Archív za 1984 rok

Strana 52

Ventil pro omezení tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214734

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zirps Wilhelm, Trautewein Herbert

Značky: omezení, ventil, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil pro omezení tlaku s pružným u zavíracím orgánem, přitlačovaným tlakem kapaliny na stěnu ventilového tělesa, na které jsou ve vzájemném odstupu uspořádány přítok a odtok tlakového média, vyznačený tím, že kapalina je vystavena tlaku stlačeného plynu, přičemž kapalina a plyn jsou vzájemně neprodyšně odděleny pístem (22), popřípadě těsnicím tělesem (30).

Zapojení nejméně jednoho paralelního oscilačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214733

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kulcsár János, Batári József, Krisko Ferenc, Weigandt Pál

Značky: zapojení, obvodů, paralelního, jednoho, nejméně, oscilačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení nejméně jednoho paralelního oscilačního obvodu přepínatelného na dvě frekvenční pásma, s možností stálého vylaďování uvnitř obou frekvenčních pásem, kterýžto oscilační obvod zajišťuje v obou pásmech stejný relativní kmitočet anebo ve spodním pásmu vyšší relativní kmitočet a je opatřen alespoň jednou ladicí cívkou horního frekvenčního pásma a alespoň jednou ladicí cívkou spodního frekvenčního pásma, na níž je paralelně napojena...

Elektromechanický filtr typu pásmové propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 214732

Dátum: 15.09.1984

Autori: Beaudet Didier Marcel, Allemandou Philippe Marie

Značky: elektromechanický, propusti, pásmové, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický filtr typu pásmové propusti, obsahující vstupní elektromechanický měnič, výstupní elektromechanický měnič a mechanický filtr kmitající podélnými kmity a sestávající z p rezonátorů střídajících se s (p-1) vazebních členů, vyznačený tím, že všechny vazební členy (4) mají stejný průřez a délku odlišnou podle polohy ve filtru, tvoří n-vlnné vedení pro střední frekvenci Fo filtru, kde zlomek n odpovídá vztahu 1 K min n = 2 arc sin...

Způsob tepelného zpracování jemnozrnného materiálu, zejména výpalu cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214731

Dátum: 15.09.1984

Autori: Brachthäuser Kunibert, Beisner Klaus, Herchenbach Horst, Ramesohl Hubert

Značky: cementů, způsob, výpalu, tepelného, zejména, zpracování, jemnozrnného, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného zpracování, zejména suroviny pro výrobu cementového slínku, která se předehřívá v předehřívači, vypaluje v předběžném samostatném vypařovacím stupni a slinuje v peci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v předběžném vypalovacím procesu se provádí kalcinace předehřáté suroviny jen z 50 až 80 % a zbývající část kalcinace se pro vádí v bezprostředně následující peci. Palivo pro předběžný výpal ,se přivádí z větší...

Strojené hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 214729

Dátum: 15.09.1984

Autori: Schneider Alfred, Nölle Hans-heinrich, Eibner Robert

Značky: strojené, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Strojené hnojivo ve formě disperse ne rozpuštěných živných látek ve vodných roztocích živných látek, kterážto disperse obsahuje hydratovaný křemičitan hořečnatohlinitý a další disperzní činidlo, popřípadě ještě polyfosforečnan sodný o střední délce řetězce v množství 0,1 až 6 hmotnostních proc., vztaženo na výsledné hnojivo, a/nebo kyseliny ligninsulfonové nebo jejich soli, ze jména sodnou, amonnou, vápenatou a/nebo hořečnatou sůl, a/nebo...

Nosná kostra dočasných staveb na staveništi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214728

Dátum: 15.09.1984

Autor: Holm Alex

Značky: staveništi, nosná, staveb, dočasných, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém nosné kostry dočasných staveb na staveništi, jež sestává z prodlužovacích sloupků, podélníků a táhel, rozebíratelně spolu spojených třmeny, připevněnými k prodlužovacím sloupkům a pojistným západkám, které jsou umístěny na konci podélníků, příčníků a táhel a jsou v záběru s třmeny, připevněnými k prodlužovacím sloupkům. Podstatou vynálezu je, že prodlužovací sloupky nesou na svém horním konci rozebíratelně připojená střešní...

Hydraulicky ovládaná kotoučová brzda s plným obložením, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214727

Dátum: 15.09.1984

Autor: Klaue Hermann

Značky: motorová, plným, kotoučová, vozidla, zejména, brzda, ovládaná, hydraulický, obložením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulicky ovládané kotoučové brzdy s plným obložením, zejména pro motorová vozidla, opatřené rotující několikadílnou skříní. Vynález řeší kotoučovou brzdu s plným obložením s uvnitř uzavřenou skříní brzdy, která má hydraulické ovládání, jež vykazuje malé zdvihové ztráty a u níž mohou být brzdové kotouče nebo segmenty brzdových kotoučů vyměněny bez demontáže o vládání. Podstata vynálezu spočívá ve spojení následujících,...

Pažicí deska k zabezpečování příkopů pro vedení nebo podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 214726

Dátum: 15.09.1984

Autor: Krings Josef

Značky: zabezpečování, podobně, příkopů, deska, vedení, pažicí

Zhrnutie / Anotácia:

Pažicí deska k zabezpečování příkopů pro vedení nebo podobně, sestávající z rámu vytvořeného z profilových tyčí, popřípadě z trubek, s krycími deskami připevněnými z obou stran na tomto rámu, přičemž dutý prostor obklopený rámem a krycími deskami je vyplněn vyztuženou pěnou z umělé hmoty, vyznačená tím, že výztuž (17) výplně (16) z pěny z umělé hmoty je z pleteniny z ocelového kordu nebo z odpadků z ocelového kordu.

Zařízení pro vedení ohebných kabelů nebo hadic od pevného místa připojení k pohyblivému spotřebiči ohebnou kovovou hadicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214725

Dátum: 15.09.1984

Autor: Jung Werner

Značky: pohyblivému, místa, hadíc, vedení, spotřebiči, zařízení, ohebnou, kabelů, hadicí, ohebných, pevného, připojení, kovovou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení ohebných kabelů nebo hadic od pevného místa připojení k pohyblivému spotřebiči ohebnou kovovou hadicí, vytvořenou z kovového pásu profilovaného do dvou nebo více žlábků a šroubovitě vinutého tak, že hrany žlábků jednotlivých závitů jsou ve vzájemném záběru, vyznačené tím, že do sebe zapadající hrany (5, 6) žlábků k sobě přilehlých závitů (3, 4) jsou v podélné obvodové oblasti (B) kovové hadice (1) aretovány v podélném směru...

Zařízení k předehřívání práškové, zejména cementářské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214724

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kobayashi Toshihiro, Kano Saburo, Sasaki Tatsuo

Značky: předehřívání, práškové, zejména, cementářské, suroviny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k předehřívání práškové suroviny ve vznosu před výpalem, zejména pro výrobu cementářského slínku, které sestává ze dvou paralelních několikastupňových soustav k předehřívaní suroviny jednak kouřovými plyny z rotační pece a jednak spalinami z přídavného hořáku v kalcinační peci. Obě soustavy jsou za předposledními předehřívacími stupni spolu spojeny a posledními stupni obou soustav, které jsou zapojeny do série, prochází celý proud...

Reprodukční a srovnávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214723

Dátum: 15.09.1984

Autor: Harris Halbert

Značky: zařízení, srovnávací, reprodukční

Zhrnutie / Anotácia:

Reprodukční a srovnávací zařízení pro plynulé samočinné hotovení a srovnávání neomezeného počtu souborů srovnaných kopií ze souboru dokladů, které je toho typu, u něhož je upraven zpracovávací přístroj k vytváření mnohonásobných kopií každého, dokladu ze souboru dokladů, dále třídicí za řízení včetně přihrádek pro uložení kopií v podobě vytříděných sestav, a dopravní zařízení, které přivádí kopie ze zpracovávacího přístroje do třídicího...

Hydrodynamický měnič krouticího momentu s alespoň dvěma turbinovými stupni

Načítavanie...

Číslo patentu: 214722

Dátum: 15.09.1984

Autor: Ählén Karl Gustav

Značky: alespoň, hydrodynamický, měnič, dvěma, stupni, krouticího, momentu, turbinovými

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrodynamický měnič krouticího momentu s alespoň dvěma turbinovými stupni, sestávající z jednoho čerpadlového lopatkového věnce, alespoň dvou turbinových lopatkových věnců a alespoň jednoho vodícího lopatkového věnce, z nichž poslední turbinový lopatkový věnec je uspořádán ve směru proudění prostředí bezprostředně před čerpadlovým lopatkovým věncem, a u něhož jeden nebo několik turbinových lopatkových věnců lze měnit pro získání různých...

Způsob výroby pentahydrátu (6R,7R)-7-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(2-karboxyprop-2- oxyimino)acetamido]-3-(1-pyridiniummethyl)cef-3-em-4-karboxylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214721

Dátum: 15.09.1984

Autor: Brodie Alastair Couper

Značky: způsob, pentahydrátu, oxyimino)acetamido]-3-(1-pyridiniummethyl)cef-3-em-4-karboxylátu, 6r,7r)-7-[(z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(2-karboxyprop-2, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pentahydrátu (6R,7R)-7-[(Z)-2- (2-aminothiazol-4-yl)-2-(-2-karboxy-prop-2-oxyimino)acetamido]-3- (1-pyridi-niummethyl)cef-3-em-4-karboxylátu, vyznačující se tím, že se upraví hodnota pH roztoku soli (6R,7R)-7-[ (Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(2-karboxyprop-2-oxyimino)acetami do]-3-(1-pyridiniummethyl)cef-3-em-4-karboxylátu s kyselinou nebo zásadou ve vodném prostředí v rozmezí od 2,7 do 4,8 a vykrystaluje výše uvedený pentahydrát.

Herbicidní prostředek, obsahující alespoň jeden thiolkarbamátový herbicid a jaho protijed proti tomuto herbicidu N-(substituovaný acetyl)-N-(4-methylpentan-2-on-4-yl)amid

Načítavanie...

Číslo patentu: 214720

Dátum: 15.09.1984

Autori: Görög Katalin, Dudar Erzsébet, Gaál Sándor, Kocsis Mária, Gárdi Iván

Značky: obsahující, tomuto, acetyl)-n-(4-methylpentan-2-on-4-yl)amid, thiolkarbamátový, herbicidní, n-(substituovaný, herbicidu, proti, protijed, alespoň, prostředek, herbicid

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku, obsahujícího alespoň jeden thiolkarbamátový herbicid, kterýžto prostředek se vyznačuje tím, že dále obsahuje jako protijed proti tomuto herbicidu amid obecného vzorce I kde R1 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkenylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, R2 znamená vodík, chlor nebo chloralkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R3 znamená chlor nebo chloralkylovou skupinu s 1 až...

Způsob zušlechťování vláknitých materiálů všeho druhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214719

Dátum: 15.09.1984

Autor: Springer Hartmut

Značky: zušlechťování, druhu, všeho, způsob, materiálů, vláknitých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zušlechťování vláknitých materiálů všeho druhu, při kterém se na vláknité materiály nanáší barvivo obsahující jednu nebo několik vázaných skupin obecného vzorce I, kde znamená X sulfonylovou nebo karbonylovou skupinu a A atom vodíku nebo ekvivalent jednomocného, dvoumocného nebo třímocného kovu nebo amoniovou skupinu, ve formě vodného nebo vodně organického roztoku nebo ve formě disperze, a pak se takto upravený vláknitý materiál...

Způsob součaného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214718

Dátum: 15.09.1984

Autor: Ploeg Johannes Everdinus Gerrit

Značky: dusíku, způsob, síry, oxidů, plynů, odstraňování, proudu, součaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry z proudu plynu, který obsahuje volný kyslík kromě uvedených oxidů, za použití akceptoru, obsahujícího kov, pro příjem oxidů síry za vzniku síranu kovu a přídavku amoniaku nebo prekursoru amoniaku k proudu plynu pro redukci oxidů dusíku. na dusík, při kterém se akceptor za nesený síranem kovu pravidelně redukuje pomocí redukčního plynu, načež se regenerovaný akceptor znovu použije pro...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214717

Dátum: 15.09.1984

Autori: Draber Wilfried, Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm

Značky: látek, způsob, prostředek, fungicidní, účinných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 1,2,4-triazolyl-enolether obecného vzorce I ve kterém Ar znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou halogenem, R představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a X znamená atom kyslíku nebo methylenovou skupinu, nebo jeho adiční sůl s kyselinou.

Způsob výroby kyselin 2-amino-3-(alkylthiobenzoyl)fenyloctových

Načítavanie...

Číslo patentu: 214716

Dátum: 15.09.1984

Autor: Walsh David Allan A Shamblee Dwight Allen

Značky: kyselin, výroby, způsob, 2-amino-3-(alkylthiobenzoyl)fenyloctových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyselin 2-amino-3-(alkyl thiobenzoyl)fenyloctových, jejich alkylesterů a solí s farmaceuticky vhodnými kovy, obecného vzorce ve kterém R značí atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R1 značí atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo kation farmaceuticky vhodného kovu, R2 značí atom vodíku, atom halogenu, a1kylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, Am...

Insekticidní a nematocidní prostředek, a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214715

Dátum: 15.09.1984

Autori: Heywang Gerhard, Homeyer Bernhard, Hartmann Alfons, Hammann Ingeborg

Značky: prostředek, účinných, výroby, látek, insekticidní, způsob, nematocidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a nematocidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden arylester N-karboxylované N-methylkarbamové kyseliny, obecného vzorce I ve kterém R znamená alkoxyskupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou zbytkem vzorce -YR2R3 nebo -X-R1, nebo znamená alkinyloxyskupinu se 3 až 6 atomy uhlíku, halogenalkoxyskupinu s 1 až 10 atomy uhlíku nebo zbytek -YR2R3, X představuje atom kyslíku nebo...

Brousicí těleso pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214714

Dátum: 15.09.1984

Autor: Elbel Karl

Značky: těleso, brousící, kovů, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Ve směru pohybu obrobku 5 je brousicí těleso tvořeno hrubým brousicím pásmem 2 s tvrdým pojivem a v návaznosti na něj jemným brousicím pásmem 3 pevně spojeným s hrubým brousicím pásmem 2, přičemž jemné brousicí pásmo 3 obsahuje pojivo z textilního materiálu měkčeji poddajného než tvrdé pojivo a s otevřenou strukturu. Pevnost jemného brousicího pásma 3 je relativně k pevnosti hrubého brousicího pásma 2 dimenzována tak, že při obrobku 5...

Otáčivá podélná řezačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214713

Dátum: 15.09.1984

Autor: Rogers John William

Značky: otáčivá, podélná, řezačka

Zhrnutie / Anotácia:

Otáčivá podélná řezačka přizpůsobená pro spolupůsobení se spolupracujícím nožem pro prořezávání kovového plechu podél řezací čáry, přičemž uvedený pás je úplně pro říznut podél části řezací čáry a je pouze částečně proříznut na přerušovaně oddělených místech podél řezací čáry, přičemž otáčivá podélná řezačka obsahuje obecně kruhové nože uváděné do otáčivého pohybu, jejichž vnější obvod vymezuje řezací okraj spolu pracující s obvodovým okrajem...

Způsob výroby 6,7;15,16-dimethylen-1,4-androstadien-3-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214712

Dátum: 15.09.1984

Autori: Casals - Stenzel Jorge, Kerb Ulrich, Losert Wolfgang, Bittler Dieter, Wiechert Rudolf, Prezewowsky Klaus

Značky: způsob, výroby, 6,7;15,16-dimethylen-1,4-androstadien-3-onů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 6ß,7ß
15,16-dimethylen- 1,4-androstadien-3-onů obecného vzorce kde methylenová skupina v poloze 15,16 je v poloze ? nebo ß a E představuje skupinu nebo vyznačující se tím, že se 6ß,7ß
15,16-dimethylen-4-androsten-3-on obecného vzorce kde E má dříve uvedený význam, v poloze 1,2 dehydrogenuje a laktonový kruh se pak popřípadě rozštěpí.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214711

Dátum: 15.09.1984

Autori: Brandes Wilhelm, Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz, Regel Erik

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden hydroxyalkyltriazol obecného vzorce I v němž Az znamená triazolylový zbytek, R znamená popřípadě jednou nebo několikrát halogenem substituovanou fenylovou skupinu, Rl znamená popřípadě jednou nebo několikrát halogenem substituovanou fenylovou skupinu, m znamená číslo 0 nebo 1, nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou. Fungicidní prostředek...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214710

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Zeeh Bernd, Ammermann Eberhard

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku karbinolether obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom halogenu nebo popřípadě halogen či fenylsubstituovanou fenylovou skupinu, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo popřípadě halogensubstituovanou fenylovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 atomy uhlíku, alkinylovou...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214709

Dátum: 15.09.1984

Autori: Stetter Jörg, Krämer Wolfgang, Frohberger Paul-ernst, Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz

Značky: účinné, výroby, složky, prostředek, způsob, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden fluorovaný derivát 1-triazolylbutanu obecného vzorce I v němž Az znamená 1,2,4-triazol-1-ylovou skupinu nebo 1,2,4-triazol-4-ylovou skupinu, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), X znamená vodík nebo fluor, Z znamená halogen, fenylovou skupinu, halogenfenylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části, nitroskupinu...

Tlumič nárazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214708

Dátum: 15.09.1984

Autor: Domer Michel

Značky: tlumič, nárazů

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič nárazů, sestávající ze dvou vzájemně se obklopujících soustav kovových a pružných, vzájemně se střídajících elementů, které se při stlačení elastických elementů při nárazech vzájemně dotýkají, vyznačený tím, že pružné elementy (1, 7) každé soustavy jsou neseny kovovými elementy (8, 3) druhé soustavy, a pružné elementy obou soustav jsou vyrobeny z eleastomerů, které mají vzájemně odlišné charakteristiky deformace a tlumení.

Způsob výroby esterů styrylcyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214707

Dátum: 15.09.1984

Autori: Harnisch Horst, Lantzsch Reinhard, Riebel Hans-jochem, Naumann Klaus, Schröder Rolf, Fuchs Rainer

Značky: esterů, způsob, kyselin, výroby, styrylcyklopropankarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů styrylcyklopropankarboxylových kyselin, obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenoxybenzylovou skupinu, popřípadě substituovanou fluorem, Rl představuje alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R1 znamená atom vodíku nebo chloru, vyznačující se tím, že se 1-aryl-4-methylpenta-1,3-dieny obecného vzorce II ve kterém Rl a R2 mají shora uvedený význam, nechají reagovat s estery...

Způsob výroby R-N-(2-fenyl-2-hydroxyethyl)-3-fenylpropylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214706

Dátum: 15.09.1984

Autori: Schmiegel Klaus Kurt, Tuttle Ronald Ralph, Mills Jack

Značky: r-n-(2-fenyl-2-hydroxyethyl)-3-fenylpropylaminů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby nových 3-fenylpropylaminových derivátů. Tyto látky se vyrábí redukci odpovídajících ketonů a je možno je užít při onemocnění srdeční a oběhové soustavy, zejména ke zvýšení síly stahu srdečního svalu. Protože tyto látky mají příznivý účinek i na ostatní příčně pruhované svaly, je možno jich užít i ke zlepšení celkového stavu například u nemocných, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko.

Zařízení pro nakládání vozů, zvláště krytých vozů s bočními okenními otvory granulovaným nebo pologranulovaným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214705

Dátum: 15.09.1984

Autori: Czerpak Stanisław, Bazarow Leonid, Piskozub Zbigniew, Sadovski Marian

Značky: okenními, zvláště, nakládání, otvory, bočními, krytých, vozů, granulovaným, zařízení, materiálem, pologranulovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nakládání vozů, zvláště krytých vozů s bočními okenními otvory, granulovaným nebo pologranulovaným materiálem, sestává ze vzájemně příčně uspořádaných dopravníků, připevněných na vozíku nebo zavěšených na vozíku pomocí kloubového spoje a z ústrojí pro zvedání a spouštění podávacího dopravníku. Dopravníky jsou pásové dopravníky s pásem z plastické hmoty, což umožňuje použití bubnů s průměre,m menším než 200 mm. Příčný dopravník...

Způsob výroby nových derivátů fenothiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214704

Dátum: 15.09.1984

Autori: Toldy Lajos, Tóth István, Borsy József, Király Ildikó

Značky: fenothiazinu, nových, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů fenothiazinu obecného vzorce I, kde R představuje skupinu obecného vzorce IIa, IIb nebo IIc, ve kterých X představuje vodík, alkylovou skupinu s l až 4 atomy uhlíku, atom halogenu nebo ultroskupinu a n je rovno l, 2 nebo 3, s podmínkou, že když n je rovno 2 nebo 3, substituenty X připojené k aromatickému kruhu mohou být stejné nebo odlišné, nebo jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, se...

Způsob výroby 4-(n-hexadecylamino)benzoové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214703

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hafner Nataša, Habjan Joža, Prosen Anton A Langof Igor, Jenko Branko

Značky: kyseliny, způsob, výroby, 4-(n-hexadecylamino)benzoové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 4-(n-hexa-decylamino)benzoové kyseliny a jejích fyziologicky nezávadných solí, reakcí 4-amino-benzoové kyseliny s 1-bromhexanem v rozpouštědle, například ethanolu, v přítomnosti zásady, například hydroxidu sodného, pod zpětným tokem, při kterém se reakce pro vádí v přítomnosti kvartérní amoniové, popřípadě fosfoniové soli, jako katalyzátoru fáze přenosu, po dobu 12 až 15 hodin, načež se získaná kyselina popřípadě...

Způsob nanášení povlaků na kovové předměty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214702

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kohlbacher Heinz, Hirn Karl, Hans Walter

Značky: nanášení, zařízení, způsob, předměty, způsobu, povlaků, tohoto, kovové, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Je navržen způsob nanášení povlaků na kovové předměty, jako například trubky, který může být bezprostředně začleněn do výrobního postupu. Vyrobené kovové předměty jsou v postřikovém zařízení (5) pomocí horké vody očištěny a předehřáty na teplotu nad 50°C, načež jsou v lakovací kabině (7) pokryty vodou ředitelným a ve vodě rozpuštěným lakem, a to rozprašováním, elektrostatickým rozprašováním a/nebo elektrostaticky, při povrchové teplotě výhodně...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214701

Dátum: 15.09.1984

Autori: Eue Ludwig, Schmidt Robert Rudolf, Förster Heinz

Značky: způsob, výroby, účinné, prostředek, herbicidní, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden karbonylalkylester fenoxykarboxylové kyseliny obecného vzorce I v němž R1, R2, R3 a R4 znamenají nezávisle na sobě vodík nebo methylovou skupinu, R5 znamená hydroxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo skupinu vzorce kde R6 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku, benzylovou skupinu nebo...

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214700

Dátum: 15.09.1984

Autori: Simon Richard Lee, Lacefield William Bryant

Značky: 9-aminoalkylfluorenů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů obecného vzorce I, ve kterém Rl znamená skupinu CONH2, n je číslo o hodnotě 3 až 5, R2 a R3 buď nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, skupinu CH2-alkenyl, kde alkenyl obsahuje 2 až 5 atomů uhlíku, nebo fenylalkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části, nebo společně se sousedícím dusíkovým atomem tvoří tyto symboly heterocyklický zbytek obsahující 5...

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214699

Dátum: 15.09.1984

Autori: Simon Richard Lee, Lacefield William Bryant

Značky: způsob, výroby, 9-aminoalkylfluorenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů obecného vzorce I, ve kterém Rl znamená zbytek obecného vzorce CONR6R7, kde R6 a R7 nezávisle na sobě představují vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n je číslo o hodnotě 3 až 5, R2 a R3 buď nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, skupinu CH2-alkenyl, kde alkenyl obsahuje 2 až 5 atomů uhlíku, nebo fenylalkylovou skupinu s 1 až 3 atomy...

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214698

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lacefield William Bryant, Simon Richard Lee

Značky: výroby, způsob, 9-aminoalkylfluorenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů obecného vzorce I, ve kterém Rl znamená hydroxylovou skupinu, kyanoskupinu nebo zbytek obecného vzorce CONR6R7, kde R6 a R7 nezávisle na sobě představují vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n je číslo o hodnotě 3 až 5, R2 a R3 buď nezávisle na sobě znamenají vždy atom vadíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, skupinu CH2-alkenyl, kde alkenyl obsahuje 2 až 5 atomů uhlíku, nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214697

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lunkenheimer Winfried, Brandes Wilhelm

Značky: složky, prostředek, výroby, způsob, fungicidní, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden (thiol)ester N-dichloracetyl-N-fenylalaninu obecného vzorce I, v němž R znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové a alkoxylové části, Rl, R2 a R3 jsou stejné nebo různé a znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a Y znamená kyslík nebo síru.

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214696

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lacefield William Bryant, Simon Richard Lee

Značky: výroby, způsob, 9-aminoalkylfluorenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 9-aminoalkylfluorenů obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená hydroxylovou skupinu, kyanoskupinu nebo zbytek obecného vzorce CONR6R7, kde R6 a R7 nezávisle na sobě představují vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n je číslo o hodnotě 3 až 5, R2 a R3 buď nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, skupinu CH2-alkenyl, kde alkenyl obsahuje 2 až 5 atomů uhlíku, nebo...

Způsob stabilisace halogenačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214695

Dátum: 15.09.1984

Autor: Alpheus Bingham

Značky: způsob, halogenačního, stabilisace, činidla

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace halogenačního činidla obecného vzorce I kde X je atom chloru nebo bromu, Z je atom vodíku, halogenu, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyl s 1 až 4 atomy uhlíku, který je kineticky kontrolovaným pro duktem reakce ekvivalentního množství tri arylfosfitu obecného vzorce II kde Z má výše uvedený význam, a chloru nebo bromu v bezvodém inertním organickém rozpouštědle, vyznačený tím, že se halogenační sloučenina vzorce I v...

Způsob přípravy solvátů cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214694

Dátum: 15.09.1984

Autor: Fisher Jack Wayne

Značky: způsob, cefalosporinu, přípravy, solvátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy solvátů cefalosporinu obecného vzorce I kde n je 1 nebo 0 a X je CH3COOH, CH3CH2COOH nebo CH3OH, jestliže n je 1 a X je CH3COOH, CH3CH2COOH nebo 1/2 CH2Cl2 jestliže n je 0, vyznačený tím, že jestliže ,n je 1 nebo 0, uvede se ve styk 4`- nitrobenzyl-7-fenoxyacetamido-3-hydroxy-3-cefemkarboxylát sulfid nebo jeho sulfoxid s kyselinou octovou nebo kyselinou propionovou, případně v přítomnosti rozpouštědla mísitelného s vodou nebo...