Archív za 1984 rok

Strana 37

Zařízení na vyhazování výlisků z forem s vloženými jádry

Načítavanie...

Číslo patentu: 216753

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kosař Vlastimil

Značky: forem, vyhazování, výlisků, vloženými, jádry, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vyhazování výlisků z forem s vloženými jádry se týká oboru zpracování plastických hmot vstřikováním. Vynález řeší uvolňování tvarových jader z výstupků a vybrání výlisků při jeho vyhazování. Podstatou vynalezu je výkyvné táhlo ukotvené kulovou hlavou v lůžku vyhazovacích desek, které při vyhazování výlisku uvolňuje jádro ve všech potřebných směrech a rovinách a po vyhození výlisku vrací jádro zpět do původní polohy i bez přerušení chodu...

Tryska pro přívod směsi zemního plynu s primárním vzduchem do sklářských tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216752

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hradecký Zdeněk, Lejska Zdeněk

Značky: přívod, tavicích, pecí, plynů, vzduchem, směsi, tryska, primárním, zemního, sklářských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytápění sklářských tavicích pecí s regenerací nebo rekuperací tepla a řeší problém efektivnosti spalování a tepelné účinnosti v těchto pecích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnější vzduchová trubice 3, v níž je soustředně uložena vnitřní plynová trubice 2, je připojena přívodem 12 na výměník 14 tepla přímo nebo přes zděný hořák 13. Protože tryska 1 je tepelně značně namáhána a vystavena korozivním vlivům, je vnitřní povrch...

Integrálně – mnohokanálový měřič koncentrace aerosolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216751

Dátum: 01.10.1984

Autori: Trmota Josef, Krejčí Miloslav

Značky: měřič, aerosolů, koncentrace, mnohokanálový, integrálně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení integrální indikace místního zvýšení koncentrace aerosolů při mnohakanálovém měření a identifikace kanálu se zvýšenou koncentrací aerosolů (např. sodíku). Uvedeného účelu se dosáhne zařízením dle přiloženého obrázku. Z kontrolovaných míst je ventilátorem 7 přes odsávací kolektor 2 a soustavu pneumatických odporů 1 trvale odsávaná vzdušina pomocí trubic 01 až 0n. Při integrálním režimu je z výstupu 10 ventilátoru 7...

Vícenásobná izolační průchodka pro zadní drátování v rozváděčích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216750

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mareš Josef, Picka Jan

Značky: rozváděčích, drátování, vícenásobná, izolační, průchodka, zadní

Zhrnutie / Anotácia:

Vícenásobná izolační průchodka pro zadní drátování v rozváděčích, sestávající z nosného dílu a čtyř nebo více uzavíracích dílů, tvarových výlisků vyznačená tím, že nosný díl (1) je dole opatřen pružnými tvarovými upevňovacími ozuby (4), boční strany jsou ukončeny spojovacími ozuby (5), (6), v horní části nosného dílu (1) je ve středu tvarové dělící odlehčení (7) a čtyři nebo více vybrání obdélníkového tvaru (2) pro vodiče (1), opatřená na...

Ochranný tepelně izolační prostředek pro ošetřování kokil pro odlévání hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216749

Dátum: 01.10.1984

Autori: Láník Igor, Havelka Otakar

Značky: kokil, slitin, prostředek, ochranný, tepelně, izolační, hliníkových, odlévání, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného tepelně izolačního prostředku pro ošetřování kokokil pro odlévání hliníkových slitin, zejména nízkým tlakem nebo gravitačním litím, složeného z plaveného kaolinu, mastku, kysličníku titaničitého a vody. Podstatou vynálezu je, že sestává z 10 až 35 hmotnostních dílů plaveného kaolinu, 15 až 34 hmotnostních dílů mastku, 4 až 25 hmotnostních dílů kysličníku titaničitého a 27 až 50 hmotnostních dílů vody, přičemž všechny...

Ochranný nátěr na slévárenské nářadí, které je ve styku zejména s taveninou hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216748

Dátum: 01.10.1984

Autori: Havelka Otakar, Pirochta Dušan, Láník Igor

Značky: hliníkových, nářadí, které, slitin, taveninou, ochranný, zejména, nátěr, slévárenské, styku

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný nátěr na slévárenské nářadí, které je ve styku zejména s taveninou hliníkových slitin, obsahující 10 až 50 hmotnotních dílů extrakčního oleje získaného odasfaltováním a odparafinováním těžkých olejů zbylých po vukuové destilaci ropy o kinematické viskozitě 37 až 53 mm2.s-1 při 100 °C, bodu vzplanutí v otevřeném kelímku minimálně 285 °C, 5 a 30 hmotnostních dílů směsi lehkých a středních minerálních olejů získaných vakuovou destilací...

Mazací a dělicí prostředek na ošetřování plnicích komor a pístů tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216747

Dátum: 01.10.1984

Autori: Láník Igor, Pirochta Dušan, Havelka Otakar

Značky: licích, dělicí, komor, pístů, plnicích, prostředek, mazací, ošetřování, tlakových, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a dělicí prostředek na ošetření plnících komor a pístů tlakových licích strojů, zejména pro odlévání hliníkových slitin, obsahující 8 až 80 hmotostních dílů extrakčního oleje získaného odasfaltováním a odperafinováním těžkých olejů zbylých po vakuové destilaci ropy o kinematické viskozitě 37 až 53 mm2.s-1 při 100 °C, bodu vzplanutí v otevřeném kelímku minimálně 285 °C, 8 až 85 hmotnostních dílů směsi lehkých a středních minerálních olejů...

Zacílovací projektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216746

Dátum: 01.10.1984

Autori: Čermák Josef, Vlček Kan

Značky: zacílovací, projektor

Zhrnutie / Anotácia:

Zacílovací projektor pro přesné umístění obrazu na průmětně, jehož projekční objektiv a obrazová soustava s osvětlovací soustavou jsou umístěny v jediném tělese, které je případně ve stálé poloze uloženo na nosiči, vyznačený tím, že na tělese (1) nebo na nosiči (8) projektoru je upevněna záměrná pomůcka (5a, 5b, 6), jejíž záměrná přímka (7) je ve stálé poloze vzhledem k optícké ose (3) projekční optiky (4) projektoru.

Způsob sjednocování barevného odstínu restaurovaných stavebních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216745

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kruchňa Oldřich, Rathouský Jiří

Značky: restaurovaných, způsob, sjednocování, objektu, barevného, odstínů, stavebních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob sjednocování barevného odstínu restaurovaných stavebních objektů, zejména objektů vystavených působení povětrnosti a agresivních složek ovzduší, při němž se barevný pigment rozptýlí v roztoku pojicí složky, jíž je metoxy-, etoxy- nebo butoxyester kyseliny křemičité nebo metylkřemičité, za přídavku hydrolyzačního katalyzátoru, např. kyseliny mravenčí, fosforečné nebo trietanolaminu či KOH v množství 0,01 až,0,5 hmot....

Zařízení pro úpravu vnitřního povrchu dutých předmětů z plastů pro tkáňové kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 216744

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kálal Jaroslav, Šulc Jiří

Značky: zařízení, tkáňové, dutých, plastů, vnitřního, povrchu, kultury, předmětů, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zařízení pro úpravu vnitřního povrchu dutých předmětů z plastů vytvořením tichého výboje v kontaktu s povrchem vyznačené tím, že se skládá z tělesa s pružným měkkým povrchem opatřeného páry příčných kanálů spojených se zdrojem vakua, dále z odklápěcích plošných elektros tvaru umožňujícího přitlačit upravované duté předměty k tělesu v místech ústí kanálů, a z pomocných zařízení. Pomocná zařízení slouží k vedení dutých...

Způsob vnitřního chlazení vyfukovaných trubkovitých fólií a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216743

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zvoníček Josef, Matoušek Zdeněk, Lev Vilém, Keprt Jiří, Malík Karel, Váňa Josef, Oškera Emil, Lednický Zdeněk

Značky: chlazení, vyfukovaných, vnitřního, zařízení, provádění, tohoto, způsob, způsobu, fólií, trubkovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vnitřního chlazení vyfukovaných trubkovitých fólií z termoplastů se současným odstraňováním těkavých látek z vnitřního prostoru fólie. Podstatou nového způsobu je, že vzduch k vyfukování fólie cirkuluje okruhem s výměníkem tepla, přičemž se z okruhu odpouští 1 - 40 % vzduchu a stejné množství se doplňuje čerstvým vzduchem. Zařízení k provádění tohoto způsobu obsahuje v cirkulačním vedení šoupátka k přívodu a odvodu vzduchu...

Přísada do betonů, malt a omítek a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216742

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kaplan Miloš, Simonides Jan, Beran Jaroslav, Zvoník Milan

Značky: betonů, omítek, prísada, výroby, způsob, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přísady do betonů, malt a omítek, sestávající z minerálních částic přirozeného nebo umělého původu, z nich nejméně 30 % částic má velikost 0,1 až 50 (m a obsahují příměs hydrofobizujících látek a sice parafínů, asfaltů nebo vosků s bodem tání nad 25 °C nebo jejich směsí, nebo směsí těchto hydrofobizujících látek s oleji parafinickými, silikonovými, rostlinnými nebo minerálními a to v množství od 1 do 20 % hmotnostních. Přísada...

Zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216741

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kučeřík Oldřich

Značky: zpracování, granulovaných, tepelnému, zařízení, materiálů, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a ganulovaných materiálů vynášených z předřazeného výměníku tepla, např. vápence před jeho vstupem do přiřazeného pálícího zařízení např. rotační pece. Zařízení je tvořeno komorou se vstupním hrdlem přívodu sekundárního topení, skluzovou stěnou, šikmým dnem, výpadovým hrdlem, které přímo navazuje na rotační pec a vstupní částí propojenou s předřazeným výměníkem tepla.

Zařízení k tvarování velkoplošných výlisků z folií plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 216740

Dátum: 01.10.1984

Autori: Krček František, Zháněl Miroslav

Značky: velkoplošných, plastických, výlisků, tvarování, fólií, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z chlazené formy žádaného tvaru, opatřené horními kanály sloužícími pro rozvod tlakového vzduchu či vakua, z rámu, přísavného zařízení pro zakládání folie na vyhřívanou desku opatřenou spodními kanály pro přívod vakua či tlakového vzduchu, z pojezdu, posuvného zařízení sloužícího pro přesun formy nad zásobník pro stohování výlisků a ze zvedacího zařízení, které sevře folii zvednutím vyhřívací desky na rám.

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 216739

Dátum: 01.10.1984

Autor: Cejnek Milan

Značky: motorová, vozidla, světlomet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světlometu určeného zejména pro motorová vozidla a složeného z konkávního reflektoru, refraktoru a zdroje světla přibližně válcového tvaru uloženého axiálně mimo ohnisko reflektoru na straně jeho výstupního otvoru. U světlometu je vyřešeno zvýšení dosahu svazku světla použitelného pro setkávací provoz a pro jízdu v mlze tak, že oblast refraktoru v blízkosti vertikály světlometu je opatřena rozptylnými elementy, které se...

Stínítko pro zadní projekci

Načítavanie...

Číslo patentu: 216738

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ducháček Rudolf

Značky: zadní, stínítko, projekci

Zhrnutie / Anotácia:

Stínítko pro zadní projekci, určené především pro čtecí a čtecí zvětšovací přístroje. Je tvořeno polymetylakrylátovou deskou opatřenou vrstvou nástřikové hmoty, která má následující hmotnostní složení: roztok nitrocelulosy v organickém rozpouštědle s přísadou 30 hmotnostních % syntetické pryskyřice 30,3 % směs alkoholu a glykoeteru v poměru 50 % : 50 % 60,8 % síran barnatý BaSO4...6,2 % mletý kysličník křemičitý SiO2 s velikostí zrn menší než...

Tkanina s efektním vzorem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216737

Dátum: 01.10.1984

Autori: Čermák Bohumír, Lacko Vladimír

Značky: způsob, tkanina, vzorem, efektním, výroby, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytváření efektního vzoru tkaniny, kde osnovní nitě jsou z vláken nesráživých, útková soustava je vytvořena střídavě z útkových nití z vláken méně sráživých. Útkové nitě obsahují polyesterová vlákna, jejichž sráživost před tepelným zpracováním je od 10 % do 50 % při teplotě 150 °C. Tepelným zpracováním tkaniny při teplotě v rozmezí 90 až 230 °C se polyesterová vlákna sráživá a/nebo méně sráživá sráží od 10 % do 30 % své původní...

Způsob sledování procesů přímé chlorace aktivními indikátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216736

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mayer Jiří, Vaníček Miloš

Značky: způsob, přímé, chlorace, sledování, aktivními, indikátory, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob sledování procesů izolace nekovových vměstků metodou přímé chlorace pomocí radioaktivních indikátorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že analyzovaný vzorek výchozího materiálu se označí aktivními indikátory, provede se izolace vměstků přímou chlorací vzorku a spektrometrickou metodou se kvalitativně identifikují a kvantitativně stanoví použité indikátory ve všech produktech separačního procesu. Způsobem podle...

Způsob nanášení aktivní vrstvy na funkční plochu, například frikčního kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 216735

Dátum: 01.10.1984

Autori: Baštýř Zdeněk, Honzírek Marcel

Značky: například, frikčního, vrstvy, aktivní, nanášení, plochu, kotouče, způsob, funkční

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynález je jednodušší technologickou cestou s využitím domácích surovinových zdrojů vyrobit frikční kotouče pro unášení a zakrucování svazku vláken na pletacích strojích. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se frikční kotouč ponoří do vířivé niklovací lázně s obsahem syntetického brusiva v poměru 1 : 20, přičemž nanášení vrstvy je regulováno proudovou hustotou v rozsahu od 30 mA do 5 A na 1 dm2 s koncentrací zrna od 10 do 100 %. Tvrdost...

Zařízení pro odstřih nití u dvounitných řetízkových šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216734

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kučera Alois

Značky: dvounitných, řetízkových, zařízení, šicích, strojů, odstřih, nití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstřih nití u šicích strojů zejména u dvounitných řetízkových šicích strojů. Podstata zařízení obsahujícího jeden posuvný nůž a s ním spolupracující pevný protinůž tkví v použití pevné opěrky nože upevněné na protinoži.

Lamela výklopného konfuzoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216733

Dátum: 01.10.1984

Autori: Černocký Jiří, Svatý Vladimír, Malachta Miloslav

Značky: výklopného, lamela, konfuzoru

Zhrnutie / Anotácia:

Lamela výklopného konfuzoru pro prohoz útkové niti na vzduchových tkacích strojích. Lamela (l) je opatřena prodlouženým nosem (8) pro snadnější vnikání mezi osnovní niti (5) a v tomto nose (8) je vytvořena vyvlékací štěrbina (7), jejíž poměr šířky (9) k délce (10) je 1:15 až 1:50. Pro lepší uzavření prohozního kanálu je šířka (9) vyvlékací štěrbiny (7) menší než průměr útku (3). Z toho důvodu jsou ramena (11, 12) lamely (l) pružná, aby tak bylo...

Větrná přehrada pro důlní provozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216732

Dátum: 01.10.1984

Autor: Laštůvka Antonín

Značky: větrná, důlní, provozy, přehrada

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší větrnou přehradu pro důlní provozy, tvořenou pevnou stěnou s otvory. Pevná stěna po celém obvodu neprodyšně přiléhá na stěny důlního díla. Ve stěně jsou uspořádány tři nezávislé otvory, průjezdní, průchozí a regulační, o celkové ploše průchodu alespoň 4 m2. Tyto zajišťují průtok důlních větrů s minimálním odporem a ztrátami na tlaku. Větrnou přehradu je možno úplně uzavřít, čímž se dosáhne dokonalého přerušení průtoků důlních...

Zařízení pro výměnu pracovních prvků víceválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 216731

Dátum: 01.10.1984

Autori: Elleder Pavel, Forejt Jiří

Značky: válcovacích, stolic, zařízení, pracovních, víceválcových, výměnu, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výměnu pracovních prvků víceválcových válcovacích stolic, používaných pro válcování kovových pásů za studena. Vynález řeší výměnu,pracovních prvků, jako např. válců, opěrných kladek, apod., umístěných ve vývrtu stojanu těchto stolic. K výměně se používá horizontálně pojezdný vozík, jehož otočný čep, sloužící k výměně pracovních prvků, je prostřednictvím převodů, výkyvné hlavy a nosné hlavy kinematicky spojen s...

Vyměnitelný terč pro kruhový planární plazmatron magnetronového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216730

Dátum: 01.10.1984

Autori: Musil Jindřich, Rajský Antonín

Značky: vyměnitelný, magnetronového, plazmatron, planární, terč, kruhový

Zhrnutie / Anotácia:

Problém vynálezem řešený: konstrukce vyměnitelného terče pro kruhový planární plazmatron magnetronového typu (dále jen magnetron). Stručný výklad podstaty vynálezu: vyměnitelný terč je vytvořen z kruhového kovového víčka ve tvaru převlečné matice, našroubované na katodový blok, jehož čelní plocha a styčná plocha víčka jsou planpralelní a zabroušené. Při první alternativě je víčko zhotoveno z rozprašovaného materiálu. Ve druhé alternativě je na...

Zapojení pro ovládání statické rtuťové kapkové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 216729

Dátum: 01.10.1984

Autori: Podolák Miroslav, Hořánek Ivan

Značky: elektrody, statické, rtuťové, kapkové, zapojení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro ovládání statické rtuťové kapkové elektrody s časovým programem zaznamenaným v číslicových pamětech typu PROM (EPROM). Podstata vynálezu spočívá v tom, že generátor hodinových pulsů je připojen na vstup děliče, odkud je jednak přes zesilovač spojeno vinutí elektromagnetického ventilu na rtuť, jednak jsou k témuž děliči připojeny adresovací vstupy dvou pamětí PROM (EPROM), které jsou prostřednictvím přepínačů...

Bipolární elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 216728

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kufudakis Alekos

Značky: bipolární, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi anodovou a katodovou část je případně vložena alespoň jedna separační vrstva a/nebo alespoň jedna konstrukční vrstva. Spojení anodové části a katodové části případně s vloženými vrstvami je provedeno např. plátováním výbuchem. Podle vynálezu je katodová část vytvořena alespoň ze dvou elementů ve tvaru tyčí umístěných těsně vedle sebe a oddělených kapilární štěrbinou. Tyče jsou na obou stranách spojeny spolu nebo s rámem. Kolmo k alespoň...

Způsob válcování vysocelegovaných ocelí za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 216727

Dátum: 01.10.1984

Autori: Malý Ladislav, Bureš Jiří, Holler Milan, Taubr Josef, Mudruňka Stanislav, Kotouč Josef, Wiesner František, Machek Václav

Značky: oceli, válcování, způsob, studena, vysocelegovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém válcování vysocelegovaných ocelí, zejména ocelí s obsahem 20 až 22 % hmotnostních chromu a 4 až 6 % hmotnostních hliníku, za studena. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se vysocelegovaná ocel nejprve vyválcuje jedním úběrem 22 až 35 %, načež se dále válcuje na konečný profil.

Zařízení k omezení synchronního skluzu nebo smyku kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216726

Dátum: 01.10.1984

Autor: Hazdra Jan

Značky: skluzu, kolejových, synchronního, vozidel, smyku, omezení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolejových vozidel, jejichž všechny nápravy jsou hnané. Zařízení podle vynálezu je tvořeno čidlem otáček, modelovacím členem, komparátorem a zpožďovacím členem. Skutečný počet otáček je v komparátoru porovnáván s počtem otáček vytvářeným modelovacím členem a pomocí zpožďovacího členu je ovládán řídící člen pohonu.

Příchytka svazku vodičů pro zapojování přístrojů v rozváděčích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216725

Dátum: 01.10.1984

Autor: Picka Jan

Značky: zapojování, přístrojů, príchytka, rozváděčích, svazků, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení systému předního drátování ve svazcích uložených v příchytkách z izolační hmoty, které umožňují rychlé uložení svazků různého počtu a průřezu izolovaných vodičů. Toto řešení splňuje izolační příchytka sestávající z nosného dílu (1), jehož horní část je tvořená pružným dnem (3) s dvěma válcovými kolíky (4) a spodní část tvoří dva ozuby (5) pro zaklesnutí na profilovou přístrojovou lištu (6) a z uzavíracího dílu (2),...

Průchodka elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216724

Dátum: 01.10.1984

Autor: Hvížďala Jaromír

Značky: proudu, průchodka, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové konstrukce průchodek pro přívod elektrického proudu do uzavřených nádob k elektrickým spotřebičům zejména v chemickém průmyslu. Podstatou vynálezu je, že přívodní svorník je v části vyčnívající nad vnější stranu stěny uzavřené nádoby opatřen nákružkem opírajícím se horní stranou přes těsnění o kovový kroužek, který přitlačuje přes těsnění kroužek z elektricky nevodivého materiálu do vybrání ve vnější straně stěny, přičemž...

Přepravní mechanismus pro ponořovaní kruhových materiálů do vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 216723

Dátum: 01.10.1984

Autor: Lebeda Stanislav

Značky: přepravní, mechanismus, ponořovaní, materiálů, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení přepravního mechanismu s funkcí ponořování kruhových materiálů do vany za účelem chlazení, oplachování, konservování a pod. s tím, že je umístěno pouze na vstupní straně vany. Kruhový materiál je nedávkován přes šikmý rošt na kyvnou páku na konec prvého stupně nad vanu. Během sklápění kyvné páky je kruhový materiál uložen na šikmou část tvarového vedení, po které se skulí do kapaliny ve vaně. Při zvedání kyvné...

Analogy oxytocinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216722

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jošt Karel, Hrbas Pavel, Machová Alena, Lebl Michal, Škopková Jana, Barth Tomislav, Slaninová Jiřina

Značky: způsob, jejich, analogy, výroby, oxytocinu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou nové analogy oxytocinu obecného vzorce I kde všechny aminokyseliny jsou L-řady a X značí aminokyselinu fenylalanin nebo fenylalanin substituovaný v p-poloze. Dále je předmětem vynálezu způsob jejich výroby záměnou tyrosinu v molekule deamino-6-karba-oxytocinu v poloze 2 za fenylalanin samotný nebo substituovaný v p-poloze. Nové látky se vyznačují vysokým specifickým natriuretickým účinkem a jsou potenciálně využitelné v...

Zapojení obvodu k řízení válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216721

Dátum: 01.10.1984

Autori: Falc Bohumil, Hercik Petr

Značky: válcovacích, tratí, obvodů, zapojení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu k řízení válcovacích tratí, zejména určených k válcování plechů a pásů. Vynálezem se řeší odstranění skokových změn momentu, které se vyskytovaly u tratí s úsporným provedením pohonu. Podstatou vynálezu je zapojení obvodu k tomuto účelu, který sestává ze dvou napájecích bloků, regulátoru rychlosti, bloku dynamického omezení rychlosti, zadávacího bloku a definičního bloku. Prvnímu napájecímu bloku je pak zadáván...

Přerušovač směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216720

Dátum: 01.10.1984

Autori: Doležal Zdeněk, Dymeš Lubor, Kučera Stanislav, Mlejnek Jaroslav

Značky: přerušovač, směrových, světel

Zhrnutie / Anotácia:

Přerušovač směrových světel, který je vhodný zejména pro motorová vozidla a u něhož je v elektromagnetickém obvodu jádra uspořádán permanentní magnet. Cílem vynálezu je vyřešit seřiditelné upevnění permanentního magnetu na pružném členu, který slouží pro akustickou signalizaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pružný člen je uchycen jedním koncem k sestavě jádra a je na protilehlém konci opatřen tvarovým otvorem o menším průměru než je...

Zařízení na zavádění mazadla na vnitřní stěnu válcované trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216719

Dátum: 01.10.1984

Autori: Štefek Oldřich, Pazdiora Tadeáš

Značky: válcované, trubky, mazadla, zařízení, zavádění, vnitřní, stěnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zavádění sypkého mazadla, na vnitřní stěnu válcované trubky, například kamenné soli vyznačující se tím, že sestává ze zásobníku (10) kamenné soli s trychtýřovou násypkou (11) a k zespodu připojené dávkovací komory (12), jež jsou stojinami (8, 9) připevněny k trubkovým vodítkům (6, 7) kluzně uloženým na vodicích tyčích (4, 5), usazených v držácích (2, 3) základové desky (1), k níž je připevněn silový válec (13), jehož pístnice (14)...

Zámková soustava horního jehelního válce dvouválcových maloprůměrových pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216718

Dátum: 01.10.1984

Autori: Pavlát Michal, Třeštík Karel

Značky: horního, dvouválcových, válce, pletacích, soustava, strojů, jehelního, maloprůměrových, zámková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy zámkové soustavy horního válcového jehelního lůžka, která umožňuje výrobu pleteniny s chytovou vazbou v horním válci. Podstata úpravy spočívá v tom, že pevný zvedač je opatřen chytovou špičkou 20, umístěnou na jeho klapce, přičemž zámková soustava horního válce 4 je doplněna o pohyblivý zvedač 3, provedený ve tvaru klínku. Vynález je patrný a charakterizovaný obr. 1.

Zapojení převodníku frekvence impulsů na analogový signál s fázovou synchronizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 216717

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hanza Karel, Sýkora Jindřich

Značky: analogový, zapojení, impulsů, frekvence, fázovou, převodníku, signál, synchronizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku frekvence impulsů na analogový signál s fázovou synchronizací, jehož použití je v obvodech regulační a měřící techniky. Účelem vynálezu je zlepšit statistické a dynamické vlastnosti převodníku frekvence na analogový signál. Převodník je tvořen impulsním fázovým a frekvenčním detektorem, integrátorem, korekčním členem a napěťově řízeným oscilátorem. Impulsní a frekvenční detektor opatřený vstupem, který je zároveň vstupem...

Zapojení operačního zesilovače na indukční bezdotykovou snímací hlavici

Načítavanie...

Číslo patentu: 216716

Dátum: 01.10.1984

Autor: Louda František

Značky: zesilovače, indukční, hlavici, zapojení, operačního, snímací, bezdotykovou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti snímací hlavice na větší vzdálenost. Do napájecího obvodu indukční hlavice je vřazen operační zesilovač zapojený jako komparátor, do jehož invertujícího vstupu je vedeno napětí přes odpor, invertující vstup je pak spojen s děličem napětí. Napájecí napětí je stabilizováno Zenerovou diodou s předřadným odporem.

Zařízení k odstraňování předběžně rozrušených okují železného drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216715

Dátum: 01.10.1984

Autor: Bříza Miloš

Značky: předběžně, drátu, okují, odstraňování, zařízení, železného, rozrušených

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odstraňování předběžně rozrušených okují železného drátu, vybavené nosným rámem a oplachovacím ústrojím, vyznačující se uspořádáním nuceně poháněného rotujícího bubnu (2), rotačně uloženého v rámu (1), v němž jsou čelně zasazeny nosná pouzdra (7) s ložisky (11, 12), které nesou hřídele (10) s rotačními kartáči (13).

Zařízení pro montáž snímačů do potrubí, zejména do sodíkového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216714

Dátum: 01.10.1984

Autori: Holý František, Matal Oldřich

Značky: montáž, snímačů, potrubí, zařízení, zejména, sodíkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro montáž snímačů do potrubí, zejména do sodíkového potrubí, s tělesem snímače vloženého do pomocného pouzdra a pojištěného maticí a s návarkem vyznačující se tím, že pomocné pouzdro (6) je spojeno s tělesem (1) snímače svarem (8) a s návarkem (5) těsnícím stykovým svarem (11).