Archív za 1984 rok

Strana 31

Způsob výroby 5,6-dihydro-2-methyl-N-fenyl-1,4-oxathiin-3-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215123

Dátum: 15.10.1984

Autori: Brewer Arthur, Znotins Andrew

Značky: způsob, výroby, 5,6-dihydro-2-methyl-n-fenyl-1,4-oxathiin-3-karboxamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5,6-dihydro-2-methyl-N-fenyl-1,4-oxathiin-3-karboxamidu vzorce V (str 19) reakcí 2-methyl-N-fenyl-1,3-oxathiolan-2-acetamidu vzorce III (str. 19) a peroxidu vodíku za vzniku sloučeniny vzorce IV (str. 19), která se potom podrobí reakci vedoucí k rozšíření kruhu, za současného odštěpení vody z vyráběné sloučeniny vzorce V (str. 19).

Zařízení pro spřádání vláken v přízi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215122

Dátum: 15.10.1984

Autori: Schippers Heinz, Dammann Peter, Schiminski Herbert, Turk Herbert

Značky: vláken, přízí, zařízení, spřádání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spřádání vláken v přízi, sestávající ze dvou pohyblivých povrchů, propustných pro vzduch, pohybujících se proti sobě, tvořených děrovanými plášti rotačních těles, mezi kterými je vytvářena příze, dále z odsávacích ústrojí vzduchu, vyznačující se tím, že pohyblivé povrchy jsou vytvořeny jako pláště rotačních hyperboloidů (31, 32), jejichž osy jsou navzájem zkříženy, takže rotační hyperboloidy (31, 32) vytvářejí úzkou mezeru, která...

Zařízení pro spřádání vláken v přízi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215121

Dátum: 15.10.1984

Autori: Schippers Heinz, Schiminski Herbert, Turk Herbert, Dammann Peter

Značky: přízí, vláken, spřádání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spřádání vláken v přízi, sestávající ze dvou pohyblivých povrchů, propustných pro vzduch, pohybujících se navzájem v opačném smyslu, tvořených děrovanými plášti rotačních těles, mezi kterými je vytvářena příze, dále z odsávacích ústrojí vzduchu, vyznačující se tím, že před přímkově ohraničenou mezerou, která je tvořena mezi rotačními tělesy (41, 42), je upraveno přívodní ústrojí vláken, které sestává z krytu (45) s válcovou...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215120

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hoffmann Hellmut, Hammann Ingeborg, Stendel Wilhelm, Fest Christa

Značky: způsob, insekticidní, prostředek, účinných, látek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje N-[O-ethyl-S-n-propyl(di)thiofosforyloxy]naftalimid obecného vzorce I, ve kterém X znamená kyslík nebo síru.

Způsob výroby benzothiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215119

Dátum: 15.10.1984

Autori: Alicot Michel, Tignol Adrien

Značky: výroby, benzothiazolyldisulfidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby benzothiazolyldisulfidu vzorce oxidací merkaptobenzothiazolu ve vodné suspenzi peroxidem vodíku, kterýžto způsob se vyznačuje tím, že se oxidace provádí v přítomnosti kyseliny ethylendiaminotetraoctové nebo její alkalické soli nadbytkem peroxidu vodíku, přičemž použitý merkaptobenzothiazol má zrnění v rozmezí od 5 do 200 ?m.

Způsob výroby cis-bicyklooktylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215118

Dátum: 15.10.1984

Autori: Horwell David Christopher, Timms Graham Henry

Značky: cis-bicyklooktylaminů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cis-bicyklooktylaminů obecného vzorce I, kde R1 a R1 znamenají alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, Ar fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou až dvěma atomy halogenu, vyznačující se tím, že se redukuje sloučenina obecného vzorce II, kde význam R1, R2, Ar je uveden výše, R3 a R4 znamenají atom vodíku nebo společně představují jednoduchou vazbu a X je atom vodíku, bromu nebo chloru.

Tepelně tvrditelný emailový lepicí lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 215117

Dátum: 15.10.1984

Autori: Grindel A Allemann Werner, Borer Karl, Heim Peter

Značky: tvrditelný, tepelně, lepicí, emailový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tepelně tvrditelného emailového lepicího laku, který obsahuje roztok tepelně tvrditelné směsi různých pryskyřic v rozpouštědle nebo ve směsi rozpouštědel, která vře při teplotě v rozmezí 50 až 230 °C, výhodně 130 až 210 °C. Tepelně tvrditelná směs se skládá z polyhydantoinové pryskyřice, polyhydroxypolyetherové, popřípadě fenoxypryskyřice a polyurethanové pryskyřice, které musí mít vždy určitou strukturu a určitou specifickou...

Zařízení na ošetřování trávníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215116

Dátum: 15.10.1984

Autori: Klever Manfred, Saarbrücken Schlosser Günther

Značky: zařízení, trávníků, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení na ošetřování trávníků, spojené s ústrojím na odstraňování posečené trávy, které sestává z válcovité skříně, opatřené šnekem a násypkou, do níž ústí přiváděcí potrubí posečené trávy, přičemž pod válcovou skříní je uložen otáčivý talíř pro rozmetání trávy a šťávy. V zadní části válcovité skříně je vytvořen volný prostor pro lisovanou posečenou trávu, pod nímž je upraveno uzavíratelné potrubí pro odvádění šťávy. Za...

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 215115

Dátum: 15.10.1984

Autori: Shilling Jack Walther, Miller Robert Frederick, Wells James Howard, Malagari Frank Angelo

Značky: oceli, křemíkové, výroby, elektromagnetické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli, jejíž zrna mají orientaci krychle na hranu, při němž se připraví tavenina křemíkové oceli obsahující v hmotnostních procentech od 0,02 do 0,06 % uhlíku, od 0,015 do 0,15 % manganu, od 0,005 do 0,05 % látky ze skupiny obsahující síru a selen, od 0,0006 do 0,0080 % boru, do 0,0100 % dusíku, do 1,0 % mědi, méně než 0,005 % antimonu, méně než 0,009 % hliníku a od 2,5 do 4,0 % křemíku, ocel se odlévá,...

Zařízení pro spojování přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215114

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mima Hiroshi, Takasaki Shigeru, Matsui Isamu

Značky: zařízení, přízí, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojování přízí, sestávající ze vzduchové trysky, prostředků pro přívod proudu vzduchu do vzduchové trysky, jakož i z ústrojí pro přerušení a přidržení konců příze, umístěného alespoň na jednom konci vzduchové trysky, vyznačující se tím, že vzduchová tryska (1) obsahuje podélný zaváděcí otvor (29) pro přízi, zaváděcí štěrbinu (30) umístěnou tangenciálně k podélnému zaváděcímu otvoru (29), zaváděcí vodič (33) ve tvaru písmene V...

Způsob výroby prostředku na bázi hexoprenalinu s prodlouženou broncholytickou a tokolytickou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 215113

Dátum: 15.10.1984

Autori: Siegl Annemarie, Knopp Christian, Reithmayr Karl

Značky: účinnosti, hexoprenalinu, způsob, prostředků, prodlouženou, bázi, výroby, broncholytickou, tokolytickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby prostředku na bázi hexoprenalinu s prodlouženou broncholytickou a tokolytickou účinností, při kterém se na divinylbenzenem zesíťovaný polystyren, obsahující zakotvené sulfoskupiny v protonové formě, jehož kapacita pro vazbu hexoprenalinu je více než 90 % kapacity vazby pro sodík a jehož stupeň zesíťování je 2 až 5 %, působí ve vodném prostředí za ochrany před světlem a v dusíkové atmosféře vodným roztokem bis-soli...

Skladovatelný vodný cholesteroloxidázový preparát, obsahující pufr a stabilizační činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215112

Dátum: 15.10.1984

Autori: Thum Waldemar, Näher Gotthilf, Vetter Hellmuth, Lang Gunter

Značky: obsahující, skladovatelný, cholesteroloxidázový, vodný, preparát, stabilizační, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Skladovatelný vodný cholesteroloxidázový preparát, obsahující pufr a stabilizační činidlo, pro stanoveni hladiny cholesterolu v biologickém materiálu, vyznačující se tím, že v 1 litru obsahuje jakožto stabilizační činidlo 2 až 3,5 molu chloridu sodného nebo chloridu draselného, má hodnotu pH v rozmezí od 4,5 do 8,5 a koncentraci pufrovací soli v rozmezí od 0,01 do 0,5 M/l.

Střešní plášť nosné kostry fóliových buněk pro pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215111

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kriston Pál, Jackovics József, Szepessy István

Značky: nosné, fóliových, rostlin, kostry, střešní, plášť, pěstování, buněk

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní plášt nosné kostry fóliových buněk pro pěstování rostlin, složený z profilových lišt upevněných na nosné kostře, a z tvrdé fólie propouštějící světlo, vyznačený tím, že podél podélné osy profilových lišt (1), upevněných na nosné kostře jsou vytvořeny mezi dvojicemi vzájemně paralelních pásků (3) dvě štěrbiny (2), v nichž jsou svým okrajem uchyceny fólie (5), upevněné na profilové liště (1) nýty (6) vsazenými do otvorů (4), vytvořených...

Reagenční prostředek, zejména reagenční proužek ke stanovení kyseliny močové v tělních tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 215110

Dátum: 15.10.1984

Autori: Rittersdorf Walter, Werner Wolfgang

Značky: zejména, stanovení, močové, kyseliny, tekutinách, tělních, prostředek, proužek, reagenční

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká reagenčního prostředku, zejména reagenčního proužku, pro stanovení kyseliny močové v tělních tekutinách. Reagenční prostředek obsahuje jako indikátor radikál příslušného azinu, pufr, s výhodou citrátový nebo ftalátový, pro nastavení hodnoty pH na 3 až 7, s výhodou 4 až 6, smáčedlo, například laurylfosfát, dioktylsulfosukcinát, laurylpolyglykoléter nebo laurylpyridiniumchlorid a zahušťovadlo alginát, ether celulózy nebo...

Způsob a zařízení na odstraňování zbytků po spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 215109

Dátum: 15.10.1984

Autor: Funk Erwin Duane

Značky: zbytků, zařízení, spalování, způsob, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata odstraňování zbytků po spalování materiálu ze zplyňovače spočívá v tom, že kapalina, např. voda se zbytky po spalování se vede z vypouštěcího konce tlakem v něm panujícím prvou cestou kapaliny, podle obr. směrem dolů a druhou cestou kapaliny, vodorovnou, se vede voda s nižší energetickou úrovní, kterou se tyto zbytky odplavují. Podstatou zařízení pro provádění tohoto způsobu je v tom, že má převádeč pro převádění popela z jedné cesty...

Způsob výroby interferonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215108

Dátum: 15.10.1984

Autor: Johnston Denis Michael

Značky: interferonu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby interferonu, spočívající v pěstování epitheliálních nebo lymfoblastoidních buněk, v nichž je možno tvorbu interferonu vyvolat na vhodném prostředí pro zvolené buňky při přidání indukčního činidla, například viru, s následnou izolací interferonu produkovaného buňkami, vyznačující se tím, že se před indukcí buňky inkubují v prostředí, které obsahuje účinné netoxické množství nasycené karboxylové kyseliny o 2 až 6 atomech uhlíku s...

Zařízení pro zajištění připevnění vlákna nebo spojitého přástu, zejména skleněného vlákna, na rotující vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 215107

Dátum: 15.10.1984

Autori: Nicoulaud Jean Raymond, Melan Giuseppe-fabrizio Mario

Značky: spojitého, zajištění, rotující, vřeteno, připevnění, zařízení, skleněného, vlákna, zejména, přástu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zajištění připevnění vlákna nebo spojitého přástu, zejména skleněného vlákna, na rotující vřeteno, protahující vlákno, podle patentu č. 208 705, u kterého jsou na naváděcím bubnu, pevně spojeném s volným koncem vřetena, umístěny válečky odtahového ústrojí, na přední straně bubnu jsou umístěna uchycovací ústrojí pro vlákno a na bubnu je kruhová drážka, do které zabírá vyhazovací tyč pro vlákno, opatřená na konci vodicím ústrojím v...

Způsob výroby methanu a popřípadě ethanu a jiných uhlovodíků a alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215106

Dátum: 15.10.1984

Autor: Ozyagcilar Mehmet Nafiz

Značky: methanu, způsob, popřípadě, alkoholů, jiných, ethanu, uhlovodíku, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby methanu, ethanu, jiných uhlovodíků a alkoholů ze směsi obsahující převážně methan. Účelem vynálezu je použití levnějších surovin a levnějšího katalyzátoru při nižších teplotách a tlacích s podstatně vyššími reakčními rychlostmi. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se jako katalyzátor v reakci vodíku alespoň s jedním kysličníkem uhlíku použije slitina železa a titanu. Molární poměr titanu k železu je v rozmezí 0,5 : 1 až do 3,0 : 1....

Způsob výroby 2-brom-a-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215105

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kotar Milena, Koršič Janja, Ručman Rudolf

Značky: výroby, způsob, 2-brom-a-ergokryptinu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se tyká způsobu výroby 2-brom-?-ergokryptinu. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se bromace ?-ergokryptinu provádí v inertní atmosféře pyrrolidonhydrotribromidem nebo N-bromsacharinem v roztoku cyklického éteru v přítomnosti iniciátoru radikálů při teplotě místnosti až 55 °C. Získanou sloučeninu lze použít jako inhibitor prolaktinu zejména při léčení rakoviny prsu. Sloučenina dále stimuluje receptory dopaminu v...

Ovládací obvod pro řízení topných stanic v závislosti na povětrnostních vlivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 215104

Dátum: 15.10.1984

Autori: Majoros Sándor, Fábián Tibor, Kiss Lóránt, Oláh Ferenc, Nemes Sándor, Sándor Gyorgy

Značky: stanic, povětrnostních, řízení, topných, vlivech, ovládací, závislosti, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací obvod pro řízení topných stanic v závislosti na povětrnostních vlivech se skládá z děliče napětí dávajícího povelový signál a obsahujícího odpor s konstantní hodnotou a čidlo teploty vystupujícího teplonosného média, z děliče napětí obsahujícího odpory s konstantní hodnotou a čidlo venkovní teploty, přičemž odpor s proměnnou hodnotou zapojený v dělicích bodech zmíněných děličů napětí tvoří proporcionální člen, dále z děliče napětí...

Elektrochromní přístroj s měnitelnou modulací světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215103

Dátum: 15.10.1984

Autor: Reddy Thomas Bradley

Značky: modulací, prístroj, elektrochromní, světla, měnitelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrochromní přístroj s měnitelnou modulací světla se skládá ze substrátu pro pouštějícího světlo se stálým elektrochromním materiálem jako modulátorem světla a z protielektrody oddělené od uvedeného substrátu iontově v vodivou izolační vrstvou. Podstata přístroje spočívá v tom, že iontově vodivá vrstva je tvořena viskoelastickou polyetylénsulfonovou kyselinou. Výhodně muže uvedená vrstva obsahovat vodu nebo pigment. Rovněž může uvedená...

Směs k čištění říční a mořské vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 215102

Dátum: 15.10.1984

Autori: Olivieri Roberto, Robertiello Andrea, Degen Ludwig

Značky: říční, čištění, mořské, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Směs k čištění říční a mořské vody od nafty, ropných produktů a derivátů těchto sloučenin, která obsahuje fosfor a pomalu se uvolňující dusík ve formě asimilovatelné vodními mikroorganismy, vyznačující se tím, že obsahuje lecithin a sloučeniny, které náleží do skupiny chemických látek zahrnující hydantoiny a/nebo oxamid obecného vzorce výhodně obsahuje kromě již uvedených složek ještě sloučeniny náležící do skupiny chemických látek zahrnující...

Způsob výroby pojiv pro vodou ředitelné laky, tvrditelné kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215101

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kollaritsch Karl, Zückert Bertram, Zimmermann Karl

Značky: kyselinou, výroby, pojiv, laky, ředitelné, tvrditelné, způsob, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pojiv pro vodou ředitelné laky, tvrditelné kyselinou na bázi kombinací alkydových pryskyřic s močovinovými pryskyřicemi, vyznačující se tím, že se 45 až 90 % hmotnostních oligomerního, vodorozpustného močovinoformaldehydového kondenzátu, popřípadě obsahujícího monomerní podíly, který na 1 mol močoviny obsahuje průměrně 1,5 až 2,5 molu vázaného formaldehydu a jehož methylolové skupiny jsou z 10 až 40 % molárních etherifikovány...

Brzda nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 215050

Dátum: 15.10.1984

Autor: Frentzel-beyme Johannes

Značky: brzda, nitě

Zhrnutie / Anotácia:

U brzdy nitě, u které je uvnitř krytu (1) brzdy upravená brzdová patrona (5) mezi horním brzdovým plochým prstencem (3) a pružně uloženým dolním brzdovým plochým prstencem (4), je pod horním brzdovým plochým prstencem (3) uspořádáno chytací ústrojí, které po přestavení dolního brzdového plochého prstence (4) směrem dolů podrží brzdovou patronu (5) pohybující se silou tíže směrem dolů, v mezipoloze, odvrácené od obou brzdových plochých prstenců,...

Způsob vnitřního ovrstvování trub umělou hmotou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215049

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hans Walter, Hirn Karl, Kohlbacher Heinz

Značky: způsob, zařízení, vnitřního, ovrstvování, umělou, způsobu, provádění, tohoto, hmotou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vnitřního ovrstvování trub umělou hmotou, při němž se práškovitá umělá hmota spolu s nosným plynem nasává do trouby otáčející se popřípadě kolem své osy a na vyhřáté stěně trouby slinuje, načež se nenaslinované množství prášku znovu odsaje a naslinovaná vrstva umělé hmoty se popřípadě dalším zahřátím leští, přičemž se popřípadě před nanášením práškovité umělé hmoty do trouby vpravuje apretační prostředek, vyznačující se tím, že nosný...

Ventil, zvláště pro důlní plynový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 215048

Dátum: 15.10.1984

Autori: Malec Jarosław, Szałek Jerzy, Krzyszkowski Zbigniew, Żak Eugeniusz, Grębski Zbigniew

Značky: zvláště, důlní, ventil, systém, plynový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilu, zvláště ventilu pro důlní plynový systém, spojující drenážní jámy s demetanizační stanicí a umožňující měření parametrů plynu bez rozmontování systému. Ventil podle vynálezu sestává z třícestného tělesa z hlavy, v níž je uloženo vřeteno, které je provrtáno v axiálním směru kanálem uzavřeným zátkou a/nebo zkušebním plynovým ventilem nad manipulačním ručním kolečkem. Talířový ventil spojený s vřetenem je opatřen pružným...

Zařízení pro vytváření zásobního návinu na dutince

Načítavanie...

Číslo patentu: 215047

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hofer Horst, Hoeber Gerhard, Hüsges Gerd

Značky: zásobního, návinů, vytváření, zařízení, dutince

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytváření zásobního návinu na dutince mimo krajní polohu vratně posuvného hlavního vodiče příze, pohyblivého podél dutinky vratnými pohyby, opatřené zachycovacím ústrojím pro zachycování příze, umístěným vedle dráhy příze mezi podávacím místem pro podávání příze a dutinkou, pomocným vodičem příze, upevněným na držáku v oblasti tvorby zásobního návinu a majícím dvě vratná vodítka pro vedení příze rovnoběžně s povrchovými přímkami...

Způsob výroby nových 1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215046

Dátum: 15.10.1984

Autor: Howe Ralph A Mills Stuart Dennett

Značky: výroby, kyselin, 1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-karboxylových, způsob, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 1-benzyl-1,2,5,6 tetrahydropyridin-3-karboxylových kyselin obecného vzorce I ve kterém benzenový kruh A nese jeden nebo dva substituenty vybrané ze skupiny zahrnující atomy halogenů, alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, kyanoskupinu, karbamoylovou skupinu, trifluormethylovou, skupinu a hydroxyskupinu, a jejich farmaceuticky vhodných adičních solí, vyznačující se tím, že se hydrolyzuje sloučenina obecného vzorce II ve...

Způsob výroby nových derivátů 1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215045

Dátum: 15.10.1984

Autor: Howe Ralph A Mills Stuart Dennett

Značky: 1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-karboxylové, nových, kyseliny, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-karboxylové kyseliny obecného vzorce I (str. 9), ve kterém R1 znamená hydroxyskupinu, aminoskupinu, alkylaminoskupinu, dialkylaminoskupinu, benzyloxyskupinu, popřípadě substituovanou nebo alkoxyskupinu popřípadě substituovanou a benzenový kruh A nese jeden nebo dva substituenty vybrané ze skupiny zahrnující atomy halogenů, alkylové skupiny, kyanoskupinu, karbamoylovou skupinu,...

Způsob výroby nových derivátů 1-benzyl-1,2,5,6 – tetrahydropyridin-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215044

Dátum: 15.10.1984

Autor: Howe Ralph A Mills Stuart Dennett

Značky: derivátů, tetrahydropyridin-3-karboxylové, nových, kyseliny, výroby, způsob, 1-benzyl-1,2,5,6

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových derivátů 1-benzyl-1,2,5-6-tetrahydropridin-3-karboxylové kyseliny, obecného vzorce I ve kterém R1 znamená hydroxylovou skupinu, aminoskupinu, alkylaminoskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, dialkylaminoskupinu obsahující v každé alkylové části vždy 1 až 4 atomy uhlíku, benzyloxyskupinu, popřípadě substituovanou halogenem, nebo alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou alkoxyskupinou s 1 až 4...

Zařízení na čištění a/nebo provzdušňování vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 215043

Dátum: 15.10.1984

Autori: Reinhardt Karl Horst, Müller Heinz Joachim

Značky: zařízení, čištění, provzdušňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na čištění a/nebo provzdušňování vody sycením vody stlačeným plynem a následným snížením tlaku ve flotační nádrži, vyznačující se tím, že sestává ze dvou proudových čerpadel (1, 2), zapojených za sebou s dopravním čerpadlem (4), z odebíracího potrubí (37), napojeného na výstup (35) vyčištěné vody (40) z flotační nádrže (3), do něhož je přes dělič proudu zaústěno přes škrticí ventil (39) odbočné potrubí (38), vedoucí ke vstupu (11)...

Způsob výroby nového pravotočivého, bazického derivátu 9,10-ethanoanthracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215042

Dátum: 15.10.1984

Autor: Storni Angelo

Značky: derivátů, pravotočivého, způsob, 9,10-ethanoanthracenu, bazického, výroby, nového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nového pravotočivého, bazického derivátu 9,10-ethanoanthracenu, tj. S-(+)-?-[(methylamino)methyl]-9,10- ethanoanthracen-9(10H)-ethanolu vzorce I a jeho adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se rozdělí racemický ?-[ (methylamino)methyl]-9,10-ethanoanthracen-9(10H)-ethanol rozdělí a izoluje se S-(+)-?-[(methylamino)methyl]-9,10-ethanoanthracen-9(10H)-ethanol, popřípadě ve formě adiční soli s kyselinou, a popřípadě se...

Způsob výroby nového levotočivého bazického derivátu 9,10-ethanoanthracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215041

Dátum: 15.10.1984

Autor: Storni Angelo

Značky: výroby, derivátů, 9,10-ethanoanthracenu, bazického, nového, způsob, levotočivého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nového levotočivého, bazického derivátu 9,10-ethanoanthracenu, tj. R-(-)-?-[(methylamino)methyl]-9,10- ethanoanthracen-9(10H)-ethanolu vzorce I a jeho adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se rozdělí racemický ?-[ (methylamino)methyl]-9,10-ethanoanthracen-9(10H)-ethanol a izoluje se R-(-)-?-[(methylamino)methyl]-9,10-ethanoanthracen 9(10H)-ethanol, popřípadě ve formě adiční soli s kyselinou, a popřípadě se...

Mykací deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 215040

Dátum: 15.10.1984

Autor: Löffler Walter

Značky: mykací, deska

Zhrnutie / Anotácia:

Mykací deska, jež je určena k tomu, aby spolupracovala s bubnem mykacího stroje, a jejíž pilkový mykací povlak, sestávající z obloukově zakřivených úseků, není připevněn bezprostředně na vydutém a válcovitě zakřiveném povrchu nosného tělesa mykací desky, nýbrž je přilnavě spojen s tenkou kovovou deskou, jež je přidržována uvolnitelně pod účinkem svírání a tlaku na dvou vzájemně protilehlých okrajích na nosném tělese.

Způsob elektrolytické výroby chlorečnanu sodného, umožňující zlepšení výtěžku podle Faradaye

Načítavanie...

Číslo patentu: 215039

Dátum: 15.10.1984

Autori: Charvin Roger, Pignan Jean-louis

Značky: chlorečnanu, sodného, výtěžku, podle, faradaye, výroby, umožňující, elektrolytické, způsob, zlepšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytické výroby chlorečnanu sodného, umožňující zlepšení výtěžku podle Faradaye, na kovových anodách povlečených vrstvou platiniridia nebo kysličníku rutheničitého, vyznačující se tím, že se ke kyselině chlorovodíkové, použité pro udržení optimální hodnoty pH, přidá kyselina fosforečná v množství 1 až 2 kg 85% kyseliny na 1 tunu vyrobeného chlorečnanu sodného.

Způsob výroby hexahydro-1,4-oxazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215038

Dátum: 15.10.1984

Autori: Treiber Hans Joerg, Worstmann Wolfgang, Lenke Dieter

Značky: hexahydro-1,4-oxazepinů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hexahydro-1,4-oxazepinů obecného vzorce I v němž R1 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo acylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R3 a R4 jsou stejné nebo vzájemně rozdílné a znamenají atomy vodíku nebo methylové skupiny, jakož i jejich fyziologicky použitelných solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II v němž R5...

Těleso uzavíracího nebo zpětného ventilu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215037

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hülsermann Karl-heinz, Hoppe Günter

Značky: výroby, uzavíracího, ventilu, způsob, zpětného, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso uzavíracího nebo zpětného ventilu kované v zápustce s dvěma nástavci, které jsou opatřeny průchozími válcovitými kanály, jsou spojeny s potrubím a jejichž koncové průřezy leží v ose potrubí, přičemž průchozí kanály jsou vzájemně odděleny kuželkou ventilu pohyblivou ve směru kolmém k podélné ose ventilu, vyznačující se tím, že osa nejméně jednoho průchozího kanálu (5) je zakřivena pro napojení na osu potrubí (11).

Způsob výroby ketalových a thioketalových derivátů merkaptoacylprolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215036

Dátum: 15.10.1984

Autor: Krapcho John

Značky: thioketalových, merkaptoacylprolinů, způsob, derivátů, výroby, ketalových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby derivátů merkaptoacylprolinů obecného vzorce I (str.1), jejich solí a dále prostředků obsahujících zmíněné sloučeniny a způsobu použití shora uvedených sloučenin jako antihypertensivních činidel.

Způsob výroby 2,3,5-trichlorpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215035

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bellus Daniel, Steiner Eginhard, Martin Pierre

Značky: výroby, způsob, 2,3,5-trichlorpyridinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,3,5-trichlorpyridinu, vyznačující se tím, že se trichloracetaldehyd aduje na akrylonitril v uzavřeném sytému při teplotě 70 až 140 °C a při tlaku odpovídajícím použité reakční teplotě, v přítomnosti 0,01 až 10 % molárních kovu hlavní skupiny VIII nebo vedlejší skupiny VIa, VIIa, Ib nebo IIb periodického systému prvků, oxidu, soli nebo komplexní sloučeniny takového kovu jako katalyzátoru a v přítomnosti inertního organického...

Sklopný konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215034

Dátum: 15.10.1984

Autori: Eysn Manfred, Smejkal Helmut, Enkner Bernhard, Berger Rupert, Sattler Michael, Haslehner Hermann Franz

Značky: sklopný, konvertor

Zhrnutie / Anotácia:

U sklopného konvertoru s nosným prstencem, který obklopuje ve vzdálenosti konvertorovou nádobu a který má dva, diametrálně proti sobě ležící nosné čepy, je konvertorová nádoba s nosným prstencem spojena spojovacími prvky, které zachycují tahy a tlaky, a to pohyblivě. Aby bylo možno připustit deformace konvertorové nádoby v každém směru, je konvertorová nádoba 1 uložena v nosném prstenci 2 pomocí tří kloubových závěsů 4, skloněných k podélné ose...