Archív za 1984 rok

Strana 36

Spôsob selektívneho plazmochemického leptania vrstiev mikroelektronických materiálov deponovaných na oxide kremičitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225425

Dátum: 01.10.1984

Autor: Mikuš Oliver

Značky: materiálov, vrstiev, kremičitom, mikroelektronických, plazmochemického, oxide, selektívneho, spôsob, deponovaných, leptania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívneho plazmochemického leptania vrstiev mikroelektronických materiálov, deponovaných na oxide kremičitom, v plazmových zariadeniach s planárnou geometriou elektród, vyznačený tým, že na elektródu sa umiestnia podložky z elektroizolačného materiálu, na ktoré sa uložia leptané vzorky a do výbojovej komory sa vpúšťa freón s prímesou 3 až 50 objemových percent kyslíka tak, aby v ustálenom prietokovom režime bol celkový tlak plynu v...

Způsob zamezení posunu překřížených nití u síťovin a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225424

Dátum: 01.10.1984

Autor: Krčma Radko

Značky: nití, způsob, způsobu, překřížených, síťovin, provádění, posunu, zamezení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zamezení posunu překřížených nití u síťovin přímo za tkalcovským stavem nebo pletacím strojem vyznačující se tím, že se odváděná síťovina v napnutém stavu uvádí do styku s disperzí termosenzitivního pojiva a bezprostředně vystaví tepelnému šoku.

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225423

Dátum: 01.10.1984

Autori: Luňák Stanislav, Smrčka Jindřich, Klásek Antonín, Hájek Karel, Klejch Jiří, Jelínek Karel

Značky: kompozice, termoreaktivní, práškové, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice pro povrchovou úpravu nebo lepení na bázi epoxidových pryskyřic, tvrdidel, aditiv a případně pigmentů a/nebo plniv, vyznačující se tím, že obsahují na 100 hmot. dílů epoxidových pryskyřic o epoxidovém ekvivalentu 0,02 až 0,58 ekviv./100 g 2 až 200 hmot. dílů tvrdidel typu kyselých esterů vzorce I, kde R1 a R2 jsou alifatické, cykloalifatické, aromatické nebo alifatickoaromatické uhlovodíkové zbytky se...

Snímač koncentrácie kyslíka v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 225422

Dátum: 01.10.1984

Autori: Koller Aleš, Lukáč Ján, Michalec Ján

Značky: kyslíka, plynoch, koncentrácie, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač koncentrácie kyslíka v plynoch založený na princípe koncentračného galvanického článku vyznačený tým, že v rovnomernom tepelnom poli, ktoré vytvárajú koaxiálne radiačné clony /6/ je umiestnený trubkový pevný elektrolyt /1/, na ktorý je plynotesne pripojený prívod meraného plynu /2/.

Ztužovací pasta, zejména pro tužinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225421

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sejkora Alois

Značky: tužinky, ztužovací, pasta, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Ztužovací pasta, zejména pro tužinky, nanášené přímo na špicovou část svršku obuvi, vyznačené tím, že sestává z roztoku akrylonitril-butadien-styrenového terpolymeru, se sušinou 35 až 50 hmotnostních procent, v organických rozpouštědlech, zejména v acetonu, etylacetátu, toluenu, benzinu nebo/a cyklohexanonu.

Vozík pro manipulaci se sudy a obdobnými předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 225420

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kozel Josef, Špindler Zdeněk

Značky: vozík, manipulaci, obdobnými, předměty

Zhrnutie / Anotácia:

Vozík pro manipulaci se sudy a obdobnými předměty, sestávající z rámu, opatřeného na jednom konci na jeho spodní straně dvojkolím a druhém konci rukojetí, případně na jeho spodní straně téhož konce opěrkami o výšce, rovné výšce dvojkokolí, vyznačený tím, že rám /1/ je v místě opěrek /12/ na své horní straně opatřen prismatickou plošinou /3/, sestávající ze dvou horních ramen na společném čepu v ose rámu /1/ kyvně uložených dvojramenných...

Způsob a zařízení pro zakládání rovnoběžně orientovaných útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 225419

Dátum: 01.10.1984

Autori: Faulhaber Ervín, Stoupal Petr

Značky: orientovaných, rovnoběžně, způsob, nití, útkových, zakládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zakládání rovnoběžně orientovaných útkových nití ve směru šíře plošné textilie, zejména osnovní pleteniny nebo propletu, při kterém se útkové nitě pomocí zakládacích jednotek omotávají kolem dvou řad vysouvatelných uchycovacích elementů, uložených proti sobě na dvou rovnoběžných dopravnících, pohybujících se ve stejném smyslu v jedné rovině, přičemž útkové nitě se omotávají okolo uchycovacích elementů v rovině rovnoběžné s rovinou obou...

Čistírna odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 225418

Dátum: 01.10.1984

Autori: Veverka Milan, Cinert Zdeněk

Značky: čistírna, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Čistírna odpadních vod, mající aktivační nádrž se vstupním potrubím, dosazovací nádrž a kontrolní výpustí a dělící příčku, vyznačující se tím, že pod úrovní dna aktivační nádrže /10/ je uloženo ssací potrubí /11/, jehož vstup začíná v kalovém prostoru /21/ dosazovací nádrže /20/ a na jehož výstup ze dna aktivační nádrže /10/ je svojí ssací rourou /51/ napojena provzdušňovací turbina /50/, přičemž v dělící příčce /30/ je jednak v její horní...

Účinná zložka nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225417

Dátum: 01.10.1984

Autori: Dimun Milan, Šubert Jiří, Lipka Radislav, Mikel Miroslav, Kellner Michal, Zeman Svatopluk

Značky: zložka, nadúvadla, účinná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia dinitrózotetrahydroimidazo 4,5-d -imidazol-2,5-/1H,3H/-diónov ako účinnej zložky nadúvadla, ktorá umožňuje získanie makromolekulárneho alebo príbuzného materiálu s potrebnými charakteristikami ako je hustota, tepelná vodivosť, dielektrické ukazovatele, schopnosť pohlcovať mechanickú alebo akustickú energiu apod.

Modifikované močovinoformaldehydové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 225416

Dátum: 01.10.1984

Autori: Žedényi Mikuláš, Lipka Radislav, Kellner Michal, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: lepidlo, močovinoformaldehydové, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované močovinoformaldehydové lepidlo, zaisťujúci znížený vývoj formaldehydu pri vytvrdzovaní, obsahujúce lepidlovú zmes a modifikátory zo skupiny termodynamicky nestabilných zlúčenín dusíka, najm( alifatických a aromatických azozlúčenín, hydrazidov kyselín, organických azidov, nitro a nitro-zoamínov, amónnych solí kyseliny uhličitej a jej derivátov.

Zadní kryt vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225415

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zavřel Jaroslav, Šváb Jaroslav, Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Beran Jaromír

Značky: zadní, vysavače

Zhrnutie / Anotácia:

Zadní kryt vysavače opatřený čtyřmi dutinami pomocí kterých je upevněn s vloženým motorem k přepážce pláště vysavače a jejichž tvar je volen tak, že zamezí unikání vyfukovaného vzduchu jinou cestou, než výfukovým otvorem a současně má v okraji vytvořen přesah k utěsnění s kovovým pláštěm, vyznačený tím, že horní kuželové dutiny (18) a dolní tvarové dutiny (13) jsou součástí čelní stěny (16), přechází směrem dovnitř v duté komolé kužele (8),...

Odnímatelný přední kryt vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225414

Dátum: 01.10.1984

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Šváb Jaroslav, Sedlák Josef

Značky: odnímatelný, přední, vysavače

Zhrnutie / Anotácia:

Odnímatelný přední kryt vysavače, který uzavírá pomocí jednoduchých dutin vytvořených na jeho vnitřní straně a žeber vycházejících z vnějšího tvaru a dílu upevněných na přepážce kovového pláště, sací prostor vysavače, vyznačený tím, že dutiny (21) souměrně vzdáleny od svislé osy předního krytu jsou opatřeny opěrnou plochou (4) s okrajem (18) pro naváděcí plochu (5) a opěrnou plochu (6) háčků (2) a pro jejich stranovou aretaci vodícími žebry...

Výklzná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 225413

Dátum: 01.10.1984

Autor: Surovčík Rudolf

Značky: výklzná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Výklzná spojka, guľková či valčeková, pozostávajúca z hnacieho spojkového kotúča a hnaného spojkového kotúča, kde v jednom z kotúčov sú vytvorené zahĺbenia pre spojovacie guľky, či valčeky, uložené aj v otvoroch druhého z kotúčov, v ktorom sú prítlačné pružiny, opreté jedným svojím koncom o vnútornú časť nastavovacích matíc, vyznačujúca sa tým, že aspoň jedna z nastavovacích matíc (9) je v jej vlastnej osi (20) opatrená priebežným otvorom (21)...

Zariadenie pre spínanie stop svetiel pri brzdení hydrostatikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225412

Dátum: 01.10.1984

Autori: Urbánek Vendelín, Jančo Milan

Značky: zariadenie, spínanie, brzdění, hydrostatikou, svetiel

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre spínanie stop svetiel pri brzdení hydrostatikou pozostávajúcou z hydromotora hydraulicky prepojeného pomocou prvej a druhej vetvy s hydrogenerátorom napojeným na pohonný agregát vyznačujúce sa tým, že na prvú vetvu (14) je napojený prvý hydrostatický spínač (2), ktorý obdobne ako aj druhý hydrostatický spínač (3) napojený na druhú vetvu (15) je spojený nezávisle od prevádzkového spínača (7) nožnej brzdy cez prepínač (4) smeru...

Způsob kontroly srážení železnatých iontů v reakční směsi po redukci aromatických nitrolátek železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225411

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vojíř Vladimír, Skalický Petr

Značky: železem, aromatických, kontroly, nitrolátek, reakční, iontů, směsi, železnatých, redukci, způsob, srážení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly srážení železnatých iontů v reakční směsi po redukci aromatických nitrolátek železem vyznačený tím, že se k reakční směsi za stálého míchání připouští roztok anorganického hydroxidu sodného nebo uhličitanu sodného až k poklesu potenciálního rozdílu mezi železnou nebo železo obsahující elektrodou zasahující do reakční směsi a elektrodou referentní pod hodnotu experimentálně předem zjištěnou pro dané podmínky a uspořádání.

Víceštěrbinový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225410

Dátum: 01.10.1984

Autori: Soudek Josef, Janeček Pavel

Značky: víceštěrbinový, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Víceštěrbinový separátor jemných pevných částic obsažených v kapalinách a plynech, zpracovávaných v perlových dispergátorech, kontrolních filtrech, reaktorech a podobných aparátech, na principu pevných disků a pohyblivých disků na hřídeli vytvářejících štěrbinu, vyznačený tím je tvořen tělesem v němž jsou uloženy hřídel (14) s jedním nebo více vnitřními pohyblivými disky (16) s prstencem a dva nebo více nepohyblivých disků (18) s prstenci,...

Spôsob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 225409

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kucharská Margarita, Jurík Štefan

Značky: priepustnosti, membrány, merania, difúznej, spôsob, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány vyznačujúci sa tým, že sa do rozvodného systému /5/ vstriekne injekčnou striekačkou /22/ cez dávkovacie teleso /20/ určené objemové množstvo plynu, v dôsledku čoho sa zvýši hladina antidifúznej kvapaliny /17/ v nádobe /13/, ktorej výška sa zaznamená na stupnici /l8/, pričom sa čas potrebný na difúziu cez membránu /28/ zistí podľa trvania poklesu hladiny antidifúznej kvapaliny /17/ na...

Jojezdové ústrojí pro jeřáb

Načítavanie...

Číslo patentu: 225408

Dátum: 01.10.1984

Autor: Novotný Vladimír

Značky: jeřáb, jojezdové, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Pojezdové ústrojí pro jeřáb, zejména mostový, uložené na příčníku a tvořené elektromotorem s převodovkou, jejíž hnací hřídel je pevně spřažen s hnaným hřídelem pojezdového kola, vyznačující se tím, že hnaný hřídel (13) je opatřen souosou dutinou (27), do níž zasahuje hnací hřídel (17) převodovky (9) a v níž je hnací hřídel (17) pevně spřažen s hnaným hřídelem (13) např. prvním perem (16), a hnaný hřídel (13) je otočně uložen svým jedním koncem...

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 225407

Dátum: 01.10.1984

Autori: Elleder Pavel, Tupý Zdeněk

Značky: odsávání, zařízení, výparů, válcovacích, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic sestávající nejméně z jednoho odsávacího klobouku s příslušného odsávacího potrubí, pevně spojeného s horní částí stojanu válcovací stolice, vyznačující se tím, že odsávací klobouk (1) je opatřen závěsnými a opěrnými elementy (3,4), jejichž prostřednictvím je pojezdně uložen na vodicích drahách (5,6), vytvořených na korespondujícím odsávacím potrubí (2), jehož nosná část je rovna minimálně...

Způsob elektrochemické výroby injekčních roztoků organických derivátů kyseliny octové značených radioaktivním izotopem technecia 99 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 225406

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ríša Vlado

Značky: výroby, radioaktivním, organických, izotopem, injekčních, roztoku, elektrochemické, technecia, octové, způsob, kyseliny, derivátů, značených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrochemické výroby injekčních roztoků organických derivátů kyseliny octové značených radioaktivním techneciem-99mTc, vyznačující se tím, že roztok technecistanu sodného 99mTc o koncentraci 10-l3 až 10-ll mg/ml se smíchá v elektrolyzační nádobce s organickým derivátem kyseliny octové o koncentraci 10 až 40 mg/ml a roztokem chloridu sodného o koncentraci 10 až 90 mg/ml, následně se upraví pH na hodnotu 4 až 9, potom se roztok...

Univerzální dvojchodé kleště na pojistné třmenové kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225405

Dátum: 01.10.1984

Autor: Appl Alexius Akademický Sochař

Značky: kroužky, třmenové, kleště, pojistné, univerzální, dvojchodé

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální dvojchodé kleště na pojistné třmenové kroužky, sestávající ze dvou rukojetí, které jsou ve své horní části překříženy na čepu, vyznačující se tím, že čepem /4/ jsou k rukojetím /1/ a /2/ upevněny pracovní čelisti /9/ a /10/, které jsou na konci rukojetí /1/ a /2/ fixovány upevňovacími svorníky /5/, přičemž pracovní čelisti /9/ a /10/ jsou k sobě přihnuty a ve svých funkčních polohách se o sebe opírají náběžnými stěnami /13/ vrcholů...

Způsob úpravy mikromleté slídy pro plnění plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225404

Dátum: 01.10.1984

Autori: Šmejkal František, Rubeš Jiří, Trojna Milan, Hrdlička Jaroslav, Řezník Jan, Franta Jiří

Značky: plastů, úpravy, plnění, slídy, mikromleté, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy mikromleté slídy pro plnění plastů, zejména polypropylenu, vyznačený tím, že se částice mikromleté slídy nejdříve apretují organofunkčními silány ze skupiny gama-metakryloxypropyltrimetoxysilan, vinyltrietoxysilan a vynyltris(beta-metoxyetoxy)silan nebo kyselinou akrylovou v množství 0,1 až 5 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů slídy, pak se apretované částice slídy stabilizují, přičemž jako stabilizátoru se použije síru...

Zařízení pro předávání výlisků od elongátoru do žlabu vysypávacího zařízení okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 225403

Dátum: 01.10.1984

Autori: Lukáš Josef, Vank Miroslav

Značky: žlabu, zařízení, předávání, elongátoru, výlisků, okují, vysypávacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předávání výlisků od elongátoru do žlabu vysypávacího zařízení okují, upraveného před protlačovací stolicí na výrobu bezešvých trub, vyznačené tím, že sestává z kyvné plošiny (12), čepem (13) spojené se základem mezi výstupním roštem (3) elongátoru (2) a šikmým vstupním roštem (6) žlabu (7) vysypávacího zařízení (8) okují a na svém volném konci opatřené s ní pevně spojenými vedle sebe uspořádanými pákami (4) s rozvidlenými konci ve...

Hlavica termostatického ovládania prietoku teplonosnej látky radiátorovým ventilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225402

Dátum: 01.10.1984

Autor: Naď Milan

Značky: ovládania, radiátorovým, látky, prietoku, ventilom, termostatického, teplonosnej, hlavica

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavica termostatického ovládania podľa vynálazu v spojitosti s radiátorovým ventilom s odpruženou kuželkou dovoľuje do vykurovcieho telesa iba taký prietok teplonosnej látky, ktorý je bezprostredne potrebný pre udržovanie nastavenej teploty vo vykurovacej miestnosti. Vynález rieši konštrukčné provedenie nastavovacieho mechanizmu v spojitosti s obmedzovacím, blokovacím a blombovacím zariadením, ktoré vytvára lepšie podmienky jak pre výrobu, tak...

Dvojstupňový servoventil s mechanickou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225401

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kilík Ondrej, Václav Jan, Italy Pavel

Značky: spätnou, vazbou, dvojstupňový, servoventil, mechanickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného riešenia mechanicko-hydraulického dvojstupňového servoventilu s mechanickou spätnou väzbou. Hydrostatické mechanizmy s možnosťou plynulej objemovej regulácie hydrostatických prevodníkov sú moderným progresívnym riešením žiadaných prenosov energie. Servoventily s mechanickou sp(tnou väzbou v súčasnej dobe sú nezbytné prvky objemových regulácií.

Způsob přípravy aminothiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216774

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jeřábek Oldřich, Jirásek Stanislav

Značky: způsob, aminothiolů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy aminothiolů se sekundárním nebo terciálním dusíkem. Úkolem bylo nelézt způsob přípravy aminothiolů, kde není nutno používat jako výchozích surovin silně toxické látky a konečný produkt je dosažitelný ve vysoké čistotě. Účelu bylo dosaženo nalezením způsobu přípravy aminothiolů se sekundárním nebo terciálním dusíkem, vycházejícího z aminohalogenderivátů, které se přivážejí na odpovídající aminothioly reakcí...

Způsob izolace dinitrátu isosorbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216771

Dátum: 01.10.1984

Autor: Neč Rudolf

Značky: izolace, dinitrátu, způsob, isosorbidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká způsobu izolace dinitrátu isosorbidu, používaného v lékařství jako vasodilatant. Způsob izolace spočívá v rozmíchání směsi po esterifikaci ve vodě, zahřátí na teplotu 55 až 65 °C a opětném ochlazení za vyloupení krystalků produktu. Vyloučený produkt se po oddělení nejméně dvakrát rozmíchá s 1 až 4 násobným množstvím vody při teplotě 70 až 75 °C a pak se provede ochlazením granulace.

Sonda kontinuálního vlhkoměru pro elektricky nevodivé biologické tkáně a sypké porésní látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216770

Dátum: 01.10.1984

Autor: Hirš Pavel

Značky: látky, biologické, elektricky, vlhkoměru, nevodivé, kontinuálního, tkáně, sypké, porésní, sonda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy kontinuálního vlhkoměru pro elektricky nevodivé biologické tkáně a sypké porésní látky. Vlhkoměr může být zařazen do kontinuálního výrobního procesu, v němž může automaticky sledovat vlhkost a včas dát impuls k regulaci výrobních podmínek. Sonda je tvořena dutým válcem, na jehož vnitřních stěnách jsou proti sobě umístěny dvě elektrody a uvnitř válce je tepelné čidlo. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstupní strana sondy...

Způsob přípravy kyseliny 2-deoxy-D-glukonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216767

Dátum: 01.10.1984

Autori: Tadra Milan, Kulhánek Miloš, Linek Kazimír

Značky: přípravy, 2-deoxy-d-glukonové, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny 2-deoxy-D-glukonové biochemickou oxidací 2-deoxy-D-glukosy v systému obsahujícím glukosodenhydrogenázu nebo glukosooxidázu, za průběžného odstraňování kyseliny ze systému neutralizací ve formě soli, s výhodou soli barnaté.

Narážkový systém pro rezervaci stolu výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216766

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mjer Jiří, Bürger Rudolf

Značky: narážkový, strojů, stolu, systém, výrobních, rezervaci

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nové řešení podélných narážek podélného posuvu, které prakticky zamezuje vzniku tlačných a střižných míst, která se vyskytují u známých provedení. Podstata řešení spočívá v tom, že s ovládacím knoflíkem je pevně spojený odpružený excentrický čep, otočně uložený v posudku s náběžnou hranou, které je suvně uloženou v tělese dorazu. Excentrický čep přitom zapadá do čelní upínací drážky stolu stroje, která obsahuje...

Zapojení tlačítkové klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216765

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zeman Luboš, Dvorský Pavel, Staňka Karel

Značky: zapojení, tlačítkové, klávesnice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu tlačítkové klávesnice využívající monolitický integrovaný obvod s Hallovou sondou jako bezkontaktní spínač. Zapojení obsahuje dva vstupní bloky, bezkontaktní spínač a odpory. Stisknutím tlačítka se výstupní tranzistor bezkontaktního spínače otevře a na vodorovné i svislé sběrnici definuje signál "log. 1". Při zapojení většího množství tlačítek na soustavu svislých s vodorovných sběrnic se vybaví signál "log. 1"...

Síťový odlučovač granálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 216764

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vykouk Pavel, Sokolovský František

Značky: odlučovač, granálií, síťový

Zhrnutie / Anotácia:

Síťový odlučovač slouží k oddělení nerozvlákněných částic z vodní suspense minerálních vláken při výrobě izolačních desek. Je tvořen kývavým nekonečným sítem, pod jehož horní větví je příčně umístěna trubka s dýznami. V prostoru pod sítem je vana. Zařízení je možno využít ve stavebnictví při výrobě desek z minerálních vláken.

Způsob zvyšování produkce L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216763

Dátum: 01.10.1984

Autori: Grégr Vratislav, Smékal František, Pelechová Jana, Pírko Jaromír

Značky: produkce, zvyšování, způsob, l-lysinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování produkce L-lysinu kultivací produkčních mikroorganismů Corynebacterium glutamicum nebi Brevibacterium flavum v běžném kultivačním mediu za submerzních podmínek, přičemž po ukončení růstové fáze mikroorganismu se přidává do média neionogenní tenzid v množství 0,1 až 0,5 obj./ml.

Způsob fermentační přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216762

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bulant Vladimír, Roušal Vlastimil, Pírko Jaromír, Smékal František, Grunt Zdeněk

Značky: fermentační, přípravy, způsob, l-lysinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fermentační přípravy L-lysinu kultivací produkčních mikroorganismů Brevibacterium flavum nebo Corynebacterium, za submerzních podmínek, s použitím kyselého hydrolyzátu odpadních zemědělských surovin nebo sušeného mléka nebo krmného droždí jako zdroje esenciálních aminokyselin, nezbytných pro růst mikroorganismu.

Zapojení adapteru pro polovodičové tenzometrické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216761

Dátum: 01.10.1984

Autor: Němeček Zdeněk

Značky: tenzometrické, čidlo, adaptéru, polovodičové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové konstrukce části tenzometrických vah, které jsou důležitým automatizačním prvkem v mnoha průmyslových oborech. Novým zapojením jsou vyřešeny nedostatky dosud užívaných zapojení, jako je nemožnost elektrického kompenzování tary váženého objektu, teplotní stabilita a tím reprodukovatelnost výsledků apod. Zapojení adapteru je schematicky tvořeno předstabilizačním obvodem z odporů 6, 7 a Zennerových diod 8, 9, stabilizačním...

Přípravek pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216760

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kolář Jan, Vintner František

Značky: kovů, přípravek, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalného přípravku pro obrábění kovů. Podle vynálezu je vyřešeno složení řezné kapaliny pro takové způsoby obrábění kovů, kdy dochází k silnému plastickému přetváření kovu a k jeho oddělování za těchto podmínek. Podstata přípravku podle vynálezu spočívá v tom, že sestává ze směsi chlorovaných uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v molekule 10 až 18 a 25 až 35, přičemž obsah chlorovaných uhlovodíků skupiny 25 až 35 ve směsi je...

Zařízení ke kopírování hladkých křivek, zejména pro tvarování brousicích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216759

Dátum: 01.10.1984

Autori: Rychlík Zdeněk, Cvejn Jaromír, Novotný Pavel, Dostrašil Ladislav, Filip Viktor

Značky: hladkých, kotoučů, zařízení, kopírování, tvarování, křivek, zejména, brousicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke kopírování hladkých křivek, zejména pro tvarování brusných kotoučů a řeší otázku rozsahu tvarů a rozměrů nastavitelných na jednom zařízení a otázku nároků na přesnost výroby. Jeho podstata spočívá v tom, že kopírovací hlavice je hybně uložena na pružném nosníku, ke kterému je připojeno napínací zařízení.

Zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy kroužků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216758

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Kolář Karel, Štícha Jiří

Značky: házení, polohy, oběžné, měření, ložisek, axiálního, dráhy, zařízení, kroužků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy vůči základnímu čelu kroužků kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, které je vhodné zejména pro kroužky s neúplnými oběžnými drahami. Zařízení podle vynálezu sestává ze základního rámu, na němž je uspořádána měřicí deska pro uložení měřeného ložiska kroužku a planžetový paralelogram s pohyblivým členem, jehož směr pohybu je kolmý na měřicí desku. Měřicí deska je...

Přestavitelný nůž pro důlní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216757

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vašek Jaroslav, Matusík Josef

Značky: nůž, přestavitelný, důlní, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přestavitelného nože pro důlní stroje, zejména pro razicí a dobývací stroje. Podstatou vynálezu je, že po zkrácení délky břitu lze přestavením nože v držáku situovat jeho břit do původní pracovní polohy. Dosáhne se toho úpravou zadní části nože a použitím distančních vložek pro přestavení nože v držáku. Přestavitelný nůž sestává ze základního tělesa ve tvaru rotačního tělesa, přičemž stopka nože má dvě kruhové drážky pro...

Posuvná výztuž pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216755

Dátum: 01.10.1984

Autori: Ščerba Vitězslav, Mohyla Bernard, Líbař Miroslav, Návrat Bohuslav, Kolář Josef, Skalák Jiří, Chovanec Jiří

Značky: sloje, posuvná, výztuž, nízké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posuvné výztuže pro nízké sloje, sestavené z rozpěrných hrání s výhodou podle AO č. 203 770 k vyztužování důlních děl. Podstata spočívá v tom, že dvojice zadních rozpěrných hrání s ovládacími bloky a s předními převislými stropnicemi nad fárací uličkou je vzájemně spojena a uprostřed je upevněn přesouvací válec, jehož pístnice je ukotvena prostřednictvím distanční vložky na přední rozpěrnou hráň s ovládacím blokem, která je...