Archív za 1984 rok

Strana 39

Pouzdro jednostranně chlazené polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216611

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jirůtka Vladimír, Kolman Bohumil

Značky: jednostranně, chlazené, polovodičové, pouzdro, součástky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu o názvu "pouzdro jednostranně chlazené polovodičové součástky" je zlepšení spojení průchodky polovodičové součástky se základnou odporovým svařením bez použití připájeného svařovacího výstupku. Uvedeného účelu se dosáhne vyhnutím a opracováním okraje příruby přítlačné konstrukce, který tvoří svarový výstupek. Přítlačná konstrukce je připájena na základnu.

Zařízení na odtraňování ropných produktů, zejména mazutu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 216610

Dátum: 01.10.1984

Autori: Ziegler Richard, Kaucký Jiří

Značky: ropných, zařízení, produktů, odtraňování, zejména, mazutu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na odstraňování ropných produktů, zejména mazutu z vody, sestávající z převodovky a motoru napojených v horní části svislým hřídelem na šroubový podavač ve vřeteníku, přičemž na společném svislém hřídeli je ve spodní části hřídele upevněn maticí plášť odstředivky s vestavěným tělesem odstředivky, vyznačující se tím, že shora otevřený plášť (4) odstředivky, ponořený pod vodní hladinu, je opatřen u spodního obvodu pláště (4) odstředivky...

Zařízení pro mechanickou výměnu cívek na cívečnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 216609

Dátum: 01.10.1984

Autor: Pavlusik Peter

Značky: cívek, mechanickou, cívečnici, zařízení, výměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený pro obor textilní. Řeší problematiku nasazování cívek plných na odvíjecí trny cívečnice a snímání prázdných cívek z cívečnice a jejich manipulaci. Zařízení pro mechanickou výměnu cívek na cívečnici pozůstává z posuvného dopravního žlabu, který má sklopné bočnice uchycené v závěsech a spojené pákou se sklápěcími pneumatickými válci a ve spodní ní části je po delé délce opatřen sklopnými zarážkami. Nad dopravním žlabem jsou na...

Zařízení pro předehřívání plastických materiálů při jejich průmyslovém zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 216608

Dátum: 01.10.1984

Autori: Prokoš Vojtěch, Procházka František, Fikota Jaroslav, Kalina František

Značky: zpracování, předehřívání, plastických, jejich, materiálů, zařízení, průmyslovém

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předehřívání plastických materiálů při jejich průmyslovém zpracovávání, vyznačující se tím, že sestává z nádoby (1) pro naplnění požadovaným plastickým materiálem, opatřené na celém jejím vnějším povrchu topným elektrickým tělesem (3), pro ohřev pláště nádoby (1) a tím i naplněného plastického materiálu, přičemž nádoba (1) opatřená topným elektrickým tělesem (3) je upevněna ve vnějším ochranném krytu (6) přímotopného zásobníku a...

Chromkomplexní azobarviva obsahující zbytek kyseliny citrazinové v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216607

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kuthan Petr, Vencl Josef, Chmátal Vladimír, Cee Aleš, Dvořák Jan

Značky: kyseliny, citrazinové, azobarviva, chromkomplexní, způsob, zbytek, obsahující, jejich, přípravy, molekule

Zhrnutie / Anotácia:

CHromkomplexní azobarviva obsahující zbytek kyseliny citrazinové v molekule obecného kde značí R hydroxyl, alkoxyl, kde alkyl obsahuje 1 až 12 atomů uhlíku, aminoskupinu, dialkylaminoskupinu, kde alkyl obsahuje 1 až 16 atomů uhlíku, alkylaminoskupinu, kde alkyl obsahuje 1 až 16 atomů uhlíku R1 vodík, halogen, sulfo-, nitroskupinu R2 hydroxyskupinu v o-poloze k azoskupině.

Azobarviva obsahující zbytek kyseliny citrazinové v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216606

Dátum: 01.10.1984

Autori: Dvořák Jan, Vencl Josef, Chmátal Vladimír, Kuthan Petr, Cee Aleš

Značky: zbytek, citrazinové, způsob, molekule, jejich, kyseliny, azobarviva, přípravy, obsahující

Zhrnutie / Anotácia:

Azobarviva obsahující zbytek kyseliny citrazinové v molekule obecného vzorce I, kde značí Ar zbytek diazokomponenty benzenové nebo naftalenové řady, R hydroxyl, alkoxyl, kde alkyl obsahuje 1 až 12 atomů uhlíku, aminoskupinu, dialkylaminoskupinu, kde alkyl obsahuje 1 až 16 atomů uhlíku, alkylaminoskupinu, kde alkyl obsahuje 1 až 16 atomů uhlíku, R1 vodík, sulfo-, hydroxy-, karboxyskupinu, halogen, R2 vodík, sulfo-, karboxyskupinu, halogen,...

Bezkolektorový repulsní elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216605

Dátum: 01.10.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: repulsní, elektromotor, bezkolektorový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový repulzní elektromotor, se standartním vinutím statoru i kotvy, vyznačený tím, že vývody cívek kotevního vinutí (1), jsou připojeny na výkonové tyristory (2, 3), jejichž druhé vývody jsou připojeny ke zkratovacím kroužkům (11), a kde ve vložce pláště statoru (13) jsou v ose kartáčů umístěna jádra (9), s primárními cívkami (10) řízení, pro pravotočivý běh a jádra (14) s primárními cívkami (15) řízení pro levotočivý běh kde pak na...

Řídicí jednotka pracoviště pro odlaďování programů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216604

Dátum: 01.10.1984

Autori: Staňka Karel, Dvorský Pavel

Značky: odlaďování, jednotka, řídící, pracoviště, programů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicí jednotky pracoviště pro odlaďování programů pro obráběcí stroje, vyznačující se tím, že skupinový výstup (7) ovládací klávesnice (2) je spojen s prvním skupinovým vstupem (8) mikropočítačového řadiče (1), jehož první skupinový výstup (9) je spojen se skupinovým vstupem (10) obrazovkového displeje (3) a sběrnicová svorka (13) paměti (4) je spojena první obousměrnou sběrnicí (11) s první sběrnicovou svorkou (12) mikropočítačového...

Způsob separace ftalanhydridu z paro-plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216601

Dátum: 01.10.1984

Autori: Lucek Ferdinand, Smolík Jiří, Kudela Ladislav, Vítovec Jaroslav, Wirth Petr, Plachý Josef

Značky: paro-plynných, směsi, ftalanhydridu, separace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález představuje nový, kontinuální způsob izolace ftalanhydridu z paro-plynných směsí, vzniklých katalytickou oxidací naftalenu nebo o-xylenu vzduchem, obsahujících 0,2 až 2 obj. % par ftalanhydridu a další nečistoty, např. maleinanhydrid, naftochinon aj., při němž se současně s ochlazováním paroplynné směsi na teplotu 50 až 100 °C přivádí do ní plynopropustnými stěnami krystalizátoru vzduch rovnoměrně rozdělený po celé jeho obvodové ploše s...

Závěsná jeřábová traverza

Načítavanie...

Číslo patentu: 216599

Dátum: 01.10.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: traverza, závěsná, jeřábová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsné jeřábové traverzy s výsuvným nebo otočným zařízením pro zakládání břemene do regálů, kde nosník traverzy je opatřen příčnými rameny, jejichž konce jsou upraveny pro závěsy lan zvedacího zařízení a kde rozpětí závěsů lan na příčných ramenech je větší než rozpětí poloh těžiště výsuvného nebo otočného zařízení s břemenem. Uspořádáním podle vynálezu se vyloučí vznik klopných momentů při vysouvání břemene mimo osu traverzy,...

Způsob přípravy disperzí a past na bázi polyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216594

Dátum: 01.10.1984

Autori: Prokopová Irena, Karhan František, Alijev Rizo, Kondelíková Jaroslava, Gomola Rudolf, Králíček Jaroslav

Značky: způsob, přípravy, bázi, polyamidů, disperzí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy disperzí, past, který spočívá v tom, že se 0,1 až 900 g práškových polyamidů nebo kopolyamidů na bázi laktamů (-aminokyselin, obsahující chemicky vázanou kyselinu fosforečnou v kapalinu disperguje nebo rozpustí ve 100 ml kyseliny. Kopolyamidy, obsahující chemicky vázanou kyselinu fosforečnou se rozpouští v alkoholech nebo jejich směsích při jejich bodu varu a chladí se na teplotu místnosti. Výhodné je použití...

Způsob směšování tekutin a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216592

Dátum: 01.10.1984

Autor: Nachtmann Tomáš

Značky: tekutin, směšování, provádění, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob a zařízení ke směšování tekutin, využívající směšovací účinek jedno nebo vícenásobného tryskového skoku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přestup přimíchávané tekutiny do paprsku tekutiny hlavní o co největším povrchu s následným přechodem do proudění plným profilem se děje v tryskovém skoku, vytvořeném záměrným zvýšením tlaku ve směšovací části potrubí, který je v rovnováze s kinetickou energií směšovaných tekutin....

Způsob dělení optických isomerů D,L-S-benzylpenicilaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216583

Dátum: 01.10.1984

Autori: Šimek Petr, Vojtíšek Vladimír, Čulík Karel, Bárta Miroslav, Barth Tomislav, Jošt Karel

Značky: optických, d,l-s-benzylpenicilaminu, dělení, isomerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pro dělení enantiomerů S-benzylpenicilaminu lze s výhodou použít nerozpustné formy enzymu penicilinamidohydrolasy, např. enzym za kotvený na buňkách B.megaterinium nebo pomocí navzájem vázaných buněk E.coli majících zachovanou penicilin-amidohydrolasovou aktivitu. Podstata tohoto způsobu dělení je v tom, že se D,L-N-fenylacetyl-S-benzylpenicilamin nechá reagovat s nerozpustnou formou penicilinamidohydrolasy ve vodné suspenzi při pH 6 až 8 a...

Hydraulická pojistka s automatickým vracením ramene sekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216582

Dátum: 01.10.1984

Autori: Šejnoha Vladislav, Kužel Jiří, Vitvar Karel

Značky: vracením, hydraulická, automatickým, ramene, pojistka, sekačky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zemědělských strojů. Jeho účelem je chránit pracovní nástroj při najetí na překážku proti poškození. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jištění ramene sekačky se provádí přímočarým hydromotorem, jehož vývod nad pístnici je přes zpětný ventil napojen na tlakovou větev hydromotoru pracovního nástroje sekačky a přes tlakový ventil na přepad tohoto hydromotoru. Vynález lze použít i v oblasti silničních, zemních a stavebních...

Zařízení pro automatické měření vůle uložení strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216581

Dátum: 01.10.1984

Autori: Trojánek Jaroslav, Kytner Otakar, Stárek Otto

Značky: měření, zařízení, automatické, uložení, součástí, strojních, vůle

Zhrnutie / Anotácia:

Na vřeteno působí proti zatěžovací pružině zatěžovací mechanismus spouštěný přes synchronizační obvod současně s posuvem záznamu zapisovače, na jehož měřicí vstup je přes zesilovač přiveden signál z dráhového snímače, který snímá změnu polohy vřetena vůči vřeteníku ve směru zatěžování. Ze záznamu deformační křivky se vůle uložení vyhodnotí známým způsobem, jako na ose souřadnic měřená odlehlost pat tečen, vedených k vzestupné a sestupné části...

Rozmrazovací hmota na bázi chloridu sodného s inhibitory koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 216579

Dátum: 01.10.1984

Autori: Smrž Milan, Vošta Jan, Němcová Jitka, Mostecký Jiří Člen Korespondent Čsav, Novotný Miroslav, Lohniský Jaroslav, Pelikán Josef

Značky: inhibitory, rozmrazovací, chloridů, bázi, hmota, sodného, koroze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že rozmrazovací hmota na bázi chloridu sodného a s inhibitory koroze obsahuje 6 až 8 % hm. chloridu vápenatého a/nebo hořečnatého, 0,3 až 0,6 % hm. fosforečnanů alkalických kovů, 0,2 až 0,4 % síranu zinečnatého, 0,1 až 0,7 % hm. ( - kaprolaktamu, 0,001 až 0,2 % hm. aromatických thiazolů a/nebo jejich solí, 0,01 až 0,05 % hm. stearátu zinečnatého 0,01 až 0,15 % hm· alkanolamidů kyselin kokosového tuku a/nebo...

Způsob výroby amidů 18-methylenaspidospermidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216574

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hájíček Josef, Trojánek Jan

Značky: způsob, 18-methylenaspidospermidinu, výroby, amidů

Zhrnutie / Anotácia:

Amidy 18-methylenaspidospermidinu obecného vzorce I, ve kterém R značí alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, nebo skupinu cyklopropylovou, cyklobutylovou, cyklopentylovou nebo fenylovou, jsou mezi produkty výroby léčiv. Vyrábějí se ecylací 18-methylenaspidospermidinu vzoce II chloridy kyselin obecného vzorce III, ve kterém R má shora uvedený význam, ve dvoufázovém systému chlorovaného nebo aromatického uhlovodíku a vodného roztoku uhličitanu nebo...

Způsob přípravy 1-/3-pentadecylfenoxy/máselné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216572

Dátum: 01.10.1984

Autori: Martincová Olga, Arient Josef

Značky: způsob, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Nový způsob přípravy 1-/3-pentadecylfenoxy/máselné kyseliny reakcí 3-pentadecylfenolátu sodného s ethylesterem kyseliny 1-brommáselné v prostředí protických a aprotických organických rozpouštědel, s výhodou v ethanolu nebo dimethylsulfoxidu.

Zapojení návěstního časového normálu s optickou indikací impulsů návěsti

Načítavanie...

Číslo patentu: 216568

Dátum: 01.10.1984

Autor: Vavříček Valter

Značky: návěstního, optickou, indikaci, zapojení, návěsti, časového, normálu, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení návěštního časového normálu s optickou indikací impulsů návěsti, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje. Účelem vynálezu je umožnit řídící obsluze těžního stroje, aby na jednom a tomtéž optickém indikačním prvku - na jedné a téže signálce-například od návěsti rázové, nebo od návěsti z první, či druhé dopravní nádoby, šlo vysledovat jednak předepsaný neboli normovaný časový údaj pro započetí rozjezdu po obdržení patřičné...

Způsob výroby enantiomerních a racemických threo- a erythro-4-(adenin-9-yl)-2,3-dihydroxymáselných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216562

Dátum: 01.10.1984

Autor: Holý Antonín

Značky: erythro-4-(adenin-9-yl)-2,3-dihydroxymáselných, kyselin, enantiomerních, výroby, racemických, způsob, threo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby enantiomerních a racemických threo a erythro-4-(adenin-9-yl)-2,3-dihydroxymáselných kyselin. Příprava se provádí oxidací stereoisomerních 2,2-dimethyl-4-(adenin-9-yl)methyl-l,3-dioxolan-5-yl-methanolů jodistanem sodným v přítomnosti solí ruthenia. Uvedené sloučeniny jsou biologicky aktivní a mohou být použity např. pro snížení hladiny cholesterolu v krevní plasmě nebo pro čištění některých enzymů.

Elektrický obvod pro vzorkování příjmu řízený dvěma vstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216560

Dátum: 01.10.1984

Autori: Malík Bohuslav, Matouš Jan, Černý Josef

Značky: vzorkování, řízený, dvěma, vstupy, příjmu, obvod, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického obvodu pro vzorkování příjmu řízeného dvěma vstupy. Dosud známé obvody pro vzorkování příjmu mají tvořen čas vzorku a čas mezery vzhledem k jejich velkému poměru nejméně dvěma samostatnými RC konstantami. Novost vynálezu spočívá v tom, že využívá k vytvoření velmi rozdílných časů vzorku a mezeny jednoho kondenzátoru, což při realizaci hybridním obvodem určuje minimální rozměry a váhu. Zavedením druhého prioritního...

Uzávěr pro potrubní dojicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224700

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kotrč Bohumír, Budín Jiří, Plášil Jan, Haberle Jiří

Značky: zařízení, uzáver, dojící, potrubní

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr pro potrubní dojicí zařízení opatřený krycí destičkou přestavitelně uloženou ve vedení a upravenou pro styk s přípojkou, napojující dojicí přístroj na mléčné a podtlakové potrubí, vyznačený tím, že přípojka (4) je opatřena mléčným kanálem (12) a podtlakovým kanálem (13) jsoucí zakončené mezikružími (9 9´), upravenými pro styk s otvory (10 10´) krycí destičky (3), opatřené dorazem (11) a přestavitelně uložené nad mléčným otvorem (7) a...

Téglik na tavenie a odlievanie medi, hliníka a ich zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224699

Dátum: 01.10.1984

Autor: Žitňanský Marcel

Značky: odlievanie, téglik, tavenie, mědi, hliníka, zliatin

Zhrnutie / Anotácia:

Téglik na tavenie a odlievanie medi, hliníka a ich zliatin s požiadavkou na zvýšenú čistotu taveniny, s hmotnosťou vsádzky do 50 kg, so zvislým otvorom v dne uzavretým kužeľovou zátkou, vyznačený tým, že spodná časť zátky /2/ v dne téglika /1/ prečnieva do vodorovného otvoru, vytvoreného zboku v dne téglika /l/, ktorý v mieste vyústenia na povrch má kužeľovú plochu /C/ a do vodorovného otvoru je posúvateľne vsadená tyč /4/ s klinovito zrezaným...

Způsob získávání olivínů z olivínonosných hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224698

Dátum: 01.10.1984

Autori: Žežulka Jaroslav, Bulandr Jiří, Svoboda Jiří

Značky: hornín, způsob, získavání, olivínonosných, olivínů

Zhrnutie / Anotácia:

1. Způsob získávání olivínů z olivínonosných hornin, vyznačený tím, že olivínonosná hornina se rozdrtí na zrnitost pod 50 až pod 200 mm a ze získané drti se vytřídí užitková frakce zrnitosti shodné se zvolenou zrnitostí výsledného produktu, načež se z užitkové frakce magnetickým rozdružením odstraní částice minerálů a hornin s vyšší magnetickou susceptibilitou,než je magnetická susceptibilita olivínů.

Zapojení pro automatickou regulaci čtyř až sedmistupňové odpařovací stanice pro zahušťování technických cukerných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224697

Dátum: 01.10.1984

Autori: Klepal Jiří, Svoboda Libor, Svoboda Emil, Kynčl Antonín

Značky: čtyř, cukerných, regulaci, roztoku, automatickou, stanice, zahušťování, sedmistupňové, zapojení, odpařovací, technických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro automatickou regulaci čtyř až sedmistupňové odpařovací stanice pro zahušťování technických cukerných roztoků která je po šťávní i po parní straně zapojena v sérii a v níž jsou odběry brýdových par převáděny z prvních dvou či tří odpařovacích těles a z posledního odpařovacího tělesa. V systému regulace je zapojen regulační okruh maximální výšky hladiny technických cukerných roztoků v zásobníku, technických cukerných...

Zapojení k regulaci proudu paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224696

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ježek Ladislav

Značky: proudu, paprsků, regulaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojeni k regulaci proudu paprsku, vyznačené tím, že amplitudově a frekvenčně řízený zdroj napětí (1) je spojen s primárním vinutím oddělovacího transformátoru (2), jehož sekundární vinutí je spojeno jednak s obvodem (3) žhavení katody a jednak s primárním vinutím transformátoru (4), přičemž sekundární vinutí transformátoru (4) je spojeno jednak s kondenzátorem (5) a jednak s násobičem napětí (6), jehož první výstupní svorka je spojena přes...

Brusný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 224695

Dátum: 01.10.1984

Autor: Heřmánek Milan

Značky: nástroj, brusný

Zhrnutie / Anotácia:

Brusný nástroj, zahrnující unášecí člen a nosnou desku vložených nastavitelných diamant obsahujících brusní tělíska na obvodu, vyznačený tím že brusná tělíska (5) jsou částí svého objemu uložena do obvodových konkávních drážek (4) v části tloušťky nosné desky (3) a jsou sevřena částí své vrchní plochy (6) a spodní plochy (7) mezi unášecím členem (1) a nosnou desku (3) spojitelným rozebíratelným závitovým spojem (2).

Zařízení pro generování a čtení kódované časové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 224694

Dátum: 01.10.1984

Autori: Dobíhal František, Skřivánek Jan

Značky: časově, čtení, informace, generování, kódované, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro generováni a čtení kódované časové informace s amplitudově modulovaným časovým kódem, sestávající z vysílače časového kódu, přepínače, zapisovače, měřícího magnetofonu a z přijímače impulsu, tvořeného vstupním obvodem, komparátory, upravovacím a fázovacím obvodem, posuvným registrem a paměťovým obvodem, vyznačené tím, že vysílač (1) časového kódu, který je generátorem amplitudově modulovaných pulsů alespoň se třemi modulačními...

Pouzdro na sterilizovatelnou elektrodu pro měření rozpustného kyslíku v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 224693

Dátum: 01.10.1984

Autori: Salvet Miroslav, Šrámek Jaroslav

Značky: nádobách, měření, rozpustného, elektrodu, sterilizovatelnou, kyslíku, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Pouzdro na sterilizovatelnou elektrodu pro měření rozpustného kyslíku v nádobách, v jejichž stěnách je hrdlo pro zasunutí pouzdra s konektorem a se skleněnou elektrodou, vyznačené tím, že dutá skleněná část (1) elektrody je uložena v pouzdru (3), jehož vnitřní průměr je větší než vnější průměr, duté skleněné části (1), elektrody která je v dolní části opřena o dolní těsnění (10) uložené na osazení dolní části (3b) pouzdra (3) a styčná plocha...

Snímač otočných kmitavých pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224692

Dátum: 01.10.1984

Autor: Olmer Jiří

Značky: pohybu, kmitavých, otočných, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač otočných kmitavých pohybů, vyznačený tím, že je tvořen rámem /l/ snímače, v němž je otočně uloženo těleso, souměrné k ose /o/ otáčení, a toto těleso je ve střední části /6/ prostřednictvím dynamometrických členů /7 a 8/ spojeno s rámem /1/ snímače.

Nástroj pro výrobu den a podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224691

Dátum: 01.10.1984

Autor: Jílek Ladislav

Značky: nástroj, výrobu, podobných, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro výrobu den a podobných výrobků sestávající z horní kovací části, která je tvořena vodorovnou deskou, ve svém středu opatřenou čepem pro spojení s příčníkem lisu, kde vodorovná deska je rozdělena středovým čepem na dvě ramena a má svou spodní část ve tvaru vnitřního profilu výrobku a dále z dolní tvářecí části s dutinou ve tvaru vnějšího povrchu výrobku, vyznačen tím, že horní kovací část nástroje je tvořena z nejméně třech kovacích...

Zařízení na výrobu odplyňovacích průduchů forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224690

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kozelka Jiří

Značky: zařízení, průduchů, odplyňovacích, výrobu, forem

Zhrnutie / Anotácia:

1. Zařízení na výrobu odplyňovacích průduchů forem na automatických a poloautomatických linkách, sestávající ze soustavy napichovacích jehel, vyznačené tím, že napichovací jehla, jsou na jednom konci opatřeny válcovým nástavcem /2/ z magnetického materiálu pro uchycení na elektromagnetickou desku /5/ přítlačného například lisovacího stroje.

Zařízení pro zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224689

Dátum: 01.10.1984

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zařízení, zkoušení, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zkoušení ložisek, zejména valivých, sestávající ze základu, zatěžovacího ústrojí, náhonového ústrojí a unášecího hřídele pro upnutí ložisek umístěných v základu, z nichž dvě jsou uložena po jednom v krajních pouzdrech, přičemž tato pouzdra jsou uspořádána samostatně nebo jsou spojena v jeden díl a vnější kroužky jednoho nebo dvou středních ložisek jsou uloženy ve středním pouzdru, přičemž střední pouzdro nebo kraj ní pouzdra jsou...

Způsob voltametrického měření za podmínek rotačně viskometrického proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224688

Dátum: 01.10.1984

Autori: Wichterle Kamil, Žák Leo, Wein Ondřej

Značky: voltametrického, měření, rotačné, podmínek, proudění, způsob, viskometrického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob voltametrického měření za podmínek rotačně viskometrického proudění, vyznačený tím, že testovaný roztok se v oblasti měrné elektrody periodicky obnovuje čerpáním v poledníkovém směru.

Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224687

Dátum: 01.10.1984

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zařízení, jejich, ložisek, zkoušení, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení, sestávající z alespoň jednoho úložného dílu pro uložení vnějších kroužků valivých ložisek a z unášecího hřídele pro upnutí vnitřních kroužků valivých ložisek, vyznačeny tím, že v alespoň jednom úložném dílu (1) je uspořádána neotočně axiálně suvně nebo nehybně alespoň jedna objímka (2) pro uložení vnějšího kroužku (3) ložiska.

Dávkovací a směšovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224686

Dátum: 01.10.1984

Autori: Stolle Hanuš, Bauer Valter, Choura Václav

Značky: dávkovací, zařízení, směšovací

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovací a směšovací zařízení koncentrovaných živných roztoků a zálivkové vody, vyznačené tím, že na společné hřídeli (l) je uspořádáno hnací kolo (2) s přívodem zálivkové vody na jeho lopatky a jeden nebo více dávkovačů vytvořených systémem odměrek (4), které jsou uspořádány na obvodu kružnice kolmé k hřídeli (1), přičemž každý dávkovač zasahuje do samostatného zásobníku (5) živného roztoku, který je umístěn pod každým dávkovačem a u každého...

Oděrací přípravek pro zkoušení textilií a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224685

Dátum: 01.10.1984

Autori: Ambrož Oldřich, Kliková Vítězslava, Malčík Pavel, Šerá Věra

Značky: textilií, přípravek, způsob, zkoušení, oděrací, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

1. Oděrací přípravek pro zkoušení textilií, zejména pro zkoušení oděru a žmolkovitosti textilií, obsahující kovovou podložku, jejíž povrch je opatřen oděracím materiálem, vyznačující se tím, že oděracím materiálem je alespoň jeden materiál ze skupiny keramika, karbidy, křemičitany a nitridy přičemž jednotlivá zrna materiálu jsou zatavena v povrchu kovové podložky.

Spôsob parciálneho oddeĺovania vinylchloridu z plynných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224684

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jarošek Karol, Novák František, Fabian Peter, Paulechová Mária, Dobrotka Pavol, Paulech Jozef

Značky: plynných, zmesí, parciálneho, spôsob, vinylchloridu, oddeľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob parciálneho oddeľovania vinylchloridu z plynných zmesí, obsahujúcich 3 až 99 %, obj. vinylchloridu jednostupňovou alebo viacstupňovou adsorpciou a desorpciou na aktívnom uhlí, vyznačujúci sa tým, že adsorpcia vinylchloridu sa robí neúplne a adiabaticky vedením plynnej zmesi cez vrstvu aktívneho uhlia, na ktorom je už od počiatku adsorpcie naadsorbované také množstvo vinylchloridu, ktoré je úmerné parciálnemu tlaku vinylchloridu nad...

Způsob výroby roztoku bromkyanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224683

Dátum: 01.10.1984

Autori: Černý Antonín, Beneš Jan, Křepelka Jiří, Beran Miloš

Značky: roztoku, výroby, způsob, bromkyanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roztoku bromkyanu reakcí bromu s ekvivalentem kyanidu alkalického kovu v methylenchloridu, vyznačující se tím, že se ve dvoufázovém systému tvořeném vodou a methylenchloridem uvádí při 0 oC do reakce brom s ekvivalentem kyanidu alkalického kovu, zejména kyanidu draselného nebo sodného načež se organická fáze obsahující vzniklý bromkyan oddělí a vysuší chloridem vápenatým.

Způsob tvrzení želatinových, zejména fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224682

Dátum: 01.10.1984

Autori: Chludil Jiŕí, Dostál Josef, Arient Josef

Značky: zejména, fotografických, tvrzení, želatinových, emulzí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvrzení želatinových, zejména fotografických emulzí, vyznačený tím, že se k emulzi přidá na 10 hmotnostních dílů želatiny 0,5 až 3 hmotnostní díly 3 - 5%ního roztoku kyanurchloridu v 1N až 2N roztoku silné alkálie.