Archív za 1984 rok

Strana 4

Třecí spojka s dvojitým kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216530

Dátum: 15.12.1984

Autor: Maycock Ian Commander

Značky: dvojitým, kotoučem, třecí, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Třecí spojka s dvojitým kotoučem, opatřená stavěcím ústrojím třecího záběru pro automatické nastavování axiální polohy středního přítlačného kotouče spojky v závislosti na opotřebení třecího obložení jednoho hnaného kotouče, přičemž stavěcí ústrojí sestává z jednosměrné přímočaré spojky, vyznačující se tím, že ve středním přítlačném kotouči (14) je vytvořen otvor (41), kterým prochází kuželová rozpěra (42), opřená o kryt (23) pro vymezení...

Způsob výroby 3-substituovaných hexahydropyrimido(1,2-a)azepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216529

Dátum: 15.12.1984

Autori: Hermecz István, Mészáros Zoltán, Szász György, Kökösi József, Horváth Ágnes A Breining Tibor, Vasvári Lelle

Značky: způsob, 3-substituovaných, hexahydropyrimido(1,2-a)azepinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 3-substituovaných hexahydropyrimido(1,2-a)azepinů, jejich směsi a farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami a kvartérních solí. Podstata způsobu výroby těchto látek podle vynálezu spočívá v tom, že se derivát 7-amino-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepinu nechá zreagovat při teplotě -15 až 150 °C s derivátem akrylové kyseliny a získaná směs se popřípadě oddělí a dále zpracuje. Vyrobené sloučeniny obecného vzorce I...

Stohovatelná paleta se stohovacími rozpěrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 216528

Dátum: 15.12.1984

Autor: Munk Edmund

Značky: rozpěrkami, stohovatelná, stohovacími, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru manipulace s materiálem a vztahuje se zejména na paletizaci. Vynález řeší problém vytvoření stohovatelné palety se stohovacími rozpěrkami, zabraňujícími zaklínění nosných patek při stohování tak, aby stohovací rozpěrky byly pevné a nepodléhaly snadno opotřebení a poškození při manipulaci. Problém je řešen tím, že stohovací rozpěrky jsou vytvořeny jako část žlábkovitých výztužných spojovacích žeber, čímž jsou zpevněny....

Způsob výroby 4-amino-3-chinolinkarboxylových kyselin a jejich esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216527

Dátum: 15.12.1984

Autori: Munson Harry Randall, Alphin Reevis Stancil

Značky: jejich, 4-amino-3-chinolinkarboxylových, esterů, kyselin, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-amino-3-chinolinkarboxylových kyselin a jejich esterů obecného vzorce I kde R1 znamená methylovou skupinu, fenylovou skupinu, methoxyskupinu, ethoxyskupinu, methylthioskupinu, halogen, trifluormethylovou skupinu, kyanoskupinu a dimethylaminovou skupinu, R2 znamená butylovou skupinu, fenylovou skupinu, fenylmethylovou, fenylethylovou nebo fenylovou skupinu substituovanou 1 až 3 substituenty vybranými ze souboru, který zahrnuje...

Způsob výroby esterů glycerolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216526

Dátum: 15.12.1984

Autori: Chignac Michel, Jammot Fernand, Eymard Pierre, Ferrandes Bernard, Pigerol Charles, Grain Claude

Značky: způsob, výroby, glycerolů, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Estery glycerolu nebo jejich směsi obecného vzorce I, v němž R znamená di-n-propylacetylový, di-n-propylmethoxyacetylový nebo di-n-propylpropionylový zbytek a R' a R'', které jsou různé, jednotlivě znamenají atom vodíku nebo di-n-propylacetylový, di-n-propylmethoxyacetylový nebo di-n-propylpropionylový zbytek, přičemž R a R' nebo R a R'' jsou stejné, se podle vynálezu vyrábějí tak, že se 1 ekvivalent 1,3-dichlor-2-propanolu esterifikuje 2...

Způsob výroby fenylpiperazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216525

Dátum: 15.12.1984

Autori: Haeck Hans Heinz, Hillen Feddo Cornelius

Značky: výroby, způsob, fenylpiperazinových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylpiperazinových derivátů obecného vzorce III ve kterém R1 znamená atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu, ethoxyskupinu, aminoskupinu nebo ureidoskupinu, R2 představuje atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R3 znamená atom halogenu nebo trifluormethylovou skupinu, T představuje atom kyslíku nebo síry a m má hodnotu 0 nebo 1, a jejich solí s farmaceuticky upotřebitelnými kyselinami, vyznačující se...

Zařízení pro usazování hydraulických stojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216524

Dátum: 15.12.1984

Autori: Beckmann Klaus, Weirich Walter, Grisebach Hans-theodor

Značky: hydraulických, zařízení, stojek, usazování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hornictví a důlního strojírenství. Vynález řeší problém, jak zabránit poruše omezovače tlaku hydraulické stojky v případě, když při upínání hydraulické stojky je v tlakovém potrubí tlak vyšší, než tlak, při kterém se otvírá omezovač tlaku. Problém je řešen tím, že maximální průtočný průřez omezovače tlaku je stejný, jako maximální průtočný průřez upínacího ventilu. Případně může být omezovač tlaku přemostěn vypínacím...

Diagnostické činidlo k důkazu esterolytických enzymů, zejména leukocytových esteráz v tělesných tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 216523

Dátum: 15.12.1984

Autori: Frey Günter, Berger Dieter, Werner Wolfgang, Kuhr Manfred

Značky: enzymů, důkazu, zejména, esterolytických, tekutinách, leukocytových, tělesných, diagnostické, činidlo, esteráz

Zhrnutie / Anotácia:

Diagnostické činidlo k důkazu esterolytických enzymů, zejména leukocytových esteráz v tělesných tekutinách, obsahující esterázový substrát ze skupiny zahrnující estery sulfonftaleinu, estery azobarviv nebo estery indoxylu, pufr a popřípadě pomocné přídavné látky ze skupiny zahrnující komplexotvorné látky, smáčedla, oxidační činidla, filmotvorné látky, galenické přísady a látky vytvářející kostru, vyznačující se tím, že kromě toho obsahuje...

Způsob čištění odpadních vod obsahujících rozpuštěné organické nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 216522

Dátum: 15.12.1984

Autori: Lázár Tibor, Vereckei János, Bornemissza Endre, Réczey István, Palócz László, Mezö Árpád

Značky: nečistoty, organické, odpadních, způsob, obsahujících, čištění, rozpuštěné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění odpadní vody obsahující kromě jiných nečistot také rozpuštěné organické látky. Do čištěné vody se přidávají látky obsahující alkalické humináty v množství 0,2 až 2,0 kg/m3 odpadní vody, hodnota pH směsi se upraví pod 4,0 přidáním minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírové, chlorovodíkové nebo fosforečné, a/nebo přidáním soli dvoumocného a/nebo trojmocného kovu, s výhodou síranu hlinitého nebo chloridu železitého, kal se nechá...

Způsob výroby tvrditelné plastické hmoty vyztužené vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216521

Dátum: 15.12.1984

Autori: Troim Trygve, Fjermeros Emil

Značky: plastické, hmoty, tvrditelné, způsob, vlákny, vyztužené, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Při tomto způsobu výroby se použije nenasycené syntetické pryskyřice nebo/a monomeru, katalyzátoru, urychlovače a vyztužujících vláken. Směs nenasycené syntetické pryskyřice nebo/a monomeru a jedné látky ze skupiny tvořené katalyzátorem a urychlovačem se vyztužuje vlákny obsahujícími druhou látku téže skupiny. Proces vytvrzování začíná teprve tehdy, když se syntetická pryskyřice a vyztužující látka uvedou do styku. Předchází se tím nežádoucí...

Vibrační čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216520

Dátum: 15.12.1984

Autor: Panthöfer Rudolf

Značky: vibrační, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační, zejména oběhové čerpadlo pro akvária, jehož kotva zakončená tenkou pružnou destičkou je uváděna do kmitavého pohybu střídavým proudem, protékajícím dvěma cívkami. Kotva je upevněna na ploché pružině zahnuté do tvaru U, jejíž jedno rameno je svým vyhnutým koncem upevněno na zadní stěně skříně čerpadla, zatímco konec druhého ramene je vyhnutý do osy komory čerpadla a nese kotvu. Komora čerpadla je zezadu uzavřena třmenem upevněným na...

Způsob snižování obsahu nečistot v tavenině hliníku nebo hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216519

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bartha Tibor, Horváth Jenö, Szabó Ferenc, Jekisa László, Stein Mihály, Szabó Lajos

Značky: slitin, způsob, hliníkových, obsahu, nečistot, tavenině, snižování, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snižování obsahu nečistot v tavenině hliníku nebo hliníkových slitin, zejména obsahu alkalických kovů, plynného vodíku a pevných nekovových nečistot, zejména kysličníků tím, že se do taveniny přivádí inertní plyn při tlaku nižším než 0,2 mPa, zejména plynný dusík obsahující prášek vyvíjející plynný chlor, přičemž tavenina je izolována od vzduchu a udržována na teplotě 670 až 860 °C.

Způsob výroby homopolymerů ethylenu nebo jeho kopolymerů s a-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216518

Dátum: 15.12.1984

Autori: Machon Jean-pierre, Durand Pierre

Značky: a-olefiny, kopolymerů, způsob, výroby, homopolymerů, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby homopolymerů ethylenu nebo jeho kopolymerů s (-olefiny, o indexu toku taveniny v rozmezí 0,1 až 2 a o indexu polydisperzity nad 10, polymerací ethylenu v přítomnosti katalytické soustavy, zahrnující jednak alespoň jednu halogenovanou sloučeninu přechodového kovu, jednak alespoň jeden iniciátor ze skupiny nahrnující hydridy a organokovové sloučeniny kovů ze skupin I až III periodické soustavy prvků, jakož i...

Způsob výroby substituovaných N-(fenoxyalkyl)imidazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216517

Dátum: 15.12.1984

Autori: Dickinson Roger Peter, Cross Peter Edward

Značky: substituovaných, způsob, derivátů, výroby, n-(fenoxyalkyl)imidazolových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby imidazolových derivátů, zejména pak určitých N-(fenoxyalkyl)imidazolů substituovaných na fenylovém kruhu kyselými a polárními seskupeními. Tyto sloučeniny selektivně inhibují působení enzymu thromboxansynthetasy bez významnější inhibice účinků enzymů prostacyklinsynthetasy nebo cyklooxygenasy. V souhlase s tím popisuje vynález sloučeniny obecného vzorce I.

Zařízení pro zpracování materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216516

Dátum: 15.12.1984

Autor: Valsamis Nickolas Lefteris

Značky: materiálů, zařízení, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsáno vícestupňové rotační zařízení použitelné zejména jako čerpadlo pro viskózní materiál. Zařízení sestává z otočné části, v jejímž povrchu je vytvořen nejméně jeden primární pracovní kanál propojený s nejméně jedním dalším pracovním kanálem. Zařízení dále sestává z nehybné části, jejíž vnitřní povrch odpovídá povrchu otočné části a vymezuje s ním uzavřené primární a další pracovní kanály. Nehybná část je opatřena vstupním kanálem...

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 216515

Dátum: 15.12.1984

Autor: Datta Amitava

Značky: výroby, křemíkové, elektromagnetické, způsob, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli mající orientaci krychle na hranu a permeabilitu nejméně 2,350.10-3 A.m-1 při 795 A.m-1. Z taveniny obsahující uhlík, bor, dusík, hliník a křemík se odlije ocel, jež se válcuje za tepla, pak za studena na tloušťku do 0,5 mm, oduhličí se, nanese se žáruvzdorný kysličníkový základní povlak a žíhá se na konečnou strukturu. Podstata způsobu spočívá v tom, že ocel se normalizuje při teplotě od 843 do...

Stroj pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216514

Dátum: 15.12.1984

Autor: Theurer Josef

Značky: stavbu, koleje, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje pro stavbu koleje, který je opatřen zařízením pro rozdělování a profilování štěrku lože koleje a který má na rámu podvozku pluhové ústrojí, výškově přestavitelné samostatným hydraulickým pohonem a opatřený alespoň jedním středním pluhem ve tvaru písmene V, který je vytvořen deskou pluhu, přemosťující obě kolejnice, a usměrňovacími deskami stěrku, upravenými ve střední oblasti mezi kolejnicemi a uspořádanými přestavitelně...

Zařízení pro zavěšení a spékání samospékavých elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 216513

Dátum: 15.12.1984

Autori: Soares De Santana Geraldo, Goncalves De Oliveira David, Bruff William

Značky: zařízení, zavěšení, elektrod, spékání, samospékavých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavěšení a spékání samospékavých uhlíkových elektrod a pro přívod proudu k těmto elektrodám, vyznačující se tím, že obsahuje soustavu nejméně dvou držáků, z nichž jeden držák (22) je spojen se zdrojem pracovního elektrického proudu, zatímco druhý držák (18) je spojen se zdrojem tepla, který je odlišný od zdroje proudu spojeného s prvním držákem (22).

Způsob výroby derivátů pyrido[2,1-]chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216512

Dátum: 15.12.1984

Autori: Biere Helmut, Kapp Joachim-friedrich, Böttcher Irmgard

Značky: derivátů, výroby, pyrido[2,1-]chinazolinonu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrido[2,1-b]-chinazolinonu obecného vzorce I, ve kterém značí X kyanovou skupinu, karboxylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylovém zbytku, R1 značí atom vodíku nebo skupinu methylovou, R2 až R2 značí atomy vodíku, atomy halogenu, alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, trifluormethylové skupiny, karboxylové skupiny, methylthioskupiny, methylsulfinylové, methylsulfonylové,...

Zubní kartáček kombinovaný s masážním zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216511

Dátum: 15.12.1984

Autor: Dolinsky Josef

Značky: masážním, zubní, zařízením, kombinovaný, kartáček

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zubního kartáčku podle vynálezu spočívá v tom, že hlava zubního kartáčku vykazuje šířku, která je rovná součtu výšek korunek zubů v obou řadách zubů a každý boční úsek má šířku, která je rovna 20 % až 40 % šířky středního úseku. Využití zubního kartáčku představuje zlepšení péče o dutinu úst.

Způsob výroby asfaltových preparátů pro vyplňování dilatačních spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 216510

Dátum: 15.12.1984

Autori: Murányi István, Radák László, Szilvási Lajos, Szelényi István, Varga Tibor, Barlai József, Fehérvári Antal, Major Gyula, Mózes Gyula, Ambrusz József, Csikos József

Značky: asfaltových, dilatačních, spár, výroby, vyplňování, preparátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy asfaltových směsí pro vyplňování a spojování dilatačních a styčných spár v silničním stavitelství. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejprve promíchá 20 až 45 hmotnostních dílů pryžové drtě v 55 až 80 hmotnostních dílech olejové frakce nebo extraktu ze zpracování ropy při teplotě 25 až 120 °C po dobu jedné až tří hodin při 20 až 100 otáčkách míchadla za minutu, načež se ke 100 hmotnostním dílům této směsi přidá za...

Podpěrný izolátor pro venkovní vedení pod napětím vyšším než 1000 V

Načítavanie...

Číslo patentu: 216509

Dátum: 15.12.1984

Autori: Kisteleki Gusztáv, Hetesi Zoltán, Misángyi László, Fridrich János, Szabó, Szegletés Emil

Značky: izolátor, napětím, venkovní, vedení, podpěrný, vyšším

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podpěrného izolátoru pro venkovní vedení, kterým se vede proud o napětí vyšším než 1000 V. Izolátor sestává z izolátorové čapky, výkyvného třmenu, upevňovacích čelistí a z upevňovacích prostředků pro upevnění upevňovacích čelistí ve výkyvném třmenu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výkyvný třmen, umístěný na izolátorové čapce, je opatřen dolů se zužujícím klínovým vedením, přičemž upevňovací čelisti jsou zalícovány do...

Vyjímatelná výpusť strusky pro zařízení na zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216508

Dátum: 15.12.1984

Autor: Anderson John Alfred

Značky: vyjímatelná, uhlí, strusky, zplyňování, zařízení, výpusť

Zhrnutie / Anotácia:

Vyjímatelná výpusť strusky pro zařízení na zplyňování uhlí, vyznačená tím, že sestává z těla (42) výpusti (20), odlitého z kovu s vysokou tepelnou vodivostí, ve kterém je zasazena kovová spirálovitá trubka (44) pro cirkulaci chladicí kapaliny skrze tělo (42) výpusti (20), přičemž výpusť (20) strusky má ve své horní části pánvovité vybrání (50) a centrální výpustný otvor (52) strusky, přičemž pánvovité vybrání (50) se směrem dolů zužuje a...

Způsob výroby derivátů 7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oximinoacetamido]-cef-3-em-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216507

Dátum: 15.12.1984

Autori: Hitzel Volker, Bormann Dieter, Lattrell Rudolf

Značky: 7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oximinoacetamido]-cef-3-em-4-karboxylové, derivátů, výroby, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je známo, že sloučeniny obecného vzorce I, které obsahují oxyiminové seskupení vzorce mohou existovat ve formě syn- a anti- a že jejich biologické aktivity jsou rozdílné.

Způsob výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216506

Dátum: 15.12.1984

Autori: Melvin Lawrence Sherman, Harbert Charles Armon, Johnson Michael Ross

Značky: 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanolů, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanolů obecného vzorce I reakcí odpovídajícího ketonu s hydridem kovu.

Způsob výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216505

Dátum: 15.12.1984

Autori: Harbert Charles Armon, Melvin Lawrence Sherman, Johnson Michael Ross

Značky: výroby, 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů obecného vzorce I převedením sloučeniny vzorce II na ketal s alkoholem s 1 až 4 uhlíkovými atomy, tento ketal se alkyluje reakcí se sloučeninou W-Z-Y, a na alkylovaný produkt se působí zředěnou kyselinou.

Způsob výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů a cykloalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216504

Dátum: 15.12.1984

Autori: Johnson Michael Ross, Harbert Charles Armon, Melvin Lawrence Sherman

Značky: derivátů, výroby, cykloalkanolů, 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů a cykloalkanolů obecného vzorce I odštěpením chránicí skupiny fenolické hydroxylové funkce z odpovídající sloučeniny známým způsobem.

Způsob výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216503

Dátum: 15.12.1984

Autori: Johnson Michael Ross, Melvin Lawrence Sherman, Harbert Charles Armon

Značky: derivátů, způsob, výroby, 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů. Vynález se týká způsobu výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů obecného vzorce I katalytickou hydrogenací sloučeniny obecného vzorce II.

Způsob výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216502

Dátum: 15.12.1984

Autori: Harbert Charles Armon, Johnson Michael Ross, Melvin Lawrence Sherman

Značky: výroby, derivátů, způsob, 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-(2-hydroxy-4-subst.fenyl)cykloalkanonů obecného vzorce I, ve kterém Q znamená chránicí skupinu fenolické hydroxylové funkce, n má hodnotu 0, 1, 2 nebo 3, R2 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku, fenylovou skupinu nebo fenylalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části, Z znamená alkylenovou skupinu s 1 až 13 atomy uhlíku nebo zbytek...

Řídicí zařízení pro proužkovací jednotky u okrouhlých pletacích strojů, zejména dvouválcových

Načítavanie...

Číslo patentu: 216501

Dátum: 15.12.1984

Autor: Lonati Francesco

Značky: okrouhlých, proužkovací, zejména, zařízení, pletacích, jednotky, dvouválcových, řídící, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí zařízení pro proužkovací jednotky u okrouhlých pletacích strojů, zejména dvouválcových pletacích strojů na hadicové úplety, u kterého jednotlivé vodiče příze proužkovací jednotky jsou selektivně řiditelné do činnosti a z činnosti za pomoci příslušných vačkových kotoučů uložených volně otáčivě na společném hřídeli a selektivně uváděných do otáčivého dopředného pohybu podle pletacího programu stroje, vyznačující se tím, že každý vačkový...

Zařízení pro míchaní a homogenizaci skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216250

Dátum: 15.12.1984

Autori: Sell Joseph Walker, Novak John David

Značky: homogenizaci, skloviny, míchaní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

V předpecí sklářské pece, kde jsou míchadla a homogenizátory ve tvaru šroubových ploch otáčivých kolem svislých os, je mezi dvojicí míchadel umístěných ve směru proti proudu skloviny od vypouštěcího konce a řadou homogenizátorů umístěných mezi míchadly a vypouštěcím koncem umístěna řada svislých obdélníkových desek, jejichž velké plochy jsou rovnoběžné se směrem proudu skloviny. Tyto obdélníkové desky jsou rozmístěny navzájem ve stejných...

Zařízení na tavení a dávkování termoplastických lepicích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 216249

Dátum: 15.12.1984

Autori: Leibhard Erich, Popp Franz

Značky: tavení, zařízení, lepicích, termoplastických, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dávkování termoplastických lepicích hmot s komorou pro tavbu a těsnou nepropustnou manžetou na vstupním konci komory pro tavbu. Podstatou vynálezu je, že těsnicí manžeta je zhotovena z teplotně stabilního, špatně teplotně vodivého materiálu s dobrými kluznými vlastnostmi a je opatřena po délce ze vstupního konce vycházejícími podélnými řezy, které se rozprostírají přes část těsnicí manžety, přičemž těsnicí manžeta...

Katalyzátor na bázi kysličníku vanadičného na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 216248

Dátum: 15.12.1984

Autor: Sze Morgan Chuan-yuan

Značky: kysličníku, nosiči, bázi, katalyzátor, vanadičného

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na bázi kysličníku vanadičného na nosiči pro přípravu nitrilů, který má hmotnostní poměr kysličníku vanadičného k poréznímu nosiči 0,3 : 1 až 3 : 1, přičemž nosič je na bázi kysličníku křemičitého a kyslčníku hlinitého a má povrch alespoň 50 m2/g a porózitu alespoň 0,4 cm3/g a katalyzátor obsahuje alkalický kov v molárním poměru kovového vanadu k alkalickému kovu 2 : 1 až 30 : 1, přičemž alespoň 10 % hmotnostních alkalického kovu je...

Nastavitelné válcové uložení pro otočné bubny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216247

Dátum: 15.12.1984

Autori: Johansen Borge, Endersen William Christian

Značky: nastavitelné, bubny, otočné, uložení, válcové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zabezpečit maximálním způsobem vystředění otočného bubnu, např. u bubnové sušárny, válcového mlýna, bubnového síta a zejména rotační pece, a to jak ve svislé rovině, tak také ve směru osy bubnu. Toho se dosahuje uložením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že uložení sestává z válce (3) na hřídeli (4), který je po obou stranách válce (3) uložen v prvním kluzném ložisku (5) a prvním kulovém ložisku (6), která jsou...

Způsob výroby substituovaných 2,3-alkylen-bis-(oxy)benzamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216246

Dátum: 15.12.1984

Autori: Thominet Michel, Collignon Claude, Acher Jacques, Bulteau Gérard

Značky: způsob, výroby, 2,3-alkylen-bis-(oxy)benzamidů, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby substituovaných 2,3-alkylen-bis-(oxy)benzamidů obecného vzorce I, jejich adičních solí s farmaceuticky vhodnými kyselinami, jejich kvartérních amoniových solí, jejich oxidů a jejich pravotočivých a levotočivých isomerů. Sloučenin, které lze vyrobit způsobem podle vynálezu, je možno použít jakožto účinné složky v léčivech vzhledem k jejich antiemetickým a psychotropním účinkům. Strukturu sloučenin, které lze...

Způsob výroby měkké kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216245

Dátum: 15.12.1984

Autori: Hora Charles Joseph, Sieglaff Charles Lewis, Tiefenbach Joseph Peter

Značky: kontaktní, způsob, čočky, měkké, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby měkké kontaktní čočky odolné proti difúzi a hromadění látek, které podporují opocování a změnu barvy při používání, vyznačující se tím, že se na polymerní hydrogel z esteru kyseliny akrylové pro měkkou kontaktní čočku působí alifatickým diaminem se 2 až 12 atomy uhlíku po dobu 5 minut až 3 hodin při teplotě v rozmezí 0 až 100 °C.

Způsob vymazávání nežádoucích znaků v mechanických tiskárnách a přístroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216244

Dátum: 15.12.1984

Autori: Willamson Paulson Thomas Michael, Kane Iii Milburn Houseman

Značky: mechanických, způsob, tiskárnách, tohoto, provádění, způsobu, vymazávání, prístroj, nežádoucích, znaků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymazávání nežádoucích znaků v mechanických tiskárnách, majících alespoň jeden typový člen a držák pro papír, jakož i krokový mechanismus pro vyvolávání relativního pohybu mezi typovým členem a držákem papíru, vyznačující se tím, že se vytvoří vymazávací signál, označující polohu znaku, který má být vymazán, znakový typ se z volí a umístí do tiskací polohy z účelem provedení vymazávacího děje, typový člen se posune o zlomek krokového...

Elektrochemický reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216243

Dátum: 15.12.1984

Autori: Fleet Bernard, Gupta Sankar Das

Značky: reaktor, elektrochemický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrochemický reaktor, vyznačující se tím, že sestává z nádržky (70) se vstupem (82) a výstupem (88), vymezující proudovou dráhu, ve které je umístěna pracovní elektroda (78), sestávající z vláken, tvořících klikatou dráhu pro elektrolyt, proudící podél proudové dráhy, ve které je proti pracovní elektrodě (78) umístěna protielektroda (90), přičemž jsou upravena elektrická spojení (80) k pracovní elektrodě (78) a k protielektrodě (90).

Držák pro zavěšení předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216242

Dátum: 15.12.1984

Autor: Sikström Karl Birger

Značky: držák, předmětů, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká držáku pro zavěšení předmětů, který sestává z nosného ramena a rozpěrného prvku, který je vzepřen v otvoru, výhodně kruhového průřezu, který je vytvořen ve vodorovné nebo svislé stěně a jeho hloubka přesahuje jeho příčné rozměry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rozpěrný prvek sestává z kratšího pružného ramena a delšího pružného ramena, která spolu v hlavním ohybu svírají ostrý úhel, kratší pružné rameno přechází pomocným...

Feritická nerezavějící ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216241

Dátum: 15.12.1984

Autori: Mccunn Thomas Humes, Deverell Harry Edward

Značky: nerezavějící, feritická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká feritické nerezavějící oceli, vyznačující se vyšší houževnatostí jak před, tak po svaření a vyšší odolností proti korozi v trhlinách a mezikrystalové korozi. Ocel obsahuje v podstatě v procentech hmotnosti od 0,005 do 0,08 uhlíku, od 0,010 do 0,06 dusíku, od 25 do 35 chrómu, od 3,6 do 5,6 molybdenu, od 0,001 do 2 manganu, mezi 2 do 5 niklu, od 0,001 do 2 křemíku, od 0,001 do 0,5 hliníku, od 0,001 do 2 skupiny prvků sestávající z...