Archív za 1984 rok

Strana 61

Zařízení pro ovládání licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 216004

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kratochvíl Ervín

Značky: panví, zařízení, ovládání, licích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání licích pánví, zejména při jejich plnění taveninou z velkých pánví. Účelem zařízení je zlepšení podmínek při přelévání taveniny a zvláště pak odstranění poruchových a nebezpečných přelévacích žlabů. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením pod licími a velkými pánvemi, které licí pánev, zavěšenou na závěsném zařízení, orientovaně přemístí pod vypouštěcí otvor velké pánve k přepuštění taveniny a pak zpět do výchozí polohy.

Komorový uzávěr pro sypké a prachové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 216003

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kaczmarski Janusz, Lupinsky Bronislav, Pindur Vladislav

Značky: hmoty, sypké, komorový, uzáver, prachové

Zhrnutie / Anotácia:

Komorový uzávěr, sestávajíce ze svou základních částí, a sice z pevné válcové komory se vstupní přírubou a výstupní přírubou a z otočného válcového tělesa s průchozím otvorem kolmo k ose tělesa, které je spojeno s ovládacím zařízením, přičemž kolem otočného čepu válcového tělesa je nasazena těsnicí manžeta a mezi pevnou válcovou komorou a víkem je vloženo ploché pryžové těsnění.

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých pomocí vířivých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216002

Dátum: 01.09.1984

Autor: Tesař František

Značky: komutátorů, strojů, pomocí, ohřevu, vířivých, způsob, točivých, proudu, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynález je zrychlení ohřevu komutátorů během jejich výroby a zamezení ztrátám tepla. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se upevní komutátor do prostoru s točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým, vybuzeným třífázovým proudem o frekvenci 50 až 500 Hz. Točivé magnetická pole směřuje kolmo na osu lamel. Protínání točivého magnetického pole lamelami má za následek indukci vířivých proudů v lamelách, kterými se lamely ohřívají....

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace ve stejnosměrném magnetickém poli, pomocí vířivých proudů.

Načítavanie...

Číslo patentu: 216001

Dátum: 01.09.1984

Autor: Tesař František

Značky: rotace, točivých, vířivých, komutátorů, elektrických, pomocí, strojů, proudu, magnetickém, stejnosměrném, způsob, polí, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zpešení ohřevu komutátorů za rotace v odstředivce při snížení elektrického příkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se komutátor nechá rotovat v prostoru se stejnosměrným magnetickým polem, s výhodou vícepólovým, kolmým na podélnou osu lamel. Protínání stejnosměrného magnetického pole lamelami indukují se v lamelách vířivé proudy, kterými se lamely ohřívají. Rotací magnetických částí v tomto magnetickém poli vznikají v...

Automatický hlásič podmínek vzniku námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215990

Dátum: 01.09.1984

Autori: Ševčík Vlastimil, Musálek Václav, Förchtgott Jiří, Kriegler Adolf, Machalík Ludvík

Značky: podmínek, automatický, vzniku, námrazy, hlásič

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický hlásič podmínek vzniku námrazy, skládající se z čidla teploty vzduchu, čidla teploty povrchu země čidla relativní vlhkosti, komparátorů pro hodnocení teploty vzduchu, teploty povrchu země a komparátoru pro hodnocení relativní vlhkosti, vyhodnocovacího obvodu, výkonového spínače, signalizačního obvodu a napájecího zdroje vyznačený tím, že čidlo (1) teploty vzduchu je připojeno na vstup komparátoru (2) teploty vzduchu, čidlo (3)...

Zařízení k plnění kolon pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 215985

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mládek Milan, Stráněl Oldřich, Žížek Antonín

Značky: kapalinovou, kolon, chromatografii, zařízení, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Plnicí zařízení podle vynálezu je tvořeno dutým válcovým spodním dílem s míchadlem, na něž je napojen horní kuželový díl s otvorem pro přívod mobilní fáze a plnicím otvorem kolon, přičemž mezi oba díly je vložen vymezovací kroužek s těsněním. Pro zvětšení prostoru pro homogenizaci plnicí suspenze je mezi horní a spodní díl nádoby vřazena distanční vložka s otvory pro plnění chromatografických kolon. Zařízení pro plnění chromatografických kolon...

Spínací zařízení ovládané silou přesahující dovolenou mez

Načítavanie...

Číslo patentu: 215983

Dátum: 01.09.1984

Autor: Březina Josef

Značky: silou, přesahující, zařízení, ovládané, dovolenou, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spínací zařízení ovládané silou přesahující dovolenou mez, vhodné zejména pro vypnutí strojů po překročení maximální dovolené síly, čímž je chrání před destrukcí. U elektrických obvodů lze s výhodou použít jako spínače mikrospínače. U hydraulických nebo pneumatických obvodů je spínač tvořen narážkovým ventilem, který ovládá kapalné nebo plynné médium. Ovládací síla je dána pevností materiálu a průřezem pojistné vložky. Jeden...

Zařízení pro bezkontaktní přepínaní měřených elektrických signálů a rotorů rotačních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215982

Dátum: 01.09.1984

Autori: Skřivánek Jan, Záruba Jiří, Vaník Jiří

Značky: rotačních, elektrických, rotoru, zařízení, přepínání, měřených, strojů, bezkontaktní, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezkontaktní přepínání měřených elektrických signálů z rotorů rotačních strojů, zejména turbokompresorů. Zařízení řeší bezkontaktní přepínání,při kterém jsou přenosové elementy postupně využívány pro přenos několika signálů. Podstatou řešení je, že spínací prvky spolu s příslušejícími pomocnými prvky jsou uloženy přímo na rotující části stroje a přitom každý spínací prvek je propojen jednak s jemu příslušejícím měřeným čidlem a...

List vrtule nebo dmychadla s profiláží z aproximativních superkritických aeorodynamických profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215981

Dátum: 01.09.1984

Autor: Benda Lubomír

Značky: profilů, profiláží, dmychadla, superkritických, aproximativních, aeorodynamických, vrtule

Zhrnutie / Anotácia:

Použití superkritických aerodynamických profilů u listů vrtulí a dmychadel vede k dosažení vysokých součinitelů vztlaku při malých součinitelích odporu, protože tvar aerodynamického profilu umožňuje zeslabení rázové vlny a využití vzájemného vlivu jevů vazkosti a stlačitelnosti při rychlostech obtékání média vyšších, než je kritické Machovo číslo. Teoretické tvary superkritických aerodynamických profilů nevyhovují pro konstrukci a výrobu listů....

Zařízení pro dodatečný vysokofrekvenční ohřev plazmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215980

Dátum: 01.09.1984

Autori: Žáček František, Musil Jindřich

Značky: plazmatu, vysokofrekvenční, ohrev, dodatečný, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dodatečný vysokofrekvenční ohřev plazmatu a patří do oboru plazmatu pro řízenou termojadernou syntézu a interakce elektromagnetických vln s plazmatem anebo jiným dielektrickým prostředím. Problém vynálezem řešený je generování zpomalených elektromagnetických vln pro dodatečný ohřev horkého plastu. Podstatou vynálezu je zařízení vytvořené s aspoň jednoho koaxiálního vedení, ukončeného dvěma elektricky vodivými...

Infúzní stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 215979

Dátum: 01.09.1984

Autori: Valdštýnová Veronika, Šulák Václav, Valdštýn František

Značky: stojan, infúzní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká infuzního stojanu, zejména pro upěvnění lahví s infuzní tekutinou. Infuzní stojan sestává ze svislého ramene a držáku láhve s infuzní tekutinou. Svislé rameno je tvořeno nejméně dvěma teleskopickými trubkami, přičemž spodní trubka je opatřena upínacím elementem k upevnění na bočnici lůžka. Svislé rameno stojanu je opatřeno suvně uloženým pouzdrem s připevněným nosičem hrdla láhve. Výhodou infuzního stojanu je jeho snadná...

Zapojení pneumatického obvodu vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215978

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír, Čech Miloslav

Značky: zapojení, vzduchového, obvodů, tkacího, pneumatického, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pneumatického obvodu vzduchového tkacího stroje opatřeného konfuzorem uloženým na nosníku bidla, obsahující alespoň jedno časovací ústrojí opatřené vstupem tlakového média a výstupy, ke kterým jsou jednotlivě nebo po sekcích přívodními potrubími připojeny jim příslušné aktivní prohozní členy, vyznačené tím, že mezi alespoň jeden výstup (5) časovacího ústrojí (3) a jemu příslušný aktivní prohozní člen (2) je do přívodního potrubí (6)...

Způsob čištění směsí obsahujících kobalto_fosfinový katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215977

Dátum: 01.09.1984

Autori: Stockhausen Rainer, Vysockij Maxim Petrovič, Bogoradovskaja Nina Mojsejevna, Imjanitov Naum Solomonovič, Raue Hartmut, Schrattenholz Ulrich

Značky: katalyzátor, obsahujících, směsi, kobalto_fosfinový, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění směsí obsahujících kobalto-fosfinový katalyzátor reakcí kobalto-fosfinového katalyzátoru s kyselinou při zvýšené teplotě, při kterém se reakce provádí při teplotě 20 až 180 °C v přítomnosti 1 až 8 ekvivalentů, vztaženo na kobalt, kyseliny sírové, octové nebo sebakové. Způsobem se mohou čistit směsi obsahující kobalto-fosfinové katalyzátory po proběhnutí oxosyntézy, hydrogenace a alkoholové syntézy a především kotlové zbytky v...

Zařízení pro mechanizovaný přísun a odsun u visuté váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215976

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mareček Stanislav, Štěrba Josef, Stoklásek Bohumil

Značky: odsun, zařízení, visuté, přísun, mechanizovaný, váhy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mechanizovaný přísun a odsun u visuté váhy, navazující na mechanizovaný posun po závěsné dráze a skládající se z dopravníku, krokového postrkovače a přepínače, vyznačené tím, že u pojezdného profilu (10) visuté váhy je vedení (7) posuvně uložen manipulační krokový postrkovač (4), na němž je dvojice přísunových tlačných palců (5) a dvojice odsunutých tlačných palců (6), mechanismus přepínače (13), umístěný na boční straně pojezdného...

Zařízení pro přípravu vápence k výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215975

Dátum: 01.09.1984

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: přípravu, zařízení, vápence, výpalu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména výroby vápna v rotační peci nebo v kalcinátoru. Řeší problém odstranění popela a síry, zbylých po spálení méněhodnotných paliv v procesu, za současného zlepšení tepelné bilance. Podstatou zařízení pro přípravu vápence k výpalu je, že vyhrnovací zařízení (2) z předehřívače (l) vápence je vyústěno do vápencového chladiče(5) na horní plochu roštu (4) přičemž do prostoru pod roštem (4) je zapojen přívod (6) chladícího...

Přídavné zařízení k ovládání elektronických kalkulačních a podobných přístroju, zejména pro osoby postižené ztrátou funkce horních končetin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215974

Dátum: 01.09.1984

Autor: Bednařík František

Značky: ovládání, osoby, přídavné, přístrojů, horních, kalkulačních, funkce, zařízení, postižené, elektronických, končetin, ztrátou, podobných, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného zařízení, které za pomoci kompenzační pomůcky podle AO 203 415 umožňuje osobám postiženým ztrátou funkce horních končetin ovládat elektronické přístroje. Podstatou vynálezu je přídavné zařízení uchycené v konzole spojené s manipulačním stolkem, kde vidlice s objímkou opatřená šroubkem s magnetem, pružinkou a tlačnou kuličkou je volně uložena na čepu v prostoru vymezeném dostanční vložkou mezi dvěma vodicími kotouči,...

Spôsob výroby vinutých magnetických obvodov transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215973

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vasilev Ljudmil, Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef

Značky: výroby, spôsob, obvodov, magnetických, vinutých, transformátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spôsobu výroby magnetických obvodov je určený pre odbor transformátorov s vinutými magnetickými obvodmi, ktoré sú určené predovšetkým pre nepretržité pripojenie na sieť. Vinuté magnetické obvody pozostávajú z prstencov navinutých z pásov transformátorového plechu. Prstencami sa ovíjajú a uťahujú strany obdĺžnikového vinutia. Podstatou vynálezu je, že pred ovinutím a utiahnutím okolo strán obdĺžnikového vinutia pásy transformátorového...

Způsob výroby tvarového vlákna, zejména syntetického z taveniny a zvlákňovací tryska k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215972

Dátum: 01.09.1984

Autori: Polák František, Pikner Josef

Značky: způsob, výroby, tryska, syntetického, zejména, taveniny, tvarového, provedení, tohoto, vlákna, způsobu, zvlákňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tvarového vlákna, zejména syntetického z taveniny pomocí zvlákňovací trysky a sestávajícího z mikrovláken a zvlákňovací trysky k provedení tohoto způsobu, tvořené deskou a alespoň jedním vstupním vybráním opatřeným mikrootvory. Podstatou způsoby podle vynálezu je, že sousední mikrovlákna ve vytvořené soustavě mikrovláken se vytlačují z mikrootvorů pod vzájemným úhlem nejvýše 5° a ve vzdálenosti nejvýše 0,15 mm,...

Způsob ovládání samočinné stupňové převodovky a elektronický řídicí systém k provádění tohoto způsobu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 215971

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hau Antonín, Pecháček Ctirad

Značky: tohoto, samočinně, ovládání, provádění, stupňové, způsob, převodovky, způsobu, řídící, elektronický, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob ovládáni samočinné stupňové převodovky elektronickým řídicím a povelovým systémem a elektronický řídicí systém k provádění tohoto způsobu. Podstatou řešení je doplnění stávajícího elektronického povelového systému elektronickým řídicím systémem, který před očekávaným povelem vyhodnotí očekávané zrychlení vozidla po přeřazení na vyšší rychlostní stupeň a dovolí přeřazení pouze za předpokladu, že toto očekávané...

Stavěcí samosvorná opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 215970

Dátum: 01.09.1984

Autori: Konečný Vladimír, Janků Miroslav

Značky: samosvorná, stavěcí, opěra

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavěcí samosvorná opěra a jeho účelem je vyřešení zachycení sil působících při obrábění obrobku rovnoběžně s podélnými osami T drážek stolů a základových desek obráběcích strojů. Uvedeného účelu se dosáhne spojením tělesa opěry s vodícím segmentem, uloženým v T drážce základové desky, na jehož opěrnou funkční plochu přiléhá funkční plocha posuvného klínu. Přímka proložená stykovou plochou vodícího segmentu a posuvného...

Zapojení pro vyhodnocení okamžitého fázového úhlu statorového napětí nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215969

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hainz Petr

Značky: fázového, statorového, proudu, okamžitého, úhlu, vyhodnocení, napětí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení okamžitého fázového úhlu statorového napětí nebo proudu, zejména pro regulátor pohonu s asynchronním strojem a frekvenčním měničem se šířkově impulsní modulací. Výstup tachogenerátoru pro první směr otáčení je připojen na dopředný vstup prvního čítače, výstup pro druhý směr otáčení je připojen na zpětný vstup tohoto čítače. Jeho výstup je připojen na první vstup sčítačky, na jejíž druhý vstup je připojen výstup druhého...

Tonometr s tlakovou nádobou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215968

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mates Štefan, Mates Jiří

Značky: nádobou, tonometr, tlakovou

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosný lékařský tonometr je využíván převážně ve zdravotnictví k nepřímému měření krevního tlaku pacientů. Předmět vynálezu řeší problém získání zdroje tlaku plynu potřebného k nafouknutí gumové manžety tonometru přiložené na paži vyšetřovaného. Jako zdroje tlaku plynu se využívá nádoby se stlačeným plynem, který se regulačním ventilem vpouští přes pojistný ventil, omezující tlak v systému na nastavenou mez a výpustný ventil do manžety.

Křížová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215967

Dátum: 01.09.1984

Autor: Bernat Stanislav

Značky: spojka, křížová

Zhrnutie / Anotácia:

Křížová spojka, sestávající z hnacího náboje pevně uloženého na hnacím hřídeli a z hnaného náboje pevně uloženého na hnaném hřídeli, kde hřídele spolu s oběma náboji jsou svými čely přivráceny k sobě, vyznačená tím, že je vytvořena suvnou spojovací objímkou (3) se čtvercovým otvorem (7), ve kterém jsou hnaný náboj (2) a hnací náboj (1) uloženy svými částmi (8, 9) upravenými do obdélníkového průřezu a pootočenými vůči sobě o 90°.

Plošný materiál na fixační lékařské dlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215951

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zouharová Alžběta, Kolářová Jitka, Maryška Stanislav, Možíšek Maxmilián

Značky: plošný, materiál, dlahy, fixační, lékařské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález, spadá do oboru lékařství a týká se plošného materiálu na fixační lékařské dlahy, zhotoveného ze syntetického termoplastického polymeru, zejména polyetylenu, polyvinylchloridu, polypropylenu nebo jejich kopolymerů nebo směsí. Syntetický termoplastický polymer může být tuhý nebo částečně měkčený, ale lze použít i lehčeného polymeru o hmotnosti 80 až 400 kg/m3. Plošný materiál je na jedné své straně opatřen drážkami zlepšujícími...

Univerzální výkyvná náprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 215725

Dátum: 01.09.1984

Autor: Polesný Miroslav

Značky: univerzální, náprava, výkyvná

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální tuhá náprava pro motorová vozidla a pracovní stroje umožňuje zlepšení jízdních vlastností v nepříznivých provozních podmínkách. Na její nosné části jsou na čepech, výkyvně v rovině kolmé na směr jízdy, uložena pojezdová kola, která mají na boku pevně připojeny oporné protiskluznice, které se v případě potřeby uvádějí do provozu změnou sklonu pojezdových kol činností hydraulického nebo pneumatického dvojčinného ovládacího válce, jak...

Elektrický obvod k nastavování pracovních ústrojí napínacích strojů pro různé velikosti napínané obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215724

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pýcha Miloslav, Žíla Josef

Značky: strojů, ústrojí, velikostí, napínané, nastavování, napínacích, obvod, elektricky, pracovních, různé, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický obvod k nastavování pracovního ústrojí napínacích strojů pro různé velikosti napínané obuvi sestává z pěti paralelně zapojených větví. Ručně ovladatelný, otočně nastavitelný jezdec se nastaví na jeden z řídicích kontaktů uspořádaných v kruhové dráze. Při přejíždění z jednoho řídicího kontaktu na druhý se stykem s některým z nulovacích kontaktů uvede v činnost přesouvací relé, které přestaví elektrohydraulický rozváděč. Tlakový olej...

Zařízení k provádění povrchové úpravy silnic, zejména protismykové

Načítavanie...

Číslo patentu: 215663

Dátum: 01.09.1984

Autor: Ulrych Jiří

Značky: protismykové, zařízení, povrchové, provádění, zejména, úpravy, silnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší protismykovou úpravu povrchu silnic. Současné pokládání spodní mikrovrstvy pojiva a vrchní mikrovrstvy posypového materiálu za podvozkem pojiždějícího pracovního vozidle. Dále může být vynález využit pro povrchovou úpravu zpěvněných letištních ploch. Nejlépe charakterizuje vynález umístění pracovního ústrojí pro nanášení pojiva (3) a pracovního ústrojí pro posyp (2) v obr. 1.

Způsob výroby oceli v elektrické obloukové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 215662

Dátum: 01.09.1984

Autori: Brábník Josef, Motloch Zdeněk, Horňák Josef, Idzikovský Boris

Značky: oceli, způsob, obloukové, výroby, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v elektrické obloukové peci, při němž se dosahuje vysoké jakosti vyrobené oceli za výhodných technicko ekonomických podmínek. Tento způsob výroby oceli se zkrácenou dobou redukčního období je zahájen desoxidací hliníkem a přísadou kazivce nebo bauxitu pro vytvoření redukční strusky na hladinu oceli, zbavenou oxidační strusky. Podstatou vynálezu je, že se v průběhu tavení redukční strusky přisadí na strusku...

Způsob výroby oblastí typu P v plenární technologii monolitických tranzistorů a integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215661

Dátum: 01.09.1984

Autor: Vojtík Zdeněk

Značky: technologii, obvodů, plenární, integrovaných, oblastí, způsob, výroby, tranzistorů, monolitických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oblastí typu P v planární technologii monolitických tranzistorů a integrovaných obvodů. Vynález řeší způsob přípravy vrstev typu P pro struktury s vysokými nároky na bezchybnou funkci, zejména náročných lineárních integrovaných obvodů a součástek s vysokou hustotou součástek. Na substrát s předdifuzní P+ vrstvou se při vysokých teplotách působí prostředím vytvořeným směsí suchého kyslíku a plynného čistého chlorovodíku HCl, které...

Měřicí ústrojí bez pohyblivých částí pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215660

Dátum: 01.09.1984

Autori: Homola Petr, Slabý František, Nejezchleb Lubomír, Jankovský Jaroslav, Nečas Otto

Značky: pohyblivých, měřicí, ústrojí, částí, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí ústrojí bez pohyblivých částí podle vynálezu je určeno pro elektrické měřicí přístroje s údajem velikosti měřené veličiny měřené hodnoty světelnou značkou z řady bodů tvořících stupnici měřené hodnoty. Na vstupní svorku je připojen vstupní dělič, který je složen ze stejného počtu odporů, kolik světelných značek tvoří stupnici. Na vstupní dělič je připojen normálový zdroj napětí. Jednotlivé světelné značky stupnice jsou připojeny k...

Zařízení k posouvání pojízdné ukládací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215659

Dátum: 01.09.1984

Autori: Wagner Vilém, Buble Mladen

Značky: ukládací, pojízdné, jednotky, zařízení, posouvání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem, který je určen převážně pro obor skladování, se řeší posouvána pojízdné ukládací jednotky, vytvořené v podobě skříně, regálu nebo jiného zásobníku. Posouvání je vyřešeno pomoci páky, otočně uložené na čele pojízdné ukládací jednotky a zasahující svým dolním koncem do vedení na podlaze, o které se páka při posunu ukládací jednotky opírá. Přesunem páky z jedné krajní polohy do drahé se posune ukládací jednotka, k níž je páka...

Zapojení řízení tranzistoru měniče změnou střídy a změnou amplitudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215658

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mareda Franjo, Vála Lutz

Značky: řízení, amplitudy, tranzistorů, zapojení, změnou, měniče, střídy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řízení výkonového tranzistoru pulsních měničů změnou střídy, které je doplněno o řízení změnou amplitudy řídicího signálu. Signál z regulátoru je veden na vstup regulačního členu, ze kterého je připojen na vstup zdroje proudu, jehož výstup je připojen na jeden vývod primáru oddělovacího transformátoru a druhý vývod je připojen na kolektor budicího tranzistoru. Báze budicího tranzistoru je připojena na první vstup...

Mazadlo na kontakty

Načítavanie...

Číslo patentu: 215657

Dátum: 01.09.1984

Autori: Lébl Miroslav, Svitok Milan

Značky: mazadlo, kontakty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mazadla na kontakty prepínačov, potenciometrov a je zvlášť vhodné pre šmykové kontakty. Mazadlo pozostává z cis alebo trans formy kyseliny 9 - oktadecenovej alebo ich vzájomnej zmesi a zmesi parafinických a izoparafinických uhľovodíkov. Mazadlo môže byť využité v spotrebnej, v súčiastkovej, investičnej a meracej elektrotechnike - všade tam, kde je žiadúce predĺžiť funkciu galvanických kontaktov.

Kryt zbíjacieho orgánu banského dobývacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 215656

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jacola Jaroslav

Značky: dobývacieho, zbíjacieho, banského, orgánů, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zakrytovanie zbíjacieho orgánu dobývacieho stroja v kterjekoľvek pracovnej polohe pre zvýšenie bezpečnosti obsluhy. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že kryt je pomocou nosníka nosného čapu a púzdra otočne pripevnený k ramenu stroja, pričom druhý koniec nosníka je pomocou vyrovnávacieho ramena spojený s telesom stroja a tak, že pri pracovnej činnosti je kryt unášaný ramenom a kryje v akejkoľvek polohe ramena nejexponovanejšie...

Zařízení pro bezkontaktní kontrolu povrchů ferromagnetických výrobků na bázi magnetické metody polévací

Načítavanie...

Číslo patentu: 215655

Dátum: 01.09.1984

Autori: Eder Vladimír, Šindelář Václav, Špika Lumír

Značky: metody, ferromagnetických, výrobků, polévací, bázi, povrchu, magnetické, zařízení, bezkontaktní, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití tvarových magnetizačních cívek pro magnetickou metodu polévací, jejichž geometrický tvar, směr vinutí a počet je uzpůsoben tvaru zkoušeného výrobku a které jsou připojeny na zdroj magnetizačního proudu přes časový programátor.

Způsob zajištění roubíku v hlavě těla tangenciálního kombajnového nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 215654

Dátum: 01.09.1984

Autor: Žluva Milan

Značky: hlavě, tangenciálního, způsob, zajištění, těla, kombajnového, roubíků, nože

Zhrnutie / Anotácia:

V hlavě těla kombajnového nože se vytvoří válcový otvor o průměru shodném s největším průměrem kuželové části roubíku, do jehož dna miskového tvaru se umístí zásoba pájky. Po vložení roubíku do válcového otvoru v hlavě těla nože se provede předehřátí hlavy na kovací teplotu a provede se kruhové zkování okrajů hlavy ke kuželové části roubíku a bez dalšího ochlazení se provede ohřev hlavy s roubíkem a dojde k následovnému kapilárnímu zapájení...

Práškové vodorozpustné přípravky v neprášivé úpravě s čistícími, pracími a zejména bělícími účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215653

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šáchová Alexia, Baladová Zdeňka, Bezemek Jiří

Značky: pracími, vodorozpustné, bělícími, účinky, úpravě, práškové, čistícími, zejména, přípravky, neprášivé

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové vodorozpustné přípravky v neprášivé úpravě s čistícími, pracími a zejména bělícími účinky, určené pro praní a bělení syntetických i přírodních materiálů a tkanin v pracích a čistících lázních v rozdahu teplot 30 až 90 °C, vyznačené tím, že obsahují hmotnostně 18 až 25 dílů anionaktivních tenzidů o délce řetězce C8-C24 jejich vzájemných směsí, např. směsi alkylglykoletersulfátu sodného a laurylsulfátu sodného ve vzájemném poměru 1 :9,...

Zařízení pro montáž a demontáž kloubových vřeten vertikálních válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215652

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hrdonka Václav, Forejt Jiří, Šimáček Pavel

Značky: stolic, vertikálních, kloubových, montáž, válcovacích, vřeten, demontáž, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro montáž a demontáž kloubových vřeten vertikálních válcovacích stolic, uspořádaných ve válcovnách bloků a sochorů, válcovaných za tepla. Zařízením podle vynálezu se provádí montáž resp. demontáž obou kloubových vřeten současně, a to prostřednictvím přestavitelného stojanu, do jehož otočných podpěr se kloubová vřetena ukládají. K vertikálnímu přestavování přestavitelného stojanu se využívá zabudovaného vertikálního...

Bezpečnostné paralelogramové zariadenie na zdvíhanie poliehavých porastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215651

Dátum: 01.09.1984

Autor: Šabík Ján

Značky: porastov, bezpečnostné, poliehavých, paralelogramové, zdvíhanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zamedzenie poškodzovanie a havárií paralelogramových zariadení na zdvíhanie poliehavých porastov pri nabehnutí na vyčnievajúce alebo v zemi zapustené prekážky. Uvedený účel sa u paralelogramového zariadenia, ktorého zadné svislé rameno je nesené na prstoch žacej lišty a na ktorého zadnom zvislom ramene je čapovite uchytený zadný koniec horného zdvíhacieho ramena paralelogramu, dosiahne tým, že na prednom konci zdvíhacieho...

Způsob přípravy výrobní směsi pro výrobu pálených staviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 215650

Dátum: 01.09.1984

Autori: Foltýnek Svatopluk, Batelka Stanislav Ing, Láznička Zbyněk

Značky: směsi, pálených, výrobu, výrobní, přípravy, staviv, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy výrobní směsi pro výrobu pálených staviv z odpadů pevných fosilních paliv zbylých po vytřídění hořlavé složky rubaniny. Účelem vynálezu je odstranění prašnosti ve výrobním procesu a zlepšení vlastností připravené výrobní směsi. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že vytříděný odpad rubaniny se zdrobní na velikost největšího zrna v rozmezí 2 až 15 mm a takto upravená rubanina se po přidání 8 až 20 % vody hněte smykovými...