Archív za 1984 rok

Strana 32

Lisový nebo vodicí válec pro odvodňovací stroje s dvojitým sítovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215033

Dátum: 15.10.1984

Autor: Syrowatka Rupert

Značky: dvojitým, lisový, stroje, vodiči, pásem, sítovým, válec, odvodňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lisový nebo vodicí válec pro odvodňovací stroje s dvojitým sítovým pásem pro odvodňování suspenzí, zejména lisový válec, který je sítovými pásy s pásem materiálu, nacházejícím se mezi nimi, částečně ovinut, a který je ve směru šířky sítového pásu vytvořen z více částí a v místě styku dvou sousedních válců je uspořádáno podpěrné ložisko, vyznačující se tím, že mezi čelními plochami navzájem za sebou uspořádaných dílčích válců (4a, 4b) je nad...

Zařízení pro tavení termoplastických lepidlových roubíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215032

Dátum: 15.10.1984

Autori: Herb Armin, Popp Franz, Ruoff Hans-peter

Značky: termoplastických, lepidlových, roubíků, zařízení, tavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tavení termoplastických lepidlových roubíků a pro dávkovaný odvod taveniny, sestávající z tavicí komory a posouvače, na němž je výkyvně uložena svěrací čelist a z podavače lepidlového roubíku, ovladatelného tlačítkem a kyvnou pákou, vyznačující se tím, že na posouvači (10) je vzájemně symetricky uspořádána dvojice svěracích čelistí (11) miskovitého tvaru, přičemž každá svěrací čelist (11) je opatřena kloubovými částmi zabírajícími...

Zařízení pro tavení termoplastických lepidlových roubíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215031

Dátum: 15.10.1984

Autori: Leibhard Erich, Schiefer Erwin, Stirnweiss Peter

Značky: tavení, lepidlových, termoplastických, zařízení, roubíků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tavení termoplastických lepidlových roubíků a dávkovaný odvod taveniny, sestávající z tavicí komory, z těsnicí manžety, která je uspořádána na vstupním konci tavicí komory, je vyrobena z pružného pryžového materiálu odolného proti teplu a jejíž vnitřní plochy jsou přizpůsobeny průřezu lepidlového roubíku, vyznačující se tím, že mezi tavicí komorou (6) a těsnicí manžetou (9) je uspořádán izolační prstenec (10) zabraňující vzájemnému...

Způsob výroby kortikoid-21-sulfopropionátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215030

Dátum: 15.10.1984

Autori: Esperling Peter, Kapp Joachim-friedrich, Laurent Henry, Wiechert Rudolf

Značky: výroby, způsob, kortikoid-21-sulfopropionátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin kortikoid-21-sulfopropionátů obecného vzorce II (str. 1) tím, že se příslušný 21-hydroxysteroid obecného vzorce III (str. 5) nechá reagovat v aprotickém rozpouštědle s nadbytkem anhydridu kyseliny 3-sulfopropionové při teplotě v rozmezí od 0 do 30 °C. Získané sloučeniny kortikoid-21-sulfopropionáty je možno popřípadě převést působením fysiologicky nezávadných zásad v jejich soli.. Jsou sloučeninami, dobře rozpustnými ve...

Elektrický ovládané zařízení pro volbu jehel na plochém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 215029

Dátum: 15.10.1984

Autor: Schimko Reinhold

Značky: elektricky, zařízení, stroji, pletacím, jehel, ovládané, volbu, plochém

Zhrnutie / Anotácia:

V plochém pletacím stroji s elektricky ovládaným zařízením pro volbu jehel se stopry, ovládající jehly, pohybují ve stejném směru jako jehly a jsou uloženy v jehelních drážkách jehelního lůžka a mají stupňovitě uspořádaná kolénka, která tvoří řady kolének v podélném směru jehelního lůžka. Pro každou řadu kolének je na saních umístěn zvedač, který je zapojitelný a vypojitelný mezi sousedními kolénky jedné řady kolének. Za účelem zvýšení...

Ojednocovací ústrojí pro bezvřetenové spřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215028

Dátum: 15.10.1984

Autor: Schmolke Karl-heinz

Značky: stroje, ojednocovací, bezvřetenové, ústrojí, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Ojednocovací ústrojí pro bezvřetenové spřádací stroje, jehož rotující vyčesávací váleček, ovinutý pilkovým drátem, slouží k ojednocování přiváděných vláken na dráze mezi přívodním výřezem a přívodním kanálem k odebírání vláken, a je uložen ve skříni opatřené podtlakovým kanálem k odvádění nečistot. Na jedné nebo na obou stranách podtlakového odváděcího kanálu nečistot je vsazen paralelizující segment sestávající z úseků pilkového drátu. Tento...

Způsob přípravy 2-bromergotových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215027

Dátum: 15.10.1984

Autori: Vrhnika A Tisler Miha, Ručman Rudolf, Jurgec Milan, Stanovnik Branko

Značky: 2-bromergotových, způsob, přípravy, alkaloidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-bromergotových alkaloidů obecného vzorce I, kde R1 je karboxyl, alkoxykarbonyl s 1 až 5 atomy uhlíku v alkoxylu, amidoskupina, alkylamidoskupina s 1 až 5 atomy uhlíku, dialkylamidoskupina s 1 až 5 atomy uhlíku v každém z alkylů nebo skupina obecného vzorce II, kde Ra je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, Rb je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo benzyl, a R2 je atom vodíku nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a buď R3 je atom vodíku a R4...

Způsob zplyňování jemnozrnných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 215026

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hafke Carl, Blaum Eberhard, Reh Lothar, Hirsch Martin, Baron Gerhard

Značky: jemnozrnných, způsob, zplyňování, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zplyňování pevných jemnozrnných paliv pro výrobu plynu s obsahem vodíku, kysličníku uhelnatého a metanu ve dvou spolu spojených zplyňovacích stupních s alespoň s jedním zplyňovacím prostředkem ze skupiny vodní pára, kyslík nebo kysličník uhličitý pod tlakem v rozmezí 0,2 až 15,0 MPa a za teploty mezi 500 až 1500 °C, vyznačující se tím, že v prvním zplyňovacím stupni se palivo v cirkulující vrstvě ve vznosu se zplyňovacím prostředkem a...

Hydraulický rychloběžný lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 215025

Dátum: 15.10.1984

Autor: Nowak Edmund

Značky: rychloběžný, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický rychloběžný lis, s hnacím ústrojím obsahujícím válec a beran s pístní tyčí uloženou posuvně v beranu, vyznačený tím, že je opatřen vlečným multiplikačním pouzdrem (7), které je posuvné po pístní tyči (5) a utěsněné na vnitřní ploše (8) válce (3), přičemž toto pouzdro tvoří svou jednou stranou alespoň jednu pomocnou tlakovou komoru (9´) s malou pracovní plochou pro přibližovací pohyb naprázdno a svou druhu stranou hlavní tlakovou...

Zařízení k výrobě trubek z termoplastického materiálu s příčným profilováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 215024

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hegler Wilhelm Ing, Hegler Ralph-peter

Značky: trubek, termoplastického, materiálů, příčným, profilováním, výrobe, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výrobě trubek z termoplastické hmoty s příčným profilováním, ve kterém trubka vychází v plastickém stavu z vytlačovací trubky, s polovinami formových dílů, které jsou umístěny za vytlačovací tryskou ve dvou protilehlých řadách, jsou vedeny v okruhu, doplňují se po dvojicích na rovné formové dráze v uzavřenou dutou formu, která je na vnitřní straně opatřena příčnými pracovními plochami vytvářejícími příčné profilování, přičemž každá...

Způsob hydrogenační denitrifikace suroviny obsahující dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: 215023

Dátum: 15.10.1984

Autori: Schindler Harvey David, Sze Morgan Chuan-yuan, Fanelli Anthony Joseph

Značky: dusík, hydrogenační, suroviny, obsahující, způsob, denitrifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenační denitrifikace suroviny obsahující dusík, při němž surovina postupně prochází řadou hydrogenačně denitrifikačních zón, zahrnující nejméně dvě hydrogenačně denitrifikační zóny, v nichž se surovina obsahující dusík uvádí do styku s plynným vodíkem za hydrogenačně denitrifikačních teplotních a tlakových podmínek pro přeměnu dusíku přítomného v surovině ve čpavek, přičemž se vzniklý čpavek odstraňuje z produktu odcházejícího z...

Fungicidní prostředky a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215022

Dátum: 15.10.1984

Autori: Büchel Karl Heinz, Kühle Engelbert, Frohberger Paul-ernst, Krämer Wolfgang

Značky: složky, výroby, fungicidní, způsob, prostředky, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředky, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahují alespoň jeden sulfenylovaný karbamoyltriazolyl-O,N-acetal obecného vzorce I, v němž znamená R1 methylovou nebo fenylovou skupinu, skupinu, R2 trihalogenmethylovou skupinu, Z halogen nebo fenylovou skupinu a n číslo 1 nebo 2, nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou nebo komplexní sloučeninu s kovem.

Hydraulický opěrný systém, zejména pro vrchní část rypadla s větším počtem hydraulických opěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 215021

Dátum: 15.10.1984

Autori: Wocka Norbert, Janicki Kazimierz, Sapkowski Wacław

Značky: opěrný, rypadla, větším, systém, opěr, počtem, vrchní, hydraulických, část, hydraulický, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický opěrný systém, zejména pro vrchní část rypadla s větším počtem hydraulických opěr, se staticky neurčitým uspořádáním rozdělení zatížení opěr, s alespoň čtyřmi opěrami a pojízdnými nosnými soupravami, z nichž alespoň dvě pevné opěry jsou nahrazeny alespoň dvěma pružnými utěsněnými hydraulickými nádržemi s jednostranným omezením zdvihu a s vlnovcem pevně a vodotěsně spojeným s horní a s dolní deskou, vyznačující se tím, že sestává z...

Způsob výroby kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 215020

Dátum: 15.10.1984

Autori: Matsumoto Mutsumi, Wada Kouichi

Značky: způsob, kyseliny, výroby, metakrylové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález s týká způsobu výroby kyseliny metakrylové v parní fázi oxidací metakroleinu molekulárním kyslíkem nebo plynem obsahujícím molekulární kyslík, v přítomnosti katalyzátoru zahrnujícího molybden, fosfor a kyslík, a spočívá v tom, že se použije katalyzátoru, který má obecný vzorec MoaVbPcXdYeOf kde Mo, V, P a O představují molybden, vanad, fosfor a kyslík, X představuje alespoň jeden prvek vybraný ze skupiny zahrnující měď, cín, thorium,...

Způsob galvanoplastické výroby přesných plochých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215019

Dátum: 15.10.1984

Autor: Trausch Günter-elmar

Značky: přesných, předmětů, galvanoplastické, výroby, plochých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob galvanoplastické výroby přesných plochých předmětů jako jsou masky, šablony, clony, tryskové desky s nejmenšími otvory a detaily obrysů při velké tloušťce materiálu a vysokých nárocích na tvar obrysů a konstantní rozměry. Takových plochých předmětů se používá například při částečném vylučování kovů z plynně fáze. Ke galvanické výrobě plochých předmětů je třeba matrice, z níž se formuje plochý předmět. Vynález umožňuje výrobu takové...

Výplňové tělísko vytvořené jako segment vnitřní obvodové části dutého toroidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215018

Dátum: 15.10.1984

Autor: Braun Roland

Značky: obvodové, výplňové, toroidu, vnitřní, částí, tělísko, vytvořené, dutého, segment

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výplňových tělísek v chemických reakčních věžích pro zvýšení výměnného účinku mezi proudem kapaliny a proudem plynu. Řešením podle vynálezu se zlepšuje výměnný účinek a kromě dobrého smáčení se navíc dosahuje obracení a víření plynového proudu, přičemž se také vyloučí zakrývání výměnných ploch na sobě ležícími bočními plochami sousedních výplňových tělísek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že boční stěny výplňového tělíska jsou...

Nůžky pro prostřihování navzájem rovnoběžných podélných prvků mříží nebo mřížových roštů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215017

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ritter Gerhard, Gött Hans, Ritter Josef, Ritter Klaus

Značky: navzájem, mřížových, podélných, rovnoběžných, mříží, nůžky, prvků, roštů, prostřihování

Zhrnutie / Anotácia:

Nůžky pro prostřihování navzájem rovnoběžných podélných prvků mříží nebo mřížových roštů, které jsou opatřeny vodorovným vodicím nosníkem, při řezu pevným, na němž jsou upraveny hřebenové opěry, a které mají nožový nosník, pohyblivý při řezu rovnoběžně s vodicím nosníkem, na němž jsou upraveny hřebenové nože, spolupracující při střihu s hřebenovými držáky vodicího nosníku, vyznačené tím, že vodicí nosník (9) a nožový nosník (10), opatřené...

Způsob výroby nových derivátů 6-methoxy-2-acetylnaftalenoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215016

Dátum: 15.10.1984

Autor: Esteve-subirana Antonio

Značky: derivátů, výroby, 6-methoxy-2-acetylnaftalenoximu, způsob, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 6-methoxy-2-acetylnaftalenoximu obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 značí jednotlivě methyl nebo ethyl, nebo tvoří spolu s atomem dusíku, na který jsou připojeny, pyrrolidinovou nebo piperidinovou skupinu. Nové deriváty jsou použitelné zejména jako analgetika.

Způsob katalytické výroby ethylenového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215015

Dátum: 15.10.1984

Autori: Karol Frederick John, Wagner Burkhard Eric, Geoke George Leonard

Značky: výroby, kopolymerů, způsob, katalytické, ethylenového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu katalytické výroby ethylenového kopolymeru za použití katalyzátoru obsahujícího titan při produktivitě > 50 000 kg polymeru na 1 kg titanu v reaktoru za tlaku pod 6,87 MPa v plynné fázi, přičemž polymer vzniká v granulární formě a má hustotu od 910 do 940 kg/m3, včetně mezních hodnot, a poměr rychlostí toku taveniny 22 až 32, včetně mezních hodnot. Způsob se vyznačuje tím, že se ethyl kopolymeruje spolu alespoň s...

Katalytický systém a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215014

Dátum: 15.10.1984

Autori: Karol Frederick John, Goeke George Leonard, Wagner Burkhard Eric

Značky: katalytický, způsob, přípravy, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém sestávající z prekursoru obecného vzorce MgmTi1(OR)nXP[ED]q kde představuje ED elektrondonorní sloučeninu, m číslo od 0,5 do 56, včetně mezních hodnot, n číslo 0,1 nebo 2, p číslo od 2 do 116, včetně mezních hodnot, q číslo od 2 do 85, včetně mezních hodnot, R C1 až C14 alifatický nebo aromatický uhlovodíkový zbytek nebo zbytek obecného vzorce COR´, kde R´ představuje C1 až C14 alifatický nebo aromatický uhlovodíkový zbytek a...

Spojka s hydraulickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 215013

Dátum: 15.10.1984

Autor: Beccaris Carlo

Značky: spojka, hydraulickým, ovládáním

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka s hydraulickým ovládáním, obzvláště mnohakotoučová spojka, sestávající ze dvou souosých otáčivých částí, z nichž jedna je hnaná a druhá hnací část. Ke hnané části spojky je přidružena ovinutá brzda, obsahující brzdný pásek ovinutý ve tvaru smyčky okolo brzdné plochy na uvedené hnané části a ovládací hydraulické ústrojí schopné uvádět brzdný pásek ve styk s brzdnou plochou. Podle vynálezu obsahuje hydraulické ústrojí (35) ovinuté brzdy...

Způsob zužitkování odpadků a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215012

Dátum: 15.10.1984

Autor: Borst Adolf Hermann

Značky: provedení, odpadků, způsobu, tohoto, zařízení, zužitkování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zužitkováni odpadků, podle něhož se rozdrcené odpadky z domácnosti, průmyslové odpadky a jiné speciální odpadky směšují s vodou, rozdělí se na organické a anorganické složky, proud odpadní vody se spolu se složkami odpadků, které jsou v něm rozpuštěny a suspendovány, nejprve filtruje neaktivovaným a poté aktivovaným uhlím, tuhé odpadky, popřípadě část filtračního uhlí nasyceného nečistotami se spálí, další část filtračního uhlí...

Zařízení pro zabránění protáčení jednoho nebo více poháněných kol vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215011

Dátum: 15.10.1984

Autor: Reinecke Erich

Značky: zařízení, vozidla, více, protáčení, zabránění, poháněných, jednoho

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení k zabránění protáčení jednoho nebo více poháněných kol vozidla s protiblokovacím ústrojím, obsahující snímače otáček kol, jejichž výstupy jsou spojeny s porovnávacím obvodem, přičemž na výstupy porovnávacího obvodu jsou zapojeny magnetické regulační ventily, které řídí brzdové válečky poháněných kol, se zásobníkem tlakového vzduchu, který je připojen přes brzdový ventil na brzdové válečky poháněných kol. Protáčení...

Zařízení pro kontrolu tlaku v pneumatikách

Načítavanie...

Číslo patentu: 215010

Dátum: 15.10.1984

Autor: Reinecke Erich

Značky: zařízení, pneumatikách, kontrolu, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontrolu tlaku v pneumatikách, které je vhodné zejména pro vozidla opatřená brzdovým systémem s protiblokovací soustavou. Vynález řeší problém spolehlivé a trvalé indikace poklesu tlaku v pneumatice. Dalším vyřešeným problémem je snížení pořizovacích nákladů zařízení. Podstata zařízení pro kontrolu tlaku v pneumatikách, které sestává ze snímače tlaku uspořádaného na kole, ke kterému je připojen přenosový člen, který...

Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215009

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hintsch Otto

Značky: akumulaci, materiálů, vlákenného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu, například příze, drátu, pásku, atd. s tělesem pro navíjení materiálu a s přívodním očkem pro materiál, přičemž obě tyto části, totiž navíjecí těleso a přívodní očko, se při provozu vůči sobě otáčejí, a dále s válcovou skříní, která obklopuje navíjecí těleso a přívodní očko, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jednu štěrbinu (10), probíhající téměř rovnoběžně s obvodem válcové skříně (23), pro...

Způsob získávání přirozené polární frakce s antipsoriatickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215008

Dátum: 15.10.1984

Autor: Salgado Francisco Ramón Alvarado

Značky: získavání, polární, způsob, přirozené, frakce, aktivitou, antipsoriatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání přirozené polární frakce a antipsoriatickou aktivitou, extrakcí z oddenků a listů různých druhů osladičů Dryopteris crassirhizoma, Polypodium vulgae Linn., Polypodium leucotomos, Phelbodium decumanum J. Smith, Polypodium decumanum, Cyathea taiwaniana a oddenků Polypodium aureum Linn., a Polypodium triseriale vyznačený tím, že se oddenky nastříkají na 2-3 cm proužky a proužky oddenků a listy se usuší v kontinuální sušičce při...

Filtrační lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 215007

Dátum: 15.10.1984

Autor: Brouwer Egbert Klaas

Značky: filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační lis pro alespoň částečné rozlučování směsi obsahující kapalnou a pevnou fázi, na produkt obsahující v podstatě pevnou fázi a produkt obsahující v podstatě kapalnou fázi, sestávající z několika dutých filtračních válců s děrovaným pláštěm, uspořádanými ve dvou rovnoběžných řadách, dále z vratných válců, z jednoho nebo více napínacích válců, z nekonečného tlakového pásu vedeného po uvedených válcích, ze zařízení pro přívod rozlučované...

Tryska pro přívod proudu plynu na tryskovou jednotku pro tažení skleněného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 215006

Dátum: 15.10.1984

Autori: Coggin Charles, Jones John

Značky: vlákna, jednotku, proudu, skleněného, tryskovou, tryska, přívod, plynů, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro přívod proudu plynu na tryskovou jednotku pro tažení skleněného vlákna, vyznačující se tím, že sestává z tělesa (76) obsahujícího komoru (78), přípojné příruby (80) pro vstup plynu do komory (78), ze soustavy, trubek (84), které jsou ve spojení s komorou (78) pro odvod plynu z této komory (78) a z šoupátek (86) umístěných alespoň v některých trubkách (84) a nastavitelných podle volby pro řízení průtoku plynu trubkami (84).

Barvicí ústrojí číslovacího válce na ofsetovém rotačním tiskovém stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 215005

Dátum: 15.10.1984

Autor: Jeschke Willi

Značky: barvicí, číslovacího, stroji, válce, ofsetovém, rotačním, ústrojí, tiskovém

Zhrnutie / Anotácia:

Barvicí ústrojí číslovacího válce na ofsetovém rotačním stroji sériové konstrukce, přičemž číslovací válec je uspořádán v ofsetovém tiskacím ústrojí se dvěma nanášecími válečky, vyznačené tím, že číslovací válec (6) je uspořádán na místě pryžového válce na konci řetězu barevníkových válečků.

Hydraulický rozdružovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 215004

Dátum: 15.10.1984

Autori: Moutte Paul, Montmorency Sainte-beuve Robert

Značky: hydraulický, rozdružovač

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický rozdružovač, vyznačený tím, že sestává z vany (3) o příčném pravoúhlém průřezu stálé šířky a svislém podélném průřezu tvaru pravoúhlého lichoběžníka o dlouhé horní základně, ze skloněného dna (6) vany (3), u jehož horního konce je upraven přepad (5), dále ze šachty (8) vany (3) prodloužené na její horní části pod úrovní horního okraje (4) vany (3) hrdlem (9) pro odvádění lehkých částic z hřeblového vynášecího řetězu (11) pro...

Způsob sulfonace nebo sulfatace organických sloučenin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215003

Dátum: 15.10.1984

Autor: Moretti Giovanni

Značky: organických, sloučenin, tohoto, sulfonace, způsob, zařízení, způsobu, sulfatace, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sulfonace nebo sulfatace organických sloučenin na volném povrchu filmu kapaliny, na který působí řízené množství plynného sulfonačního nebo sulfatačního prostředku. Reakčního produktu se po zneutralizování používá pro výrobu povrchově aktivních prostředků.

Tavicí zařízení s pracovní nádobou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215002

Dátum: 15.10.1984

Autor: Lustenberger Hans

Značky: pracovní, tavicí, zařízení, nádobou

Zhrnutie / Anotácia:

Tavicí zařízení s pracovní nádobou sklopnou kolem vodorovné osy, zejména pro výrobu Fe-C-litiny s kulovitým grafitem, vyznačující se tím, že sklopná pracovní nádoba (1) je spojena s výložníkem (2) a výškově nastavitelný výložník (2) je pohyblivý a otočný kolem svislého sloupu (8).

Způsob přivádění reakčních přísad do roztaveného kovu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215001

Dátum: 15.10.1984

Autori: Podrzucki Czeslaw, Fras Edward, Gawlikowski Zbigniew, Salwa Jerzy, Adamczyk Ryszard, Porebski Michał

Značky: reakčních, provádění, způsob, přísad, zařízení, způsobu, přivádění, roztaveného, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přivádění reakční přísady do roztaveného kovu spočívá v tom, že se proud roztaveného kovu vede středem nádržky naplněné velmi jemnou reakční přísadou, přičemž tato reakční přísada se přivádí dávkovací štěrbinou a přichází do styku s celým vnějším povrchem svisle protékajícího proudu roztaveného kovu. Zařízení k přivádění reakční přísady sestává z nádržky s kuželovitými stěnami, v níž je upevněna pohyblivá nálevka, která je spojena s...

Přístroj pro zahajování mžikové termochemické reakce na povrchu kovového obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214900

Dátum: 15.10.1984

Autori: Suffern, Fuhrhop Ronald Elmer, Engel Stephen August

Značky: zahajování, prístroj, kovového, povrchu, termochemické, mžikové, reakce, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj pro zahajování mžikové termochemické reakce na povrchu kovového obrobku v relativním pohybu s tímto pří strojem, který obsahuje loupací stroj s loupací jednotkou, opatřenou nejméně jednou trysku pro odokujňovací kyslík, jež má nejméně jeden vypouštěcí otvor a jejíž střední osa je namířena na povrch odokujňovacího kovového obrobku, vyznačující se tím, že na loupacím stroji je uložena laserová jednotka (1), se kterou je sdružena optická...

Konstrukce alespoň jednopodlažních, zejména provizorních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 214899

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bácskai Gábor, Gaál Ferenc, Benkö Andor, Takács Imre, Cserkaszky Antal

Značky: zejména, jednopodlažních, alespoň, staveb, provizorních, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce alespoň jed nepodlažních, zejména provizorních staveb sestávajících ze základního rámu, ze střešního rámu, z vertikálních nosných prvků, styčníkových těles a stěnových desek. Vynález řeší problém konstrukce, v níž je možno postavit libovolně velké a libovolně rozdělené prostory. Podstatou vynálezu je, že dále sestává z prvních spojovacích prvků pro spojení konstrukce s terénem a z druhých spojovacích prvků pro...

Stroj pro podélné rozřezávaní pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214898

Dátum: 15.10.1984

Autori: Fingerle Karl, Lotzwik Gerd

Značky: pásu, rozřezávaní, podélné, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro podélné rozřezávání pásů s dvěma podávacími válci, uspořádanými nad sebou a uloženými na konci výkyvných pák a s nekonečným obíhajícím pásovým nožem, vyznačený tím, že výkyvné páky (11,15) jsou uloženy překříženě, přičemž bod (16) otáčení výkyvné páky (15) pro dolní podávací válec (13) je uložen nad řeznou rovinou (x-x) a bod (12) otáčení výkyvné páky (11) pro horní podávací válec (9) je uložen pod řeznou rovinou (x-x).

Způsob zhodnocení kalu obsahujícího organické nečistoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214897

Dátum: 15.10.1984

Autori: Udvardy - Nagy Istvánné, Béres Béla, Székely Dénes, Szemler László, Hargittai Gáborné

Značky: zařízení, způsobu, zhodnocení, tohoto, nečistoty, provádění, organické, obsahujícího, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení ke zhodnocení kalu obsahujícího organické nečistoty, zejména vedlejšího produktu čištění městských odpadních vod. Kal vyhnilý anaerobním způsobem se zahřívá na 80 až 150 °C, pak ochladí na 80 až 40 °C, rozdělí na koncentrát kalu a živný roztok. Přídavkem alkoholu a anorganické soli se vytvoří živná půda, jež se očkuje kalem, a ta se fermentuje anaerobně při 26 až 38 °C. Z fermentační kapaliny se oddělí biomasa, která se pak...

Zařízení na vytváření prošlupu pro tkací stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214896

Dátum: 15.10.1984

Autor: Genini Graziano

Značky: prošlupu, vytváření, zařízení, stavy, tkací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na vytváření prošlupu pro tkací stavy, u něhož je mezi vstupním hřídelem spojeným s hlavním pohonem tkacího stavu a výstupním hřídelem pro pohon prošlupního zařízení vložen vačkový přerušovací člen, tvořený vačkou s dvojicí profilů.

Způsob oddělování kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 214895

Dátum: 15.10.1984

Autori: Fukaya Shigeo, Takeuchi Yasuo, Uchida Toshi, Masuko Tatsuo, Masaoka Kazuhiko

Značky: kyseliny, oddělování, methakrylové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina methakrylová se odděluje a získává ze směsi esterifkovaných produktů obsahujících vodu, methanol, kyselinu methakrylovou, pomocí destilace směsi k ode brání v podstatě veškeré kyseliny methakrylové z paty kolony a k oddestilování v pod statě veškeré vody, methanolu a methylmethakrylátu z hlavy kolony.

Způsob autotermického zplyňování pevných paliv, zejména kusového černého uhlí, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214894

Dátum: 15.10.1984

Autori: Seipenbusch Jürgen, Röbke Gerhard, Langhoff Josef

Značky: způsob, palív, zplyňování, provádění, pevných, uhlí, autotermického, zařízení, kusového, tohoto, černého, způsobu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zplyňování pevných paliv zplyňovacím médiem, při kterém se palivo vede ze zásobníku paliva do zplyňovacího reaktoru, kde dochází k jeho zplynění, při čemž se popel, který se vytvoří z paliva během zplyňovacího procesu, odvádí ze zplyňovacího reaktoru. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se dávky paliva, odebírané ze zásobníku paliva v závislosti na požadovaném množství přiváděného paliva, stlačí na tlak odpovídající...