Archív za 1984 rok

Strana 5

Způsob výroby velmi hodnotných surovin pro výrobu sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216240

Dátum: 15.12.1984

Autori: Rothbühr Lothar, Sroka Werner, Fritz Walter

Značky: surovin, velmi, sazí, výrobu, výroby, způsob, hodnotných

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká způsobu výroby velmi hodnotných surovin pro výrobu sazí. Uvedený způsob spočívá v tom, že se smola zpracuje za rozpouštění s olejem pro výrobu sazí a ze získané směsi, zahřáté na teplotu mezi 100 až 170 °C se suspendované látky oddělí odstředěním při počtu otáček 3000 až 60 000 ot./min nebo filtrací filtrem s průměrnou pórovitostí mezi 3 až 20 µm. Způsob podle vynálezu má rozšířit základnu velmi hodnotných surovin pro...

Katalytický systém a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216239

Dátum: 15.12.1984

Autor: Bujadoux Karel

Značky: systém, způsob, katalytický, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém, vyznačující se tím, že zahrnuje jednak katalyzátor tvořený látkou získanou uvedením do styku a) komplexní sloučeniny hořčíku, obsahující alespoň jednu sloučeninu Y ze skupiny zahrnující monohalogenidy obecného vzorce MgX, kde X znamená halogen, dále hydrohalogenidy HMgX a hydrid MgH2, přičemž tato sloučenina Y v případě, že jí je uvedený monohalogenid MgX nebo hydrohalogenid HMgX, vznikla tepelným rozkladem práškového...

Ektoparaziticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216238

Dátum: 15.12.1984

Autor: O' Doherty George Oliver Plunkett

Značky: prostředek, účinných, způsob, látek, výroby, ektoparaziticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Ektoparaziticidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje 0,1 až 99 % hmotnostních soli benzimidazolinu obecného vzorce I, ve kterém Rn(+) představuje kationt o mocenství n, vybraný ze skupiny zahrnující sodný, draselný, lithný, stříbrný, vápenatý, amoniový nebo substituovaný amoniový iont, odvozený od organického aminu o hodnotě Kb 1,79 x 10-5 nebo vyšší, R1 znamená atom halogenu nebo trifluormethylovou skupinu, R2...

Štítová výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 216237

Dátum: 15.12.1984

Autori: Rosenberg Harry, Elsner Burckhardt, Lagodka Günter, Plevak Lubomir

Značky: výztuž, štítová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení lepší přizpůsobivost počvového rámu nerovnostem počvy a zabránění přivádění škodlivých přetvářecích sil do vodítkového systému, do kloubových spojů a do závalového štítu. Tento úkol se řeší štítovou výztuží podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že spodní štít je sestaven ze dvou pohyblivých částí, upravených se vzdáleností od sebe a to jednak z levé části (21A), která je na svém spodku kloubově připojena k...

Tunelová pec s rovinnou stropní konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216236

Dátum: 15.12.1984

Autor: Rolla Aldo

Značky: tunelová, konstrukcí, rovinnou, stropní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tunelové pece pro vypalování keramického zboží, obkládaček, dlaždic apod., popřípadě pece i pro hutnické provozy. Tunelová pec sestává z rovinné stropní konstrukce, sestavené ze stropních nosníků, uložených těsně vedle sebe nebo v odstupech od sebe, kdy je prostor mezi nosníky překryt deskami a dalšími vrstvami stropní konstrukce, a ze svislých nosných stěn, na kterých je uložena stropní konstrukce, přičemž stěny jsou vytvořeny...

Směs pro ložiskovou výstelku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216235

Dátum: 15.12.1984

Autor: Davies Glyndwr John

Značky: výstelku, ložiskovou, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro ložiskovou výstelku tvořená arylensulfidovým polymerem v podobě prášku spojeným s kysličníkem kovu rovněž v podobě prášku, která se nanáší na podklad a vytvrzuje při teplotě alespoň 370 °C, se vyznačuje tím, že obsahuje 5 hmotnostních % kysličníku kovu a 95 hmotnostních % arylensulfidového polymeru.

Způsob výroby ve vodě nerozpustného enzymatického přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216234

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bonse Dirk, Weidenbach Günter

Značky: způsob, nerozpustného, vodě, přípravků, enzymatického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ve vodě nerozpustného enzymatického přípravku s glukosoisomerázovou nebo amyloglukosidázovou aktivitou, při kterém se anorganický nosič s funkčními skupinami pro kovalentní vazbu enzymu nechává reagovat s roztokem enzymu a enzym se o sobě známým způsobem váže na nosič a získaný enzymatický přípravek se izoluje, přičemž se nosič ze silikagelu o průměru pórů 18 až 140 nm, s výhodou o průměru pórů 34 nm nechává reagovat s roztokem...

Způsob přípravy methylterc.butyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216233

Dátum: 15.12.1984

Autori: Oriani Gianni, Ancillotti Francesco, Pescarollo Ermanno

Značky: způsob, methylterc.butyletheru, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy methylterc.butyletheru reakcí isobutylenu s methanolem, která se provádí ve dvou stupních. V prvním stupni se C4-olefinická frakce spolu s methanolem uvádí do primárního reaktoru při teplotě 50 až 90 °C a za tlaku 1 až 3 MPa, ether se oddělí destilací a zbylá směs se uvádí do postreaktoru, kde se reakce provádí v kapalné fázi při 60 až 100 °C a za tlaku 1,5 až 4 MPa v přítomnosti makroretikulárního ionexu v...

Ochranný kryt zařízení pro výrobu kovů tavením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216232

Dátum: 15.12.1984

Autor: Josten Franz

Značky: ochranný, kovů, výrobu, tavením, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hutnictví, zejména ocelárenství, jakož i do oboru hutního strojírenství. Vynález řeší problém zlepšení ochrany před prachem a hlukem při provozu tavicích zařízení, zejména elektrických obloukových pecí. Problém je řešen tím, že tavicí pec je ze všech stran obklopena tlumicí kobkou. Při zavážení tavicí pece je do kobky zasunut zavážecí jeřáb, při odpichu tekutého kovu i licí pánev a při odpichu strusky i struskový žlab....

Způsob výroby esterů N-substituované kyseliny 9,10-dihydrolysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216231

Dátum: 15.12.1984

Autor: Ručman Rudolf

Značky: 9,10-dihydrolysergové, esterů, n-substituované, způsob, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů N-substituované kyseliny 9,10-dihydrolysergové obecného vzorce I kde R1 znamená alkylový zbytek s 1 až 5 atomy uhlíku, alkenylový zbytek se 3 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylový zbytek se 3 až 5 atomy uhlíku, R2 znamená vodík nebo alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a X znamená vodík nebo halogen, vyznačující se tím, že se popřípadě zesterifikované kyseliny 9,10-dihydrolysergové obecného vzorce II kde R znamená vodík nebo...

Ocel pro práci za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 216230

Dátum: 15.12.1984

Autori: Eichler Norbert, Wirth Wolfgang, Hanisch Julius, Krainer Ekkehard

Značky: prací, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Použití ocele pro práci za studena sestávající v hmotnostní koncentraci z 0,55 až 0,95 % uhlíku, 0,25 až 0,50, s výhodou až 1,8 % křemíku, 0,30 až 0,50 %, s výhodou až 2,0 % manganu, 0,1 až 0,2 % chromu, 0,1 až 0,2 % molybdenu, 0,1 až 0,2 % wolframu, 0,05 až 0,1 % vanadu, 0,8 až 1,2 % niklu, 0,25 až 0,35 % niobu, zbytek železo a nezbytné nečistoty, pro výrobu pásových a řetězových pil.

Ionizační hlásič požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216229

Dátum: 15.12.1984

Autor: Schütt Klaus

Značky: požáru, hlásič, ionizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ionizačního hlásiče požáru, opatřeného krytem obklopujícím ionizační komoru se dvěma elektrodami a s radioaktivním zdrojem, ve které se proud iontů mění za přítomnosti kouře a spalin ve vzduchu. Vynález řeží brzdění a změnu směru vzduchu vstupujícího dovnitř krytu a do ionizační komory tak, aby do ionizační komory proudil pouze vzduch s lehčími částicemi kouře, zatímco těžké částice prachu se usazují na vstupu do krytu a na těch...

Komutátor pro miniaturní motorky a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216228

Dátum: 15.12.1984

Autor: Fütterer Bodo

Značky: způsob, komutátor, miniaturní, motorky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor pro miniaturní motorky se soustavou úhlově ohnutých lamel uspořádaných kolem izolačního jádra, jejichž připojovací ramena vybíhají radiálně směrem ven od osy komutátoru a jsou alespoň v části délky držena v jádru z izolační hmoty, vyznačený tím, že komutátorová ramena (8) lamel jsou přitlačována trvalým předpětím směřujícím radiálně k ose komutátoru.

Odlitky odolné proti otěru a opakovaným nárazům a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216227

Dátum: 15.12.1984

Autor: Joiret Victor

Značky: opakovaným, výroby, proti, jejich, odolné, odlitky, nárazům, oteru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odlitky odolné proti otěru a opakovaným nárazům, jako koule a vykládací desky drtičů, které mají tvrdost v rozmezí 59 až 63 HRC, z chromových slitin, kde mezní poměr obsahu chromu k obsahu uhlíku v odlitku je 4 ( hmotnostní % Cr - 5.hmotnostní % C (12 a odlitek má martenzitickou strukturu, obsahující nejvýše 3 hmotnostní proc. zbytkového austenitu a primární a sekundární karbidy. Odlitky se kalí z teploty 950 až 1100 °C a popouštějí, účelně ve...

Způsob výroby formy a hydrochloridu 2-[4-(2-furoyl)-piperazin-1-yl]-4-amino-6,7-dimethoxychinazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216226

Dátum: 15.12.1984

Autori: Honkanen Erkki Juhani, Kairisalo Pekka Juhani, Thaler Heinrich

Značky: výroby, hydrochloridu, 2-[4-(2-furoyl)-piperazin-1-yl]-4-amino-6,7-dimethoxychinazolinu, způsob, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ( formy hydrochloridu prazosinu. Krystalová voda hydrátu hydrochloridu prazosinu se odstraní azeotropicky varem hydrátu v dichlormethanu a oddělením uvolněné vody odlučovačem vody.

Kapalný herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216225

Dátum: 15.12.1984

Autori: Le Clair Francis Joseph, Surgant John Melvin

Značky: prostředek, kapalný, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný herbicidní prostředek na bázi 2-chlor-N-isopropylacetanilidového herbicidu a popřípadě obsahující 2-chlor-4-(ethylamino)-6-isopropylamino-1,3,5-triazinový herbicid, mající velikost částic tuhých složek 95 % méně než 4,5 mikrometru, 75 % méně než 2,8 mikrometru, 50 % méně než 2,4 mikrometru a 25 % méně než 1,9 mikrometru, vyznačující se tím, že je složen hmotnostně z (a) 25 až 50 % 2-chlor-N-isopropylacetanilidového herbicidu, (b) až 15...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby synergicky účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216224

Dátum: 15.12.1984

Autori: Arend Günter, Behrenz Wolfgang

Značky: synergický, způsob, účinné, složky, výroby, akaricidní, insekticidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek na bázi známých karbamátů nebo/a esterů karboxylové kyseliny včetně přírodních, jakož i syntetických pyrethroidů nebo/a esterů fosforečné kyseliny nebo/a halogencykloalkanů nebo/a halogenalkanů, vyznačující se tím, že jako synergicky účinnou přísadu obsahuje alespoň jeden propargylester methanfosfonové kyseliny obecného vzorce I, v němž R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu...

Insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216223

Dátum: 15.12.1984

Autori: Franke Heinrich, Joppien Hartmut

Značky: prostředek, insekticidní, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká insekticidního prostředku, který jako účinnou látku obsahuje deriváty 1-(2,2-dichlorcyklopropylmethoxyfenyl)-3-benzoylmočoviny, popřípadě ve směsi s nosičem a/nebo s pomocnými látkami. Uvedené sloučeniny se mohou připravit reakcí příslušného alkoxyanilinu s benzoylisokyanátem, popřípadě za přítomnosti rozpouštědla.

Způsob výroby esterů kyseliny isokyanaté

Načítavanie...

Číslo patentu: 216222

Dátum: 15.12.1984

Autori: Szilágyi István, Mogyoródi Ferenc, Schmidt Ferenc, Gemés István, Bódi Tibor, Péter István, Koppány Enikó, Szabados István, Tasi László, Dömötör János, Ombódi Márta, Papp György, Szolnoki Tibor, Oszkó Sándor, Kalicz Gyula

Značky: kyseliny, isokyanaté, esterů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů kyseliny isokyanaté obecného vzorce I R-(NCO)n (I), kde n znamená 1 a R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, benzylovou, cyklohexylovou, fenylovou, halogenfenylovou, methylfenylovou nebo methoxyfenylovou skupinu nebo n znamená 2 a R znamená hexamethylenovou, fenylenovou, methylenbis(fenylenovou), ethylenbis(fenylenovou) nebo methylenbis(halogenfenylenovou) skupinu, z aminů obecného...

Insekticidní prostředky a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216221

Dátum: 15.12.1984

Autori: Joppien Harmut, Puttner Reinhold, Bühmann Ulrich

Značky: látky, způsob, účinné, insekticidní, prostředky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou insekticidní prostředky, které jako účinnou látku obsahují thiazolyliden-oxopropionitrily obecného vzorce V uvedeném vzorci představují R1 methylfenyl, halogenfenyl, terc. butyl nebo thienyl, R2 vodík, ,R3 fenylový zbytek jednou nebo dvakrát, stejně nebo různě substituovaný methylem, fluorem, chlorem, bromem, jodem, trifluormethylem, nitroskupinou nebo methoxyskupinou. Prostředky podle vynálezu jsou účinné zejména proti...

Feritická nerezavějící ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216220

Dátum: 15.12.1984

Autori: Nichol Thomas John, Mccunn Thomas Humes

Značky: nerezavějící, feritická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká feritické nerezavějící oceli, vyznačující se vyšší trhlinovou a mezikrystalovou korozi. Ocel obsahuje v podstatě v procentech hmotnosti nejvýše 0,08 uhlíku, nejvýše 0,06 dusíku, od 25 do 35 chromu, od 3,6 do 5,6 molybdenu, nejvýš 2 manganu, nejvýš 2 niklu, nejvýš 2 křemíku, nejvýš 0,5 hliníku, nejvýš 2 skupiny prvků, se stávající z titanu, zirkonia a niobu, rovnovážným činitelem je v podstatě železo. Úhrn uhlíku a dusíku je více...

Pažicí deska pro pažení rýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 216219

Dátum: 15.12.1984

Autor: Krings Josef

Značky: deska, pažicí, pažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pažicí desky, která je použitelná pro pažení rýh, ale také pro pažení šachet a jam. Pažicí deska sestává ze základní tabule, která je vytvořena ze soustavy vzájemně pevně spojených profilových tyčí, a z dutých nosníků, připojených zejména ke svislým styčným okrajům hlavní tabule a opatřenými na styčné ploše zasouvacími a vodicími lištami pro spojení se sousední pažicí deskou nebo s opěrou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že...

Způsob výroby aminoizochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216218

Dátum: 15.12.1984

Autori: Petöcz Lujza, Gelléri András, Grasser Katalin, Benkó Pál, Kosóczky Ibolya, Görög Péter, Hajós György, Pallos László, Szirt Enikö, Messmer András

Značky: způsob, aminoizochinolinových, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětný vynález se týká způsobu výroby nových aminoizochinolinových derivátů a směsí, které obsahují uvedené sloučeniny. Vynález se zejména týká způsobu výroby nových sloučenin o obecném vzorci (I).

Způsob výroby prostacyklinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216217

Dátum: 15.12.1984

Autori: Vorbrüggen Helmut, Mannesmann Gerda, Losert Wolfgang A Casals Jorge, Skuballa Werner, Radüchel Bernd

Značky: prostacyklinových, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostacyklinových derivátů obecného vzorce I, ve kterém značí R1 atom vodíku, C1-C4-alkylovou nebo fenylovou skupinu, W volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxymethylenovou skupinu nebo volnou nebo funkčně přeměněnou skupinu přičemž hydroxylová skupina je v ?-poloze, R3, R4, R5, R6 atom vodíku nebo C1-C5-alkylovou skupinu, R2 volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxylovou skupinu, a v případě, že R1 značí atom vodíku, jejich...

Kompozice disperzní a nastavovací pryskyřice, vhodná pro přípravu plastifolů a organosolů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216216

Dátum: 15.12.1984

Autor: Kuhn Leroy Benjamin

Značky: kompozice, přípravu, disperzní, organosolů, vhodná, způsob, plastifolů, pryskyřice, výroby, její, nastavovací

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice disperzní a nastavovací pryskyřice, vhodná pro přípravu plastisolů a organosolů, vyznačená tím, že obsahuje směs množiny částic vinylchloridové disperzní pryskyřice, přičemž částice disperzní pryskyřice mají střední průměr v rozmezí 0,7 až 3 ?m a relativní viskozitu rovnou 1,5 až 3,5, a množiny částic vinylchloridové zastavovací pryskyřice, přičemž částice nastavovací pryskyřice mají střední průměr v rozmezí 5 až 60 ?m a relativní...

Odlévací a natírací hlava opatřená stěradlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216215

Dátum: 15.12.1984

Autori: Scholl Heinz, Pelzer Rudolf

Značky: hlava, natírací, odlévací, opatřená, stěradlem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odlévací a natírací hlavy opatřené stěradlem, pro ukládání vrstev z plastického materiálu s vysokou rovnoměrností na rovinný podklad za užití přívodní soustavy pro odlévatelný plastický materiál, jakož i stěradlo určujícího tloušťku vrstvy. Vynález řeší problém, jak vytvořit homogenní a stejnoměrné vrstvy, např. filmy nebo membrány z průhledného plastického materiálu, s optickou jakostí, která odpovídá optické jakosti...

Zařízení k posunu kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216214

Dátum: 15.12.1984

Autori: Turányi László, Polhammer Gyözö, Kiss Géza

Značky: vozidel, kolejových, zařízení, posunu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posunovacího zařízení kolejových vozidel bez lokomotivy. Řeší hlavně zjednodušení konstruce a odstranění nebezpečí vykolejení. Podstata zařízení podle vynálezu, tvořeného podvozkem s poháněcím ústrojím, spočívá v tom, že v každém ze čtyř rohů podvozku je uložena výkyvně vodorovná úhlová páka, jejíž vnější rameno je jednak opatřeno na svém konci pojezdovou kladkou pro styk s hlavou kolejnice a vedle ní posuvnou kladkou pro styk s...

Zařízení pro kladení kachlíček na základovou desku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216213

Dátum: 15.12.1984

Autori: Heinonen Matti, Kosonen Jorma

Značky: základovou, zařízení, desku, kachlíček, kladení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pokládání kachlíček na základovou desku sestává z dvojice saní posuvných nad základovou deskou ve vzájemně kolmých směrech. První saně jsou opatřeny příčnou kolejnicí, podél níž se posouvají druhé saně mezi pokládací polohou a nakládací polohou a druhé saně jsou opatřeny prostředky pro přenos kachlíček na základovou desku.

Obal na cigarety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216212

Dátum: 15.12.1984

Autor: Niepmann Otto

Značky: cigarety, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obalu na cigarety a způsobu jeho výroby. Obal na cigarety je tvořen obalem z fólie a potištěným obalem z papíru, které obklopují blok cigaret. Obal je na jedné čelní straně uzavřen skladem dna. Aby bylo možné část sestávající z fólie a papíru zhotovit na jediném skládacím zařízení, je podle vynálezu opatřen přířez fólie v místě budoucího skladu dna dvěma zářezy, které vytvoří patku a tato je ohnuta zhruba v pravém úhlu. Potom...

Zařízení na připevňování klínu k jednodílným punčochovým kalhotám

Načítavanie...

Číslo patentu: 216211

Dátum: 15.12.1984

Autor: Gazzarrini Vinicio

Značky: punčochovým, připevňování, zařízení, jednodílným, kalhotám, klínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na připevňování klínu k jednodílným punčochovým kalhotám, s otvorem v rozkroku a k podobným předmětům, které obsahuje karusel s rameny. Podstatou vynálezu je, že na ramenech karuselu jsou uspořádány držáky, přičemž je ke karuselu přiřazeno alespoň jedno místo pro ustavení předmětu a alespoň jedno místo pro ustavení klínu vzhledem k poloze držáku, alespoň jedno místo pro přišití alespoň části klínu k předmětu a alespoň...

Pneumatický prohazovací mechanismus pro prohazování člunku v tkacích stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 216210

Dátum: 15.12.1984

Autor: Nims Philip

Značky: stavech, prohazovací, tkacích, pneumatický, prohazování, mechanismus, člunku

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický prohazovací mechanismus pro prohazování člunku v tkacích stavech, obsahující prohazovací válec se vstupním a výstupním koncem a s prohazovacím pístem posuvným uvnitř válce, nesoucím pístnici pro prohazovací záběr do člunku, dále obsahující čerpací válec se vstupním a výstupním koncem, a s čerpacím pístem posuvným uvnitř válce a opatřeným pístnicí spojenou s poháněcím prostředkem, a dále obsahující první vedení pro pneumatické...

Způsob katalytické výroby ethylenového homopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216209

Dátum: 15.12.1984

Autori: Karol Frederick John, Wagner Burkhard Eric, Jorgensen Robert James, Friis Nils, Goeke George Leonard

Značky: homopolymerů, katalytické, ethylenového, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu katalytické výroby ethylenového homopolymeru za použití katalyzátoru obsahujícího titan při produktivitě alespoň 50 000 kg polymeru na 1 kg titanu v reaktoru za tlaku pod 6,87 MPa v plynné fázi, přičemž polymer vzniká v granulární formě a má hustotu od 958 do 972 kg/m3, včetně mezních hodnot, a poměr rychlostí toku taveniny 22 až 32, včetně mezních hodnot. Způsob se vyznačuje tím, že se ethylen homopolymeruje při teplotě...

Způsob přípravy katalytického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 216208

Dátum: 15.12.1984

Autori: Goeke George Leonard, Wagner Burkhard Eric, Jorgensen Robert James, Friis Nils, Karol Frederick John

Značky: způsob, systému, přípravy, katalytického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy katalytického systému obsahujícího vysoce aktivní komplex hořčíku a titanu. Katalytický systém připravený podle vynálezu se hodí pro homopolymeraci ethylenu postupem v plynné fázi za nízkého tlaku za vzniku polymerů, které mají hustotu od 958 do 972 kg/m3, včetně mezních hodnot, a poměr rychlostí toku taveniny (definovaný dále) v rozmezí od 22 do 32 (včetně mezních hodnot).

Způsob výroby derivátů 1,4-difenylpyrazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216207

Dátum: 15.12.1984

Autori: Schröder Eberhard, Koch Henning, Ahrens Hanns, Biere Helmut A Kapp Joachim-friedrich

Značky: způsob, 1,4-difenylpyrazolu, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vyroby derivátů 1,4-difenylpyrazolu obecného vzorce I ve kterém R1, R2, R3 a R4 jsou substituenty v poloze ortho, meta nebo para a značí atom vodíku, atom fluoru, chloru a bromu, methylovou skupinu, methoxyskupinu, trifluormethylovou skupinu, nitroskupinu nebo aminoskupinu, X značí kyanovou skupinu, aminokarbonylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v alkoxyzbytku, karboxylovou skupinu, n značí číslo 1, 2, 3 nebo...

Způsob výroby derivátů 1,4-difenylpyrazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216206

Dátum: 15.12.1984

Autori: Ahrens Hanns, Koch Henning, Biere Helmut A Kapp Joachim-friedrich, Schröder Eberhard

Značky: výroby, derivátů, 1,4-difenylpyrazolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1,4-difenylpyrazolu obecného vzorce I ve kterém R1, R2, R3 a R4 jsou substituenty v poloze ortho, meta nebo para a značí atom vodíku, atom fluoru, chloru a bromu, methylovou skupinu, methoxyskupinu, trifluormethylovou skupinu, nitroskupinu nebo aminoskupinu, X značí kyanovou skupinu, aminokarbonylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v alkoxyzbytku, karboxylovou skupinu, n značí číslo 1, 2, 3 nebo...

Způsob výroby derivátů 1,4-difenylpyrazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216205

Dátum: 15.12.1984

Autori: Schröder Eberhard, Koch Henning, Biere Helmut A Kapp Joachim-friedrich, Ahrens Hanns

Značky: derivátů, 1,4-difenylpyrazolu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1,4-difenylpyrazolu obecného vzorce I ve kterém R1, R2, R3, a R1 jsou substituenty v poloze ortho, meta nebo para a značí atom vodíku, atom fluoru, chloru a bromu, methylovou skupinu, methoxyskupinu, trifluormethylovou skupinu, nitroskupinu nebo aminoskupinu, X značí kyanovou skupinu, aminokarbonylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v alkoxyzbytku, karboxylovou skupinu, n značí číslo 1, 2, 3...

Zařízení pro rozprašování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216204

Dátum: 15.12.1984

Autor: Coffee Ronald Alan

Značky: rozprašování, kapalin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozprašování kapalin, zejména pro postřik polních plodin a nanášení nátěrů. Vynálezem se řeší problém vyskytující se u elektrostatických rozprašovacích zařízení, to jest vysoký elektrický náboj rozprášených kapek, který je v některých aplikacích nevýhodou. Podstata zařízení pro rozprašování kapalin, které sestává ze základního tělesa, na kterém je připevněna elektrostatická rozprašovací hlavice opatřená přívodem pro...

Způsob řízení tahového napětí při navíjení pásků materiálů na svitky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216203

Dátum: 15.12.1984

Autor: Kataoka Horoshi

Značky: řízení, pásků, svitky, materiálů, způsob, napětí, tahového, navíjení, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení tahového napětí při navíjení pásů materiálu na svitky, při němž se plynule snímá navíjecí poloměr svitku a hnací moment svitku se řídí v závislosti na jeho poloměru, vyznačený tím, že hodnota tahové síly se počítá v počítači z hodnoty snímaného signálu odpovídajícího snímanému poloměru navíjeného svitku podle předem stanovené rovnice, vypočítaná hodnota se násobí hodnotou signálu snímaného poloměru, načež se hnací moment svitku...

Rozvolňovací váleček ojednocovacího ústrojí bezvřetenového dopřádacího stroje a způsob výroby tohoto válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216202

Dátum: 15.12.1984

Autor: Schmolke Karl-heinz

Značky: výroby, ojednocovacího, způsob, dopřádacího, ústrojí, váleček, rozvolňovací, bezvřetenového, tohoto, válečků, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvolňovací váleček ojednocovacího ústrojí pro bezvřetenové dopřádací stroje, se základním válcovým tělesem, na němž je navinut pod napětím pilkový povlak. Sousední vinutí pilkového povlaku jsou ve světlém odstupu od sebe. Dutiny, vytvořené mezi válcovitým povrchem základního válcového tělesa a dosedací plochou pilkového povlaku, jsou vyplněny plnivem, jehož boční ohraničení v přechodové oblasti od bočních ploch pilkového povlaku k válcovitému...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216201

Dátum: 15.12.1984

Autor: Brouwer Marius Sander A Grosscurt Arnoldus Cornelis

Značky: výroby, účinných, látek, prostředek, způsob, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových derivátů močoviny a thiomočoviny, způsobu výroby těchto nových sloučenin, isekticidních prostředků obsahujících zmíněné nové sloučeniny jako účinné látky.