Archív za 1984 rok

Strana 6

Pružná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215100

Dátum: 15.12.1984

Autor: Michon Pierre

Značky: pružná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem se řeší problém tlumení kmitání souosých nebo různoběžných hřídelů, tlumení hluku v jakémkoliv prostředí, za jakékoliv teploty, při zachování elektrické vodivosti mezi hnacím a hnaným členem mechanickými prostředky, jejichž výsledný účinek je srovnatelný s tlumením kapalinným. Podle vynálezu je pružná spojka opatřena rovnoběžnými souosými smyčkami 6a vícepramenného lanka, sevřenými dvojicí prvních plochých příložek 7, 8 a na proti...

Protiblokovací regulační soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 215099

Dátum: 15.12.1984

Autori: Lindemann Klaus, Weise Lutz, Reinecke Erich

Značky: regulační, protiblokovací, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Protiblokovací regulační soustava vozidlových brzd ovládaných tlakovým prostředím, zejména silničních vozidel, jejichž alespoň jednomu kolu jedné nápravy je přiřazen snímač, snímající a vyhodnocující dynamické chování kola během brždění, a alespoň jedno elektronické vyhodnocovací zařízení, jehož výstupní signály jsou přiváděny alespoň jednomu solenoidovému regulačnímu ventilu pro přivádění regulovaného brzdového tlaku k příslušnému kolovému...

Zařízení pro odtah příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 215098

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bausch Albert, Artzt Peter, Egbers Gerhard

Značky: příze, zařízení, odtah

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odtah příze ke spřádání střižových vláken, která se přivádějí spojitě ve tvaru vláknitého pramene do spřádacího rotoru, přičemž střižová vlákna se jako příze odtahují axiálně pod napětím ze spřádacího rotoru odtahovou nálevkou z keramického materiálu, obsahující přívodní část 2 průběžný kanál, vyznačené tím, že alespoň dotyková plocha odtahové nálevky (1) je ze slinutého kysličníku hlinitého, s čistotou přes 99 % a hustotou nad...

Způsob hašení požáru a přípravy k hašení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215097

Dátum: 15.12.1984

Autori: Emmrich Friedrich, Schweinfurt Erich

Značky: způsob, přípravy, požáru, hašení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ochrany proti požárům a vztahuje se na použití velkých práškových hasicích zařízení. Vynález řeší problém rychlé pohotovosti velkých hasicích zařízení. Problém je řešen tím, že tlakový plyn se přivádí do tlakotěsné nádoby hasicího zařízení, v níž je uložena zásoba hasicího prášku, ještě před hasicím zásahem ve stavu pohotovosti zařízení, udržuje se na stálé výši doplňováním ztrát tlakového plynu. Při hašení se hasicí...

Způsob přechodného uvádění spřádacího místa mimo provoz a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215096

Dátum: 15.12.1984

Autor: Raasch Hans

Značky: způsobu, tohoto, způsob, provádění, spřádacího, zařízení, přechodného, místa, provoz, uvádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přechodného uvádění spřádacího místa mimo provoz u spřádacího stroje, opatřeného zařízením pro samočinné prohlížení nebo/a čištění stroje po přerušení spřádacího provozu a pro následující opětné uvedení příslušného spřádacího místa do provozu, vyznačující se tím, že při dosažení nebo překročení předem určené velikosti nepřerušeného spřádacího provozu se vyvolá úmyslné přerušení spřádacího provozu na příslušném spřádacím místě teprve...

Způsob výroby 2,6-dihydroxymethylpyridin-bis(N-methylkarbamátu )

Načítavanie...

Číslo patentu: 215095

Dátum: 15.12.1984

Autori: Kovatsits Máté, Tóth József, Sprung Magda, Szabó Judit, Boór Anna, Gőrgényi Katalin, Sztrókay Kálmán, Kruzics Anna, Forgács Lilla

Značky: výroby, 2,6-dihydroxymethylpyridin-bis(n-methylkarbamátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 2,6-dihydroxymethylpyridin-bis(N-methylkarbamátu), který se provádí tak, že se nechá reagovat 2,6-dihydroxymethylpyridinhydrochlorid s methylisokyanátem v terciární bázi, tetrahydrofuranu, acetonitrilu nebo v halogenovaném uhlovodíku, v přítomnosti alespoň jednoho ekvivalentu, počítáno na hydrochlorid, terciárního aminu, výhodně trialkylaminu nebo cyklického terciárního aminu, substituovaného na dusíku alkylovou...

Způsob výroby 2,6-dihydroxymethylpyridin-bis(N-methylkarbamátu )

Načítavanie...

Číslo patentu: 215094

Dátum: 15.12.1984

Autori: Tóth József, Gőrgényi Katalin, Boór Anna, Kovatsits Máté, Sztrókay Kálmán, Szabó Judit, Sprung Magda, Forgács Lilla, Kruzics Anna

Značky: výroby, 2,6-dihydroxymethylpyridin-bis(n-methylkarbamátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 2,6-dihydroxymethylpyridin-bis(N-methylkarbamátu), který se provádí tak, že se 2,6-dihydroxymethylpyridin-bis(N-methylkarbamát) překrystaluje ze směsi methanolu nebo ethanolu a vody, připravené v poměru 1:1 až 1:2, přičemž se tato směs používá ve čtyř až šestinásobném množství, počítáno na překrystalovaný produkt, a získaný produkt se suší při teplotě 50 až 100 °C. 2,6-Dihydroxymethylpyridin-bis(N-methylkarbamátu)...

Uzávěr k neprodyšnému, opakovatelně otevíratelnému uzavírání lahve

Načítavanie...

Číslo patentu: 215093

Dátum: 15.12.1984

Autori: Zapp Walter, Dubach Werner

Značky: opakovatelně, neprodyšnému, láhve, otevíratelnému, uzáver, uzavírání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zlepšený uzávěr pro lahve, který by měl lepší těsnost, odolával vyšším tlakům a potřeboval menší ovládací sílu k otevírání než dosud známé uzávěry lahví. Účelu vynálezu se dosahuje uzávěrem sestávajícím z víčka s horní stěnou a kolem ní vytvořenou boční stěnou s nejméně jednou štěrbinou a s vnitřní prstencovou vypouklinou na vnitřní straně boční stěny víčka, z těsnicího prvku v podobě zátky popřípadě průchodky,...

Zařízení pro tepelné spojování bočních stran obalů z termoplastického obalového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215092

Dátum: 15.12.1984

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: bočních, termoplastického, zařízení, spojování, obalového, obalů, materiálů, tepelně, stran

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tepelné spojování bočních stran obalů z termoplastického obalového materiálu na strojích obalujících prizmatické předměty, například balíčky cigaret, dopravované postupně za sebou v radiálních přihrádkách otáčivého nosiče alespoň dvěma stanicemi pro tepelné spojování jednoho místa na obalu, přičemž toto zařízení je opatřeno ohřívacími přítlačnými čelistmi, umístěnými na jednotlivých stanicích pro tepelné spojování a uloženými každá...

Pažicí deska k zajištění rýh pro vedení a pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 215091

Dátum: 15.12.1984

Autor: Krings Josef

Značky: vedení, deska, zajištění, pažicí

Zhrnutie / Anotácia:

Pažicí deska k zajištění rýh pro vedení apod., ve stavebnicovém provedení, skládající se z rámu z profilované ocele, kterým procházejí rovnoběžné vodorovně umístěné vyztužující části, z více svislých rour procházejících všemi můstky vodorovných ocelových profilů rámu a vyztužujícími částmi, které jsou s nimi spojeny a nahoře a dole otevřené a z krycích plechů navařených na rám z obou stran, vyznačující se tím, že nejméně vyztužující části (4)...

Způsob výroby pružné svěrky ve tvaru dvojitého písmene C pro upevnění kolejnice na pražci

Načítavanie...

Číslo patentu: 215090

Dátum: 15.12.1984

Autor: Goderbauer Lodewijk

Značky: pružné, písmene, výroby, dvojitého, kolejnice, způsob, svěrky, pražci, upevnění, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pružné svěrky ve tvaru dvojitého písmene C pro upevnění kolejnice na pražci, tato svěrka jednou stranou zabírá do podkladnice upevněné na pražci, a druhou stranou tlačí na patu kolejnice, při kterém se ohne kus tyčového materiálu do tvaru písmene U, potom se ohnou volné konce ramen a můstek takto vytvořeného tvaru k sobě ve směru kolmém k rovině, určené tvarem písmene U a na konec se vytvořená svěrka zakalí a podrobí tepelnému...

Převodové zařízení pro plynulou změnu otáček výstupního hřídele poháněcího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215089

Dátum: 15.12.1984

Autori: Ludoph Hemmo Hermannes Johannes, Van Deursen Petrus Henricus

Značky: změnu, zařízení, převodové, výstupního, poháněcího, otáček, plynulou, ústrojí, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového zařízení pro plynulou změnu otáček výstupního hřídele poháněcího ústrojí opatřeného jednak vstupním hřídelem spojeným hydraulickou spojkou s dvojkotoučovou primární řemenicí, jednak uvedeným výstupním hřídelem spojeným s dvojkotoučovou sekundární řemenicí, a jednak řemenem spojujícím obě řemenice, u nichž vzájemná vzdálenost kuželových kotoučů je hydraulicky nestavitelná. Vynález řeší jednak uvedení do pohybu hnaných...

Zařízení pro dopravu alespoň dvou druhů zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215088

Dátum: 15.12.1984

Autor: De Feudis Sergio

Značky: zboží, dopravu, alespoň, zařízení, druhu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu alespoň dvou druhů zboží z několika skladišť prostřednictvím dopravních kanálů k centrálnímu sběrnému skladišti s kontejnery pro alespoň dva druhy zboží. Každé skladiště je opatřeno několika skladovacími prostory přístupnými pomocí vstupních poklopů. Skladovací prostory ústí do svislé dopravní šachty a jejich výstupy jsou opatřeny vypouštěcími poklopy opatřenými blokovacím mechanismem pro jejich udržování v uzavřené poloze....

Zapojení obvodu pro kontrolu průběhu obrábění erosí elektrickou jiskrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215087

Dátum: 15.12.1984

Autori: Taylor Peter Laurence, Stanton Anthony Howard

Značky: obvodů, obrábění, erosí, zapojení, průběhu, jiskrou, elektrickou, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro kontrolu průběhu obrábění erosí elektrickou jiskrou u strojů, pracujících s erosí elektrickou jiskrou, s logickým obvodem pro rozeznávání chybného výboje za současného výskytu nebo nepřítomnosti určitých elektrických chararakteristických veličin ve vybíjecím obvodu, příkladně z nepřítomnosti vysokofrekvenční složky v napětí výboje při současné existenci pracovního napětí a pracovního proudu jako kriteria pro škodlivý stav...

Způsob zahřívání skleněné tabule a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215086

Dátum: 15.12.1984

Autori: Challis Roger, Richards Peter Henry, Jack Harry Ross Scarlett, Hayward Keneth Edward

Značky: zařízení, skleněné, způsob, způsobu, tabule, zahřívání, tohoto, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zahřívání skleněné tabule, při kterém se skleněná tabule podepře ve svislé poloze na svém spodním okraji a horním okrajem se opře a takto uložená skleněná tabule se vede po vodorovně uspořádané dráze ohřívací zónou, vyznačený tím, že při ohřívání skleněné tabule o tloušťce od 2 do 15 mm se horní okraj postupující skleněné tabule přechodně podpírá v šikmé poloze v úhlu nejvýše 10° vzhledem k svislému směru, přičemž teplota v ohřívací zóně...

Plynule pracující dobývací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 215085

Dátum: 15.12.1984

Autori: Rasmussen Joseph Warren, Roepke Wallace, Lindroth David Paul

Značky: dobývací, plynule, pracující, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Plynule pracující dobývací stroj s přímořeznou trojbokou rotační řezací hlavou 29, uloženou na hnacím klikovém hřídeli 44, která se otáčí nízkou rychlostí a pohybuje po přímé dráze určené převodem ozubeného věnce 46 a pastorku 54, takže řezací zuby 34, upevněné na podálných hranách 36, 38, 40, trojhranné rotační řezací hlavy 29 opisují čtvercovou dráhu a vnikají do čela rozpojované uhelné sloje, při horním rohu, provádějí dlouhý přímý svislý...

Způsob výroby předmětů odolných proti korozi kyselými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215084

Dátum: 15.12.1984

Autori: Herbsleb, Niehaus Norbert

Značky: korozi, předmětů, plyny, kyselými, proti, výroby, způsob, odolných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby předmětů odolných proti korozi kyselými plyny, zejména trubek, trubkových spojení a částí přístrojů, vyznačený tím, že předmět se zhotovuje z vysoce legované oceli s hmotnostním obsahem chrómu ve výši 12 až 30 %, načež se přídavně přetváří za studena zejména válcováním se stupněm přetváření 3 až 10 %.

Převodové zařízení pro plynulou změnu otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 215083

Dátum: 15.12.1984

Autori: Van Deursen Petrus Henricus, Ludoph Hemmo Hermannes Johannes

Značky: změnu, převodové, otáček, zařízení, plynulou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového zařízení pro plynulou změnu otáček opatřeného klínovým řemenem, spojujícím primární a sekundární řemenici, z nichž každá se skládá ze dvou kuželových kotoučů, tj. z jednoho pevného kotouče spojeného s primárním, případně se sekundárním hřídelem a z druhého pohyblivého kotouče uloženého posuvně na primárním, případně na sekundárním hřídeli a vytvořeného jako stavitelný píst hydraulického válce, přičemž převodové...

Zařízení pro pohon a brzdění útku u tkacího stroje s pevně uspořádanou zásobní cívkou útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 215082

Dátum: 15.12.1984

Autor: Scheffel Walter

Značky: brzdění, stroje, nitě, útkové, útku, cívkou, zásobní, pohon, tkacího, pevně, zařízení, uspořádanou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k pohonu a brzdění útkové niti (7) u tkacích strojů s prohozem pomocí proudicího média, u kterého se útková nit (7) střídavě pomocí vodicích oček (4, 5) a vodiče (6) niti ukládá kolem plynule poháněného bubínku (1a, 1b, 1c) a s ním souosého pevného bubínku (2a 2b, 2c), čímž dochází na energii nenáročnému, mechanickému urychlení útkové niti pro prohoz a ke konci prohozu k měkkému brzdění útkové niti. Po přírazu a odstřihnutí útku...

Způsob prohozu útku u tryskových tkacích stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215081

Dátum: 15.12.1984

Autor: Scheffel Walter

Značky: prohozu, způsob, stavu, tkacích, útku, tryskových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob prohozu útku u tryskových tkacích strojů, u kterých se prohoz provádí pomocí proudicího média, které zejména v oblasti a synchronně s pohybující se špičkou útku (62) proudí z trysek (2 až 18), uspořádaných po šířce prošlupu a vede a dopravuje útek (41) prošlupem, přičemž médium se přivádí kromě trysek (12, 13) uspořádaných v oblasti špičky (62) útku, po proletění špičky (62) útku (41), také ještě jednotlivým tryskám (5, 9, 13) rozděleným...

Tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 215080

Dátum: 15.12.1984

Autori: Brisse Andre Hubert, Griffiths David Kallom

Značky: tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska, uložená nejméně v jednom provedení svisle ve dnu ocelářského konvertoru a obsahující vnitřní trubku pro přívod zkujňovacího plynu pod hladinu lázně roztaveného kovu. Účelem vynálezu je zlepšení způsobu výroby ocele v konvertoru zvětšením průměru vnitřních trubek trysek nad doposud možné hodnoty. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hydraulický průměr vnitřní trubky trysky se rovná 1/25 až 1/13 hloubky lázně roztaveného kovu v ocelářském...

Způsob regulace poměru množství jemnozrnného materiálu a pecních spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215079

Dátum: 15.12.1984

Autori: Höher Helmut, Herchenbach Horst

Značky: pecních, poměru, způsob, spalin, materiálů, jemnozrnného, množství, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace provozu vypalovacích zařízení s rekuperací tepla, na příklad válcových rotačních pecí pro výrobu cementu. Vynálezem se řeší problém zvýšení spolehlivosti a zjednodušení regulačních obvodů předehřívacích zařízení. Podstata způsobu regulace poměru množství jemnozrnného materiálu, zejména ohřívané surové cementové moučky, a pecních spalin v předehřívacím zařízení, při kterém je materiál ohříván přímým stykem se spalinami,...

Způsob výroby laktamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215078

Dátum: 15.12.1984

Autor: De Rooij Abraham Hermanus

Značky: výroby, laktamů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby laktamů intramolekulárním přesmykem odpovídajících ketoximů v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou extrakcí organickým rozpouštědlem nemísitelným s vodou. Tento způsob se vyznačuje tím, že se zmíněné prostředí, obsahující kyselinu sírovou a laktam, mísí nejprve s vodným roztokem obsahujícím síran amonný, načež se po extrakci kyselý roztok síranu amonného ve vodě, prostý laktamů, popřípadě po delším koncentrování...

Prostředek k regulaci růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215077

Dátum: 15.12.1984

Autori: Holmwood Graham, Lürssen Klaus

Značky: prostředek, regulaci, růstu, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát pyrimidinbutanolu obecného vzorce I, v němž znamená X vodík, fluor chlor, brom, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo popřípadě chlorem substituovanou benzyloxyskupinu a Y vodík, fluor, chlor nebo brom. Prostředky podle vynálezu lze používat například k potlačování vegetativního růstu nebo ke...

Způsob výroby chloridu kyseliny c-chloracetoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 215076

Dátum: 15.12.1984

Autor: Gross Max

Značky: chloridů, výroby, c-chloracetoctové, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chloridu kyseliny gama-chloracetoctové z chloru a diketenu, spočívající v tom, že se chlor rozpuštěný v inertním organickém rozpouštědle a diketen rozpuštěný v inertním organickém rozpouštědle uvádějí v molárním poměru chloru k diketenu v rozmezí 0,9 až 1,2:1 do trubkového reaktoru kontinuálně a souproudně rychlostí, při níž turbulentní proudění dosahuje hodnoty Reynoldsova čísla Re > 2 300. Produkt je použitelný pro výrobu...

Způsob výroby acylkarbamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215075

Dátum: 15.12.1984

Autori: Pfliegel Tódor, Kárpáti Éva, Töke László, Bitter István

Značky: způsob, výroby, acylkarbamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby acylkarbamidů obecného vzorce I, kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají halogen, zejména fluor a chlor, a R1 značí substituovanou arylovou skupinu, přičemž se karbamid obecného vzorce II, R3NHCONH2 (II) kde R3 má shora uvedený význam, uvede v reakci s chloridem kyseliny obecného vzorce III, kde R1 a R2 mají shora uvedený význam, v inertním organickém rozpouštědle při teplotě od 20 do 100 °C a získaný...

Způsob výroby acylhydrazonů esterů kyseliny formyloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 215074

Dátum: 15.12.1984

Autor: Krüger Hans-rudolf

Značky: kyseliny, esterů, formyloctové, výroby, způsob, acylhydrazonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby acylhydrazonů esterů kyseliny formyloctové reakcí esteru kyseliny propiolové s derivátem hydrazinu ve vodném médiu, v organických rozpouštědlech nebo ve směsi vody a organických rozpouštědel, při teplotě v rozmezí 0 až 50 °C.

Způsob výroby derivátů 5-fenylselenobenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215073

Dátum: 15.12.1984

Autor: Flynn Anthony Patrick

Značky: způsob, výroby, 5-fenylselenobenzimidazolu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 5-fenylselenobenzimidazolu obecného vzorce I ve kterém R1 představuje alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou jednou až pěti alkoxyskupinami obsahujícími vždy 1 až 6 atomů uhlíku a n má hodnotu 0 nebo 1, vyznačující se tím, že se diamin obecného vzorce II ve kterém R2 má shora uvedený význam, nechá reagovat s bis-aduktem 2-alkylisothiomočoviny, obsahující 1 až 6...

Způsob výroby nových dekahydrochinolinolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215072

Dátum: 15.12.1984

Autori: De Claviere Michel, Prost Maurice

Značky: způsob, nových, dekahydrochinolinolových, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových dekahydrochinolinolových derivátů obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená atom vodíku, metylovou skupinu, etylovou skupinu, n-propylovou skupinu, n-butylovou skupinu nebo fenylovou skupinu anebo fenylovou skupinu mající jeden substituent nebo dva identické nebo odlišné substituenty ze skupiny zahrnující atom chloru, atom bromu a metylovou skupinu, Ar znamená fenylovou skupinu nebo naftylovou skupinu nebo fenylovou skupinu...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215071

Dátum: 15.12.1984

Autori: Wuerzer Bruno, Hamprecht Gerhard, Parg Adolf

Značky: herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevnou nebo kapalnou nosnou látku a jako účinnou složku alespoň jeden derivát substituované N-benzoylanthranilové kyseliny nebo jeho anhydroderivát obecného vzorce I v němž A znamená skupinu vzorce přičemž X znamená vodík, halogen, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená skupinu -OR6, ve které R6 znamená vodík, alkylovou skupinu s až 4...

Způsob přípravy 5-halogenpyrimidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215070

Dátum: 15.12.1984

Autori: Szymanski Edward Fred, Kress Thomas Joseph

Značky: 5-halogenpyrimidinů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 2-halogenpyrimidinů obecného vzorce kde X1 znamená chlor nebo brom, reakcí 2(5H)-furanonu obecného vzorce kde X1 znamená chlor nebo brom a X2 znamená chlor, brom nebo fenoxyskupinu, s nejméně 5 mol formamidu na mol 2(5H)-furanonu při teplotě v rozmezí od 150 °C do 200 °C. Reakci je možno popřípadě provádět v přítomnosti kyseliny borité nebo anhydridu kyseliny borité a popřípadě v přítomnosti vody nebo alkanolu s...

Zásobní kotouč pro vytváření zásoby příze u dvouzákrutového nebo přádního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 215069

Dátum: 15.12.1984

Autor: Leupers Wolfgang

Značky: zásoby, vřetena, kotouč, přádního, vytváření, dvouzákrutového, zásobní, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy zásobního kotouče, zabraňující sklouzávání vytvářeného zásobního návinu při přetrhu příze, kdy v některých případech docházelo ke smeknutí zásoby pod zásobní kotouč do oblasti vřetenového přeslenu. Zásobní kotouč podle vynálezu je opatřen válcovou zásobní plochou, na kterou ústí nejméně jeden výstupní otvor pro výstup příze a jejíž spodní okraj navazuje na radiálně směrem ven vystupující prstenec. Podstata vynálezu...

Zařízení pro výrobu příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 215068

Dátum: 15.12.1984

Autor: Fehrer Ernst

Značky: zařízení, výrobu, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu příze je opatřeno dvěma vedle sebe ležícími, ve stejném smyslu se otáčejícími sacími bubny, jejichž klínovou oblastí obsahující sací pásma prochází přást přiváděný od posukovacího ústrojí ležícího na jedné čelní stráně bubnů a vedený k odtahovému ústrojí ležícímu na druhé čelní straně bubnů, a tento přást je oplášťováván obalovými vlákny přiváděnými do klínové oblasti mezi sacími bubny kolmo na jejich osy. Aby se zlepšilo...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215067

Dátum: 15.12.1984

Autori: Homeyer Bernhard, Behrenz Wolfgang, Hammann Ingeborg, Fuchs Rainer, Stendel Wilhelm

Značky: prostředek, výroby, insekticidní, akaricidní, účinných, látek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje nejméně jeden stereoisomer alfa-kyan-3-fenoxy-4-fluor-benzylesteru 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorvinyl)cyklopropankarboxylové kyseliny vzorce IIa nebo IIb.

Ohřívač větru s vnitřní spalovací šachtou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215066

Dátum: 15.12.1984

Autor: Palz Helmut

Značky: větru, vnitřní, ohřívač, spalovací, šachtou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ohřívače větru s vnitřní spalovací šachtou a s komůrkovou ohřívací šachtou, vyplněnou komůrkovými cihlami a oddělenou od spalovací šachty dělicí stěnou s izolací, jehož podstata spočívá v tom, že izolace je tvořena vrstvou izolace 23, oddělenou od dělicí stěny a umístěnou v mezeře 19 mezi dělicí stěnou 6 a komůrkovými cihlami 4 v ohřívací komůrkové šachtě 3, přičemž izolace 23 je tvořena vláknitým žáruvzdorným materiálem který...

Způsob výroby derivátů oxadiazolotetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215065

Dátum: 15.12.1984

Autor: Bondinnel William Edward

Značky: oxadiazolotetrahydroisochinolinu, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů oxadiazolotetrahydroisochinolinu, obecného vzorce I nebo II a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se diazotuje 2-acetyl-8(7)amino-7/(8)-chlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, reakční směs se neutralizuje, z výsledného produktu se hydrolýzou od štěpí acetylová skupina a získaná sloučenina se popřípadě převede reakcí s organickou nebo anorganickou kyselinou na svoji...

Způsob výroby derivátů thiadiazolotetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215064

Dátum: 15.12.1984

Autor: Bondinnel William Edward

Značky: thiadiazolotetrahydroisochinolinu, výroby, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů thiadiazolotetrahydroisochinolinu vzorce I nebo II a jejich farmaceuticky upotřebitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se 2-acetyl-8(7)-amino-7(8)-benzylthio-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin cyklizuje diazotací a reakcí diazoniové soli s chloridem měďným a kyselinou chlorovodíkovou, acetylová skupina se odstraní hydrolýzou a výsledný produkt se popřípadě převede reakcí s organickou nebo anorganickou...

Fungicidní prostředek a prostředek k potlačování nežádoucího růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215063

Dátum: 15.12.1984

Autori: Zeeh Bernd, Goetz Norbert, Ammermann Eberhard

Značky: prostředek, rostlin, růstu, nežádoucího, potlačování, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k potlačování nežádoucího růstu rostlin, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič s jako účinnou látku derivát alfa-azolyl-glykolu obecného vzorce I ve kterém R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou chlorem nebo fenylovým zbytkem, R3 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 nebo...

Způsob stabilizace vodného gelotvorného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 215062

Dátum: 15.12.1984

Autori: Csanda Ferenc, Nagy Gábor, Székely Tamás, Czerny Gyözö

Značky: vodného, systému, způsob, gelotvorného, stabilizace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace vodného gelotvorného systému obsahujícího jeden nebo více ve vodě rozpustných akrylových monomerů jako gelační činidlo, methylen-bis-akrylamid a/nebo jeden nebo více mono nebo bivalentních aldehydů jako síťovadlo, oxidačně redukční katalytický systém, obsahující persíran alkalického kovu a/nebo persíran amonný jako oxidační složku spolu s jednou nebo několika aminosloučeninami jako redukční složkou, dále s výhodou jeden nebo...

Způsob přípravy 2,2,4,5,5-pentamethyl-3-formyl-3-pyrrolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215061

Dátum: 15.12.1984

Autori: Costanzi Silvestro, Tessarolo Francesco, Brunelli Maurizio

Značky: způsob, 2,2,4,5,5-pentamethyl-3-formyl-3-pyrrolinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 2,2, 4,5,5-pentamethyl-3-formyl-3-pyrrolinu reakcí 1,1-dimethylpropargylaminu s vodou. Reakce se provádí v přítomnosti kyseliny sírové, popřípadě v přítomnosti sloučeniny rtuti, při teplotě 100 až 115 °C a pH rovném nebo nižším než 3. Jako sloučeniny rtuti se s výhodou používá oxidu rtuťnatého, přednostně v množství od 0,6 do 0,7 %, vztaženo na celý roztok. Koncentrace kyseliny sírové je s výhodou 45 až 50 %,...