Archív za 1984 rok

Strana 49

Kostra elektrických přístrojů, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217554

Dátum: 15.09.1984

Autor: Haišman Jaroslav

Značky: přístrojů, zvláště, elektrických, vozidel, řídících, kostra, kolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spínače řízení řídicího kontroléru pro elektrickou závislou trakci. Řeší kostru pro upevnění spínače řízení řídicího kontroléru. Kostra je složena z krajních podélníků, čtyř spojovacích příčníků a jednoho nebo dvou středních podélníků. Krajní podélníky jsou tvořeny nosičem a horním a dolním krajním opracovaným pásem. Střední podelníky jsou tvořeny nosičem a horním a dolním středním opracovaným pásem. Všechny opracované pásy mají...

Rychlootvírací bezpečnostní ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 217553

Dátum: 15.09.1984

Autor: Panýr Josef

Značky: rychlootvírací, bezpečnostní, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen jako otvírací armatura hasicích zařízení. S výhodou ho lze využít jako rychlovypouštěcí armaturu aparatury v chemickém průmyslu. Účelem vynálezu je konstrukce jednoduchého rychlootvíracího ventilu, k jehož otevření je potřeba malé otvírací síly s využitím vlastního tlaku kapaliny. Ventil lze o vládat ručně místně i dálkově, pneumaticky i elektricky. Rychlé otevření či zavření ventilu je prováděno prostřednictvím ovládacího...

Způsob snížení obsahu vápníku v roztoku chloridu nebo dusičnanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 217552

Dátum: 15.09.1984

Autor: Jerman Zdeněk

Značky: roztoku, obsahu, způsob, vápníku, chloridů, snížení, dusičnanu, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Problém snížení obsahu vápníku v roztoku chloridu nebo dusičnanu hořečnatého se podle vynálezu řeší tak, že se ke zpracovávanému roztoku přidá uhličitan hořečnatý MgCl2/litr a 0,23 mol CaCl2/litr se přidala množství odpovídajícím stech poměru MgCO3 . x H20 : Ca2+ = 1 až 2. Srážení se provádí nejlépe při teplotě 10 až 50 °C. Vynález je upotřebitelný zejména při čištění roztoku hořečnatých solí pro výrobu technického MgO.

Zapojení pro kombinované uvolňování průchodu signálů podle pořadí a času

Načítavanie...

Číslo patentu: 217551

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: uvolňování, podle, pořadí, kombinované, průchodu, zapojení, signálu, času

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kombinované uvolňování průchodu signálů podle pořadí a času, složené nejméně ze dvou signálních vedení, vyznačené tím, že první vstup (S1) prvního signálního vedení je spojen se záznamovým vstupem (l?1) prvního paměťového obvodu (R1), jehož výstup je spojen jednak se vstupem (lh1) prvního hradla (H1) a jednak se vstupem (tl) prvního časového členu (Tl). přičemž výstup prvního časového členu (T1) je spojen s řídicím vstupem (2h1)...

Sušiaci vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 215000

Dátum: 15.09.1984

Autor: Balák Ján

Značky: sušiaci, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález použiteľný najmä v technologickej linke pre sušenie vnútorných častí hermetických chladiacich kompresorov. Vynález rieši problém dokonalejšieho vysušenia vnútorného priestoru hermetických chladiacich kompresorov tak, aby sa pritom neznížila výrobná kapacita linky. Riešenie spočíva vo vytvorení rozvodného systému sušiaceho média priamo v ráme sušiaceho vozíka, ktorý rám je zároveň výmenníkom tepla.

Spôsob extrakcie sacharózy z rastlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214999

Dátum: 15.09.1984

Autor: Závodský Ladislav

Značky: spôsob, rastlinného, materiálů, extrakcie, sacharózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob extrakcie sacharózy z rastlinného materiálu, najmä cukrovej repy, v extrakčnom zariadení bežného typu vyznačujúci sa tým, že ako extrakčné činidlo sa používa rozpúšťadlo nižšej kvality pri teplote extrakcie 20-60 °C, pričom rozpúšťadlo o nižšej kvalite môže byť dvojzložkové, acetón - voda, alebo viac zložkové, etanol - benzén - voda.

Měřič výkonu tepelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 214998

Dátum: 15.09.1984

Autori: Artamov Alexej Vladimirovič, Luněv Jevgenij Ivanovič, Kononychin Alexej Sergejevič, Kosyreva Nina Pavlovna, Timofejev Valerij Alexandrovič, Pech Anatolij Kirillovič, Leonov Alexandr Petrovič, Kosyrev Felix Konstantinovič

Značky: záření, měřič, výkonu, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič výkonu tepelného záření, obsahující čidlo umístěné v proudu tepelného záření, na něž je připojen přístroj pro registraci změn teploty čidla vlivem tepelného záření, přičemž čidlo je provedeno jako elektricky vodivé vlákno a je spojeno s výstupním hřídelem umístěným stranou od proudu tepelného záření a opatřeným otáčecím ústrojím, vyznačující se tím, že elektricky vodivé vlákno (6) je vlnovitě ohnuté a zformováno buď do plochého prstence...

Způsob protikorozní ochrany armatur potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214997

Dátum: 15.09.1984

Autori: Davidová Helena, Boubela Lubomír, Radomil Milan

Značky: potrubí, způsob, protikorozní, armatur, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob protikorozní ochrany armatur potrubí sestávající z nanášení izolační vrstvy na bázi epoxidových pryskyřic a z nanášení další ochranné vrstvy z plastické hmoty, vyznačený tím, že na izolační vrstvu se nanese za teploty 120 až 150°C ochranná vrstva o tloušťce od 0,5 do 5 cm z ataktického polypropylenu s 0,1 až 10 % inhibitoru mísitelného s ataktickým polypropylenem, a s 0,1 až 50 % sypkého minerálního plnidla.

Upínací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214996

Dátum: 15.09.1984

Autor: Fiala Jaroslav

Značky: prípravok, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací prípravok vyznačujúci sa tým, že je vytvorený telesom (1), opatreným na jednom konci po obvode drážka mi (6), v ktorého osovom vybraní je uložen pryžový valec (3) pre upínanie obrobku (5), uloženého na drážkové časti telesa (1), pričom čelná plocha valca (3) je vo styku s upínkou (4) upnutou otočne v koníku obrábacieho stroja.

Upínací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214995

Dátum: 15.09.1984

Autor: Fiala Jaroslav

Značky: prípravok, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací prípravok vyznačujúci sa tým, že je vytvorený telesom (1), opatreným vodiacimi kolíkmi (3) a osovo spojeným skrutkou (4) s čelom (2), pričom na vodiacich kolíkoch (3) sú pre odstredivé upnutie obrobku (6) volne uložené vo svojich upravených drážkach upínacie čeľuste (5).

Prírubové tesnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214994

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kollár Ivan

Značky: přírubové, tesnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prírubové tesnenie vyznačujúce sa tým, že je tvorené armatúrou (1) predĺženou do vodiaceho čapu (2) vsuvne vloženého do otvoru pripojovaného telesa (7) resp. do armatúry (4) potrubia.

Spôsob zisťovania relatívnej obrobiteľnosti materiálov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214993

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vasilko Karol

Značky: realizáciu, obrobiteľnosti, relatívnej, materiálov, zariadenie, zisťovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka experimentálneho štúdia obrobiteľnosti materiálov, najmä ocelí, farebných a ľahkých kovov v prípadoch, keď nie je k dispozícii obrobok veľkého priemeru. Podstatou riešenia je úprava, ktorá spočíva v upnutí vzorky materiálu na čele kotúča dostatočne veľkého priemeru, kolmo na os rotácie kotúča. Pri sústružení časti obrobku, ktorá presahuje úpinku sa dosahuje stav, že po ubehnutí urči tej dráhy dôjde k otupeniu noža aj pri...

Zařízení pro výrobu oblých polotovarů tvářením kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214992

Dátum: 15.09.1984

Autori: Michajlin Ivan Vasiljevič, Bogojavlenskij Konstantin Nikolajevič, Markov Igor Dmitrijevič, Lapkin Dmitrij Timofejevič, Lapin Vladimir Viktorovič, Bocharov Nikolaj Michajlovič, Chorošajlov Viktor Gavrilovič, Vorobjev Jurij Nilovič, Puškin Vladimir Fedorovič, Ditjatkovskij Jakov Mironovič, Kladovčikov Alexandr Timofejevič, Litvinov Alexandr Grigorjevič

Značky: výrobu, kovů, zařízení, tvářením, polotovarů, oblých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro výrobu oblých polotovarů tvářením kovů s vřeteníkem uloženým ve stojanu, na němž je uložen tvářecí válec u spořádaný posuvně ve směru osy vřetena s polotovarem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně jedno vřeteno s válcem je vzhledem k vřetenu s polotovarem uspořádáno tak, že jejich osy otáčení svírají úhel o velikosti 90° až 180°. Zařízení je opatřeno opěrným prvkem pro uložení polotovaru, vytvořeným jako trn...

Blok výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214991

Dátum: 15.09.1984

Autori: Viskup Ivan, Slávik Ivan, Koyš Viktor, Buraj Štefan

Značky: súčiastok, polovodičových, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši blok výkonových polovodičových súčiastok s nútenou ventiláciou, u ktorého sú chladiče polovodičových súčiastok umiestnené vo zvislom ventilačnom kanáli nad sebou Chladiče 1 zložené s rozpernými izolačnými doskami 2 tak, že výstupky 3 rozperných izolačných dosiek 2 zasahujú do drážok krajných rebier chladičov 1, sú obalené izolačným obalom 4 pritlačeným k chladičom 1 stenami ventilačného kanála 5 a stlačené maticami 6 vedenými cez...

Zapojení elektrohydraulického zatěžovacího zařízení s regulací jedné nebo několika výstupních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214990

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hlavatý Vladivoj, Beneš Tomáš, Karpinský Jurij, Sajal Pavel

Značky: jedné, výstupních, elektrohydraulického, veličin, zatěžovacího, zařízení, zapojení, několika, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrohydraulického zatěžovacího zařízení pro programové zatěžování strojů, konstrukcí, tlakových potrubí, nádob apod. Účelem vynálezu je zvýšení možnosti pro zkoušení většího počtu potenciálně výhodných pomocných vazeb a jejich kombinací, zvyšujících dynamickou přesnost zatěžování při zachování stability celého systému. Obsahuje generátor signálů žádaných hodnot, snímače regulovaných a pomocných veličin s výstupy napěťových...

Zapojení generátoru, zejména pro vysokofrekvenční indukční ohřev, s větším počtem elektronek než jedna

Načítavanie...

Číslo patentu: 214989

Dátum: 15.09.1984

Autori: Burda Václav, Andras Jiří, Procházka Jiří, Regner Karel, Jareš František

Značky: větším, indukční, jedna, zejména, zapojení, počtem, vysokofrekvenční, elektronek, generátoru, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátorů pro vysokofrekvenční indukční ohřev s větším počtem elektronek než jedna, paralelně napájejících jediný pracovní oscilační obvod, a řeší problém snížení hladiny parazitních kmitů. Úkol je řešen tak, že každá elektronka je spojena s vlastním anodovým zdrojem, skládajícím se z vysokanapětového transformátoru spojeného s usměrňovačem, přičemž usměrňovače anodových zdrojů jsou spojeny navzájem jednopólově a každá...

Zariadenie na stabilizáciu a reguláciu tlaku vo vysokofrekvenčných iónových zdrojoch optickou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214988

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bello Igor, Bederka Štefan

Značky: metodou, optickou, stabilizáciu, reguláciu, zariadenie, vysokofrekvenčných, iónových, zdrojoch, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru mikroelektroniky a rieši využitie optickej metódy merania nízkych tlakov na automatickú reguláciu pracovného tlaku plynu vo vysokofrekvenčných iónových zdrojoch. Jeho podstata je v tom, že zariadenie pozostáva z výbojovej komory iónového zdroja, ktorá elektródami je spojená s budiacim generátorom spojeného cez blokovací obvod nesprávnej stabilizácie tlaku plynu s vyhrievacím zdrojom. Tento vyhrievací zdroj je spojený...

Brzda cívek barvicích pásek psacích a jim podobných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214987

Dátum: 15.09.1984

Autori: Suchánek Arnošt, Kucharčík Miroslav

Značky: psacích, cívek, barvicích, pásek, podobných, brzda, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká brzdy cívek barvicích pásek psacích a jim podobných strojů, kterou se řídí stejnoměrné odvíjení barvicí pásky a její navíjení při psaní. Brzda cívek přímo ovládá otáčení hřídelky hnacího kola, na kterém je uložena cívka s barvicí páskou. Je pohotová a citlivě reaguje na změny tahu barvicí pásky. Její podstata spočívá v tom, že na hřídelce hnacího kola je umístěn pružný prostředek, který ji působením pružné síly obepíná a který...

Akustický žiarič pre plynné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214986

Dátum: 15.09.1984

Autori: Figura Zdenko, Vojtek Jozef

Značky: žiarič, akustický, plynné, prostredie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť nastavenia optimálnej rezonančne frekvencie žiariča bez parazitných rezonancií. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým prevedením meniča, podstatou ktorého je, že v rezonančnej doske je z vonkajšej strany vy tvorená rezonančná dutina v tvare medzikružia. Nad rezonančnou dutinou je prestaviteľne uložený reflektor, medzi ktorého vonkajšou obvodovou plochou a protiľahlou plochou rezonančnej dutiny je vytvorený...

Spôsob prípravy bis(trifenylfosfánoxid)tribromželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214985

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ondrejkovičová Iveta, Vančová Vlasta

Značky: bis(trifenylfosfánoxid)tribromželezitého, komplexu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob přípravy bis(trifenylfosfánoxid) tribromoželezitého komplexu spadá do odboru organickej syntézy. Rieši spôsob pripravy bis(trifenylfosfánoxid) tribromoželezitého komplexu tak, že bromid železitý FeBr3 reaguje s trifenylfosfánom PPh3 v mólovom pomere 1:2 v roztoku acetonitrilu za privádzania molekulárneho kyslíka pri teplotách 15 až 80 °C, ďalej sa ochladením vzniknuté kryštáliky odsajú, prekryštalizujú a sušia.

Imobilizované enzymy pro katalýzu organických reakcí a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214984

Dátum: 15.09.1984

Autori: Berezin Ilja Vasiljevič Člen Korespondent Av Sssr, Bláha Karel, Kubánek Vladimír, Turková Jaroslava, Martínek Karel, Semenov Anatolij Nikolajevič, Vaněk Tomáš, Verouvič Budimír

Značky: způsob, výroby, enzymy, jejich, organických, imobilizované, reakcí, katalýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výroba imobilizovaných enzymů pro katalýzu organických reakcí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že enzymy sou navázány na polymerní sorbent, vytvořený například na bázi polyetylenterefta1átu, po1ykaprolaktamu, polyfenylenoxidu, blokového kopolymeru, polyetylenoxidu a polykaprolaktamu, polykondenzátu melaminu s formaldehydem o specifickém povrchu 1 až 700 m2/g. Imobilizace enzymů na polymerní sorbent se provádí prostorovou...

Spôsob vytvárania vzoriek z plastického cesta, napríklad hliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214983

Dátum: 15.09.1984

Autori: Majer Jozef, Hrnko Tibor

Značky: plastického, vzoriek, cesta, hliny, vytvárania, například, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob vytvárania vzoriek z plastického cesta napr. tehliarskej hliny. Tieto vzorky definovaných rozmerov slúži na meranie vlhkosti mikrovlnnou metódou. Pri spôsobu podľa vynálezu sa používa zariadenia, ktoré je konštruované tak, aby odber vzorky bol umožnený priamo vo výrobnej linke a aby umožnil aj laboratórne využívanie. Vzorka z plastickej suroviny sa vytvára priamočiarym pohybom piestu vzorkovača, ktorý je spojený s...

Scintilační detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 214982

Dátum: 15.09.1984

Autori: Autrata Rudolf, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Schauer Petr

Značky: scintilační, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilačního detektoru zpět ně odražených, sekundárních a Augerových elektronů, zejména v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Scintilační detektor sestává z monokrystalické desky spojené přes světlovod s fotonásobičem Podstatou vynálezu je monokrystalická deska tvořená z ytrium hliníkového perovskitu, obsahujícího 0,1 až 10 % atomů trojmocného céru, popřípadě ytrium hliníkového granátu, obsahujícího 0,1 až 10 % atomů...

Zařízení pro odstřih nití a šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214981

Dátum: 15.09.1984

Autori: Výsmek Miroslav, Raszka Karel

Značky: šicího, nití, odstřih, stroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstřih nití u šicího stroje s podávací patkou, která je spolu s jehlou uzpůsobena ke svisle vratnému posuvu a se spodním nožem uspořádaným ve stehové desce, proti jehož řezné hraně je v ostrém úhlu odpruženě upraveno ostří vrchního nože, uloženého na podávací patce. Podstatou vynálezu je to, že vrchní nůž 3 (obr. 1) je upevněn na držáku 41, jenž je uspořádán na spodním konci patkové tyče 51 výkyvně ve svislé...

Uzávěr světlometu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214980

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bolcek Josef

Značky: uzáver, světlometu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká osvětlovací techniky motorových vozidel. Řeší upevnění žárovky v parabolickém zrcadle světlometu ve stanovené funkční poloze. Podstata uzávěru podle vynálezu spočívá v tom, že se skládá pouze z jedné součásti ve tvaru mezikruží, zhotovené z pružného materiálu, která je na obvodu opatřena výstupky pro manipulaci a zajištění uzávěru v parabolickém zrcadle. Prohnutím mezikruží do tvaru rádiusu nebo vhodným tvarováním výstupků pro...

Způsob čistění chloridu dosulepinia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214979

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sulovský Jan, Kráčmar Ladislav

Značky: chloridů, dosulepinia, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění chloridu dosulepinia strukturního vzorce I, psychofarmaka ze skupiny thymoleptik a anxiolytik, nevyhovujícího požadavkům kladeným na toto léčivo analytickou specifikací a lékopisem, obsahujícího různá množství balastních látek, produktů vedlejších a následných reakcí syntesy, produkty oxidace i následného rozkladu původních látek, spočívá v tom, že se znečištěný chlorid dosulepmia převede v přítomnosti středně polárního...

Nástroj pre elektrochemické obrábanie, najmä veľkých členitých plôch obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214978

Dátum: 15.09.1984

Autori: Augustín Ján, Staňák Vladimír

Značky: nástroj, veľkých, členitých, najmä, obrábanie, obrobkov, ploch, elektrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je opracovanie na jednu operáciu veľkú členitú plochu dutiny, napríklad zápustky. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že medzi upínacou prírubou a telesom nástroja je pevne uložená elektrovodivá vložka. Medzi členitými činnými plochami je v telese nástroja vytvorený aspoň jeden odvádzací otvor pripojený na odvádzací kanál vytvorený v elektrovodivej vložke vyúsťujúci do voľného priestoru. Pro anotaci obr. výkr. č. j. 48020.

Spoušťové ústrojí expanzního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214977

Dátum: 15.09.1984

Autori: Jakubec Jindřich, Čermák Jiří

Značky: ústrojí, prístroje, spoušťové, expanzního

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu náleží do oboru stavebnictví. Účelem vynálezu je dosáhnout odpálení nábojky expanzního přístroje v přesně ohraničeném okamžiku. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že spoušťová páka je na svém konci opatřena šikmým vede ním V záběru s funkční plochou zdvihátka opa třeného svislým vedením. Uvedenými vedeními prochází čep pevně uložený v pouzdru expanzního přístroje. Zdvihátko je svou vertikální plochou, kolmou na vertikální rovinou...

Způsob úpravy spektrálně nezávislého absorbujícího povrchu elementů čidel z piezoelektrické a pyroelektrické keramiky pro detektory energie a výkonu laserů a jiných zdrojů elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 214976

Dátum: 15.09.1984

Autori: Boudyš Miroslav Ing, Sladký Petr, Voráček Jaroslav

Značky: spektrálně, energie, čidel, keramiky, záření, absorbujícího, laseru, nezávislého, piezoelektrické, elektromagnetického, pyroelektrické, úpravy, způsob, detektory, povrchu, elementů, zdrojů, výkonu, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření spektrálně ne selektivního povrchu, v oboru vlnových délek 0,15 až 30 µm. Podle vynálezu se na optickou absorbující plochu čidla detektoru nanese vrstva vypalovací platinové suspenze. Vzniklá platinová vrstva se opatří částečnou vrstvou platinové černi. Vynález je možno použít i pro měření teplot radiačními metodami.

Způsob vyhodnocování měřených rozměrů součástí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214975

Dátum: 15.09.1984

Autor: Braný Jaroslav

Značky: rozměrů, vyhodnocování, způsobu, provádění, měřených, způsob, zařízení, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyhodnocování měřených součástí při rozměrové kontrole na dobré a špatné kusy. Účelu se dosahuje tím, že v oblasti krajů tolerančního pole působí na třídicí za řízení současně signál snímače s přímou funkcí a signál snímače s inverzní funkcí. Seřízení snímače umožňuje, že osy souměrnosti hustoty pravděpodobnosti chyby měřidla leží přímo na hranicích tolerančního pole rozměru tříděných součástí. Tím se sníží počet dobrých kusů...

Termoreaktivní práškové nátěrové nebo lepicí kompozice na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 214974

Dátum: 15.09.1984

Autori: Svoboda Bohumil, Hájek Karel, Smrčka Jindřich, Klejch Jiří, Luňák Stanislav, Jelínek Karel

Značky: termoreaktivní, nátěrové, lepicí, kompozice, bázi, pryskyřic, práškové, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká termoreaktivních práškových nátěrových nebo lepicích kompozic na bázi epoxidových pryskyřic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kompozice sestávají z epoxidových pryskyřic o mol hmotnosti 850 až 2000, z tvrdidel ze skupiny kyselých solí specifikovaných kovů a specifikovaných polykarboxylových kyselin nebo jejich směsí se solemi těchto kovů a monokarboxylových až trikarboxylových kyselin použitých k přípravě specifikovaných...

Zapojení synchronního usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214973

Dátum: 15.09.1984

Autori: Svoboda Lubor, Hudeček Jiří

Značky: zapojení, usměrňovače, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obsahuje dva spínací tranzistory, operační zesilovač, budič, dva nabíjecí odpory, dva oddělovací odpory, dva zpětnovazební odpory, dva omezovací odpory, dva zpětnovazební kondenzátory a filtrační kondenzátor. Spínací tranzistory jsou zapojeny inverzně a připojeny na operační zesilovač a budič. Na operační zesilovač je napojena dvojice paralelní kombinace zpětnovazebního odporu a zpětnovazebního kondenzátoru. Mezi emitory spínacích...

Zapojení vyhodnocovací jednotky číslicového měření šířky nebo polohy pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214972

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hruška František, Karásek Otakar, Šustek Jaroslav

Značky: číslicového, zapojení, vyhodnocovací, polohy, materiálů, jednotky, pásových, měření, šířky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšení funkce zařízení, zejména jeho přesnosti, k měření šířky, případně polohy pásových materiálů, při jejich výrobě nebo zušlechťování. Jedná se o výroby fólií z plastů, podlahovin, poromerických usní, textilií, netkaných vláknitých vrstev nebo zušlechťování těchto materiálů. Dosavadní systémy za polení používaly analogový princip měření, který má omezenou přesnost a citlivost, která se ještě zhorší při převádění na...

Stabilizátor výstupního napětí tranzistorového měniče stejnosměrného napětí na jiné stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214971

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pavlík Jiří, Hoder Karel

Značky: tranzistorového, výstupního, stabilizátor, stejnosměrné, měniče, jiné, napětí, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizátor podle vynálezu je určen zejména pro impulzové napájecí zdroje bez sítového výkonového transformátoru a stabilizuje střední hodnotu výstupního napětí měniče, přičemž výstupy šířkově modulovaných impulzů jsou sou časně výstupy prvního a druhého klopného obvodu a tyto klapné obvody mají na své nulovací vstupy přiveden výstup generátoru hodinových impulzů. Na nastavovací vstup prvního klopného obvodu je přiveden výstup prvního...

Elektroakustický žiarič pre tekutinové prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214970

Dátum: 15.09.1984

Autor: Švehla Štefan

Značky: žiarič, tekutinové, elektroakustický, prostredia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektroakustického žiariča pre tekutinové prostredia. Vynález rieši transformovanie amplitúdy pozdĺžnych kmitov meniča na väčšiu amplitúdu výchylky ohybovoradiálnych kmitov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že piezoelektrický menič je aspoň na jednej strane opatrený väzobnou doštičkou. Na väzobnú doštičku je po obvode kompaktne pripojená membrána Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 2.

Elektroakustický žiarič pre tekutinové prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214969

Dátum: 15.09.1984

Autor: Švehla Štefan

Značky: elektroakustický, tekutinové, prostredia, žiarič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektroakustického žiariča pre tekutinové prostredia. Vynález rieši transformovanie amplitúdy pozdĺžnych kmitov meniča na väčšiu amplitúdu výchylky ohybovoradiálnych kmitov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na obvode piezoelektrického meniča je uložený s predpätím prenosový krúžok, na obvode ktorého je kompaktne pripojení aspoň z jednej strany membrána. Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 2.

Blokovací kolík cylindrického zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214968

Dátum: 15.09.1984

Autor: Zahradník Pavel

Značky: cylindrického, blokovací, kolík, zámku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká blokovacího kolíku cylindrického zámku, sloužícího k zajištění vyšší bezpečnosti vložkových zámků kolíčkového systému. Dosud u známých typů cylindrických vložek kolíčkového systému se používá blokovacích kolíků válcového tvaru. Nevýhodou dosavadního způsobu je, že tyto zámky nezaručují absolutní bezpečnost proti otevření bezpečnostní vložky. Při použiti klíčů sousedních uzávěrů vznikají případy, kdy se vložky navzájem otevírají....

Cívkový držák textilních strojů, zejména soukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214967

Dátum: 15.09.1984

Autor: Zemek Jiří

Značky: strojů, zejména, cívkový, držák, textilních, soukacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cívkového držáku textilních strojů, zejména soukacích strojů, který umožňuje seřiditelnost pro různé tvary cívek a pro různé technologické podmínky při tvorbě návinů s vysokou univerzálností při konstrukční jednoduchosti a tím snadné výrobní realizaci. Podstata řešení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že jediné kloubové spojení cívkového držáku s rámem stroje má tři kinematické stupně volnosti pro seřízení základní polohy a...

Reverzačný tyristorový usmerňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 214966

Dátum: 15.09.1984

Autori: Dudík Vladimír, Rýdzi Rudolf, Slávik Ivan

Značky: usmerňovač, reverzačný, tyristorový

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzačný tyristorový usmerňovač vyznačujúci sa tým, že na každý zo šiestich vývodov šesťfázového transformátora sú pripojené dva hlavné tyristory (1) a (2), z ktorých prvý hlavný tyristor (1) je na vývod pripojený anódou a druhý hlav. tyristor (2) katódou a katóda prvého hlav. tyristora (1) je spojená s anódou druhého hlav. tyristora (2) a spolu sú pripojené na spoločný vývod usmerňovača spolu s ostatnými dvojicami hlavných tyristorov, pričom...

Styčník kombinovaného skeletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214965

Dátum: 15.09.1984

Autori: Koutný Ludvík, Chvojka Karel

Značky: kombinovaného, styčník, skeletu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaných skeletů budov, pro které řeší konstrukci styčníku ocelového nosníku se železobetonovými sloupy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že styčník je tvořen stykovací částí korýtkovitého ocelového nosníku, která má dno opatřeno otvory pro průchod hlavní nosné výztuže dolního železobetonového sloupu, a dolní částí horního železobetonového sloupu, které je zúženo pro vsunutí do korýtkového prostoru ocelového nosníku mezi...