Archív za 1984 rok

Strana 43

Způsob zajištení zážehu směsi plynů zapalovacím zdrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224062

Dátum: 01.10.1984

Autor: Oždian Bedřich

Značky: zajištění, způsob, směsi, zážehu, plynů, zapalovacím, zdrojem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zajištění zážehu směsi plynů zapalovacím zdrojem, zejména u zařízení pro termické odjehlování, vyznačený tím, že se část pracovní směsi plynů po ukončení plnění tlakové komory zpětně vypustí přes řídicí plynovou část do odsávaného prostoru, čímž se naplní kanál tlakové komory i kanál směšovací komory odjehlovacího zařízení pracovní směsí plynů, která po zapálení zapalovacím zdrojem prohoří až do tlakové komory.

Kotva se stálým magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224061

Dátum: 01.10.1984

Autor: Pleštil Arnošt

Značky: magnetem, stálým, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva se stálým magnetem, kde magnet a jho spolu se spínacími kontakty jsou umístěny na pohyblivých ramenech, vyznačená tím, že stálý magnet /5/ je umístěn ve jhu /6/ spojeném s vnějším ramenem /2/, přičemž ramena /1, 2/ jsou připevněna k pružinám /3, 4/ spojeným, s dalšími částmi spínacího a vypínacího zařízení.

Zařízení pro vyrovnáváná vlivu terénních nerovností u pojízdných strojů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 215947

Dátum: 01.10.1984

Autori: Veverka Josef, Vraný Zdeněk, Souček Zbyněk, Holas Viliam

Značky: vlivů, strojů, nerovností, zejména, vyrovnáváná, terénních, zemědělských, pojízdných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyrovnávání vlivu terénních nerovností u pojízdných strojů, zejména zemědělských. Na každé ze dvou výkyvných náprav stroje je uchycen jeden, lépe však dva hydraulické válce, vždy tedy dva na každé straně stroje. Jejich podpístové prostory a nadpístové prostory na téže straně jsou propojeny. Mezi podpístovými a nadpístovými prostory téže strany je uspořádán dvojitý hydraulický zámek, umožňující od rozváděče dodatečné přepuštění...

Zařízení pro výběr přednosti při pohybu kusových předmětů v členěné výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 224060

Dátum: 01.10.1984

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: zařízení, předmětů, výběr, přednosti, kusových, výrobní, lince, pohybu, členěné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výběr přednosti při pohybu kusových předmětů v členěné výrobní lince složené nejméně ze dvou příčných dopravníků a jednoho sběrného dopravníku spojených pomocí křížových elementů vyznačené tím, že na konci příčného dopravníku (Ln) je mezní snímač (Cn) polohy, na rozhraní začátku jednotlivého křížového elementu (En) je jednotlivý výchozí snímač (An) polohy, na konci tohoto křížového elementu je jednotlivý koncový snímač (Bn) polohy...

Rotační rozstřikovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224059

Dátum: 01.10.1984

Autori: Rozkoš Bruno, Dalecký Bedřich, Klohna Josef, Mach Miloš

Značky: rozstřikovací, jednotka, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační rozstřikovací jednotka pro zařízení k provádění účinného styku kapaliny s plynem, rozprašováním kapaliny do proudu plynu v pracovním oddíle pomocí odstředivého rozprašovače, který je tvořen rotujícím talířem nebo svazkem rotujících talířů a může mít přiřazen alespoň jeden clonící talíř, vyznačený tím, že je tvořen nosným ramenem (1), na němž je uložen alespoň jeden samostatný hřídel s odstředivým rozprašovačem (2), propojeným s pohonnou...

Způsob zpracování odpadů z výroby minerálních vláken a zařízení k provádení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224058

Dátum: 01.10.1984

Autori: Boucný Luděk, Dokoupil Jiří

Značky: vláken, způsobu, minerálních, zpracování, způsob, tohoto, provádění, výroby, odpadů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování odpadů z výroby minerálních vláken v kupolové peci, vyznačující se tím, že odpad se drtí, rozdrcený materiál se natavuje přímým působením plamene a vzniklá tavenina se tepelně a chemicky homogenizuje a tato tavenina se dále zpracovává na vlákno, přičemž vzniklé odpady,se dle potřeby suší a/nebo drtí a rozvolňují a znovu se taví.

Způsob přípravy acetylénu pro laboratorní a analytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 215946

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hrubá Alena, Hrubý Miloš, Hrubý Vladimír

Značky: laboratorní, acetylénu, přípravy, analytické, způsob, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy acetylénu pro laboratorní a analytické účely reakcí karbidu vápníku a vody, zejména pro stanovení tritia. Účelem způsobu je převedení veškerého vodíku z vody do získaného acetylénu, přičemž získaný acetylén neobsahuje vodu. Karbid vápníku se zahřeje ve vakuu na nejméně 300 °C, načež se k jeho stechiometrickému přebytku přidává voda, přičemž vznikající acetylén prostupuje vrstvou karbidu vápníku.

Ochranný elektronický obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 224057

Dátum: 01.10.1984

Autor: Tomeš Milan

Značky: obvod, ochranný, elektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný elektronický obvod pro elektronická zařízení se zátěží induktivního charakteru připojenou na výstupní uzel tranzistorového zesilovače v kvazikomplementárním zapojení se zvyšovacím kondenzátorem, vyznačený tím, že výstup prvního napětím řízeného zdroje /14/ proudu je spojen se vstupem spínače /12/, který je zapojen do série se zdrojem /Ub / napájecího napětí a se zvyšovacím kondenzátorem /3/, zatímco výstup druhého napětím řízeného...

Kotva pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215945

Dátum: 01.10.1984

Autori: Krčmář Vladimír, Domorád Jiří

Značky: panelu, tepelně, kotva, vnější, izolačních, obvodovou, stěnou, budovy, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotvy pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy, zejména při dodatečné tepelné izolaci budovy, která sestává z tělesa z tepelně izolačního materiálu opatřeného vnitřním vybráním a ve dnu upravenou oválnou drážkou. Část povrchu tělesa a stěna oválné drážky jsou obloženy nosným kovovým materiálem, kde k nosnému kovovému materiálu, tvořícímu část povrchu tělesa, jsou připevněny dva šroubové svorníky,...

Způsob čištění výhřevných ploch kotlů a kouřových tahů od nánosů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224056

Dátum: 01.10.1984

Autori: Boleslav Jiří, Boleslav František

Značky: nánosu, ťahu, čištění, kotlů, kouřových, způsob, ploch, výhrevných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění výhřevných ploch kotlů a kouřových tahů od nánosů,vyznačující se tím, že se na nánosy působí vodným roztokem obsahujícím 2 až 70 g/l hydrogenuhlíčitanu sodného nebo draselného a 0,1 až 20 g/l smáčedla za vzniku napěněné odplavitelné látky obsahující uhličitan vápenatý a uvolněné částice nánosu.

Způsob přípravy mikrobiálně nezávadné substance 2-amino-6-hydroxy-4-oxo-5-/4-karboxybutyl/-3,4-dihydropyriminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224055

Dátum: 01.10.1984

Autori: Pospíšil Arnošt, Vančurová Iva, Křepelka Jiří, Spálený Jiří

Značky: mikrobiálně, nezávadné, způsob, substance, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy mikrobiálně nezávadné substance 2-amino-6-hydroxy-4-oxo-5-/4-karboxybutyl/-3,4-dihydropyrimidinu vyznačující se tím, že se na výchozí substanci působí roztokem peroxidu vodíku o hmotnostní koncentraci 0,1 až 5,0 % ve vodě nebo ve vodněalkoholickém prostředí, obsahujícím 50 až 90% obj. alkanolu s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou ethanolu, při teplotě 5 až 30 °C.

Uložení roštu vpichovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224054

Dátum: 01.10.1984

Autori: Leitman Marián, Krejčír Oldřich

Značky: stroje, uložení, roštů, vpichovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení roštu vpichovacího stroje na čtyřech rohových posuvných podporách pro regulaci výšky, vyznačující se tím, že mezi roštem /1/ nebo rámem /11/ stroje a nejméně dvěma sousedními podporami /7, 8/ jsou tekutinové válce /2, 3/, přičemž dva sousední tekutinové válce /2, 3/ mají vzájemné propojení /4/.

Kotva pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215944

Dátum: 01.10.1984

Autori: Domorád Jiří, Cigánek Stanislav, Škarpa Miroslav

Značky: izolačních, kotva, vnější, panelu, spojení, obvodovou, stěnou, budovy, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotvy pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy, zejména za účelem dodatečné tepelné izolace budov. Kotva sestává ze svorníku, pevně spojeného s vnější obvodovou stěnou budovy, na kterém je nasunuto těleso z tepelně izolačního materiálu, na jehož povrchu je uložena objímka, která je nosnými rameny pevně spojena s tepelně izolačním panelem. Kotva podle vynálezu nevytváří tepelný most a umožňuje...

Způsob lokalizace poruch na sdělovacích kabelech a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224053

Dátum: 01.10.1984

Autor: Belda Josef

Značky: kabelech, způsob, poruch, lokalizace, sdělovacích, provádění, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob lokalizace poruch na sdělovacích kabelech, opatřených kovovým pláštěm, vyznačený tím, že se zjistí podíl napětí zavedeného stejnosměrného proudu mezi blízkým koncem kabelového pláště a místem poruchy k celkovému napětí zavedeného stejnosměrného proudu mezi volnou neporušenou žilou a kabelovým pláštěm v měřeném úseku, který odpovídá poměru vzdálenosti místa poruchy k celkové délce měřeného úseku kabelu.

Zařízení k ovládání vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 224052

Dátum: 01.10.1984

Autor: Beneš Štěpán

Značky: zařízení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání vrat, opatřené v horní části vrat kladkami k vyklápéní vrat, odvozenému od svislého posuvu, a opernými drahami, upravenými na sloupech pro vedení těchto kladek, vyznačené tím, že vrata /1/ jsou svými čepy /2/ otočně uložena v maticích /3/, vedených dalšími kladkami /4/ ve sloupech /5/ a zabírajících s pohybovými šrouby /6/, zavěšenými v naklápěcích ložiskách /7/ a poháněnými hnacím ústrojím /8/.

Nástroj na drážkování děr pro zaválcované trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224051

Dátum: 01.10.1984

Autori: Žaba Zdeněk, Vlasák Josef

Značky: drážkování, nástroj, zaválcované, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj na drážkování děr pro zaválcované trubky, sestávající z upínací stopky, jejíž válcová část je uložena posuvně a neotočně v nožovém držáku přitlačovaném pružně k obrobku, vyznačený tím, že na konci upínací stopky /1/ je upevněn klín /7/, jehož činné plochy /21,22/ jsou ve styku s výstupky /23,24/ nože /14/.

Kotva pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215943

Dátum: 01.10.1984

Autori: Cigánek Stanislav, Škarpa Miroslav, Domorád Jiří

Značky: panelu, obvodovou, izolačních, kotva, budovy, stěnou, tepelně, spojení, vnější

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotvy pro spojení tepelně izolačních panelů s vnější obvodovou stěnou budovy, zejména za účelem dodatečné tepelné izolace budov, která sestává ze dvou háků nebo z háku a závěsného třmenu, kde hák je pevně spojen s tepelně izolačním panelem a závěsný třmen nebo druhý hák s obvodovou stěnou budovy. Mezi jejich nosnými plochami je uloženo tepelně izolační těleso. Kotva podle vynálezu nevytváří tepelný most a umožňuje dodatečnou...

Vhazovač mincí pro mincovní telefonní přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215942

Dátum: 01.10.1984

Autor: Jiřík Jaroslav

Značky: telefonní, mincovní, mincí, prístroje, vhazovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká telefonní techniky, tedy spojů a oboru telekomunikační zařízení. Účelem vynálezu je zlepšení služeb poskytovaných telefonním účastníkům, kteří využívají pro telefonní styk veřejných telefonních automatů, ve kterých jsou instalovány mincovní telefonní přístroje. Zlepšení spočívá v tom, že mincovní telefonní přístroj, u něhož je aplikován vhazovač mincí podle vynálezu zajistí vždy, v případě potřeby, tedy při poruše mincovního...

Heparin imobilisovaný na hydroxyalkylakrylátových a hydroxyalkylmethakrylátových nosičích a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215941

Dátum: 01.10.1984

Autori: Čoupek Jiří, Rybák Miroslav

Značky: heparin, hydroxyalkylakrylátových, nosičích, imobilisovaný, hydroxyalkylmethakrylátových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Heparin imobilizovaný na hydroxyalkylakrylátových a hydroxyalkylmethakrylátových nosičích jako sorbent plasmatických bílkovin, koagulačních faktorů, enzymů, inhibitorů enzymů, receptorů steroidních hormonů, lipoproteinů, faktorů proteosynthesy a imunoaktivních bílkovin, vyznačující se tím, že na makroporesních, trojrozměrných hydrofilních kopolymerech hydroxyalkylakrylátů, popřípadě hydroxyalkylmethakrylátů, ve kterých alkyl obsahuje 1 až 4...

Bezpečnostní zařízení rychlouzávěrů tlakových nádob či potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215940

Dátum: 01.10.1984

Autori: Skalický Josef, Holásek Oldřich

Značky: zařízení, tlakových, bezpečnostní, rychlouzávěru, potrubí, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostního zařízení rychlouzávěrů tlakových nádob či potrubí. Podmínkou bezpečného provozu rychlouzávěrů tlakových nádob je, aby tlak v tlakovém prostoru před otevřením rychlouzávěru poklesl na tlak okolního prostoru. Pojistku bezpečnostního zařízení tvoří jednak výkyvné těleso vytvořené jako hranol s výřezem pro nasunutí na pístnici a k němu pevně připojené postranice, na něž je připojena polohová narážka k určení krajní...

Těsnění komory pro zkoušky těsnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 215939

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ungr František

Značky: komory, zkoušky, těsnosti, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění komory pro zkoušky těsnosti rovinných součástí deskového charakteru s nízkými výstupky bez ostrých hran, zejména křížových svarových spojů desek s nízkým převýšením, nebo součástí mírně odlišných od ideální roviny. Podstatou řešení je, že alespoň v jednom boku těsnicí drážky je ve styčné ploše boku drážky a boku těsnění upravena nejméně jedna odváděcí drážka spojená odváděcím kanálem s volnou atmosférou a dále, že odváděcí kanálek je...

Způsob a zařízení na přehýbání okrajů předzpevněných textilních plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215938

Dátum: 01.10.1984

Autor: Vajner Miloš

Značky: plošných, útvaru, přehýbání, zařízení, okrajů, předzpevněných, způsob, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšené navádění plošného útvaru při zajištění rovnosti okrajů při dodržení požadované šíře výrobku. Středová oblast textilního plošného útvaru se pomocí rozpěrné tyče podrobí působení mechanického tlaku, přičemž vzdálenost rozpěrné tyče od roviny, sledované okraji textilního plošného útvaru, je úměrná velikosti přehnutí textilního plošného útvaru. Okraje textilního plošného útvaru jsou do žádané polohy přitlačovány...

Zpěnitelná protipožární hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 215937

Dátum: 01.10.1984

Autori: Novotný Václav, Dostál Jaroslav, Sodomka Lubomír, Kühnl Zbyněk, Zdeněk Miroslav, Koukal Miroslav

Značky: hmota, zpěnitelná, protipožární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zpěnitelné protipožární hmoty proveditelné v jednosložkovém nebo dvousložkovém provedení. Předmět vynálezu řeší problém protipožární hmoty, která na chráněné konstrukci působením tepla vytváří mikroporézní nehořlavou pěnu a tím tepelně izoluje podkladový materiál a chrání ho před tepelnou degradací. Podstatou předmětu vynálezu je směs sestávající z 15 až 25 dílů močovinoformaldehydové pryskyřice, 2 až 10 dílů močoviny, 10 až 20...

Způsob výroby polyamfolytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215936

Dátum: 01.10.1984

Autori: Lejkin Jurij Alexejevič, Gedgagov Eduard Izmajlovič, Lustgarten Elena Isakovna, Galickaja Natalie Borisovna, Nefedova Galina Zacharovna, Stebeněva Irina Georgijevna, Paškov Arkadij Borisovič, Moržochov Chamidbi Alijevič, Lobačev Andrej Alexandrovič

Značky: způsob, polyamfolytů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká selektivních iontoměničů a zvláště způsobu výroby polyamfolytů. Polyamfolyty se vyrábějí reakcí vodného roztoku formaldehydu a fosfornanu s aminovaným zesíťovaným chlormethylovaným kopolymerem styrenu.

Elektrické hodiny s vibračným meničom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215935

Dátum: 01.10.1984

Autor: Štefkovič Stanislav

Značky: meničom, vibračným, elektrické, hodiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru merania času a rieši konštrukciu veľkých hodín, kde sa vyžaduje určitý krútiaci moment sily na pohon veľkej sekundovej ručičky. Jeho podstata je v tom, že vynález pozostáva z elektrického motorčeka, vibračného meniča elektromagnetických cievok, relé, kyvadla, kotvy a zdroja napätia. Mechanický vibrátor a kyvadlo, ktorých kmity sú konštantné zabezpečia zmenu jednosmerný prúd na pulzačný, v rytme ktorého elektrický...

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215934

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: udržování, reaktorem, elektrárny, okruhu, zvyšování, jaderné, primárním, tlaku, zařízení, teplonosného, tlakovodním, media

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem řeší problémy snižování vlastní spotřeby a zvyšování provozní pružnosti u těchto elektráren. Aplikuje atraktivní tepelně čerpadlovou techniku v rozvojovém programu jaderné energetiky. Jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory, vzhledem k blízkým úrovním teplot udržovaným za provozu v primárních a sekundárních okruzích,...

Způsob výroby zpěňovatelných polystyrenových hmot se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215933

Dátum: 01.10.1984

Autori: Horák Zdeněk, Vörös František, Závodská Věra

Značky: vlastnostmi, způsob, zlepšenými, zpěňovatelných, výroby, polystyrenových, zpracovatelskými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zpěňovatelného polystyrenu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi, zejména s potlačenou lepivostí při předpěňování a krátkými časy chlazení, a způsobu jeho výroby. Zlepšení uvedených vlastností se získá kombinovanou vnitřní a povrchovou úpravou, která spočívá ve vpolymerování určitých halogenovaných organických sloučenin do polymeru a následným nanesením aditiv na bázi rostlinných nebo živočišných tuků. Současná aplikace...

15-/2,3-dihydroxypropyl /-7,15-diazadispiro [5,1,5,3] hexadekán-14,16-dión a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215932

Dátum: 01.10.1984

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Lustoň Jozef

Značky: hexadekán-14,16-dión, přípravy, spôsob, 7,15-diazadispiro, 5,1,5,3

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka 15-/2,3-dihydroxypro pyl/-7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadekán-14,16-diónu a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy predmetnej zlúčeniny spočíva v tom, že na sodnú alebo draselnú soľ 7,15-diazadispiro [5,1,5,3]hexadekán-14,16-diónu sa pôsobí 1-chlór-2,3-dihydroxypropánom. Látka pripravená podľa vynálezu má použitie ako svetelný stabilizátor polymérov.

Komínové těleso s výměnným komínovým pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 215931

Dátum: 01.10.1984

Autori: Krňávek Miroslav, Strachoň Jiří, Svoboda Milan, Dobrý Jan

Značky: komínovým, těleso, komínové, pláštěm, výměnným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komínového tělesa s výměnným komínovým pláštěm pro odvod spalin nebo agresivních plynných látek. Komínové těleso sestává z nosné konstrukce, upevněné na základu a v ní uloženého demontovatelného komínového pláště. Komínový plášť je sestaven z plášťových dílů stabilizovaných v nosné konstrukci prostřednictvím vodicích prvků.

Imobilisovaný parfem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215930

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bareš Milan, Haumer Jaroslav, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Zajíc Jiří, Klecan Václav, Souček Jiří

Značky: parfem, imobilisovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Imobilisovaný parfem vyznačující se tím, že je tvořen sorbentem s vysokým aktivním povrchem na bázi polyakrylátů, polyvinylchloridu, polyalkylmetakrylátů, acetylcelulosy, polyfenylenoxidů, polyetylentereftalátu, polyamidů, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu, polyakrylonitrilu, kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem, polyetylenu, polypropylenu, polystyrenu, hydratovaného...

Způsob výroby komplexních aditivů určených k výrobě všesezonních motorových olejů jednostupňovým mísením se základním ropným olejem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215929

Dátum: 01.10.1984

Autori: Beneš Jan, Štěpina Václav, Šebek Zdeněk, Rabas Václav, Grötschlová Marta, Přibyl Miroslav

Značky: výroby, jednostupňovým, olejem, aditivů, všesezonních, motorových, určených, základním, ropným, výrobe, olejů, mísením, způsob, komplexních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby komplexních aditivů pro všesezonní motorové oleje spočívá v mísení základního ropného oleje předepsané jakosti s modifikátory viskozitního indexu, snižovači bodu tuhnutí, detergentně dispersními přísadami, bezpopelnými dispersanty a antioxidanty v předepsaném pořadí, v předepsaných hmotnostních poměrech a za definovaných teplotních podmínek. Komplexní aditiva připravená způsobem podle vynálezu poskytnou jednostupňovým mísením se...

Konstrukční díl z lehčených plastů a způsob výroby tohoto dílu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215928

Dátum: 01.10.1984

Autori: Richter Otta, Jirásek Miroslav, Forst Vladimír, Pechar Vladimír, Lichnovský Milan

Značky: výroby, konstrukční, způsob, dílů, tohoto, plastů, lehčených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního dílu z lehčených plastů, zejména pro stavbu a vybavení interiéru automobilů, vytvořeného nejméně ze dvou druhů plastů. Podstatou vynálezu je, že nejméně jedna profilová vložka, tvořící vnitřní část konstrukčního dílu a vyrobená z lehčeného plastu, např. z lehčeného polystyrenu, polyvinylchloridu nebo lehčených polyolefinů, je zapěněna do obalu, tvořícího vnější část konstrukčního dílu a vyrobeného z lehčeného...

Servisní modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 215927

Dátum: 01.10.1984

Autori: Plechata Otakar, Šiška Ladislav, Fixa Zdeněk

Značky: modul, servisní

Zhrnutie / Anotácia:

Servisní modul, tj. servisní a diagnostický procesor samočinného počítače, zajišťuje styk operátora a technika s počítačem a usnadňuje tak zavádění programů do systému, údržbu technických i programových prostředků, provádění profilaktiky a diagnostiky, samočinnou úvodní kontrolu činnosti počítače, nahrávání mikroprogramů atd. Servisní modul se skládá ze tří částí, tj. z části připojující servisní modul k vnitřní mezimodulové sběrnici, z...

Pneumaticko-hydraulické konverční zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215926

Dátum: 01.10.1984

Autor: Nepraš Josef

Značky: konverční, zařízení, pneumaticko-hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatným význakem tohoto zařízení vybaveného korečky upevněnými na pásovém transportéru a tlakovzdušnou tryskou zaměřenou do dolní části dráhy korečků pohybujících se v kapalině je toto: Každý koreček /20/ je tvořen pružným vakem /22/, jehož trvale otevřené vstupní hrdlo /21/ je připevněno na tuhy výztužný prstenec /23/, který je spojen s jedním článkem pásového transportéru /30/. K druhému článku téhož pásového transportéru /30/ je zachyceno...

Způsob kombinovaného spalování méněhodnotných uhlí a odpadních olejů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215925

Dátum: 01.10.1984

Autori: Špaček Jindřich, Myslík Bohumil, Rybín Miroslav

Značky: méněhodnotných, zařízení, způsob, provádění, způsobu, kombinovaného, odpadních, olejů, spalování, tohoto, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalování v ohništích roštových kotlů. Podstatou vynálezu je způsob spalování, u něhož na vrstvu méněhodnotného uhlí ležícího na roštu se periodicky nastřikuje odpadní olej. Zařízení k provádění způsobu obsahuje nad vrstvou uhlí trysku, napojenou na dávkovací čerpadlo, opatřené regulovatelným pohonem. Použití je zejména vhodné v kotelnách průmyslových podniků.

Zariadenie na automatické zaznamenávanie elučného objemu pri stĺpcovej kvapalinovej chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 215924

Dátum: 01.10.1984

Autor: Šušoliak Ondrej

Značky: kvapalinovej, zaznamenávanie, objemu, automatické, stĺpcovej, chromatografii, zariadenie, elučného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatické zaznamenávanie elučného objemu pri stĺpcovej kvapalinovej chromatografii vyznačené tým, že je zostavený z dvoch nad sebou umiestnených sifónov (1, 2), z ktorých spodný sifón (2) je upevnený na výkyvnej páke (3) so závažím (4) a prvým kontaktom (5), umiestneným nad druhým kontaktom (6) pre prerušenie prívodu elektrického prúdu k zapisovaču.

Zkušební zařízení pro ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 215923

Dátum: 01.10.1984

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zkušební, ložiska, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkušebního zařízení pro ložiska, zvláště pro válečková ložiska typu N a NU a jehlová ložiska, pro ověřování jejich spolehlivosti, provozních parametrů a podobně. Zařízení sestává z frémy s otočným hřídelem, s úložnými pouzdry a vymezovacími kroužky, z ústrojí pro vyvozování otáčivého pohybu hřídele a ze zatěžovacího ústrojí pro vyvozování radiální zátěžné síly. Podstata vynálezu je v tom, že hřídel je opatřen unašečem, který je...

Zkušební zařízení pro ložiska, zejména válečková a jehlová

Načítavanie...

Číslo patentu: 215922

Dátum: 01.10.1984

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zkušební, zejména, ložiska, jehlová, válečková, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkušebního zařízení pro ložiska, zejména válečková a jehlová, vhodného pro ověřování jejich spolehlivosti, provozních parametrů a podobně. Zkušební zařízení sestává z frémy, s otočným hřídelem, s úložnými pouzdry a vymezovacími kroužky, dále z ústrojí pro vyvozování radiální zátěžné síly. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel je opatřen tvarovou plochou, která je ve styku s protiplochou odpovídajícího tvaru vytvořenou na...

Způsob výroby pryžokovových pružných ložisek vyztužených plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215921

Dátum: 01.10.1984

Autor: Horák Pavel

Značky: způsob, pružných, pryžokovových, vyztužených, plechy, výroby, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pryžokovových výrobků, jež svým charakterem představují výrobu lisařskou ve strojírensko-gumařském oboru. Řeší způsob výroby pryžokovových ložisek, u nichž je dosaženo rovnoměrné tloušťky pryžových vrstev. Jednotlivé plechy proložené vrstvami nezvulkanisované pryže, o vyšší než žádané tloušťce, se slisují za pokojové teploty na želanou tloušťku celku a přebytečný materiál se odstraní. Tím je docíleno pryžových vrstev o stejné a...

Ovládací zařízení aretačních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215920

Dátum: 01.10.1984

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

Značky: zařízení, aretačních, ovládací, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacího přístroje, pro seřizování řezných nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší ovládací zařízení aretačních systémů pojezdů, zejména seřizovacích přístrojů. Podstatou vynálezu je, že pojezdy jsou opatřeny kulovými madly se zabudovanými tlačítkovými spínači, kterými je ovládán elektromagnetický aretační systém, jehož součástí je výsuvný závitový segment, který dosedá na závity pohybového šroubu,...