Archív za 1984 rok

Strana 30

Technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215223

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kotrbatý Jiří, Bár Josef

Značky: válcování, tepla, technologické, mazivo

Zhrnutie / Anotácia:

V dosavadní praxi se ve válcovnách při válcováni za tepla používá jako technologické mazivo chlorid sodný, který nepříznivě korozně působí jek na technologické zařízení, tak i na samotní válcovaný materiál. Odstranění této nevýhody a dosažení lepších technologických parametrů a vlastností válcovaného materiálu se docílí použitím kazivce CaF2 v práškovém stavu, který se přidává v množství 20 až 60 g na jeden průchod. Kazivec jako technologické...

Zariadenie na zamedzenie znečistenia povrchu valcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215222

Dátum: 15.10.1984

Autor: Díkej Michal

Značky: znečistenia, povrchu, zariadenie, valcovaného, pásu, zamedzenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru hutnictví. Vynález sa týká zariadenia na zamedzenie znečistenia povrchu valcovaného pásu chladiacou kvapalinou pri valcování ocelových pásov za studena. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v činnom telese zariadenia je vytvorená jedna samostatná ofuková vzduchová komora z ktorej vyusťuje rada otvorov smerom na pás a jedna samostatná tlakové komora z ktorej vyusťuje rada otvorov do tesniacej komory vytvorenej vhodným...

Fluidný planárny reflexný snímač vzdialenosti s multiparalelným napájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215221

Dátum: 15.10.1984

Autor: Georgiev Ivan

Značky: vzdialenosti, multiparalelným, napájením, snímač, planárny, reflexný, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru automatizačnej a meracej techniky a rieší meranie relatívnej kolmej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou merania, funkčne spojenou se zvoleným súradnicovým systémom s okamžitou rovinou merania, funkčne zviazanou se snímačem alebo iným objektom v priestore. Vynález v podstate pozostává ze samotného snímača opatreného prijímacím kanálom, symetricky uloženej dvojice vonkajších napájacích kanálov symetricky uloženej. Všetky...

Fluidný planárny reflexný snímač vzdialenosti s divergentným napájaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 215220

Dátum: 15.10.1984

Autor: Georgiev Ivan

Značky: reflexný, planárny, fluidný, napájaním, vzdialenosti, divergentným, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru automatizačnej a meracej techniky a rieší meranie relatívnej vzdialenosti medzi referenčnou rovinou merania. Vynález v podstate pozostává z fluidného plenárneho reflexného snímača vzdialenosti opatreného prijímacím kanálom a súmerné uloženou dvojicou napájacích kanálov s prasadením pravouhlého prietočného prierezu navzájom divergentných. Vynález je znázornený na priloženom výkrese obr. 1.

Způsob získávání suchých rychlerozpustných granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215219

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kuc Pavel Stěpanovič, Samsonjuk Valerij Karpovič, Choc Miroslav, Strach Ladislav

Značky: granulovaných, způsob, získavání, suchých, materiálů, rychlerozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie získávání suchých rychlerozpustných granulovaných materiálů, např. mléka, ovocných a zeleninových šťáv. Cílem vynálezu je zvýšení jakosti hotového produktu a intenzifikace procesu. Způsob získávání suchých rychlerozpustných granulovaných materiálů spočívá v jejích sušení rozprašováním, v následném zvlhčení nasycenou parou a v aglomeraci zvlhčených částic, v dosoušení a chlazení aglomerátů. Před aglomerací parou se...

Ultrazvukový menič s piezokeramickým dvojčaťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215218

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mičke Rudolf, Figura Zdenko

Značky: piezokeramickým, dvojčaťom, měnič, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je podstatné zvýšenie výkonu ultrazvukového meniča. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstata je, že elastický prstenec je na vnútornom obvode opatrený výčnelkami, ktorých počet je zhodný s počtom strán viachranu piezokeramického dvojčaťa uloženého v uzlových bodoch medzi výčnelkami s ich predpatím. V pouzdroch meniča na jednom konci je pevne uložený reflektor a na opačnom konci je pevne uchytená sieťka. Reflektor...

Spôsob komplexne katalyzovanej prípravy polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215217

Dátum: 15.10.1984

Autori: Fedoroňko Michal, Kuniak Ľudovít

Značky: katalyzovanej, spôsob, polyolov, komplexne, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká sposobu komplexne katalyzzovanej prípravy polyolov bazicky katalyzovanou aldolovou kondenzáciou karbonylových zlúčenin s formaldehydom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sa na začiatku reakcie súčasne aplikujú organické alebo anorganické redox-inhibítory v množstve 0,01 až 0,1 % na hmotnosť použitého formaldehydu pri nepretržitom prefukování reakčného roztoku vzduchom alebo kyslíkom a katalyzátory urýchľujúce prevod...

Způsob výroby thebainu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215216

Dátum: 15.10.1984

Autori: Veselý Zdeněk Csc, Trojánek Jan

Značky: způsob, thebainu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby thebainu podle čs. autorského osvědčení č. 214902, vyznačující se tím, že se výchozí drogy extrahuje aromatickým uhlovodíkem s 6 až 8 atomy uhlíku, s výhodou toluenem, ve hmotnostním poměru 4:1 až 12:1, s výhodou 5:1 až 7:1, vztaženo na hmotnost výchozí drogy, načež se získaný extrakt odpaří za tlaku 1300 až 14000 Pa na 1/25 až 1/100 původního objemu a z odparku se izoluje krystalická báze thebainu.

Vakuový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 215213

Dátum: 15.10.1984

Autor: Egert Gustav

Značky: ventil, vakuový

Zhrnutie / Anotácia:

Vakuový ventil, jehož těleso je opatřeno nejméně dvěma přirubami s připojovacími otvory, z nichž jeden je uvnitř tělesa ventilu opatřen těsnícím sedlem, jejichž osy jsou spolu rovnoběžné, vyznačující se tím, že mezi vnitřními čelními plochami protilehlých otvorů připojovacích přírub (2,3), tělesa ventilu (1) jsou rovnoběžně s osami otvorů uloženy dva vodící kolíky (5), na nichž je prostřednictvím dvou vodících pouzder (6), spojených s...

Roštová podlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 215212

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kusý Jaroslav, Kunc Zdeněk

Značky: roštová, podlaha

Zhrnutie / Anotácia:

Roštová podlaha. V objektech živočišné výroby a nebo v jiných objektech, např. v dílnách, je za účelem odstraňování nečistot propadem vytvořena roštová podlaha tvořená jedním nebo více vzájemně spojenými roštovými dílci s propadovými otvory v řadách vedle sebe, mezi nimiž probíhá na spodní straně podlahových desek spojité nosné žebroví v přímém a podélném směru a na něž navazují okrajová opěrná žebra. Propadové otvory, které se s výhodou směrem...

Způsob rafinace hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215208

Dátum: 15.10.1984

Autori: Beránek Ivan, Kyral Josef, Zlesák Ivan, Marek Miloslav, Ptáček Jiří, Uhlíř Miroslav, Plášek Jiří

Značky: hliníku, způsob, slitin, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob čištění surového hliníku a jeho slitin od nežádoucích příměsí. Podstatou vynálezu je způsob rafinace hliníku a jeho slitin při teplotě 680 až 750 °C pomocí přípravku na bázi hexachlórbenzenu, který se aplikuje do celého objemu taveniny pomocí rafinačních košů ve formě slisovaných briket v množství 0,1 až 5 kg na 1000 kg vsazeného kovu. Rafinace se provádí při teplotě nižší než při použití přípravků na bázi hexachlóretanu....

Pevný přípravek pro rafinaci hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215207

Dátum: 15.10.1984

Autori: Zlesák Ivan, Beránek Ivan, Kyral Josef, Uhlíř Miroslav

Značky: slitin, přípravek, pevný, rafinaci, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém čištění surového hliníku a jeho slitin od nežádoucích příměsí, jejichž přítomnost zhoršuje výsledné mechanické vlastnosti kovu. Podstatou vynálezu je pevný přípravek pro rafinaci hliníku a jeho slitin, sestávající z hexachlórbenzenu a směsi anorganických solí. Hexachlórbenzen se za podmínek existujících v roztaveném kovu rozkládá za vzniku elementárního chlóru, který způsobuje čištění taveniny jak mechanickým způsobem...

Vstřikovací zařízení vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215203

Dátum: 15.10.1984

Autor: Indra Jaromír

Značky: vstřikovací, zařízení, vznětového, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení rovnoměrnosti dodávky paliva u vstřikovacího zařízení vznětového motoru. Vynález spočívá vtom, že vstřikovací čerpadlo opatřené rovnoobjemovým odlehčovacím ventilem he propojeno se vstřikovačem, u něhož je prostor v držáku nad diferenciální jehlou, v němž je umístěna pružina, oproti vnějšímu prostoru utěsněn.

Způsob výroby 9-deoxy-9a-methylenisosterů prostacyklinu PGI2

Načítavanie...

Číslo patentu: 215150

Dátum: 15.10.1984

Autori: Gandolfi Carmelo, Gallarate Varese, Fumagalli Angelo, Passarotti Carlo, Faustini Franco A Ceserani Roberto

Značky: 9-deoxy-9a-methylenisosterů, prostacyklinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 9-deoxy-9a-methylenisosterů prostacyklinu PGI2 obecného vzorce I.

Způsob výroby 9-deoxy-9a-methylenisosterů prostacyklinu PGI2

Načítavanie...

Číslo patentu: 215149

Dátum: 15.10.1984

Autori: Fumagatelli Angelo, Gandolfi Carmelo, Gallarate Varese, Passarotti Carlo, Faustini Franco A Ceserani Roberto

Značky: prostacyklinu, 9-deoxy-9a-methylenisosterů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 9-deoxy-9a-methylenisosterů prostacyklinu PGI2 obecného vzorce I.

Způsob výroby námelových alkaloidů, zejména ergokorninu a ß-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215148

Dátum: 15.10.1984

Autori: Lengyel Zsuzsa, Nagy Udvardy Éva, Wack Géza, Zalat Károly, Nagy Lajos, Kiss János

Značky: ß-ergokryptinu, způsob, ergokorninu, zejména, výroby, alkaloidů, námelových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby námelových alkaloidů, zvláště ergokorninu a ?-ergokryptinu fermentací Claviceps purpurea, za aerobních podmínek, na živném médiu, obsahujícím zdroj uhlíku a dusíku, minerální soli a případně jiné přísady. Pro postup je významné, že jako kmen pro dukující alkaloidy je použit kmen Claviceps purpurea MNG 00186. Tento kmen je uložen v Maďarské národní kmenové sbírce.

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215147

Dátum: 15.10.1984

Autor: Groenwold Bareld Egge

Značky: prostředek, synergický, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje směs a) thiolkarbamátu obecného vzorce kde R1 představuje ethyl, benzyl a p-chlor benzylskupinu, přičemž, když R1 představuje ethylskupinu, R2 a R3 představují skupiny nezávisle zvolené ze souboru zahrnujícího C1 až C6 alkyl a C5 až C7 cykloalkylskupiny, a když R1 představuje benzyl nebo p-chlor benzylskupinu, R2 a R3 buď představují skupiny nezávisle zvolené...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215146

Dátum: 15.10.1984

Autori: Acker Rolf-dieter, Buchmann Ernst, Pommer Ernst-heinrich, Zeeh Bernd, Thym Sabine

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku azolyl-silyl-glykolether obecného vzorce I, ve kterém R1, R2 a R3 nezávisle na sobě znamenají vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R4 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, atom halogenu nebo fenylovou skupinu, m je číslo o hodnotě 0, 1, 2 nebo 3 a X a Y představují vždy skupinu CH nebo N, nebo jeho...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215145

Dátum: 15.10.1984

Autor: Guigues Francois

Značky: růstu, výroby, látek, prostředek, rostlin, způsob, regulaci, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden derivát cyklopropylanilinu obecného vzorce I, ve kterém R znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, každý ze symbolů X a Y, které mohou být stejné nebo rozdílné, představuje atom halo genu, R1 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, n je číslo o hodnotě 0, 1 nebo 2, tím, že jeli n vyšší než 1,...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215144

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bernardi Luigi, Palazzolo Milanese, Temperilli Aldemio, Mentegani Sergio, Bosisio Germano

Značky: ergolinu, výroby, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ergolinu obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, R2 představuje atom vodíku nebo methoxyskupinu, X znamená atom kyslíku nebo síry, skupinu NH nebo NCH3, R3 představuje atom vodíku, trifluormethylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R4 znamená atom vodíku, methylovou skupinu, acetylovou skupinu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215143

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Zeeh Bernd, Rentzea Costin

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje pevný nebo kapalný nosič a jako účinnou látku N-substituovaný 2-methyl naftylamid obecného vzorce I, ve kterém R1 představuje skupinu kde R3 znamená atom vodíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo R1 představuje skupinu kde R5 a R4 buď nezávisle na sobě znamenají vždy alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo R4 a R5 společně tvoří alkylenovou skupinu, jež spolu se zbytkem,...

Způsob výroby pevných solvátů syn-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyimino]acetamido–3- acetoxymethyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny s alicyklickými ethery

Načítavanie...

Číslo patentu: 215142

Dátum: 15.10.1984

Autor: Jackson Billy Grinnell

Značky: syn-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyimino]acetamido--3, kyseliny, způsob, pevných, ethery, acetoxymethyl-3-cefem-4-karboxylové, alicyklickými, solvátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pevných solvátů syn-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl ]-2-methoxyimino]-acetamido-3-acetoxymethyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny s alicyklickými ethery, vybranými ze skupiny zahrnující tetrahydrofuran, 1,4-dioxan, 1,3-dioxolan a tetrahydropyran, vyznačující se tím, že se shora uvedená cefemkarboxylová kyselina uvede ve vadném prostředí do styku s výše zmíněným alicyklickým etherem při pH od 2,0 do 3,5. Shora uvedené solváty jsou užitečné...

Způsob výroby substituovaných 6-aryl-4H-s-triazolo[3,4-c]-thieno-[2,3-e-]-1,4-diazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215141

Dátum: 15.10.1984

Autori: Sirrenberg Walther, Spohn Ottheinz

Značky: 6-aryl-4h-s-triazolo[3,4-c]-thieno-[2,3-e-]-1,4-diazepinů, substituovaných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby substituovaných 6-aryl-4H-s-triazolo[3,4-c]thieno[2,3-e]-1,4-diazepinů. Sloučeniny níže uvedeného obecného vzorce I, jakož i jejich příprava ze sloučenin obecného vzorce II jsou známé z Liebigs Annalen der Chemie 1978, str. 1257 - 1265. V této práci se popisuje převádění výchozích látek obecného vzorce II na výsledné produkty obecného vzorce I, probíhající podle následujícího schématu:

Způsob výroby 2,5-diketoglukonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215140

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kita Donald Albert, Gales Ferry, Fenton Dennis Michael

Značky: kyseliny, výroby, způsob, 2,5-diketoglukonové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,5-diketoglukonové kyseliny aerobní kultivací Acetobacter cerinus v prostředí obsahujícím glukózu, při němž se jako glukózy použije D-glukózy, která je přítomná v počáteční koncentraci od 20 do 30 % hmotnost/objem, s výhodou od 25 do 30 % hmotnost/objem, přičemž fermentační prostředí obsahuje rovněž cholin v množství od 0,04 do 0,5 % hmotnostního, vztaženo na počáteční množství D-glukózy v tomto prostředí. Vyráběná kyselina je...

Způsob výroby nových 1,8-naftyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215139

Dátum: 15.10.1984

Autori: Nishimura Yoshiro, Matsumoto Jun-ichi, Takase Yoshiyuki

Značky: derivátů, nových, výroby, 1,8-naftyridinových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 1,8-naftyridinových derivátů obecného vzorce I, v němž R znamená atom vodíku nebo alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, a jejich netoxických farmaceuticky přijatelných solí, spočívá v tom, že se příslušný derivát 1,8-naftyridinu nechá reagovat s odpovídajícím derivátem pyrrolidinu, načež se na reakční produkt působí kyselinou nebo bází a/nebo se produkt redukčně rozštěpí a výsledná sloučenina se popřípadě převede na její netoxickou...

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215138

Dátum: 15.10.1984

Autori: Willis Robert John, Giles David Peter, Kerry John Cecil, Palmer Bryan Harper, Kozlik Antonin, Shutler Stephen William

Značky: prostředek, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek, vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I, kde kde je Ra methyl nebo fenyl, Rb alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, popřípadě substituovaný atomem fluoru, Rc atom fluoru, p-nitrofenyl, 3,5-di(trifluormethyl)fenyl nebo p-chlorfenyloxyskupina, Rd alkylaminoskupina s 1 až 2 atomy uhlíku a Z atom kyslíku nebo síry, R2 a R4 jsou substituenty stejné nebo různé, a to a) atom vodíku, b) skupina vzorce...

Nástroj pro odstraňování izolačních vrstev kabelů kruhového průřezu v délce potřebné k montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 215137

Dátum: 15.10.1984

Autori: Korpos István Gyalay, Pál Imre

Značky: vrstev, délce, odstraňování, izolačních, potřebné, nástroj, montáži, průřezu, kabelů, kruhového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na způsob a uspořádání nástrojů k odstranění izolačních vrstev kabelů kruhového průřezu v délce potřebné k montáži, v průběhu kterého se zavede kabel mezi nástroje uspořádané v rovině kolmé k ose kabelu a jejichž břity směřují do středu kabelu. Ovládáním pohybového ramena se nastaví kolíkové nože s obloukovými ostřími na rozměr, který je větší než největší průměr kabelu. Pomocí pohybového ramena a jeho účinku se uvedou nože...

Zařízení pro omezení zdvihu hydraulického servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215136

Dátum: 15.10.1984

Autor: Bertanza Battista

Značky: servořízení, hydraulického, omezení, zařízení, zdvihu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení zdvihu hydraulických servořízení sestávající z válce, v němž je kluzně a těsně uložen píst oddělující od sebe dvě protilehlé pracovní komory střídavě spojené se zdrojem tlakové kapaliny a s odpadem, z dvojice radiálních dutin ventilu vytvořených na pístu, přičemž jedno sedlo je umístěno mezi potrubím trvale spojeným se zdrojem tlakové kapaliny a s jedinou pracovní komorou válce, z uzavíracích kuliček dosedajících do sedla...

Způsob výroby esterů styrylcyklopropankar-boxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215135

Dátum: 15.10.1984

Autori: Harnisch Horst, Jautelat Manfred, Arlt Dieter, Riebel Hans-jochem, Fuchs Rainer, Schröder Rolf, Lantzsch Reinhard

Značky: výroby, způsob, styrylcyklopropankar-boxylových, kyselin, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů styrylcyklopropankarboxylových kyselin obecného vzorce I, v němž znamená R alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo zbytek popřípadě substituovaného fenoxybenzylalkoho1u vzorce ve kterém znamenají R4 vodík, kyanoskupinu nebo ethinylovou skupinu a R5 a R6 vodík nebo fluor, R1 alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fluoralkoxyskupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, chlorfluoralkoxyskupinu s 1...

Způsob výroby esterů styrylcyklopropankar boxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215134

Dátum: 15.10.1984

Autori: Jautelat Manfred, Schröder Rolf, Riebel Hans-jochem, Lantzsch Reinhard, Harnisch Horst, Arlt Dieter, Fuchs Rainer

Značky: způsob, výroby, boxylových, kyselin, esterů, styrylcyklopropankar

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů styrylcyklopropankarboxylových kyselin obecného vzorce I, v němž znamená R alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku nebo zbytek popřípadě substituovaného fenoxybenzylalkoholu obecného vzorce v němž R4 znamená vodík, kyanoskupinu nebo ethinylovou skupinu a R5 a R6 znamenají vodík nebo fluor, R1 alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fluoralkoxyskupinu s 1 až 2 atomy uhlíku,...

Způsob čištění rotoru bezvřetenové spřádací jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215133

Dátum: 15.10.1984

Autor: Pfeifer Herman

Značky: čištění, bezvřetenové, spřádací, způsob, způsobu, zařízení, jednotky, provádění, tohoto, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění rotoru bezvřetenové spřádací jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstatou vynálezu je, že se rotoru udělují vibrace ultrazvukového kmitočtu odpovídající harmonické vlastního kmitočtu alespoň jednoho vidu kmitů části stěny rotoru, která vymezuje sběrnou drážku pro vlákna, čímž se plocha sběrné drážky uvádí do vibrace a odvádí se částice takto uvolněných cizích těles z rotoru, přičemž podstatou...

Způsob výroby o-halogenalkyl-2-halogenacetanilidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215132

Dátum: 15.10.1984

Autor: Chupp John Paul

Značky: derivátů, o-halogenalkyl-2-halogenacetanilidových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby o-halogenalkyl-2-halogenacetanilidivých derivátů obecného vzorce I, v němž znamená X atom chloru nebo bromu, R atom vodíku nebo methylovou, chlormethylovou nebo brommethylorou skupinu, R1 atom vodíku nebo chlomu, nebo C1-4 alkylovou, chlormethylovou, brommethylovou, bromethylovou nebo trifluormethylovu skupinu, R2 atom vodíku nebo methylovou, brommethylovou, bromethylovou, chlormethylovou nebo dichlormethylovou skupinu a Y1 atom...

Rošt ohniště pro spalovací pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 215131

Dátum: 15.10.1984

Autori: Erbsland Arnold, Steiner Hansruedi

Značky: ohniště, rošt, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Rošt ohniště pro spalovací pec, zejména pro spalování odpadků, tvořený alespoň jednou roštovou dráhou, sestávající ze soustav pevných a posuvných roštnic, sestavených z většího počtu vedle sebe uspořádaných a šikmo skloněných roštnic tak, že soustavy roštnic se ve směru pohybu vrstvy paliva cihlovitě překrývají, přičemž každá soustava posuvných roštnic je napojena na samostatný pohon, tvořený kyvným pákovým pohonným mechanismem spojeným s...

Způsob přípravy derivátů 1,1-dioxidu penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215130

Dátum: 15.10.1984

Autori: Carroll Ronnie, Volkmann Robert Alfred, Moore Bernard Shields

Značky: derivátů, kyseliny, 1,1-dioxidu, způsob, přípravy, penicilanové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátů 1,1-dioxidu penicilanové kyseliny obecného vzorce I nebo jejích farmaceuticky vhodných solí s basemi, kde R1 je atom vodíku nebo zbytek tvořící ester snadno hydrolysovatelný in vivo, jako je například pivaloyloxymethyl nebo ethoxykarbonyloxyethyl, vyznačený tím, že se sloučenina obecného vzorce III nebo odpovídající sůl s basí, kde R je atom vodíku, zbytek tvořící ester snadno hydrolysovatelný in vivo nebo běžná skupina...

Způsob výroby glycidylových polyetherů polyfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215129

Dátum: 15.10.1984

Autori: Soula Gérard, Meyzieu A Locatelli Jean-louis

Značky: polyetherů, glycidylových, způsob, výroby, polyfenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby glycidylových polyetherů polyfenolu, vyznačující se tím, že se uvede v reakci v bezvodém a aprotickém prostředí alespoň jedna alkalická sůl polyfenolu s alespoň jedním 1-halogen-2,3-epoxyalkanem za přítomnosti katalytického množství sloučenin obecného vzorce I, N[CHR1-CHR2-O-(CHR3-CHR4-O)n-R5]3 (I) kde n je celé číslo rovné nebo vyšší než 0 a rovné nebo nižší než 10, R1, R2, R3, R4, stejné nebo různé, znamenají atom vodíku nebo...

Způsob přípravy halogenačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215128

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hatfield Lowell Deloss, Bargersville Blaszczak Larry Chris A Fisher Jack Wayne

Značky: činidla, přípravy, halogenačního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy halogenačního činidla obecného vzorce I kde X je atom chloru nebo bromu a Z je atom vodíku, halogenu, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyl s 1 až 4 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se nechá reagovat ekvivalentní množství triarylfosfitu obecného vzorce II kde Z má význam uvedený výše, s chlorem nebo bromem v bezvodém inertním organickém aprotickém rozpouštědle, při teplotě od -70 °C do 0 °C.

Způsob výroby alkylaryletherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215127

Dátum: 15.10.1984

Autori: Nachtsheim Dieter, Schwarz Hans-helmut, Neumann Rainer

Značky: způsob, alkylaryletherů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alkylaryletherů obecného vzorce I, R1-O-R2 (I) kde znamená R1 fenylový, naftylový nebo anthracylový zbytek, popřípadě substituovaný alkylovou skupinou s l až 4 atomy uhlíku, halogenem nebo hydroxylovou skupinou, a R2 alkylový zbytek s 1 až 8, s výhodou 1 až 4 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, alkylací fenolů obecného vzorce II, R1-OH (II) kde R1 má výše uvedený význam, v přítomnosti silně kyselých katexů, vyznačující...

Herbicidní prostředek a způsob jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215126

Dátum: 15.10.1984

Autor: Bollinger Frederick Gerald

Značky: účinné, způsob, látky, prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je herbicidní prostředek na bázi thiokarbamátů nebo acetanilidů, který obsahuje jako účinnou složku 5 až 95 dílů hmotnostních thiokarbamátového nebo acetanilidového herbicidu a ochranného činidla obecného vzorce I s významy substituentů uvedenými v definici předmětu vynálezu, přičemž poměr herbicidu k ochrannému činidlu je od 1 : 2:5 až 25: 1, 1 až 50 dílů hmotnostních povrchově aktivního činidla a 4 až 94 dílů hmotnostních...

Způsob přípravy modifikovaného polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215125

Dátum: 15.10.1984

Autori: Yasunaga Ryohichi A Sekine Hironaka, Suzuki Takeshi, Chiba Hiromasa

Značky: přípravy, polypropylénu, modifikovaného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy modifikovaného polypropylenu s obsahem ethylenu v rozmezí od 5 do 20 % hmot. kopolymerací propylenu s ethylenem v přítomnosti stereospecifického katalytického systému, který obsahuje jako jednu složku organohlinitou sloučeninu a jako další složku halogenid přechodného kovu, ve třech v sérii zařazených stupních, vyznačující se tím, že se v prvním stupni polymerace uvedený katalytický systém uvádí do styku buďto se samotným...

Způsob výroby 5,6-dihydro-2-methyl-N-fenyl-1,4-oxathiin-3-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215124

Dátum: 15.10.1984

Autori: Brewer Arthur, Znotins Andrew

Značky: způsob, 5,6-dihydro-2-methyl-n-fenyl-1,4-oxathiin-3-karboxamidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5,6-dihydro-2-methyl-N- fenyl-1,4-oxathiin-3-karboxamidu vzorce V reakcí 2-methyl-N-fenyl-1,3-oxathiolan-2- acetamidu vzorce III a peroxidu vodíku za vzniku sloučeniny vzorce IV, která se potom podrobí reakci vedoucí k rozšíření kruhu, za současného odštěpení vody z vyráběné sloučeniny vzorce V, vyznačující se tím, že se B) na 2-methyl-N-fenyl-1,3-oxathiolan-2-acetamid vzorce III působí peroxidem vodíku v přítomnosti katalytického...