Archív za 1984 rok

Strana 42

Zariadenie na vyťahovanie stromov z porastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215994

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kmec Ľudovít

Značky: vyťahovanie, stromov, zariadenie, porastu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši v oblasti lesnej ťažby vytiahnutie zoťatého stromu z porastu po vyťahovacej linke k odvetvovaciemu alebo odvodenému viacoperačnému stroje vo výchove porastu prebierkou. Predmet vynálezu spočíva v inštalovaní navíjacieho bubna navijáka na hriadeli pohonu podávacieho valca určenému na preťahovanie kmeňa cez nožovú hlavicu. Týmto zariadením sa celá transmisia podávacieho valca využíva na prenos výkonu z motora na pomaly bežiacu...

Způsob plnění výbojky plynem a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224100

Dátum: 01.10.1984

Autor: Matouš Jaromír

Značky: zařízení, výbojky, plynem, plnění, způsobu, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plnění výbojky plynem, vyznačený tím, že plyn se napouští současně do výbojky a do pomocné baňky se sorbentem, načež se pomocná baňka s výbojkou oddělí od plnicího systému a po době nutné k odstranění nečistot z plynu se výbojka oddělí od pomocné baňky.

Jednoduchý časovač pro dlouhé časy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224099

Dátum: 01.10.1984

Autori: Herman Lubomír, Košíček Miroslav

Značky: časy, dlouhé, jednoduchý, časovač

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoduchý časovač pro dlouhé časy, pozůstávající z monostabilního klopného obvodu tvořeného třemi tranzistory, z jednoho kondenzátoru a pěti funkčních odporů, vyznačený tím, že vstup (Uv) je přes oddělovací člen (1) spojen s jedním koncem bázového odporu (2), spojeného druhým koncem s kladným pólem napájecího napětí(Un), dále spojen s jedním koncem zpětnovazebního odporu (3), spojeného druhým koncem s kolektorem zpětnovazebního tranzistoru (4)...

Rybářský naviják s prostředky pro změnu brzdícího účinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224098

Dátum: 01.10.1984

Autor: Vecka Vladimír

Značky: prostředky, brzdicího, změnu, účinků, rybářský, naviják

Zhrnutie / Anotácia:

Rybářský naviják s prostředky pro změnu brzdícího účinku a s výměnným středem cívky, vyznačený tím, že těleso /1/ výměnného středu cívky je umístěno s čelní vůlí pro umožnění osového pohybu proti jističi /5/ na suvné trubce /6/ a které je opatřeno rohatkou /2/ spojenou s jističem /5/ proti pootočení, přičemž v dutině tělesa /1/ je upínač /3/ spojený s ovládacím lankem /7/.

Zařízení pro snímání tlakového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224097

Dátum: 01.10.1984

Autori: Pospíšil František, Svoboda Leopold

Značky: zařízení, tlakového, snímání, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro snímání tlakového napětí při zatěžováni vzorků pružně plastických materiálů, opatřené svisle uloženým kalibrovaným měřicím třmenem a tlakovým ústrojím, vyznačující se tím, že měřicí třmen (1) je uložením s přímkovým stykem uchycen na základové desce (2) tlakového ústroji, v ose uložení je na vrcholu třmene (1) uložením s přímkovým stykem upevněna základna (3) vzorku (6), nad níž je uspořádána opěrná deska (11) tlakového ústrojí...

Způsob ucpávání vývrtů pro trhací práci a ucpávka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224096

Dátum: 01.10.1984

Autori: Pavelek Dušan, Kaspřík Jaroslav, Juránek Oldřich

Značky: ucpávka, provádění, způsobu, trhací, vývrtů, tohoto, způsob, ucpávání, prací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ucpávání vývrtů pro trhací práci měkkými ucpávkami s náplní, vyznačující se tím, že se dílčí ucpávky s tekutinovou náplní zasouvají do vývrtu vždy dnem do lemu předcházející ucpávky, a tím se následně vytvoří souvislá ucpávka, která se při křivkovém tvaru ucpávek upne o stěny vývrtu, a tím ho utěsní.

Filtrační jednotka pro tlakovou filtraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 224095

Dátum: 01.10.1984

Autori: Sazovská Eva, Mrština Václav, Motlová Eva

Značky: filtrací, tlakovou, jednotka, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační jednotka pro tlakovou filtraci, sestávající z filtrační desky a filtrační textilie, zejména pro odvodňování zahuštěných koagulačních kalů z čiření odpadních vod, vyznačující se tím, že na filtrační desce je napjata polypropylenová vpichovaná textilie o tloušťce alespoň 3 mm, která je po obou svých stranách povrchově natavená.

Způsob kalcinace sypké křemelinové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224094

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bulandr Jiří, Urbánek Milan, Jeriová Jitka, Jusko František

Značky: kalcinace, sypké, způsob, hmoty, křemelinové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kalcinace sypké křemelinové hmoty, obsahující s výhodou přídavek kalcinačního činidla, vyznačený tím, že sypká křemelinová hmota se zahřeje na teplotu 450° až 70°C, ponechá se při této teplotě po dobu 30 až 120 minut, načež se zahřeje na teplotu 850° až 1 150°C a ponechá se při ní po dobu 60 až 150 minut.

Způsob odstranění rušících prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224093

Dátum: 01.10.1984

Autor: Čížek Zdeněk

Značky: způsob, prvků, odstranění, rušících

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstranění rušících prvků, tj. železa a molybdenu při spektrofotometrickém stanovení niobu v technickém železe pomocí 2,7-di(2-hydroxy-3-sulfo-5-chlorfenylazo)-chromotropové kyseliny, vyznačující se tím, že vzorek se před vlastním spektrofotometrickým stanovením extrahuje organickou fází například diisopropyleterem nebo methylisobutylketonem.

Spoj protiklenby s obloukovou ocelovou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 224092

Dátum: 01.10.1984

Autor: Bláha František

Značky: obloukovou, ocelovou, výztuží, protiklenby

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj protiklenby s obloukovou ocelovou výztuží, která je vyrobena z korýtkových či zvonkových profilů, vyznačující se tím, že prvek protiklenby (1) je přiložen k prvku obloukové výztuže (2) na styk a k takto sesazeným výztužním prvkům je přiložen, prvek obloukové výztuže (2) krátký kus tvarové tyče (3) stejného průřezu jako je tvarová tyč prvku obloukově výztuže (2), který dosedá shora na čelo prvku protiklenby (1), přičemž tento kus tvarové...

Zařízení pro sušení plynu ochlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 224091

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jirsa Jan, Borovička Josef

Značky: zařízení, plynů, ochlazením, sušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sušení plynu ochlazením sestávající z předchlazujícího výměníku, přímého chladiče plynu, chladiče vody a propojovacího potrubí, vyznačené tím, že vstup /5/ vlhkého plynu je připojen přes prostor /6/ vlhkého plynu předchlazujícího výměníku /1/ na spodní část /8/ přímého chladiče /2/ plynu a výstup /11/ vysušeného plynu ze zařízení je propojen přes prostor /7/ suchého plynu předchlazujícího výměníku /l/ a horní částí /9/ přímého...

Píst vstřikovacího čerpadla pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 224090

Dátum: 01.10.1984

Autor: Indra Jaromír

Značky: píst, čerpadla, vstřikovacího, spalovací, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Píst vstřikovacího čerpadla pro spalovací motory, uložený těsně avšak pohyblivě ve válci s nejméně jedním radiálním kanálem a opatřený v horní části na povrchu vybráním tvořící nejméně jednu regulační hranu šroubovitou popřípadě šikmou, přičemž toto vybrání je propojeno s pracovním prostorem čerpadla nad pístem, vyznačující se tím, že je po části obvodu na povrchu pístu (l) vytvořena drážka (13) vedená v rovině kolmé k ose pístu (1) a ústící...

Zapojení pro číslicové měření otáček s možností naprogramování délky měřicího intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224089

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kravciv Miloš, Černý Antonín

Značky: měřicího, měření, intervalu, otáček, naprogramování, číslicové, délky, zapojení, možností

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové měření otáček a možností naprogramování délky měřícího intervalu, přičemž jako zdroj vstupního signálu je používán impulsní snímač, vyznačující se tím, že výstup pevného oscilátoru (1) je spojen s datovým vstupem (8) programovatelného čítače (3), výstup předvolby (2) je spojen s řídicím vstupem (9) programovatelného čítače (3), výstup programovatelného čítače (3) je spojen jednak s ovládacím vstupem (10) měřícího čítače...

Protišmykové púzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 224088

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kubovič Štefan

Značky: protismykové, puzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Protišmykové púzdro vyznačujúce sa tým, že pozostáva zo šiestich pružných ramien /1/ prelisovaných v hornej časti do oblúkov /2/ a v spodnej časti spojených do kruhového dna /3/, ktoré je ukončené kuželovitým hrotom /4/.

Perforovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224087

Dátum: 01.10.1984

Autori: Galaba Ján, Trúchly Marián, Máčaj Ján, Ševčík Viktor

Značky: zariadenie, perforovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Perforovacie zariadenie, vyznačujúce sa tým, že priamo pod zásobníkom vzduchu (7) je umiestnené šupátko (3), ovládané elektromagnetom (4) a pracovný valec (1) s piestom (2), spojený s perforovacím nástrojom (5), tlačnou pružinou (8), pričom v spodnej časti valca (1) sú prepúšťacie otvory vzduchu (6).

Zařízení ke stabilizaci vlhkosti vzduchu, zejména pro sušicí textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224086

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hes Luboš, Valenta Jiří, Chramosta Jan

Značky: sušicí, zejména, zařízení, stroje, stabilizaci, vzduchu, textilní, vlhkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stabilizaci vlhkosti vzduchu zejména pro sušicí textilní stroje, obsahující psychrometrické čidlo vlhkosti vzduchu, opatřené odporovými prvky k měření suché a mokré teploty a elektrický regulátor akční veličiny, na jehož vstup je připojen měřicí odporový můstek, vyznačující se tím, že odporový prvek (Rs) k měření suché teploty a odporový prvek (Rm) k měření mokré teploty jsou zapojeny v sousedních aktivních větvích měřícího...

Netkaná textilie pro izolaci perforovaných stropních podhledů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224085

Dátum: 01.10.1984

Autori: Grepl Jaroslav, Riedl Radoslav

Značky: podhledů, textilie, izolaci, netkaná, stropních, perforovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Netkaná textilie pro izolaci perforovaných stropních podhledů, vyznačující se tím, že z její hmotnosti, pohybující se v rozmezí od 120 do 650 g/m2, připadá 65 až 75 hmot. % na vlákenné rouno sestávající ze směsi vláken, z nichž většina jsou vlákna celulózová, a 35 až 25 hmot. % na sušinu pojivé směsi obsahující vedle retarderu hoření především pojivo zvolené ze skupiny sestávající z polyvinylidenchloridového latexu, chloroprenového latexu,...

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224084

Dátum: 01.10.1984

Autori: Paar Miroslav, Andó Ján

Značky: pletacího, stroje, vyvolování, převodník, elektromagnetický, činných, elementů

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje, zejména maloprůměrového s jemným dělením jehelního válce, obsahující permanentní magnety a jim přirazené pólové nástavce a dále volicí elektromagnet s pólovým nástavcem, kde jádro volicího elektromagnetu má příčný průřez ve tvaru obdélníku, vyznačující se tím,že delší strana tohoto obdélníku je na pletacím stroji ustavena ve směru podélné osy vzorovacího stopru (7).

Klín uzavíracích šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224083

Dátum: 01.10.1984

Autori: Doskočil Ladislav, Velek Václav, Dohnal Václav, Konopáč Josef

Značky: uzavíracích, šoupátek, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Klín uzavíracích šoupátek, zejména pro jadernou energetiku, sestávající ze dvou desek, opatřených závitovými otvory, v nichž je svými závitovými konci uložen svorník, jehož dřík je uložen v průchozím otvoru, upraveném ve vložce, umístěné mezi deskami klínu, vyznačující se tím, že závitové otvory (3, 4) jsou z vnějšího čela desek (1,2) uzavřeny, přičemž dřík (8) svorníku (7) je opatřen alespoň jednou unášenou plochou (11) pro záběr s unášecí...

Usměrňovací ústrojí u zařízení pro vyřazování lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 224082

Dátum: 01.10.1984

Autori: Němec Jaroslav, Jindra Jan, Urban Antonín

Značky: zařízení, vyřazování, ústrojí, lahví, usměrňovači

Zhrnutie / Anotácia:

Usměrňovací ústrojí u zařízení pro vyřazování lahvi, které je opatřeno dopravní cestou, sloužící pro dopravu lahví v jedné řadě ve vertikální poloze a rozvětvující se na odváděcí kanál a na vyřazovací kanál, vyřazovačem klínového tvaru, upraveným na rozhraní odváděcího kanálu a vyřazovacího kanálu, vychylovacím ústrojím k vychýlení láhve při jejím průchou rozvětvením dopravní cesty a kontrolní stanicí k zjišťování alespoň jedné z vadných...

Kyčelní kloubní jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224081

Dátum: 01.10.1984

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

Značky: jamka, kyčelní, kloubní

Zhrnutie / Anotácia:

Kyčelní kloubní jamka tvaru duté polokoule, na jejíž vnitřní straně je prohloubenina pro umělou hlavici stehenní kosti, vyznačující se tím, že na vnější straně /3/ kloubní jamky obrácené ke kosti je vytvořen nejméně jeden stabilizační výstupek /4, 5/.

Šnek pro zpracování termoplatických hmot a kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224080

Dátum: 01.10.1984

Autori: Čelák František, Čeláková Magdalena

Značky: zpracování, šnek, kaučukových, směsi, termoplatických

Zhrnutie / Anotácia:

Šnek pro zpracování termoplastických hrot a kaučukových směsí s proměnlivou excentricitou jádra profilu šroubovice, vyznačující se tím, že profil šroubovice (1), vytvořený paralelně k ose (3, 7), různoběžné s hlavní osou šneku (4), vůči které je střídavě přikloněn a odkloněn.

Zařízení k vyrovnávání nerovnoměrnosti odběru tiskací pasty v tlakové stěrce potiskovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224079

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jiříček Václav, Jančík Pavel

Značky: vyrovnávání, potiskovacích, strojů, stěrce, tlakově, odběru, tiskací, zařízení, nerovnoměrnosti, pasty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyrovnávání nerovnoměrnosti odběru tiskací pasty v tlakové stěrce potiskovacích strojů při stálé dodávce tiskací pasty do tělesa tlakové stěrky, vyznačující se tím, že prostor (2) vymezený tělesem (1) tlakové stěrky obsahuje pružné těleso (5).

Zařízení k nucenému kruhovému kladení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 224078

Dátum: 01.10.1984

Autori: Svatý Vladimír, Prášil Vladimír, Krčma Radko, Egrt František

Značky: nucenému, zařízení, nití, kladení, kruhovému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nucenému kruhovému kladení nití na podklad, vyznačující se tím, že je tvořeno otočným křídlem /2/ pro pří vod nitě /1/ ze stacionerně uložené křížové cívky, umístěným soustředně s tělesem /14/, s nímž jsou otočně pomocí pevného převodu uloženy čepy /3/ pro posouvání nitě /1/ a další pevné čepy /4/ pro navíjení nitě /1/ ve tvaru smyček, přičemž pod klád /16/ je umístěn pod tělesem /14/ s čepy /3, 4/.

Způsob kontroly opotřebení, nebo přesnosti montáže zdvihového mechanismu jeřábu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224077

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bugár Tibor, Šimčák Peter, Sinay Juraj

Značky: způsobu, montáže, presnosti, zdvihového, způsob, zařízení, jeřábu, kontroly, mechanismu, provádění, opotřebení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly opotřebení, nebo přesnosti montáže zdvihového mechanismu jeřábu, vyznačující se tím, že se změří hodnota změny velikosti svislé složky reakce v ložiskovém domku bubnu a tato hodnota se porovná s dovolenou hodnotou zjištěnou empiricky.

Způsob výroby dinitrotoulenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224076

Dátum: 01.10.1984

Autori: Konečný Luboš, Pilný Stanislav, Rybyšár Rudolf

Značky: dinitrotoulenu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dinitrotoluenu pro průmyslové trhaviny, vyznačený tím, že se k mononitroto1uenu nebo ke směsi mononitrotoluenu a mononitroethylbenzenu o složení 99,5 % až 50 hmotnostních % mononitrotoluenu a 0,5 % až 50 hmotnostních % mononitroethylbenzenu v prostředí kyselinové směsi o složení 70 % až 80 hmotnostních % kyseliny sírové, 0 % až 7 % hmotnostních % kyseliny dusičné a 13 % až 30 hmotnostních % vody přidává při teplotě 15 °C až 85 °C...

Způsob tváření rotačních výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224075

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vojtek Miroslav, Leginus Miroslav, Kandalík Stefan, Marinič Stefan, Straka Milan, Ošťádal Jaromír, Stehno Jaroslav

Značky: způsob, tváření, rotačních, výlisků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tváření rotačních výlisků, používající matrice, razníku a vyražeče, kde poslední operací je protahování výlisku přes kroužky nebo kladky, vyznačený tím, že v první operaci pěchování je vylisována spodní dutina bez napěchování vnějšího tvaru a v druhé operaci děrování je slisována protilehlá další dutina při současném vedení polotovaru.

Samosvorný ozubený planétový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 224074

Dátum: 01.10.1984

Autor: Baláž Anton

Značky: planetový, samosvorný, ozubený, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorný ozubený planetový převod, u něhož je na vstupním hřídeli pevně uložen ozubený pastorek, jehož ozubeni je v záběru s ozubením planetových kol, která jsou v záběru s vnitřním ozubením přírubové části převodové skříně, vyznačující se tím, že planetová kola /6/ jsou upravena na unášeči /7/, volné otočně uloženém na vstupním hřídeli a jsou dále v záběru s vnitřním ozubením věnce /8/ pevně spojeného s výstupním hřídelem /9/.

Stupeň protiprúdovej extraktovej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224073

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kutiš Kamil, Šturcel Ján, Georgiev Ivan

Značky: stupeň, extraktovej, baterie, protiprúdovej

Zhrnutie / Anotácia:

Stupeň protiprúdovej extraktovej batérie vyznačený tým, že pozostáva z pneumatickej časti /13/, v ktorej je umiestnená dolná fluidíková vírová dióda /1/ a vrchná fluidíková vírová dióda /2/ a z pneumatickej časti /13/ ústi výtlačná trubka /6/ do miešacej časti /16/, ktorá je horným spojovacím kanálom /14/ a dolným spojovacím kanálom /15/ spojená s usadzovacím zásobníkom /7/, ktorý je opatrený ťažkofázovým odtokom /8/ a ľahkofázovým odtokom /9/,...

Nástroj pro výrobu válcových součástí s průchozím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224072

Dátum: 01.10.1984

Autor: Hanák Stanislav

Značky: válcových, průchozím, nástroj, výrobu, otvorem, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro výrobu válcových součástí s průchozím otvorem zpětným protlačováním a děrováním ústřižku, tvořený lisovníkem a lisovnicí, vyznačující se tím, že lisovník je vytvořen, jako průtlačník (1) a dno nepohyblivé lisovnice (2) je tvořeno horními čely (6) vzájemně posuvně uspořádaného střižného pouzdra (4) a opěrného trnu (5), přičemž střižné pouzdro (4) je relativně posuvně uspořádáno vzhledem k čelu průtlačníku (1).

Omítková směs na bázi alkalického kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 224071

Dátum: 01.10.1984

Autor: Pleva Milan

Značky: bázi, omítková, kameniva, alkalického, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Omítková směs ta bázi alkalického kameniva, cementu jako pojiva a dalších přísad, vyznačující se tím, že obsahuje 0,5 až 10 % kyselé přísady na bázi SiO2 schopné reakce s hydroxidem vápenatým, jako je koloidní SiO2, křemelina, Si úlety z výroby ferroslitin nebo mletý křemičitý písek a pod., přičemž procento kyselé přísady se vztahuje na obsah cementu ve směsi.

Zařízení pro ustavení polohy rotoru motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224070

Dátum: 01.10.1984

Autori: Heidinger Miloslav, Čermák Milan

Značky: rotoru, ustavení, zařízení, motorů, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení polohy rotoru motoru vyznačené tím, že sestává z cívky (1), ve které je uloženo jádro(2) ustavené kolmo k obvodu plechů rotoru (3) motoru, který je otočně uložen na skluzu (4) a pohybového válce (7), ustaveného kolmo na osu rotoru (3) motoru.

Způsob indikace úniku agresivní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224069

Dátum: 01.10.1984

Autori: Libich Zdeněk, Trojan Jaromír

Značky: způsob, kapaliny, úniku, agresivní, indikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu indikace úniku agresivní kapaliny z nádrže nebo potrubí. V současné době se indikace unikajících kapalin provádí většinou tak, že pod nádrží je vybudován systém melioračního potrubí, který unikající kapalinu přivádí do jímky, ve které jsou umístěny elektrody. Při zaplnění jímky vodivým elektrolytem, tj. unikající kapalinou, elektrody indikují tento stav změnou vodivosti. Vybudování tohoto relativně spolehlivého systému...

Úložný prostor nuklidů pro manipulaci s pevnými manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 224068

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří

Značky: manipulaci, manipulátory, pevnými, nuklidů, prostor, úložný

Zhrnutie / Anotácia:

Úložný prostor nuklidů pro manipulaci s pevnými manipulátory, upravený v tělese opatřeném stínícím materiálem, které je v horní části uzavřeno stínícím víkem, vyznačený tím, že je tvořen horní částí válcové opěrky (7) a vnitřní válcovou plochou stlačitelného pouzdra (3), opatřeného pružným prvkem (6), přičemž nad stlačitelným pouzdrem (3) je upravena matice (4) se středícím kuželem a vodící válcovou plochou.

Krytinový a tepelně izolační, zejména střešní dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 224067

Dátum: 01.10.1984

Autori: Koželuha Jaroslav, Coufal Rajmund, Lapšanský Vladimír Banská Bystrica, Váňa Josef, Babal Alexander

Značky: zejména, izolační, střešní, dílec, tepelně, krytinový

Zhrnutie / Anotácia:

Krytinový a tepelně izolační, zejména střešní dílec z vláknitých deskových materiálů, vyznačující se tím, že sestává z nejméně jedné vláknité desky (1), opatřené na nejméně jedné straně soustavou distančních pásků (2), umístěných v odstupu od sebe pro vytvoření odvětrávacích kanálků.

Zapojení pamětového obvodu pro zpracování signálu zapínacího a vypínacího tlačítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224066

Dátum: 01.10.1984

Autori: Řehoř František, Ouzký František

Značky: paměťového, zpracování, zapínacího, zapojení, tlačítka, vypínacího, obvodů, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení paměťového obvodu pro zpracováni signálů zapínacího a vypínacího tlačítka, u kterého se jako paměťového prvku využívá tyristoru, který se vypíná tranzistorem, vyznačující se tím, že kladná napájecí svorka /17/ je spojena s prvním kontaktem vypínacího tlačítka /16/ a s prvním kontaktem zapínacího tlačítka /1/, jehož druhý kontakt je spojen přes zapínací odpor /1/ s prvním vývodem zapalovacího odporu /2/ a s anodou zapínací diody /8/,...

Zařízení na drcení a regeneraci vratných slévárenských formovacích a jádrových smesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224065

Dátum: 01.10.1984

Autori: Polášek Bohumír, Schwarzbacher Vladimír, Garaj Igor, Sedlák Josef

Značky: zařízení, jadrových, regeneraci, drcení, směsi, vratných, formovacích, slévárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na drcení a regeneraci vratných slévárenských formovacích a jádrových směsí, sestávající z násypky pro vratnou směs, pohonného motoru a sběrné nádoby s výpustí na regenerát, vyznačené tím, že pod výškově stavitelnou násypkou (2) je ve sběrné nádobě (6) umístěn rotující otěrový kotouč (1), který je připojen k hřídeli pohonného motoru (3), procházející dnem sběrné nádoby (6).

Zařízení pro základání tabulí plechů do průběžné krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 224064

Dátum: 01.10.1984

Autori: Gall Jindřich, Lisý Jan, Odermatt Antonín

Značky: krokové, zařízení, zakládání, plechů, tabulí, průběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zakládání tabulí plechů do průběžné krokové pece, odebíraných ze stohu podavačem umístěným nad prodlouženou částí krokového dopravníku pece, vyznačující se tím, že sestává z nástavce /2/ uchyceného na konci krokového dopravníku /1/ a opatřeného na nosné ploše čidlem /3/ spínače, spojeného s přirážecími palci /4/ umístěnými na čele nástavce /2/, přičemž souose s nástavcem /2/ je umístěn reversní dopravník /5/ s pohonem a mezi...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 224063

Dátum: 01.10.1984

Autori: Nováček Jindřich, Šalamoun Vladimír, Trnka Jan, Matějíček Jiljí

Značky: zámková, zboží, soustava, punčochového, okrouhlého, výrobu, pletacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod. pro ovládání jehel, kde v každém pletacím systému jsou uspořádány spolu axiálně pohyblivě spřaženě zatahovací zámky a protizámky, vyznačující se tím, že na každém proti zámku (3) je uspořádán výkyvný zámek (4), jehož rameno se opírá o nepohyblivý zámkový díl tak, že při větším snížení zatahovacího zámku (2) překrývá výkyvný zámek (4) protizámek (3).

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215948

Dátum: 01.10.1984

Autor: Čáslava František

Značky: chladiva, elektricky, oběhem, stroj, vnitřním, točivý, uzavřeným

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva je opatřen výměníkem tepla tvořeným soustavou teplovodných trubic cirkulačního typu, jejichž výparné části jsou umístěny v prostoru vnitřního oběhu chladiva a kondenzační části v prostoru vnějšího oběhu chladiva. Uvedené uspořádání umožňuje lepší využití prostoru vnitřního oběhu chladiva pro umístění výparných částí teplovodných trubic. Tím se docílí intenzivnějšího chlazení stroje a...