Archív za 1984 rok

Strana 34

Způsob výroby nových polyenových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214853

Dátum: 15.10.1984

Autor: Loeliger Peter

Značky: nových, výroby, polyenových, způsob, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových polyenových sloučenin obecného vzorce I, v němž znamenají R1 a R2 vodík, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo halogen, R3, R4, R5 a R6 vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R7 hydroxymethylovou skupinu, alkoxymethylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v alkoxylové části, alkanoyloxymethylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v alkanoylové části, karboxylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 6 atomy...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214852

Dátum: 15.10.1984

Autori: Prost-marechal Jacques, Neuilly-sur-seine, Warnant Julien

Značky: prostředek, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového insekticidního prostředku. Podstata tohoto prostředku spočívá v tom, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu ze skupiny zahrnující (S)-?-kyan-3- fenoxybenzyl-(2,2-dimethyl-3R-(2,2-dichlorvinyl)cyklopropan- 1R)karboxylát a (R)-?-kyan-3-fenoxybenzyl-(2,2-dimethyl-3R- (2,2-dichlorvinyl)cyklopropan-1R)karboxylát.

Způsob výroby esteru chirální kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214851

Dátum: 15.10.1984

Autori: Warnant Julien, Neuilly-sur-seine, Prost-marechal Jacques

Značky: kyseliny, esterů, výroby, způsob, chirální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esteru chirální kyseliny, zvolené ze skupiny zahrnující cyk1opropankarboxylové kyseliny obecného vzorce I, ve kterém Hal znamená atom chloru nebo atom bromu, kyselinu konfigurace "D" vzorce IB a kyselinu konfigurace 1R, trans vzorce IC, a opticky aktivního alkoholu struktury (S) vzorce B, vyznačený tím, že se na ester chirální kyseliny a opticky aktivního alkoholu vzorce B struktury (R) nebo na ester chirální kyseliny a...

Zařízení pro moření osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 214850

Dátum: 15.10.1984

Autori: Munteán László, Gyürk István, Tündik Ferenc

Značky: moření, osiva, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro moření osiva. Vynález řeší problém vývoje mořicího za řízení zmenšených rozměrů o menší hmotnosti a s jednodušším pohonem. Podstatou vynálezu je, že mořicí komora (6) a výstupní ústrojí (33) jsou spojeny vynášecím šnekem (34), uspořádaným uvnitř mořicí komory (6) a nádrže (3) na osivo, opatřeným pláštěm (18) a prvním pohonem (27), přičemž ve vnitřním prostoru mořicí komory (6) je na hřídeli (7) vynášecího šneku (34)...

Bezpečnostní lyžařské vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 214849

Dátum: 15.10.1984

Autori: Steinmetz Hans-joachim, Marker Hannes, Korger Heinz

Značky: vázání, lyžařské, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní lyžařské vázání s přídržným členem pro lyžařskou botu, se závorovacím mechanismem pro přídržný člen a se sní mačem síly působící na nohu lyžaře. Snímač síly je spojen přes integrační člen s prahovým spínačem, který ovládá závorovací mechanismus přídržného členu v závislosti na velikosti a trvání působících sil. Ke zpracovaní signálu ze snímače, sestávajícího výhodně z kapacitního snímače zkrutné síly a z kapacitního snímače ohybové...

Způsob lomového dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 214848

Dátum: 15.10.1984

Autori: Henriksson Sune Torsten, Muotka Ragnar Ludvig

Značky: způsob, dobývání, lomového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob lomového dobývání, při němž se v hornině vně ložiska užitného nerostu razí dolů od povrchu skloněná dopravní rampa ve tvaru šroubovice kolem ložiska nebo ve tvaru serpentýny po straně ložiska. Dno hloubené jámy se postupně snižuje, přičemž její stěny se ponechají bez dopravních cest, a skloněná dopravní rampa se propojí vždy s nejnižším patrem jámy chodbou, účelně vodorovnou. Sklon rampy a chodeb je při způsoben pro pojezd samohybných...

Způsob výroby 4-[(2-aminoethyl)thiomethyl]-5-methylimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214847

Dátum: 15.10.1984

Autori: Langof Igor, Jenko Branko

Značky: způsob, výroby, 4-[(2-aminoethyl)thiomethyl]-5-methylimidazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-[(2-aminoethyl)thiomethyl]-5-methylimidazolu vzorce I a jeho adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II kde M značí atom vodíku nebo alkalického kovu, uvede v reakci s 2-halogenethylaminem, kde halogen znamená chlor nebo brom, v soustavě, sestávající z vodného roztoku silné báze a z organické fáze, při teplotě místnosti a v přítomnosti kvartérní amoniové nebo fosfoniové soli jako fázových...

Způsob výroby nových trisubst.benzyl-oximetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214846

Dátum: 15.10.1984

Autori: Krämer Wolfgang, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Knops Hans-joachim

Značky: trisubst.benzyl-oximetherů, způsob, výroby, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových triubst.benzyl-oximetherů obecného vzorce I ve kterém R znamená atom fluoru, chloru nebo bromu, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku a 1 až 3 atomy halogenů, s výhodou fluoru a chloru, X, Y a Z nezávisle na sobě znamenají vždy přímou nebo rozvětvenou alkylovou či alkoxylovou skupinu obsahující vždy 1 až 4 atomy uhlíku, atom fluoru, chloru nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214845

Dátum: 15.10.1984

Autori: Knops Hans-joachim, Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz, Krämer Wolfgang

Značky: výroby, prostředek, účinných, fungicidní, látek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden trisubst.benzyl-oximether obecného vzorce I ve kterém R znamená atom fluoru, chloru nebo bromu, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 3 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku a 1 až 3 atomy halogenů, s výhodou fluoru a chloru, X, Y a Z nezávisle na sobě znamenají vždy přímou nebo rozvětvenou alkylovou či alkoxylovou...

Způsob výroby barviv reaktivních s celulózou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214844

Dátum: 15.10.1984

Autor: Andrew Herbert Francis A Barlow Clive Hugh

Značky: reaktivních, barviv, výroby, celulózou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby barviv reaktivních s celulózou, která ve formě volné kyseliny odpovídají obecnému vzorci I, ve kterém znamená A trisulfonaftylovou skupinu, B zbytek vzorce kde znamená X atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu nebo karboxylovou skupinu a Y atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu, skupinu NHCOCH3, NHCONH2 nebo NHCOOC2H5, nebo B znamená zbytek vzorce R, R` a R" nezávisle na sobě představují vždy atom vodíku,...

Způsob výroby čistého 4-amino-5-chlor-1-fenyl-6-pyridazonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214843

Dátum: 15.10.1984

Autori: Froehlich Helmut, Schroeder Harald, Richarz Winfried

Značky: výroby, 4-amino-5-chlor-1-fenyl-6-pyridazonu, způsob, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čistého 4-amino-5-chlor-1-fenyl-6-pyridazonu reakcí 4,5-dichlor-1-fenyl-6-pyridazonu s amoniakem, vyznačující se tím, že se reakce provádí s vodným roztokem amoniaku při teplotě 20 až 200°C za tlaku 0,1 až 5,0 MPa, v přítomnosti fenol-4-sulfonové kyseliny, za použití 5 až 20 mol amoniaku a 0,01 až 1 mol fenol-4-sulfonové kyseliny na 1 mol 4,5-dichlor-1-fenyl-6-pyridazonu. Vyráběný produkt se používá jako herbicid, zejména k...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214842

Dátum: 15.10.1984

Autori: Zeeh Bernd, Buschmann Ernst

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku N-fenylpropylsubstituovaný azol obecného vzorce I, ve kterém Rl znamená methylovou skupinu nebo atom halogenu, R2 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu obsahující do 6 atomů uhlíku nebo benzylovou skupinu, popřípadě substituovanou halogenem, m je číslo o hodnotě 0 až 3, a X představuje skupinu CH nebo atom dusíku, nebo jeho pro rostliny...

Způsob výroby tetrahydrochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214841

Dátum: 15.10.1984

Autori: Nitz Rolf-eberhard, Scholtholt Josef, Raabe Thomas, Gräwinger Otto, Beyerle Rudi

Značky: výroby, tetrahydrochinolinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tetrahydrochinolinů obecného vzorce I ve kterém Rl znamená alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku, thienyl, furyl, pyrrolyl, pyridyl, fenyl, fenyl substituovaný jednou, dvakrát nebo třikrát alkylem s 1 až 3 atomy uhlíku, alkoxylem s 1 až 3 atomy uhlíku, halogenem, zejména chlorem nebo fluorem, nebo trifluormethylem, R2 a R3 nezávisle na sobě znamenají vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo tvoří spolu s atomem dusíku, na který jsou...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214840

Dátum: 15.10.1984

Autori: Olivette A Marvel John Thomas, D´amico John Joseph

Značky: látky, regulaci, rostlin, účinné, prostředek, způsob, růstu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Směs k regulaci růstu luštěninových rostlin a způsob přípravy aktivní složky této směsi. Podle vynálezu bylo zjištěno, že 2-oxo-3-benzothiazolethanimidamidy jsou účinné při regulování růstu luštěninových rostlin.

Způsob výroby nových derivátů alkoholických cukrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214839

Dátum: 15.10.1984

Autor: Vidra Ildikó A Institóris László

Značky: alkoholických, nových, způsob, cukrů, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů alkoholických cukrů obecného vzorce I, kde znamenají R1 halogen, R2 hydroxyskupinu nebo R1 a R2 dohromady kyslíkový můstek, R3 methylovou skupinu, R4 vodík nebo methylovou nebo acylovou skupinu a n 0 nebo 1, s tím omezením, že v případě, kdy n znamená 0, odpovídá sterické postavení skupin R2 a OR3 nezávisle na jejich významu konfiguraci xylitu, v případě, kdy n znamená 1, odpovídá sterické postavení skupin R2, OR3...

Zařízení k podávání perlinkové niti pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 214838

Dátum: 15.10.1984

Autori: Koch Bernhard Robert, Horgenberg A Vogelbacher Erich

Značky: podávání, perlinkové, tkalcovský, zařízení, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podávání perlinkové niti pro tkalcovský stroj s nejméně jednou cívkovou dvojicí se zásobou niti, upravenou na rotu jícím nosném kotouči a za ním zařazeným odváděcím ústrojím niti pro perlinkové niti odtahované s cívkové dvojice a vedené ke skacímu ústrojí a potom do prošlupu tkalcovského stroje, vyznačující se tím, že odváděcí ústrojí niti je na nosném kotouči (5 až 8) umístěno za vřazeným kloubem (16, 60) zajištěným proti otáčení.

Způsob výroby derivátů pyrrolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214837

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kyburz Emilio, Aschwanden Werner

Značky: derivátů, způsob, pyrrolidínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolidinu obecného vzorce I v němž jeden ze symbolů Rl, R2 a R3 znamená hydroxyskupinu a oba další znamenají vodík, vyznačující se tím, že se z derivátu pyrrolidinu obecného vzorce II v němž jeden ze symbolů Rll, R21 a R31 znamená chráněnou hydroxylovou skupinu a oba další znamenají vodík, přičemž však v případě, že Rll znamená chráněnou hydroxylovou skupinu, není chránicí skupinou acylová skupina, odstraní chránicí...

Prostředek pro lákání dřevokazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214836

Dátum: 15.10.1984

Autori: Vité Jean Pierre, Bakke Alf

Značky: dřevokazů, prostředek, lákání

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro lákání dřevokazů (Trypodendron), zejména dřevokaze čárkovaného, obsahující lineatin, vyznačený tím, že rov něž obsahuje ethanol a popřípadě ?-pinen.

Způsob výroby bis-amidů kyseliny 5-amino-2,4,6-trijodizoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 214835

Dátum: 15.10.1984

Autori: Klieger Erich, Mützel Wolfgang, Speck Ulrich

Značky: kyseliny, 5-amino-2,4,6-trijodizoftalové, výroby, bis-amidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bis-amidů kyseliny 5-amino-2,4,6-trijodizoftalové obecného vzorce I ve kterém značí X C1-C3-alkylenový zbytek, ve kterém X a R3 až R7 mají výše uvedený význam, se podrobuje o sobě známé hydrazinolýze, a takto získaná báze se potom případně za Rl atom vodíku, R2 atom vodíku, methyl, ethyl nebo 2-hydroxyethyl, R3 atom vodíku nebo methyl, R4 atom vodíku, methyl, ethyl nebo 2-hydroxyethyl, R5 hydroxylovaný C2-C3-alkylový zbytek s 1 -...

Způsob výroby bis-amidů kyseliny 5-amino-2,4,6-trijodizoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 214834

Dátum: 15.10.1984

Autori: Speck Ulrich, Mützel Wolfgang, Klieger Erich

Značky: bis-amidů, výroby, 5-amino-2,4,6-trijodizoftalové, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bis-amidů kyseliny 5-amino-2,4,6-trijodisoftalové obecného vzorce I ve kterém značí X C1-C3-alkylenový zbytek, R1 atom vodíku, R2 atom vodíku, methyl, ethyl nebo 2-hydroxyethyl, R3 atom vodíku nebo methyl, R4 atom vodíku, methyl, ethy1 nebo 2-hydroxyethyl, R5 hydroxylovaný C2-C3-alkylový zbytek s 1-2 hydroxyskupinami, R6 atom vodíku, methyl, ethyl nebo 2-hydroxyethyl, R7 hydroxylovaný C2-C3-alkylový zbytek s 1-2 hydroxyskupinami,...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214833

Dátum: 15.10.1984

Autori: Tummes Hans, Cornils Boy, Noeske Heinz

Značky: způsob, aldehydů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká způsobu výroby aldehydů hydroformylací olefinů, při kterém se olefiny zavádějí společně s oxidem uhelnatým, vodíkem a nasycenými uhlovodíky do roztoku komplexu rhodiumkarbonylové sloučeniny a trifenylfosfinu jako katalyzátoru a fosfinů jako rozpouštědla, bezprostředně oddělí vzniklé produkty hydroformylace a nezreagované nasazené látky jako plynný proud z roztoku katalyzátoru, oddělí tekuté produkty hydroformylace z proudu...

Řemínkové čisticí zařízení pro průtažné válečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214832

Dátum: 15.10.1984

Autor: Murao Yoshio

Značky: zařízení, čisticí, válečky, průtažné, řemínkové

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí zařízení pro použití v průtažných válečcích dopřádacího stroje, a ještě podrobněji čisticí zařízení, jež je uspořádáno pod řadou vedle sebe umístěných průtažných válečků, a zahrnuje v sobě nekonečný průtažný řemínek posuvný pracovně v dotyku s obvodovými povrchy průtažných válečků pro jejich čištění.

Způsob výroby čistého trans-3-(4´-terc.butyl-1´-cyklohexyl)-2-methyl-1-(3´- methylpiperidino)propanu, -(3´,5´-dimethylpiperidino)propanu a -(2´,6´-cis-dimethylmorfolino)-propanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214831

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bujendorf Über Eutin (nsr), Heberle Wolfgang, Wesenberg Walter, Himmele Walter, Kohlmann Friedrich-wilhelm

Značky: 2´,6´-cis-dimethylmorfolino)-propanu, způsob, trans-3-(4´-terc.butyl-1´-cyklohexyl)-2-methyl-1-(3´, čistého, methylpiperidino)propanu, výroby, 3´,5´-dimethylpiperidino)propanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čistého trans-3-(4`-terc.butyl-1`-cyklohexyl)-2-methyl-1-(3`- methylpiperidino)propanu, -(3`,5`-dimethylpiperidino)propanu a -(2`,6`-cis-dimethylmorfolino) propanu ze směsí isomerů cis-trans, získaných při hydrogenaci odpovídajícího 1,4-disubstituovaného fenylderivátu, vyznačující se tím, že se po oddestilování rozpouštědla použitého pro hydrogenaci obohacuje směs isomerů frakční destilací při tlaku v hlavě kolony 6,5 až 6560 Pa v...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214830

Dátum: 15.10.1984

Autori: Puttner Reinhold, Bühmann Ulrich, Joppien Hartmut

Značky: účinné, insekticidní, látky, prostředek, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sůl thiazolyliden-oxo-propionitrilu obecného vzorce I kde R1 znamená terc.butylovou nebo fenylovou skupinu, R2 znamená chlor nebo fluor nebo trifluormethylovou skupinu a B znamená butylamoniovou, dimethylamoniovou, dibutylamoniovou, dihexylamoniovou, benzylamoniovou, piperidiniovou, pyrrolidiniovou nebo morfoliniovou skupinu nebo kation alkalického kovu,...

Zařízení pro plynulé nebo přerušované vyhnívání organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214829

Dátum: 15.10.1984

Autor: Besler Hermann

Značky: látek, vyhnívání, přerušované, zařízení, organických, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru likvidace organických odpadů, energetiky, ochrany životního prostředí, zejména vod, jakož i produkce organických hnojiv. Vynález řeší problém vyhnívání organických látek rozmanitého složení, při němž vzniká jednak těžký vyhnilý kal, shromažďující se u dna vyhnívací nádrže, jednak lehký vyhnilý kal, který se soustřeďuje u hladiny vyhnívajícího materiálu. Problém je řešen tím, že uvnitř vyhnívacího prostoru (1) nádrže je...

Způsob výroby esterů kyseliny karbanilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 214828

Dátum: 15.10.1984

Autori: Arndt Friedrich, Franke Heinrich, Puttner Reinhold Dr:, Schmidt Erich

Značky: způsob, kyseliny, výroby, karbanilové, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby esterů kyseliny karbanilové obecného vzorce kde jednotlivé substituenty mají význam vysvětlený v popise a chráněný v předmětu vynálezu. Tyto sloučeniny mají selektivní herbicidní účinek a hodí se zvláště k potlačování plevele v obilovinách a kulturních travinách.

Selektivní herbicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214827

Dátum: 15.10.1984

Autori: Puttner Reinhold Dr:, Schmidt Erich, Franke Heinrich, Arndt Friedrich

Značky: výroby, účinné, selektivní, prostředek, způsob, látky, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Selektivní herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden ester kyseliny halogen-4-(halogencyklopropylmethoxy) karbanilové obecného vzorce ve kterém R1 znamená alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenyl se 3 nebo 4 atomy uhlíku nebo benzyl, R2 znamená vodík nebo chlor, R3 znamená vodík nebo methyl, R4 znamená vodík, methyl nebo fenyl, R5 znamená halogen a R6 znamená halogen.

Způsob výroby substituovaných pyranonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214826

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ross William James, Todd Alec, Clark Barry Peter

Značky: pyranonů, výroby, substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných pyranonů obecného vzorce I v němž Rl znamená skupinu COOR5, CONHR5, kyanovou, 5-tetrazolylovou nebo 5-tetrazolylaminokarbonylovou, kde R5 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R3 znamená skupinu obecného vzorce R6-(Z)m v němž m znamená číslo 0 nebo 1, Z znamená atom kyslíku nebo síry nebo skupinu SO, SO2 nebo CO a R6...

Způsob síření chmele

Načítavanie...

Číslo patentu: 214825

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kubo Shinkichi

Značky: chmele, síření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob šíření chmele, vyznačující se tím, že se chmel vede uzavřenou atmosférou, ve které je obsažen kysličník siřičitý v množství přinejmenším 5000 ppm, vztaženo na prázdný prostor a na objem uzavřené atmosféry, s dobou zdržení maximálně tři minuty.

Skrápěcí zařízení pro brousicí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 214824

Dátum: 15.10.1984

Autor: Bourgoin Bernard

Značky: brousící, zařízení, kotouč, skrápěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obrábění broušením. Zařízení zahrnuje bloky 43 upevněné na poddajné lamele 45 ve tvaru kruhového oblouku, nesené uprostřed středním nosičem 55 a na každém konci koncovým nosičem 53. Každý koncový nosič 53 je pohyblivý mezi dvěma bočnicemi 4, 5 segmentu 2, a to současně ve směru složky rovnoběžné se směrem f seřizování segmentu 2 a ve směru složky kolmé na tento směr, jakož i otáčivě okolo osy 63 kolmé na oba předchozí směry, v...

Způsob povlékání elektricky vodivého substrátu filmotvorným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214823

Dátum: 15.10.1984

Autor: Doroszkowski Andrew

Značky: filmotvorným, substrátů, vodivého, způsob, povlékání, elektricky, materiálem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob povlékání elektricky vodivého substrátu filmotvorným materiálem. Vynález se týká způsobu povlékání elektricky vodivého materiálu filmotvorným materiálem, při kterém se povlékaný předmět ponořuje jakožto anoda do disperze filmotvorného materiálu stabilizované neiontovou stabilizací a elektrický proud se vede mezi anodou a druhou elektrodou ponořenou do disperze. Disperze se destabilizuje a ukládá na anodu interakcí mezi podílem...

Nosič ložiska osnovního vratidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214822

Dátum: 15.10.1984

Autori: Seifert Eberhard, John Philippe

Značky: nosič, osnovního, vratidla, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič ložiska osnovního vratidla, zejména pro mezilehlé ložisko osnovního vratidla tkalcovského stroje, přičemž toto ložisko je umístěno na nosném ramenu, které vyčnívá směrem k osnovní straně tkacího stroje a je upevněno na rámu stroje, vyznačující se tím, že na nosníku (1) rámu stroje je upraven držák (4), který drží nosné rameno (5) a umožňuje přestavování nosného ramena (5) ve svislé rovině probíhající napříč k nosníku (1).

Způsob selektivní výroby isosorbid-5-nitrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214821

Dátum: 15.10.1984

Autor: Sandrock Klaus

Značky: selektivní, způsob, výroby, isosorbid-5-nitrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu selektivní výroby isoborid-5-nitrátu (1,4-3,6-dianhydrosorbit-5-nitrátu) reakcí isomanidu (1,4-3,6-dianhydromanitu) s halogenidem nebo anhydridem kyseliny vybrané ze skupiny zahrnující kyselinu benzen- nebo naftalensulfonovou substituovanou a1ky1ovou, alkoxylovou a/nebo halogenovou skupinou, kyselinu perfluoralkansulfonovou, alkansulfonovou a perfluoralkankarboxylavou nebo s halogenidem kyseliny karbaminové nebo...

Způsob výroby bílkovinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214820

Dátum: 15.10.1984

Autor: Young Murray Moo

Značky: způsob, bílkovinného, materiálů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je zaměřen na biologickou přeměnu zemědělských odpadků zahrnujících živočišnou mrvu, odpadky obilní sklizně a podobně, fermentačním způsobem za použití poživatelných mikrobiálních organismů, na bílkovinné živočišné krmné produkty.

Způsob přípravy substituovaných acetofenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214819

Dátum: 15.10.1984

Autori: Fujiu Morio, Ishitsuka Hideo, Suhara Yasuji

Značky: acetofenonů, přípravy, substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy substituovaných acetofenonů obecného vzorce II kde R2 a R3 představují C1 až C4-alkoxyskupinu a R4 představuje fenylskupinu, která je substituovaná alespoň jedním substituentem ze skupiny zahrnující C1 až C4-alkyl-, C1 až C4 -alkoxy-, benzyloxy-, allyloxy-, C1 až C4-alkylthio-, di-C1 až C4-alkylamino-, amino- a kyanoskupinu, nebo R4 znamená C1 až C4-alkylsubstituovanou furyl- nebo pyridylskupinu, thienyl- nebo pyrrolylskupinu,...

Způsob výroby N-chlorftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214818

Dátum: 15.10.1984

Autor: Chou Ta-sen

Značky: výroby, n-chlorftalimidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-ch1orftalimidu reakcí ftalimidu s molekulárním chlorem za v podstatě bezvodých podmínek při tep1otě od -10°C do +50°C, vyznačující se tím, že se reakce provádí v přítomnosti poly(4-vinylpyridin) divinylbenzenového kopolymeru obsahujícího 1 až 10 %, s výhodou 2 až 5 % příčných vazeb, přičemž hmotnostní poměr tohoto kopolymeru k ftalimidu se pohybuje od 1:1 do 1:5.

Způsob výroby slinutého kysličníku hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 214817

Dátum: 15.10.1984

Autor: Jedlička Hans

Značky: kysličníku, horečnatého, slinutého, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsob výroby slinutého kysličníku horečnatého s hmotnostním obsahem alespoň 99,5 % kysličníku hořečnatého a s objemovou hmotností zrn nad 3,4 g/cm3, kterýžto způsob se vyznačuje tím, že se vodný roztek obsahující v 1 litru 400 až 450 g, s výhodou 400 až 430 g, chloridu hořečnatého, nanejvýš 15 g chloridu vápenatého a nanejvýš 5 g, s výhodou 1 g, halogenidů alkalických kovů, praží protiproudným rozprašováním při teplotě pece v...

Spouštěcí ústrojí na zařízení k občasnému odtahování útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214816

Dátum: 15.10.1984

Autori: Zwiener Rudolf, Lucian Anton

Značky: ústrojí, spouštěcí, občasnému, útku, odtahování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěcí ústrojí na zařízení k občasnému odtahování útku ze zásoby uložené vně prošlupu u tkacích strojů s bezcívkovým zanášením útku, přičemž útek je odtahován odtahovými válci, které se otáčejí protiběžně a z nichž nejméně jeden je hlavním hřídelem stroje za pomoci řídicího ústrojí, například vačkového uspořádání, řiditelný do činné polohy, ve které odtahové válce jsou v tlačném styku s útkem, a do uvolňovací polohy, přičemž část délky útku...

Zařízení pro anaerobní čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 214815

Dátum: 15.10.1984

Autor: Pette Kees Christiaan

Značky: čištění, odpadních, anaerobní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro anaerobní čištění odpadních vod podle vynálezu má zdokonalenou funkci a konstrukci. Známá zařízení jsou tvořena reakční nádrží a nejméně jednou dosazovací komorou v horní části nádrže, opatřenou vtokovými a výtokovými otvory, kterými se směs kalu a vody přemísťuje mezi reakční nádrží a dosazovací komorou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že stěny dosazovacích komor jsou přerušeny vtokovými otvory, při čemž díly stěn jsou přes sebe...

Způsob ovlivňování vlastností vláken a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214814

Dátum: 15.10.1984

Autori: Gaertner Hans, Sistermann Klaus

Značky: způsobu, provádění, vlastností, vláken, ovlivňování, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ovlivňování vlastností vláken, jako průměru, délky nebo pod. při výrobě vláken z termoplastického materiálu, zejména při výrobě minerálních vláken, tažením změklého termoplastického materiálu za pomoci proudu horkého plynu, vytvářeného nejméně dvěma hořáky a urychleného na vysoké rychlosti, přičemž se měří teplota plynu a měřené hodnoty se použije k řízení hořáků vytvářejících proud plynu, vyznačující se tím, že se teplota a tlak měří...