

Způsob stanovení účinnosti odvzdušňovacího systému a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223585

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bělohubý Pavel, Stuchlík František

Značky: provádění, systému, stanovení, odvzdušňovacího, tohoto, účinnosti, způsobu, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení účinnosti odvzdušňovacího systému neprodyšných nástrojů, vyznačených tím, že se měří doba klesnutí tlaku plynného média proudícího do dutiny uzavřeného neprodyšného nástroje na tlak plynného média unikajícího odvzdušňovacím systémem.

Způsob výroby sklářské formy tvářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 223584

Dátum: 01.09.1984

Autor: Belda Jaroslav

Značky: formy, výroby, způsob, tvářením, sklářské

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sklářské formy tvářením, při němž se na základní materiál navaří výbuchem funkční vrstva, například niklu a pomocí lisovacího razníku se vylisuje konečný tvar výsledné dutiny formy, vyznačující se tím, že se v základním materiálu před navařením funkční vrstvy vytvoří dutina, jejíž objem odpovídá z 50 až 95 % objemu výsledné dutiny vytvořené ve sklářské formě.

Způsob vložkování trubek rámu jízdních kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 223583

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jung Josef, Linhart Josef

Značky: způsob, rámu, vložkování, jízdních, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vložkování trubek rámu jízdních kol, dětských vozítek a jim podobných vozidel mosazí za účelem pájení, vyznačený tím, že z mosazných prutů (6) ustřižené válečky se vtlačí do bočních stran trubky (3) kde vytvoří nastřižením hran (11) kapsy, v nichž se zdeformují do tvaru vložky (10).

Zařízení k průběžnému odvodňování plochých vláčných materiálů, například usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 223582

Dátum: 01.09.1984

Autori: Baják Karel, Opluštil Václav

Značky: usní, vláčných, průběžnému, například, plochých, odvodňování, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k průběžnému odvodňování plochých vláčných materiálů, například usní, s alespoň jedním nekončitým dopravním pásem vedeným mezi činným válcem zavěšeným na hydraulických válcích uchycených na tělese ložiska dutého hřídele, vyznačující se tím, že činný válec (1) je sestaven z pneumatických segmentů (2) upevněných na nosném dutém hřídeli (6) půlkruhovými segmenty (7), přičemž alespoň některé přítlačné válce (3) mají děrovaný povrch.

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223581

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tomášek Václav, Večeř Jiří, Mahelka Svatoslav

Značky: otevřených, prepravu, transportní, zářiču, uzavřených

Zhrnutie / Anotácia:

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávající z oboustranně uzavřeného válcového základového tělesa s uranovým stíněním a stínícího víka opatřeného nosičem s madlem, vyznačený tím, že v horní čelní stěn (11) válcového základového tělesa (10) je vytvořeno alespoň jedno úložné hnízdo (12) zasahující do uranového stínění (30) a napojené na čelní stěnu (11) přechodovým kuželem (13), přičemž k základovému tělesu (10) je...

Rychlouzávěr, zejména transportních obalů pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223580

Dátum: 01.09.1984

Autori: Večeř Jiří, Mahelka Svatoslav

Značky: zejména, uzavřených, otevřených, transportních, zářiču, obalů, rychlouzávěr, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlouzávěr, zejména transportního obalu pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávajícího ze základového tělesa se segmentovými ozuby vytvořenými na jeho obvodové válcové ploše a dutého válcového víka s obvodovým osazení, vyznačený tím, že k obvodovému osazení (21) dutého válcového víka (20) je pevně připojen spojovací kroužek (22), o nějž se opírá spojovací kroužek (40) se segmentovými osazeními (41), přičemž na spojovacím kroužku...

Stroj pro nakládku a vykládku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223579

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jegin Nikolaj Alexejevič, Andrianov Jevgenij Leonidovič, Skornjakov Nikolaj Markovič, Kuzmin Jevgenij Konstantinovič

Značky: nakládku, vykládku, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vykládku uzavřených dopravních prostředků, především z krytých železničních vagónů. Stroj může být využíván pro práci s kusovým, sypkým a lehce poškoditelným zbožím, nejčastěji bramborami. Cílem vynálezu je mechanizace vykládacích prací. Stroj pro vykládání dopravních pro středků má samochodné šasi a sekcionální (dílcový) pásový dopravník. Novost zařízení spočívá v tom, že jedna ze sekcí dopravníku je smontována na...

Směs pro mazání usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 223578

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vituleva Ljudmila Alexandrovna, Maradžapov Irkin Karimovič, Semenov Konstantin Fedorovič, Sankin Lev Borisovič, Grjazněva Taisija Viktorovna, Trišina Ljudmila Petrovna

Značky: směs, usní, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lehkého průmyslu, zejména směsí pro mazání, zejména chromitých usní. Cílem vynálezu je zlevnění směsi při současném snížení nákladů na přírodní tuky. Ve směsi pro mazání usní obsahující syntetický tuk, vřetenový olej, rybí tu a sulfonované mazací činidlo, se jako toto činidlo použije směs sodných solí sulfonaftenových kyselin a sodných solí naftenových kyselin, při následujícím poměru složek (v % hmotn.): syntetický tuk 40 až 70...

Zařízení pro výrobu betónových prefabrikátů ve tvaru desek nebo sloupů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223577

Dátum: 01.09.1984

Autor: Bergter Hermann

Značky: desek, výrobu, tvaru, sloupů, betonových, zařízení, prefabrikátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu betonových prefabrikátů ve tvaru desek nebo sloupů. Skládá se z rámu a okrajových prvků bednění, které jsou vzájemně spojeny prostřednictvím speciálních pohyblivých spojovacích soustav samostatně uzavírajících hotové bednění pro betonování při nasazování zařízení na dno formy. Rám přitom leží volně a pružně na okrajových prcích bednění a zamezuje skákavému pohybu bednění při zhutňování betonu na vibračních...

Modifikátor pro pryže a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223576

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kavun Semen Mojsejevič, Ovčinnikov Alexandr Alexandrovič, Martynov Nikolaj Vasiljevič, Andrejev Leonid Vladimirovič, Rapoport Jurij Meerovič, Chlybov Vjačeslav Ivanovič

Značky: způsob, modifikátor, přípravy, pryže

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká gumárenského průmyslu a přesněji modifikátoru pro pryže a způsobu jeho přípravy. Cílem vynálezu je odstranění nebezpečí výbuchu při přípravě a použití modifikátoru při současném zachování vysokých fyzikálně-mechanických vlastností pryží. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že se navrhuje modifikátor pro pryže na bázi 4-nitrosodifenylaminu, podle vynálezu tento modifikátor obsahuje jako přídavek mastnou kyselinu s obsahem uhlíkových...

Bezalkalické olovnaté borokřemičité optické sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223575

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hans-günter Byhan, Julia Aures

Značky: olovnaté, bezalkalické, optické, borokřemičité

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optického skla s indexem lomu n = 1,68 až 1,72 a Abbéovým číslem v = 38 až 46 a hustotou nižší v porovnání se skly analogických vlastností, která činí méně než 3,2 g.cm-3. Sklo podle vynálezu patří do skupiny silikátů složení CaO - TiO2 PbO B2O3 a vykazuje vysokou odolnost vůči odskelnění a vnějším vlivům.

Zařízení pro přípravu vrtného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223574

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kuzněcov Eduard Bronislavovič, Bachir Vitold Michailovič, Aljochin Stanislav Afanasjevič, Burov Alexandr Alexandrovič, Beršickij Alexandr Abramovič

Značky: vrtného, zařízení, přípravu, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přípravu vrtného roztoku patří k zařízením pro dispergaci a homogenizaci vrtných roztoků a jiných suspenzí a může být použito v průmyslu těžby ropy a plynu, průmyslu strojírenském, chemickém a jiných průmyslových odvětvích. Cílem vynálezu je zvýšení intenzity dispergujícího účinku zvýšením objemu pohybující se hmoty zpracovávané suspenze. Nové na tomto zařízení pro přípravu vrtného roztoku je to, že tloušťka výstupků mřížek...

Způsob přípravy polymerních tetraalkylamoniových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223573

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rusche Jochen, Ohme Roland, Ballschuh Detlef

Značky: přípravy, sloučenin, tetraalkylamoniových, polymerních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerací dialkyldiallylamoniových sloučenin obecného vzorce I v určitém případě za přídavku komonomerů, v přítomnosti persulfátů a chloridů, pří hodnotách pH 6,7 až 10,3 v rozmezí teplot 10 až 80 °C se ve velmi dobrých výtěžcích získávají polymerní tetraalkylamoniové sloučeniny. Rozmezí hodnot pH se reguluje tlumivými systémy. Konečné produkty jsou lineárními homopolymerizáty, které se mohou použít jako srážecí činidla, koagulanty a...

Zařízení pro výrobu skleněných kapilárních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 223572

Dátum: 01.09.1984

Autori: Savičev Lev Sergějevič, Mistrjukov Elektron Alexandrovič, Mičurin Michail Michajlovič, Gavrilov Viktor Vasiljevič

Značky: výrobu, sklenených, zařízení, kolon, kapilárních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu skleněných nebo křemenných kapilárních kolon použitelných pro plynovou chromatografii, patří do oblasti výroby chemických přístrojů. Cílem vynálezu je zjednodušení procesu výroby kolonek a zvýšení jejich kvality. Zařízení obsahuje podávací válečky s pohonem, vodící prvek, elektrickou pec a vytahovací válečky s pohonem. Novinkou v tomto zařízení je vychylovací segment s vodícím zářezem a sběrač kolon na pružném závěsu s...

Zařízení pro nanášení kapalné fáze na kapilární kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 223571

Dátum: 01.09.1984

Autori: Savičev Lev Sergějevič, Gladyšev Vjačeslav Valentinovič, Mistrjukov Elektron Alexandrovič, Gavrilov Viktor Vasiljevič

Značky: zařízení, kapilární, nanášení, fáze, kolony, kapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení kapalné fáze na kapilární kolony se týká plynové chromatografie, zejména kapilární plynové chromatografie. Zařízení obsahuje termostat s ohřívačem, a dále podávací válečky a pohon. Novým prvkem zařízení je vibrátor s podávací kazetou umístěnou na jeho kotvě a proporcionální regulátor, přičem vibrátor je uspořádán ve svislé poloze. Zařízení slouží pro plynovou chromatografii.

Zařízení pro napnutí ofsetového plátna na válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223570

Dátum: 01.09.1984

Autor: Lindner Siegfried

Značky: zařízení, plátna, napnutí, válci, ofsetového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro napnutí ofsetových pláten na válci ofsetového stroje s dvěma napínacími vřeteny, umístěnými v napínacím kanále válce, z nichž každý pomocí šnekového převodu, provedeného na čele válce, je otočný a napnutelný proti síle pružiny. Cílem vynálezu je vytvoření zařízení, kterým se zmenší doba stání stroje. K tomu účelu má napínací zařízení udržovat ofsetové plátno na válci v zatíženém stálým napětím a tuze napnutém stavu...

Dvoudobý pístem řízený spalovací motor se vstřikováním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 223569

Dátum: 01.09.1984

Autori: Böhme Joachim, Hoffmann Werner, Küntscher Volkmar

Značky: motor, pístem, dvoudobý, spalovací, paliva, řízený, vstřikováním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoudobého pístem řízeného spalovacího motoru se vstřikováním paliva, se vstupními a výfukovými kanály, se stoupajícími a klesajícími proudy profukovacího prostředí podél osy válce, s tryskou a zapalovacím zdrojem a s paprskem paliva směřujícím na píst. Cílem vynálezu je snížit obsah škodlivých látek ve výfukových plynech vznikajících ztrátami při profukování. Řeší se úkol spalování ochuzené směsi ve vířivém proudu a odstranění...

Padák

Načítavanie...

Číslo patentu: 223568

Dátum: 01.09.1984

Autori: Lucke Norbert, Hentschel Helmut

Značky: padák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klouzavého padáku pravoúhlého tvaru, který sestává z více vedle sebe uspořádaných aerodynamicky tvarovaných vzdouvacích komor a může být použit zvláště pro všechny záležitosti sportovního parašutismu. Aerodynamicky tvarovanými, vzduchem se naplňujícími vzdouvacími komorami se dociluje vztlaku, který propůjčuje klouzavému padáku vynikající klouzavé vlastnosti. Zvýšeni vztlaku se dosahuje vhodněji tvarovanými vzdouvacími komorami,...

Zařízení pro vedení pásů papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223567

Dátum: 01.09.1984

Autor: Behmel Johannes

Značky: pásu, zařízení, papíru, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vedení pásů papíru s výhodou na rotačních tiskových strojích. Cílem vynálezu je vytvořit zařízení shora uvedeného typu, které je z ekonomického hlediska jednoduché, je spolehlivé při práci a odstraňuje nedostatky úrovně techniky. Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro vtahování pásů papíru, kterého lze také využít v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu, s výhodou na strojích pro hlubotisk. Zařízení vtáhne pás...

Zásobník pro příjem armatur k automatické montáži elektronických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223566

Dátum: 01.09.1984

Autor: Illig Horst

Značky: součástek, armatur, automatické, elektronických, montáži, zásobník, příjem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zásobníku pro příjem armatur k montáži elektronických součástek, přednostně keramických svitkových a terčových kondenzátorů. Cíl vynálezu spočívá ve zkoušení a měření elektronických součástek v zásobnících, obíhajících v automatických technologických linkách. Úkol zpracovat zásobníky, umožňující automatické podávání armatur v nich, a rovněž periodickou přepravu zásobníků k provádění technických pracovních úkonů, a díky příslušné...

Klešťový závěs v zařízeních k obracení listů pro tiskové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223565

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rudolph Otfried, Fischer Karlheinz, Peter Gunter

Značky: závěs, listů, klešťový, obracení, zařízeních, stroje, tiskové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klešťového závěsu v zařízeních k obracení listů v tiskových strojích pro částečné používání při jednostranném anebo dvoustranném tisku. Úkolem vynálezu je vytvoření klešťového závěsu, který je umístěn v zařízeních k obracení listů a který může stahovat list s uzavřeného povrchu při jedno stranném a oboustranném tisku. Tento úkol se řeší tím, že klešťový závěs, který se skládá ze dvou polovin, opatří se na jedné polovině...

Vodítko drátu se zachycovacím zařízením pro rychloběžné splétací stroje bez trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 223564

Dátum: 01.09.1984

Autori: Burhmann Karl-heinz, Poida Martin, Geling Helmut, Wesche Horst

Značky: splétací, rychloběžné, vodítko, zařízením, zachycovacím, drátu, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vodítko drátu se zachycovacím zařízením pro rychloběžné splétací stroje bez trub, u nichž splétaný materiál se vede po sinusových trajektoriích podél osy stroje k bodu splétání a které jsou určeny ke zhotovování pramenů a lan. Cíl vynálezu spočívá ve snížení poškození na minimum, ke kterému dochází v důsledku nevyhnutelných přetržení splétaného materiálu. Podle vynálezu uvažuje úkol zabránit dodatečnému porušení těch větví...

Ždímací válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 223563

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bernhard Wolfgang, Langraf Heinrich

Značky: válec, ždímací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ždímacího válce ždímacích zařízení pro odstranění vlhkosti z vyrovnaných výrobků, na příklad z textilních tkanin a papírových pásů atd. Cílem vynálezu je vytvořit ždímací válec ždímacích zařízení s vysokou životností k dosažení vysokého ždímacího účinku. Úkolem vynálezu je vytvořit ždímací válec s obložením z axiálně uložených destiček, který má v radiálním směru pro měnnou tuhost povrchu, přičemž jsou vyloučeny nedostatky...

Třídicí zařízení pro vadné pracovní předměty ve strojové lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 223562

Dátum: 01.09.1984

Autor: Georgi Dieter

Značky: strojové, lince, předměty, zařízení, třídicí, pracovní, vadné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro oddělování vadných pracovních předmětů v lince strojů. Cílem vynálezu je takové zařízení, které vyžaduje minimální konstrukční náklady a obsluhu. Úkol spočívá ve vytvoření zařízení, jehož funkce není závislá na pracovní rychlosti jednotlivých strojů linky. Řešením je zařízení, které obsahuje identifikační jednotku u vstupu do linky strojů a u místa oddělování, registr posunu, do kterého vysílač zapisuje signály o...