Archív za 1984 rok

Strana 56

Zařízení pro měření obsahu par látek nebo jiných plynů v analyzovaných plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 216964

Dátum: 01.09.1984

Autori: Malík Miloš, Volný Miroslav

Značky: jiných, látek, obsahu, měření, zařízení, plynech, analyzovaných, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření absolutního či relativního obsahu par látek nebo jiných plynů v analyzovaných plynech. Toto zařízení sestává z přívodu analyzovaného plynu a zdroje srovnávacího plynu, které jsou připojeny přes dvojcestný elektromagnetický ventil na analyzátor, přičemž na vývodu plynu z analyzátoru je umístěn regulátor průtoku a za ním čerpadlo. Na dvojcestný elektromagnetický ventil je elektricky napojeno časové relé, na...

Nerozpustné sferické kompositní polyelektrolytové částice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216963

Dátum: 01.09.1984

Autori: Peška Jan, Štejmane Lia Arturovna, Kuzněcova Naděžda Nikolajevna, Štamberg Jiří, Ziemanis Andris Chugovič, Samsonov Georgij Vasiljevič, Papukova Klavdija Pavlovna, Matějka Zdeněk

Značky: nerozpustné, výroby, sférické, polyelektrolytové, způsob, kompositní, částice, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Nerozpustné sférické kompositní polyelektrolytové částice skládající se z kontinuální fáze rozptýlené ve fázi diskontinuální, vyznačené tím, že fází kontinuální je vodou nabotnalý gel xanthogenátu celulosy a diskontinuální fázi tvoří nabotnalé částice jednoho nebo směsi dvou či více materiálů vybraných ze skupiny sestávající ze silně kyselého katexu, slabě kyselého katexu, slabě basického anexu, silně basického anexu a chelatujícího sorbentu,...

Automatické podávací zařízení tenkých plochých sučástí, zejména výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216962

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koranda Karel, Kotrla Jan

Značky: zařízení, plochých, súčastí, automatické, výlisků, tenkých, podávací, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je automatizace podávky u výrobních linek, zejména lisařských, přičemž výchozím polotovarem je tenká plochá součást. Uvedeného účelu se dosáhne šoupátkem poháněným přímočarým motorem, jež odebírá spodní součást z trubkového zásobníku, přičemž dosedací plocha šoupátka je skloněna od horizontální roviny ve směru přísunu. Spolehlivé oddělování součástek od sebe zajišťuje pohyblivá zarážka, jež kopíruje povrch dodávané součásti....

Mechanická kotva extenzometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216961

Dátum: 01.09.1984

Autori: Čermák Zdeněk, Hampel Arpád

Značky: extenzometru, kotva, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřícího zařízení používaného v tunelovém stavitelství při provádění skalních vyrubů. Řeší způsob zakotvení několikastupňového extenzometru do vrtu ve skalním masívu pomocí mechanické kotvy. Podstatou kotvy extenzometru jsou tři opěrné čelisti letmo uložené ve válcovém tělese a vysouvané proti stěně vrtu rozpínacím šroubem, který je natáčen univerzálním montážním soutyčím. Extenzometrické měření s použitím mechanické kotvy může...

Způsob čištění vodních a topných systémů od korozních zplodin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216960

Dátum: 01.09.1984

Autori: Boleslav Jiří, Boleslav František

Značky: vodních, topných, korozních, čištění, způsob, zplodin, železa, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění vodních a topných systémů od korozních zplodin železa vyznačený tím, že se do vodní náplně systému přidá 4 až 70 g/l kyselého uhličitanu sodného nebo draselného a náplň se udržuje v cirkulaci za současného odlučování uvolněných korozních zplodin a kalů z náplně.

Způsob povrchového dobývání užitkových nerostů v blocích zejména mramorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216959

Dátum: 01.09.1984

Autor: Smetánka Jiří

Značky: způsob, užitkových, blocích, zejména, mramorů, povrchového, nerostu, dobývání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobem povrchového dobývání užitkových nerostů v blocích, zejména mramorů, pří kterém se v linii navrhované odpojovací spáry nerostu provedou vrty, vyznačující se tím, že se z jediného přesuvného stanoviště, např. z vysokozdvižné montážní plošiny, odvrtají řídké vrty a potom se shora ve zmíněné linii působí mechanickými rázy, např. údery těžkého bouracího kladiva-impaktoru, do vytvoření souvislé odpojovací spáry a takto nově vzniklý blok se...

Zapojení číslicově analogového převodníku s přepínáním počtu převáděných dekád, který je zapojen s paměťovým registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216957

Dátum: 01.09.1984

Autori: Slavík Vladimír, Macharáček Jan

Značky: převodníku, přepínáním, paměťovým, číslicové, dekád, který, převáděných, počtu, registrem, zapojení, zapojen, analogového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicově analogového převodníku s přepínáním počtu převáděných dekád, který je zapojen s paměťovým registrem, jehož výstupy například v BCD kodu jsou zapojeny na poslední čtyři číslicově analogové převodníky dekád, vyznačené tím, že výstup každého ze čtyř číslicově analogových převodníků (l, 2, 3, 4) dekád je spojen s běžcem jednoho ze čtyř segmentů (5, 6, 7, 8) čtyřsegmentového třípolohového přepínače (9), jehož první dotek prvního...

Zapojení číslicově analogového převodníku s přepínáním počtu převáděných dekád

Načítavanie...

Číslo patentu: 216956

Dátum: 01.09.1984

Autori: Macharáček Jan, Slavík Vladimír

Značky: analogového, přepínáním, převáděných, číslicové, dekád, převodníku, počtu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicově analogového převodníku s přepínáním počtu převáděných dekád, který je zapojen na kodové výstupy paměťového registru, vyznačené tím, že každá čtveřice kodových výstupů (1, 2, 3, 4 a 5, 6, 7, 8 a 9, 10, 11, 12 a 13, 14, 15, 16) každé ze čtyř posledních dekád paměťového registru (17) je připojena na příslušnou čtveřici běžců šestnácti segmentového (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) přepínače, jehož...

Způsob extrakce těžkých frakcí kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216955

Dátum: 01.09.1984

Autor: Sladký Jan

Značky: kaprolaktamu, frakcí, způsob, těžkých, extrakce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby kaprolaktamu a řeší problémy předčištění a zkracování těžkých frakcí, odpadajících při rektifikaci hlavního výrobního proudu kaprolaktamu. Vynález řeší spojení čistícího procesu, protiproudné extrakce vodných roztoků kaprolaktamu do organického rozpouštědla, s předčištěním a zpracováním těžkých frakcí kaprolaktamu, odpadajících při rektifikaci hlavního proudu, které se do systému extrakce hlavního výrobního proudu...

Ferrografická podložka zejména pro magnetický analyzátor částic v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 216953

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kovář Jiří, Otto Karel

Značky: magnetický, kapalinách, analyzátor, podložka, zejména, ferrografická, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ferrografické podložky, zejména pro magnetický analyzátor částic v kapalinách a řeší otázku rovnoměrnosti rozdělení částic a otázku manipulace s ferrografickou podložkou. Jeho podstata spočívá v tom, že ke skleněné desce je připevněna šablona opatřená drážkou " U " do níž je vložena smyčka z hladkého paramagnetického materiálu.

Unášecí zařízení válečkových nebo článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216952

Dátum: 01.09.1984

Autori: Svoboda Karel, Turek Josef

Značky: článkových, řetězů, válečkových, zařízení, unášecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém unášecího zařízení válečkových nebo článkových řetězů, zejména pro vyšší obvodové rychlosti s použitím u zemědělských strojů, např. obracečů a shrnovačů, dopravníků apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi dvěma sousedními články řetězu je uspořádán spojovací článek ve tvaru kruhové výseče, opatřený vybráním pro váleček řetězu a úložným otvorem pro spojovací nosník. Dvojice řetězů, mezi nimiž jsou prostřednictvím,...

Plošný materiál na fixační lékařské dlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216951

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kolářová Jitka, Maryška Stanislav, Zouharová Alžběta, Moříšek Maxmilián

Značky: fixační, plošný, materiál, dlahy, lékařské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru lékařství a týká se plošného materiálu na fixační lékařské dlahy, zhotoveného ze syntetického termoplastického polymeru, zejména polyetylenu, polyvinylchloridu, polypropylenu nebo jejich kopolymerů nebo směsí. Syntetický termoplastický polymer může být tuhý nebo částečně měkčený, ale lze použít i lehčeného polymeru o hmotnosti 80 až 400 kg/m3. Plošný materiál je na jedné své straně opatřen drážkami zlepšujícími...

Zapojení pro vyhodnocování funkce číslicových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216768

Dátum: 01.09.1984

Autori: Uhlíř Karel, Semecký Jiří, Míček Petr, Houdek Jan, Kollner René

Značky: funkce, číslicových, zapojení, zařízení, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicové elektroniky a řeší testování funkce číslicových zařízení. Podstatou vynálezu je vyhodnocení číslicové informace poskytované testovaným zařízením v definovaném a opakovatelném intervalu. Výsledkem vyhodnocené informace je šestnáctibitový informační symbol, který je možno porovnat se symbolem odečteným na zařízení, jehož funkce je bezchybná. Vynález se dá využít při testování číslicových zařízení při jejich výrobě, v...

Vícevrstvá polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216650

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Hartman Jan, Muller Ilja

Značky: polovodičová, světlem, součástka, vícevrstvá, řízená

Zhrnutie / Anotácia:

Vícevrstvá polovodičová součástka řízená světlem s vysokou citlivostí struktury ke spínání světlem a odolností proti strmému nárustu blokovacího napětí, obsahuje nejméně čtyři vrstvy střídavě opačného typu vodivosti. Vnější emitorová vrstva zasahuje úzkým výběžkem až ke středu fotocitlivé nekontaktované oblasti kruhového tvaru, přičemž plocha výběžku emitorové vrstvy tvoří méně než 20 % celkové plochy fotocitlivé oblasti.

Způsob ochrany proti nalepování hornin na stěny přepravních a skladovacích nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 216649

Dátum: 01.09.1984

Autori: Cink Miroslav, Šebor Gustav, Mejstřík Miroslav, Kvita Vladimír, Buryan Petr

Značky: ochrany, nádob, přepravních, stěny, hornín, nalepování, způsob, skladovacích, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ochrany proti nalepování hornin na stěny přepravních a skladovacích nádob, který spočívá v tom, že se na vnitřní stěnu nádoby nastřikuje současně asfaltolatexová emulze o hmotnostní koncentraci 5 až 60 %, výhodně 15 až 20 % a koagulační činidlo, například chlorid vápenatý, hořečnatý nebo síran hlinitý v hmotnostní koncentraci 5 až 30 %. Pod tuto vrstvu lze nastříkat pouze asfaltolatexovou emulzi a je možno jednotlivé...

Rotační čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216648

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zejda Vladislav, Králík Ludvík

Značky: rotační, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulických čerpadel, zejména čerpadel s rotačním pístem a samočinnou regulací množství dodávaného média v závislosti na jeho spotřebě. Řeší problém úspory elektrické energie, jejíž spotřeba je u stávajících čerpadel neúměrně vysoká. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pevně uložený rotor čerpadla je umístěn v pracovním prostoru radiálně přesuvného statoru, opatřeného unášečem, na jehož jednu stranu působí regulační pružina a...

Způsob výroby glukózy, případně dalších produktů její enzymové přeměny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216646

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bárta Miroslav, Čulík Karel, Vojtíšek Vladimír, Kučera Jiří

Značky: způsob, produktů, glukózy, její, enzymové, výroby, přeměny, případně, dalších

Zhrnutie / Anotácia:

Reakční směs, tvořená vodným roztokem nebo suspenzí látky obsahující glukozové jednotky vázané navzájem alfa-1,4-a /nebo alfa-1,6-glukozidickou vazbou, zejména škrobu, o hmotnostní koncentraci 10 až 40 % se uvádí při teplotě 30 až 60 °C a pH 4,0 až 6,5 ve styk s nerozpustným enzymovým preparátem obsahujícím v hmotnostní koncentraci 10 až 25 % amyloglukozidázy, 15 až 30 % glutardialdehydu, 15 až 30 % flokulátoru a 25 až 50 % buněk...

Stavěč smyku vlasce rybářského smekacího navijáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216644

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kříž Jiří

Značky: smyku, rybářského, smekacího, vlasce, stavěč, navijáku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je přerušení smyku vlasce. Zjednodušená manipulace zkracuje škodlivý časový interval mezi vjemem a reakcí na vjem. Uvolnění ozubeného věnečku, stabilizujícího navíjecí buben a napružený překlápěcí oblouk, spouští na pistolové nožce navijáku.

Způsob výroby fenoxyantrachinonu a difenoxyantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216639

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šikolová Jana, Sotona Vladimír, Kasal Jaroslav, Kypěna Zdeněk

Značky: fenoxyantrachinonu, způsob, difenoxyantrachinonu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby fenoxyantrachinonu a difenoxyantrachinonu fenoxylací chlorantrachinonu a dichlorantrachinonu v prostředí organického rozpouštědla při teplotách 100 až 130 °C. Izolace produktu se provede filtrací po oddestilování rozpouštědla částí fenolu vodní parou, nebo přímo filtrací z rozpouštědla, případně vakuovou destilací.

Záchytka vodorovného prvku stavebnicového lešení se třmeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216631

Dátum: 01.09.1984

Autor: Simandl Jaroslav

Značky: vodorovného, stavebnicového, záchytka, prvků, třmeny, lešení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spojení vodorovných a svislých prvků stavebnicových lešení a současně nežádoucí samovolné jejich rozpojení. Uvedeného účelu je dosaženo tvarem záchytky. Záchytka je opatřena ozubem na staveným proti třmenu. Ozuby jsou na koncích vodorovného prvku uspořádány protilehle vzhledem k jeho podélné ose. Záchytky dle vynálezu lze použít na panelech pro opláštění lehkých staveb, u montovaného nábytku a regálů.

Poklopová vrata pro plavební komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216630

Dátum: 01.09.1984

Autor: Prachař Oldřich

Značky: poklopová, plavební, komory, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Poklopová vrata podle vynálezu jsou zdokonaleným provedením poklopových vrat podle čs. autorského osvědčení č. 185295, spočívající v umístění jednokřídlové klapky v horní části zmíněných vrat, čímž je při jejím sklopení umožněn volný průchod ledových ker plavební komorou i při vztyčených poklopových vratech. Přitom lze uvedenou klapku ovládat s výhodou prostřednictvím jednoduché vzpěry odvozeně od pohybu poklopových vrat.

Napínací sloupek sítě na tenis

Načítavanie...

Číslo patentu: 216624

Dátum: 01.09.1984

Autor: Stehno Otakar

Značky: sítě, sloupek, tenis, napínací

Zhrnutie / Anotácia:

Je určen k uchycení a k vypnutí sítě pro míčové hry. Skládá se ze dvou tyčí 2, mezi nimiž je mezera 3, ve které je umístěn samosvorný teleskopický zvedák 4. Pevný díl zvedáku 4 je připevněn k tyčím 2 a k pohyblivému dílu 6 zvedáku 4 je připevněn závěs 7 pro napínací lanko 8. Napínací sloupek sítě může být využit ve sportovní oblasti, ale může být použit i v jiných oborech, kde je třeba vypnutí sítě nebo lana na určitou míru.

Způsob výroby lehčených pryžových podešví a forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216559

Dátum: 01.09.1984

Autori: Tylajka František, Škubal Josef, Bednařík Miroslav, Rozkošný Karel, Štěpán Antonín

Značky: lehčených, podešví, způsob, forma, způsobu, provádění, výroby, pryžových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby lehčených pryžových podešví obuvi a formy k provádění způsobu. Způsob zahrnuje přípravu nálože kaučukové směsi, jež se vloží do tvarovací dutiny formy, kde se v první fázi rozlišuje ve zmenšeném prostoru a ve druhé fázi se tento prostor tvarovací dutiny uvolní do jmenovitého objemu podešve. Forma k provádění způsobu sestává z víka s lisovníky, jejichž polohy posuvu ve směru k tvarovacím dutinám jsou určeny polohou...

Tepelná zkušební stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216558

Dátum: 01.09.1984

Autori: Votýpka Jiří, Obořil Adolf, Hašek Jaroslav, Ondra Jan

Značky: zkušební, tepelná, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tepelné zkušební stanice ke zkoušení spalovacích pochodů, zejména pro seřizování a provádění úprav u průmyslových hořáků a jiných spalovacích zařízení na plynná a/nebo kapalná paliva. Účelem úpravy tepelné zkušební stanice podle vynálezu je přiblížit zkušební podmínky provozním podmínkám, aby bylo možno výsledky spalovacích zkoušek a provozní praxi navzájem přímo srovnávat. Podle vynálezu je ve spalovacím prostoru zkušební...

Zařízení na sesazování dýh opracovaných ze tří a více stran

Načítavanie...

Číslo patentu: 216556

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vaněk Miloš, Zapletal Jan

Značky: sesazování, opracovaných, stran, zařízení, více, tří

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na sesazování dýh, zejména dýhových přířezů opracovaných ze tří, čtyř i více stran. Účel zařízení: Možnost v jediném průchodu sesazovat dýhové přířezy opracované ze tří, čtyř i více stran. Umožňuje použít ke spojování materiál, který při nalepování sesazenky na konstrukční desku může být aplikován do kližné spáry. Zařízení se může použít pro sesazování jakkoliv náročných sesazenek. Je vhodné pro sesazování dýhových přířezů malých...

Nožové formy pro přesné stříhání dýhových přířezů ze svazků dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 216555

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vaněk Miloš, Zapletal Jan

Značky: formy, přířezu, nožové, stříhání, přesné, svazků, dýhových

Zhrnutie / Anotácia:

Nožové formy pro přesné stříhání dýhových přířezů tří-, čtyř- a víceúhlých tvarů z dýhových svazků. Nožové formy umožňují spojit opracování přířezu ze všech stran v jeden úkon při současném ustřižení všech listů dýhového svazku. Nožové formy na přesné stříhání dýh se skládají ze tří a více nožů demontovatelně upevněných k jádru a opírajících se o krycí desku. Tato deska slouží k rovnoměrnému přenášení síly na nože formy. V prostoru mezi čely...

Způsob výroby 4-amino-4H-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216554

Dátum: 01.09.1984

Autori: Toman Jaromír, Socha Jaromír

Značky: výroby, způsob, 4-amino-4h-1,2,4-triazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-amino-4H-1,2,4-triazolu, vyznačující se tím, že směs formamidu a hydrazinu v molárním poměru 2:1 až 1:2, nejlépe však v poměru 1:1, se za přítomnosti silně kyselých ionexů, jako katalyzátorů reakce, zahřívá až na 220 °C, nejlépe však na 160 až 180 °C, za současného odstraňování reakcí uvolňovaného amoniaku i vody.

Sonda pro vícenásobné přesné měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 216553

Dátum: 01.09.1984

Autori: Moucha Vladimír, Hendrich Rudolf

Značky: měření, teploty, vícenásobné, přesné, sonda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro vícenásobné použití při přesném měření teploty v taveninách, například v tekuté oceli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že základní trubice sondy je na svém povrchu opatřena ochranným pláštěm ze žáruvzdorného materiálu. Předmětnou sondu lze používat při přesném měření teplot v taveninách, například v tekuté oceli s lze ji použít několikrát po pouhé výměně víčka.

Sonda pro přesné měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 216552

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hendrich Rudolf, Moucha Vladimír

Značky: měření, teploty, sonda, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro přesné měření teploty v tavenině, například v tekuté oceli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že snímač teploty je spojen s kontaktním dílem a uložen v žáruvzdorné vložce. Sondy dle vynálezu lze využít pro přesné měření teploty v taveninách, například v tekuté oceli.

Zařízení pro stabilizaci jednotky důlní posuvné výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 216500

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pavlíček Karel, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt

Značky: výztuže, jednotky, důlní, stabilizaci, posuvné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stabilizaci jednotky důlní posuvné výztuže při jejím nasazení v porubu v úklonné sloji. Vynález řeší problém stabilizace jednotky důlní posuvné výztuže pro nízké sloje. Podstatou vynálezu je, že alespoň jedna opěra, provedená jako jednoramenná páka je umístěna v boční ploše štítu a otočně uložena v závěsu, který je vůči pilířové straně štítu předřazen před připojovací místo silového prvku.

Způsob zaklepávání okrajů svrškových dílů obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 216499

Dátum: 01.09.1984

Autori: Češek Štěpán, Poláček Vlastimil, Raszka Karel, Petruška Stanislav, Štangl Jan, Zvolenská Marie

Značky: dílů, svrškových, zaklepávání, obuvi, okrajů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zaklepávání okrajů svrškových dílů obuvi tepelnou aktivací výztužné a spojovací komponenty přiváděné do přehýbaného okraje dílu při jeho postupném posuvu zaklepávacím ústrojím. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do přehýbaného okraje dílu přivádí textilní lemovka, jež sestává z výztužných přízí a z termoplastických přízí, jejichž vlákna se při teplotě prostředí tepelné aktivace zplastifikují do lepivého stavu....

Řiditelný transformátor s magnetickým obvodem plášťového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216498

Dátum: 01.09.1984

Autori: Johaník Karel, Bureš Karel, Žák Miloslav

Značky: řiditelný, transformátor, obvodem, plášťového, magnetickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce transformátorů a magnetickým obvodem plášťového typu v rovinném uspořádání. Vynálezem se řeší zmenšení rozměrů transformátoru. Odklonem podélné osy magnetického obvodu o úhel ( = 3° až 18° od podélné osy nádoby transformátoru vzniknou mezi magnetickým obvodem a stěnou nádoby transformátoru prostory. Do jednoho z nich je možné umístit přepínací zařízení. Vynález je možné využít pouze při konstrukci transformátorů....

Stavebnicová soustava hydraulických obvodů složená z řídicích modulových bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216497

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hájek František

Značky: modulových, řídících, bloků, stavebnicová, soustava, obvodů, hydraulických, složená

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicová soustava řídicích modulových bloků podle vynálezu je složena ze základních těles se soustavou kanálů podélného propojení jednak základních, jednak pomocných v kombinaci s kanály příčného propojení základními a pomocnými pro rozšíření jak funkčního rozsahu tak i průtokových hodnot ovládacího media. Několik bloků tvoří soustavu, kterou lze použít pro pohon a řízení mechanismů ovládajících dráhu a rychlost výrobních a pracovních...

Zapojení pro elektronické odpínání rozběhového kondenzátoru indukčního motoru napájaného z jednofázové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 216496

Dátum: 01.09.1984

Autori: Janšta Jiří, Haša Jaroslav

Značky: rozběhového, elektronické, motorů, sítě, jednofázové, indukčního, odpínání, napájaného, zapojení, kondenzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro elektronické odpínání rozběhového kondenzátoru indukčního motoru napájeného z jednofázové sítě, vyznačující se tím, že kondenzátor (1) je zapojen mezi první uzel (18) do trojúhelníka spojených fází indukčního motoru (21) a první pól (12) reverzačního přepínače (22), přičemž rozběhový kondenzátor (2), ke kterému je paralelně připojen vybíjecí odpor (4) je připojen přes ochranný odpor (5) triaku (3) k první elektrodě kondenzátoru...

Povlaková krytina pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 216495

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koželuha Jaroslav, Popelka Milan

Značky: krytina, hydroizolační, účely, povlaková

Zhrnutie / Anotácia:

Povlaková krytina pro hydroizolační účely, obsahující tmel na bázi kopolymeru vinylchlorid - vinylacetát podle autorského osvědčení č. 187 896, vyznačená tím, že je tvořena skladbou střídajících se vrstev zmíněného tmelu a pásů nebo folií z plastomerů nebo elastomerů s výhodou nestabilizovaných proti stárnutí, připadně i plošných útvarů z textilních, skalných nebo syntetických vláken, přičemž vnější a spodní vrstvu skladby tvoří vždy tmel,...

Lepidlo na tapety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216494

Dátum: 01.09.1984

Autori: Preclík Bohuslav, Kodet Josef, Rippl Václav, Krejčí Václav

Značky: lepidlo, výroby, způsob, tapety

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo na tapety založené na kombinaci derivátů celulózy, škrobu, anorganických solí a protiplísňových přísad, vyznačené tím, že obsahuje hmotnostní obsah 18 až 28 % karboxymetylcelulózy, 9 až 11 % bramborového škrobu oxidovaného hlornanem sodným o viskozitě vodného roztoku o hmotnostní koncentraci 25 % nejvýše 100 mPas při 5 °C, 1 až 2 % boraxu, 1 až 2 % dusičnanu sodného, 0,1 až 0,2 % technického mýdla a 55 až 70 % papíroviny z bílého...

Zařízení pro broušení pásového štípacího nože na obuvnických štípacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216493

Dátum: 01.09.1984

Autor: Ševčík Miloslav

Značky: nože, obuvníckych, pásového, broušení, strojích, zařízení, štípacích, štípacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro broušení pásového štípacího nože na obuvnických štípacích strojích, sestávající ze dvou proti sobě se otáčejících brusných kotoučů uspořádaných nastavitelně po obou stranách tohoto pásového štípacího nože, vyznačující se tím, že horní brusný kotouč (6) je uložen na volném konci horního výkyvného ramena (7) zavěšeného na horním nosném čepu (9) uspořádaném v tělese (1) zařízení nad spodním nosným čepem (91) spodního výkyvného ramena...

Tekutý suspenzní detergent

Načítavanie...

Číslo patentu: 216492

Dátum: 01.09.1984

Autori: Růžička Vladimír, Novák Jan, Procházka Karel, Tolman Jiří

Značky: suspenzní, detergent, tekutý

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý suspenzní detergent na bázi anionaktivních tenzidů a aktivačních přísad, vyznačený tím, že obsahuje v hmotnostních % 5 až 40 % polyfosfátů alkalických kovů, 0,5 až 10 % derivátů amidů mastných kyselin obecného vzorce kde R je C10 až C22 alifatický alkyl, R1 je C2 až C5 hydroxialkyl, nebo skupina kde Z je H nebo CH3 a n je celé číslo 1 až 20 ve vzorci I, 1 až 10 ve vzorci II, a/nebo kondenzačního produktu I a C1 až C5 aldehydem, 0,1 až 5...

Vícepolohová otočná jednotka manipulačního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216491

Dátum: 01.09.1984

Autor: Drašťák Emil

Značky: otočná, zařízení, jednotka, vícepolohová, manipulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vícepolohová otočná jednotka manipulačního zařízení, jako jsou roboty a manipulátory, slouží ke spolehlivému nastavení otočného stolu k místu příslušné technologické operace systémem zarážek a tlumičů, kde zarážky zasahují do vybrání prstence otočného talíře, pod kterým je na tělese jednotky kyvně uloženo vahadlo se dvěma rameny, z nichž první je opatřeno válečkem výsuvného dorazu a druhé vybráním, do kterého zasahuje rolna tlumicího systému se...

Způsob upínaní plošných útvarů, zejména textilních při průběžném svařování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216490

Dátum: 01.09.1984

Autori: Homola František, Jakl Vladimír

Značky: upínání, zařízení, průběžném, tohoto, plošných, svařování, způsob, způsobu, zejména, textilních, provádění, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu upínání spočívá v tom, že spodní plošný útvar je přiveden do upínací polohy, kde je napnut a zajištěn na plochu děrovaného plechu hrotovými upínači a na takto nastavený spodní plošný útvar se přeloží svým okrajem horní plošný útvar, přes okraj spodního plošného útvaru tak, že přesahuje a do jeho upínacích otvorů se navléknou úchyty upínačů a zajistí se napnuté v nastavené poloze, načež se provede vlastní operace svařování....