Archív za 1984 rok

Strana 58

Bistabilní reverzační šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 224761

Dátum: 01.09.1984

Autor: Zahrádka Jan

Značky: šoupátko, bistabilní, reverzační

Zhrnutie / Anotácia:

Bistabilní reverzační šoupátko, vyznačující se tím, že je tvořeno rozváděcím pouzdrem (2), uvnitř kterého je vratně posuvný rozváděcí píst (1), který je ve styku s pružinou (3) a uvnitř kterého je posuvně uložen plunžr (4) s vybráním pro střídavé propojení spojovacího kanálu (7) s přívodním kanálem (5) nebo odpadovým kanálem (6), přičemž plunžr (4) je v dotyku s pracovním pístem (11) pomocí dorazu (15) nebo osazení (16) a celé reverzační...

Způsob stanovení vlhkosti zelené kávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224760

Dátum: 01.09.1984

Autori: Brychová Miluše, Erban Pavel

Značky: kávy, způsob, zelené, vlhkosti, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení vlhkosti zelené kávy porovnáním hmotnosti vzorku před jeho sušením a po jeho vysušení, vyznačující se tím, že se vzorek zelené kávy nejdříve rozemele, z rozemletého vzorku se vytřídí částice nad 1 mm, s výhodou prosátím, při současném zabránění odparu, takto vytříděný vzorek se naváží a podrobí se sušení při teplotě od 123 do 127° C po dobu 110 až 130 min. a po případném vychlazení vzorku bez přístupu vlhkosti se zjistí...

Zariadenie na navíjanie prúdových cievok elektromerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224759

Dátum: 01.09.1984

Autori: Nosko Ivan, Hudák Pavol, Barica Ján

Značky: cievok, navíjanie, prúdových, elektromerov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka navíjania jednovrstvových vlacových prúdových cievok elektromerov z drôtu prierezu kruhového, obdlžnikového a štvorcového. Doteraz sa prúdové cievky elektromerov vyrábajú navíjaním na motoricky sa otáčajúcom trne s ručným pridržiavaním drôtu. Na trň sa navinie valcová špirála v počte závitov potrebných pre obidve vinutia prúdovej cievky. Po navinutí sa vytvoria dve vinutia tak, že sa na špirále ručne oddelí počet závitov...

Barvy pro antistatickou povrchovou úpravu plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224758

Dátum: 01.09.1984

Autor: Horáček Jaromír

Značky: barvy, plastických, antistatickou, úpravu, povrchovou

Zhrnutie / Anotácia:

Barvy pro antistatickou povrchovou úpravu plastických hmot na bázi polyvinylchloridu, polyetylénu a polyesteru, obsahující barvy na bázi polyvinylmetyléteru nebo na bázi vinylchloridu a vinylacetátu nebo na bázi vysýchavých alkydů a epoxyesterů, souhrnně označované jako sítotiskové barvy, vyznačující se tím, že se skládají z jednoho hmotnostního dílu sítotiskové barvy, až tří hmotnostních dílů ředidla obsahujícího butylglykol a aromatické...

Způsob zhotovení sedla kapiláry

Načítavanie...

Číslo patentu: 224757

Dátum: 01.09.1984

Autor: Novotný Ladislav

Značky: sedla, kapiláry, způsob, zhotovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovení sedla kapiláry, například pro statickou kapkovou elektrodu, vyznačený tím, že se kapilára na zvoleném úseku zahřeje na teplotu vyšší než je bod transformace a nižší než bod tání materiálu kapiláry, načež se do vnitřního průběžného otvoru kapiláry přivede stlačený plyn a působením přetlaku mezi 5 kPa a 1,5 MPa se vnitřní průběžný otvor za rotace kapiláry podle její podélné osy rozšíří do tvaru široké dutiny a panující přetlak...

Optická kyveta

Načítavanie...

Číslo patentu: 224756

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jirkal Čeněk

Značky: optická, kyveta

Zhrnutie / Anotácia:

Optická kyveta pro simultánní stanovení dehydrochlorace a kolority polyvinylchloridu a jeho kopolymerů v průběhu jeho tepelného namáhání, vyznačená tím, že je tvořena vnitřním jádrem /2/, opatřeným ve spodní části kovovou koncovkou /5/ pro vstup a kovovou koncovkou /3/ pro výstup temperačního media, přičemž střední část vnitřního jádra /2/ je ovinuta skleněnou spirálou /9/ pro vedení nosného plynu a v jeho horní části je umístěno skleněné patro...

Zařízení pro nastavení relativně kladného nebo záporného posuvu signálu z fotoelektrického čidla vůči kontrolované niti nebo jinému podélnému útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224755

Dátum: 01.09.1984

Autor: Škop Petr

Značky: relativně, kladného, podélnému, nastavení, čidla, kontrolované, jinému, vůči, fotoelektrického, posuvu, zařízení, signálu, záporného, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavení relativně kladného nebo záporného posuvu signálu z fotoelektrického čidla vůči kontrolované niti nebo jinému podélnému útvaru stahováním nebo navíjením na těleso rotačního tvaru vyznačující se tím, že vysílač (7) a přijímač (8) paprsku čidla (5) je uložen v kroužku (14), který je otočně uložen v objímce (11) upevněné na rámu stroje a je v objímce (11) polohově zajištěn svěrným prvkem (13).

Uzávěr zařízení pro stacionární kapku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224754

Dátum: 01.09.1984

Autor: Novotný Ladislav

Značky: stacionární, zařízení, uzáver, kapku

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr zařízení pro stacionární kapku, kde vřeteno, například jehlové, je připevněno k pohyblivé části ovládacího mechanismu a nachází se alespoň zčásti ve vnitřním prostoru zařízení, přičemž zasahuje do upravené horní části kapiláry, vyznačený tím, že vřeteno /l/ prochází v horní části vnitřního prostoru /2/ uzávěru profilovaným těsněním /3/, s výhodou ve tvaru písmene U, připevněným k tělu /4/ uzávěru, přičemž je modul pružnosti materiálu, z...

Způsob řízení tlaků hydraulických válců kráčivých podvozků strojů pro zemní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 224753

Dátum: 01.09.1984

Autor: Drobný Josef

Značky: tlaku, kráčivých, podvozku, válců, hydraulických, způsob, práce, zemní, řízení, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení tlaků hydraulických válců kráčivých podvozků strojů pro zemní práce, obsahujících svislé hydraulické válce, s tlakovým médiem pro zdvihání střední stavby a ležaté hydraulické válce s tlakovým mediem pro přesun střední stavby, vyznačený tím, že tlakovým médiem se působí ve svislém směru na střední stavbu, která se odlehčí, přičemž současně působením tlakového média ve vodorovném směru za současného přitížení ližiny po vyrovnání...

Kombinovaný sposob extrakcie pri čistení odpadových roztokov kyseliny sírovej od organických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224752

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kossaczky Elemír, Bobok Daniel

Značky: kombinovaný, kyseliny, sírovej, nečistot, organických, extrakcie, roztokov, spôsob, čištění, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný spôsob extrakcie pri čistení odpadových roztokov kyseliny sírovej od organických nečistôt, obsahujúcich anorganické soli a odpadových roztokov kyseliny sírovej, ktoré okrem anorganických solí obsahujú kyselinu dusičnú a kysličníky dusíka vyznačujúci sa tým, že organické látky sa z odpadových roztokov kyseliny sírovej najprv oddeľujú extrakciou benzénom, alebo toluénom, alebo chloridom uhličitým, alebo xylénami, alebo uhľovodíkovou...

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224751

Dátum: 01.09.1984

Autori: Istvan Milan, Ragan Dalibor, Marcin Igor, Labaj Jozef

Značky: jednotka, tromi, voľnosti, súradnicová, pohybu, stupňami

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zväčšovacieho mechanizmu /l/, ktorý je prostredníctvom prvého čapu /2/ kyvne uložený v telese /3/, na ktorom je pripevnený prvý pohon /4/, ktorého lineárne pohyblivá časť /5/ je pripevnená k rámu /6/ druhého pohonu /7/, ktorého lineárne pohyblivá časť /8/ je kyvne pripojená na hnacom čape /9/ zväčšovacieho mechanizmu, na ktorom je kyvne uložený pákový...

Hnací jednotka příčného dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216349

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koláček Jaroslav, Kubiš František

Značky: jednotka, hnací, dopravníku, příčného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hnací jednotky příčného dopravníku se seříznutými kotouči, jejíž výstupní hřídele rozvodových kol převodové a rozvodové skříně jsou bezvůlovými spojkami spojeny s paralelními hřídelemi seříznutých kotoučů. Vstupní hřídel hydromotoru přívodové a rozvodové skříně a výstupní hřídel rozvodového kola převodové a rozvodové skříně jsou opatřeny clonami, proti kterým jsou upravena bezkontaktní čidla, napojená na elektrorozvaděč, který...

Zařízení na bezodpadové dělení podélných profilů, zejména trubek stříháním

Načítavanie...

Číslo patentu: 216347

Dátum: 01.09.1984

Autori: Langer Zdeněk, Slezáková Jaromíra

Značky: podélných, profilů, zařízení, stříháním, bezodpadové, dělení, trubek, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na bezodpadové dělení podélných profilů, zejména trubek stříháním, sestávající ve směru podávání trubek ze dvou soustav čelistí, z nichž jedna je uspořádáná ve smykadle s příčným pohybem ke směru podávání trubek a má vlastní svěrací jednotku, přičemž soustavy čelistí spolupracují s pohyblivým dorazem na smykadle a s vnitřníma a plovoucím trnem v trubce.

Zařízení pro demontáž a montáž horního nože u hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216346

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vyčichl Jaroslav, Holý Vladimír

Značky: horního, zařízení, demontáž, nůžek, hutních, strojírenských, montáž, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro demontáž a montáž horního nože u hutních a strojírenských nůžek, zejména nůžek s valivým nebo kolébkovým střihem, uspořádaným ve válcovacích tratích. Vynálezem se řeší boční výměna horního pohyblivého nože nůžek. K výměně se používá zařízení, na jehož nosné desce je výkyvně uspořádáno nejméně jedno nosné rameno, opatřené výkyvným palcem, který slouží pro přenos síly pro vysouvání nebo zasouvání nože do držáku. Nosné...

Zařízení pro automatické spojování a rozpojování závěsné a řídící tyče jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216345

Dátum: 01.09.1984

Autor: Šaroch Václav

Značky: spojování, reaktoru, závesné, jaderného, zařízení, řídící, automatické, rozpojování, tyče

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické spojování resp. rozpojování závěsné a řídicí tyče, která slouží k řízení jaderného rektoru. Stručný výklad podstaty vynálezu, jak je obsažen v popisu, definici, jakou i v materiálech, které vynález zobrazují: Manipulační pohyb pro automatické rozpojení (spojení) je odvozen od pohynu víka reaktoru při manipulací s ním.

Zařízení pro čištění prostoru pod pásovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216343

Dátum: 01.09.1984

Autor: Drobný Josef

Značky: pásovým, dopravníkem, prostoru, zařízení, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro čištění prostoru pod pásovým dopravníkem od přepadaného dopravovaného materiálu a jeho vrácení na dopravní pás, zejména na povrchových dolech. Zařízení pro čištění prostoru pod pásovým dopravníkem je tvořené nosným rámem, na němž je upraven lopata s násadou, ovládaná silovými prostředky tak, že násada je výkyvně uložena na jednom konci ramene výsuvu uloženého svým druhým koncem výkyvně na nosném rámu a spojeném...

Zařízení pro automatickou regulaci větrání a indikaci teploty uskladněných zemědělských produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216341

Dátum: 01.09.1984

Autori: Seifert Vítězslav, Háze Milan

Značky: větrání, teploty, automatickou, zemědělských, regulaci, zařízení, produktů, uskladněných, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatickou regulaci větrání a indikaci teploty uskladněných zemědělských produktů, vyznačující se tím, že sestává alespoň ze dvou teploměrných čidel (1), která jsou přes převodníky (2) připojena na komparátory (3,4,5), k nimž jsou připojeny ovládače(6,7,8) pro nastavení žádaných hodnot, přičemž výstup prvního komparátoru (3), ke kterému je připojen kontaktní vlhkoměr (9), je společně s výstupem druhého komparátoru (4) připojen na...

Zařízení pro oživování a údržbu tvrdého jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 216340

Dátum: 01.09.1984

Autori: Plechata Otkar, Šiška Ladislav

Značky: tvrdého, jádra, zařízení, oživování, údržbu

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém manuálního styku technika s počítačem nebo jiným zařízením pro zpracování informací v případech selhání diagnostiky nebo není-li zařízení těmito automatickými prostředky vybaveno. Podstatou zařízení je takové uspořádání technických prostředků, které umožňuje z množství předpokládaných manuálních úkonů vytvořit ucelený ovládací systém. Tím se minimalizuje počet ovládacích prvků s tím, že se využívá co nejvíce ovládacích prvků již...

Zařízení k vedení pojízdné ukládací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216339

Dátum: 01.09.1984

Autori: Wagner Vilém, Buble Mladen

Značky: jednotky, ukládací, vedení, zařízení, pojízdné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem, který je určen převážně pro obor skladování, je vyřešena otázka příčení při posouvání pojízdných ukládacích jednotek, vytvořených v podobě skříní, regálů nebo jiných zásobníků. Zařízení se s výhodou uplatní zejména při posunu těch ukládacích jednotek, jejichž šířka, měřená kolmo na směr jejich pohybu, je oproti jejich délce značně veliká. Podstatou vynálezu je vodicí tyč, opatřená vodicími kladkami. Tyč je upevněna na pojízdné...

Regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216337

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bošek Bruno, Holeček Jaroslav

Značky: zakladač, regálový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regálového zakladače pro kruhové a n-úhelníkové regály a regálové sklady. Řeší uspořádání zakladače pro zakládání a vyjímání výrobků a palet z boxů regálu. Na otočném sloupu, jehož spodní konec je spojen s hřídelem převodové skříně a jehož horní konec je uložen v ložisku, je vertikálně přestavitelné manipulační rameno. Manipulační rameno je vyváženo závažím. Na manipulačním ramenu je manipulační ústrojí obsahující elektromotor,...

Závěsný automatický regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216336

Dátum: 01.09.1984

Autori: Holeček Jaroslav, Bošek Bruno

Značky: závěsný, automatický, zakladač, regálový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsného automatického regálového zakladače pro kruhové nebo n-úhelníkové regály a regálové sklady. Řeší uspořádání zakladače pro zakládání a vyjímání předmětů a palet v boxech. Uvnitř kruhového nebo n-úhelníkového regálu jsou umístěna vodítka pro vertikálně přesuvný rám nebo pro výtahovou plošinu. Rám je zavěšen na lanech nebo na řetězech. Na rámu je manipulátor a elektromotorem spojeným přes převodovou skříni s manipulačním...

Jeřábový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216335

Dátum: 01.09.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: zakladač, jeřábový

Zhrnutie / Anotácia:

Jeřábový zakladač pro zakládání palet do regálů, obsahující zejména plošinu s oboustranně bočně výsuvným zakládacím zařízením a kabinu obsluhy, u kterého sloupy /3/ s vedením /4/ pro plošinu /5/ s oboustranně bočně výsuvným zakládacím zařízením /7/ a pro kabinu obsluhy /6/ jsou pevně přichyceny k jeřábové kočce/l/.

Skládané profilovací válečky zařízení k výrobě tenkostěnných profilových tyčí, plošných kovových panelů a jiných obdobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216332

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kozderka Jiří, Tomášek Svatopluk, Macháček Jan

Značky: plošných, jiných, panelu, kovových, profilových, zařízení, tenkostenných, skládané, profilovací, obdobných, tyčí, výrobků, výrobe, válečky

Zhrnutie / Anotácia:

Skládané profilovací válečky zařízení k výrobě tenkostěnných profilových tyčí, plošných kovových panelů a jiných obdobných výrobků, které vytvářejí kalibr a sestávají z dílů o základních průměrech s funkčními válcovými plochami a z dílů o rozdílných průměrech vůči dílům o základních průměrech, vyznačené tím, že jsou svými díly (1, 2) o základních průměrech s funkčními válcovými plochami pevně spojeny s hnacími hřídeli (3, 4) a ostatní díly (5...

Upínací zařízení na aretaci palet a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216324

Dátum: 01.09.1984

Autor: Pavelka Mojmír

Značky: upínací, aretaci, jiných, palet, součástí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upínacího zařízení na aretaci palet a jiných součástí, kde se paleta fixuje na pevnou podložku. Vynález nově řeší fixační prvky, u nichž je spojena konstrukční jednoduchost s dobrou účinností. Dva protilehle, konstrukčně rozdílné fixační prvky tvoří vynález, jehož podstata spočívá v tom, že jeden fixační prvek tvoří klín a druhým je kladka, uchycená čepem v čelisti, přičemž v čelisti je vytvořen úkos, o nějž se opírá kladka.

Obvod pro snímání mezí analogových signálů digitální metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224250

Dátum: 01.09.1984

Autori: Náprstek Vladimír, Řanda Zdeněk, Hudec František, Schlemmer Arnošt, Foldyna Antonín

Značky: snímání, analogových, digitální, metodou, signálu, mezí, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod vyznačený tím, že unifikační obvod (10) je připojen na vstup hradla (20), jehož výstup (23) je připojen na čitač (30) s předvolbou, jehož výstup je připojen na dekoder (40) s pamětí, jehož Q výstup je připojen na vstup JK obvodu (50), přičemž vstup JK obvodu (50) je připojen na výstup dekoderu (40) s pamětí, kdežto hodinový vstup (52) JK obvodu je propojen s výstupem nulovacího obvodu (70), jehož výstup je propojen s dekoderem (40) s...

Způsob přípravy nového 4-dimethylamino-1-[2-/-thienylthiomethyl/fenyl]butan-1-onu a jeho hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224249

Dátum: 01.09.1984

Autori: Protiva Miroslav, Rajšner Miroslav

Značky: způsob, nového, hydrochloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nového 4-dimethylamino-1-[2-(2-thienyl-thiomethyl)fenyl]butan-1-onu vzorce I a jeho hydrochloridu vyznačující se tím, že se kyselina 2-(2-thienylthiomethyl)benzoová vzorce II podrobí reakci s 3-dimethylaminopropylmagnesiumchloridem v tetrahydrofuranu při teplotě místnosti a získaná olejovitá base I se neutralisuje chlorovodíkem ve směsi ethanolu a etheru za vzniku krystalického hydrochloridu.

Způsob přípravy nové kvarterní amoniové soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 224248

Dátum: 01.09.1984

Autori: Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

Značky: kvarterní, nové, způsob, amóniové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nové kvarterní amoniové soli vzorce I, tj. 1,1-dimethyl-4-(4,9-dihydrothieno[2,3-c]-2-benzothiepin-4- yliden)piperidiniumjodidu, vyznačující se tím, že 4-(1-methyl-4-piperidyliden)-4,9-dihydrothieno[2,3-c]-2-benzothiepin se podrobí reakci s mírným přebytkem methyljodidu v methanolu.

Způsob přípravy nových 4-/1-metyl-4-piperidyliden/-4,9-dihydrothieno/2,3-c/-2-benzothiepin-N- oxidů a jejich hydrochloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224247

Dátum: 01.09.1984

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

Značky: přípravy, způsob, hydrochloridu, oxidů, jejich, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových 4-(1-methy1-4-piperidyliden)-4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepin- N-oxidů obecného vzorce I, ve kterém n je 0 nebo 1, a jejich hydrochloridů vyznačující se tím, že se 4-(1-methyl-4-piperidyliden)-4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepin oxiduje peroxidem vodíku v ethanolu zprvu pří teplotě místnosti, potom při teplotě varu směsi, získaná směs N-oxidu vzorce I, kde n=0 a N,S-dioxidu vzorce I, kde n=1 se rozdělí...

Způsob přípravy nových 4-/4-piperidyliden/-4,9-dihydrothieno/2,3-c/-2-benzothiepin-10-oxidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224246

Dátum: 01.09.1984

Autori: Metyš Jan Praha, Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Rajšner Miroslav

Značky: způsob, jejich, přípravy, solí, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových 4-(4-piperidyliden)-4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepin-10-oxidů obecného vzorce I, ve kterém R značí methylovou skupinu nebo atom vodíku, a jejich solí s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami, vyznačující se tím, že se sulfidy obecného vzorce II, ve kterém R značí totéž jako ve vzorci I, oxidují peroxidem vodíku v kyselině octové při teplotě místnosti a získané base se neutralisací...

Způsob přípravy nového 4-/4-piperidyliden/-4,9-dihydrothieno/2,3-c/-2-benzothiepinu a jeho hydrogenmaleinátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224245

Dátum: 01.09.1984

Autori: Metyš Jan, Rajšner Miroslav, Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

Značky: způsob, hydrogenmaleinátu, přípravy, nového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nového 4-(-4-piperidyliden)-4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepinu vzorce I a jeho hydrogenmaleinátu vyznačující se tím, že se 4-(1-methyl-4-piperidyliden)-4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepin v prvé řadě demethyluje varem s roztokem chlormravenčnanu ethylnatého v benzenu a jako meziprodukt získaný 4-(1-ethoxykarbonyl-4-piperidyliden)-4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2- benzothiepin se hydrolysuje vroucím ethanolickým roztokem...

Pohon zejména pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224244

Dátum: 01.09.1984

Autori: Lapeš František, Lev Stanislav, Bezděk Miloslav, Jansa Miloš, Musil Petr, Modrijan František, Brabec Zdeněk

Značky: pohon, zejména, tkací, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon, zejména pro tkací stroje, dvěma elektromotory, vyznačující se tím, že na hřídeli poháněného stroje (1), opatřeného první brzdou (2), je upevněna první řemenice (3), která je v záběru s druhou řemenicí (4), upevněnou na hřídeli prvního motoru (5), na němž je upevněna i třetí řemenice (6), která je v záběru se čtvrtou řemenicí (7) upevněnou na hnané části spojky (8), jejíž hnací část je pevně spojena s hřídelem druhého motoru (9),...

Ucpávkový uzel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224243

Dátum: 01.09.1984

Autori: Dvořák Vladimír, Zenzinger Kurt, Nepala Miloslav

Značky: ucpávkový

Zhrnutie / Anotácia:

Ucpávkový uzel, zejména plunžrových a pístových čerpadel, sestávající z těsnicího prvku a z opěrného kroužku, uložených v dutině tělesa ucpávky, vyznačující se tím, že opěrný kroužek (4) sestává ze dvou částí, a to z nosné části (5) a z pohyblivé části (6), přičemž nosná část (5) a pohyblivá část (6) opěrného kroužku (4) jsou opatřeny společnou šikmou stykovou plochou (7).

Oběžné kolo, zejména potravinářského čerpadla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224242

Dátum: 01.09.1984

Autori: Macháček František, Weener František, Vykopal Jan

Značky: čerpadla, kolo, zejména, potravinářského, oběžné, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo, zejména potravinářského čerpadla, vytvořené jako svařenec předního disku, lopatek, zadního disku a náboje, vyznačující se tím, že přední disk (2), lopatky (3) a zadní disk (4) jsou výlisky, zatímco náboj (5) je třískově obrobená část oběžného kola, kde náboj (5) je opatřen jednak osazením (6) tvořícím středicí průměr zadního disku (4) a jednak nákružkem (7), tvořícím zadní těsnící kruh (8) oběžného kola, zatím o axiální válcová...

Substituované 5-/benzylidenhydrazino/-6-/4-pentyloxyfenylú-3/2H/-pyridazinony a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224241

Dátum: 01.09.1984

Autori: Daněk Jaroslav, Zikán Viktor, Vosátka Václav

Značky: jejich, výroby, způsob, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 5-(benzylidenhydrazino)-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2H)-pyridazinony obecného vzorce I ve kterém R značí 3-chlorfenylyl-, 3-nitrofenyl- nebo 3,4-methylendioxyfenylskupina.

Způsob výroby derivátů kyseliny 5-/2-amino-4-oxo-6-hydroxy-3,4-dihydro-5-pyrimidinyl/pentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 224240

Dátum: 01.09.1984

Autori: Křepelka Jiří, Černý Antonín, Kotva Rudolf

Značky: kyseliny, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů kyseliny 5-(2-amino-4-oxo-6-hydroxy-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, cyklohexyl nebo seskupení obecného vzorce II, ve kterém R1 značí atom vodíku, benzyl nebo isobutyl, nebo R značí zbytek vzorce III -CH2-CO-NH-CH2-COOC2H5 vyznačující se tím, že se kyselina vzorce IV převede reakcí s 1 až 2 molekvivalenty thionylchloridu v prostředí...

Způsob výroby 6-substitučních derivátů kyseliny 5-/2-merkapto-4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-ylúpentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 224239

Dátum: 01.09.1984

Autori: Křepelka Jiří, Kotva Rudolf

Značky: derivátů, výroby, způsob, 6-substitučních, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6-substitučních derivátů kyseliny 5-(2-merkapto-4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové obecného vzorce I, ve kterém R značí alkyl s 1 až 7 atomy uhlíku, benzyl, fenyl, p-tolyl nebo 3,4,5-trimethoxyfenylovou skupinu, vyznačující se tím, že se kondensují látky obecného vzorce II, ve kterém R má výše uvedený význam, s 2 až 5 molekvivalenty thiomočoviny, výhodně s 3 molekvivalenty, v přítomnosti 3 molekvivalentů methylátu sodného,...

Způsob přípravy substituovaných 2-amino-5-chlorbenzofenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224238

Dátum: 01.09.1984

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: přípravy, způsob, substituovaných, 2-amino-5-chlorbenzofenonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy substituovaných 2-amino-5-chlorbenzofenonů obecného vzorce I, ve kterém buď R1 je methyl, methoxyl nebo methylthioskupina a R2 a R3 jsou atomy vodíku, nebo R1 je atom vodíku a R2 a R3 jsou stejné nebo různé a značí atom chloru nebo methoxyl, vyznačující se tím, že se substituované 3-aryl-5-chlor-2,1-benzisoxazoly obecného vzorce II, ve kterém R1, R2 a R3 značí totéž jako ve vzorci I, redukují.

Zařízení pro kontinuální zhutňování a balení třískového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224237

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tomek Vladimír, Mrázek Jaromír, Mísař Jaromír

Značky: třískového, balení, zhutňování, kontinuální, zařízení, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontinuální zhutnování a balení třískového odpadu, zejména kovových třísek v automatizovaných, případně robotizovaných, výrobních systémech řízených počítačem. Pro účel popisu tohoto vynálezu se pod pojmem automatizovaný výrobní systém řízený počítačem rozumí takový systém, který zahrnuje použití technologických obráběcích pracovišt, vybavených především automatickými obráběcími stroji, které jsou obsluhovány roboty...

Zapojení na spínání stejnosměrných napětí se zapínací a vypínací posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 224236

Dátum: 01.09.1984

Autor: Mikulášek Vladimír

Značky: zapínací, spínání, zapojení, vypínací, stejnosměrných, posloupností, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení na spínání stejnosměrných napětí se zapínací a vypínací posloupností, se spínači stejnosměrných napětí, vyznačené tím, že spínač (SP1,SP2,SP3) každého stejnosměrného napětí obsahuje tranzistor (T1,T2,T3) a podpěťový spínací obvod (P1,P2,P3), kde emitor tranzistoru (T1,T2,T3) je připojen na vstupní svorku (1,2,3) spínače (SP1,SP2,SP3), kdežto jeho kolektor je připojen na výstupní svorku (01,02,03) spínače (SP1,SP2,SP3), báze tranzistoru...

Odstředivé čerpadlo, zejména s otevřeným oběžným kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224235

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jüngling Ivan

Značky: oběžným, kolem, odstředivé, otevřeným, zejména, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivé čerpadlo, zejména s otevřeným oběžným kolem, sestávající z tělesa s oběžným kolem a z disku, spojeného rozebíratelně s tělesem, vyznačující se tím, že mezi tělesem (4) a diskem (5) je uloženo stavitelné distanční zařízení 10,11).