Archív za 1984 rok

Strana 48

Zapojení pro spínání jiskřiště vypínačů vvn

Načítavanie...

Číslo patentu: 217594

Dátum: 15.09.1984

Autor: Cihelka Jaroslav

Značky: spínání, zapojení, vypínačů, jiskřiště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a jeho účelem je odstranit nedostatky spočívající v opožděném spínání jiskřiště vlivem složitosti řetězce připojeného k výstupu čidla přeskoku. Podle podstaty vynálezu je k výstupu čidla přeskoku zapojen laser, jehož paprsek spíná jiskřiště. Vzhledem k rychlosti funkce laseru je sepnutí jiskřiště iniciované čidlem prakticky okamžitě.

Zapojení programovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217593

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bydžovský Jan

Značky: jednotky, programovací, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru uchovávání informací. Účelem vynálezu je zrychlit programování v paměťových maticích s přepalováním tavných spojek a okamžitou kontrolu provádění. Podle podstaty vynálezu se toho dosáhlo tak, že paralelně k ovládacímu obvodu programovacího zdroje je na výstupu multiplexu řízeného v rytmu generátoru zapojen porovnávací obvod s výstupem připojeným na odečítací vstup vratného čítače, na jehož sečítací vstup je zapojen...

Způsob regenerace mědi při elementární analýze látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217592

Dátum: 15.09.1984

Autori: Uhdeová Jitka, Rezl Vlastimil, Štikarovský Jiří

Značky: analýze, elementární, látek, regenerace, způsob, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Regenerace mědi plní úlohu redukční náplně, například při stanovení uhlíku, dusíku a vodíku. Podstatou způsobu je, že se kysličníky mědi vzniklé oxidací mědi redukují v průběhu analýzy kysličníkem uhelnatým, vznikajícím reakcí kyslíku na uhelném kontaktu. Způsob je určen zejména k aplikaci automatizované instrumentace v organické elementární analýze.

Zařízení pro dávkování prachových a sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217591

Dátum: 15.09.1984

Autori: Závinský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav

Značky: zařízení, dávkování, sypkých, látek, prachových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dávkování prachových a sypkých látek, zejména do ocelářských pecí, které je opatřeno ventilem s kulovým, válcovým nebo kuželovým uzavíracím tělesem, opatřeným otvorem pro průchod plynu a prachových nebo sypkých látek. Uzavírací těleso ventilu je tvořeno nejméně dvěma v sobě uspořádanými segmenty, 5 a 6 tvaru části jeho pláště s průchozími otvory rozdílných průřezů, z nichž každý má vlastní pohon.

Zařízení pro snímání informace ze štítků s magnetickými paměťovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217590

Dátum: 15.09.1984

Autori: Dubek Jaroslav, Borek Josef, Potocký Miroslav, Škopek Jaroslav, Žižka Vladimír

Značky: prvky, informace, snímání, paměťovými, magnetickými, zařízení, štítků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snímání informace z magnetických paměťových prvků štítků, s možností funkce ve velmi těžkých pracovních podmínkách. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro snímání informace ze štítků s magnetickými paměťovými prvky. Snímání informace se provádí tak, že zdroj kmitočtu je připojen na napájecí vinutí dvojitých snímacích sond a signály z jejich snímacích vinutí, odpovídající sejmuté informaci z magnetických paměťových prvků...

Přenosný přístroj pro průmyslovou defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 217589

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vlček Zdeněk, Mahelka Svatoslav, Václavík Emil, Prášek Martin

Značky: průmyslovou, defektoskopii, prenosný, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přenosného přístroje pro průmyslovou defektoskopii, sloužícího k nedestruktivní kontrole materiálu jeho prozářením radioaktivním zářičem a pořízením snímku kontrolovaného místa. Vynález řeší problém, jak pomocí jednoho typu přístroje využít možnosti pořízení snímku podle volby buď vysunutím zářiče za použití kabelu dálkového ovládání na místo kontroly, nebo přímým přiložením přístroje na kontrolované místo. Podstata vynálezu...

Zařízení pro přípravu trnových tyčí protlačovací stolice pro výrobu bezešvých trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 217588

Dátum: 15.09.1984

Autor: Běhal Miloš

Značky: přípravu, stolice, zařízení, trnových, bezešvých, výrobu, protlačovací, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu trnových tyčí protlačovací stolice pro výrobu bezešvých trub, které sestává z vytahovacího ústrojí 4 trnových tyčí z lup, které navazuje na odválcovací stroj 3 a odválcovací stroj 3 na protlačovací stolici 2, kde na vytahovací ústrojí 4 dále navazuje soustava vodních sprch 10, na níž navazuje mazací ústrojí 11 upravené před pecní částí 1 pro tepelnou stabilizaci trnových tyčí. Mezi vytahovacím ústrojím 4 a...

Optoelektronický zobrazovač souřadnic s kapalným krystalem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217587

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pokorný Vladimír, Doubek Jan, Michalička Jan

Značky: krystalem, kapalným, optoelektronický, zobrazovač, souřadnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optoelektronického zobrazovače souřadnic s kapalným krystalem zejména maticového typu, u kterého je překročen kritický počet řádků a sloupců. Pro zobrazování například souřadné soustavy je využito křížového jevu. Při připojení pracovního napětí na i-tý řádek a j-tý sloupec se zobrazí bod v průsečíku těchto elektrod a dále body v průsečících ostatních elektrod s i-tým řádkem a j-tým sloupcem tvořící ramena kříže vycházející z...

Rádioaktivní tyčový zářič

Načítavanie...

Číslo patentu: 217586

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fejtek Jan, Kučera Jaromír, Vondruška Václav, Stopek Kornel

Značky: zářič, rádioaktivní, tyčový

Zhrnutie / Anotácia:

Radioaktivní tyčový zářič podle vynálezu, je použitelný v radiační technologii, tedy ve všech oborech, v nichž se využívá radioaktivního záření, jako např. ve strojírenství, v chemii, v potravinářství, zemědělství, lékařství i jinde. Umožňuje vytvořit homogenní nebo jiné požadované pole radioaktivního záření, a to s využitím i starších částečně vymřelých zářičů, které se dosud likvidují, ačkoliv jsou drahé a dovážené ze zahraničí. Tím realizace...

Zařízení k dopravě neutrónového zdroje do reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217585

Dátum: 15.09.1984

Autor: Louda Jan

Značky: reaktoru, dopravě, zařízení, neutrónového, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Z dutiny kontejneru vystupuje do prostoru pod reaktorem šikmé vedení s přestavně uspořádaným vozíkem zavěšeným na tažném lanku ovládaném navíjecím ústrojím, přičemž dráha dutiny vytvořené ve vozíku protíná dráhu pístnice pracovního válce, která zasahuje do kanálu vedoucího k atkivní zóně jaderného reaktoru a dále, na konci pístnice pracovního válce je upevněn permanentní magnet a na spodní částí neutronového zdroje je upevněna kotva.

Podavač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217584

Dátum: 15.09.1984

Autori: Krivicov Georgij Vladimírovič, Dančekov Jurij Vasilejevič, Glebov Vladimír Petrovič, Šepotin Sergej Grigorjevič

Značky: sypkých, materiálů, podávač

Zhrnutie / Anotácia:

Podavač sypkých materiálů, zejména paliv, sestávající z dávkovače se vstupním hrdlem, pod kterým je uspořádán stírací pás se stírači a dopravník se stíracím pásem pro přívod materiálu k spotřebiči, obsahujícím nosnou větev a volnou větev, vyznačující se tím, že nejméně jeden stírač (9) je na stíracích pásech (4, 5) dávkovače (1), popřípadě dopravníku (2) opatřen po celé šířce stírače (9) nožem (10) pro vytvoření seškrabovače (8), přičemž ostrá...

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217583

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Zoltán Pavel

Značky: způsob, likvidace, solí, obsahem, popouštěcích, dusičnanu, dusitanů, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Název vynálezu: Způsob výroby dusíkatých hnojiv z odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů a dusitanů. Obor, kterého se vynález týká: strojírenství, zemědělství. Technický problém, který vynález řeší: využití odpadních popouštěcích solí jako dusíkatého hnojiva. Stručný výklad podstaty vynálezu: v odpadních popouštěcích solích se v aerátoru nebo v oxidační koloně zoxidují toxické dusitany na dusičnany, případně obsažené kyanidy se...

Způsob demineralizace sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217582

Dátum: 15.09.1984

Autori: Svoboda Karel, Nečesaný František, Kubička Rudolf, Sýkora Milan, Jára Vladimír

Značky: způsob, demineralizace, sazí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká demineralizace sazí, vznikajících při parciální oxidaci ropných a dehtových zbytkových podílů, které se demineralizují extrakcí peletek těchto sazí, vzniklých při peletizaci sazí ze sazových vod nepolárními rozpouštědly, minerálními kyselinami. Dosáhne se vysoké kvality sazí a zvýší se účinnost procesu demineralizace.

Ústrojí pro středění cívek při nástrku na textilní stroje, zejména skací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217581

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fuxa Lubomír, Chlubna Blažej

Značky: textilní, zejména, cívek, stroje, nástrku, středění, ústrojí, skací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí pro středění cívek při nástrku na textilní stroje, zejména skací stroje. Nevýhoda dosavadních řešení, spočívající zejména v tom, že vyžadují navíc manuální úkony obsluhy, což nutně nástrk zpomaluje, je ústrojím podle vynálezu odstraněna, přičemž jeho podstata spočívá v tom, že je tvořena naváděcím prstencem, uloženým na horních koncích vodicích kolíků, rozmístěných ve stejné obvodové vzdálenosti od trnu, jejichž spodní...

Zařízení ke snímání vzájemné polohy stran zařízení vedených v pevné dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 217580

Dátum: 15.09.1984

Autor: Konečný Jiří

Značky: dráze, snímání, pevně, vzájemné, polohy, zařízení, vedených, stran

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález lze použít pro jeřáby, překládací mosty a podobná zařízení, vedená v pevných drahách, u nich dochází k nežádoucímu příčení. Vynález řeší snímání vzájemné polohy stran pro spojení se systémy pro indikaci nebo odstranění příčení. Na obvodě centricky uloženého otočného elementu, spojeného se systémem pro indikaci nebo automatické odstranění příčení, jsou v pravidelných odstupech umístěny magnety, které jsou prostřednictvím magnetických...

Zapojení měřiče délkové míry vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217579

Dátum: 15.09.1984

Autor: Šopík František

Značky: zapojení, měřiče, délkové, míry, vozovek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče délkové míry vozovek, který je určen k manuálnímu nebo automatizovanému pořizování dat v silničním hospodářství. Měřič je technicky a konstrukčně nenáročné zařízení, které lze zabudovat do běžného automobilu. Zapojení měřiče odstraňuje nevýhody dosud používaných měřičů, které dosahují malé přesnosti, jsou obtížně kalibrovatelné a nevyhovují potřebám ručního i automatizovaného sběru dat. Zapojení měřiče délkové...

Prstencový ukladač vyzdívacích segmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217578

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vylíčil Jaroslav

Značky: vyzdívacích, prstencový, ukládač, segmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukce ukladače vyzdívacích segmentů, umožňující zachování volného prostoru ve vnitřní části tunelového profilu. Podle vynálezu je vozík, pojízdný po vnitřní straně rámu, opatřen výklopnou deskou a na ní umístěným otočným tělesem. V něm jsou uloženy tlakovým médiem poháněné výsuvné válce a těleso, z něhož se vysouvá pomocí tlakového média válec, nesoucí upínací ústrojí.

Spojovací prostředek zlepšující pevnost spoje silikonové pryže s porézními silikátovými povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217577

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zadák Zdeněk, Metzl Lubomír, Nebesař Karel

Značky: silikonové, silikátovými, pryže, porézními, pevnosť, spojovací, spoje, zlepšující, prostředek, povrchy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení spojení porézních silikátových povrchů se silikonovou pryží zhotovenou z jednosložkového silikonového kaučuku s oximovým vulkanizačním činidlem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se na spojované plochy porézních silikátových povrchů nanese nejdříve spojovací prostře dek, sestávající z methylfenylsilikonové pryskyřice a butylmetakrylátové pryskyřice a Co naftenátu v roztoku aromatického uhlovodíku.

Mechanický spoj bandáže s osou válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 217576

Dátum: 15.09.1984

Autor: Pěknica Pavel

Značky: válce, bandáže, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mechanické a rozebíratelné spojení bandáže s tělem válce. Mechanický spoj podle vynálezu je proveden tak, že osa (1) válce je opatřena sou středným kuželovým osazením (3) a excentrickým radiálním válcovým osazením (2), zatímco bandáž (5) je opatřena soustřednou kuželovou dírou (4), jakož i excentrickou válcovou dírou (6) s vnitřním průměrem odpovídajícím volnému uložení na excentrickém radiálním válcovém osazení (2) osy (1) válce....

Zapojení tranzistorového střídače s kombinovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217575

Dátum: 15.09.1984

Autor: Klaška Karel

Značky: tranzistorového, vazbou, zpětnou, zapojení, střídače, kombinovanou

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru tranzistorových střídačů řeší vynález problém omezení přepětí na vypínaném tranzistoru. Jeho podstatou je paralelní zapojení prvního kondenzátoru v sérii s prvním odporem k jejichž společnému uzlu je připojena první dioda a druhého kondenzátoru v sérii s druhým odporem, k jejichž společnému uzlu je připojena druhá dioda mezi kolektor druhého tranzistoru a bázi prvního tranzistoru, přičemž do uzlu prvního odporu a druhého odporu je...

Metabolit z kloboukaté stopkovýstrusné houby Agrocybe aegerita kmen Ag ae I.

Načítavanie...

Číslo patentu: 217574

Dátum: 15.09.1984

Autori: Semerdžieva Marta, Benešová Věra

Značky: aegerita, stopkovýstrusné, metabolit, kloboukaté, agrocybe, houby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového metabolitu, který byl izolován z kloboukaté stopkovýtrusné houby Agrocybe aegerita, kmen Ag ae I, který je uložen ve sbírce kultur basidiomycetů CCM v Brně. Uvedená látka je chemické individuum molekulární váhy 496 sumárního vzorce C30H4006. Metabolit se izoluje z kultivační tekutiny této houby adsorpční chromatografií na silikagelu (Silpearl) soustavou octan ethylnatý - n-hexan v poměru 7 : 3 jako majoritní komponenta s...

Stojan pro uspořádání kabelů elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217573

Dátum: 15.09.1984

Autori: Tománek Bohumil, Vlk Miroslav

Značky: elektrického, uspořádání, stojan, kabelů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání kabelů ve stojanu elektrického zařízení, zejména pro telekomunikační účely. Vynález řeší vedení přívodních kabelů do stojanů bez použití přídavných zásuvek nebo zvláštních konektorových vložek při sní ženě pracnosti. Podle vynálezu jsou kabely příslušné jednotlivým kostrám pro zásuvné jednotky vedeny smyčkou tvaru ležatého písmene "C" na horní stranu každého konektorového rámu. Konektorový rám tvoří zadní oddělitelnou...

Zapojení pro automatickou ochranu sítě kamer průmyslové televize proti zdrojům silného světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 217572

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: průmyslové, zdrojům, automatickou, světelného, ochranu, zapojení, silného, sítě, kamer, záření, televize, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu chrání sít kamer průmyslové televize tak, že tyto jsou neustále zacloněny, teprve při volbě libovolné kamery se tato automaticky odcloní na krátký časový úsek nezbytný pro pozorování, při němž ještě nedojde k nevratnému poškození obrazové elektronky kamery. Ostatní kamery zůstávají v nezměněném stavu. Zapojení se využije k ochraně sítí kamer průmyslové televize zejména v prostředích, kde se do záběru dostávají silné...

Zapojení pro automatickou ochranu kamery průmyslové televize proti zdrojům silného světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 217571

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: světelného, záření, průmyslové, zdrojům, kamery, ochranu, proti, automatickou, silného, zapojení, televize

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou ochranu kamery umožňuje její ovládání z více nezávislých ovládacích pracovišť. Během krátké doby měření nedochází k nevratnému poškození obrazové elektronky. Zapojení lze použít zejména v prostředí se silnými světelnými zdroji jako tekutý kov, osvětlovací tělesa apod. Dále může sloužit jako dálkově nebo ručně ovládaný přepínač sítě kamer průmyslové televize s více nezávislými pracovišti vždy na samostatný monitor....

Čisticí a desodorační prostředek pro sanitární zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217570

Dátum: 15.09.1984

Autori: Šen Josef, Kostelník Otakar, Langer Oskar, Ječný Jiří

Značky: čisticí, sanitární, prostředek, zařízení, desodorační

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká čisticího a desodoračního prostředku pro sanitární zařízení. Prostředek na bázi silných anorganických kyselin a tenzidů s účinkem v kyselé oblasti obsahuje podle vynálezu 1,5 až 30 procent hmot. chloridu železitého a 1 až 20 procent hmot. dusičnanů nebo kyseliny dusičné. Je určeno k čištění WC, umyvadel, van, obkládaček apod.

Zapojení k spřažení návazných výrobních úkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217569

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: výrobních, zapojení, návazných, úkonů, spřažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k spřažení návazných výrobních úkonů ve výrobních linkách a řeší automatické zabezpečení plynulosti pohybu kusových předmětů proti následkům poruch při podávání posouvacími válci. Podstata vynálezu záleží v tom, že snímač polohy v mezní úrovni na dráze odběrového elementu je spojen s řídicím vstupem hradla, výstup hradla je spojen s druhým ovládacím vstupem prvního elektromagnetické ho šoupátka spřaženého s posouvacím...

Zapojení pro ochranu vinutí rotoru synchronního stroje a řízeného usměrňovače s generátorem pulsů proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217568

Dátum: 15.09.1984

Autori: Holšán Bedřich, Sladký Josef

Značky: stroje, synchronního, usměrňovače, přepětí, rotoru, generátorem, zapojení, proti, ochranu, pulsu, řízeného, vinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení na ochranu vinutí rotoru synchronního stroje a řízeného usměrňovače s generátorem pulsů proti přepětí. Vynález se týká buzení synchronního stroje. Vynález zabraňuje možnosti vzniku přepětí v budicím obvodu synchronního stroje při odpojení napájecího zdroje řízeného usměrňovače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací zařízení před vypnutím napájecího zdroje uvede v činnost generátor pulsů a pak vypne vypínač, který bez vzniku...

Nástroj pro dokalibrování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217567

Dátum: 15.09.1984

Autor: Hořák Václav

Značky: otvorů, nástroj, dokalibrování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástroje pro dokalibrování otvorů, u kterých je požadována jakost povrchu a přesný geometrický rozměr otvoru v určitých tolerancích. Nástroj je uspořádán tak, že umožňuje dokalibrování otvoru při zpětném průchodu tímto otvorem. Neodpojuje se tedy od stroje, čímž se zkracuje celkový čas operace, zjednoduší a zlevní se nástroj i stroj. Dvojím průchodem nástroje se také zkvalitní po vrch otvoru. Nástroj lze s uvedenými výhodami...

Způsob elektrolytického vylučování ternární slitiny nikl-železo-kobalt

Načítavanie...

Číslo patentu: 217566

Dátum: 15.09.1984

Autori: Holpuch Vladimír, Nejedlý Pavel, Landa Václav, Vítek Jaromír

Značky: slitiny, ternární, nikl-železo-kobalt, způsob, elektrolytického, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu elektrolytického vylučování slitin niklu, železa a kobaltu z vodných roztoků obsahujících komplexní sulfosalicylany těchto kovů. Podstata způsobu elektrického vylučování slitiny typu nikl-železo-kobalt podle vynálezu spočívá v tom, že se elektrolýza provádí katodickým proudem sestávajícím z řady po sobě jdoucích obdélníkových proudových pulsů. Amplituda pulsů může až dvanáctinásobně převyšovat efektivní hodnotu...

Způsob snímání vad v pleteninách na dvoulůžkových zátažných pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 217565

Dátum: 15.09.1984

Autori: Trmač Miloslav, Piškula František, Svoboda Petar

Značky: pletacích, pleteninách, strojích, dvoulůžkových, snímání, způsob, zátažných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v pletařském průmyslu, zejména při výrobě pletenin na okrouhlých pletacích strojích. Předmětem vynálezu je způsob snímání vad ,v pleteninách na dvoulůžkových zátažných pletacích strojích, na kterých tento způsob slouží k včasnému zastavení pletací ho stroje při výskytu vady v pletenině na základě činnosti snímače a elektronické vyhodnocovací jednotky pro zpracování signálu ze snímače. Podstata vynálezu spočívá v tom,...

Zařízení pro indukční ohřev, zejména mezikruhových desek ferromagnetických v rozsahu teplot do Curieho bodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217564

Dátum: 15.09.1984

Autori: Brouček Oldřich, Schäferling Jiří

Značky: indukční, ohrev, rozsahu, curieho, mezikruhových, zejména, zařízení, ferromagnetických, teplot, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro indukční ohřev, zejména mezikruhových desek ferromagnetických v rozsahu teplot do Curieho bodu a řeší problém předehřevu jedné nebo více mezikruhových desek, již umístěných v pískové formě. Účelu se dosahuje tak, že u zařízení pro indukční ohřev, kde směr magnetických silokřivek ježí v rovině ohřívaného předmětu, který v průběhu ohřevu rotuje v ose kolmé ke směru magnetického toku, indukční cívkou prochází...

Způsob praní textilních materálů po tisku a barvení aniontovými a disperzními barvivy nebo jejich kombinacemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217563

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vaníček Jiří, Jansa Jaroslav, Marek Jan, Dvorský Drahomír, Budín Jiří, Jansová Ivana

Značky: způsob, textilních, aniontovými, disperzními, tisku, kombinacemi, barvivy, praní, materálů, barvení, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní textilních materiálů po tis ku a po barvení barvivy aniontovými, disperzními nebo jejich kombinacemi s využitím sorpčních materiálů, při kterém se praní provádí ,v přítomnosti částic polymerního sorbentu na bázi kombinace polyesteru a polyamidu v libovolném vzájemném poměru, jejíchž měrný povrch je větší než 5 m2 . g-1 a velikost menší než 0,5 mm.

Způsob praní textilních materálů po tisku a barvení aniontovými nebo disperzními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217562

Dátum: 15.09.1984

Autori: Jansová Ivana, Jansa Jaroslav, Marek Jan, Vaníček Jiří, Budín Jiří, Dvorský Drahomír

Značky: aniontovými, textilních, praní, barvivy, způsob, disperzními, materálů, tisku, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní textilních materiálů po tis ku nebo po barvení aniontovými nebo disperzními barvivy s využitím sorpčních materiálů, při kterém se praní provádí při hod notě pH lázně 2 až 6 v přítomnosti částic polymerního sorbentu na bázi polyamidu o měrném povrchu větším než 5 m2 . g-1.

Způsob praní textilních materiálů po tisku a barvení aniontovými nebo disperzními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217561

Dátum: 15.09.1984

Autori: Jansová Ivana, Marek Jan, Budín Jiří, Vaníček Jiří, Jansa Jaroslav

Značky: způsob, barvení, materiálů, praní, textilních, barvivy, aniontovými, tisku, disperzními

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob praní textilních materiálů po tisku a po barvení aniontovými nebo disperzními barvivy nebo jejich kombinacemi s použitím sorbentu, při kterém se praní provádí v přítomnosti částic polymerního sorbentu na bázi polyesteru o měrném povrchu větším než 5 m2 . g-1 s velikostí částic menší než 0,5 milimetrů.

Způsob odvodu částic nevhodných pro fluidaci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217560

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vilimec Ladislav, Čech Bohumír

Značky: tohoto, odvodu, nevhodných, způsob, zařízení, způsobu, provádění, částic, fluidaci

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odvodu částic nevhodných pro fluidaci a zařízení k provádění tohoto způsobu složené z otočného fluidního roštu, který je uložen a utěsněn ve skříni opatřené ve své horní části vstupním hrdlem s výstupním otvorem. Fluidní rošt, jenž je opatřen otvory, má na svém vnějším povrchu vytvořeny vynášecí komůrky. Před vstupem do podávací fluidní vrstvy prochází přiváděná hmota třídicí fluidní vrstvou, která je vytvořena nad...

Zařízení ke zkoušení radiálně axiálních valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217559

Dátum: 15.09.1984

Autori: Boháček František, Sáblík Radoslav

Značky: valivých, zkoušení, radiálně, axiálních, ložisek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení radiálně axiálních valivých ložisek, zejména kuželíkových a kuličkových s kosoúhlým stykem. Zařízení se skládá ze tří neotočně uložených pouzder, hřídele, zatěžovacího ústrojí k vyvozování radiální zatěžné síly, náhonného ústrojí k vyvozování otáčivého pohybu a ze zatěžovacího ústrojí pro vyvozování axiální zátěžné síly. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel je ve své střední části opatřen nákružkem, na...

Způsob na řízené vychlazování a tepelné zpracování vývalků z válcovací teploty a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217558

Dátum: 15.09.1984

Autori: Beneš Jan, Rauner Jaroslav

Značky: válcovací, zařízení, vychlazování, teploty, řízené, provádění, tepelně, zpracování, způsobu, způsob, vývalků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hutnictví a strojírenství. Řešení spočívá v průběžném stáčení vývalků, do šroubovice, jejíž závity jsou ochlazovány nebo ohřívány podle potřeby seřízeným médiem tak, aby každý průřez prošel týmž režimem. Intenzitu přestupu tepla lze po délce šroubovice seřídit vhodným rozmístěním, druhem a rychlostí přiváděného média. Využitím vynálezu jsou vytvořeny podmínky k dosažení požadované struktury, mechanických vlastností i...

Vsazovací součástka na transportním plastovém nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 217557

Dátum: 15.09.1984

Autor: Žůrek Jaroslav

Značky: transportním, plastovém, nosiči, součástka, vsazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vsazovací součástka na transportním plastovém nosiči s expandovanými vývody pro hybridní obvody obsahuje čip, který je připojen volnými vodiči na soubor vývodů na plastovém nosiči. Tato soustava je mechanicky zpevněna jednostranným pokrytím ochrannou látkou.

Dělená kostra cívky transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217556

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vladík František

Značky: transformátoru, delená, kostra, cívky

Zhrnutie / Anotácia:

Dělená kostra cívky transformátoru, vy značná tím, že za účelem rozdělení primárního a sekundárního vinutí je mezi čelo cívky (1) a čelo cívky (3) vložen posuvný střed cívky s přepážkou (2), přičemž kostra cívky (4) je uzavřena krytem (6) a víkem (5).

Zapojení regulovaného zdroje stejnosměrného vysokého napětí pro napájení elektroodlučovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217555

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: elektroodlučovačů, zdroje, zapojení, napětí, stejnosměrného, vysokého, napájení, regulovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení regulovaného zdroje stejnosměrného vysokého napětí pro napájení elektroodlučovačů, jež má umožnit výhodnější výkonové přizpůsobení, a tím i optimální využití vysokonapěťového transformátoru, řídicí jednotky i vn usměrňovače a současně i co nejvýhodnější zatěžování napájecí sítě, jeli jako řídicí jednotky použito antiparalelně zapojených tyristorů. Zapojení podle vynálezu je charakterizováno tím, že mezi tyristorový...