Archív za 1984 rok

Strana 53

Způsob výroby akrylových polymerů s vysokou bobtnavostí ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 214693

Dátum: 15.09.1984

Autori: Perplies Eberhard, Buchberger Gerhard, Holst Arno

Značky: výroby, polymerů, vysokou, bobtnavostí, vodě, akrylových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby akrylových polymerů s vysokou bobtnavostí ve vodě, alespoň z velké části nerozpustných ve vodě, reakcí polyakrylonitrilu nebo kopolymerů na bázi polyakrylonitrilu s vodně alkalickými roztoky, obsahujícími popřípadě s vodou mísitelné organické rozpouštědlo, při kterém se polymer nechává reagovat při teplotě 100 až 150 °C. Hydrofilní polymery vyrobené uvedeným způsobem jsou schopny přijímat a zadržovat vodné kapaliny a hodí se proto...

Způsob výroby hydrochloridu 6,7-dimethoxy-4-amino-2-[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]chinazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214692

Dátum: 15.09.1984

Autori: Koivisto Maija Katriina, Kairisalo Pekka Juhani, Pippuri Aino Kylliki, Honkanen Erkki Juhani, Thaler Heinrich, Tuomi Sirpa Anneli

Značky: způsob, 6,7-dimethoxy-4-amino-2-[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]chinazolinu, hydrochloridu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hydroch1oridu 6,7-dimethoxy-4-amino-2[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]chinazolinu s antihypertenzívním účinkem vzorce I z methyl-N-(3,4-dimethoxy-6-kyanofenyl)-[4-(2-furoyl)-1- piperazinyl]thioformamidátu vzorce II intramolekulárním uzavřením chinazolinového kruhu, vyznačující se tím, že se sloučenina vzorce II nechá reagovat při teplotě 100 až 140 °C s velkým přebytkem chloridu amonného v polárním rozpouštědle.

Způsob výroby vindesinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214691

Dátum: 15.09.1984

Autori: Thompson Gerald Lee, Paschal Gloria Crosland

Značky: výroby, způsob, vindesinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vindesinu, vyznačující se tím, že se C3-karboxazid 4-deacetyl-vinka leukoblastin nechá reagovat s trifenylfosfinem za vzniku C3-N-(trifenylfosforanyl) karboximidoderivátu 4-deacetyl-vinkaleukoblastinu, obecného vzorce V kterýžto acyl-iminofosforan se pak rozloží kyselinou za vzniku vindesinu.

Způsob výroby 2-penemových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214690

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mccombie Stuart Walter

Značky: způsob, výroby, sloučenin, 2-penemových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-penemových sloučenin obecného vzorce I, v němž znamená R alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku a R3 atom vodíku nebo kation alkalického kovu, pivaloyloxymethylovou nebo ftalidylovou skupinu nebo jejich optických antipodů, vyznačující se tím, že se cyklizuje sloučenina obecného vzorce II, v němž Z znamená atom síry a R má shora uvedený význam, Pg je chránicí skupina, X' znamená chráněnou karboxylovou skupinu, a Y znamená...

Způsob výroby fenylethanolaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214689

Dátum: 15.09.1984

Autori: Keck Johannes, Krüger Gerd, Ruohonen Jarkko, Nieminen Kauko

Značky: výroby, způsob, fenylethanolaminů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylethanolaminů obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom chloru nebo bromu, R2 znamená trifluormethylovou skupinu, atom fluoru nebo atom chloru a R3 představuje rozvětvenou alkylovou skupinu nebo cykloalkylovou skupinu, které obsahují vždy 3 až 5 atomů uhlíku, a jejich fyziologicky snášitelných adičních solí s anorganickými nebo organickými kyselina mi, vyznačující se tím, že se 4-aminobenzaldehyd obecného vzorce II ve kterém...

Svazkové jádro patky pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 214688

Dátum: 15.09.1984

Autor: Pfeiffer Herbert

Značky: pláště, jádro, svazkové, patky

Zhrnutie / Anotácia:

U svazkového jádra 4 patky i pláště mají dráty A, B, C každé vrstvy 8 drátů A, B, C svazkového jádra 4 lichoběžníkový průřez. Mezi dráty A, B, C každé vrstvy 8 drátů a dráty A, B, C vedlejší vrstvy 8 drátů jsou upraveny klínové mezerové prostory 9 mezi vrstvami 8 drátů. Tím se zajistí, že dráty A, B, C každé vrstvy 8 drátů se opírají o hrany drátů A, B, C spodní vrstvy 8 drátů, takže se nemohou při výrobě pláště navzájem posunout.

Způsob výroby glycidylpolyetherů polyfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214687

Dátum: 15.09.1984

Autor: Locatelli Jean-louis

Značky: výroby, způsob, polyfenolů, glycidylpolyetherů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby glycidylpolyetherů polyfenolů reakcí alespoň jedné alkalické soli polyfenolu s 1-chlor-2,3-epoxypropanem v bezvodém a aprotickém prostředí, kterýžto způsob se vyznačuje tím, že se reakce provádí v heterogenním prostředí v přítomnosti organické sloučeniny ze skupiny, zahrnující acetonitril, propionitril, benzonitril a diethylsulfid, přičemž se na 1 gramekvivalent skupin OM, kde M představuje a1kalický kov...

Způsob přípravy katalytického systému pro polymeraci nebo kopolymeraci ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214686

Dátum: 15.09.1984

Autori: Karol Frederick John, Hamer Anthony David, Belle Mead

Značky: katalytického, přípravy, polymeraci, způsob, systému, ethylenu, kopolymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy katalytického systému pro polymeraci nebo kopolymeraci ethylenu. Katalytické systémy připravené podle vynálezu a obsahující hořčík a titan poskytují při postupu v plynné fázi za nízkého tlaku polymery ethylenu s hustotou od 910 kg/m3 včetně do 970 kg/m3 včetně a poměrem rychlostí toku taveniny (definovaným dále) v rozmezí od 22 včetně do 32 včetně. Částice vzniklého polymeru mají objemovou hmotnost (sypnou...

Způsob výroby homopolymerů a kopolymerů nenasycených močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214685

Dátum: 15.09.1984

Autori: Dahmen Kurt, Küster Erich

Značky: způsob, močovin, výroby, nenasycených, kopolymerů, homopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových homopolymerů a kopolymerů akryloyl-, popřípadě methakryloylmočovin. Monomerní látky jsou nové. Polymerace se provádí o sobě známým způsobem. Jako komonomery přicházejí v úvahu všechny ve vodě rozpustné olefinicky nenasycené sloučeniny, zejména monomery akrylové a methakrylové řady a dále též vinylestery. Polymerů lze použít jako flokulačních, sedimentačních, odvodňovacích a retenčních prostředků.

Způsob výroby močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214684

Dátum: 15.09.1984

Autori: Küster Erich, Dahmen Kurt

Značky: močovin, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových akryloyl-, popřípadě methakryloylmočovin. Tyto sloučeniny se získávají reakcí alkyl nebo acylisokyanátů s amidy nenasycených karboxylových kyselin při teplotě asi 20 až 140 °C a tlaku 0,1 až 0,4 MPa v přítomnosti aromatických uhlovodíků nebo vysokovroucích etherů jako rozpouštědel, načež se vzniklé halogensubstituované močoviny nechávají reagovat s trialkylaminy při teplotě od asi 20 do 100 °C a tlaku 0,1...

Způsob výroby 3-aryl-isoxazol-5-yl-benzoové kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214683

Dátum: 15.09.1984

Autori: Liu Kou Chang, Howe Robert Kenneth

Značky: kyseliny, výroby, jejich, 3-aryl-isoxazol-5-yl-benzoové, esterů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká nových 3`-(substituovaných fenyl)spiro[isobenzofuran-1-(3H),5`(4`H)-isoxazol]-3-onů, způsobu jejich výroby a rovněž i jejich použití jako herbicidních prostředků a regulátorů růstu rostlin, zvláště pro regulaci sójových bobů. Ten to vynález se také týká použití nových sloučenin jako meziproduktů při výrobě jistých isoxazol-5-yl-benzoátů, které jsou účinné jako herbicidy a regulátory růstu rostlin.

Způsob přípravy polymerní sloučeniny, schopné uvolňovat 5-aminosalicylovou kyselinu nebo její sůl do gastrointestinálního traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214682

Dátum: 15.09.1984

Autori: Palo Alto, Parkinson Thomas, Wingard Robert, Brown Joseph

Značky: schopné, gastrointestinálního, přípravy, způsob, sloučeniny, kyselinu, její, traktu, polymerní, 5-aminosalicylovou, uvolňovat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy polymerní sloučeniny, která po požití savci podléhá reakci s gastrointestinálními bakteriemi, při které se uvolňuje intestinální protizánětlivé činidlo. Z různých sulfonamidů je při léčení ulcerativní kolitidy, jak známo, nejúčinnější salicylazosulfapyridin (SASP) vzorce Tato látka je používána v různých farmaceutických přípravcích již více než 30 jet. Při orálním požití se zhruba 30 % neporušeného léčiva přímo...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214681

Dátum: 15.09.1984

Autori: Plath Peter, Zeeh Bernd, Eicken Karl, Rohr Wolfgang

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevnou nebo kapalnou nosnou látku a jako účinnou složku alespoň je den N-substituovaný karboxanilid obecného vzorce I, v němž znamená R1 alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R2 alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R4 alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, která je popřípadě substituována halogenem, methylthioskupinou, methoxyskupinou, ethoxyskupinou, fenoxyskupinou,...

Způsob výroby opticky aktivních derivátů cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214680

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ackermann Peter, Martin Pierre, Greuter Hans, Dingwall John Grey, Gsell Laurenz

Značky: způsob, aktivních, výroby, cyklopropankarboxylové, derivátů, kyseliny, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby opticky aktivních derivátů cyklopropankarboxylové kyseliny obecného vzorce I nebo vzorce I` v nichž X znamená chlor nebo brom, jeden ze zbytků R1 a R2 znamená methylovou skupinu a druhý znamená vodík nebo methylovou skupinu nebo R1 a R2 znamenají společně alkylenovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo skupina vzorce a přičemž R3 znamená vodík, methylovou skupinu,...

Způsob výroby stericky stabilizované disperze polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 214679

Dátum: 15.09.1984

Autori: Glen Waverly, Waite Frederick Andrew, Thompson Morice William, Waters Julian Alfred, Färnham Common, Graetz Cline William

Značky: výroby, způsob, disperze, stabilizované, polymerních, stericky, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby disperzí polymerních částic ve vodném kapalném prostředí, ve kterém jsou částice stabilizovány proti hrubé flokulaci. Týká se zejména výroby dispenzí, ve kterých se stabilizace částic dosahuje v podstatě prostřednictvím sterického mechanismu. Vynález se rovněž týká povlakových hmot získaných z takto vyrobených disperzí.

Řezací automat na surové hliněné výrobky průmyslu stavebního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214678

Dátum: 15.09.1984

Autori: Turóczi László, Kulcsár Antal

Značky: hliněné, surové, stavebního, výrobky, automat, materiálů, průmyslu, řezací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hrubé keramiky a to řezacího automatu na surové hliněné výrobky. Vynález řeší technický problém spojení hliněného pásu a nekonečného dopravního pásu dopravního zařízení. Jde o zařízení laciného provedení, dlouhé životnosti a přesné práce umožňující lehké a rychlé přestavení na různé velikosti cihel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dopravní zařízení je spojeno s vysílačem impulsů, hnací ústrojí řezacího rámu a v něm pohyblivé...

Způsob výroby pigmentových přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214677

Dátum: 15.09.1984

Autor: Riegler Albert

Značky: způsob, výroby, pigmentových, přípravků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pigmentových přípravků zapracováním pigmentu do taveniny polymerního nebo monomerního organického materiálu, vyznačující se tím, že se v hnětacím stroji zahřívá pigment s organickým materiálem na jeho teplotu tání a tavenina se nechá vychladnout a ztuhnout v přítomnosti vody v pohybujícím se hnětacím zařízením za rozmělňování. Pigmentové přípravky vyrobené postupem podle vynálezu jsou vhodné k vybarvování vysokomolekulárních...

Elektrochemický článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214676

Dátum: 15.09.1984

Autori: Dey Arabinda Narayan, Massachusetts

Značky: elektrochemický, článek

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrochemické články se spotřebovatelnými tekutými depolarizátory, které slouží také jako elektrolytická rozpouštědla, s aktivními kovovými anodami a neaktivními vodivými katodami, jsou vyrobeny tak, že jsou odolné k nucenému vybíjení nebo přepólování článku zajištěním přebytečných množství jak tekutého depolarizátoru a elektrolytického rozpouštědla s elektrolytem, tak aktivní kovové anody na konci normálního vybití článku. Část aktivního...

Způsob výroby 1,2,3-thiadiazol-5-yl-močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214675

Dátum: 15.09.1984

Autor: Krüger Hans-rudolf

Značky: způsob, výroby, 1,2,3-thiadiazol-5-yl-močovin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2,3-thiadiazol-5-yl-močovin obecného vzorce I kde R1 znamená vodík, methyl, ethyl, propyl, butyl, isopropyl, isobutyl, sek.butyl, R2 znamená methyl, ethyl, cyklopropyl, cyklohexyl, fenyl, 2-methylfenyl, 3-methylfenyl, 4-methylfenyl, 2-isopropylfenyl, 2-chlorfenyl, 3-chlorfenyl, 4-chlorfenyl, 3,4-dichlorfenyl, 2-methoxyfenyl, 2-nitrofenyl, 3-nitrofenyl, 4-nitrofenyl, 2-trifluormethylfenyl, 3-trifluormethylfenyl,...

Zapojení k buzení psacích trysek v inkoustových mozaikových zapisovačích

Načítavanie...

Číslo patentu: 214674

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lichti Reiner, Kern Hans

Značky: trysek, inkoustových, buzení, psacích, zapojení, zapisovačích, mozaikových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k buzení psacích trysek v inkoustových mozaikových zapisovačích s použitím trubkových hnacích prvků, obsahujících psací tekutinu, z elektromechanických, zejména piezoelektrických měničů, jejichž průměr se při přiložení různých elektrických napětí nastavuje na odlišné hodnoty, vy značené tím, že ke každému z elektromechanických měničů (P1 až Pn) je přiřazen elektronický spínač (T2) přivádějící k němu první napětí, a všem...

Způsob výroby stabilizovaného ethylen-bis-(dithiokarbamátu)-manganatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 214673

Dátum: 15.09.1984

Autor: Adams John Benjamin

Značky: stabilizovaného, výroby, ethylen-bis-(dithiokarbamátu)-manganatého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby stabilizovaného ethylenbis-(dithiokarbamátu) manganatého (manebu) s nízkým obsahem ethylenthiamočoviny. Vyrábí se tak, že se nejprve smíchá ve vodném prostředí ethylen-bis-(dithiokarbamát) dvojsodný s formaldehydem a pak se získaný roztok smísí s roztokem ve vodě rozpustné manganaté soli, vyloučený maneb se izoluje a na produkt se, popřípadě působí vodným roztokem zinečnaté, manganaté nebo měďnaté soli a po...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214672

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zubovits Teréz, Budai Zoltán, Kis-tamás Attila, Lay Aranka, Jurák Ferenc, Vig Zoltán, Mezei Tibor

Značky: rostlin, regulaci, prostředek, výroby, látek, účinných, růstu, insekticidní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin a inkticidní prostředek, vyznačený tím, že jako účinnou látku hmotnostně obsahuje 0,001 až 98 % racemického a/nebo opticky aktivního 2- (propargyloxyimino)-1,7,7-trimethylbicyklo[2,2,1]heptanu vzorce I společně s obvyklým nosičem, ředidlem nebo jinou přísadou.

Způsob izolace ataktického polypropylenu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214671

Dátum: 15.09.1984

Autor: Matsuyama Kiyoshi

Značky: izolace, tohoto, způsobu, způsob, polypropylénu, ataktického, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace ataktického polypropylenu zahřátím kapalného propylenu, obsahujícího rozpuštěný ataktický polypropylen, v odpařováku za přetlaku 1,3 až 4 MPa k odpaření propylenu a separací ataktického polypropylenu od odpařeného propylenu, přičemž se ataktický polypropylen izoluje v roztaveném stavu. Podstata navrženého řešeni spočívá v tom, že se udržuje teplota odpařování propylenu v rozmezí 45 až 90°C a teplota ohřívacího...

Způsob fotopolymerace nenasycených sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214670

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hüsler Rinaldo, Felder Louis, Kirchmayr Rudolf

Značky: fotopolymerace, sloučenin, nenasycených, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fotopolymerace nenasycených sloučenin, zejména monomerních nebo polymerních esterů akrylové nebo methakrylové kyseliny nebo nenasycených polyesterových pryskyřic v přítomnosti fotoiniciátorů, vyznačující se tím, že se jako fotoiniciátoru používá sloučeniny obecného vzorce I, v němž n znamená číslo 1 nebo 2, Ar v případě, že n = 1, znamená fenylovou skupinu, tetrahydronaftylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, která je jednou nebo...

Způsob odstraňování znečišťujících složek z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214669

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hashimoto Noboru, Kobayashi Makio, Senjo Teizo

Značky: způsob, složek, znečišťujících, odstraňování, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu mokrého odstraňování specifických složek z plynů, obsahujících tyto znečišťující složky. Konkrétně je možno uvést, že se vynález týká způsobu mokrého odstraňování specifických složek, jako jsou například určité plynné složky nebo určité pevné složky, z plynu obsahujícího tyto uvedené znečišťující složky, za použití vypírací kolony, která obsahuje při nejmenším jedno Moretanovo patro.

Rourový výměník tepla k plynulé extrakci pevných látek kapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 214668

Dátum: 15.09.1984

Autori: Habersack Walter, Weinhold Gottfried, Kreutz Hubert, Tusche Klaus Joachim, Lotter Georg

Značky: plynule, výměník, pevných, kapalinami, rourový, extrakci, látek, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Rourový výměník tepla k plynulé extrakci pevných látek kapalinami, zejména bauxitu sodným louhem, u něhož je vnější roura, vedoucí ohřívací prostředek, sestrojena ve tvaru U, přičemž uvnitř vnější roury výměníku tepla jsou upraveny svazky rour pro vedení štěpné suspenze několikrát v kruhu, jež se kříží na vnitřních úsecích nebo na vnějších úsecích vnější roury výměníku tepla.

Zařízení pro zavádění pramene skleněných vláken na podávací válec stroje pro výrobu stříže ze skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 214667

Dátum: 15.09.1984

Autori: Nakazawa Koji, Kikuchi Tishiaki A Fujita Toshihito

Značky: pramene, zavádění, sklenených, vláken, stroje, podávací, stříže, výrobu, zařízení, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavádění pramene skleněných vláken na podávací válec stroje pro výrobu stříže ze skleněných vláken, sestávajícího z nejméně dvou zvlákňovacích pícek, z nichž každá je opatřena ve svém dnu otvory pro protlačování jednotlivých proudů roztaveného skla, z nanášecího ústrojí lubrikantu na skleněná vlákna, uspořádaného ve směru postupu skleněných vláken za zvlákňovacími píckami, ze sběrných válečků uspořádaných ve směru postupu...

Způsob zpracování lehké frakce odpadů, zejména domácích odpadků, a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 214666

Dátum: 15.09.1984

Autor: Citron Bengt

Značky: frakce, provádění, odpadů, odpadků, zejména, zpracování, zapojení, domácích, způsob, lehké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zpracování lehké frakce odpadů, zejména domácích odpadků, s cílem získat surovinu použitelnou bez dalšího třídění v papírnách. Lehká frakce odpadů, která sestává ze směsi papíru, houževnatých materiálů, zejména plastických, a částic ne čistot, se rozmělní, vzniklé vločky papíru, které mají menší rozměr než houževnatý materiál, ale větší než částice nečistot, se od rozdrcené směsi oddělí prosátím a po případném Vysušení se...

Způsob tavení skla a sklářská tavicí pec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214665

Dátum: 15.09.1984

Autor: Pieper Helmut

Značky: způsob, sklářská, tavicí, způsobu, tohoto, tavení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tavení skla, při kterém se na taveninu z roztaveného skla přidává vrstva kmene, sklovina se z lázně vypouští výpustí a kmen se taví teplem přiváděným shora a/ /nebo tepelnou energií zaváděnou elektrodami uspořádanými ve dnu nebo stěnách lázně, vyznačující se tím, že sklo se po natavení vede ve svisle dolů směřujícím nevířivém proudění a ohřívá se v něm průchodem elektrického proudu až do vyčeření, dále pak proudí svisle dolů,...

Herbicicní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214664

Dátum: 15.09.1984

Autori: Eicken Karl, Wuerzer Bruno

Značky: herbicicní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje inertní nosné nebo/a pomocné látky a jako účinnou složku 0,1 až 95 % hmotnostních směsi 2-chlor-2`,6`-dimethyl-N-(1-pyrazolylmethyl)acetanilidu a 2-(1-ethoxyaminobutyliden)-5-(2-ethylthiopropyl)- cyklohexan-1,3-dionu nebo kovové nebo amoniové soli tohoto derivátu cyklohexan-1,3-dionu, v poměru 1 : 0,125 až 1 : 10 hmotnostním dílům.

Pec k tepelnému zpracování kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214663

Dátum: 15.09.1984

Autori: Boroch Henryk A Pinio Piotr, Olejnik Józef

Značky: kovových, tepelnému, předmětů, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zrychleného a stejnoměrného chlazení vsázky v jednokomorové peci chladicím plynem. Urychleného o chlazení vsázky se dosahuje tím, že chladicí plyn proudící vsázkou má velkou průtočnou rychlost a že tlak v peci je vyšší než atmosférický tlak. Chladicí plyn se dmýchá dmychadlem (11) přes plynové přívodní potrubí (13) do horního otvoru (7) topné komory (3), který je během ohřevu vsázky uzavřen. V dráze proudění chladicího...

Nekonečný pásový dopravník pro posouvání dílů plošného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214662

Dátum: 15.09.1984

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: dílů, materiálů, nekonečný, posouvání, dopravník, pásový, plošného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nekonečného pásového dopravníku, který je řešen zejména pro dopravu plošných obalových dílů z kartónu nebo podobného materiálu za zásobníku do balicího stroje na balení cigaret do balíčků s víčkem na závěs. Pásový dopravník je opatřen nekonečným dopravním prvkem a příčnými dělicími prvky pro vymezení dopravních oddílů a jeho podstata spočívá v tom, že nekonečný dopravní prvek je tvořen nejméně dvěma nekonečnými ozubenými pásy...

Zařízení k vyhřívání tabule okenního skla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214661

Dátum: 15.09.1984

Autor: Roselli Sergio

Značky: vyhřívání, tabule, zařízení, okenního, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zlepšené za řízení k vyhřívání tabule okenního skla vozidla, které by bezpečně působilo k odmlžení tabule okenního skla vozidla a po do dosažení tohoto odmlžení bylo opět spolehlivě vypnuto. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že vynález vytváří zařízení k vyhřívání tabule okenního skla vozidla pomocí vtlačené topné sítě jež je opatřena detektorem vlhkosti, který má alespoň jeden snímač pro automatické ovládání...

Způsob přípravy sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214660

Dátum: 15.09.1984

Autor: Ascher Gerd

Značky: způsob, sloučenin, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy sloučenin obecného vzorce I ve kterém znamená R vodík nebo hydroxyskupinu reakcí sloučeniny obecného vzorce II ve kterém má R výše uvedený význam a R1 značí přímý nebo rozvětvený nižší alkylový řetězec nebo benzyl s chloridem kyseliny obsahující síru nebo fosfor a reakcí výsledného produktu s plynným chlorovodíkem. Reakce se provádí popřípadě v přítomnosti silné kyseliny v přítomnosti nebo nepřítomnosti...

Zařízení ke stahování povrchu taveniny ve sklářské vaně

Načítavanie...

Číslo patentu: 214659

Dátum: 15.09.1984

Autor: Sorg Helmut

Značky: sklářské, zařízení, vaně, taveniny, povrchu, stahování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stahování povrchu taveniny ve sklářské vaně s pohyblivým stíracím ramenem, které stírá povrch taveniny k docílení oblasti prosté nečistot, vyznačené tím, že stírací rameno (1) je upevněno na vnitřním konci nosné tyče (2) procházející pracovním otvorem sklářské tavicí vany (15), spojené vnějším koncem s hnacím zařízením (3), upraveným pro podélný vratný pohyb nosné tyče (2) a uspořádaným mimo vnitřní prostor sklářské tavicí vany (15).

Prostředek pro zjišťování přítomnosti složky ve zkoušeném vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214658

Dátum: 15.09.1984

Autori: Johnston Gentry Katharine, Greyson Jerome

Značky: vzorků, zkoušeném, zjišťování, přítomnosti, složky, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro zjišťování přítomnosti složky, například glukosy, ketonu, skryté krve, bilirubinu, urobilinogenu, cholesterolu, vodíkového iontu, proteinu nebo dusitanu ve zkoušeném vzorku obsahující nosný základ se začleněným reakčním systémem k vytvoření zjistitelné odezvy při styku uvedené složky s reakčním systémem, vyznačený tím, že obsahuje inhibiční systém v množství 5 až 50 hmotnostních % vztaženo na celkovou hmotnost reakčního systému k...

Způsob rychlého ochlazování krakových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214657

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ennis Bernard Patrick, Styslinger James Richard

Značky: ochlazování, plynů, rychlého, způsob, krakových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rychlého ochlazování krakových plynu, vzniklých krakováním uhlovodíkové frakce v přítomnosti vodní páry v pyrolýzní zóně za vzniku olefinů, při němž se krakové plyny rychle ochladí v ochlazovací zóně nepřímou výměnou tepla a při němž se použije vodní páry, obsahující teplo získané výměnou, pro uspokojení energetických požadavků způsobu,tento způsob se vyznačuje tím, že se výměna tepla provádí s parou za zvýšení jejího...

Zařízení pro spojování vrstev laminárních materiálů, zejména překližkových dýhových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214656

Dátum: 15.09.1984

Autor: Gozzi Ilia

Značky: zejména, materiálů, pásu, spojování, dýhových, laminárních, překližkových, vrstev, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému strojů pro spojování překližkových dýhových pásů, které mají tvořit střední vrstvu překližky, popřípadě dýhy tak, že se kolmo k jejich okrajům rozprostírá pojivý materiál, jako lepicí pásky nebo vlákna, přičemž se používá řady za sebou uspořádaných dopravních plošin, na něž se pokládají pásky, které se svými okraji spojí s dopravními plošinami. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že se přítlačný mechanismus skládá...

Způsob čištění předmětů po galvanické a/nebo chemické úpravě povrchu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214655

Dátum: 15.09.1984

Autor: Gress Manfred

Značky: předmětů, zařízení, způsob, provádění, čištění, úpravě, povrchu, způsobu, chemické, galvanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru chemických a elektrochemických úprav povrchu předmětů a řeší problém dokonalého odstranění zbytků prostředku pro úpravu povrchu a jeho zpětného získání, při minimální spotřebě oplachovací vody. Problém je řešen tím, že prostředek'k pro úpravu povrchu, ulpělý na povrchu upravovaných předmětů, popřípadě nádob, do nichž jsou upravované předměty vloženy, se před opláchnutím odsává a v neředěná for mě se vrací zpět do...

Závitový spoj, zejména pro naftové trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214654

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hellmund Wolfgang, Roether Kurt, Missaire Gerhard, Pelle Franz, Schatton Paul, Schillinger Hans, Ott Helmut, Krug Gerhard

Značky: naftové, zejména, závitový, trubky, spoj

Zhrnutie / Anotácia:

Závitový spoj, zejména pro naftové trubky, sestávající ze vsuvkové části a pouzdrové části, vytvořených na spojovaných trubkách, kde každá z obou částí je opatřena kuželovým závitem, dosedací plochou, ze jména kuželovitou, jakož i sedlovou plochou pro dosedací plochu téže kuželovitosti, vytvořenou na druhé části, přičemž v sešroubované poloze nejméně jedna dosedací plocha dosedá na příslušnou sedlovou plochu, vyznačený tím, že ta část, jež je...