Archív za 1984 rok

Strana 60

Způsob rektifikace vodných směsí odpadních rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216038

Dátum: 01.09.1984

Autor: Petřík Zbyněk

Značky: rozpouštědel, způsob, vodných, rektifikace, směsi, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rektifikace vodných směsí odpadních rozpouštědel jako jsou alkoholy, například metanol, ketony, například aceton, halogenderiváty uhlovodíků, například metylenchlorid, obsahujících nejvýše 9,0 % hmotnostních rozpuštěných nebo jemně rozptýlených nečistot v podobě kapalných monomérů například styrenu, pevných polymerů nebo jiných makromolekulárních látek, například želatiny a pryskyřic vyznačující se tím, že se ke směsi před rektifikací...

Rotační usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 224206

Dátum: 01.09.1984

Autor: Juříček František

Značky: usmerňovač, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační usměrňovač elektrických strojů točivých, zejména bezkroužkových synchronních generátorů, opatřený polovodičovými diodami, vyznačující se tím, že zapojení diod (1) je provedeno plošnými spoji s vodivými fóliemi, uspořádanými na třech soustředných prstencích (3, 4, 5), navzájem izolovaných, přičemž spoje, spojující stejnosměrnou stranu diod (1), jsou provedeny jako nepřerušený prstenec (4, 5), a spoje střídavé strany diod (1) jsou pro...

Zařízení k vyrobě vibračního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224205

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hafera Ondřej

Značky: pohybu, vibračního, zařízení, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výrobě vibračního pohybu sestávající například z hnacího elektromotoru a excentrického zdroje vibračního pohybu, vyznačující se tím, že excentr (3) je pomocí nastavitelného táhla (5) připojen na nastavovací páku (6), která je pevně spojena a vibračním hřídelem (1) uloženým v ložiskách (2).

Těsnění průchodu kabelu pomocí dělené ucpávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216037

Dátum: 01.09.1984

Autori: Skřivan Vladislav, Šinágl Josef, Pšeničný Bořivoj

Značky: pomocí, dělené, těsnění, kabelů, průchodu, ucpávky

Zhrnutie / Anotácia:

Dělená kabelová ucpávka je používána převážně v elektrotechnice pro utěsňování kabelů při průchodech mezi různými druhy prostředí jako zábrana proti šíření požáru nebo prostupu medií. Je řešena kovovým nebo jiným rámem, kterým procházejí jednotlivé kabely, trubky nebo tyče různých průměrů. Tyto prvky jsou utěsněny jedinou žáruvzdornou dělenou kabelovou ucpávkou na bázi např. chloroprenového nebo silikonového kaučuku, s přidáním samozhášivé...

Elektrické zapojenie ku kompenzácii magnetizačného prúdu transformátora na vn strane

Načítavanie...

Číslo patentu: 224204

Dátum: 01.09.1984

Autori: Budzel Alojz, Ramšík Josef

Značky: elektrické, zapojenie, magnetizačného, transformátora, prúdu, kompenzácii, straně

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojenie ku kompenzácii magnetizačného prúdu transformátora na vn strane, obsahujúce vykonový vypínač, kompenzovaný transformátor, nadprúdové ochrany, kondenzátorovú batériu, vyznačené tým, že ku primárnemu alebo sekundárnemu vinutiu kompenzovaného transformátora (3) je paralelne pripojená kondenzátorová batéria (4) cez primárne vinutie prúdového transformátora (5), ktorého sekundárne vinutie je pripojené k nadprúdovej ochrane (6),...

Způsob výstavby patních ostruh sypaných přehrad

Načítavanie...

Číslo patentu: 216036

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jareš Jiří

Značky: sypaných, patních, způsob, výstavby, přehrad, ostruh

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proudového způsobu výstavby betonových patních ostruh sypaných přehrad ocelovým bedněním, které má v příčném řezu požadovaný geometrický tvar betonové patní ostruhy a délku odpovídající požadované délce bloku. Čelo samonosného bednění je uzavřeno bednící stěnou, ve které je provedena úprava por uchycení pružného bočního těsnícího prvku, navazujícího na těsnící blok a kotveného do podloží. Celá souprava je svisle zdvižná a...

Zapojení pro dálkovou kontrolu objektů ležících podél trasy alespoň jednoho telemechanického kanálu použitého jako hlavního potrubního vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224203

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koněv Kuzma Afanasjevič, Sulimin Vladimir Dimitrijevič, Šelkunov Jurij Nikolajevič

Značky: vedení, dálkovou, kanálu, telemechanického, alespoň, podél, ležících, jednoho, hlavního, kontrolu, potrubního, zapojení, objektu, trasy, použitého

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkovou kontrolu funkce zařízení potrubního vedení, ležící podél potrubní magistrály, obsahuje potrubní sdělovací kanál, který sestává z hlavního potrubního vedení 1 (obr. 1), jakož i z přístrojů 41 ... 4n pro příjem a vysílání, připojených přes skupiny snímačů 21 ... 2m na kontrolovaném objektu 31 ...3n potrubního vedení. Vstup 5 každého přístroje 41 ... 4n pro příjem a vysílání je připojen v prvním bodě 6 na hlavní potrubní...

Náhrada kolenního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216035

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hrubý Ivan, Lukáš Jaroslav, Beznoska Stanislav, Čech Oldřich

Značky: kloubu, kolenního, náhrada

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je náhrada kolenního kloubu použitelná při léčbě artrózy, reumatizmu apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na dolní ploše destičky, která tvoří tibiální část, je vytvořen žlábek a horní plocha destičky je opatřena dvěma jehlanovitými prvky k uchycení v kosti, zatímco protilehlou femorální část tvoří obloukovitý prvek opatřený usazovacími čepy a nejméně jednou drážkou na vnitřní ploše. Náhrady kolenního kloubu lze využít...

Způsob přípravy strukturně zpěňovatelných plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224202

Dátum: 01.09.1984

Autor: Gelbič Jan

Značky: přípravy, plastů, způsob, strukturně, zpěňovatelných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy strukturně zpěňovatelných plastů se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi, vyznačený tím, že se příprava provádí jednostupňovým způsobem a to tak, že se nadouvadlo nebo směs nadouvadel a adhezivní přísady přidávají k základními perlovému nebo práškovému plastu jednorázově, přičemž celkové množství nadouvadla činí 0,1 až 15 hmotnostních dílů a adheziva 0,01 až 1,5 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů základního plastu.

Zapojení pro regulaci střední hodnoty rychlosti motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216034

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hotmar Zdeněk

Značky: zapojení, regulaci, motorů, střední, rychlostí, hodnoty

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci střední hodnoty rychlosti motoru, vyznačené tím, že první vstup bloku měření (1) je spojen s blokem pro vyhodnocení j-tého měření (7), druhý vstup tohoto bloku měření (1) je spojen s referenčním zdrojem časového intervalu (9), přičemž výstup bloku měření (1) je přes sumátor (2) spojen s prvním vstupem komparátoru (3), jehož druhý vstup je spojen s blokem maximální odchylky (5), kde výstup komparátoru (3) je přes sériové...

Způsob oživování nebo zkoušení přídavných zařízení počítačů a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224201

Dátum: 01.09.1984

Autori: Keller Ladislav, Eckert Milan, Mrkvička Jaroslav

Značky: zkoušení, přídavných, oživování, počítačů, způsob, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oživování nebo zkoušení přídavných zařízení počítačů vyznačený tím, že posloupnost příkazů se uloží do prvního pole hlavní paměti počítače, a dále tyto příkazy se transformují do tvaru, který je ve shodě se stykem definovaným pro zkoušené zařízení, přičemž veškerý obousměrný přenos informací mezi zkoušeným zařízením a minipočítačem se provádí co do obsahu při exploataci zkoušeného zařízení, avšak sníženou rychlostí, přičemž se provádí...

Polohovadlo pro výrobu vláken, kabelů a profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216033

Dátum: 01.09.1984

Autor: Ondřejček Jiří

Značky: profilů, výrobu, kabelů, vláken, polohovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrné působení média podélného zdroje ve šroubovicích na hmotu či povrch polotovaru, který je běžným zařízením tažen a za zdrojem např. rozmítaného působení plynule natáčen. Natáčení způsobuje stálý zkrut volné délky polotovaru, zachyceného třením na rotačním či kluzném prvku, např. až třech kladkách. V konstrukci podle obr. 2 prochází dutým hřídelem natáčecí části vodič, jehož izolace ze silikonového kaučuku je...

Zařízení pro polohování obráběného tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216032

Dátum: 01.09.1984

Autor: Březina Josef

Značky: obráběného, tělesa, polohování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro polohování obráběného tělesa v rovině kolmé na osu vřetena, které je tvořeno obrobkem a paletou, vyjímatelně upnutých, zejména na obráběcím centru. Obráběné těleso je tvořeno obrobkem a paletou, které jsou vyjímatelně upnuty v přípravku. Přípravek je ustaven na pracovním stole a ve vřetenu obráběcího stroje je orientovaně upnut polohovací nástroj s úchyty, které odpovídají zámkům na obráběném tělesu. Podstata vynálezu...

Lovecký posed

Načítavanie...

Číslo patentu: 216031

Dátum: 01.09.1984

Autor: Frýdl Jan

Značky: posed, lovecký

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skládacího loveckého posedu, u něhož se řeší vyhřívání, možnost složení do menších transportních rozměrů s ochrana před povětrnostními vlivy. Podstata skládacího loveckého posedu spočívá v tom, že je tvořen skládacím rámem obepnutým ochranným pláštěm, ve kterém je upevněna podlaha. Pod podlahou je umístěno vyhřívací těleso, vyhřívající radiátor umístěný v prostoru mezi zadní stěnou a ochranným pláštěm. Skládací lovecký posed...

Vyztužený obloukový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: 216030

Dátum: 01.09.1984

Autor: Morávek Petr

Značky: nosník, obloukový, vyztužený

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení hmotnosti a zvýšení tuhosti střešních obloukových konstrukcí. Účelu se dosáhne vyztužením obloukového pasu dvěma skupinami šikmých zpěr, kloubově či vetknutím připojeních k obloukovému pasu, které jsou na lomeném táhle spojeny společným kloubem.

Způsob fermentační přípravy kyseliny L-asparagové anebo L-glutamové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216029

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pírko Jaromír, Novák Ludvík, Smékal František

Značky: l-asparagové, přípravy, způsob, fermentační, anebo, l-glutamové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fermentační přípravy kyseliny L-asparagové anebo L-glutamové za běžných podmínek, ale s tím rozdílem, že se do živné půdy v průběhu růstové fáze produkčního mikroorganismu přidává antibiotikum peptidového charakteru typu penicilinu G nebo jeho polosyntetický derivát typu cefalexinu. Kyselina L-asparagová a L-glutamová jsou součástí léčiv a významné výchozí produkty syntézy peptidů.

Způsob výroby akrylonitrilových polymerů se zvýšenou barevnou stablitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216028

Dátum: 01.09.1984

Autori: Konečná Věra, Petrů Vladimír, Pavlíček Jiří, Trněný Jaromír, Rosík Ladislav, Konečný Dušan

Značky: akrylonitrilových, zvýšenou, polymerů, barevnou, výroby, stablitou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby akrylonitrilových polymerů se zvýšenou barevnou stabilitou. Ke zvýšení barevné stability polymery se používá dienofil, např. mano- a dialkylmaleáty, a redukční činidlo, např. tetrametylthiurem disulfid apod. Vynález se může využít ve výrobě akrylnitrilových polymerů.

Způsob výroby (3aa, 4ß, 5a, 6aa)-hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2H-cyklopenta[b]furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216027

Dátum: 01.09.1984

Autori: Žák Bohumil, Stibor Ivan, Dědek Václav, Čapek Karel, Körblová Eva, Havlín František, Mostecký Jiří, Staněk Jan, Veselý Ivan, Jarý Jiří, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladimír

Značky: 3aa, způsob, výroby, 6aa)-hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2h-cyklopenta[b]furan-2-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby (3a?,4?,5?,6a?) hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2H-cyklopenta[b]furan-2-onu obecného vzorce I kde Rl značí alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se ketokyselina vzorce II převede působením azeotropické kyseliny chlorovodíkové nebo bromovodíkové, popřípadě za současného uvádění chlorovodíku nebo bromovodíku na ketokyselinu obecného vzorce III kde X značí atom chloru nebo bromu, která se účinkem peroxykyseliny nebo peroxidu...

Způsob a zařízení pro zbrzdění klastrů palivových kazet experimentálního jaderného reaktoru při havarijním pádu do aktivní zóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216026

Dátum: 01.09.1984

Autori: Žaloudek Bohumil, Klimenda Miroslav

Značky: pádu, klastrů, jaderného, palivových, experimentálního, kazet, aktivní, zbrzdění, zařízení, způsob, zóny, reaktoru, havarijním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zbrzění a měkké dosednutí klastrů palivových kazet experimentálního jaderného reaktoru při jejich havarijním pádu do aktivní zóny. Způsob zbrzdění klastrů palivových kazet experimentálního jaderného reaktoru při havarijním pádu do aktivní zóny je vyznačený tím, že na zbrzdění pádu klastrů je působeno brzdovým momentem krokového motoru a zvýšeným tahem lanka odvíjeného z většího průměru lankového diferenciálního bubínku v okamžiku...

Sběrací ústrojí točivého elektrického stroje s komutátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216025

Dátum: 01.09.1984

Autori: Ordáň Jan, Laštovica Milan

Značky: elektrického, stroje, točivého, ústrojí, sběrací, komutátorem

Zhrnutie / Anotácia:

U moderních stejnosměrných strojů s dobrým využitím vnitřního prostoru je mála místa na vázací kruh letmých konců lišt sběracího ústrojí. Provedením vázacího kruhu z kovu s vnější izolací (obr. 1), lze podstatně zmenšit jeho průřez při zachování výztužného účinku jako u dosud prováděných celoizolačních vázacích kruhů. Spojení nového vázacího kruhu s lištami je provedeno zámkem, např. rybinovým a slepením tvrditelnou izolační hmotou. Takový...

Synchronizovaný impulsní stabilizovaný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216024

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hakr Jan, Barták Stanislav, Mařík Jiří, Bodlák Miroslav, Novotný Jiří, Kožner Jaroslav, Plachý Miroslav, Martínek Miloslav, Hajný Jaroslav, Tlamsa Jiří, Sladký Milan, Straka Bohumír, Slováček Pavel, Starý Jaroslav, Dlabola František, Kunst Robert

Značky: impulsní, synchronizovaný, stabilizovaný, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronizovaný impulsní stabilizovaný zdroj, u kterého regulační tranzistor je přepínán impulsně na tlumivku a velikost výstupního napětí je v podstatě určena dobou sepnutí regulačního tranzistoru. Výhodou tohoto zapojení je podstatně vyšší účinnost při srovnání se stabilizátory, u kterých tranzistor pracuje jako proměnný odpor. Nevýhodou těchto zdrojů je, že vyžadují velkou hodnotu indukčnosti sériové tlumivky a jejich synchronizace je...

Zapojení detektoru nulového napětí bezkontaktního řízeného spínače střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216023

Dátum: 01.09.1984

Autori: Čeleda Václav, Petrů Ctibor, Fuksa František

Značky: proudu, nulového, řízeného, střídavého, detektoru, napětí, spínače, bezkontaktního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení detektoru nulového napětí bezkontaktního spínače střídavého proudu. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší problém zvětšení úhlu spínání výkonových polovodičových součástek tím, že ve větvích můstku Graetzova uspořádání je zapojena alespoň jedna dvojice komplementárních transistorů, čímž se zvyšuje citlivost detektoru.

Girlandová pružinová stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216022

Dátum: 01.09.1984

Autor: Skalický František

Značky: girlandová, stolice, pružinová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší, při zachování všech výhod girlandových stolic, podepření dopravního pásu girlandovou pružinovou stolicí. Podstatou této stolice je spirálová pružina, která podpírá pás a je na koncích opatřená ložisky, která dovolují otáčení pružiny kolem podélné osy. Ložiska jsou součástí závěsů, přes které je pružina zavěšena na podélné konstrukci dopravníku. Průřez náplně pásu se řídí podle zatížení na páse prohnutím pružiny.

Zařízení pro výkyvné uložení panelové destičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216021

Dátum: 01.09.1984

Autor: Prause Petr

Značky: zařízení, destičky, výkyvné, panelové, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká především konstrukcí používajících tištěných spojů a řeší problém, jak manipulace s nimi, tak i ve spojitosti s tak provedenými základovými deskami, aby mohly bez obtíží vytvářet stavební prvky různých chasis, například pro řídicí počítače apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že panelová destička (10) je v oblasti své jedné hrany opatřena dvojicí souosých ložiskových otvorů pro volně procházející nosný hřídelník (40) ten je...

Zařízení k navažování práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 216020

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zavadil Milan, Hrazdira Miroslav

Značky: navažování, zařízení, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k navažování práškových hmot, které zmožňuje vhodným umístěním těžiště vahadla a za spolupůsobení pružiny na vahadlo dosáhnout přesnějšího navážení vzorku práškových hmot pro stanovení specifického povrchu.

Způsob povrchové ochrany dřeva, zejména oken

Načítavanie...

Číslo patentu: 216019

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hajšl Václav

Značky: způsob, dřeva, povrchové, zejména, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká povrchové ochrany dřeva vystaveného povětrnostním účinkům. Předmět vynálezu řeší problém prodloužení životnosti povrchové ocrhany dřevěných výrobků, zejména oken, a tím i životnosti výrobků samotných. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povrch dřevěných předmětů se nejprve opatří vrstvou metalizovaného kovu, např. hliníku, zinku, mosazi a následovně se na tuto vrstvu nanáší nejméně jedna vrstva krycí nebo transparentní barvy....

Stavěcí a pojistné ústrojí pro otočné stoly, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216018

Dátum: 01.09.1984

Autori: Brázda Ladislav, Drkal Jan

Značky: stavěcí, pojistné, strojů, ústrojí, stoly, zejména, tvářecích, otočné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavěcího a pojistného ústrojí pro otočné stoly strojů, zejména lisů. Ústrojí obsahuje nosnou desku, pevně spojenou s hnacím kolem hnacího ústrojí a otočnou pracovní desku, úhlově stavitelnou proti pevné základní desce otočného stolu, přičemž v jedné z desek, nosné nebo otočné, je otočně uloženo výstředníkové pouzdro se střižným čepem, jenž je současně uložen v kameni suvně vedeném v radiální drážce druhé desky, přičemž...

Směs na bázi zpěňovatelného polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216017

Dátum: 01.09.1984

Autori: Marášek Josef, Mačka Miroslav, Meloun Jaroslav, Vörös František, Zelíková Věra, Lysý František, Horák Zdeněk, Večerka František, Janko Jaromír

Značky: bázi, zpěňovatelného, směs, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi na bázi zpěňovatelného polystyrenu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi zejména lepivosti při předpěňování. Žádaného účinku se dosáhne pomocí impregnace částic polystyrenu hydrogenovanými živočišnými tuky a stearátu kovů 2. skupiny periodické soustavy. Vynález může být využit při výrobě polystyrenu a jeho zpracovávání.

Zapojení pro odstranění vlivu prelů soustavy spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216016

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kudrnovský Pavel, Haas Karel, Kudrnovský Miroslav

Značky: spínačů, vlivů, odstranění, prelů, soustavy, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odstranění vlivu nežádoucích prelů vzniklých hlavně při vytváření signálů větším počtem mechanických spínačů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zapojení sestává pouze z jednoho obvodu pro odstranění prelů s více vstupy signálů spínačů obsahujících prel, z nichž každý je spojen s jedním vstupem bistabilního klopného obvodu, zatímco druhé vstupy všech bistabilních klopných obvodů jsou spojeny s výstupem obvodu pro...

Zapojení adaptéru pro připojení mikropočítače nebo minipočítače se společnou sběrnicí ke kanálu počítačů JSEP

Načítavanie...

Číslo patentu: 216015

Dátum: 01.09.1984

Autor: Plischke Vratislav

Značky: minipočítače, počítačů, adaptéru, zapojení, kanálu, připojení, mikropočítače, společnou, sběrnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká oboru výpočetní techniky a řeší problém připojování přídavných zařízení ke kanálu počítače JSEP, pokud jsou tato vybavena mikropočítačem nebo minipočítačem se společnou sběrnicí. Podstata vynálezu spočívá v zapojení bloků adaptéru, který převádí signály interface kanálu počítačů JSEP (nebo IBM 360 a 370) do signálů společné sběrnice mikropočítače nebo minipočítače a opačně, čímž je umožněna komunikace mezi těmito počítači....

Způsob stabilizace suspenze při perlové kopolymeraci akrylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216014

Dátum: 01.09.1984

Autori: Seidl Josef, Musil Václav, Šrejber Josef, Matějíček Alois

Značky: způsob, suspenze, stabilizace, monomerů, kopolymeraci, akrylových, perlové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace suspenze při perlové kopolymeraci akrylových monomerů. Vynález umožňuje tvorbu perlí kopolymeru bez vzniku slepků a nálepů na míchadle a na stěnách reaktoru. Dosahuje se toho vhodným složením vodné stabilizační fáze, kterou je vodný roztok obsahující želatinu, hydroxyetylcelulózu a chlorid ze skupiny chloridů kovů I. a II. sloupce periodického systému prvků a chloridu amonného. Perlové akrylové kopolymery se používají pro...

Pružné uložení kovového pláště nekovových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 216013

Dátum: 01.09.1984

Autori: Ungr František, Lisec Jindřich, Šourek Milan

Značky: pružné, nekovových, stěn, uložení, kovového, pláště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší poruchy celistvosti a hermetičnosti kovového pláště uvnitř betonové nádoby, vyvolané jednak připevňováním dílů, jednak teplotními a tlakovými změnami. Pružné uložení kovového pláště nekovových stěn je vyznačeno tím, že na každém nosném dílu, pevně uloženém v nekovové stěně, je upraven posuvný polštář podélně, pevně spojený s příčně pružnou vložkou, na obou jejích volných okrajích pevně spojenou s přilehlými okraji obou sousedních...

Vložka pro odvod plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216012

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jiřík František, Hála Slavoj, Dočkal Alois, Veruovič Budimír, Mostecký Jiří, Šlesinger Jindřich

Značky: plynů, odvod, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vložky pro odvod plynů, zejména spalin komínovým průduchem. Řeší otázku zvýšení životnosti vložek komínových těles, které jsou určeny pro všechny druhy paliv. Podstata vložky, vytvořené z kovového nebo nekovového materiálu, jehož povrch je opatřen ochrannou vrstvou, spočívá v tom, že ochranná vrstva, jejíž tloušťka činí 0,04 až 500 (m obsahuje 1 až 15 % hmot. grafitu, 1 až 10 % hmot. antikorozní přísady, 10 až 80 % hmot....

Způsob dosažení vysoké stability výkonu u CO2 laseru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216011

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bláha Vít, Jiskra Jiří

Značky: způsobu, způsob, zařízení, provádění, vysoké, výkonu, stability, dosažení, laseru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobu i zařízení lze využít při výrobě CO2 laserů, které mají zrcadla rezonátoru umístěna v zakončeních uvnitř výbojové trubice a které jsou určeny pro průmyslové účely. Způsob a zařízení umožňuje dosažení vysoké stability výstupního výkonu během dlouhodobého provozu. Této vysoké stability se dosahuje tím, že obě zakončení výbojové trubice, volně spojená se skleněnou částí této trubice přes pružné membrány, se naklání pomocí ladicích...

Způsob uložení střenek na tělese zavíracího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 216010

Dátum: 01.09.1984

Autor: Plachý František

Značky: způsob, nože, střenek, tělese, zavíracího, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru kapesních zavíracích nožů všech druhů a řeší způsob uložení střenek z tenkých kovových plechů nebo tenkých vrstev plastických hmot zasunováním na příložky ve směru jejich podélné osy a prostory mezi střenkami a příložkami se na koncích nožů zakrývají vložkami, zajištěnými proti vysunutí. Toto řešení může být aplikováno ku příkladu na ozdobných víkách etují a kazet, jejichž víka z hodnotných materiálů by mohla být na levný...

Zapojení obvodu pro detekci chybějících hodinových impulsů v systému záznamu dvojí frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 216009

Dátum: 01.09.1984

Autor: Malý Vladimír

Značky: hodinových, chybějících, zapojení, impulsů, frekvence, obvodů, detekci, záznamu, dvojí, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní technika. Vynález řeší detekci adresních značek (adres mark) realizovaných vypuštěním několika hodinových impulsů v systému záznamu dvojí frekvence. Podstata vynálezu spočívá v zapojení logického součinového obvodu dvou monostabilních klopných obvodů, dvou zpožďovacích obvodů a alespoň jednoho klopného obvodu. Počet těchto klopných obvodů se řídí počtem chybějících hodinových impulsů, které se mají detektovat....

Madlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216008

Dátum: 01.09.1984

Autori: Netolický Václav, Komárek Antonín, Růžička Jan, Vlášek Jiří, Vörös František

Značky: madlo

Zhrnutie / Anotácia:

Madlo, zejména pro vnitřní stranu dveří dopravních prostředků, které je vytvarované z plastu a je tvořeno upevňovacími paticemi, jež jsou propojeny profilovaným držadlem, jehož vnější plochy ve spojitých liniích navazují na vnější plochy upevňovacích patic, vyznačené tím, že držadlo (1) mé na vnitřní straně v podélném směru vytvořena alespoň tři vybrání (5a, 5b, 5c), souběžná s opěrnou plochou (6) madla, jejichž hloubka odpovídá 4/5 šířky...

Mechanický terč s indukčním snímačem zásahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216007

Dátum: 01.09.1984

Autor: Krčmář Vítězslav

Značky: terč, mechanicky, zásahu, indukčním, snímačem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší bezpečné a okamžité vyhodnocení zásahu pomocí tvaru a uspořádání jednotlivých částí terče. Podstata vynálezu spočívá v konstrukčním uspořádání mezikruží K a středu 2, které jsou pružně uloženy pomocí odpružených vodicích trnů 5 na základní desce 6. Kmity vyvolané zásahem mezikruží 1 nebo středu 2 se snímají pomocí indukčního snímače. Takto vzniklé impulzy po zesílení spínají vyhodnocovací zařízení.

Obvod pro obnovení činnosti procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216006

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šiška Ladislav, Fixa Zdeněk, Plechata Otakar

Značky: činnosti, obnovení, obvod, procesoru

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro obnovení činnosti procesoru řeší problém obnovení činnosti zabezpečeného procesoru při výskytu mimořádného stavu. Obvod podle vynálezu způsobí při výskytu mimořádného stavu zastavení procesoru a jeho opětné spuštění z pevně zvoleného bodu, přičemž se provádí rozlišení, zda příčina mimořádného stavu je buď trvalá nebo přechodná či v části procesoru, která neznemožňuje pokračování v jiné úloze, případně jeli příčina tohoto stavu z...

Vrtné dláto především pro příklepné vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 216005

Dátum: 01.09.1984

Autori: Lesňăk Oldřich, Šindler Lubomír

Značky: příklepné, vrtání, vrtné, především, dláto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vrtné dláto především pro příklepné vrtání pevných a velmi pevných hornin. Je využito běžných tvarů břitů z tvrzeného materiálu, případně ze slinutých karbidů a známé technologie upevnění břitů. Podstata spočívá v tom, že úhel mezi první styčnou plochou břitu a druhou styčnou plochou těla vrtného dláta je roven 180 ° nebo je větší. První styčná plocha břitu nebo druhá styčná plocha těla vrtného dláta mohou být upraveny drážkami a...