Archív za 1984 rok

Strana 33

Způsob zplyňování pevných paliv, zejména černého uhlí, ve fluidní vrstvě za pomoci zplyňovacího média a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214893

Dátum: 15.10.1984

Autori: Röbke Gerhard, Seipenbusch Jürgen, Langhoff Josef

Značky: pomocí, zplyňování, vrstvě, zařízení, způsobu, způsob, černého, zejména, tohoto, zplyňovacího, provádění, media, uhlí, pevných, fluidní, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování pevných paliv, zejména černého uhlí, ve fluidní vrstvě za pomoci zplyňovacího média, tvořeného vodní parou, popřípadě kysličníkem uhličitým, a vzduchem, popřípadě kyslíkem, při kterém se palivo, popřípadě společně s přísadami vede ze zásobníku paliv do zplyňovacího reaktoru, kde dochází ve fluidní vrstvě k jeho zplynění, přičemž se popel, který se vytvoří z paliva během zplyňovacího procesu, odvádí ze...

Zařízení k brzdění drátu při jeho válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 214892

Dátum: 15.10.1984

Autor: Szlávik Zoltán

Značky: válcování, drátu, brzdění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k brždění drátu při jeho válcování ve válcovně drátu, obsahující válcovací stolice s dvojicemi válců k válcování drátu, nejméně jeden naviják k navíjení drátu a válcová vodítka k vedení drátu mezi válcovacími stolicemi a navijákem, vyznačené tím, že mezi poslední válcovací stolicí (8) ležící před navijákem (9, 10) a tímto navijákem (9, 10) je v řadě válcových vodítek (12) uspořádán nejméně jeden výkyvný brzdicí článek (17) opatřený...

Způsob výroby absorpčního mopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214891

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ruvolo Antonio, Olgiate Olona A Massa Vincenzo

Značky: absorpčního, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby absorpčního mopu, se stávajícího z vlákenného rouna z textilních vláken alespoň částečně na celulózové bázi o hmotnosti 50 až 300 g/m2 a napuštěného polymerním pojivem, vyznačený tím, že se vlákenné rouno napouští vodnou disperzí obsahující na 100 hmotnostních dílů 15 až 60 dílů hmotnostních teplem koagulovatelného polymeru typu obecně používaného pro pojení vláken, 20 až 120 % hmotnostních nadouvadla se stávajícího z kapaliny o...

Způsob výroby skloviny a sklářská tavicí vanová pec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214890

Dátum: 15.10.1984

Autor: Dickinson George Alfred

Značky: vanová, sklářská, způsob, výroby, skloviny, provádění, způsobu, tohoto, tavicí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout zvýšené homogenity, a tedy i jakosti skloviny vyráběné ve sklářské tavicí vanové peci. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že vy nález vytváří způsob výroby skloviny ve sklářské tavicí vanové peci s tavicí, čeřicí a ustalovací zónou a s míchadly uloženými napříč v řadě přes vanu, při kterémžto způsobu se podle vynálezu po rozmíchání sklo viny odvádí míchadly více tepla ze skloviny, která proudí dopředným proudem k...

Zařízení na zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214889

Dátum: 15.10.1984

Autori: Beha Bernhard, Lutz Claus, Nieter Heinz-gernot

Značky: zařízení, zpracování, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zpracování půdy, vyznačující se kombinací radličných nožů (7), je jichž dlátová radlička (73) svírá s vodorovnou rovinou úhel ? 21 až 30° a jejichž postranní břity (72) jsou uloženy pod úhlem ß 10 až 20°, za nimiž je uložen výškově stavitelný rotor (9) opatřený klínovitými hřeby (92), uložený v krytu (20, 21), za kterým je uchycen výškově přestavitelný hvězdicový pěchovací válec (15).

Způsob přípravy nových hexahydrobenzopyranoxanthenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214888

Dátum: 15.10.1984

Autori: Flaugh Michael Edward, Heiney Richard Eugene, Hall David Alfred

Značky: způsob, nových, přípravy, hexahydrobenzopyranoxanthenonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových hexahydrobenzopyranoxanthenonových sloučenin obecného vzorce I, kde představuje každý ze symbolů R vodík, C1-C1 alkyl- C1-C4-alkoxy-, hydroxy-, kyan- nebo halogenskupinu, přičemž obě skupiny R jsou identické a jsou umístěny symetricky, R1 C1-C3 alkylskupinu a R2 methylskupinu, nebo R1 a R2 dohromady představují skupinu (CH2)n, kde n představuje celé číslo od 4 do 6, a Xa, Xb, Xc, Xd, Ya a Yb představují atomy vodíku, s...

Způsob přípravy nových dihydrobenzopyranoxanthenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214887

Dátum: 15.10.1984

Autori: Heiney Richard Eugene, Hall David Alfred, Flaugh Michael Edward

Značky: přípravy, dihydrobenzopyranoxanthenonů, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nových dihydrobenzopyranoxanthenonových sloučenin obecného vzorce I, kde představuje každý ze symbolů R vodík, hydroxy-, C1-C4 alkyl-, C1-C4-alkoxy-, kyan- nebo halogenskupinu, přičemž obě skupiny R jsou identické a jsou umístěny symetricky, R1 C1-C3 alkylskupinu a R2 methylskupinu, nebo R1 a R2 dohromady představují skupinu (CH2) představuje celé číslo od 4 do 6, a Xc a Xd představují atomy vodíku, přičemž Xc, Xd a R1 jsou...

Způsob zamezování tvorby polymerních usazenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214886

Dátum: 15.10.1984

Autori: Shimizu Toshihide, Hasegawa Niichiro, Koyanagi Shunichi, Kaneko Ichiro, Katsushima Sensaku

Značky: tvorby, polymerních, způsob, usazenin, zamezování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zamezování tvorby polymerních usazenin na stěnách reaktoru při polymeraci vinylového monomeru nebo směsi vinylových monomerů. Reaktor se před polymerací povlékne vodným roztokem, který obsahuje alespoň jednu látku vybranou ze skupiny zahrnující soli alkalických kovů a amonné soli ve vodě rozpustných a niontových barviv ve formě sulfonové kyseliny nebo karboxylové kyseliny v množství od 0,01 do 5 % hmot., s pH upraveným...

Olověný akumulátorový článek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214885

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hradcovský Rudolf A Kozak Otto

Značky: způsob, výroby, článek, olověný, akumulátorový

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu olověného akumulátorového článku spočívá v tom, že aktivní hmota nanesená na nosné desce je složena z krystalického a polykrystalického kysličníku olovičitého, ve kterém má olovo své nejvyšší mocenství rovné 4. Podstata způsobu výroby olověného akumulátorového článku podle vynálezu spočívá v tom, že se na nosné desce z olova, slitiny olova s antimonem nebo z inertního nevodivého materiálu pokrytého olovem nebo slitinou olova s...

Způsob výroby plochého skla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214884

Dátum: 15.10.1984

Autor: Dickinson George Alfred

Značky: provádění, plochého, způsob, způsobu, výroby, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalit známý způsob výroby plochého skla plavením po lázní roztaveného kovu, zejména zvýšit výkon známého způsobu a zařízení zvýšením rychlosti posuvu pásu skla po lázni roztaveného kovu a učinit opatřeni proti vzniku deformací na spodním povrchu vyráběného skla a tím zajistit vysokou jakost výrobku. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že v oblasti lázně roztaveného kovu, kde se dosahuje konečné rychlosti odvádění pásu skla,...

Zařízení pro stříkání barvy v elektrostatickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 214883

Dátum: 15.10.1984

Autori: Domokos József, Kovács István, Bese András, Benedek György

Značky: zařízení, barvy, stříkání, elektrostatickém

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stříkání barvy v elektrostatickém poli, obsahující prostupní štěrbinu barviva mez dvěma elektrodami probíhajícími alespoň část dráhy vzájemně ve stejné vzdálenosti, z nichž jedna elektroda je vysokonapěťová elektroda, která alespoň částečně omezuje bezprostředně prostupní štěrbinu, a druhá elektroda je protielektroda, která leží na nižším potenciálu, než vysokonapěťová elektroda, zejména na zemním potenciálu, a mezi níž a prostupní...

Zapojení elektonického regulačního systému pro určení začátku vstřiku u dieselových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214882

Dátum: 15.10.1984

Autor: Wessel Wolf

Značky: elektonického, určení, začátku, dieselových, systému, vstřiku, zapojení, regulačního, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektronického regulačního systému pro určení začátku vstřiku u dieselových motorů za tím účelem, aby vstřikování palma začínalo v optimálním okamžiku v celém rozmezí možných provozních stavů a případně v závislosti na vnějším zásahu Z pole charakteristik, které udávají začátek vstřiku při daných provozních podmínkách motoru a pro určité chování motoru (minimální spotřeba, malý hluk, nízký obsah škodlivých látek ve výfuku) a jsou...

Způsob výroby maytansinolu, maytanacinu nebo propionátu maytansinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214881

Dátum: 15.10.1984

Autori: Asai Mitsuko, Tanida Seiichi, Higashide Eiji

Značky: propionátu, způsob, maytanacinu, výroby, maytansinolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby maytansinolu, mytanacinu nebo propionátu maytansinolu, který spočívá v tom, že se mikroorganismus kmene Nocardia číslo C-15003 {IFO 13726) kultivuje v živném prostředí obsahujícím asimilovatelné zdroje uhlíku a stravitelné zdroje dusíku při teplotě 12 až 38 °C tak dlouho, dokud se maytansinol, maytanacin nebo propionát maytansinolu nenahromadí ve zmíněném prostředí, a že se poté uvedené sloučeniny izolují za...

Běžecké vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 214880

Dátum: 15.10.1984

Autori: Feucht Rudi, Schmidt Manfred, Ewald Otto, Biermann Peter

Značky: běžecké, vázání

Zhrnutie / Anotácia:

Běžecké vázání pro lyžařskou botu s dopředu prodlouženou podešví, tvořené pevnotu přední podpěrnou částí pro uchycení a opření prodloužení podešve pomocí vpředu, na bocích a nahoře umístěných stěn, a přídržnou částí pro zajištění prodloužení podešve v přední podpěrně části proti vyklouznutí, vyznačující se tím, že přední podpěrná část (10) je opatřena váčkovitými stěnami (14) s horní vodicí drahou (14b), středním výstupkem (14a) a dolní vodicí...

Způsob odstraňování nečistot z triglyceridových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214879

Dátum: 15.10.1984

Autori: Segers Jacobus Cornelis, Nieuwerkerk Aan De Ijssel (nizozemsko)

Značky: triglyceridových, nečistot, odstraňování, způsob, olejů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování nečistot z triglyceridových olejů, vyznačený tím, že se olej před odslizováním smíchá s O,01 až 5 % hmotnostními, s výhodou s 0,1 až 2 % hmotnostními hydratovatelného fosfatidu.

Způsob oddělování alifaticky nenasyceného uhlovodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214878

Dátum: 15.10.1984

Autor: Yahnke Robert Laverne

Značky: oddělování, způsob, alifaticky, uhlovodíku, nenasyceného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oddělování alifaticky nenasyceného uhlovodíku z tekuté směsi obsahující alifaticky nenasycený uhlovodík a tekutiny, které mají nižší rychlost tvorby komplexu s kapalnou dělicí vrstvou nebo nižší rychlost přenou přes kapalnou dělicí vrstvu, než má tento uhlovodík, při kterém se uvedená směs obsahující oddělovaný uhlovodík uvádí do štyku s první stranou v podstatě pevné, ve vodě nerozpustné, polopropustné membrány, která...

Zařízení pro odlučování práškových částic z proudu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214877

Dátum: 15.10.1984

Autori: Strahsner Emanuel, Kogler Peter

Značky: částic, vzduchu, zařízení, proudu, práškových, odlučování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení potřeby pros toru pro instalaci zařízení, jakož i zvýšení účinnosti při odlučování. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že odstředivý odlučovač, který je součástí zařízení, je tvořen alespoň jedním lopatkovým kolem s radiálně směřujícími lopatkami upraveným uvnitř pevné skříně. Lopatky jsou na vnějším konci vzájemně spojeny stěnami probíhajícími ve směru obvodu, jejichž vzdálenost od osy se zvětšuje ve směru proudění...

Zařízení na tváření plastických látek, zejména roztaveného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214876

Dátum: 15.10.1984

Autor: Schaar Lothar

Značky: plastických, zejména, tváření, roztaveného, zařízení, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká formovacího nástroje použitého u zařízení pro tváření plastických látek, zejména roztaveného skla, s alespoň jednou dělenou střední částí tělesa formy, zavěšenou s vůlí na příslušně děleném ovládacím zařízení, pohyblivém napříč jeho svislé osy a vedenou vodícími členy v příčném směru ve dvou vodicích rovinách, u spořádaných, ve vzájemném axiálním od stupu. Technickým problémem vynálezem řešeným je uspořádání působení přidržovací...

Katalyzátor sestávající z drahého kovu, nosiče a popřípade přísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 214875

Dátum: 15.10.1984

Autor: Scharfe Gerhard

Značky: sestávající, přísad, nosiče, kovů, popřípadě, drahého, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor sestávající z drahého kovu, nosiče a popřípadě přísad, vyznačený tím, že obsahuje jako drahý kov hmotnostně 30 až 35 % zlata a 65 až 70 % paládia vztaženo na celkový obsah zlata a paládia, jako nosič kyselinu křemičitou a jako případnou pří sadu hmotnostně až 20 % octanu alkalického kovu, vztaženo na hmotnost nosiče, přičemž kyselina křemičitá je ve formě kuliček o průměru 4 až 6 mm a o měrném povrchu 10 až 230 m2/g, množství...

Pluhový nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 214874

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hauschopp Alois, Werne A Breuer Oswald

Značky: nůž, pluhový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru hornictví !a důlní ho strojírenství. Vynález řeší problém rychlé a snadné vy měnitelnosti pluhových nožů pro uhelné pluhy, jakož i vytvoření pluhového nože širokého použití, vhodného pracovat jak jako nůž hlavní, tak i jako nůž počvový. Úloha je řešena tím, že upínací část držáku pluhového nože je opatřena na svém zadním konci hákovým nosem pro zasunutí do kapsy tělesa uhelného pluhu, přičemž na upínací část je pevně...

Tvářecí nástroj, jedno- nebo vícedílný, stroje na zpracování materiálu v plastickém stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214873

Dátum: 15.10.1984

Autori: Schaar Lothar, Heuerssen (nsr), Becker Kurt

Značky: stroje, tvářecí, vícedílný, stavu, nástroj, materiálů, plastickém, jedno, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Jedno nebo vícedílný tvářecí nástroj stroje na zpracování materiálu v plastickém stavu, obzvláště roztaveného skla, chlazený chladicím prostředím, obzvláště vzduchem. Nástroj má formové vybrání pro tváření materiálu a okolo tohoto vybráni jsou rozmístěny průchody, do nichž lze zavádět chladicí prostředí. Podélné osy průchodů leží v rovině procházející podélnou osou formového vybrání a vždy jeden nebo skupina průchodů jsou napojeny na oddělanou...

Přístroj s magnetickou diskovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214872

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kraemer Edward Joseph A Patel Tulsidas Ramlal

Značky: pamětí, magnetickou, diskovou, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zlepšený pří stroj s magnetickou diskovou pamětí, který by byl spolehlivější v provozu, pokud jde o přesnost nastavování magnetických hlav vůči stopám na magnetických discích nesou cích zpracovávaná data, a dále pokud jde o čistotu pracovního prostředí magnetických hlav a magnetických disků diskových pamětí. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že pří stroj s magnetickou diskovou pamětí podle vynálezu obsahuje magnetickou...

Způsob přípravy uhličitanu alkalického kovu v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214871

Dátum: 15.10.1984

Autori: De Respiris Donald Louis, O´leary Kevin Joseph, Hora Charles, Joseph

Značky: alkalického, uhličitanu, způsob, elektrolyzéru, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby uhličitanu alkalického kovu prostého chloridu alkalického kovu při vysoké účinnosti proudu elektrolýzou chloridu alkalického kovu v elektrolyzéru, mezi jehož anodou a katodou je umístěna hydraulicky nepropustná membrána, sestávající v podstatě z filmu kopolymeru perfluorsulfonové kyseliny. Při této elektrolýze se zavádí kysličník uhličitý do prostoru mezi uvedenou membránou a katodou v množství do statečném k převedení v podstatě...

Způsob současného získání insulinu vedle pankreatinu z čerstvých nebo z hluboce zmrazených vepřových pankreat

Načítavanie...

Číslo patentu: 214870

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kargl Hans, Kieser Friedrich, Schramm Wilhelm, Häfner Leonard

Značky: zmrazených, současného, způsob, pankreatinu, čerstvých, vepřových, hluboce, vedle, získání, insulinu, pankreat

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současného získání insulinu vedle pankreatinu z čerstvých nebo z hluboce zmrazených vepřových pankreat extrakcí žláz v přítomnosti acetonu, vyznačený tím, že se k extrakci používá reakční směsi alespoň se 40 % acetonu a extrahuje se při hod notě pH 5 až 7, přičemž se pro nastavení hod noty pH používá ve vodě rozpustných solí s kationty, které vytvářejí s kyselými doprovodnými látkami insulinu za extrakčních podmínek nedisociované...

Zařízení pro tepelné spojování bočních stran obalů z termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214869

Dátum: 15.10.1984

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: tepelně, stran, obalů, termoplastického, zařízení, materiálů, bočních, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tepelné spojování bočních stran obalů z termoplastického materiálu na strojích obalujících prizmatické předměty, například balíčky cigaret, dopravované postupně za sebou v radiálních přihrádkách otáčivého nosiče alespoň dvěma stanicemi pro tepelné spojování jednoho místa na obalu, přičemž toto zařízení je opatřeno vyhřívacími přítlačnými čelistmi umístěnými na jednotlivých stanicích pro tepelné spojování, a opatřenými tepelným...

Zařízení pro tepelné spojování čelních stran obalů z termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214868

Dátum: 15.10.1984

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: termoplastického, obalů, čelních, stran, spojování, zařízení, tepelně, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tepelné spojování čelních stran obalů z termoplastického materiálu na strojích obalujících prizmatické předměty, například balíčky cigaret. Zařízení zahrnuje protisměrně pohyblivé a navzájem spolu spražené přítlačné čelisti, z nichž alespoň jedna je uložena na vratně pohyblivém ovládacím táhle, z nichž každé je připojeno na svém protilehlém konci k jednomu rameni dvouramenné výkyvné páky, jejíž druhé rameno nese na svém protilehlém...

Způsob výroby frakcí obsahujících kondenzované aromatické uhlovodíky, jakož i výroby těžké pyrolýzní pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 214867

Dátum: 15.10.1984

Autori: Csikós Rezsö, Reményi Antal, Farkas Péter, Csiszár Miklós Béla, Szényi Béla Lajos

Značky: způsob, jakož, frakcí, obsahujících, uhlovodíky, kondenzované, výroby, těžké, pryskyřice, aromatické, pyrolýzní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby frakcí obsahujících kondenzované aromatické uhlovodíky, jakož i výroby těžké pyrolýzní pryskyřice z vedlejších produktů o teplotě varu nad 180 °C, které odpadají při tepelné,m štěpení uhlovodíků, vyznačující se tím, že se základní surovina předehřeje na teplotu v rozmezí 170 až 220°C, oxiduje vzduchem, přiváděným v hmotnostním množství 0,05 až 1,5 dílu/h, po dobu 0,5 až 10 hodin při teplotě v rozmezí 180 až 300°C a během oxidace...

Elektrofotografická vývojka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214866

Dátum: 15.10.1984

Autor: Mehl Wolfgang A Hendricks Dieter

Značky: způsob, elektrofotografická, vývojka, výroby, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrofotagrafické vývojky, tvořené částicemi, s výhodou kuličkami o průměru 1 až 20 ,um, majícími magnetické jádro povlečené organickou látkou. Podstatou řešení je, že povlak z organické látky je tvořen polymerem, který s výhodou netaje při teplotě nižší než 80 °C, a který obsahuje alespoň jedno barvivo, které za atmosférického tlaku přechází do plynného skupenství za teploty 10 až 220 °C, s výhodou za teploty 160 až 200 °C....

Vodicí hlava pro upínací rozpěry kanálových pažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214865

Dátum: 15.10.1984

Autor: Krings Josef

Značky: pažení, upínací, vodiči, kanálových, rozpěry, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Vodicí hlava pro upínací rozpěry kanálových pažení se stojatými vzpěrami ze štěrbinových skříňových profilů, vyznačující se tím, že pozůstává z lišty, voděné ve stojaté vzpěře (1), na jejíchž podélných stranách jsou umístěny alespoň dvě dvojice oběžných kladek (7), jež běhají po vnitřní straně (81 štěrbinové stěny (10) u stojaté vzpěry (1), přičemž na vodicí hlavě (3) ve tvaru lišty jsou umístěny ložiskové kozlíky (11), vyčnívající skrze...

Kluzná naklápěcí opěra pro mosty a podobné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214864

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pröger Gerhard, Bayer Karl

Značky: kluzná, naklápěcí, podobně, mosty, stavby, opěra

Zhrnutie / Anotácia:

Kluzná naklápěcí opěra pro mosty a podobné stavby s tlakovým polštářem, přenášejícím břemeno, z materiálu podobného pryži, který se při klopných pohybech plasticky nebo pružně přetváří a je uzavřen ve skříni tvaru hrnce a s vyhlazenou opěrnou deskou, přičemž skříň tvaru hrnce se stává ze dna skříně a kroužku skříně odděleného ode dna skříně a toto dno skříně přesahující, a plocha tlakového polštáře přivrácená ke dnu skříně je větší než plocha...

Pažicí zařízení k zajišťování příkopů pro kladení potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214863

Dátum: 15.10.1984

Autor: Krings Josef

Značky: potrubí, zajišťování, příkopů, zařízení, pažicí, kladení

Zhrnutie / Anotácia:

Pažicí zařízení k zajišťování příkopů pro kladení potrubí, sestávající z pažicích desek, zasouvaných po dvojicích do svislých zápor a přitlačovaných ke stěnám pří kopu nastavitelnými rozpěrami, vyznačené tím, že každá pažicí deska (1) sestává ze dvou volně nebo uvolnitelně spojených díl čích desek (2, 3), které jsou vedeny společně v záporách (14) a jejichž vnější rozměry odpovídají rozměrům jednodílné pažicí desky.

Způsob kontinuální výroby surového kovu ze sirníkových rud nebo koncentrátů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214862

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ooyama Isao, Shibasaki Takeyoshi, Suzuki Takashi

Značky: výroby, zařízení, způsob, sirníkových, provádění, surového, tohoto, kontinuální, koncentrátů, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální způsob zušlechťování kovových sirníkových rud, který se provádí v tavicí a konvertorové peci, přičemž za tavicí pecí je vytvořen separátor tak, že omezuje funkci tavicí pece na tavení suroviny a konvertorové strusky, která se vytvoří v konvertorové peci a je vrácena v práškovité formě do tavicího procesu ve větší míře. Reakční produkty se z tavicí pece vypouštějí současně a převádějí se do tohoto separátoru, kde se oddělují a...

Generátor radioaktivního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214861

Dátum: 15.10.1984

Autori: Heyer Robert Earl, Czaplinski Thomas Vincent, Bolter Bernard John

Značky: generátor, materiálů, radioaktivního

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor radioaktivního materiálu, s dutým sloupcem obsahujícím eluovatelný radioaktivní materiál, vyznačující se tím, že dutý sloupec (12) je opatřen přívodním vedením (18) pro zavádění eluátu a odebíracím vedením (20) pro odebírání eluátu, přičemž přívodní vedení (18) končí pod prvním propichovatelným závěrným kloboučkem (26) a odebírací vedení (20) končí pod druhým propichovate1ným závěrným kloboučkem (28), dutý sloupec (12) je společně s...

Způsob zakládání drátěného pletiva pro zajišťování stropu v porubových stěnách s kráčející výztuží a zařízení k provádění tohoto zůsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214860

Dátum: 15.10.1984

Autori: Stumpe Helmut, Lubba Artur

Značky: porubových, zajišťování, stěnách, způsob, stropů, zařízení, provádění, drátěného, zůsobu, tohoto, pletiva, výztuží, kráčející, zakládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zakládání drátěného pletiva pra zajišťování stropu v po rubových stěnách s kráčející výztuží a zařízení k provádění tohoto způsobu. Řešení podle vynálezu se uplatňuje v báňském průmyslu při hlubinném dobývání a je zaměřeno na zjednodušení při zakládání drátěného: pletiva tak, aby v podélném směru se podstatně zmenšil počet spojovacích míst, na kterých je třeba uchycovat drátěné pletivo a přitom aby se žádoucí množství...

Pružné dvojkolí pro kolejová vozidla a způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214859

Dátum: 15.10.1984

Autori: Berg Josef, Ranger Erich

Značky: pružné, vozidla, kolejová, způsob, výroby, dvojkolí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného dvojkolí pro kolejová vozidla, které má kotoučová kola, tvořená alespoň jedním plátem kotouče, který je soustředně s nápravou zvlněn, v radiálním směru má rozdílnou tloušťku a má vytvarovaný prstencový vnější věnec, dosedající na vnitřní plochu okolku, případně obruče kola. Vynález si klad za úkol zdokonalit vlastnosti pružení kotoučových koj a přitom do sáhnout uspokojivé životnosti desky kotouče a jejího spojení s...

Stabilizovaná polyalkylentereftalátová pryskyřičná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 214858

Dátum: 15.10.1984

Autor: Freed William Thayer

Značky: polyalkylentereftalátová, kompozice, pryskyřičná, stabilizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stabilizovaná polyalkylentereftalátová pryskyřičná kompozice složená ze směsi polyalkylentereftalátu, zvoleného ze skupiny zahrnující polypropylentereftalát a polybutylentreftalát, a bis-amidového derivátu, vyznačující se tím, že bis-amidovým derivátem je alkylenbisamid alifatické kyseliny v hmotnostním poměru od 0,01 do 1 %, přepočteno na celkovou kompozici, přičemž alkylenová skupina obsahuje 2 až 6 atomů uhlíku a každá...

Způsob přípravy antirhinitické kombinace

Načítavanie...

Číslo patentu: 214857

Dátum: 15.10.1984

Autor: Craps Lucien

Značky: antirhinitické, kombinace, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy antirhinitické kombinace na bázi 1-methyl-2-[2-?-methyl-p-chlordifenylmethyloxylethyl]pyrrolidinu nebo jeho fyziologicky použitelné adiční soli s kyselinami a periferně vasokonstrikčně účinného sympatikomimetika nebo jeho fyziologicky použitelných adičních solí s kyselinami, se zvýšeným účinkem, vyznačující se tím, že se uvedené účinné látky používají v synergickém poměru 1 : 10 až 1 : 60. Kombinace podle vynálezu se používá...

Způsob výroby pryskyřicovitého polymeru olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214856

Dátum: 15.10.1984

Autori: Melquist John Leslie, Hoff Glen Richard, Fotis Peter

Značky: polymerů, výroby, způsob, pryskyřicovitého, olefinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pryskyřicovitého polymeru o1efinu polymerací olefinu v plynné fázi, při kterém se do reaktoru pro polymeraci v plynné fázi uvádí inaktivní titanová vysokovýtěžková katalytická složka na bázi reakčního produktu sloučeniny čtyřmocného titanu s alkylhlinitou sloučeninou, nanesená na nosiči, schopná poskytnut ve spojení s alkylhlinitým aktivátorem alespoň 10 000 g polyo1efinu na gram titanové katalytické slovky, která...

Zanášecí ústrojí pro pneumatický tryskový stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 214855

Dátum: 15.10.1984

Autor: Mizuno Yukio

Značky: ústrojí, zanášecí, tryskový, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Zanášecí ústrojí pro pneumatický tryskový stav, jehož tryska má vysokotlaký vzduchový kanál a nízkotlaký vzduchový kanál, umístěný kolem vysokotlakého vzduchového kanálu nebo kolem jeho prodloužení. Útková nit je zanášena do prošlupu jak vysokotlakým, tak nízkotlakým vzduchovým proudem, aby se snížila spotřeba energie pro provoz stavu i jeho pořizovací náklady.

Způsob výroby pivovarské sladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214854

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hidaka Hidemasa, Yoshioka Kazuo, Hashimoto Naoki, Oneda Toru

Značky: výroby, způsob, pivovarské, sladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přepravy pivovarské sladiny enzymatickým zpracováním ječmene ve formě zrn neb v rozemletém stavu amylázou nebo kombinací amylázy a proteázy, přičemž se škrobový podíl štěpí účinkem amylázy produkované mikroorganismy z rodu Streptomyces nebo se zpracovávání provádí účinkem výše uvedené amylázy a proteázy produkované mikroorganismy z rodu Aspergillus, v podstatě v nepřítomnosti sladu.