Archív za 1984 rok

Strana 54

Sestava radiální pneumatiky a ráfku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214653

Dátum: 15.09.1984

Autor: Curtiss Walter

Značky: ráfku, sestava, pneumatiky, radiální

Zhrnutie / Anotácia:

Sestava radiální pneumatiky a ráfku, který sestává z páru prstencovitých sedlových povrchů, radiálně probíhajících zadržovacích povrchů směřujících obecně radiálně ven od axiálně vnějšího okraje každého sedlového povrchu a z prstencové stabilizační příruby probíhající obecně axiálně ven od radiálně vnějšího okraje každého prstencovitého sedlového povrchu, přičemž pneumatika uvnitř otevřeného typu má běhoun, pár bočnic, pár navzájem axiálně...

Pneumatika

Načítavanie...

Číslo patentu: 214652

Dátum: 15.09.1984

Autor: Hahn Friedrich Wilhelm

Značky: pneumatika

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatiky s kabelovým lankem patky, zejména bezdušové pneumatiky pro nákladní automobily se strmými boky a radiální kostrou, jejíž lanko patky je tvořeno duší a alespoň jednou vrstvou kolem duše několikrát ve šroubovici navinutého a nekonečně uzavřeného drátu. Vynález si klade za úkol zdokonalit zná mě pneumatiky a dosáhnout tohoto zdokonalení jednoduchými prostředky. Zejména se má zabránit vytváření trhlinek v plášti, který mä...

Litina odolná proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214651

Dátum: 15.09.1984

Autori: Morgačev Ivan Grigorjevič, Bessarabov Sergej Pavlovič, Stojko Valerij Pavlovič A Ivanov Anatolij Petrovič, Popov Vjačeslav Nikolajevič

Značky: odolná, proti, litina, opotřebení

Zhrnutie / Anotácia:

Litina odolná proti opotřebení, sestávající z uhlíku, křemíku, manganu, chromu, niklu a železa, vyznačující se tím, že navíc obsahuje titan, přičemž uvedené složky jsou v litině obsaženy v níže uvedeném hmot. množství, a to uhlík 3,0 až 3,5%
křemík 0,6 až 1,5 %
mangan 0,8 až 1,5 %
chrom 23,0 až 27,0 %
nikl 3,0 až 3,5 %
titan 0,6 až 1,0 %
železo a příměsi zbytek do 100,0 %.

Způsob antielektrostatické úpravy textilních materiálů v organických rozpuštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 217400

Dátum: 01.09.1984

Autor: Fleissig Otto

Značky: materiálů, textilních, úpravy, rozpuštědlech, organických, antielektrostatické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob antielektrostatické úpravy textilních materiálů v organických rozpouštědlech ze souboru zahrnujícího tetrachloretylen, triohlortrifluoretan, trichlormonofluormetan nebo benzin, vyznačený tím, že se do uvedeného organického rozpouštědla přidá v množství 2 až 20 g na jeden litr směs při 20 °C tekutých polyetylenglykolesterů vyšších mastných kyselin charakterizovaných neledujícími vzorci Ry . COO./CH2CH2.0/xH (I) Ry . COO./CH2.CH2.O/XOC.Ry...

Způsob úpravy polotónových předloh pro bezrastrový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 217399

Dátum: 01.09.1984

Autor: Polášek Jaroslav

Značky: polotónových, způsob, bezrastrový, úpravy, předloh

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednak zlepšení kvality fotografického obrazu ve smyslu zvýšení jeho obrysové ostrosti a rozlišitelnost detailů jednak úprava obrazové polotónové předlohy pro tisk bez použití autotypického rastru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se na latentní obraz fotografické reprodukce polotónové předlohy, vytvořený expozicí světlocitlivé vrstvy na skleněném nebo plastovém nosiči, dlouhodobě působí zředěnou nehybnou vývojkou a že se...

Úsporná slitina na bázi hliníkového bronzu a způsob jejího zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 217398

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rusín Karel, Macášek Igor, Roučka Jaromír, Šibralová Marie

Značky: hliníkového, jejího, zpracování, bázi, způsob, slitina, bronzu, úsporná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění obráběcích operací ve stavu normalizovaném při teplotách 880 až 980 °C po dobu 1 až 3 h s ochlazováním rychlostí 0,5 až 5 k.s-1, v němž se provede obrobení na hrubý rozměr. Slitina obsahuje v hmotnostních koncentracích 14 až 16 % hliníku, 3 až 8 % železa, stopy až 2 % niklu, stopy až 2 % manganu, zbytek měď a doprovodné prvky do 1,5 %.

Snímač pro coulometrické měření tloušťky vícevrstvých kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217397

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kokoška Ivan, Jojko Zorjan, Jirovský Ivan, Trojan Václav, Průšek Jaroslav

Značky: vícevrstvých, měření, coulometrické, povlaků, snímač, kovových, tloušťky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení snímače pro coulometrické měření tloušťky jednotlivých povlaků vícevrstvého povlakového systému. Snímač podle vynálezu sestává z pracovní komory s tryskou zasahující do kontaktního ústí snímače nad kterou je umístěna ovládací komora s nejméně třemi tlakovými zásobními komorami jejichž vývody ústí do uvedené trysky. Tyto tlakové zásobní komory jsou prostřednictvím přívodů...

Zařízení k samočinnému čistění předčističe vzduchu spalovacího motoru, zejména u zemědělských sklízecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217396

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vašek Jan, Vočka Miroslav

Značky: motorů, zejména, předčističe, strojů, čištění, zařízení, zemědělských, samočinnému, vzduchu, spalovacího, sklízecích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší samočinné odstraňování nečistot ze zásobníku prachu předčističe vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k obvodové stěně zásobníku prachu je tečně uchycena odsávací trubka spojená s ejektorem.

Odsávací zařízení s dvojkanálovým absorpčním tlumičem hluku, zejména pro stomatologické odsávačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217395

Dátum: 01.09.1984

Autori: Nedorost Pavel, Marcinka Peter, Tomiš Vladislav

Značky: odsávačky, stomatologické, zejména, odsávací, tlumičem, hluku, absorpčním, zařízení, dvojkanálovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zdravotnické techniky a týká se zařízení s dvojkanálovým tlumičem hluku, zejména pro stomatologické odsávačky. U toho zařízení se řeší odhlučnění motoru při nasávání a vysávání vzduchu v dvojkanálovém tlumiči, který je vytvořen v základně odsávacího zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v základně odsávacího zařízení je vytvořen první zalomený kanál pro nasávání chladicího vzduchu a druhý zalomený kanál pro...

Listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 217394

Dátum: 01.09.1984

Autori: Straka Václav, Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav

Značky: listový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká listového stroje s výkyvnými výstupními pákami a unašeči, opatřenými vačkovým pohonem. Jeho podstata spočívá v tom, že výstupní páky jsou otočně uloženy na výstupním hřídeli a souose s nimi jsou vratně pohyblivě upraveny unašeče, přičemž pro spojení výstupních pák s unašeči a rámem jsou na unašečích v rámu spojovací mechanismy, které jsou v činném spojení s řadicím ústrojím.

Injektážní směs pro těsnění a zpevňování hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217393

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jursa František, Šťavík Jaroslav, Sokola Karel

Značky: směs, hornín, injektážní, zpevňování, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká injektážní směsi pro těsnění a zpevňování hornin. Náleží do oboru inženýrské geologie. Účelem vynálezu je utěsnit nebo zpevnit trvale zvodnělé horniny ekonomicky příznivou a vodou ředitelnou chemickou látkou. Podstatou vynálezu je chemické složení injektážní směsi. Sestává z 1 až 7 hmotnostních močoviny, 10 až 60 hmotnostních sulfitové pryskyřice, 0,005 až 5 hmotnostních A/nebo soli kyseliny např. chloridu amonného jako...

Osvětlovací systém se zpětným zrdcadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217392

Dátum: 01.09.1984

Autor: Mráček František

Značky: osvětlovací, zrdcadlem, systém, zpětným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká osvětlovacích systémů pro osvětlování předmětů a prosvětlování transparentních obrazových záznamů. Zařízení podle předmětu vynálezu umožňuje realizovat osvětlovací soustavy s vysokou energetickou účinností. Podstata vynálezu spočívá v tom že osvětlovací systém se zpětným zrcadlem u zdroje záření má toto zrcadlo tvořeno plochou vzniklou rotací části eliptické křivky kolem vedlejší osy elipsy, přičemž obě ohniska eliptické křivky...

Způsob zvyšování únosnosti betonových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217391

Dátum: 01.09.1984

Autor: Ledvina František

Značky: způsob, únosnosti, betonových, konstrukcí, zvyšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování únosnosti betonových konstrukcí, poškozených nárazem, dynamickými účinky, požárem apod. nebo konstrukcí ohybně dimenzovaných nebo vyrobených. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom že se nejprve zpevní povrchová vrstva betonové konstrukce impregnací nízkoviskozní syntetickou pryskyřicí načež se na povrch betonové konstrukce přitmelí vrstvou syntetické pryskyřice, plněné práškovými nebo zrnitými plnivy,...

Odvalovací fréza s dělenými zubovými hřebeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217390

Dátum: 01.09.1984

Autor: Brož Miloslav

Značky: dělenými, zubovými, hřebeny, odvalovací, fréza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvalovací frézy konstruované s dělenými zubovými hřebeny. Umožňuje dokonalejší spojení zubového hřebenu a tím i zvýšení tuhosti celé frézy. K tomu přistupuje úspora vysoce výkonných rychlořezných ocelí. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření tvarových výstupků a jim odpovídajících vybrání a přizpůsobení styčných ploch, které v souhrnu tvoří zámek pevného spojení ozubeného hřebenu a opěrného zubového hřebenu. Uvedeného...

Přípravek na vybrušování technických fréz

Načítavanie...

Číslo patentu: 217389

Dátum: 01.09.1984

Autor: Rubáš Josef

Značky: vybrušování, fréz, přípravek, technických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku na vybrušování technických fréz z plného polotovaru a jejich ostření, a to technických fréz ze slinutých karbidů i rychlořezných ocelí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přípravek sestává z podélného suportu a vztyčného suportu, které jsou vzájemně spojeny a přes pouzdro podélného suportu upevněny na základnu, přičemž vztyčný suport je na dolním čele opatřen palcem a podélně jím prochází hřebenové tyč pro styk s...

Způsob získávání vysokokoncentrovaných aromatických směsí z kapalných produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217388

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldřich, Vitvar Milan

Značky: produktů, směsi, pyrolýzy, kapalných, vysokokoncentrovaných, způsob, aromatických, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy olefinických síru obsahujících produktů pyrolýzy vroucích v rozmezí 30 až 220 °C na aromatické směsi obsahující převážně C6 až C8 aromáty vhodné pro petrochemické syntézy. Postup spočívá vtom že frakce pyrolyzního benzinu bohatá na C6 až C8 aromáty se nejprve hydrogenuje kapalný produkt se zbavuje sirovodíku a vody a v dalším stupni se podrobí reformování jehož produkt se extrahuje dietylglykolem a extrakt se redestiluje...

Tvarovací tryska pro tvarování svazků nekonečných textilních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 217387

Dátum: 01.09.1984

Autori: Poláček Jaroslav, Procházka Oldřich

Značky: tvarování, textilních, nekonečných, vláken, tvarovací, tryska, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvarovací trysky pro tvarování svazků nekonečných textilních vláken zejména pro efektní tvarování tlakovým plynným médiem, tvořené tělesem s vestavěnou vodící trubicí a difuzorem. Podstatou vynálezu je že ve vodící trubici je uspořádána vyjímatelná dělicí vložka pro vytvoření alespoň dvou vodicích kanálků pro svazky nekonečných textilních vláken.

Zapojení návěstního časového normálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217386

Dátum: 01.09.1984

Autor: Vavříček Valter

Značky: normálu, návěstního, časového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení návěstního časového normálu, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje. Účelem vynálezu je umožnit řídící obsluze těžního stroje, aby zejména v případě provozu " jízdy mužstva " a v případě provozu tzv." samojízdy " mohla postupovat pohotově a objektivně podle předepsaného normovaného času, jakožto bezpečnostně nezbytné čekací doby k započetí rozjezdu stroje po obdržení patřičné návěsti. Přičemž pro každý výše uvedený...

Zapojení pro výstrahu od návěstí k zastavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217385

Dátum: 01.09.1984

Autor: Vavříček Valter

Značky: výstrahu, zastavení, zapojení, návěsti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro výstrahu od návěstí k zastavení, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje. Účelem vynálezu je zajistit od všech u těžního stroje používaných návěsti stavěcího významu jedno společné varovné znamení, které by působilo na strojníka dostatečně účinně až do konečného zastavení stroje, zejména pro případ selhání akustické reprodukce těchto návěstí. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že nejméně jeden návěstní výstup,...

Způsob zjišťování dutin v uhelné sloji

Načítavanie...

Číslo patentu: 217384

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hrubý Vladimír, Kusý Jaroslav, Weber Zdeněk, Kusý Vladimír

Značky: dutin, zjišťování, sloji, způsob, uhelné

Zhrnutie / Anotácia:

Zjišťování dutin v uhelné sloji, například zavalených i nezavalených starých hlubinných děl. Pro zjištění dutiny v uhelné sloji je využito procesu přirozeného rozkladu uhlí, při kterém vzniká směs plynů složená ze H2S SO2, COS, CO2, CO a uhlovodíků od C1 do C9. Tyto plyny difundují porézní hmotou, uhlím, všemi směry, tedy i k povrchu uhelného nebo skrývkového řezu. Nad dutinou nebo štolou je největší koncentrace difundujících plynů, která klesá...

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 217383

Dátum: 01.09.1984

Autor: Čáslava František

Značky: vnitřním, stroj, točivý, uzavřeným, elektricky, oběhem, chladiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká elektrického točivého stroje s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva. Účelem vynálezu je lepší využití vestavných rozměrů stroje, zrovnoměrnění teplotního pole stroje, snížení hodnot místních přehřáti aktivních částí stroje a tím i snížení hodnoty středního oteplení a pro dloužení životnosti isolačního systému vinutí. Spojením teplovodných trubic do dvojic snižuje se pracnost při jejich výrobě a plnění, zmenší se počet uzávěrů,...

Odvalovací fréza se vsazenými vyměnitelnými hřebeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217382

Dátum: 01.09.1984

Autor: Brož Miloslav

Značky: odvalovací, vsazenými, fréza, hřebeny, vyměnitelnými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvalovací frézy konstruované se vsazenými vyměnitelnými hřebeny. Poskytuje dokonalejší upnutí vyměnitelných hřebenů, zvýšení přesnosti jejich profilů, zvětšením počtu zubových hřebenů a zmenšením průměru frézy při stejném počtu zubových hřebenů. Podstata vynálezu spočívá v tom že poloměry dosedacích válcových ploch základního tělesa, upínacích výstupků zubových hřebenů a hřbetních ploch mají společný střed, přičemž středy...

Vodotěsné spojení, zejména pro isolované konstrukce a ostění raženého tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217381

Dátum: 01.09.1984

Autor: Stejskal Jan

Značky: vodotěsné, ostění, raženého, spojení, konstrukce, isolované, tunelů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vodotěsné spojení především isolované konstrukce, například vestibulu metra a ostění raženého tunelu, které je provedeno buď z prefabrikovaných železobetonových dílců nebo litinových tubinků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přímo k ostění tunelu je připevněn isolační povlak, který je volně uložený na isolované konstrukci. Isolační povlak je k ostění připevněn šrouby a přítlačnými segmenty, kde hlavy šroubů nepřesahují...

Vodné disperzní nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 217380

Dátum: 01.09.1984

Autori: Svoboda Bohumil, Dvořák Adolf, Klejch Jiří, Hrdý Jaroslav, Vašta Miroslav

Značky: hmoty, disperzní, tmely, vodné, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperzní nátěrové hmoty a tmely, zejména pro povrchovou úpravu kovových podkladů stříkáním. Tvoří je disperze termoreaktivních práškových nátěrových hmot na bázi e poxidových pryskyřic, nasycených polyesterů nebo akrylových polymerů funkčními skupinami ve vodných roztocích akrylových polymerů nebo kopolymerů nebo ve vodných roztocích jejich amonných či aminových solí. Jako aditiva mohou být přítomny ne1onogenní emulgátory,...

Zařízení k měření radiální vůle valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217379

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Kolář Karel

Značky: vůle, ložisek, zařízení, valivých, měření, radiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření radiální vůle valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základového rámu, na němž je upevněn vřeteník s horizontálně uspořádaným rotujícím vřetenem zakončeným rozpínacím trnem. K základovému rámu je dále připevněno vedení pro saně, opatřené konsolou k uchycení planžetového paralelogramu. Pohyblivá část planžetového paralelogramu je opatřena měřícím dotykem. K pohyblivé části planžetového...

Vrtáček zubní bezkrký

Načítavanie...

Číslo patentu: 217378

Dátum: 01.09.1984

Autori: Teplý Jan, Havránek Ladislav, Hrdý Rudolf

Značky: vrtáček, zubní, bezkrký

Zhrnutie / Anotácia:

Uplatněním výroby vrtáčků stomatologických bezkrkých se podstatné sníží zmetkovitost vrtáčků z titulu odstranění vrubu a tím koncentrace napětí přechodové krčkové části dřívějšího provedení. Bezkrčkové provedení přechodové části (2) podstatně zvětšilo plochu spoje (4) funkční tvrdokovové části (l) s materiálem upínací části (3). Tato úprava má podstatný vliv na pevnost spoje,což se projevilo zejména při stomatologických zákrocích, kde se...

Vodotěsný cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 217377

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bartl Miroslav, Eliáš Mojmír

Značky: cement, vodotěsný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cementu pro vodotěsné betony. Účelem vynálezu je vyrobit cement, zaručující vodotěsnost betonů proti tlakové vodě i vodě obsahující agresivní přísady. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo cementem skládajícím se z 95 až 99 % běžného druhu cementu a 1 až 5 % tekutého silničního dehtu na bázi černouhelné smoly o hustotě nejvýše 1,25 při 20/4 °C a maximální viskozitě až 240 s.

Aralkylidenmalondialdehydy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217376

Dátum: 01.09.1984

Autori: Arnold Zdenék, Král Vladimír

Značky: aralkylidenmalondialdehydy, jejich, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Aralkylidenmalondialdehydy obecného vzorce I, kde R je fenyl, p-chlorfenyl, p-nitnfenyl, p-dimethylaminofenyl, p-methaxyfenyl, p-hydroxyfenyl, p-acetsxyfenyl, o-hydroxyfenyl, p-ethoxykarborylferyl, o-fluorferyl, m-fluorfenyl, p-fluorfenyl a dále C6H5,CH=Ch-, 2-furyl-5-mettyl-2-furyl a 2-thieryl.

Svařovací skříňový nosník velkých rozpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217375

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kubačka Vladimír

Značky: svařovací, rozpětí, nosník, veľkých, skříňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká svařovaného skříňového nosníku velkých rozpětí, zejména nosníků jeřábových nebo silničních mostů a lávek které mají poměrně malou konstrukční výšku a u nichž se vyžaduje značná odolnost proti kmitání při dynamickém zatížení. Nosník podle vynálezu je tvořen horním pásem 1 a dolním pásem 2, mezi nimiž jsou umístěny plnostěnné stojiny 3, navzájem propojené příčnými svislými plnostěnnými výztuhami 4 nebo diafragmaty a popřípadě...

Silážní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 217374

Dátum: 01.09.1984

Autori: Dolejší Emil, Tobiška Jaromír, Kábrt Karel

Značky: stroj, silážní

Zhrnutie / Anotácia:

Při zvyšování výkonů silážních strojů vzniká problém v zajištění průchodnosti velkého množství dopravovaného materiálu strojem. Vynález řeší vkládací zařízení pro dopravu velkého množství silážního materiélu /150 až 200 t/hod./ bez relativně značného nárůstu energetického příkonu. Silážní stroj zahrnuje na rámu upravenou radlici s dopravním žlabem a v něm uloženým soustřeďovacím šnekem, na který navazuje metač s výstupním kanálem a usměrňovací...

Zapojení pro převod kódu BCD na binární

Načítavanie...

Číslo patentu: 217373

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zahrádka Josef, Čurda Otakar

Značky: kódu, zapojení, převod, binární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týk zapojení pro převod kódu BCD na binární od číslicových spínačů do paměti sloužící jako převodník kódů, obzvláště pro vzorovací paměť elektronicky řízeného pletacího stroje. Mezi otočné číslicové spínače, resp. jejich svorky, jsou zařazena hradla EXLUSIVE -OR, která převádí vstupní údaje v kódu BCD pro vzorovací paměť, na jejichž výstupech se pak ob jeví bunární číslo. Příkladné zapojení je na obrázku připojené přihlášky.

Silážní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 217372

Dátum: 01.09.1984

Autori: Diblík František, Tobiška Jaromír, Chytil František, Kábrt Karel, Dolejší Emil, Luňáček Miloslav, Ústí Nad Orlicí

Značky: silážní, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Silážní stroj pro ukládání a vybírání objemových hmot ve skladovacích prostorách, zahrnující jednak na rámu upravené a hydromotorem ovládané výkyvné rameno nesoucí nosné rameno s rozdružovací frézou, jednak výkyvnou shrnovací radlici s dopravním žlabem a soustřeďovacím šnekem a dále opěrný doraz pro vymezení spodní vybírací polohy rozdružovací frézy, vyznačující se tím, že nosné rameno /13/ s rozdružovací frézou /14/ je upraveno ve vnitřním...

Způsob čistění difuzní šťávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217371

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šeda Luděk, Toninger Karel, Urban Antonín, Kraus Miloslav, Hušek Čeněk, Janata Petr, Jozefy Václav

Značky: stavy, způsob, difuzní, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologického postupu při výrobě cukru z řepy. Řeší způsob čištění difuzní šťávy vápenným mlékem a saturačním plynem. Difuzní šťáva se smísí s odseparovaným kalem a s vápenným mlékem. Z takto vytvořené přečeřené suspenze se oddělí sraženina, která se podrobí separaci a vyslázeni a odvodnění. Kapalná fáze se smísí s vápenným mlékem a vysaturu je na alkalitu 0,1-1,5 kg CaO/m 3 šťávy. Z takto vzniklé kalné saturované šťávy se...

Vypalovací barva na bázi sklářského barvítka pro dekoraci keramických a porcelánových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217370

Dátum: 01.09.1984

Autori: Přibyl Jiří, Mostecký Jiří, Veruovič Budimír, Dočkal Alois, Kubelka Vladimír

Značky: předmětů, porcelánových, sklárského, bázi, barvítka, keramických, dekoraci, vypalovací, barva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vypalovací barvy na bázi sklářského barvítka pro dekoraci keramických a porcelánových předmětů. Řeší otázku poškozování dekoru před finálním vypálením. Podstata barvy podle vynálezu spočívá v tom,že obsahuje 5 až 65 dílů hmot. sklářského barvítka 1 až 55 dílů hmot. organokřemičitého polymeru a 5 až 90 hmot. dílů organického rozpouštědla například,a-terpineolu terpentýnového oleje nebo xylenu. Organokřemičitý polymer je tvořen...

Zapojení pro snímání pohybu rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217369

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kubala Pavel

Značky: pohybu, snímání, zapojení, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro snímání pohybu rotoru zejména napájecího čerpadla a řeší snímání axiálního posunutí, počtu otáček a smyslu otáčení rotoru opatřeného měrným kotoučem pomocí jediného snímače, v němž je uložena budicí cívka, kolem níž jsou symetricky uspořádány ve dvou na sebe kolmých osách dvě dvojice snímacích cívek. Podstatou vynálezu je takové zapojení, se stávající z budicí cívky, zdroje budicího signálu, snímacích cívek,...

Zařízení pro senzitometrické exponování diazografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217368

Dátum: 01.09.1984

Autori: Matýs Josef, Šplíchal Ladislav, Krůs Josef

Značky: diazografických, zařízení, senzitometrické, exponování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro senzitometrické exponování diazografických materiálů, sestávající z mechanické a elektronické části vyznačující se tím, že je tvořeno nosným rámem (1) příhradové konstrukce, u jehož spodní části je v jedné horizontální rovině uložen blok (2) elektroniky řízení závěrkového systému (3) a zdroj (4) světelné soustavy, nad nímž je umístěn rám (5) expozičního zdroje tvořeného alespoň šesti zářivkami (6) o vyzařovacím spektru pro...

Způsob chlazení ocelářských kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 217367

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hříbal Vladimír, Zdeněk Zdenko, Kouřil Vratislav

Značky: způsob, chlazení, kokil, ocelářských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu chlazení ocelářských kokil. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pro uložení ocelářských kokil se použije pevný nepohyblivý rošt, tvořený dnem zvonu, umístěného v nádrži. Ze zvonu je vytlačována chladicí kapalina do prostoru kokil tlakovým vzduchem, vháněným do zvonu v množství, které postupně zatopí chlazené kokily přičemž chladicí kapalina stoupá po celé výšce stabilně uložených kokil a její hladina je v každé poloze...

Vzduchový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 217366

Dátum: 01.09.1984

Autori: Orna Jiří, Forgácz Juraj

Značky: vzduchový, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Filtr je určen pro jedno -i vícestupňovou filtraci vzduchu ve větracích a klimatizačních systémech. V lehkém nosném rámu je upevněn pás filtračního materiálu, který je uspořádán do klínů a podepřen rozpěrnými prvky. Upevnění pásu filtračního materiálu je provedeno s přesahy jeho okrajů přes všechny strany nosného rámu, čímž je dosaženo dokonalého utěsnění.

Způsob středení rotoru ve vrtání statoru elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 217365

Dátum: 01.09.1984

Autori: Závojko Ivan, Neťuka Milič

Značky: středění, způsob, elektrického, statoru, vrtání, točivého, rotoru, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je jednoduchým a ne nákladným způsobem vyřešit středění rotoru ve vrtání statoru elektr. strojů, jako jsou malé motorky, generátorky, selsyny apod. Způsob středění rotoru ve vrtání statoru elektrického stroje záleží v tom, že v ložiskových štítech se zhotoví středové otvory o průměru větším než je největší průměr rotoru, načež se do vrtání statoru vloží válcový trn o průměru odpovídajícímu průměru vrtání statoru a středovému...

Pěstební a manipulační jednotka sadby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217364

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bouša Oldřich, Streubel Gerhard, Vlček Antonín, Šábrt Jiří, Vaněček Václav

Značky: sadby, pěstební, jednotka, manipulační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pěstební a manipulační jednotky pro pěstování sadby se zemním balem, umožňující snadné naplnění osetými baly nebo papírovými voštinami, snadné vyprazdňování, jednoduchou manipulaci a stohování. Pěstební jednotka podle vynálezu je tvořena silným dnem, dvěma bočnicemi a pouze jedním čelem. Je opatřena stohovacími prvky, které zaručují stabilitu stohu a dávají možnost stohování i s vysoce vzrostlou sadbou při maximálním využití...