Archív za 1984 rok

Strana 3

Soustava spojení řídicího počítače a záložního počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216670

Dátum: 15.12.1984

Autor: Ossfeldt Erik Bengt

Značky: soustava, záložního, spojení, počítače, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava spojení řídicího počítače a záložního počítače v podstatě shodného s řídicím počítačem, vytvářející paralelní synchronní spojení řídicího a záložního počítače, která sestává z generátoru pulsů, společného pro oba počítače a spojeného s nimi pomocí časové sběrnice, která je součástí soustavy sběrnic, přičemž každý počítač obsahuje adresovatelné funkční jednotky, například paměťovou a aritmetickou jednotku a řídicí registr, které jsou...

Způsob kombinovaného ztekucování a zplynování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216669

Dátum: 15.12.1984

Autori: Schmid Bruce, Carr Norman, Shah Yatish, Schleppy Ronnai Elizabeth

Značky: ztekucování, způsob, kombinovaného, uhlí, zplyňování

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované ztekucování a zplynování uhlí, při kterém se uhlovodíková suspenze obsahující minerální zbytek ze ztekucovací zóny recykluje do ztekucovací zóny a veškerá nerecyklovaná uhlovodíková suspenze obsahující minerální zbytek se zavádí jakožto jediný nástřik do zplynovací zóny pro konverzi na syntézní plyn, který poskytuje vodík potřebný pro ztekucovací zónu. Při tomto způsobu se dosahuje překvapivě vysoké reakční selektivity se zřetelem...

Způsob výroby celistvého kovového polotovaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216668

Dátum: 15.12.1984

Autor: Olsson Erik Allan

Značky: kovového, polotovarů, provádění, celistvého, způsob, výroby, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Spojitý kovový pás, ztuhlý na chlazeném povrchu nosiče, například válce ponořeného částečně do roztaveného kovu, odpovídá složením složení kovové lázně a má jemnou strukturu z náhodně orientovaných jemných krystalů. Kovový pás se přehne kolem alespoň jedné přehybové čáry nebo se svine ve svitek nebo se několik kovových pásů položí na sebe a jejich styčné plochy se staví slisováním při teplotě solidu kovu nad teplotou válcování za tepla, přičemž...

Rozdělovací zařízení pro vytřiďování nebo rozdělování jednotlivých postranních prken

Načítavanie...

Číslo patentu: 216667

Dátum: 15.12.1984

Autor: Östberg Sven Erik

Značky: jednotlivých, prken, rozdělovací, rozdělování, postranních, vytřiďování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělovacího zařízení pro vytřiďování nebo rozdělování postranních prken bezprostředně po rozřezání klády na hlavní výtěžek a skupinu postranních prken. Rozdělovací zařízení zahrnuje podélný dopravník (10) pro hlavní výtěžek a pohyblivé podpůrné válce (11, 12) pro postranní prkna. Pod podpůrnými válci jsou uloženy zarážky (16, 17) pro postranní prkna a v úrovni zarážek jsou uloženy zadržovací pleny ve tvaru přísavných desek...

Způsob výroby práškových nebo snadno práškovatelných slitin prvků vzácných zemin s kobaltem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216666

Dátum: 15.12.1984

Autor: Domazer Hans-günter

Značky: snadno, provádění, vzácných, způsobu, tohoto, práškovatelných, slitin, výroby, zemin, práškových, prvků, zařízení, způsob, kobaltem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby práškových nebo snadno práškovatelných slitin prvků vzácných zemin s kobaltem, při němž se směsi jemnozrnných kysličníků prvků vzácných zemin s kobaltem redukují plynným vápníkem při teplotách 1000 až 1400 (C a tlaku (1,333 Pa. Reakční produkt se rozmělní mechanicky na částice o velikosti <100 µm a vzniklá slitina se oddělí od vedlejších produktů reakce, zejména od kysličníku vápenatého. Zařízení k výhodnému provádění způsobu...

Elektrické roznětné prostředky, zejména palníky, opatřené pouzdrem a v něm uspořádanou zátkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216665

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bajohr Walter, Wuckel Hildebert

Značky: zejména, uspořádanou, pouzdrem, opatřené, roznětné, palníky, zátkou, prostředky, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické roznětné prostředky, zejména patníky, opatřené pouzdrem a v něm uspořádanou zátkou. Vynález se týká účinného a spolehlivého spojování zátek a roznětných drátů pro elektrické roznětné prostředky, zejména palníky. Řešením podle vynálezu se zvyšuje mechanická pevnost elektrické části roznětných prostředků, zejména patníků, aby se tak zajistil zážehový systém, zvláště zážehová pilulka elektrického roznětného prostředku proti mechanickému...

Rychlovarná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 216664

Dátum: 15.12.1984

Autori: Magyar József, Ujláb Imre, Szakáczi Sándor, Proszenka Lajos, Sikotáncz József, Szilasi Sándor, Bertalan József, Takács Géza

Značky: rychlovarná, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém rychlovarné nádoby, zejména rychlovarného přetlakového vzduchotěsně uzavíratelného hrnce pro přípravu, uchování a další zpracování potravin. Podstatou vynálezu je, že k horní části bočního pláště tělesa rychlovarné nádoby jsou připevněny dvě proti sobě ležící držadla, na vnější straně uzavíracího víka je umístěna připevňovací páka, obsahující vzhledem od středu uzavíracího víka dvě stejná ramena, na jejichž koncích jsou...

Zařízení pro výrobu kovových částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 216663

Dátum: 15.12.1984

Autor: Mailund Steinar

Značky: zařízení, výrobu, kovových, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se skládá z pracovní nádoby se vzestupným šikmým kanálem, naplněné vodou do předem stanovené výšky, a z ústrojí ke vpouštění jednotlivých roztavených kapek kovu do nádoby k jejich prudkému ochlazení a ztuhnutí. Dolní konec pracovní nádoby přechází zaobleným úsekem v šikmý kanál, do kterého ústí na dolním úseku otvory vzduchového rozváděče a po celé délce vzduchové trysky pro dmýchání tlakového vzduchu. Proud vody v šikmém kanálu,...

Zařízení na tavení a dávkování termoplastických lepicích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 216662

Dátum: 15.12.1984

Autori: Leibhard Erich, Herb Armin

Značky: tavení, zařízení, termoplastických, dávkování, lepicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na tavení a dávkování termoplastických lepicích hmot s komorou pro tavbu a dávkovací tryskou, kde mezi komorou pro tavbu a dávkovací tryskou je dodávka roztavené lepicí hmoty k dávkovací trysce umožňována jednocestným ventilem s jednou pružinou zatěžující těleso ventilu, vyznačující se tím, že výstup ventilu má omezovací doraz.

Zařízení pro oddělování jemného materiálu od hrubého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216661

Dátum: 15.12.1984

Autor: Backman Bo Gunnar

Značky: jemného, zařízení, oddělování, materiálů, hrubého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro oddělování jemného materiálu od hrubého materiálu, které sestává z děrovaného látkového síta, pod kterým je uspořádána řada podpěrných členů, které jsou články propojeny v uzavřený řetěz tak, že jednotlivé podpěrné členy jsou uspořádány napříč k podélnému směru látkového síta a jejich délka odpovídá šířce látkového síta, přičemž podpěrné členy jsou uloženy na vodicím a hnacím ústrojí pro dopředný pohyb podpěrných...

Způsob tepelného zpracování pásma svařovaných kusů křemíkové oceli, ovlivněného svařovacím teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216660

Dátum: 15.12.1984

Autor: Beigay Jack Marshall

Značky: křemíkové, ovlivněného, kusů, oceli, teplem, způsob, zpracování, svařovaných, pásma, svařovacím, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování pásma svařovaných kusů křemíkové oceli, ovlivněného svařovacím teplem, vyznačený tím, že ke zlepšení mechanických a technologických vlastností se pásmo, ovlivněné svařovacím teplem, zpracovává působením zahřívacích prostředků na svar při teplotě vyšší než 815 °C ale nižší, než je kritická teplota, která podporuje růst zrn, přičemž kusy oceli jsou nepohyblivě upnuty.

Stroj pro tvarování úplné nebo kusé hlavy dříku předrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216659

Dátum: 15.12.1984

Autori: Nielsen Ove, Wanheim Tarras, Nielsen Leif

Značky: kusé, úplné, předrobku, tvarování, stroj, dříku, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je návrh stroje pro tvarování hlav předrobků, kombinací kování a válcování tvářecím válcem působícím na jeden konec dříku předrobku upnutého v prstencovém nástroji, určujícím zcela nebo částečně tvar hlavy výrobku, s velkou výrobností, malou spotřebou energie, nízkou úrovní hladiny hluku, malým opotřebením a celkovou velkou životností. Podle vynálezu stroj pro tvarování úplné, nebo kusé hlavy dříku předrobku, například hřebíku...

Způsob flotačního čištění kapalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216658

Dátum: 15.12.1984

Autori: Molnár Sándor, Korda Rudolf, Lukonits Ottó, Mezö Árpád, Kubó Sándor, Kis Éva, Niebling István A Réczey István, Bornemissza Endre

Značky: flotačního, způsobu, kapalin, způsob, tohoto, čištění, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob flotačního čištění kapalin a zařízení k provádění tohoto způsobu, kde podstata způsobu spočívá v tom, že se použije nejen bublin stanovených rozměrů, nýbrž také přívodu bublin, který nastává současně s tvorbou vloček, a jednoduché regulace rozměrů a množství bublin. Podstatu zařízení tvoří nahoru otevřený dispergační prostor s dispergačním míchadlem spojeným s prostorem pro plyn, jehož konec ponořený v kapalině je opatřen alespoň dvěma...

Volně kmitající rovinný vysévač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216657

Dátum: 15.12.1984

Autor: Keller Alois

Značky: rovinný, vysévač, kmitající, volně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potravinářského strojírenství a vztahuje se na strojní vybavení mlýnů, zejména na rovinné vysévače. Úkolem vynálezu je vytvořit rovinný vysévač střední velikosti se dvěma vedle sebe uspořádanými stohy sít, kterýžto problém nebyl dosud uspokojivě vyřešen. Úloha je řešena vytvořením volně kmitajícího vodorovného vysévače, jehož těleso má tvar žlabu, otevřeného na koncích pro uložení stohu sít, přičemž ve středu žlabu je...

Plovoucí nosná konstrukce, zejména pro povrchové provzdušňování kapalin, zvláště vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 216656

Dátum: 15.12.1984

Autori: Boda László, Tapolczai József, Szendröi György, Gergely Lajos, Tóth Imre, Fogarasi Ferenc, Niebling István

Značky: konstrukce, zejména, zvláště, kapalin, plovoucí, povrchové, provzdušňování, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Plovoucí nosná konstrukce, zejména pro povrchové provzdušňování kapalin, zvláště vody, skládající se z nosného rámu pro upevnění provzdušňovacího zařízení, ze šikmo dolů skloněných opěrných nosníků a ze spojovacích nosníků, v jejichž styčnících jsou připevněny plováky, zejména plovatky, vyznačující se tím, že šikmé opěrné nosníky (2), umístěné na hranách myšleného komolého jehlanu, jsou svými konci spojeny jednak s nosným rámem (1) a jednak se...

Zařízení pro odvodňování vlákninových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216655

Dátum: 15.12.1984

Autori: Berglöff Dag, Wohlfarter Alois, Petschauer Franz, Heissenberger Otto, Mühlhauser Martin

Značky: odvodňování, pásu, zařízení, vlákninových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odvodňování vlákninových pásů, u něhož odvodňovaný materiál je veden mezi dvěma nekončitými sítovými pásy a je dvojicemi válců nebo lisovacích desek stlačován, vyznačené tím, že povrch lisovacích válců (1, 2) nebo lisovacích desek je opatřen drážkami (12, 13) nebo děrováním, popřípadě hladkou plochou a mezi sítovými pásy (5, 6) s oky a lisovacími válci (1, 2), popřípadě lisovacími deskami je vložen volný plstěný pás (3, 4).

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 216654

Dátum: 15.12.1984

Autori: Shilling Jack Walther, Datta Amitava

Značky: způsob, elektromagnetické, výroby, oceli, křemíkové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli, mající orientaci krychle na hranu a permeabilitu 2,350.10-3 H.m-1 při 795 A.m-l, při němž se připraví tavenina oceli obsahující uhlík, bor, dusík, hliník a křemík, odlije se, válcuje za studena, normalizuje, nanese se na ni žáruvzdorný kysličníkový základní povlak a žíhá na konečnou strukturu. Normalizuje se v atmosféře obsahující vodík o rosném bodu od -6,6 do 43,4 °C, obsah uhlíku se sníží pod...

Způsob oduhličování vysoce legovaných ocelí ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216653

Dátum: 15.12.1984

Autor: Kutscher Horst

Značky: způsob, vysoce, oduhličování, legovaných, oceli, vakuu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oduhličování vysoce legovaných ocelí ve vakuu, zejména chromových ocelí, dmýcháním kyslíku do ocelové taveniny nebo na tuto taveninu, vyznačený tím, že legovaná ocel s vysokým obsahem uhlíku se oduhličuje ve vakuu až po náhlý pokles teploty spalin nejméně o 20 °C, poté se teplota taveniny změří a složení lázně se opraví v souladu s rovnovážnými obsahy uhlíku a chromu, vyplývajícími ze změřené teploty taveniny.

Termoplastická tvarovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 216652

Dátum: 15.12.1984

Autori: Burg Karlheinz, Wolters Ernst, Schmidt Heinz, Kern Rudolf, Sextro Günter (nsr)

Značky: tvarovací, hmota, termoplastická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká termoplastické tvarovací hmoty na bázi polyoxymethylenu obsahující kromě 99,999 až 90 % hmotnostních lineárního polyoxymethylenu 0,001 až 10 % hmotnostních nukleační přísady tvořené rozvětveným nebo síťovaným polyoxymethylenem.

Způsob výroby derivátů p-chloracetofenoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216651

Dátum: 15.12.1984

Autor: Esteve Soler José

Značky: p-chloracetofenoximu, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nových derivátů p-chloracetofenonoximu obecného vzorce I, ve kterém R1 a R2 každý znamená methylovou nebo ethylovou skupinu nebo společně s atomem dusíku, ke kterému jsou vázány, tvoří pyrrolidinovou, piperidinovou nebo morfolinovou skupinu. Tyto deriváty mají farmakologické vlastnosti, zejména analgetické, antipyretické a protizánětlivé, a mohou být tedy použity jakožto účinné látky odpovídajících léčiv.

Dokončovací způsob pro kontinuální oboustranné pokovování železného kovového pásu ponorem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216550

Dátum: 15.12.1984

Autor: Pierson Marvin Brill

Značky: pásu, způsobu, zařízení, kontinuální, kovového, způsob, železného, provádění, pokovování, oboustranné, dokončovací, tohoto, ponorem

Zhrnutie / Anotácia:

Železný kovový pás se zavede pod povrch lázně roztaveného povlakového kovu a pak se otryská, přičemž železný kovový pás se předem zpracuje tak, že má teplotu vhodnou k pokovení a povrchy prosté oxidů, když prochází lázní roztaveného povlakového kovu. Vytvoří se pouzdro pro oboustranně pokovený pás, když opouští lázeň povlakového kovu, otryská se na obou stranách neoxidujícím nebo inertním plynem a v pouzdře se udržuje otryskávající plyn a...

Regenerovaný použitý slévárenský, převážně jílem pojený formovací písek, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216549

Dátum: 15.12.1984

Autori: Hofmann Franz, Satmer Franz

Značky: zařízení, způsobu, provádění, tohoto, pojený, použitý, jílem, výroby, převážně, způsob, slévárenský, formovací, písek, regenerovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Regenerovaný použitý slévárenský formovací písek má obsah kalových hmot od 0,001 do 2 hmotnostních procent, obsah vazného jílu od 0,001 do 1 procenta, stupeň oolitizace zrn je od 0,001 do 8 procent, přičemž zbytkové kalové hmoty jsou spojeny mícháním s povrchem pískových zrn regenerovaného písku, jejichž obsah je od 95,5 do 99,997 hmotnostních procent použitého písku. Podstata způsobu regenerace spočívá v tom, že zrna a hrudky použitého...

Popisovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216548

Dátum: 15.12.1984

Autor: Anderka Gerold

Značky: zařízení, popisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem popisovacího zařízení s klávesnicovou částí k volbě psaných symbolů je dosažení lehké konstrukce, umožňující svým provedením dosažení vysoké rychlosti psaní. Zařízení je opatřeno psacím kolíkem, pohybujícím se podle kreslených symbolů ve dvou souřadnicových směrech mezi klidovou a psací polohou pomocí dvou poháněných motorů. Nejméně psací část je upevněna na kreslicí hlavě kreslicího stroje. Tyto motory jsou v kartézských souřadnicích...

Způsob výroby bílkovinného faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216547

Dátum: 15.12.1984

Autori: Ui Michio, Hosoda Koichi, Tomioka Chikanori, Yajima Motoyuki

Značky: výroby, způsob, bílkovinného, faktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby bílkovinného faktoru, schopného vyvolat sekreci inzulínu a zlepšit toleranci glukózy u savců, vyznačující se tím, že se pěstuje pathogenní kmen Bordetella pertussis a ze živného prostředí po skončené kultivaci se jako účinný faktor izoluje bílkovina s molekulovou hmotností 77 000 ( 6400 za průkazu gelovou fitrací.

Jednotka pažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216546

Dátum: 15.12.1984

Autor: Krings Josef

Značky: pažení, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka pažení, sestávající nejméně z jednoho vodorovného nosného rámu, na jehož podélníkách jsou upevněny vodicí hlavy, které vyčnívají do stran a zapadají do vedení na vnitřní straně pažin. Každá pažina má na vnitřní straně několik dorazových přepážek umístěných s mezerami nad sebou, a podélníky nesou blokovací zařízení, pohyblivá mezi dvojicí nad sebou ležících přepážek.

Způsob výroby N-[3-(1'-3''-oxapentamethylenaminoethylidenamino)-2,4,6- trijodbenzoyl]-ß-amino-a-methylpropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216545

Dátum: 15.12.1984

Autori: Wieser Josef, Krieger Josef

Značky: n-[3-(1'-3''-oxapentamethylenaminoethylidenamino)-2,4,6, trijodbenzoyl]-ß-amino-a-methylpropionové, způsob, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-[3-(1´-3´´-oxapentamethylenaminoethylidenamino)-2,4,6- trijodbenzoyl]-?-amino-?-methylpropionové kyseliny vzorce I reakcí derivátu N-(3-amino-2,4,6-trijodbenzoyl)-?-amino-?-methylpropionové kyseliny s N-acetylmorfolinem v přítomnosti oxychloridu fosforečného a rozpouštědla, vyznačující se tím, že se jako derivátu N-(3-amino-2,4,6-trijodbenzoyl)?(-amino-?-methylpropionové kyseliny používané...

Způsob přípravy bazických etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216544

Dátum: 15.12.1984

Autori: Grasser Katalin, Mezei Tibor, Kosóczky Ibolya, Budai Zoltán, Petöcz Lujza, Lay Aranka

Značky: etherů, přípravy, bazických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bazických etherů obecného vzorce I, kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady se sousedním atomem dusíku heterocyklický kruh obsahující 4 až 7 atomů uhlíku a popřípadě heteroatom tvořený kyslíkem nebo dusíkem, přičemž heterocyklický kruh je popřípadě substituovaný alkylem s 1 až 3 atomy uhlíku, benzylovou nebo...

Hydraulický obvod pulsačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216543

Dátum: 15.12.1984

Autor: Polaňski Zbigniew

Značky: pulsačního, obvod, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulického obvodu pulsačního lisu, sestávajícího ze dvou čerpadel (4, 5), přivádějících olej přes zpětné ventily (8, 9) a přepouštěcí ventily (10, 11) do dvou šoupátkových rozváděčů (17, 19). První šoupátkový rozváděč (17) je ve své první pracovní poloze (I) spojen potrubím se spodním pracovním prostorem (Vn) pod pístem hydraulického servomotoru (16), zatímco druhý šoupátkový rozváděč (19) přivádí olej do rotačního...

Akaricidní prostředek a způsob přípravy účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216542

Dátum: 15.12.1984

Autori: Iwataki Isao, Kaeriyama Minoru, Matsui Nobuo, Yamada Tomio

Značky: látek, způsob, prostředek, přípravy, akaricidní, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Akaricidní prostředek, vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I, kde X, Y a Z je atom kyslíku nebo síry, R1 je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 je pětičlenný heterocyklický kruh obsahující kyslík nebo síru, fenyl, popřípadě substituovaný jedním nebo dvěma substituenty vybranými ze skupiny zahrnující alkyl s 1 až 12 atomy uhlíku, atom halogenu, halogenalkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy...

Ektoparaziticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216541

Dátum: 15.12.1984

Autori: Fuchs Rainer, Gallenkamp Bernd, Stendel Wilhelm

Značky: ektoparaziticidní, látek, výroby, prostředek, způsob, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Ektoparaziticidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje (±)-(?-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzyl) ester (±)-trans-3-[E-2-chlor-2-(4-chlorfenyl)vinyl]-2,2, dimethylcyklopropankarboxylové kyseliny vzorce Ia.

Ektoparaziticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216540

Dátum: 15.12.1984

Autori: Gallenkamp Bernd, Stendel Wilhelm, Fuchs Rainer

Značky: látek, prostředek, účinných, způsob, výroby, ektoparaziticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Ektoparaziticidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje (±)-(?-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzyl) ester (±)-trans-3-[Z-2-chlor-2-(4-chlorfenyl)vinyl]-2,2, dimethylcyklopropankarboxylové kyseliny vzorce Ib.

Ektoparaziticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216539

Dátum: 15.12.1984

Autori: Fuchs Rainer, Gallenkamp Bernd, Stendel Wilhelm

Značky: látek, účinných, výroby, způsob, ektoparaziticidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Ektoparaziticidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje směs isomerů (±)-(?-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzyl)esteru (±)-trans-3[E,Z-2-chlor-2(4-chlorfenyl)vinyl]-2,2- dimethylcyklopropankarboxylové kyseliny vzrce I.

Způsob inhibice urychlujícího účinku průmyslového oleje pro úpravu vulkanizační nerozpustné síry při výrobě kaučuku na rychlost reverze nerozpustné síry na rozpustnou síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216538

Dátum: 15.12.1984

Autor: Young Randall Alan

Značky: reverze, účinků, způsob, rychlost, rozpustnou, úpravu, inhibice, výrobe, průmyslového, nerozpustné, síry, urychlujícího, oleje, kaučuku, vulkanizační, síru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu inhibice urychlujícího účinku průmyslového oleje pro úpravu vulkanizační nerozpustné síry při výrobě kaučuku na rychlost reverze nerozpustné síry na rozpustnou síru. Podstata navrženého způsobu spočívá v tom, že se k uvedenému oleji přidá jód v množství dostatečném k inhibici uvedeného urychlujícího účinku uvedeného oleje na rychlost reverze uvedené nerozpustné síry.

Pažicí deska pažení kanálů a výkopů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216537

Dátum: 15.12.1984

Autor: Krings Josef

Značky: deska, výkopů, pažení, kanálu, pažicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pažicí desky, sestávající ze svislých profilových tyčí 1, 1', umístěných na okrajích desky, z mezilehlé výplně 2, 2',tvořené nejméně jednou řadou vedle sebe těsně uložených, svislých a vzájemně spojených plechových podlohlých dílů 4 truhlíkového nebo skříňového tvaru s příčným průřezem zejména písmene C, a z horních a spodních vodorovných pásových nosníků 5, 6. Podstata vynálezu spočívá v tom, že podlouhlé plechové díly 4 jsou...

Způsob výroby thiazinonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216536

Dátum: 15.12.1984

Autor: Krumkalns Eriks Victor

Značky: thiazinonových, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby heterociklických organických sloučenin identifikovaných jako 1-thia-3-aza-4-ony.

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu vodních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216535

Dátum: 15.12.1984

Autor: Krumkalns Eriks Victor

Značky: látek, vodních, rostlin, fungicidní, prostředek, účinných, výroby, růstu, způsob, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu vodních rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu se 3 až 10 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku, methallylovou skupinu, fenylovou skupinu, halogenfenylovou skupinu, trifluormethylfenylovou skupinu, benzylovou skupinu, methoxybenzylovou skupinu, methylbenzylovou skupinu,...

Zařízení pro upevňování pásů jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216534

Dátum: 15.12.1984

Autor: Egerer Josef

Značky: jehel, upevňování, zařízení, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upevnění pásů jehel, které sestávají z nosné lišty a jehel, upevněných ve stejnoměrných vzdálenostech na této nosné liště, na válcovém nosiči jehel, nebo nosiči ve tvaru částečného válce u textilních strojů, jako spřádacích strojů pro předení s otevřeným koncem, mykacích strojů, vochlovacích strojů, posukovacích strojů, fibrilovacích strojů, perforovacích strojů nebo podobně, s jehlami sevřenými v otvorech průchodných do nosiče...

Způsob přípravy melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216533

Dátum: 15.12.1984

Autor: Van Hardeveld Rudolf

Značky: melaminu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy melaminu konverzí močoviny a/nebo produktů jejího tepelného rozkladu ve fluidním loži katalyticky aktivní látky v přítomnosti plynné směsi obsahující amoniak a kysličník uhličitý při parciálním tlaku amoniaku ve fluidním loži alespoň 70 kPa, objemovém poměru amoniaku a kysličníku uhličitého ve fluidním loži od 1,5 : 1 do 2,5 : 1 a celkovém tlaku ve fluidním loži alespoň 100 kPa. Nejvyšší tlak ve fluidním loži je...

Způsob výroby aromatických azomethinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216532

Dátum: 15.12.1984

Autori: Richarz Winfried, Girgensohn Bjoern, Mangold Dietrich

Značky: aromatických, azomethinů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aromatických azomethinů obecného vzorce I, v němž jednotlivé zbytky R1 a R2 mohou být stejné nebo rozdílné a znamenají methylovou nebo ethylovou skupinu, reakcí aromatických aminů s formaldehydem, vyznačující se tím, že se aniliny obecného vzorce II, v němž R1 a R2 mají shora uvedený význam, uvádějí v reakci s formaldehydem při teplotě 60 až 140 °C a potom se z reakční směsi oddělí destilací alespoň 98 % hmotnostních z veškerého...

Šnekový lis na výrobu keramických trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216531

Dátum: 15.12.1984

Autor: Griese Klaus

Značky: výrobu, trubek, šnekový, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový lis na výrobu keramických trubek, zvláště kameninových trubek, opatřený lisovacím válcem, upraveným na stojanu lisu, a v něm umístěným dopravním a lisovacím šnekem, jehož náhonový hřídel je uložen ve stojanu a opatřený dále náustkem, upevněným na lisovacím válci a tvořeným zvonem a náustkovou přírubou a jádrem, vyčnívajícím do otvoru této příruby a spojeným s hřídelem šneku, vyznačený tím, že hřídel šneku (4) je opatřen průchozím...