Archív za 1984 rok

Strana 57

Způsob zvýšení aktivity ketonperoxidových iniciátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216489

Dátum: 01.09.1984

Autori: Svoboda Bohumil, Krejcárová Jana, Havránek Jiří, Drábek Jan

Značky: aktivity, zvýšení, způsob, iniciátorů, ketonperoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhovaný postup se týká iniciátorů používaných pro vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic, a to zejména těch iniciátorů, jejichž aktivita byla snížena vlivem dlouhodobého skladování. Způsob spočívá v úpravě používaného roztoku iniciátoru přídavkem peroxidu vodíku v množství do 5 hmot. %, vztaženo na 100% koncentraci, a popřípadě specifikovaných organických polárních látek v množství upravujícím mísitelnost roztoku iniciátoru s...

Zapojení pro ovládání horizontální tabulace u zapisovacích a jim podobných jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224800

Dátum: 01.09.1984

Autori: Juráček Karel, Osička Jaroslav

Značky: tabulace, jednotek, podobných, zapisovačích, horizontální, zapojení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení na ovládání horizontální tabulace u zapisovacích a jim podobných jednotek, připojené prostřednictvím vstupní jednotky k řídící jednotce ovládané automatickými systémy počítačů a podobných jednotek nebo mechanickými prostředky jako klávesnicemi zařízení, vyznačené tím, že vstupní jednotka (VS) je výstupem (01) připojena na vstup (2) obvodu (AT) adresy tabulace, jehož výstup (02) je připojen na první vstup (1) osmibitové odečítačky...

Zmesi na báze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224799

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pappová Mária, Toufar Jaroslav, Žiak Jozef

Značky: polyvinylchloridu, báze, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi na báze polyvinylchloridu so zvýšenou odolnosťou proti horeniu, odolnosťou proti tepelnému namáhaniu a s antistatickou úpravou vyznačené tým, že ako systém retardér horenia-tepelný stabilizátor-antistatická prísada obsahujú na 100 hmotnostných dielov polyvinylchloridu 5 až 100 hmotnostných dielov triarylfosfátu obecného vzorca v ktorom R predstavuje linearny alebo rozvetvený alkyl s 1 až 12 atomami uhlíka alebo vodík, 0,2 až 5...

Barevnice zejména pro ofsetové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224798

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rotter Josef, Laníček Josef

Značky: zejména, barevnice, ofsetové, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Barevnice zejména pro ofsetové stroje obsahující válec duktoru a těleso barevnice se soustavou radiálně k válci duktoru posuvně stavitelných prostředků, vyznačující se tím, že stavitelné prostředky jsou tvořeny lamelami (3), na jejichž stykových koncích s válcem duktoru (6) jsou žlábky (4) s proměnnou hloubkou dna, přičemž lamely (3) jsou s válcem duktoru (6) v radiálním záběru prostřednictvím vodicích ploch (5) žlábků (4).

Ochranný štít proti působení sálavého tepla při opravách koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224797

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kosek Jiří, Lebánek Josef

Značky: ochranný, komor, sálavého, koksovacích, opravách, štít, působení, proti, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný štít proti působení sálavého tepla při opravách koksovacích komor, vyznačený tím, že sestává z uzavřeného kovového rámu (1), který je ve své horní a střední části opatřen jednak závěsy (3, 4) a ve své spodní části dvěma horizontálními opěrami (9, 10), které jsou opatřeny vodítky (11, 12), v nichž jsou uloženy výsuvné opěry (13, 14), opatřené botkami 115) a jednak je opatřen dvojicemi matic (5, 6), v nichž jsou uloženy rozpěrné šrouby...

Ocelový kolejový dílec jeřábové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224796

Dátum: 01.09.1984

Autor: Novotný Vladimír

Značky: kolejový, dílec, dráhy, ocelový, jeřábové

Zhrnutie / Anotácia:

Ocelový kolejový dílec jeřábové dráhy, sestávající z nosníku tvořeného hlavou, stojinou a patkou, ke kterému je připevněna, např. přivařením, po jeho celé délce výztuha a který je opatřen na horní ploše hlavy kolejnicí a na nejméně jednom svém čele přírubou, vyznačující se tím, že k nosníku (1) o výšce (a) je po každé z jeho obou stran uchyceno po jednom dílu (14) výztuhy (2) tvaru korýtka, jehož horní stěna (17) o šířce (b) rovné 0,4 až 0,5...

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 224795

Dátum: 01.09.1984

Autori: Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír

Značky: oxidací, parciální, způsob, výroby, generátorového, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací uhlíkatých surovin kyslíkem a vodní parou při teplotách 1 250 až 1 500 °C a tlaku 3 až 6 MPa vyznačený tím, že se parciální oxidaci podrobuje nízkoteplotní dehet nebo jeho destilační zbytek samotný nebo ve směsi s destilačními zbytky uhlíkatých surovin.

Čistiaci prostriedok pre ofset

Načítavanie...

Číslo patentu: 224794

Dátum: 01.09.1984

Autori: Lapčík Ľubomír, Veselý Jaroslav, Topoľský Ivan, Žuffa Milan

Značky: ofset, prostriedok, čistiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiaci prostriedok pre ofset vyznačujúci sa tím, že obsahuje 50 až 98,5 % hmotnostných dibutylftalátu, 0,1 až 0,5 % hmotnostných uhličitanu sodného, 1 až 3 % hmotnostných aniónového tenzidu, výhodne sulfonovanej kyseliny olejovej a vodu do celkového objemu 100 % hmotnostných.

Rázové kladivo, zejména pro Charpyho zkoušku vrubové houževnatosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224793

Dátum: 01.09.1984

Autori: Duchoň Karel, Vojtěchovský Karel, Budáč Cyril

Značky: vrubové, houževnatostí, zejména, charpyho, kladivo, zkoušku, rázové

Zhrnutie / Anotácia:

Rázové kladivo, zejména kladivo pro Charpyho zkoušku vrubové houževnatosti, sestávající z podstavy, z těla tvořeného dvojicí nosníků spřažených nosným čepem a opatřených opěrnými čelistmi, z kyvadla uloženého na nosném čepu a z opěrné západky spřažené se spouštěcí pákou a zajištěné bezpečnostním kolíkem, vyznačující se tím, že je opařeno podávacím zařízením (I), vystřeďovacím zařízením (II) a spouštěcím zařízením (III).

Barevné pigmenty s lístkovou strukturou a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224792

Dátum: 01.09.1984

Autori: Sládeček Linhart, Jiráková Dagmar, Nedorost Miroslav, Halamová Květoslava, Pálfy Alexander

Značky: lístkovou, barevné, jejich, strukturou, pigmenty, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Barevně pigmenty s lístkovou strukturou na bázi slídy nebo šupinek slídy pokrytých kovovými oxidy, vyznačující se tím, že jsou dodatečně povlečeny vrstvou barevných organických azopigmentů v množství 0,1 až 20 %, s výhodou 1 až 3 %, vztaženo na hmotnost pigmentu jako celku, upevněnou kovovým hydroxidem nebo oxidem křemičitým.

Spôsob stanovenia vzdialenosti a orientácie profilu predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224791

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kočíš Ivan, Kvasnica Milan

Značky: předmětů, profilů, spôsob, orientácie, stanovenia, vzdialenosti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia vzdialenosti a orientácie profilu predmetu pomocou infračerveného proximitného reflexného snímača s jednoznačnými charakteristikami závislosti priebehu výstupnej veličiny snímača od sklonu odrazovej roviny pri konštantnej vzdialenosti vyznačujúci sa tým, že infračervený proximitný reflexný snímač sleduje v svojom zornom poli odrazené signály dvoch alebo viacerých vysielačov infračerveného žiarenia medzi ktorými je diferencia...

Způsob výroby 3-(fenoxypropyl) trichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224790

Dátum: 01.09.1984

Autori: Čapka Martin, Holý Antonín, Rosenberg Ivan, Hetflejš Jiří

Značky: trichlorsilanu, 3-(fenoxypropyl, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-(fenoxypropyl)trichlorsilanu adicí trichlorsilanu k allylfenyletheru vyznačený tím, že se reakce provádí v přítomnosti katalyzátoru vytvořeného z difenylsilanu a kyseliny chloroplatičité v molárním poměru 0,5 až 100:1.

Sposob výroby plastifikovaného betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224789

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kazimír Július, Vajner Jozef

Značky: spôsob, betonů, plastifikovaného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vyroby plastifikovaného betónu za prídavku známych organických tenzidov s plastifikačno-prevzdušňujúcim účinkom, vyznačený tým, že súčasne s plastifikátorom sa pridáva hmotnostne 1 až 5 % na sušinu plastitikátora inhibítora zvýšenia obsahu vzduchu v betóne voleného zo súboru zahrňujúceho oxyetylénový tálový olej, sulfonovaný repkový olej, metylhydrogensilikónový olej a kopolymér etylénoxidu s propylénoxydom s HLB = 3.

Stator stejnosměrného stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 224788

Dátum: 01.09.1984

Autori: Brychta Josef, Brzobohatý Jiří

Značky: stator, stejnosměrného, točivého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Stator stejnosměrného stroje točivého, u něhož v magneticky nevodivém plášti jsou v axiálním směru uspořádány ve střídavém sledu magneticky vodivá jha, k nim přiléhající prstence feritových permanentních magnetů, magneticky polarizovaných v axiálním směru statoru a přivrácených ke společnému jhu souhlesnou polaritou, a dále pólové nástavce, jež jsou v axiálním směru statoru v magneticky vodivém spojení jen se jhy téže polarity, vyznačující se...

Zařízení pro průběžné automatické řízení plynovodních úseků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224787

Dátum: 01.09.1984

Autor: Čermák Jiří

Značky: zařízení, úseků, průběžné, plynovodních, automatické, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro průběžné automatické řízení plynovodních úseků s kompresorovou stanicí, opatřené na začátku a na konci řízené sekce a rovněž v oblasti vzájemného napojení jednotlivých plynovodních úseků čidly tlaku připojenými na jim příslušné dálkové převáděče dat, vyznačené tím, že výstupy dálkových převáděčů (5) dat druhého až předposledního čidla (2) tlaku jsou propojeny jednak s prvním vstupem výpočetního bloku (8) příslušného následujícímu...

Způsob jednolázňové impregnace nosného vlákenného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224786

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kučera František, Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav

Značky: nosného, jednolázňové, způsob, impregnace, vlákenného, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob jednolázňové impregnace nosného vlákenného útvaru impregnační disperzí ve formě polyakrylátové disperze s obsahem až 45 % aktivně sorpčních látek, umožňující dosažení až 500 % suchého přívažku, vyznačující se tím,že na nosný vlákenný útvar se z obou stran nanáší impregnační disperze o viskozitě v rozmezí 0,2 až 1,5 Pa.s, načež se impregnační disperze rovnoměrně vtlačuje do nosného vlákenného útvaru po celé jeho šíři tlakem 50 až 500...

Zařízení k samočinnému odběru zahuštěných suspenzí ze zahušťovacích filtrů, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 224785

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rufer Zdeněk, Kraus Miloslav, Šeda Luděk

Značky: zejména, zahuštěných, zahušťovacích, filtru, suspenzí, zařízení, cukrovarnických, samočinnému, odběru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k samočinnému odběru zahuštěných suspenzí ze zahušťovacích filtrů, zejména cukrovarnických, vyznačené tím, že se skládá z komory /1/ opatřené snímačem tlaku /2/, přičemž komora /1/ je svým dolním koncem /5/ připojena k výtlaku čerpadla nebo jeho výtlačnému potrubí, zatímco horní konec /6/ komory /1/ je pevně spojen s měrnou trubicí /3/ a snímač tlaku je elektricky nebo pneumaticky spojen s regulátorem /4/.

Zařízení na distribuci suspenzí určených k filtraci, zejména zahušťovacími filtry v cukrovarnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 224784

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kraus Miloslav, Urban Antonín, Toninger Karel, Šeda Luděk

Značky: zejména, cukrovarnictví, distribucí, zařízení, filtry, zahušťovacími, suspenzí, filtrací, určených

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na distribuci suspenzí určených k filtraci, zejména zahušťovacími filtry v cukrovarnictví, skládající se z nádrže s kónickým dnem, opatřené dvěma až deseti odběrovými trubka a přívodním potrubím, vyznačené tím, že odběrové trubky /3/ jsou uspořádány výškově stupňovité a přívodní potrubí /4/ je spojeno s kónickým dnem /2/ nádrže/1/.

Listový filtrační článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224783

Dátum: 01.09.1984

Autori: Toninger Karel, Kraus Miloslav, Šeda Luděk, Urban Antonín

Značky: filtrační, článek, listový

Zhrnutie / Anotácia:

Listovy filtrační článek s drenáží ze zvlněné desky v rámu, vyznačený tím, že zvlněná deska /1/ drenáže je provedena v pásech /2/ ve tvaru písmene V tak, že při stejné amplitudě vln všech pásů /2/ jsou vrcholy každého pásu /2/ posunuty navzájem o fázový posuv 0,8 ? až 2 ? a rám /3/ je tvořen dvěma až deseti dutými profily /4/, spojenými na horním konci listového filtračního článku se sběračem /6/, opatřeným hrdlem /T/, zatímco na dolním konci...

Zařízení na homogenizaci kalů kontinuálních zahušťovacích filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224782

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šeda Luděk, Kraus Miloslav, Toninger Karel, Urban Antonín

Značky: filtru, zařízení, kalů, zahušťovacích, kontinuálních, homogenizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na homogenizaci kalů kontinuálních zahušťovacích filtrů s homogenizační nádobou a hnacím motorem, vyznačený tím, že se skládá z vrtulového pláště /1/, v němž je umístěn vrtulový rotor /4/ procházející odnímatelným dnem /5/ do pohonné skříně /6/, ve které je uložen otočně, na vrtulovém rotoru /4/ je otočně připevněna převodová skříň /7/ spojená s pružným náhonem /8/, přičemž poloha převodové skříně /7/ a pružného náhonu /8/ je...

Dělená filtrační vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 224781

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vrba Vladimír, Javůrek Vladimír

Značky: delená, vrstva, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělené filtrační vrstvy, skládající se ze dvou nebo více vlastních filtračních vrstev, a řeší její uspořádání.

Zařízení pro indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 224780

Dátum: 01.09.1984

Autori: Novák Miloš Ing, Cinert Vratislav, Holub Antonín

Značky: zařízení, ohrev, indukční

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro indukční ohřev vyznačené tím, že k nosné konstrukci (10), vytvořené nosnými segmenty (2) vzájemně spojenými středovým nosníkem (8) a rozepřenými výztuhou (7), jsou připojeny můstky (3) s podložkami (4), na něž je připevněna ohřevová cívka (11) upínkami (5), v nichž jsou upraveny roztečné zářezy.

Zariadenie na pritláčanie elektrickej priechodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224779

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mackovič Jozef, Kováčik Vladimír

Značky: priechodky, pritláčanie, elektrickej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na pritláčanie elektrickej priechodky o veko alebo stenu nádoby najmä elektromagnetického stroja netočivého. Zariadením sa dosahuje vyvodenie tesniaceho tlaku medzi prírubou priechodky, tesnením a vekom, alebo stenou nádoby a zároveň sa dosahuje upevnenie priechodky o veko alebo stenu nádoby.

Klouzavý zachycovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 224778

Dátum: 01.09.1984

Autori: Moc Jan, Jaroš František

Značky: zachycovač, klouzavý

Zhrnutie / Anotácia:

Klouzavý zachycovač s konstantní brzdnou silou pro výtahové klece nebo vyvažovací závaží, umístěný v horní nebo spodní části klece nebo vyvažovacího závaží, jehož brzdné čelisti jsou výkyvně upevněny v tělese zachycovače, vyznačený tím, že každé dvojice spojovacích pák (1) alespoň jedna je opatřena krátkým ramenem (3) ukončeným zasouvacím zubem (4), přičemž obě spojovací páky (1) otočně spojené brzdnými čelistmi (6) pomocí dlouhých čepů (5) a s...

Obraceč plochých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224777

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jonák Jan

Značky: materiálů, plochých, obraceč

Zhrnutie / Anotácia:

Obraceč plochých materiálů, sestávající nejméně z jedné dvojice otočných ramen, ovládaných pákovým mechanizmem, vyznačující se tím, že v každém otočném ramenu (4), na straně nosného hřídele (5), je kolmo na jeho pracovní plochu vytvořen nejméně jeden otvor (3), ve kterém je suvně uložen odpružený palec (1), jehož spodní část koresponduje s dotykem koncového spínače (6), upevněného k otočnému ramenu (4) nebo k rámu (7) stroje.

Zařízení k chlazení technologických pochodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224776

Dátum: 01.09.1984

Autori: Klazar Luděk, Dajbych Oldřich

Značky: chlazení, technologických, zařízení, pochodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k chlazeni technologických pochodů systémem výměníků vřazených do okruhu chladicí kapaliny, vyznačené tím, že sestává z uzavřeného okruhu (1) chladicí kapaliny, do kterého jsou postupně vřazeny technologický výměník (2) tepla, vzduchem chlazený rekuperační výměník (3) tepla, dále vodou chlazený rekuperační výměník (4) tepla a cirkulační čerpadlo (5) chladicí kapaliny.

Hlídač přetížení zdvihacího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224775

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vávra Ivo, Záruba Jan, Plotěný Petr, Velíšek Josef

Značky: přetížení, prostředků, zdvihacího, hlídač

Zhrnutie / Anotácia:

Hlídač přetížení zdvihacího prostředku sestávající z elektronických čidel napojených na vyhodnocovací, signalizační a případně automatické regulační zařízení vyznačený tím, že sestává ze dvou strunových snímačů (3) v diferenciálním uspořádání, z nichž první-strunový snímač (3) tahu je připevněn na tažené části (1) konstrukce zdvihacího prostředku a druhý-strunový snímač (3) tlaku- je připevněn na tlačené části (2) konstrukce zdvihacího...

Spôsob radiačnej úpravy surovín určených pre hydrolitické spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224774

Dátum: 01.09.1984

Autori: Orech Július Tibor, Lűbke Heinrich, Jokel Jozef, Blažej Anton Akademik, Reiser Vladimír, Košík Martin

Značky: spracovanie, radiačnej, hydrolitické, určených, úpravy, surovin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob radiačnej úpravy surovín určených pre hydrolytické spracovanie, vyznačujúci sa tým, že suroviny obsahujúce polysacharidy sa ponorené v nadbytku vody alebo vodného roztoku napúčacích činidiel ožarujú vysokoenergetickým žiarením integrálnej dávky 101 až 106 Gy a následne sa spracúvajú hydrolytickými alebo enzymatickými postupmi.

Zařízení k přivádění tekutin do fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224773

Dátum: 01.09.1984

Autori: Solfronk Václav, Pihert Dobromil

Značky: přivádění, vrstvy, zařízení, fluidní, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přivádění tekutin do fluidní vrstvy, sestávající z řady přívodních trubic vyústěných o fluidní vrstvy, vyznačené tím, že na každou přívodní trubici (2) je přes škrticí orgán (6) napojen rozvod pomocného plynu, například z pomocné komory (5).

Studniční filtr s vnějšími výstupky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224772

Dátum: 01.09.1984

Autor: Mikláš Vladimír

Značky: studniční, filtr, výstupky, vnějšími

Zhrnutie / Anotácia:

Studniční filtr s vnějšími výstupky, v nichž jsou upraveny vtokové difuzory rozšiřující se směrem dovnitř, vyznačený tím, že vstupní otvor (3) každého vtokového difuzoru (2), vymezený nátokovými hranami (4), má tvar štěrbiny a jeho šířka (b) k délce (a) je v poměru 1 ku 3 až 1 ku 15, k délce (n) vtokového difuzoru (2) v poměru 1 ku 3 až 1 ku 7 a k výšce (v) vnějšího výstupku (1) minimálně v poměru 1 ku 1,5, přitom úhel rozšíření (?) vtokového...

Zařízení pro odřezávání délek drátů ze zásoby drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224771

Dátum: 01.09.1984

Autori: Uzel Karel, Schlosser Jiří

Značky: zařízení, zásoby, délek, drátu, odřezávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odřezávání délky drátů, ze zásoby drátů, vyznačující se tím, že je opatřeno rotační řezací hlavou /3/, otočně uloženou na nehybném čepu /1/, v němž je upraven axiální otvor /4/ pro vedení drátu /5/ a zahrnující válcové těleso /6/, na němž je suvně uložena poháněná řemenice /7/, přičemž ve válcovém tělese /6/ je upravena axiální dutina /8/, do které ústí jednak axiální otvor /4/ nehybného čepu /1/, jednak radiální otvor /9/...

Kaučuková směs vulkanizovatelná sírou se zlepšenými užitkovými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 224770

Dátum: 01.09.1984

Autori: Dimitrov Vladimír, Schätz Miroslav, Pelzbauer Zdeněk Rndr

Značky: sírou, vulkanizovatelná, užitkovými, směs, vlastnostmi, kaučuková, zlepšenými

Zhrnutie / Anotácia:

Kaučuková směs vulkanizovatelná sirou se zlepšenými užitkovými vlastnostmi, zejména směs na bázi kaučuku izoprenového, butadien-styrenového a butadien-akrylonitrilového vyznačená tím, že obsahuje 5-50 hmotnostních dílů fenolformaldehyd-polyvinylalkoholové pryskyřice na 100 hmot.dílů kaučuku, přičemž hmotnostní poměr polyvinylalkoholu k fenolu v pryskyřici je od 1:5 do 1:2.

Fenolformaldehydová pryskyřice chemicky modifikovaná

Načítavanie...

Číslo patentu: 224769

Dátum: 01.09.1984

Autori: Dimitrov Vladimír, Pelzbauer Zdeněk, Schätz Miroslav

Značky: fenolformaldehydová, chemicky, modifikovaná, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fenolformaldehydové pryskyřice chemicky modifikované.

Způsob výroby tenkých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 224768

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kuběnka Jiří

Značky: tenkých, výroby, vrstev, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tenkých vrstev na plochém substrátu, zejména pro tenkovrstvé hybridní integrované obvody, s použitím naprašovací vakuové aparatury, kde základní krok tvoří reaktivní naprašování kysličníků tantalu nebo titanu, nebo jejich kombinací v atmosféře argonu a kyslíku, vyznačený tím, že po vytvoření kysličníkové izolační vrstvy se uzavře přívod kyslíku do naprašovací vakuové aparatury, do které se bezprostředně vpouští dusík a v atmosféře...

Způsob rozšiřování bezešvých trub a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224767

Dátum: 01.09.1984

Autor: Tomeš Miloň

Značky: způsob, provádění, způsobu, tohoto, bezešvých, zařízení, rozšiřování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rozšiřování bezešvých trub a zařízení k provádění tohoto způsobu, z předvalku na rozšiřovací stolici s rozšiřovacími kotouči vyznačený tím, že se předvalek rozšiřuje rozválcováním stěny předvalku v konečnou tloušťku přitlačením kuželového obvodu rozšiřovacích kotoučů na stěnu rozšiřované trubky proti odpovídajícímu kuželovému obvodu rozšiřovacího trnu, přičemž stěny již rozšířené trubky jsou hlazeny přitlačením hladicích válců proti...

Nástroj pro vrtání tvrdých a křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224766

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pithart Pavel, Houdek Robert

Značky: materiálů, tvrdých, vrtání, nástroj, krehkých

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro vrtání tvrdých a křehkých materiálů s upínací stopkou, vyznačující se tím, že sestává z nosného tělesa (3) tvořeného např. dvěma soustřednými dutými válci, na jejichž obvodech jsou vsazena brousicí tělíska (1) např. diamantové tablety, u nichž jsou vyústěny přívodní prvky (2) chladící kapaliny, např. kanálky, nosného tělesa (3).

Zkušební obrazce pro měření frekvenčních vlastností fotochemicky citlivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224765

Dátum: 01.09.1984

Autor: Holan Jiří

Značky: materiálů, frekvenčních, zkušební, měření, vlastností, fotochemicky, obrazce, citlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební obrazce pro měření frekvenčích vlastností fotochemicky citlivých materiálů, obsahujících jeden nebo více dílčích obrazců pro generování měřicích signálů vždy jisté prostorové frekvence, vyznačené tím, že nejméně jeden z dílčích obrazců se skládá ze dvou nebo více částí lišících se vzájemně střední hodnotou činitele odrazu nebo prostupu.

Krmná zmes s prídavkom zeolitu – klinoptilolitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224764

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kozáč Ján, Vrzguľa Leopold, Bartko Pavol

Značky: klinoptilolitu, prídavkom, kŕmna, zeolitu

Zhrnutie / Anotácia:

Krmná zmes s prídavkom zeolitu - klinoptilolitu pozostávajúca z bielkovinných a škrobnatých krmív vyznačená tým, že obsahuje prísadu 5 až 7 % hmotnosti zeolitu s minimálnym obsahom 60 % hmotnosti klinoptilolitu s obsahom 70,7 až 73,7 % hmotnosti kysličníka kremičitého, 9,3 až 12,9 % hmotnosti kysličníka hlinitého, 1,3 až 2,0 % hmotnosti kysličníka železitého, 2,3 až 3,1 % hmotnosti kysličníka vápenatého, 0,6 až 0,7 % hmotnosti kysličníka...

Horní vedení zanašečů útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224763

Dátum: 01.09.1984

Autori: Crhonek Oldřich, Tenora Pavel

Značky: zanašečů, horní, vedení, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Horní vedení zanašečů útkové niti uložené na tkacím stroji, sestávající z výklopných opěrných lišt a výložných ramen, majících buď funkční nebo manipulační polohu vyznačené tím, že výložná ramena (3) opěrné lišty (1) jsou ukončena prvými kruhovými pouzdry (4) pro uložení nosné trubky (5) nesené druhými kruhovými pouzdry (6) držáků (7) pevně uchycených na nosníku (8) zpětného vedení zanašečů (9), přičemž manipulační poloha opěrné lišty (1) se...

Otočná cívečnice, zejména pro stroje na zpracování chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 224762

Dátum: 01.09.1984

Autori: Svánovský Karel, Holý Josef

Značky: otočná, zpracování, stroje, cívečnice, chemických, vláken, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Otočná cívečnice, zejména pro stroje na zpracováni chemických vláken, jejíž skelet je tvořen horní a dolní růžicí, jejichž jednotlivé paprsky jsou na koncích spojeny svislými tyčemi, opatřená po obvodě v etážích nad sebou rozmístěnými trny pro uložení předlohových cívek, směřujícími do vnitřního prostoru cívečnice a systémem pro vedení niti při jejich odtahování z cívečnice, vyznačující se tím, že v ose horní růžice (5) je vytvořen závěs pro...