Archív za 1984 rok

Strana 59

Samonasávací čerpací agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 224234

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jüngling Ivan

Značky: agregát, čerpací, samonasávací

Zhrnutie / Anotácia:

Samonasávací čerpací agregát, sestávající z hnacího spalovacího motoru a čerpadla, jehož sací řad je propojen s evakuačním potrubím, vyznačující se tím, že evakuační potrubí (4) je napojeno na sací řad (5) hnacího motoru (2).

Antistatická anténní kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 224233

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hauška Milan

Značky: anténní, kotva, antistatická

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatická anténní kotva, vyznačená tím, že je vytvořená ze dvou průběžných kotevních lan (1, 2) o konstantní osové rozteči, z nichž jedno je v patě anténní kotvy na kotevním bloku (3) uzeměno na zemní síť (4) anténní soustavy, zatímco druhé je dole izolováno dolním izolátorem (5) a nahoře jsou obě lana navzájem vodivě propojena spojkou (6) a jsou připojena přes horní izolátor (7) na kotevní věnec (8) anténního stožáru (9).

Zařízení k odvodu kondenzačního tepla v podzemí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224232

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mayer Rudolf, Zemánek Jan, Trachta Jaroslav

Značky: podzemí, tepla, kondenzačního, zařízení, odvodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odvodu kondenzačního tepla, zejména pro hlubinné doly, sestávající z rozvodných armatur, sprchové komory a eliminátoru, vyznačené tím, že v horizontálním důlním díle (10) je mezi přívodní výdušnou cestou (12) a výstupní výdušnou cestou (13) instalována sprchová komora (30), jejíž rozstřikovací jednotky (22) jsou napojeny na alespoň jednu přívodní větev (21), navazující na hlavní přívod (20) kondenzační vody, přičemž vstup sprchové...

Drátová anténa se sníženou indukčností

Načítavanie...

Číslo patentu: 224231

Dátum: 01.09.1984

Autor: Rumler Aleš

Značky: anténa, drátová, indukčnosti, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Drátová anténa se sníženou indukčností, vyznačující se tím, že sestává z ploché spirály z bifilárního vinutí (2) upevněného neb zapouzdřeného v elektricky izolačním magneticky prostupném nosiči (1).

Přibližovací zařízení štípacího stroje v podmínkách adepteru traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224230

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tesař Jaromír, Fic Jiří

Značky: traktoru, adepteru, zařízení, štípacího, podmínkách, stroje, přibližovací

Zhrnutie / Anotácia:

Přibližovací zařízení štípacího stroje v podmínkách adapteru traktorů, tvořené rozvaděčem štípacího stroje, filtrem a hadicemi, vyznačené tím, že rotační hydromotor /1/ je spojen se spojkou /5/ ovládanou ručním ovladačem /6/ pomocí převodové skříně /2/, kloubů /3/ a torzní tyče /4/, přičemž na navíjecím bubínku /7/ je uchyceno lano /8/ a kleště /9/.

Věšák kalhot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224229

Dátum: 01.09.1984

Autor: Slabý Vladislav

Značky: kalhot, věšák

Zhrnutie / Anotácia:

Věšák kalhot skládající se z pevné části připojené k vnitřní boční stěně skříně, výsuvné části, jejíž vysunutí je omezeno dorazy a ramínek, vyznačený tím, že ramínka (3) jsou kolmo volně nasunuta do výsuvné části (2).

Formovací celek kontinuální linky pro výrobu smetanových sýrů s přestavitelným sklonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224228

Dátum: 01.09.1984

Autor: Žák František

Značky: celek, sýrů, výrobu, přestavitelným, formovací, sklonem, kontinuální, linky, smetanových

Zhrnutie / Anotácia:

Formovací celek kontinuální linky pro výrobu smetanových sýrů, tvořený za sebou uspořádanými rámy pro bloková tvořítka, s přestavitelným sklonem, vyznačený tím, že formovací celek (1) je podle příčné osy uložen ve svém těžišti výkyvně na opěře (2) tak, že může být přestavován podélný sklon formovacího celku (1) na obě strany, popř. ustavena jeho rovnovážná poloha.

Způsob a zařízení k suchému mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216050

Dátum: 01.09.1984

Autor: Buchar Miloslav

Značky: způsob, suchému, zařízení, mletí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká způsobu suchého mletí práškových materiálů pomoci mlecích elementů a zařízení vhodného pro tento způsob. Vynález řeší velmi jemné mleti práškových materiálů pomocí pružného vaku. Podstata způsobu suchého mletí práškových materiálů založený na srážkách volně pohyblivých mlecích těles spočívá v tom, že se povlak meliva, ulpělého na vnitřní straně mlecího prostoru periodicky ohybově a/nebo tahově deformuje. Podstata zařízeni k...

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224227

Dátum: 01.09.1984

Autori: Čížková Jana, Exner Rudolf, Baum Zdeněk, Friml Zdeněk

Značky: prostředků, pomocného, koželužského, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku z kyselin naftalen mono,di a trisulfonových,eventuálně z jejich směsi, připravené jejich kondenzací pomocí formaldehydu v kyselém prostředí s následnou neutralizací, vyznačující se tím,že se k hotovému kondenzátu přidá sulfitový výluh,modifikovaný záhřevem v alkalickém prostředí o pH v rozmezí 7,5 až 10 při teplotě 80 až 135°C po dobu 24 až 5 hodin,v množství 35 až 400%hmot sušiny,počítáno na...

Způsob výroby 4,4′-dinitrostilben-2,2′-disulfokyseliny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216049

Dátum: 01.09.1984

Autor: Vorel Milan

Značky: způsob, výroby, zařízení, způsobu, tohoto, provádění, 4,4'-dinitrostilben-2,2'-disulfokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 4,4'-dinitrostilben-2,2'-disulfokyseliny oxidací vzduchem. Kyselost výchozí kyseliny 4-nitrotoluensulfonové nemá být vyšší než 0,16 molu kyseliny sírové na 1 mol suroviny a oxidace probíhá ve dvou fázích, které se liší množstvím přiváděného vzduchu přičemž během celé oxidace je směs intensivně míchána. Tento způsob oxidace umožňuje reaktor, jehož míchadlo je umístěno v difusoru, skládajícím se z válcové a...

Způsob separace volného a vázaného ligandu v saturační analyse

Načítavanie...

Číslo patentu: 224226

Dátum: 01.09.1984

Autori: Marek Miroslav, Vodrážka Zdeněk, Devátý Jan, Bednář Bohumil, Rauch Pavel, Králíček Jaroslav

Značky: separace, ligandu, saturační, způsob, volného, analyse, vázaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace volného a vázaného ligandu v saturační analyse, při stanovení biologicky účinných látek soutěžením ligandů stanovované látky a téže značené látky,například radionuklídem nebo fluorescenčním činidlem, ve vazbě na ligát,například specifickou vazebnou bílkovinu, vyznačující se tím, že ligát se kovalentní vazbou imobilisuje na nosič potažený vrstvou polymeru nebo kopolymeru obsahujícího chemicky modifikovatelné reaktivní skupiny, s...

Zapojení řízení pohonu víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224225

Dátum: 01.09.1984

Autori: Spišiak Juraj, Bezděk Miloslav

Značky: stroje, víceprošlupního, řízení, zapojení, tkacího, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řízení pohonu víceprošlupního tkacího stroje, vyznačující se tím, že relé (2) zatkávací rychlosti je přes řízený spínač (1) zatkávací rychlosti připojeno na napájecí napětí, relé (+) provozní rychlosti je přes řízený spínač (3) provozní rychlosti při pojeno na napájecí napětí a relé (6) brzdy je přes spínač (5) brzdy připojeno na napájecí napěti, přičemž výstup zdroje (7) stejnosměrného napětí je připojen na anodu první usměrňovací...

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224224

Dátum: 01.09.1984

Autori: Herman Lubomír, Košíček Miroslav

Značky: ústředna, malé, objekty, zabezpečovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovací ústředna pro malé objekty, sestávající z elektronických obvodů, ovládacích a signalizačních prvků, vnitřního napájecího zdroje, obvodu pro jeho kontrolu, výstupní svorky pro poplachový signál a z libovolného počtu trojic vstupních svorek, ke každé z nichž je pomocí třívodičového vedení připojen libovolný počet paralelních kontaktů pro okamžité i pro zpožděné spínání, které jsou, spolu s blokovacím tlačítkem a odporem a úsekovým...

Zařízení pro flotační oddělování suspenze anebo emulze z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216048

Dátum: 01.09.1984

Autori: Novotný Miloš, Mackrle Svatopluk

Značky: emulze, oddělování, suspenze, zařízení, flotační, kapalin, anebo

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je vhodné pro čištění odpadních vod zejména potravinářského a petrochemického průmyslu. Flotační nádrž s pláštěm 1 a s přívodem 18 zpracovávané kapaliny má dělící stěnu 2 vymezující flotační prostor, který se ve spodní části rozšiřuje směrem nahoru a v místě největšího rozšíření přechází do horní částí, která se zužuje do vrcholové části s odvodem 10 vyflotované pěny. Plášť flotační nádrže 1, dělící stěna flotačního prostoru, ústí...

Způsob přípravy živného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224223

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mrnková Eva, Stolle Hanuš, Filip František, Hříbal Stanislav, Kordik Eugen

Značky: způsob, přípravy, roztoku, živného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy živného roztoku pro hydroponickou či listovou výživu rostlin, vyznačený tím, že ze sloučenin obsahujících biogenní prvky se v prostředí vodného roztoku kyseliny dusičné a/nebo fosforečné připraví čirý roztok o pH 1 až 3, který se dále ředí zálivkovou vodou na aplikační koncentraci, přičemž konečného pH 5,5 až 6,5 takto připraveného živného roztoku se dosáhne ředěním zálivkovou vodou a/nebo přídavkem hydroxidu a/nebo uhličitanu...

Zařízení k centrování katody

Načítavanie...

Číslo patentu: 224222

Dátum: 01.09.1984

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

Značky: zařízení, centrování, katody

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k centrování katody v komoře trysky elektronově optického přístroje, vyznačené tím, že výkyvná příruba (3), na které je vertikálně upevněn katodový systém (8) je spojena s komorou (1) trysky pružným členem (4), například dvěma ocelovými mezikroužky (14), podél vnitřního obvodu svařenými, přičemž příruba (2) komory překrývající pružný člen (4) je opatřena střídavě po čelním obvodě umístěnými třemi odtlačovacími šrouby (6) opírajícími se...

Slnečný termolýzer vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 216047

Dátum: 01.09.1984

Autor: Šrámek Vladislav

Značky: termolýzer, slnečný

Zhrnutie / Anotácia:

Slnečný termolýzer vody. Vynález sa týka slnečného termolýzera vody, v ktorom sa koncentrovanou slnečnou energiou rozkladá voda na vodík a kyslík. Pozostáva z kužeľovo upraveného konkávno-konvexého slnečného transformátora na primárnej strane priehľadne utesneného a axiálne plynotesne nasadeného na tepelno vodivej trubke ukončenej zúženým dnom s ventilom, do ktorej je plynotesne vsadená tepelno izolačná trubka koncom s priepustno-nepriehľadným...

Způsob polarografického stanovení rhenia se rtuťovou kapkovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224221

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

Značky: způsob, rtuťovou, polarografického, rhenia, elektródou, stanovení, kapkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polarografického stanovení rhenia se rtuťovou kapkovou elektrodou,vyznačený tím, že se k vodnému roztoku obsahujícímu 5 x 10-4 až 1 x 10-6 M sedmivalentního rhenia přidá vodný roztok 4,2 až 1 x 10-6 M hydroxidu sodného a 0,04 až 0,2 M siřičitanu sodného, potom se výsledný roztok v zapojení diferenčně pulsní polarografie elektrolysuje v rozmezí 0,9 až 1,4 V, proti potenciálu nasycené kalomelové elektrody při superponovaném napětí 50 mV.

Způsob výroby lícových a podšívkových usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 224220

Dátum: 01.09.1984

Autori: Barták Vlastimil, Čuřík Alois, Škutek Bohumil, Drašar Miloš, Svoboda Václav, Vyoral Jaroslav, Jemelka Zlatko, Ambrož Miloslav, Kremr Milan

Značky: lícových, podšívkových, způsob, výroby, usní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lícových a podšívkových usní, zejména usní z vepřovic a hovězin, ve kterém se kůže egalizačně vyštípají, vyčiní, vylikrují a suší, nejlépe lepením na sklo vyznačující se tím, že před sušením se modifikačně upravují tak, že se přečiňují 8 až 10-procentní chromitou břečkou a plní jedním až osmi procenty, vztaženo na postruhovanou hmotnost, plnicího přípravku, zahrnujícího kondenzační produkt močoviny a fenolu s formaldehydem o...

Stabilizovaný ergokalciferol pro vitaminizaci krmných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216046

Dátum: 01.09.1984

Autori: Sádlo Luboš, Fuka Josef, Beštová Jana, Coufal Miloslav

Značky: směsi, stabilizovaný, vitaminizaci, ergokalciferol, krmných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizace ergokalciferolu (vitamin D2) pro vitaminizaci krmných směsí z premixů a biologických doplňků pro savce. Stabilizovaný ergokalciferol se skládá z roztoku ergokalciferolu v rostlinném jedlém oleji s obsahem netoxického antioxidantu a látky se synergickým účinkem a odstředěného sušeného mléka.

Izolační desky na bázi anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 224219

Dátum: 01.09.1984

Autori: Franc Vladimír, Přidal Josef, Kyral Jan, Komárek Karel

Značky: izolační, anorganických, vláken, desky, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační desky na bázi anorganických vláken vyráběné odvodňováním zředěných vodních suspenzí složek, vyznačující se tím, že obsahují 30 až 90 hmotnostních % minerální vlny, 0,5 až 10 hmotnostních papírenského sedimentu, 3 až 50 hmotnostních expandovaného perlitu, 2 až 10 hmotnostních % škrobu nebo jeho derivátů, 0,5 až 3 hmotnostní % hydrofobizačního prostředku a 0,1 až 5,0 hmotnostních % koagulační přísady.

Zařízení pro pojezd mostu, zejména seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224218

Dátum: 01.09.1984

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

Značky: zejména, mostů, přístrojů, seřizovacích, měřicích, zařízení, pojezd

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pojezd mostu, zejména seřizovacích a měřicích přístrojů, opatřených pevnou deskou a posuvným mostem, vyznačující se tím, že na pravé boční straně desky (1) je spojovacími šrouby (2) připevněna pravé lišta (3) a na levé boční straně desky (1) je spojovacími šrouby (2) připevněna levá lišta (4), přičemž na obou koncích vrchní plochy jedné nebo obou lišt (4)(3) jsou připevněny dorazy (5) a na pravé liště (3) i levé liště (4) je na...

Způsob snímání teploty pro regulaci teploty a rychlosti svařování nánosovaných textilních plošných útvarů, zejména kašírovaných a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224217

Dátum: 01.09.1984

Autori: Čundrle Karel, Jakl Vladimír

Značky: regulaci, způsobu, plošných, textilních, nánosovaných, teploty, tohoto, rychlostí, provádění, zejména, svařování, snímání, zařízení, způsob, útvaru, kašírovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snímání teploty pro regulaci teploty a rychlosti svařování nánosovaných textilních plošných útvarů, zejména kašírovaných, kdy se po předchozím nastavení minimální teploty a rychlosti posuvu agregátu snímá okamžitá teplota čidlem, odkud se přenáší do vyhodnocovacího panelu, kde se mění na impuls, kterým se mžikově reguluje teplota přitápění nebo rychlost posuvu svařovacího agregátu, vyznačující se tím, že teplota se snímá z povrchu...

Zařízení pro odvětvování stromů a výrobu štěpek z větví

Načítavanie...

Číslo patentu: 216045

Dátum: 01.09.1984

Autori: Minařík Zdeněk, Machač Milan, Švenda Alois, Závada František

Značky: štěpek, stromů, odvětvování, výrobu, zařízení, větví

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje posekání větví bezprostředně po odvětvení každého stromu, přičemž je možné efektivní využití společného energetického zdroje. Zařízení je tvořeno odvětvovačem, sekačkou větví a podávacím zařízením. Tyto součásti jsou uchyceny na společném rámu. Náhon sekačky a náhon hydraulické pumpy jsou napojeny na společný pohonný agregát. Hydraulické ovladače odvětvovače a podávacího zařízení jsou napojeny na hydraulickou pumpu. Stromy s...

O-alkyl-S-chlórmetyl-N-alkylamidotiofosfáty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224216

Dátum: 01.09.1984

Autori: Wolfshörndlová Josefína Pezinok, Konečný Václav

Značky: spôsob, o-alkyl-s-chlórmetyl-n-alkylamidotiofosfáty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

O-alkyl-S-chlórmetyl-N-alkylamidotiofosfáty všeobecného vzorca III v ktorom R1 a R2 znamenajú rovnaký alebo rôzny alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka.

Zapojení měřícího přístroje pro měření maximálních měřených elektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224215

Dátum: 01.09.1984

Autori: Novák Jiří, Sklář Jaromír, Bělohoubek Jilji, Michenka Miroslav

Značky: elektrických, měřicího, měřených, veličin, prístroje, měření, zapojení, maximálních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřícího přístroje pro měření maximálních měřených elektrických veličin, zejména pří dlouhodobém zjišťování přechodných a náhodných poruchových stavů regulačních obvodů a jisticích zařízení. Zjišťování náhodných poruchových stavů v regulačních obvodech a jistících zařízení se dosud provádí dlouhodobým oscilografickým měřením, které vyžaduje stálou obsluhu, přičemž je nákladné, takže je k trvalému měření pro provozní...

Způsob kontinuální přípravy benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216044

Dátum: 01.09.1984

Autori: Janda František, Pscheidt Jiří, Schreiber Jiří

Značky: kontinuální, způsob, benzylalkoholu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přípravy benzylalkoholu hydrolýzou benzylchloridu vodným roztokem uhličitanů alkalických kovů nebo hydroxidu alkalických kovů, případně za přítomnosti pomocného inertního organického rozpouštědla, vyznačující se tím, že se hydrolýza provádí při teplotě 90 až 150 °C za tlaku atmosférického až 1,4 MPa ve 2 až 4 za sebou zapojených oddělených prostorech s mícháním reakční směsi, přičemž měrný příkon předávaný kapalině je 0,5 až...

Seriové zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224214

Dátum: 01.09.1984

Autor: Koblasa Karel

Značky: budicího, vyhodnocení, polarity, dvojice, sériové, relé, zapojení, proudu, neutrálních

Zhrnutie / Anotácia:

Seriové zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu,vyznačené tím, že mezi první napájecí svorku (1) zdroje budicího proudu a druhou napájecí svorku (2) zdroje budicího proudu jsou v serii zapojena hlavní budicí vinutí prvního a druhého neutrálního relé (P, M), přičemž paralelně k hlavnímu budicímu vinutí prvního neutrálního relé (P) je zapojena seriová kombinace prvního usměrňovacího členu (3) a rozpínacího...

Spôsob zosilňovania oblúkovej výstuže banských chodieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 224213

Dátum: 01.09.1984

Autor: Murín Ondrej

Značky: zosilňovania, banských, spôsob, výstuže, oblúkovej, chodieb

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zosilňovania oblúkovej výstuže banských chodieb, vyznačujúci sa tým, že do vnútorného profilu oblúkovej výstuže sa v miestach prajavujúcich sa tlakov nasadia strmeňové spojky, následne sa do nich zasunú konce poddajných rozpier, ktorých rovné konce sa v mieste preloženia spoja najmenej dvomi strmeňovými spojkami, alebo ohnuté prípadne rovné konce tuhých rozpier a montáž rozpier sa ukončí úplným zaskrutkovaním matíc strmeňových spojok.

Způsob přípravy benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216043

Dátum: 01.09.1984

Autori: Schreiber Jiří, Pscheidt Jiří

Značky: přípravy, benzylalkoholu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy benzylalkoholu hydrolýzou benzylchloridu vodným roztokem uhličitanu nebo hydroxidu alkalického kovu za zvýšené teploty a popřípadě tlaku. Hydrolýza se provádí za přítomnosti inertního organického rozpouštědla, které potlačuje vznik benzyléteru.

Spôsob prípravy ovocných práškov, vločiek a granulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224212

Dátum: 01.09.1984

Autori: Horčin Vojtěch, Klempa Štefan, Martinovič Karol, Balúch Josef

Značky: ovocných, granulí, vločiek, práškov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy stabilných ovocných práškov, vločiek a granulí z rôznych druhov ovocných štiav a drení natívnych alebo enzymaticky upravených. Doteraz známe postupy využívajú princípy sušenia na valcoch, komorových sušiarní, prípadne rozprašovacej techniky.

Spôsob čistenia repnej šťavy a zariadenie na prevedenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224211

Dátum: 01.09.1984

Autori: Sláma Viliam, Konečná Magda, Hlavatovič Josef, Tibenský Vladimír

Značky: repnej, spôsob, čistenia, tohoto, spôsobu, zariadenie, prevedenie, stavy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia repnej šťavy vyznačený tým, že sa na šťavu pôsobí súčasným pridávaním vápna a kysličníka uhličitého pri alkalite 0,070 0,120 % hmotnostných CaO za cirkulácie šťavy, pri teplote 35 až 65°C, dávkou vápna 0,2 až 0,7% hmotnostných CaO a potom sa šťava spracuje známym spôsobom.

Způsob přípravy benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216042

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pscheidt Jiří, Schreiber Jiří

Značky: benzylalkoholu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy benzylalkoholu hydrolýzou benzylchloridu vodným roztokem uhličitanu nebo hydroxidu alkalického kovu za zvýšené teploty popřípadě zvýšeného tlaku. Nezreagovaný benzylchlorid obsažený v reakční směsi po hydrolýze katalyzuje během destilace dehydrataci benzylalkoholu na benzyleter. Této reakci lze zabránit rozložením zbylého benzylchloridu působením terciárních aminů C6 až C15 nebo jejich solemi.

Těsnící ústrojí maticového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224210

Dátum: 01.09.1984

Autor: Runštuk Rudolf

Značky: těsnicí, rotoru, ústrojí, maticového

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí ústrojí maticového rotoru složené z axiálních a z radiálních těsnících lišt uložený v drážkách provedených v maticové rotoru vyznačující se tím, že radiální těsnící kývavá vnější lišta (1) se segmentovým vybráním (2) je osazena svou segmentovou hřídelí (3) v drážce provedené na vnějším obvodu maticového rotoru (4), kde je podložena pružinou (5), přičemž radiální těsnící kývavá vnitřní lišta (8) se segmentovým vybráním (9) je osazena...

Zařízení pro zavlhčování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216041

Dátum: 01.09.1984

Autor: Sojka Jiří

Značky: zařízení, zavlhčování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavlhčováni materiálu, umožňujícího změnami dávky páry nebo vody do mísicího šněkového podavače dodržet požadovanou plasticitu cihlářské, resp. keramické suroviny v ústí tvářecího lisu i při změnách vlhkostí a zpracovatelnosti upravované suroviny v širokých mezích.

Vstupní trakt směšovacího vzduchu spalovací komory plynové turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224209

Dátum: 01.09.1984

Autori: Stejskal Jan, Řičánek Zdeněk, Veselý Stanislav

Značky: komory, směšovacího, spalovací, vstupní, trakt, plynové, turbiny, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupní trakt směšovacího vzduchu spalovací komory plynové turbiny s plamencem a usměrňovacími plechy, vyznačený tím, že první dvojice (7) usměrňovacích plechů je uspořádána mezi válcovou vložkou (9) plamence (10) a vlastním plamencem (10), případně druhá dvojice (8) usměrňovacích plechů je uspořádána mezi pláštěm (2) a plamencem (10)

Zařízení k zkoušení valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216040

Dátum: 01.09.1984

Autori: Sáblík Radoslav, Handl Zdeněk

Značky: zkoušení, valivých, zařízení, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká zkušebnictví valivých ložisek, zejména radiálně axiálních, jako jsou jednořadá kuličková s kosoúhlým stykem nebo kuželíková, a axiálních ložisek. Při zkoušení jsou ložiska vystavena přesně stanoveným podmínkám, t.j. přesně stanovenému zatížení a otáčkám. V dosavadních zařízeních však nemůže být při zkoušení zaručeno rovnoměrné rozdělení působící síly na ložiska. Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, které sestává...

Zariadenie na premestňovanie a ustavovanie vodiacej dráhy zváracieho automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224208

Dátum: 01.09.1984

Autor: Sobanský Zdenko

Značky: premestňovanie, ustavovanie, zariadenie, zváracieho, dráhy, vodiacej, automatu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na premiestňovanie a ustavovanie vodiacej dráhy zváracieho automatu, pozostávajúce z vodiacej dráhy, podpier a pohonu podpier, vyznačujúce sa tým, že vodiaca dráha (1) je na pojazdných podporách (4, 5) uložená v dvoch kĺboch (7), pričom pohon (6) pojazdných podpier (4, 5) je ovládaný spoločne.

Kresliaci prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 224207

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kamas Rudolf

Značky: kresliaci, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Kresliaci prístroj, ktorý má na kresliacej doske pripevnené horizontálne koľajnice po ktorých sa horizontálne posúva vozík s vertikálnym ramenom s upevnenou kresliacou hlavou s linealmi, vyznačujúci sa tým, že vertikálne rameno (5) je teleskopické, ktorého každá teleskopická rúrka je samostatne vyvážená protiľahlým závažím (11,12,13) visiacim na lanku špirálovito navinutom na kladke (8) menšieho priemeru dvojitej kladky (7,8) na ktorej kladke...

Způsob kombinované oxidace železnatých sloučenin na sloučeniny železité chlórem a ozónem při chemické úpravě pitné vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216039

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jarůšek Zdeněk A Novák Zdeněk

Značky: oxidace, kombinované, způsob, železnatých, chlórem, úpravě, sloučeniny, provádění, chemické, ozónem, způsobu, tohoto, sloučenin, zařízení, pitné, železité

Zhrnutie / Anotácia:

Železnatá sůl ve vodném roztoku, s výhodou 95% z množství použitého k úpravě vody, se nejdříve zoxiduje chlórem a zbývající část železnaté soli se dooxiduje ozónem přidávaným tak, že jeho koncentrace v připravovaném roztoku je nejméně 0,1 mg/l, přičemž k likvidaci zbytkového ozónu v ozónovaném vzduchu se použije rovněž roztok železnaté sloučeniny.